MPCC Bull 2022

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
11.04.2022 kl 10:05
Kbkristi
MPCC 01.10.2021 kl 16:14 1575651

Da den gamle tråd ble stengt 1.10.21 med 10.513 innlegg og 2.007.448 leserklikk, åpnes ny.
Forrige tråd brakte oss fra 26.11.20 kr 4,96 til kr 21,20.
Må også legge til at vi i løpet av perioden har fått vår egen logo, hatt medlemsmøte på Tjøme og Mpc har laget en offisiell Caps, "first and only edition". Firmaet var stolte over å være det eneste containerrederiet i verden med egen «fan-club».
Alle skal jo sammenlikne seg med noe, så derfor nevnes pr dags dato:
OSEBX: 1164,43, MPCC: kr 21,20 (NN 11.798) og siden en del av oss er med i ER: € 3,80 (NN 751). (NN= antall aksjonærer i Nordnet)
Suksessen skyldes de 100 speidere som jobber sammen, og ikke mot hverandre.
Så om du er long, short eller ute, kom med saklig info :) Ibsen er saklig info :)

Link til første tråd: https://finansavisen.no/forum/thread/120245/view, siste side: https://finansavisen.no/forum/thread/120245/view/0/0?page=266
Helg11`s regneark: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/edit#gid=124036591
NetromK`regneark:. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cB_QoA8qM2piK6ZDoPqkuZ1phPwNEy4ubnGDd8x8khU/edit#gid=0
New Contex: https://www.vhbs.de/index.php?id=28&L=1
Operational update 18.1.2022: https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3488076/220118-market-and-company-update.pdf
https://www.marinetraffic.com/
Teknisk analyse: Market screener: https://m.marketscreener.com/quote/stock/MPC-CONTAINER-SHIPS-ASA-40531046/charts/
Link til 21-22 mai treffet i Stavanger: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_DLhlRW-ZWTDbvi4c8mhezuE_VAeqLHzJM6RIzm0HkKgiig/viewform?fbclid=IwAR1u1kYGZVh7cAz8oWLKeKQ_v_eU0_pkbZ3vj6kIG9avvzJxoA_cr_DlOXI
Redigert 16.03.2022 kl 21:33 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
23.10.2021 kl 16:26 7125

Både høy aksjekurs og US$.
Dette gjør jo dealen enda bedre i vår favør.
Må takke deg for at du fant fram dette AlanS. Jeg har tidligere ikke regnet på dette.
Det viser jo seg nå at vi har overtatt hele Songa, med omtrenlig kun utstedelse av aksjer. Cashen har vi fått tilbake.
Vi mangler vel bare ca 23 MUS$, og det seiler jo skipene fort inn.
AlanS
23.10.2021 kl 16:32 7127

Bare hyggelig. Dette forklarer hvorfor MPC brukte bare 85 mill av kredittfasiliteten hos DNB. Lurer bare på hvorfor MPCC ikke brukte helle kredittfasiliteten. Kanskje ville de minimere gjelden.
AlanS
23.10.2021 kl 16:39 7156

Bare hyggelig, Kbkristi.
Sitter å lurer litt på hva Blystad holder på. Hva var poeng med å selge Songa når han kjøper igjen 6 skip og bestiller 2 nybygg? De som ble nettopp kjøpt, er bare mindre containerskip og blant de dyreste på TEU basis. Er det en spesiell rute tenker han på eller hva?
NetromK
23.10.2021 kl 16:41 7164

Om Blystad mfl. «fekk» 17,34 eller 26,8/aksje spelar jo no i praksis ingen rolle sidan kontantbeløpet ved oppgjerstidspunktet var uendra frå det førelåtte i mai.
Talet på aksjar som betaling vart heller ikkje endra frå mai til august.

Ergo fekk ikkje Blystad betalt/realisert 26,8 per aksje pga. lock-up. Når kursen no står i 19,62 er stigning frå siste dato i mai og til no 13% uavhengig av utstedelsessummen på aksjen. Altså har verdiane av skipa skutt opp, og aksjekursen ikkje i nærleiken gjort det same.
I praksis sitt Blystad, Klavenss og Canomaro Shipping på verdiane $ 84,6 mill i cash og 49,795,250 x aktuell aksjekurs i NOK. Om dei ikkje har brukt opp cash på eit eller anna vis er ikkje verdien av oppgjøret per fredag 22.10.21 meir enn NOK 1,6835 mrd, dels pga. svak dollar, men lik som i slutten av mai.

