Noreco, en av verdens billigste aksjer ?

Hartepool
NOR 28.09.2021 kl 14:31 133311

Noreco produserer idag ca 28.000 fat olje.
Nå gjennomføres hook up på Tyrafeltet, som etter ferdigstillelse vi gi en produksjon på ca 50.000 fat oljeekvivalenter,hvorav gass utgjør ca 35 %.
Med dagens olje-og gasspris vil de årlige inntekter bli ca 1,8 milliarder usd.
Det blir ca 600 nok/ aksje før skatt.
Skatten i Danmark er 64 % mot 78 % i Norge.
Etter skatt sitter noreco igjen med 220/ aksje.
Noreco har ca 6 milliarder i fremførbart underskudd, som skal trekkes fra før skatt betales .

Alle andre E& P selskaper har doblet seg i år ,mens noreco går fullstendig under radaren.
Jopaul
15.10.2021 kl 14:48 5829

Problemet jeg har med NORECO er at de virker som de er helt ferdig med videre utvikling etter Tyra. Hvorfor? Vet at de da kan begynne med utbytter, men jeg mener selskapet passer mye bedre til å videre utvikle fler felt i Norge, Storbritannia og Danmark enn å begynne med utbytter etter Tyra
søkeren
15.10.2021 kl 14:51 5945

Oljealderen varer ikke evig!
Jopaul
15.10.2021 kl 14:55 5988

Men fortsatt mye potensiale for videre utvikling
søkeren
15.10.2021 kl 15:01 6026

Danmark avslutter oljeutvinning i 2045. Det antas at Tyra er tømt og at Noreco har funnet nye objekter innen alternativ energi.
Jopaul
15.10.2021 kl 15:08 6070

Så de har null planer om videre utvikling? På rapportene dems står det jo at 20-23 er Tyra med evt prosjekter etter « 2023 and onwards planning on production growth to c. 50,000boe/d»
Redigert 15.10.2021 kl 15:10 Du må logge inn for å svare
søkeren
15.10.2021 kl 15:16 6056

Det er ikke annonsert noe?
Noreco har et større fremførbart underskudd på engelsk sokkel, det er vel mulig de forsøker å få oppkjøp der.
Jopaul
15.10.2021 kl 15:18 6072

Det jeg siterte står i en av rapportene, men ja kanskje de prøver er oppkjøp der, denne aksjen er i hvertfall veldig underpriset og står altfor stille
ullebusten
15.10.2021 kl 15:56 6082

Ser at de to største aksjonærene er på selgeren. Fra 21.07 til 15.10 har de solgt ca 0.13% av utestående aksjer hver. Trenger for øvrig ikke bety all verdens, men 65 000 aksjer over børs setter vel en demper i NORECO sammenheng (stort sett veldig lav omsetning).

Fundamentalt er jeg helt enig - aksjen har stort potensiale.
Redigert 15.10.2021 kl 15:57 Du må logge inn for å svare
Interessert
16.10.2021 kl 11:12 5971

Etter mine siste beregninger er ca 60% av produksjonen hedget. Dvs ca 1 mil oljeekvivalenter i q3 ble solgt til spot. Tar vi utgangspunkt i oljeprisen har de fått noen dollar mer per fat i q3 enn q2. Så kanskje ebit blir ca 3 mil $ bedre enn q2? Det er ikke all verden, så jeg forstår i noen grad den dårlige kursutviklingen.. Dette caset er nok fremdeles mest en investering i Tyra, som vil doble produksjonen om ca 1,5 år. Hva oljeprisen er da ver ingen. Derfor har ikke dagens oljepris så mye effekt på kursen. Men relativt rimelig kan man i dag kjøpe fremtidig leveranse av ca 1/3 av Danmarks gassbehovet, så jeg tror nedsiden er ganske begrenset.
Hartepool
16.10.2021 kl 11:41 5987

