Blokk 2B, Gazania-1 utsatt til H2 2022. 'High impact well'.


Ser at det har vært postet en del innlegg ang. Gazania-1 på forumet i det siste. Det kunne kanskje være interessant å samle innlegg om denne svært så spennende brønnen i en egen tråd. Tar meg derfor den frihet og starter opp en ny tråd for Blokk 2B Gazania-1 i Sør Afrika.

-Brønnen er kanskje den mest spennende i Pen sin historie

-Brønnen er karakterisert som en 'high impact oil Exploration well'

-Meglerhus antyder +10 kr på NAV ved fulltreff

-Brønnen A-J1 (Soekor 1988) med oljefunn av god kvalitet (36 API) 37 MMbbl nedflanks for Gazania-1

-Gazania-1 brønnen karakteriseres som 'Low Risk' av Pen og Africa Energy

-To prospekter testes med brønnen: Gazania og Namaqualand


Lisens oversikt:

Blokk: 2B i Orange Basin

Operatør: Azinam Limited (50%)

Partnere: Africa Energy (27.5%), Panoro (12.5%), Crown Energy (10%)

Planlagt spud: Siste del av desember 2021

Vanndyp: 150 m

Brønnkostnad: $ 21 MM (Panoro to carry Africa Energy up to US$ 2.5 million of its drilling costs)

Prospektive ressurser: Africa Energy >300 MMbbl, Pen 349 MMbbl, Qualified Third Party 200 MMbbl. Volumene er 'best estimate' (P50)

Min. felt størrelse: <50 MMbbl ved 60 $/bbl


Nyttige lenker:

https://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2020/02/ad5f1737f46b16c3_.pdf
https://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2021/09/Panoro-Investor-Presentation-April-2019.pdf
https://www.africaenergycorp.com/site/assets/files/144803/aec_corp_presentation_may_2021_final.pdf
https://vimeo.com/539770368
https://youtu.be/XSfHgm6fwJY
https://www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/1145.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wAKjw5HHEno&t=214s


Orange Basin analog: Lokichar Basin (Kenya) og Albertine Graben (Uganda)

https://www.searchanddiscovery.com/documents/2014/10676neumaier/ndx_neumaier.pdf
https://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2010/10284abeinomugisha/images/abeinomugisha.pdf.html


De første nyhetene vi venter på er vel signering av rigg for oppdraget samt at riggen beveger seg i retning SA.

https://www.islanddrilling.no/news/72/island-drilling-klargjor-island-innovator-for-sor-afrika
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/07/13/7704494/stena-drilling-naer-riggkontrakt-i-sor-afrika
https://www.esgian.com/articles/west-africas-deepwater-drilling-utilisation-could-triple-by-2022/2031
Redigert 11.01.2022 kl 10:51 Du må logge inn for å svare

Kopierer inn et innlegg av fluefiskeren 4/10:

Fluefiskeren
I går kl 19:05
893
Enig.

Ang. Gazania-1 er det litt rart at kontrakten med Island Drilling ikke er annonsert. Fra i dag:

« Stena Drilling’s Stena Don was awarded a one-well campaign with Chariot Oil & Gas offshore Morocco and could remain in the region for longer, while Africa Energy is yet to announce the North Sea semisub awarded for the exploration campaign offshore South Africa, though reports have already suggested that harsh-environment, mid-water semisub Island Innovator will take this job.

https://www.esgian.com/articles/west-africas-deepwater-drilling-utilisation-could-triple-by-2022/2031


Ang. treff så vil jo kursøkningen avhenge av hvilket treff. Også et lite funn er jo treff. Men du mener kanskje et treff i nærheten av estimert (349 mmbbl). Mener jeg så et sted at estimatet er noenlunde det samme for begge formasjonene de skal bore. Noen som eventuelt kan bekrefte det?

Ja. Det kan være bra med en egen tråd for denne brønnen.