Og MPCC fekk nok $ 63 mill, eller NOK 526 mill berre for dei 3 minste skipa dei nettopp solgte av 11.

Riktig Alan S - takk for at du deler. Det at Blystad takker ja til å få størstedelen av Songa summen i MPCC aksjer, og ikke minst til en kurs på kr 26,80 (ca 50 mill aksjer), sier bare hvor stor tro han har på Cointainermarkedet og at han regner med å få mer enn kr 26,80. Det er også positivt for oss aksjonærer at kursen blir satt så høyt (i stedet for kr 17,32), mindre utvanning+ selskapet bruker mindre gjeld. Dette gjør bare Songa avtalen enda bedre!

Når det gjelder Blystad - han solgte Songa skipene i sommer til en pris som er mye lavere enn verdien på skipene i dag (som nevnt fikk aksjer i MPCC til kr 26,85), samtidig velger han nå å kjøpe enda flere cointainer skip i dag til en høyere pris... Det sier vel en del om hans tro på cointainermarkedet - og jeg kan derfor ikke forstå, når en valgte å få MPCC aksjer, at Blystad skal velge å selge sine MPCC aksjer til kr 19,5 med stort tap, nå som utbyttene kommer? Blystad har hatt finansieringen på plass når avtalen om kjøp av de nederlandske skipene ble inngått, husk at en del av Songa salget var i cash.
Redigert 23.10.2021 kl 16:51 Du må logge inn for å svare

Netromk - veldig godt poeng, dersom kontantbeløpet/antall aksjer ikke ble endret fra 22. juni og 9 aug, har det ingenting å si for MPCC/oss som aksjonærer, MEN det sier noe om hvilke (økte) verdier og hvor gunstig Songa avtalen har vært for oss. Samtidig - ved å legge til grunn en pris på 17,30 pr aksje/50 mill aksjer (med dollarkurs på 8,9 utgjør det ca 97 mill usd) + cash på 84,6 mill USD, vil totalsummen for Songa kun bli 181 mill USD (ikke 210 mill USD som det stod i børsmeldingen 22. juni). Det vil si at skulle prisen pr aksje vært kr 17,32, måtte det vært utstedt flere enn 50 mill aksjer - ev. øke kontantdelen av summen?

For MPCC og oss som aksjonærer er det bedre jo høyere aksjekurs settes pr aksje, men desto ugunstigere for Blystad - gitt at totalsummen skal bli 210 mill USD
Redigert 23.10.2021 kl 16:57 Du må logge inn for å svare
velkjent
23.10.2021 kl 16:57 7200

Den 20.10. rapporterte MPCC at de hadde tatt opp et lån på 180MUS$ (130+50 i opsjon). Samtidig ble det rapportert om skipssalgene. Dette tilsammen medførte at lånet fra DNB samt det "gamle lånet på 204MUS$ ble innfridd. Slik jeg leste meldingen har rederiet nå bare lånet på 130 pluss opsjonen på 50 MUS$, med forfall i 2026. Det gamle lånet var dyrere og hadde forfall i sept.-22.
Kbkristi
23.10.2021 kl 17:02 7197

Det står jo:
The preliminary purchase price paid at closing 9 August 2021 for the shares in Songa was USD 236.4 million

Det har du rett I Kbkristi - mitt poeng er at gitt en pris pr aksje på kr 17,32 måtte MPCC utstedt en del flere aksjer en 50 mill for å oppnå en totalsum på 210 mill USD som opprinnelig avtalt, se børsmeldingen av 22. juni. Dvs. at hadde kursen vært akkurat den samme 9. august ville aksjonærene blitt mer utvannet - ev. at MPCC måtte betalt mer i cash enn 84,6 mill USD. Kursøkningen fra 22. juni til 9. august har derfor kommet MPCC og oss aksjonærer til gode - og at det er Blystad som til dels sitter med "svarteper" ved at kursen nå har falt, dvs. at Blystad ville i dag (kurs kr 19,64) helt klart vært mye bedre tjent ved å få alt i cash (selv om totalprisen for Songa skipene ble noe høyere (236 mill USD enn opprinnelig avtalt pris på 210 mill USD). Det at han velger å få en så stor andel i aksjer - til en kurs på kr 26.85 - viser etter mitt syn at han virkelig har tro på en høyere kurs i fremtiden, og jeg kan ikke tro han vil selge disse aksjene i dag til kr 19 når han samtidig vet at skipsverdiene har steget med 100 % siden sommeren.
Redigert 23.10.2021 kl 18:10 Du må logge inn for å svare
NetromK
23.10.2021 kl 17:19 7258

