168% oppside i VOW .. Triggerne for å komme dit.

CapitaL
VOW 25.09.2021 kl 12:04 237587

Kursen på Vow-aksjen er halvert på 6 mnd.. SP1 markets, Nordea og DNB har nylig kommet med grundige, ferske analyser der de laveste TP ligger på ca 40 kr.

Årsaken til det store avviket fra kurs (27kr) til disse kursmålene skyldes trolig en kombinasjon av flere ting. Et svakt H1, mye grunnet pandemiens negative virkning på Cruise og Aftersales, et uheldig utspill vedr formuesskatt og trolig også forventninger om noen store håndfaste avtaler innen landbasert som foreløpig ikke har blitt oppfylt.. Landbasert hadde en backlog på 87 mill etter første halvår...

Triggerne kan listes opp slik:

Oppsving innen Cruise nå som pandemien ebber ut.

Høymargin Aftersales kommer i gang igjen med stadig flere cruiseskip på vannet.

Ordreinnganger på landbasert, bl.a
200 mill+ fra Follum.

Betula melder om at finansiering er på plass, hvilket betyr ytterligere en ordre på 200 mill+

Noe mer håndfast fra avtalene med store aktører, ikke minst ArcelorMittal og biogassanlegget i Luxembourg.

Melding om flere spinoffs, eks tror DNB Markets på Green fuels eller jordendringsmidler.. her menes vel produksjon av biokull ala Wakefield?

Ytterligere kontrakter innen cruise.
Ytterligere avtaler innen landbasert.


Det er 3 måneder igjen av året og 40 kr innen den tid er slett ikke usannsynlig etter min mening, men det betinger at opp til flere av triggerne slår til;)


EDIT: Endret oppside i aksjen basert på ferskeste kursmål 50 kr...
Redigert 25.03.2023 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
CapitaL
17.02.2023 kl 07:30 4431

I korte trekk fra VGM OG VOW i dag.

2500 tonns biokullanlegg under bygging på Follum overføres fra VOW til VGM, noe som vil gi operativ drift fra Q3.
Selve biokullfabrikken kommer i full drift sommer 2024.
CHE-reaktoren havner sannsynligvis på Follum.
Finansieringsløsninger for ekspansjonen diskuteres.
Pipeline potensielle prosjekter økt til 600.000 tonn.


Kommentarer til dette,

VGMs fabrikk kommer ikke i full drift før midt 2024.. det er en forsinkelse i fht opprinnelige planer på 2 år..
2500 tonns anlegget som nå settes opp blir et kjærkomment plaster på dette såret.
Forsinkelsene tærer på egenkapitalen og som jeg tidligere har skrevet en del om, ville det før eller siden oppstå et finansieringsbehov,ikke minst i forhold til
utvidelsen på Follum. Hvilken løsning man lander på gjenstår å se.
Redigert 17.02.2023 kl 07:46 Du må logge inn for å svare
anca
17.02.2023 kl 07:58 4324

Ser ut til at Vow bidrar med finansiering her, se melding idag fra Vow.
https://newsweb.oslobors.no/message/582800

Er vel mest positivt dette. Det er oppstart tidligere enn en kunne forvente. 2,500 ton er tross alt en god del, og vil bidra godt til fullføring av hele fabrikken
Og at de snakker om 600.000 ton vitner om enorm etterspørsel
Record
17.02.2023 kl 08:30 4234

Forstår det slik at opprinnelig planlagt anlegg vil være i drift i Q3 i år , expangsjonen vil ikke være i drift før 2024 ?
Spennende å se om valget av finansieringen , modent for noen større finansielle aktører ?
CapitaL
17.02.2023 kl 08:40 4208

Opprinnelig planlagt anlegg blir ikke før sommer 2024.. Her er det snakk om overtakelse av en Biogreen-linje som Vow nå setter opp et annet sted på Follum.. det er altså utenom Biokullfabrikken som skal bygges og ferdigstilles i 2024. Forøvrig er det en overraskelse at Vow hadde en ekstra Biogreenlinje i lomma ;)
Record
17.02.2023 kl 08:44 4324

Ok takker for oppklaringen , så mld på mob ,fikk ikke den med meg :-)
CapitaL
17.02.2023 kl 08:59 4299

Hvis jeg forstod Jonassen rett under Q&A, så bortfaller 50.000 tonn LOI'en for VGM sin del.