Bare en ting. Du skriver: Gazania-1 brønnen karakteriseres som 'Low Risk' av Pen og Africa Energy.

Mulig det er flisespikking, men både Aziname , Crown Energy og PEN bruker konsekvent betegnelsen « relative low risk.

Africa Energy har imidlertid kalt den low risk. Hva det legges i det er jo ikke så godt å vite, men som jeg skrev i går sa deres CEO Garrett Soden at det er COS = 60 %. Så vet vi det. I det legger jeg at det er sjansen for et kommersielt treff, men vel og merke ikke nødvendigvis så stort som estimert av African Energy. Vi må presisere at intet er gitt. Han nevnte forresten også at første brønn fra 1988 hadde hatt litt lav flow. Noe som skyldes dårlig porøsitet, men at den er forventet bedre på Gazania-1. Det har tidligere også en av deres geologer uttrykt tidligere.

Ingenting er gitt. Jeg prøver normalt å ikke ha altfor høye forventninger da det jo er så mye som skal klaffe. Jeg har vært forsiktig med det, men gikk på en smell ang. Hibiscus Extension på Dussafu, og den svei skikkelig. Den trodde jeg basert på uttalelsene til Arnet i BWE nærmest var i boks.

Men ett er sikkert. Det er at det blir veldig spennende.

Enig. Jeg er også noe skeptisk til denne funnsannsynligheten.

https://youtu.be/XSfHgm6fwJY
CEO Garrett Soden i Africa Energy sa enkelt og greit 60% funnsannsynlighet er basert på oljefunn i 'down-dip' brønnen A-J1

Ja, det er fort gjort å bli overoptimistisk og å gå i 'Hibiscus fella' ved å se på 60% cos isolert og unyansert. Vi kan få det inntrykk at det er 60% mulighet for å finne >300 MMbbl med olje. Det er langt fra tilfelle.

Sannsynligheten for funn med brønnen gjelder treff i ett av reservoarene, Ganzania eller Namaqualand

Risikoanalyse risker 'low-case' volumer (P90). Dette er ikke vist i presentasjoner (kun 'Best Estimate', P50).

Sannsynlighet for fulltreff (>300MMbbl) i begge reservoarer er trolig veldig liten

Fra videoen over: 60% cos er basert på nærhet til funn i 'down-dip' brønn A-J1. Denne brønnen derisker playet og til en viss grad prospektene, spesielt mhp kilde og reservoar. Felle er imidlertid den største risikofaktoren for prospektene. A-J1 brønnen antas å påvise 37MMbbl olje, trolig stratigrafisk felle isolert fra 'up-dip' prospektene.

Cos 60% er omtrent på samme nivå som for Dussafu området. Høres nesten useriøst ut tatt i betraktning at Gazania-1 brønnen er lokalisert i et frontier basseng. Høy cos er vanligvis assosiert med modne utforskete områder der risikoelementer er godt kjent.

Ja. Det var jo den videoen jeg la ut her i går og som jeg refererte til ang. 60 %

Skrev dette også på en annen tråd, men limte det også inn her for å holde tråden levende.

Artic mener at et betydelig funn på Gazania kan være verdt 20 kr på aksjekursen. Det var voldsomt synes jeg, men det sier noe om hvor spennende denne brønnen er:

« Det pekes på at suksessen knyttet til prospektet tidligere er blitt indikert til å være over 50 prosent. Et betydelig funn kan fort være verdt 20 kroner per Panoro-aksje, ifølge meglerhuset.»

Og husk at vi vil ha kostnader på kun 5 millioner USD på å bore den brønnen hvorav ca. halvparten er carry for Africa Energy. Husk også at det er på grunt vann ( 150 m for Gazania-1 ) og kun 15-20 km fra land. Noe som gjør at en eventuell utbygging ikke vil kreve altfor store kostnader.

https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/46118
Redigert 10.10.2021 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
Trond.heim
10.10.2021 kl 12:16 16626

Mener å huske at Pareto nylig økte kursmål til 30.- men pekte på ytterligere oppside på 10 kroner dersom betydelig funn i sørafrika. ( finner ikke linken)

Ser at det skal bores en brønn i Angola som skal sette ny verdensrekord når det gjelder havdybde. 3628 m før de mår bunnen. Finner de olje der blir det en eventuelt kostbar utbygging.