Ja, men pga. MPCC sin aktuelle aksjekurs på 26,8 per 09.08.21

Verdi 31.05.21
Aksjar: 862,7 mill NOK
cash: 705 mill NOK ($ 84,6 mill)
NOK 1567 mill

Verdi 09.08.21
Aksjar: 1333 mill NOK
cash: 760 mill NOK (uendra $ 84,6 mill)
NOK 2093 mill (ikkje realiserbart)

Verdi 22.10.21
Aksjar: 976 mill NOK
cash: 706,5 mill NOK ($ 84,6 mill)
NOK 1682 mill (ikkje realiserbart)

Evt, gevinst på noverande aksjekursom om ikkje for lock up = NOK 113,43 mill for aksjestiginga på 13,15%
Redigert 23.10.2021 kl 17:21 Du må logge inn for å svare
AlanS
23.10.2021 kl 17:20 7603

Har regnet på det
Antall aksjer: 49,795,250
Dato 31.5.2021 9.8.2021 22.10.2021
Aksjekurs 17.34 26.8 19.62
USD/NOK 8.375 8.9180 8.3469
Aksjepost(NOK) kr 863,449,635 kr 1,334,512,700 kr 976,982,805
Aksjepost(USD) $103,098,464 $149,642,599 $117,047,383
Kontant $107,151,536 $84,608,401 $84,608,401
Totalt $210,250,000 $236,402,000 $201,655,784

Oppgjør i kontant ble cr 23 mill mindre enn avtalt.
Dersom Songa eiere beholder aksjer og kontant, sitter med et papirtap på cr $35 mill per 22.10.
Det er greit at det meste ble gjort opp i aksjer dersom vi tenker på finansieringen av oppkjøpet. Dette kan vi ikke si om verdiene til aksjonærene. Utviklingen siden 9. august var negativ.
Redigert 23.10.2021 kl 17:23 Du må logge inn for å svare

Jeg tror det er viktig å ha klart for seg at salget av Songa er en prosess som startet tidlig våren 2021. På det tidspunktet var det mange som mente at oppgangen man hadde hatt i containersegmentet nærmet seg toppen og at situasjonen ville normalisere seg. Jeg vil derfor ikke utelukke at Blystad og hans rådgivere vurderte situasjonen at det var et særdeles gunstig å selge Songa flåten på våren 2021. Kontrakten ble inngått i juni 2021 og det måtte jo fortone seg som særdeles gunstig tidspunkt. Han fikk jo aksjer med aksjekurs over kr 26,-. Følgelig ville han ha en del å gå på selv om containermarkedet toppet ut, eventuelt falt noe tilbake etter at salget var gjennomført. Jeg tror ikke det var noen, verken innen containermarkedet eller i meglermiljøet som kunne forutse i juni hva som ville skje de kommende tre fire månedene.
Men jeg skjønner meget godt at en viss Mr Blystad er rimelig frustrert over å se at ratenivået har fortsatt opp og at skipsprisene også har fortsatt opp etter juni 21. Og det må smerte å se at MPCC kunne selge tre av Songa skipene vidre for doble prisen i oktober 21.

Hva vil så Blystad gjøre med MPCC aksjene han sitter på? Det må jo være lite fristende å selge dem på dagens kurs. Det vil i tilfelle si at han må selge dem 26% rimeligere enn det han egentlig «betalte» for dem ifm oppgjøret av Songa. Og hva om det ville være MPCC som var kjøperen?

Nei, vi skal være forsiktige med å dømme Blystad ut fra hva vi i dag vet om utviklingen i containermarkedet etter juni 21. Våren 2021 så bildet helt annerledes ut enn det gjør i dag.

Og vi hører stadig profetier om når dette markedet skal toppe ut og ratene stupe mot undergrunnen. Dog har noen av dem begynt å se mot 2023 før det skjer. Men her er det såpass mange ukjente faktorer som påvirker utfallet at ingen i dag med sikkerhet kan si når syklusen topper ut. Men såvidt jeg vet er det PR dags dato ikke skremmende mange feedere i bestilling at der utgjør noen fare for ratenivået i 2022. Og når det året er over så vil MPCC ha store deler av flåten på gode kontrakter til ut i 2024/25.