- VOW are in plans to execute something themselves.


Det snakkes om enorme tonn biokull. Dette er vel vektmessig et meget lett materiale og må medføre store transportbehov. Hvor langt er det fra VGM fabrikk til bruker? Type frakt? Hva er egenvekt/tetthet på biokullet?
CapitaL
17.02.2023 kl 09:12 4276

Her er det vel logisk å tenke jernbanen som ligger der.. til utskipingshavn f.eks.

Egenvekten varierer mye. Men er du i din velmakt så vil du klare å bære 1m3 av de letteste typene biokull. Lykke til!

Det sier ikke så mye, men logistikk blir viktig både for innsatsmaterialer og ferdigvarer.

Follum ble vel valgt med hensyn på tilgang til råstoff og greit sted for utlevering. Dette har de sikkert kontroll på
Likedan er teknologien ganske gjennomprøvd
Klarer ikke å se noen hindringer her. Og markedet er tydeligvis fornøyd
Karbon
17.02.2023 kl 10:43 4246

Da er vil tilbake til pressemeldingen fra Wacker 25. mai i fjor, som må ses i sammenheng med LOI’en som ble børsmeldt av VGM 8. februar i fjor:

Pressemeldingen fra Wacker:
https://www.wacker.com/cms/en-us/about-wacker/press-and-media/press/press-releases/2022/detail-171648.html

LOI’en som ble børsmeldt fra VGM:
https://www.vowgreenmetals.com/blog/Sign%20LOI%20with%20Global%20producer%20of%20Non-Ferrous%20Metals

Det er ikke alt jeg har postet på forumet tidligere, rett og slett for å unngå støy, men jeg husker jeg bet meg merke i denne uttalelsen fra Wacker, samtidig som LOI’en fra VGM ble børsmeldt:
https://reports.wacker.com/2021/annual-report/sustainable-solutions/renewable-substances-for-chemical-processes.html

«The Holla project is currently in the validation phase. Silje Gridsvåg is sounding out different technologies in discussion with possible partners. Whether the charcoal will be purchased or whether WACKER will produce the charcoal itself in the future has yet to be decided. What is certain is that the wood will come from sustainable forests.”

Det var altså ikke bestemt fra Wackers side enda hvorvidt de ville stå for produksjonen selv, eller om de ville kjøpe biokarbonet fra VGM. Etter å ha hørt Cecilie Jonassen svare på spørsmål om LOI’en i dag, så kan det virke som om Wacker skal bygge fasilitetene til biokarbonproduksjonen selv, med utstyr fra Vow, i tillegg til at de også kanskje kan være en kunde av biokarbonet fra Follum. For Vow sin del spiller det liten rolle hvorvidt de leverer pyrolyseutstyret direkte til Wacker eller til VGM. Kanskje går det raskere når Wacker setter i gang med byggeprosessen på egenhånd?
Redigert 17.02.2023 kl 10:45 Du må logge inn for å svare
CapitaL
17.02.2023 kl 14:01 4081

Her er hva Badin sa om Follum i 2020..

- Det er jernbane rett inn på industriområdet med gode forbindelser til havn for utskipning i Drammen og videre frakt til havner langs norskekysten hvor de fleste fabrikkene med behov for klimanøytralt biokull befinner seg.

https://www.finansavisen.no/nyheter/industri/2020/12/15/7598255/vow-vil-skape-teknologisk-industrihistorie-pa-honefoss
CapitaL
17.02.2023 kl 14:34 4062

Jeg er ikke sikker på at det er Wacker det dreier seg om i det hele tatt.. ordlyden "Global producer" har stor spennvidde... og fordi,

Wacker er listet opp som teknologileverandør i prosjektet på Hof, som Enova har innvilget støtte til. Wacker sonderer vel flere alternativer kan jeg tenke meg.

https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/produksjon-av-biokarbon-av-metallurgisk-kvalitet-og-fornybar-energi-med-orc-integrert-pa-sagbruk/


Ser forøvrig at ingen har kommentert forskjellen på å produsere det første biokullet ved årsskiftet, og full drift på anlegget til sommer 2024.