Da er det noe annet med Gazania-1. Kun 150 m. Også på Dussafu er det grunt vann. Ca 100 m der vi har boret såvidt jeg kan huske. På prospektene A og B blir det en del dypere, men fortsatt ikke mer enn ca150 m. På den nye blokken på Dussafu (H12-13) er det et stort Dentale prospekt. Dette ligger atskillig dypere. Norve er oppgitt til ca 120 m som max dybde for boring.

I Ekvatorial Guinea varierer det veldig mye. Fra 50 til 850 m. Der de borer infillbrønnene nå er på den grunneste delen.

Poenget mitt er at mesteparten av vår virksomhet er på grunt vann. Det defineres som mindre enn 150 m. Dypt vann går derfra til 1500 m. Mer enn det er ultradypt. Dette er vel den vanligste definisjonen, men det finnes også andre.

3628 m er vanvittig dypt. Da tar det lang tid å få ned og opp alt utstyr. Bra vi i stort sett opererer på grunt vann.

Vi er heller ikke langt fra land. Gazania-1 ca. 2 mil. Det er en annen stor fordel.

Måtte de bare inngå endelig kontrakt om bruk av Island Innovator nå og komme seg av gårde snart. Kunne vært morro med en julegave, men det spørs nok. Selve brønnen burde ta relativt kort tid da det «bare» ned 2070 m i berggrunnen til Gazania og 2800 m totalt.
Redigert 16.10.2021 kl 11:50 Du må logge inn for å svare

Vi kan ennå få en julegave i form av spud Gazania-1. Men da må riggen snart bevege seg i retning sør. Regner med en seiletid på en drøy måned, samt noen døgn for posisjonering og oppankring så da må vel ting skje ila to til tre uker. Signering av riggen kan bli meldt ved den tid riggen er i bevegelse......
Spennende også om pen kursen reagerer på forventninger ved melding.

Dette er en rar greie synes jeg. Island Driller melder ikke noe, men de melder artikkelen i Finansavisen for noen noen uker siden av en eller annen litt merkelig grunn. Selv har de ingen kommentar utover det.


«Riggselskapet Island Drilling med Trond Mohn på eiersiden er tett på å signere en etterlenget avtale for «Island Innovator» i Sør-Afrika. Flere oppdrag kan følge. – Vi er spente på fremtiden med det politiske landskapet, som vil ha stor betydning for oss. Vi må derfor se både innaskjærs og utaskjærs og ikke kun låse oss til norsk sokkel, sier adm. direktør Roger Simmenes i det Ulsteinvik-baserte riggselskapet Island Drilling, men de melder artikjelen som Finansavisen skrev for flere uker siden. Den har de lagt inn under news uten noen ytterligere kommentar.

«Riggselskapet Island Drilling med Trond Mohn på eiersiden er tett på å signere en etterlenget avtale for «Island Innovator» i Sør-Afrika. Flere oppdrag kan følge. – Vi er spente på fremtiden med det politiske landskapet, som vil ha stor betydning for oss. Vi må derfor se både innaskjærs og utaskjærs og ikke kun låse oss til norsk sokkel, sier adm. direktør Roger Simmenes i det Ulsteinvik-baserte riggselskapet Island Drilling.