Alan S - det er gode spørsmål du stiller, og "konklusjonen" jeg har landet på er at Blystad nok "bommet" ved at han mistolket fremtidsutsiktene i markedet. Som Londonmann skrev - prosessen med salget av Songa skipene startet nok tidlig i våres, og det at han nå k høst velger å kjøpe 6 skip + bestiller 2 tyder på at han ser veldig lyst på fremtiden og indirekte innrømmer at han mistolket markedet.

Et annet poeng - det ene er at han nå kunne fått ca 100 % mer for Songa skipene, men i tillegg viser ditt regnestykke i et annet innlegg at som følge av at kursen I MPCC har sunket sitter han på mindre verdier i dag enn hva salgssummen utgjorde i august...En form for "dobbel bom" - men på sikt vil han nok tjene godt på aksjene i MPCC, derfor kan jeg aldri tenke meg at Blystad vil selge sine aksjer i MPCC til kr 19.
Redigert 23.10.2021 kl 17:49 Du må logge inn for å svare
AlanS
23.10.2021 kl 17:54 7886

Londonmannen, takk for en fin refleksjon. Dessuten tror jeg ikke på at vi ser 2010-2020 rater igjen etter 2023. Byggekostnader er høye og fortsetter å øke. Flåtefornyelse er kapitalkrevende og investeringer må forsvares av bedre rater. Som følge vil rater holde seg på et nivå som er forsvarlig for nybygg. Bra for eldre og gjeldfrie skip:)
Teps
23.10.2021 kl 17:57 7934

Ingen hjelp av den lovte 24/7 jobbingen i LA.

Ship report 10/20: 169 total ships inport LA/LB including 109 at anchor or holding areas & 60 at berths. Of the 169, 108 are container ships including 79 at anchor or in holding areas & 29 at berth. 55 vessels in holding areas; 44 container ships, 3 tankers, 8 bulk.

https://twitter.com/mxsocal/status/1451295494215327746?s=21
AlanS
23.10.2021 kl 18:08 7919

MPCC har følgende lån
Facility Rente Maturity as of 30.06.2021
Bonds USD 204.06 Floating +4.75% 1.09.2022 204.06
Senior secured term loan USD 61.15 Floating +4.75% 1.05.2023 48.492
Term loan USD 29 1.04.2022 0
Term loan USD 6 1.12.2021 5.667
Etter Q2
CIT Group USD 70 40.00
DNB USD 127.5 Libor+5% 84.61
Tilsammen $ 380,5 mill
Kilder: https://www.mpc-container.com/files/Public/17513/3399352/mpcc-h1-2021-financial-report.pdf og https://www.mpc-container.com/investors-and-media/press-releases/2021/mpc-container-ships-asa-secures-new-financing-facility-agrees-on-sale-of-six-vessels-and-provides-update-on-charter-fixtures-2021-10-20/

Ny finansiering:
Hamburg Commercial Bank (“HCOB”) USD 180 Libor+335 bps
Sales 6 vessels USD 135
Totalt USD 315
Det holder for å refinansiere 83% av gjelden. Får se hvordan gjelden vil refinansieres, men bra at både gjelden og finanskostnader vil reduseres.
Redigert 23.10.2021 kl 18:09 Du må logge inn for å svare

Enig med Alan S - gode refleksjoner du kom med, Londonmannen. Videre tror heller ikke jeg, i likhet med deg, at ratene vi hadde mellom 2010-2020 vil være normalen etter 2023. Dette var også Constantin inne på i siste presentasjon/oppdatering.
velkjent
23.10.2021 kl 18:47 8166

Ut fra meldingen den 20.10, ble de "gamle" gjeldspostene innfridde ved hjelp av det nye lånet fra HCOB og skipssalgene. Det nye lånet på 130MUS$ med forfall i 2026 og kassa- kreditten fra samme bank på 50MUS$, skal nå være de eneste gjeldspostene. Det skrives dessuten at 60 skip nå er uten heftelser og at alt ligger tilrette for utbetaling av dividende og/eller tilbakekjøp av aksjer i 1. kvartal 2022. (Vil tro tilbakekjøp vil avhenge av om kursen er lav i forhold til inntjening og skipsverdier).
Redigert 23.10.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
AlanS
23.10.2021 kl 20:00 7977