På den negative siden i dag, slik jeg ser det, ville vi trolig sett et kursras for VGM om ikke den Biogreenlinja hadde dukket opp som troll av esken. Realiteten er jo ytterligere et halvt års forsinkelse på Follumprosjektet.

På den positive siden, gjør dette knepet fra Badin & Co at dette ikke blir så ille allikevel. Produksjon og fintuning av prosessen kommer i gang på et tidligere tidspunkt, om enn til en økt kostnad for VGM. Det er også positivt at CHE-reaktoren ser ut til å bli fullt implementert allerede fra oppstart av biokullfabrikken. Mer enn 20.000 tonn biokull allerede sommeren 2024 høres ikke så verst ut. Om alt går etter planen vel å merke.

Karbon
17.02.2023 kl 14:45 4062

Capital:

Vi får se. Jeg er sånn ca 90 % sikker på at det er Wacker det er snakk om, uten at det egentlig spiller noen stor rolle. Badin har uttalt at det er snakk om leveranser av pyrolyseutstyr for mer enn 850 millioner til dette anlegget, og hvem kunden er får vi tidsnok beskjed om.

Jeg tror dere har tolket noe feil her. Det er VGM som skal overta dette 50 000 ton anlegget fra VOW, ikke omvendt
CapitaL
17.02.2023 kl 18:18 3960

Det eneste det er meningen at VGM skal overta er en 2500 tonns Biogreen-linje som Vow setter opp på Follum i disse dager.. prislapp 50-60 mill.
VGM kan på den måten kjøre i gang litt produksjon i år. De 50.000 tonn dreier seg om denne intensjonsavtalen:

https://newsweb.oslobors.no/message/552461

Som VOW tydeligvis skal gå videre med på egen hånd, ref Jonassens uttalelse under dagens Q&A.
CapitaL
17.02.2023 kl 18:21 3952

Det spiller ingen stor rolle hvem det er nei, hovedsaken er at det er en potensiell kunde :)

Gravde litt i materien og fant tilbake til dette:

B)
The Vow group is provided a license to offer the VGM Factory Module to customers within the metallurgical
industry, or to customers contemplating to produce biocarbon, and other carbon neutral products, for
customers within the metallurgical industry. As compensation for the use of this license, Vow or the
respective group company in the Vow group shall pay a fee corresponding to (i) 5% of the sales value of
each sold VGM Factory Module if the factory is established in the Nordics and (ii) 3% of the sales value of
each sold VGM Factory Module if the factory is established outside the Nordics. The parties shall seek to
negotiate the fees following the expiry of the first five years of the contract term, in order to ensure that
the fee level is on appropriate market and commercial terms for both parties

D)
Vow undertakes to refrain from building, owning and operating other factories for production of biocarbon
and other carbon neutral products and solutions for the metallurgical industry alone or in cooperation with
other partners than the Company during the 10 years' term of the cooperation agreement.
Notwithstanding the foregoing, Vow shall maintain a right to sell technology and other solutions to
customers within the metallurgical industry, or to customers contemplating to produce biocarbon or other
carbon neutral products and solutions within the metallurgical industry.

Ettersom Vow går videre med intensjonsavtalen på egenhånd betyr det, i følge punkt D, at den metallurgiske aktøren ønsker å eie og drifte anlegget på egenhånd.