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/08/16/7719604/island-innovator-med-sto-kurs-mot-afrika?internal_source=sistenytt


https://www.islanddrilling.no/news/72/island-drilling-klargjor-island-innovator-for-sor-afrika


Redigert 21.10.2021 kl 12:03 Du må logge inn for å svare

En av våre lisenspartnere på 2B, Crown Energy, selger sine assets i Irak og Madagaskar, men vil ikke selge 2B. Den har de tydeligvis lyst til å beholde.

https://mb.cision.com/Main/6587/3437060/1483814.pdf

Dette skriver også om blokken:

« SOUTH AFRICA – Offshore exploration licence containing a discovery with contingent resources ready for appraisal well drilling. The licence is considered to have great potential as a result of additional prospects within the licence area. The Company has entered into a farm-out agreement which results in financing for the remaining licence shares for well drilling.»

bmw5
22.10.2021 kl 11:27 15716

Har trålet gjennom flere offshore blader etter signering av island innovator for boring på gazania 1, men det er stille som i graven. Kan Africa energy med partners ha flere rigger i kikkerten som er nærmere 2B.

Som jeg skrev i går synes jeg også det er merkelig. Ikke minst at de legger ut denne artikkelen som sier at det ser ut som det snart er i boks. Må virkelig Finansavisen fortelle dem det? Hvorfor kommer de ikke heller med sine egne kommentarer og meldinger?

Men vi har jo denne stillingsannonsen på Finn. De kan da ikke søke etter folk uten å vite om de har oppdraget. Så det kommer nok. Esgian angir jo også inngåtte kontrakter. De nevnte i noen uker dette som nær forestående, men de har nå sluttet med å nevne den i det hele tatt. Ny ukerapport kommer i dag.
Idar1
22.10.2021 kl 12:40 15630

Det er litt rart at det beste alternativet er en rigg som ligger til kai i Norge. Når det er sagt, blir det vel ikke billigere av å vente i det lengste med å signere, med de oljeprisene vi ser nå.

Da kom Esgian sin ukesrapport.

Island Innovator ble nå nevnt uten at jeg ble noe klokere av det.

« It is understood that a new contract for mid-water semisub Island Innovator, due to begin in 2022, could be firmed up imminently. The rig is currently stacked inshore Hanoytagen, Norway, where it has been since completing its last contract which was with OMV off Norway last year.»

Er det uoverenskomster om pris eller?
gunnarius
22.10.2021 kl 21:47 15415

https://www.islanddrilling.no/news/78/island-drilling-company-as-signs-contract-with-dana-petroleum

På kontrakt for Dana fra april 2022.

In addition, the rig has three options for other potential work

Fluefiskeren i hans link viser til oppdrag "due to begin in 2022".
Redigert 22.10.2021 kl 22:05 Du må logge inn for å svare

Den nyheten må ha kommet helt nylig. Var innom siden deres etter børslukk og da var den ikke der. De har ikke fjernet den tidligere nyheten de tok fra Finansavisen ang. Sør-Afrika.

Egentlig like klok. April kan jo passe godt med at den skal til Gazania-1 først, men det er jo ikke meldt. Mer enn merkelig når vi ser at de nå melder kontrakt. Dette blir nok tatt opp på Q3, men håper på en avklaring før det. De har jo faktisk søkt etter mannskap på Finn og der stod det tydelig Sør-Afrika som destinasjon.
Redigert 22.10.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare

Den opprinnelige annonsen sa 6 mnd i Sør-Afrika og så UK. Blir hvertfall ikke 6 mnd i Sør-Afrik om det er oppstart med Dana fra april. Det må vel bety at det ikke blir Island Innovator, evt en veldig kort tur til SA.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=229898272
gunnarius
22.10.2021 kl 22:17 15346

Ja, kan klare begge deler. Som den linken du viser til så kan en kontrakt formaliseres raskt. Dvs..den er ikke signert. Videre fremgår det ikke annet enn stacked - cold eller warm?
d12m
22.10.2021 kl 22:53 15314

Dere er tydeligvis ikke medlemmer i AEC-aksjegruppen på Face

Innlegg fra idag formiddag (vet ikke om dette er fake news eller ei):
Mailsvar idag från VD GS där han bekräftar att Azinam fortfarande snackar med Island och har diskussion med ETT annat oljebolag som ska dela på kostnaden.