Den nye kredittfasiliteten og salgssummen er ikke nok til refinansiere "gamlelåneordningene" og det er rom for optimering. Det er 4 datterselskap med ulike ordninger (side 26 https://www.mpc-container.com/files/Documents/Financial_reports/Presentations/MPCC_-_Q2_2021_Earnings_call.pdf) Ikke alle fasilitetene er benyttet 100%. Best å vente til neste oppdatering.
Impianku
23.10.2021 kl 20:23 7925

Stemmer det, som jeg oppfatter, at MPC ikke har gjeld hos DnB lenger? Alt ble flyttet over til Tysk bank?
Dividende
24.10.2021 kl 00:12 7585

Long time reader, first time writer.

Mr Baack har ikke aksjer i MPCC, men finner det utenkelig at han ikke skal ha aksjer i MPCK og dermed er godt eksponert for både kursoppgang og utbytter. Men noen som vet hvordan man kan finne aksjeeiere på XETRA?
Redigert 24.10.2021 kl 00:18 Du må logge inn for å svare
Dividende
24.10.2021 kl 00:31 7634

Constantin Baack hadde per 1.1.21 21 aksjer og 0.21 % av nordwinter container AS. Der også DR. AXEL SCHROEDER og Ulf Hollander er eiere med sine 2.12 % hver. Ulf er styreleder i MPCC og doktoren er styremedlem

Ellen Hanetho eide 60k aksjer i MPCC per 1.1.20 og sitter og i styret.
Redigert 24.10.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Pentad
24.10.2021 kl 11:08 6931

Tragisk, ja. Utenfor Victoria Island med mye kjemikaler ombord.
Struts
24.10.2021 kl 11:18 6903

Ok, da har jeg fått den rebekreftelsen jeg var ute etter for å oppjustere verdiene til MPCC's enheter i størrelsesorden 2478-2851 TEU. Tar som vanlig en konservativ "approach", men føler allikevel en verdiøkning på i overkant av $ 80 mill (i løpet av 3 dager!) er vel verdt å markere. Flåte-estimater vil følge om litt (håper jeg)
Keefer
24.10.2021 kl 11:35 7278

Slenger meg litt på diskusjonen i går, jeg.

Hadde jeg vært Blystad så hadde jeg sett veldig enkelt på det. Dersom jeg ved å realisere verdiene mine i aksjene i MPCC med minimal fortjeneste, eller til og med tap, kunne investert disse pengene videre i egne containerskip hvor jeg vurderte oppsiden som større, så hadde jeg solgt her nesten uansett hva kursen ligger på. Jeg er veldig positiv til MPCC og har mye aksjer her selv, men jeg tror ikke han vil vente på utbyttene dersom han kan tjene mer på å satse på sine egne skip. Han solgte nok med pen fortjeneste i utgangspunktet så han angrer nok ikke på salget, og han har nylig gjort en kule på et skip han flippet nå i sommer, samt investert videre med både brukte skip og kontrahere nytt. Å tro han vil sitte og vente på høyere kurs og utbytte her fremfor å tjene mer selv i eget selskap, har jeg lite tro på.

Når det gjelder lån så har de ikke sagt de skal kvitte seg med all gjeld og bare ha det nye lånet. Det er «bare» det største bond-lånet og DNB-lånet de snakker om. De har blant annet et annet lån (CIT) som det ikke har vært noe snakk om hvor de også har en ubrukt kredittramme.
Struts
24.10.2021 kl 11:38 7476

MPCC FLEET 24.10.21

Verdier oppjusteres for enkelte størrelser (samt =NORDSPRING= som jeg føler har vært undervaluert litt)