For VGM betyr vel det litt lisensinntekter om intensjonsavtalen blir til en ordre.
Redigert 17.02.2023 kl 19:12 Du må logge inn for å svare

Det er brukt en håpløs formulering i disse to punktene. Er vel på ett par punkt direkte selvmotsigende også

-Sign LOI with Global producer of Non-Ferrous Metals with a potential of 50,000 tonnes of biocarbon production

As part of Vow Green Metals AS’ ambition to decarbonize the metallurgical industry, the company has entered into a Letter of Intent (LoI) with a global non-ferrous metal producer to reduce the carbon footprint of its manufacturing processes. Technology provider Vow ASA (“Vow”) is also part of the LoI. According to the LoI, Vow Green Metals, Vow and a world leading producer of non-ferrous metals are committing to work together towards the development of an advanced and commercially competitive biocarbon product and could result in Vow Green Metals’ second biocarbon plant, and potentially several more to come.

Det står ganske tydelig at dette kan resultere i VGM 2. biokarbon -anlegg

Når legger VOW frem Q4 resultat for 2022? Trodde det var 16. februar, men det stemte jo tydeligvis ikke😀
CapitaL
18.02.2023 kl 11:23 3687

Litt TA på en lørdag.

På mandag spurte jeg om billigsalget i VOW snart var over. Ståa akkurat nå er at kursen står på 200 dagers snittet 20,88 kr. ADX, som er indikatoren for trendstyrke, ligger rett under 28, noe som indikerer en sterk trend. Retningen på trenden er opp, aksjen har steget med 17,5% hittil i år.

200-dagers snittet er et motstandsnivå og brudd opp vil gi ytterligere styrke til opptrenden. Kommende uke blir spennende på mer enn en måte.

H2 rapporten legges frem på torsdag 23..
Redigert 18.02.2023 kl 11:26 Du må logge inn for å svare

Årsrapport / Q4 torsdag 23. feb, takk for info👍
CapitaL
18.02.2023 kl 13:12 3579

Enkelte skribenter tåler ikke motargumenter.. og låser trådene sine.. dem om det. Å lukke øynene for realistiske synspunkter er ikke min greie iallfall. Jeg overlater til andre å bli overrasket om VGM kjører en emisjon i løpet av året.. Jeg for min del er mer opptatt av å høre andres synspunkter på aksjer jeg er investert i. Har jeg gjort feilvurderinger, noe jeg har oversett selv osv.. Det er iallfall for min del en god slump penger det er snakk om bare i Vow og Vgm.
Hammers
18.02.2023 kl 14:07 3560

Selvsagt tåler jeg motargumenter, men SPAMMING av saklige tråder er noe annet.
At ikke du har forståelse for mine FORNUFTIGE konklusjoner og bare "hakker på" er en annen sak.

Hvordan kan du tro at VGM skal kjøre en emisjon med innbetaling fra aksjonærene når VOW + de 4 på topp i sum må stå for 67% av innbetalingen for å unngå utvanning.

Nei, noen RAKETTFORSKER er du ikke!
Redigert 18.02.2023 kl 14:08 Du må logge inn for å svare

Ingen kler å være nedlatende.
Sesam12
18.02.2023 kl 18:12 3398

Nedlatende det du skriver. Hvis man ikke høflig kan diskutere med andre så ikke skriv i forumet.
Det er faktisk ekte folk bak som du skriver til.

når det pakkes inn ift prosjektet med Pastikk til energi i indonesia så bør man vurdere haussingen her. Badin sa i q presentasjonen i etterkant av konferansen om plastikk (i indonesia,) til energi av per da var det ikke økonomi i datidens løsning. men det er noen år siden og hvis interesseorganisasjoner kjøper inn utstyr kan regnestykket endres. skal ikke høre på alt man hører her, selv om noen bruker å stikke hodet frem før q-rapporter fremlegges. Capital og karbon er de som har vist å ha et balansert syn på ting.
oivindl
18.02.2023 kl 20:24 3268

"Hvordan kan du tro at VGM skal kjøre en emisjon med innbetaling fra aksjonærene når VOW + de 4 på topp i sum må stå for 67% av innbetalingen for å unngå utvanning."
-Hammers

Dette ligner jo til forveksling det du skrev angående emisjon i VOW:

" ja så må DE stå for 56% av den påståtte emisjonen for å unngå å vanne SEG SELV ut! Altsså ingen EMI!"
-Hammers

Ikke lenge etter kom emisjonen.
" Etter børsslutt tirsdag meldte børsraketten Vow at det ville hente nye penger i form av en rettet emisjon, samt gjennomføre et nedsalg fra største aksjonærer."
Redigert 18.02.2023 kl 20:48 Du må logge inn for å svare

Det var en total overraskelse at Vow er i gang med å bygge biokullfabrikk sideordnet det som har vært kommunisert om Vgm sin fabrikk. Ringerikes Blad hadde en artikkel 16. desember an Vgm og byggingen av deres biokullfabrikk Da var vel allerede 2500 tonn fabrikken i monteringsmodus uten at det ble nevnt i intervjuet med Vgms Cecilie Jonassen. Vow må jo ha kjøpt/leiet et fabrikklokale og fått kommunale godkjenninger etc. uten at avisen har omtalt dette.

Utelukkende positiv katta i sekken nyhet, men fantastisk at dette har kunnet holdes hemmelig inntil nå.
Vel, vel. Biokull produksjon på Follum er for øvrig ingen nytenking av Vow. Allerede i 2016 skulle Arbaflame i gang med slik produksjon, men har tydeligvis forlatt det konseptet og satset på spesial-pellets i stedet.

Redigert 18.02.2023 kl 21:17 Du må logge inn for å svare

Kan tenke meg at det var for å kjøpe seg tid at de vil sette i produksjon denne 'minifabrikken' på 2500 ton
De har vel ikke bestemt seg helt hvordan de skal finansiere denne 10 000 ton fabrikken heller, så da starter de med en de har råd til for øyeblikket
Og det vil ikke forundre meg om de gjør denne 10 000ton fabrikken større enn planlagt når de får oversikt over hvor mye de har å rutte med
Om de har opptrådt fair overfor de mindre aksjonærene kan diskuteres. De store var ganske sikkert orientert
CapitaL
19.02.2023 kl 07:16 2885

Vel vel.. man har tydeligvis truffet spikeren midt på hodet iallfall:))

Forøvrig, når man oppriktig mener at 5 Biogreen-linjer er montert og boltet fast i gulvet på et bygg som ennå ikke er oppsatt, ja da bør man kanskje innse at man ikke egner seg som rakettforsker allikevel. Selvgestaltet eller ei.


Ellers, djevelen ligger i detaljene..

VGM 31.10 :
- Phase 1 at Follum is fully financed, with NOK 68 million in cash and remaining NOK 42 million grant from Enova.

Fully financed er et ord som har gått igjen i fjorårets presentasjoner fra VGM.. På fredag var den ordlyden vekk som en sviske.

- Total non-current assets at the end of 2022 was NOK 87.4 million and consist of the ordering of process equipment for the Follum plant, offset by drawdown under the Enova grant. Total current assets were 43.5 million, with a cash position of NOK 42,538,092.

At the end of 2022, total equity was NOK 125.9 million and total equity and liabilities amounted to NOK 131.0 million.


Observer,
Å komme opp med 2.500 tonns anlegget var nok et helt nødvendig trekk.. Det hadde neppe blitt godt mottatt i markedet med ytterligere 6 mndr forsinkelse på Follum, uten det plasteret på såret. Det viser så klart også at Badin er en ordentlig luring.. som nok en gang kommer opp med de riktige trekkene.

Dersom det er slik at 50 000 tonns anlegget som i den opprinnelige Loi'en var mellom vow/vgm/ukjent aktør, nå blir mellom bare vow og den ukjente aktøren, så slipper vi iallefall å diskutere hvordan Vgm skulle finansiert byggingen av milliard- fabrikken.
Hammers
19.02.2023 kl 23:05 2330

Bare jekk deg ned.
Med ditt resonnement; I dag monterer VOW det overraskende nye anlegget i et bygg som heller ikke er bygget!