"Hello xxx,

Azinam is still in discussions with Island Drilling and other rig contractors to find the best solution.

The rig contract is taking longer than expected because Azinam is trying to reduce the rig mobilization costs between the North Sea and South Africa through a rig sharing arrangement with another oil and gas company along the way.

We will announce when a rig contract is signed to confirm the spud date.

Regards,
Garrett"

Och ytterligare ett svar:
"Indeed. Azinam is trying to share mobilization / de-mobilization costs with one oil and gas company that would drill with the same rig on the way down to South Africa or on the way back to the North Sea.

Garrett"

Takk for den. Kan ikke være overalt. Da får vi endelig håpe at det ikke blir på vei ned eventuelt, men på vei opp igjen. Det er mest sannsynlig også.

Høres sannsynlig ut. Det forklarer at kontrakt ikke er inngått.

Er på Avanzaforumet også.

https://www.avanza.se/placera/forum/post.1472.8147306.html
Redigert 22.10.2021 kl 23:22 Du må logge inn for å svare
d12m
23.10.2021 kl 11:58 15108

Nja, jeg vet ikke helt det. Begynner å bli rimelig lite tid igjen til april.

Fra XI:
"For å prøve å legge frem en oppsummering av tidsperspektivet:
Det er 151 dager til 1. April(merk at kontrakten i UK ikke nødvendigvis starter 1. April, så vi kan potensielt ha alt fra 1-30 flere dager enn jeg bruker i regnestykket)
Med 40-50 dager reise til SA, og 30-40 dager reise tilbake til UK, så har riggen ca 70-90 dager med reise forran seg.
Da gjenstår 61-81 dager, som kan benyttes til boring. Dermed begynner det å bli svært kritisk å få signert kontrakten dersom riggen skal rekke å bore en brønn på Block 2B, og en ekstra brønn på veien tilbake til UK."
bmw5
24.10.2021 kl 14:55 14853

Distance To Cape Town From Bergen is 5701 nautical miles. Det vil si at Island inovator som seiler med en hastighet av 6 nautical miles i timen vil bruke bruker 39,60 døgn til Cape Town. Reduserer reisen med 3 døgn til 2B. (Kortere distanse) Total reisetid vil da være ca 36 døgn. Vell kanskje lit mer eller mindre. Vær og vind vil ha sin innvirkning.

Jeg bruker gjerne linken nedenfor til å beregne transittider. Jeg valgte avgang Bergen og ankomst Cape Town. Jeg valgte også 8 knop. Da blir seiletiden 34 dager og 11 minutter. Det er ikke så lange avstanden mellom 2B og Cape Town. Kan velikke trekke fra mer enn en dag tror jeg. Da kommer vi omtrent til samme resultat. Litt kortere på meg, men jeg har brukt 8 knop og du 6 knop.

Det ligger nok rundt en drøy måned ja. Og som du sier spiller vind og vær inn. Det kan også veldig godt tenkes den skal innom Las Palmas. Tiden går og det er enda ikke skrevet kontrakt. Vi kan vel bare fastslå at det blir 2022 før noe resultat, men får håpe på spud i inneværende år. Hvis den skal bore en brønn underveis for noen andre for å få ned kostnadene kan det ta lang tid, men hvis det blir deling må vel tro at den går til 2B først. Hvis ikke får Azinam finne seg en annen rigg som er nærmere.

https://sea-distances.org/
Redigert 24.10.2021 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
bmw5
25.10.2021 kl 10:08 14501

Fluefiskeren! Det bør være i begges parters interesse å dele på reisekostnadene ned til syd Afrika. Vell vi får følge med å se om det blir signering av Island innovator denne uken.
Jossebass
25.10.2021 kl 11:32 14424

På HV-øvelse i helga prata jeg med en som jobba på Hanøytangen, som også kunne bekrefte at Island Innovator skal til Sør Afrika så snart den er klar...