NAVN TEU BUILT $ Value Former value
1 AS LAETITIA 966 2007 $ 21,5 Mill 21,5 Mill
2 AS FREYA 1223 2004 $ 19,5 Mill 19,5 Mill
3 AS FENJA 1223 2005 $ 20,5 Mill 20,5 Mill
4 AS FLORA 1223 2005 $ 20,5 Mill 20,5 Mill
5 AS FABRIZIA 1284 2008 $ 23,5 Mill 23,5 Mill
6 AS FLORETTA 1284 2007 $ 23 Mill 23 Mill
7 AS FATIMA 1284 2008 $ 23,5 Mill 23,5 Mill
8 AS FIORELLA 1296 2007 $ 23 Mill 23 Mill
9 AS FABIANA 1296 2007 $ 23 Mill 23 Mill
10 AS FELICIA 1296 2006 $ 21,85 Mill 21,85 Mill
11 AS FLORIANA 1296 2008 $ 23,5 Mill 23,5 Mill
12 AS FILIPPA 1345 2008 $ 24,5 Mill 24,5 Mill
13 AS FRANZISKA 1345 2005 $ 21,7 Mill 21,7 Mill
14 AS ROBERTA 1440 2006 $ 24,5 Mill 24,5 Mill
15 AS RAFAELA 1440 2007 $ 25,8 Mill 25,8 Mill
16 AS RAGNA 1496 2009 $ 27 Mill 27 Mill
17 AS ROMINA 1496 2009 $ 27 Mill 27 Mill
18 AS ROSALIA 1496 2009 $ 27 Mill 27 Mill
19 AS SOPHIA 1713 2007 $ 30,5 Mill 30,5 Mill
20 AS SERENA 1713 2007 $ 30,5 Mill 30,5 Mill
21 AS SAVANNA 1713 2009 $ 32,6 Mill 32,6 Mill
22 AS SERAFINA 1713 2010 $ 33,1 Mill 33,1 Mill
23 AS SAMANTA 1713 2009 $ 32,6 Mill 32,6 Mill
24 AS SVENJA 1713 2010 $ 33,1 Mill 33,1 Mill
25 AS SARA 1713 2010 $ 33,1 Mill 33,1 Mill
26 AS SABRINA 1713 2009 $ 32,6 Mill 32,6 Mill
27 AS SUSANNA 1713 2010 $ 33,1 Mill 33,1 Mill
28 AS SELINA 1740 2012 $ 34,2 Mill 34,2 Mill
29 AS SICILIA 1794 2008 $ 32,3 Mill 32,3 Mill
30 SEVILLIA 1794 2008 $ 32,3 Mill 32,3 Mill
31 AS ANITA (Songa Bonn) 1970 2010 $ 34,5 Mill 34,5 Mill
32 AS ALEXANDRIA (Songa Nürnberg) 1970 2010 $ 34,5 Mill 34,5 Mill
33 AS ALVA (Songa Iridium) 2015 2008 $ 33,5 Mill 33,5 Mill
34 AS ANGELINA 2127 2007 $ 32,5 Mill 32,5 Mill
35 AS PAOLA 2478 2005 $ 37 Mill 34,2 Mill
36 AS PATRICIA* 2496 2006 $ 39 Mill 36 Mill
37 AS PETRA 2556 2004 $ 35,2 Mill 32,75 Mill
38 AS PALINA 2556 2004 $ 35,2 Mill 32,75 Mill
39 AS PETRONIA 2556 2004 $ 35,2 Mill 32,75 Mill
40 AS PAULINA 2556 2004 $ 35,2 Mill 32,75 Mill
41 CITY OF BEIJING (tbn) 2564 2009 $ 40,75 Mill 37,75 Mill
42 AS PIA (City of Shanghai) 2564 2009 $ 40,75 Mill 37,75 Mill
43 AS PETULIA* 2564 2008 $ 40,25 Mill 37,25 Mill
44 AS PAULINE 2572 2006 $ 39,25 Mill 36,25 Mill
45 AS PENELOPE 2572 2005 $ 37,25 Mill 34,45 Mill
46 AS PALATIA 2572 2006 $ 39,25 Mill 36,25 Mill
47 AS PATRIA 2572 2006 $ 39,25 Mill 36,25 Mill
48 AS CONSTANTINA 2742 2005 $ 42 Mill 39,5 Mill
49 AS CLARA 2742 2006 $ 42,5 Mill 40 Mill
50 AS COLUMBIA 2742 2006 $ 42,5 Mill 40 Mill
51 AS CLEOPATRA* 2742 2006 $ 42,5 Mill 40 Mill
52 AS CHRISTIANA 2742 2006 $ 42,5 Mill 40 Mill
53 AS CARLOTTA 2742 2006 $ 42,5 Mill 40 Mill
54 AS CALIFORNIA 2824 2008 $ 44 Mill 41,5 Mill
55 AS CLEMENTINA 2824 2006 $ 43 Mill 40,5 Mill
56 AS CAROLINA 2824 2006 $ 43 Mill 40,5 Mill
57 AS CAMELLIA 2824 2006 $ 43 Mill 40,5 Mill
58 AS CARINTHIA* 2824 2003 $ 41,5 Mill 39 Mill
59 CARDONIA* 2824 2003 $ 41,5 Mill 39 Mill
60 CARPARTHIA* 2824 2003 $ 41,5 Mill 39 Mill
61 CIMBRIA* 2824 2002 $ 41 Mill 38 Mill
62 AS CYPRIA 2824 2006 $ 43 Mill 40,5 Mill
63 AS CARELIA 2824 2006 $ 43 Mill 40,5 Mill
64 AS CLARITA 2846 2006 $ 43 Mill 40,5 Mill
65 AS CASPRIA (Songa Antofagasta) 2851 2008 $ 44 Mill 41,5 Mill
66 AS NORA (Stralsund) 3421 2014 $ 57 Mill 57 Mill
67 NORDSPRING (tbn AS NADIA) 3586 2007 $ 48 Mill 44 Mill
68 AS EMMA (Songa Calabria) 4256 2010 $ 60 Mill 60 Mill