Mitt regnestykke er som følger :
Ca « frie» 9000 fat olje og ca 3500 «frie» gass.
Dersom man bruker dagen spot på ca 85 usd/fat for olje blir dagsinntektene ca 765.000 usd/dag, med gasspris på 200 usd/fat gir det ca 700.000 usd/dag for inneværende kvartal.
For hele Q4 blir inntektene fra den uhedgede produksjonen ca 132 mill usd
Ca 11.500 fat olje og 3500 gass er hedget til ca snitt 56 usd/ fat, som for hele q4 gir ca 75 mill usd.
Totale inntekter for noreco i Q4 blir ca 210 mill usd!!
Så kan hver i sær fabulere om hva som skjer etter Tyra da produksjonen dobles og hvor gass vil utgjøre ca 18000 fat oljeekvivalenter og olje ca 32.000 fat.
Skal noreco kun prises en milliard høyere enn Okea ?
Okea har 78 %skatt og noreco 64% !
….verdens billigste aksje ?
tar gjerne mot korreksjoner påmregnestykket.
Redigert 16.10.2021 kl 11:44 Du må logge inn for å svare
Interessert
16.10.2021 kl 12:13 6075

Jeg synes dette er vanskelig, men skal se på det igjen.
seismicrec
16.10.2021 kl 13:34 6054

Okea leverte veldig bra update med en produksjon på litt over 16 k fat/ dag.
Legger man denne rapport til grunn for ca 12 k fat/dag for noreco og i tillegg det hedgede volum til 56 usd/fat har man sånn nogenlunde q3 tallene.
Et betydelig bedre resultat enn i Q2 og et Q4 som for hele bransjen blir vanvittig bra.
Men alle andre aksjer har omtrent doblet seg i år ,men noreco ligger limt fast på samme nivå som for ett år siden….selvsagt en kjempefeilprising !
Interessert
16.10.2021 kl 15:05 6047

Hvis dine tall stemmer, og det gjør de sikkert, er mindre andel hedget enn det jeg kom frem til. Desto bedre. Uansett, med dagens priser, som er >10$ høyere (+gass) enn q3, er det svært store inntekter for tiden. Investorer vurderer kanskje hedget som en feilvurdering av selskapet, noe det ikke er. Det viktigste nå er å sikre finansieringen til Tyra er i drift. Hedging er en fornuftig strategi når selskapet girer så kraftig. Tror vi på et tidspunkt får en analyse med høy verdivurdering, og reprosing av selskapet. Dette har jeg opplevd mange ganger. Gode selskaper med lavt handelsvolum er ofte kraftig underpriset, men vips blir det oppdaget, eller kanskje rettere at meglerhusene har posisjonert seg og sine nærmeste før de slipper oppdatert analyse. Utfordringen er å holde ut til du får rett.
Jopaul
16.10.2021 kl 16:07 6030

Har noen regnet på forward P/E? Ser Yahoo Finanace mener den er på 18.5, som virker latterlig høyt for et oljeselskap når andre selskaper i oljesektoren har kjempe lave P/Eer på 3-7
talund
17.10.2021 kl 10:34 5903

Norwegian Energy Company, kalt Noreco i kortform, har nåtildags ticker "NOR" på Oslo Børs/Euronext Oslo. Det er litt forvirrende for utenforstående, men sånn er tickerverden.
talund
17.10.2021 kl 10:52 5897

Eneste korreksjon jeg har er at Noreco (NOR) ikke må betale skatt på mange, mange år. NOR har flere milliarder (NOK) i gamle tap i Danmark å skrive av skattemessig overskudd mot. I tillegg har de ca en milliard i skattemessige tap både i UK og Norge som ikke er tatt med i de ordinære regnskapene. Disse skattefordelene gjør oppkjøp i Norge og UK attraktivt.

Men som er blitt sagt utallige ganger i denne tråden, NOR er helt avhengig av at Tyrautbygginga går OK. Uten den er ikke selskapet mye verdt. Resultatregnskapene som leveres fra NOR for tiden gjenspeiler det, med elendig kvartal etter elendig kvartal. Tror man Tyra blir utbygd til noe nær dagens kostnads- og tids-planer er NOR grisebillig.
Redigert 17.10.2021 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
søkeren
17.10.2021 kl 10:57 5908

Uten den er ikke selskapet mye verdt?
ullebusten
17.10.2021 kl 11:10 5896

Fordi en kostnadsoverskridelse fort er større enn hele egenkapitalen til NOR. Leveres Tyra ihht nåværende prognose blir dette bra. Denne risikoen er hovedårsaken til dagens lave prising. Ingen tvil om at oppsiden her er formidabel, men med feil melding (les forsinkelser av Tyra) kan fort kursen halveres. Jeg er positiv til NOR og eier aksjer, så innlegget var mer for å belyse hvordan jeg tror «markedet» tolker caset.
søkeren
17.10.2021 kl 11:30 5902

Hva er så egenkapitalen NOR? (Aksjekapital og fremførbart underskudd i Danmark? )
Med nåværende olje/gass priser har selskapet høy fortjeneste på driften.
ullebusten
17.10.2021 kl 12:10 5880

Egenkapitalen pr 30.06.21 var 524MUSD. Går noe galt på et prosjekt av Tyra-størrelse kan Noreco sin andel fort overskride deres EK.