Men så snart jeg hadde skrevet innlegget her, sendte han melding:
"Står og ser på Island Innovator no, den skal visst ikkje til Afrika likevel"...
Redigert 25.10.2021 kl 11:36 Du må logge inn for å svare

Hmmmm. Og hva bygger han det på?

I første uka av oktober Var Brent mellom 78-82USD og Pen var på høy 25NOK.
Nå er Brent over85- 86 og allikevel så tygger Pen på 24-lav 25. Lurer på hvor lenge PEN skal holdes tilbake.
Volum er jo greit nok for å klare klatring til 26-27 NOK nå.

Men stiger i hvert fall nesten fire ganger mer enn olja så langt i dag. Godt den tok igjen det aller meste fra fallet i forrige uke. Trenger ikke å gå lengre enn 25,90 for å være på høyeste sluttkurs på 7 år. Synes imidlertid den har hatt en tendens til å falle mot børsslutt. For håpe den ikke gjør det i dag.

Ellers bør vi vel ta slike ting på den andre PEN-tråden. Denne er jo tiltenkt Gazania.
Redigert 25.10.2021 kl 13:59 Du må logge inn for å svare

Det trodde jeg at jeg gjorde, meeeen ....
Jossebass
25.10.2021 kl 15:03 14222

At den ikke er klar, og seglingsplan p.t. først har avreise på nyåret.

Forstod det slik at han sa at den ikke skulle til Afrika i det hele tatt. Og hvorfor skulle den ikke være klar før ut på nyåret? De har jo hatt veldig lang tid på seg.

Jeg tror mere på teorien om at Azinam forhandler for å få ned prisen med at de slår seg sammen med et annet selskap om bruken av riggen.

Om ikke før så må vi får svar på dette ved Q3.

Men om vi ikke har hørt noe før Q3 så er det vel ikke tid igjen til at Island Innovator rekker en tur til S-A og tilbake før kontrakten med Dana begynner i april?

Jeg tenker at den riggen som skal benyttes må ha tidsrom for Gazania-1 brønnen + ett sidesteg eller to dersom funn, stort eller lite. Det vil kanskje være behov for sidesteg uansett resultat i førstebrønnen.
Slik tidsregnestykket ser ut for Innovator, som skal returnere til nordsjøen ila april så burde det holde om vi får spud på denne siden av nyttår. Brønnen er relativt grunn (ned til ca 2800m som er TD) så den går vel ganske raskt unna.....uten uhell da.

Håper det kommer spud senest i midten av desember for å være på den sikre siden. Nå er det vel heller ikke uvanlig at kontrakter blir skjøvet litt på.

Det viktigste nå er å få klarhet i hva som skjer. Nå har vi diskutert flere varianter her. Skulle ikke forundre meg om vi ender opp med en annen rigg.

Det hadde vært hyggelig men jeg blir mildt sagt overrasket hvis denne brønnen blir boret i år. Hvis de til nå ikke har klart å lande en avtale om Innovator så tror jeg det er for sent.

Det er vel utelukket at de skal få boret brønnen i år slik det ligger an. Det vi kan håpe på er spud i år. Det var en dårlig start av Azinam som operatør synes jeg. De kan ikke skylde på noe som helst egentlig så vidt jeg kan skjønne. Ett år på overtid og riggmarkedet har ikke vært veldig sterkt. Ratene er imidlertid nå på ferd opp.
bmw5
28.10.2021 kl 14:38 13487


Azinam’s three-year business plan includes the objective of drilling eight high-impact, multi-billion barrels of oil potential wells offshore Namibia and South Africa, thoroughly testing the margin’s potential and exploiting low drilling costs.

Azinam holder på med å finne (utnytte) lav kost rigg(er) for for bruk på 2B samt bore flere brønner i 2B og andre blokker tilsammen 8 brønner. Ellers ingen nyheter om rigg signering.