Flåteverdi MPCC $ 2370,4 2284,5 Mill

Flåteverdi minus 50% J/V $ 2228,3

Disclaimer:

Alle tall omtrentlige og uten noen som helst garanti, alltid basert på forholdsvis prompt T/C-fri levering. For ordens skyld, jeg har ikke tatt hensyn til rigging (kranet eller ei), SS/DD (Special Survey og Drydocking), noe som naturlig nok vil ha en viss innvirkning på verdier (skjønt mindre i disse dager). Det er en rekke andre momenter (verft/hovedmotor osv) som også spiller inn. Men med en så stor flåte (nå 68 skip) vil i det minste gjennomsnittet komme ut noenlunde greit. Føler jeg. Som kjent går skip gjennom hovedklasse hvert 5. år, mao. vil eksempelvis skip bygget 2006 og 2011 normalt gå gjennom samme i år.

*J/V skip i MPCC er: =AS CARINTHIA=, =AS CLEOPATRA=, =CORDELIA=, =AS PATRICIA=, =CARPATHIA=, =CARDONIA=, =CIMBRIA= og =AS PETULIA=

PS. I headingen var det referert til M/V =AS EMMA= før, dette er siden korrigert til korrekt (forhåpentligvis) referanse til M/V =NORDSPRING= tbr.
Redigert 25.10.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Struts
24.10.2021 kl 11:48 7568

Aner egentlig ikke hva Blystad tenker på. Men tror han gjør alt annet enn å se tilbake på hva han "kunne" ha oppnådd dersom han ventet med både salg og kjøp. Han tok en profitt, ferdig med det. Og så har han tenkt fremover, solgt en del MPCC-aksjer for så å reinvestere i noe annet. Ferdig med det. Å være indignert over en ekstra profitt man kanskje, muligens, så fremt i fall osv kunne oppnå ligger muligens ikke for ham. Ingen kan selge på topp og kjøpe på bunn, bortsett fra i eventyr (Onkel Skrue) og en del etter-på-klok-vissere. Samme med MPCC-aksje kursen. Den har fått seg en smell, på tross av at rater og verdier har gått nordover. Men verdiene som ligger i bunn har ikke erodert, og at shortere prøver seg - det skjer i de fleste (i hvert fall mange) aksjer som har opplevd stor kursmessig oppgang. Det er ikke en gang ett år siden Kbkristi åpnet tråden her, vi får tenke litt tilbake og egentlig se oss fornøyd med utviklingen, tross alt. Og det er vel ikke akkurat slik at Babels tårn er i ferd med å rives riktig ennå (er vel bare folkene rundt som har et problem)? Uansett, om det går den ene eller andre vei - det blir interessant å se hvor både harer og troll hopper!