Sier ikke at det skjer men Noreco har høy gjeldsgrad og deltar i et forholdsmessig stort utbyggingsprosjekt.
søkeren
17.10.2021 kl 12:15 5957

Da mener du at verdien av fremførbart underskudd = 0, selv om det kan benyttes mot dagens drift?
MH77
17.10.2021 kl 12:21 5972

Foreløpig går alt etter planen med Tyra, og det er grunn til å anta at oppstart kan bli fremskyndet.

Så er det jo slik at kursen til Noreco nå ligger langt under kursen før korona, selv om utsiktene er lysere enn på lenge. At de største eierne selger mindre poster skyldes nok et ønske om å holde aksjekursen nede.
Hartepool
17.10.2021 kl 12:30 5978

Tyra er selvsagt helt avgjørende for Noreco.
Slide 9 i siste presentasjon bør leses, der står det «Lock- in of 2022 sail away dates reassures both Tyra cost and First gasdate in q2 2023»
Dette gjelder fpr siste installasjon ,prosessmodulen,de andre installasjonene er mer eller minsre på plass.
Denne modulen er nesten ferdig og Noreco ville aldri kommet med et slitt sterkt utsagn,dersom det var noe tvil.
Spekulasjonene ( Spare1 ) går mer i retning av at oppstarten blir tidligere.
Og dersom man leser Total sine meldinger viser disse lavere overskridelser enn det Noreco har meldt ( ca 1 milliard danske kr for hele prosjektet)

Hva gjelder fremførbart underskudd så ligger det på rundt 5 milliard danske . Men med dagens prisboom vil dette tjenes inn i i løpet av kort tid og Noreco vil være gjeldfritt ca 9 måneder etter Tyraoppstart….deretter vil utbyttene velte inn over eierne.
Redigert 17.10.2021 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
Jopaul
17.10.2021 kl 12:42 6018

Jeg liker det jeg leser, men en ting jeg ikke skjønner er alle i forumet her vil ha utbytter i steden for vekst i Storbritannia og Nordsjøen ved Norge. Selvskapte er disiplinert og flinke, hvorfor ikke fortsette å vokse når man er flink med risiko, prosjektering og penger. De har også underskudd på engelsk sokkel slik jeg har lest i forumet her.
Redigert 17.10.2021 kl 12:47 Du må logge inn for å svare
Hartepool
17.10.2021 kl 15:31 5962

Korrekt, de har ca 3-4 milliarder i fremførbart underskudd på engelsk sektor.
Nå nettopp kjøpte en gruppe norske investorer Waldorf Production på engelsk sektor.Disse produserer ca 20k b/d ..ville passet perfekt for Noreco .
Men akkurat nå vil investors ha kontantstrøm idag, fremtidsprosjekter er veldig upopulært….bare se på hvor negativt markedet ser på Tyra før det er oppe og står.
Når Tyra er on stream vil de sikkert se etter muligheter for å kunne få tilbake tapet på uk sektor,men akkurat nå er alt fokus på Tyra.
Redigert 17.10.2021 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
Sopranosinvest
22.10.2021 kl 13:18 5532

Stor post omsatt i dag. Over 260` aksjer. Noe spennende på gang kanskje? Får vel en børsmelding i løpet av dagen.
Mr Grey
24.10.2021 kl 12:04 5380

Er det noen som har oversikt over hva kan vi forvente oss av Q3 tallene som kommer på torsdagen?
Kan tallene gi noe fart i aksjekursen?