2.500 tonns riggen blir bygget pga kraftig økning i etterspørselen - kombinert med at man får "fintunet" biokullet til å yte maksimalt etter Elkems behov FØR den store produksjonen starter. Det er en vitenskap å få kull med riktige egenskaper til de ulike bruksområdene det skal ha. Bommer man i DEN prosessen risikerer man å få et kull som virkert mot sin hensikt.

VOW's team er enere mtp å få dette korrekt - med PJ Nilsen i spissen.
Redigert 19.02.2023 kl 23:43 Du må logge inn for å svare
Hammers
19.02.2023 kl 23:22 2337

Uansett hvilken vei reaktorbestillingen går så har det en fellesnevner.
Det er selvsagt at VOW til slutt får bestillingen på pyrolyseutstyr beregnet på 50.000 tonn.
https://www.vowgreenmetals.com/blog/Sign%20LOI%20with%20Global%20producer%20of%20Non-Ferrous%20Metals

Follum 1 med kapasitet på 10.000 tonn kostet 215 mill.
Dvs at VOW vil motta en ordrebestilling på rundt MILLIARDEN for 50' tonn.
Jeg kan tenke meg at en eller aller helst flere CHE reaktorer blir involvert ved en slik bestilling.

Kommer bestillingen ila 2023 vil det si at Land på sikt nesten 10-dobler sin omsetning i forhold til H1/22.
Personlig tviler jeg på at verdsettelsen av dette verdensledende selskapet da vil fortsette å være på nivå med et konkursbo.

PS;
Når de 50' er effektuert gjenstår med tid og stunder (pr dd) utstyr for pot ytterligere 550' tonn.
VGM's pipeline består i dag av 600' tonn - og økende med 50% siste halvår.
Bare å finne fram kalkulatoren - gutter.

ALLE kommende bestillinger havner til slutt hos VOW - som leverer det suverene pyrolysemateriellet.
Redigert 20.02.2023 kl 00:35 Du må logge inn for å svare
royroy
20.02.2023 kl 12:14 2033

Ble VGM spunnet for tidlig ut av VOW?

Det har i hvertfall ikke fungert som en akselerator enda. Noe som er greit nok, ingen krise - så lenge det ikke lugger av økonomiske grunner

Hvis vi antar at dette 50 000 mill biokarbon- anlegget koster 1 mrd og VGM skal ha 5% så vil de håve inn 50mill uten å anstrenge seg altfor mye
Virker som en bra deal hvis det er så enkelt
Alt de evt. bidrar med ellers på dette anlegget må utløse ekstrabetaling
Kvinnelist fornekter seg ikke
CapitaL
20.02.2023 kl 13:37 1926

Nei, timingen var optimal mtp "first mover".. Uheldigvis var tomten anlegget skulle settes opp på full av kvikkleire. Det er forsinkelsene som nå er problemet...

Man kan kanskje tenke seg at det lokalet som nå benyttes til å sette opp dette ekstra anlegget, er tildelt Vow kostnadsfritt som en form for erstatning for ekstrautgiftene pga kvikkleiren. Som det er nå så renner det ut drøyt 5-6 mill i kvartalet for VGM uten produksjonsinntekter pga dette.
Man kan også tenke seg at Vows andel av en eventuell emisjon i VGM vil bestå i overføring av det omtalte anleggets kroneverdi.

Hovedpoenget mitt er at det har oppstått et finansieringsbehov her, og hvordan det skal løses burde interessere alle aksjonærer i VGM, og forsåvidt også Vows aksjonærer..
Hammers
20.02.2023 kl 14:19 1852

Det eneste som er sikkert for aksjonærene sin del er at det ikke blir noen emisjon i form av kontantinnbetaling.
I så fall måtte VOW-systemet selv stått for 67% av beløpet.
Altså en meningsløs antydning fra CapitaL!

Ellers kan man spørre seg selv er hvordan samme skribent sitter med førstehånds kjennskap til det akutte finansieringsbehovet som antydes. Det er vel ikke villednining av markedet du bedriver.
Redigert 20.02.2023 kl 14:25 Du må logge inn for å svare