PS. Altså, dersom du skulle ta dette som kritikk mot ditt innlegg, så unnskylder jeg, det var over hodet ikke slikt ment! Det var bare et forsøk på å si noe rundt en for meg litt "uforståelig" debatt rundt Blystads gjøren og laden.
Redigert 24.10.2021 kl 12:16 Du må logge inn for å svare

Du skriver at « kunne investert disse pengene videre i egne containerskip hvor jeg vurderte oppsiden som større.» OK, men det er noe jeg ikke helt skjønner i din logikk. Pengene Blystad har stående i MPCC aksjer har fått mindre verdi ettersom aksjekursen i MPCC har falt. Nedturen i aksjekursen har falt til tross for at rater og verdien av skipene har gått opp. I min logikk bør MPCC aksjene derfor være underpriset og derfor ha en hyggelig oppside.

Likevel mener du tydeligvis at oppsiden i nye containerskip er større enn underpriset MPCC aksjer er. Jeg vil anta at dersom verdien på Blystad sine nye skip stiger, så vil også flåten til MPCC øke i verdi. I den grad MPCC aksjene skulle forbli på dagens nivå, burde jo oppsiden til aksjene da bli enda større enn det den er i dag. Eller?

Så, med all respekt for ditt syn, følger jeg ikke logikken din helt. Men hva Blystad vil gjøre er det kun han som vet.
AlanS
24.10.2021 kl 12:31 7709

Enig med deg Londonmannen. Aksjene i MPCC prises til halvpris av skipsverdiene. Dette betyr at oppsiden i aksjen er større enn i å eie skip.
Det at Blystad kjøper skip og bestiller nye, viser at han tror på at det er en oppside i skipsverdiene. Helt greit. Men MPCC handles nå med 50% rabatt i forhold til flåteverdien. Ved å kjøpe aksjer nå får man både implisitt rabatt og oppsiden i skipsverdiene. Mao å selge aksjer for å kjøpe skip er en dårlig butikk.
Redigert 24.10.2021 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

Keefer - jeg er helt enig med deg I at Blystad ønsker å investere der hvor han får mest igjen for pengene. Men som Londonmannen og Alan S er inne på - MPCC sitter i dag på skipsverdier på ca 20 mrd, jf. utregningen til Struts og beregningen til det ene meglerhuset (artikkelen). Vil det være en god investering å selge sine aksjer I MPCC til en kurs som tilsvarer mcap på 8 mrd - for deretter bruke disse pengene til å kjøpe skip til dagens verdi? Blir ikke det i realiteten som å selge 1 kr til 40 øre?
Kbkristi
24.10.2021 kl 13:05 7645

Takk for oppdateringen Struts.
Jeg finner at Mpc har følgende gjeld pr i dag, de andre lånene er nedbetalte.
29.7.21 Cit Group $ 70 000 000
20.10.21 Hamburg Commercial Bank $ 130 000 000
20.10.21 Hamburg Commercial Bank $ 50 000 000
Totalt beløper gjeld seg til 250 MUS$
T tillegg selger de 7 skip, som bringer inn 149 MUS$
Overskudd for Q3 ca 69 MUS$
Altså totalt inn 468 MUS$
Og det balanserer fint med gammel gjeld på 468 MUS$ som nå er historie.
Med dagens flåteverdi på 2.228,3 MUS$, og gjeld på 250 MUS$ får vi vel en fin Nav.
Inntekter/utgifter i Q4 skal da være ganske ryddige.
Redigert 24.10.2021 kl 13:15 Du må logge inn for å svare

Tusen takk Struts for at du tar deg tid og deler av din kunnskap knyttet til verdsettelse av skipene! Det er ganske utrolig hvor godt du treffer.
AlanS
24.10.2021 kl 14:06 7389

Flott, Kbkristi. Bare en liten presisering: Noen kredittfasiliteter ble ikke utnyttet 100% (DnB cr 85 av 127,5, CIT Group 40 av 70).
Derfor var gjelden lavere enn $468 mln.
Redigert 24.10.2021 kl 14:09 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
24.10.2021 kl 14:18 7408

Vanskelig å vite nøyaktig. Men om de har mer penger på bok, så er jo det bare herlig.
"In relation to the cash consideration DNB Bank ASA committed to provide a USD 127.5 million acquisition facility with a 2 year tenor and effective interest rate of 500 bps plus Libor, which was draw down on the transaction date 9 August 2021."

Rettelse - det er vel egentlig ikke "utrolig" at du treffer Struts, basert på den kunnskapen du besitter😀 Det gir ihvertfall veldig stor troverdighet når du treffer gang etter gang. Det samme gjelder tallene og beregningene til Helg11/dato i regnearket.
Redigert 24.10.2021 kl 14:41 Du må logge inn for å svare