Spennende med den store aksjeposten som gikk på fredagen. Er dette begynnelsen på å posisjonere seg før toget forlater perrongen.
Interessert
24.10.2021 kl 21:16 5244

Jeg tror vi snart får en reprising av selskapet, men vet ikke om det skjer på torsdag. Noreco har investert kraftig i årene andre selskaper har strupet investeringene. I det korte bildet er kanskje ikke noreco optimalt, de investerer mye og kjører safe, men mcap per fremtidig olje- og gassproduksjon er usedvanlig bra. Typisk kjøp og hold selskap. Banker og meglerhus mistenkes ofte for posisjonering før promotering. Det er en konspirasteori, men en ganske god sådan synes jeg.
MH77
25.10.2021 kl 10:44 5174

Nå går toget, akkurat som forventet. Alt tyder på at q3 kommer til å bli veldig bra på grunn av høye olje- og gasspriser, og jeg tviler på at noen tør å dumpe denne en uke før kvartalspresentasjon.

Noreco ble gruset under koronakrakket, og har ikke løftet seg selv om alle andre oljeselskap har gått til himmels. Nå er det vår tur!
seismicrec
25.10.2021 kl 10:57 5202

Selvsagt tynger hedgen kursutviklingen kortsiktig.
Det ligger 1,5 år frem til produksjonsdobling og utbyttesverm over aksjonærene.
Men aksjen er så tynn at eneste måte å få posisjonert seg på denne siden av 200,- er ved å be meglerne finne poster , slik som på freda da et heldig familyoffice fikk snappet opp 260.000 aksjer.
Men at Noreco går i 500-600 når Tyra er on stream tviler jeg ikke ett sekund på…idag produserer jo Noreco ca 20.000 fat olje og 7000 fat gass ,mot feks Okeas produksjon på ca 16.000 fat tilsammen.
MH77
27.10.2021 kl 07:39 4921

Fantastisk resultat fra Equinor i dag, dette vil nok påvirke og øke populariteten til hele oljesektoren. Ser ikke bort fra at vi ser Noreco i 200 i dag, og da vil alsjen fortsatt være kraftig underpriset. De høye gassprisene vil garantert gi et stort overskudd de neste kvartalene, og så kommer Tyra i drift...
Redigert 27.10.2021 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
Mr Grey
02.11.2021 kl 21:52 4561

Ja, da gikk vi mange skritt tilbake i dag.
Merkelig at appetitten på denne aksjen er totalt fraværende samt at småposter kan sende kursen så mange prosenter nedover.
Virker som Oslo børs er totalt fraværende av tallknusere med langsiktig perspektiv. Ikke mange selskaper med en så lav PE som Noreco på Oslo børs. I mellomtiden får vi sette pris på muligheten til å laste opp i børsens billigste oljeaksje.


Mr Grey
08.11.2021 kl 10:18 4331

https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/97428

Arctic høyner på Norwegian Energy Company
Arctic Securities høyner kursmålet sitt på Norwegian Energy Company til 225 kroner fra 175 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Arctic mener selskapets rapport for tredje kvartal 2021 kom inn som forventet, men kursmålet oppjusteres som følge av de økte gassprisene, samt høyere oljeprisanslag.

Siden forrige oppdatering har meglerhuset økt sitt anslag på Brent-prisen for 2022 fra 65 til 80 dollar, mens 2023-estimatet er økt fra 60 til 70 dollar.

TDN Direkt
Interessert
02.12.2021 kl 12:42 3581

CEO har gått på dagen. Ikke akkurat en kurstrigger. Ligger det noe bak? Jeg tenker at kanskje en for stor andel an olje/gass-prisen er blitt hedget, at vi har null oppside i vinter hvis den blir kald og prisene fortsetter oppover. Andre med tanker om dette?
Sopranosinvest
06.12.2021 kl 09:58 3417

Iflg innlegg i DN, så var vel avgangen til Cook angivelig begrunnet med dårlig kurs utvikling på aksjen, sett i forhold til sammenlignbare selskaper.
Kan ikke se at denne endringen har hatt noen som helst effekt enda.......
Hilsen utålmodig aksjeeier :-(
Redigert 06.12.2021 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
søkeren
06.12.2021 kl 10:21 3397

Kun små tradere gidder å kjøpe/selge denne. Det må komme hyppigere meldinger om arbeidet på Tyra. (Helst med noe som kan oppfattes tidligere oppstart)
Redigert 06.12.2021 kl 10:42 Du må logge inn for å svare
valdresbonden
06.12.2021 kl 10:52 3413


Og nå stenger man ned igjen med Omikron. Blir nok heller senere oppstart spør du meg.

V.
søkeren
06.12.2021 kl 11:02 3518

Du har kanskje rett!
Jeg sende innlegget mitt til selskapet. Kanskje de "gidder" å svare?