BCS – Profilert Investor mener BCS kan gå mange 100X om de lykke

elnomi
BCS 07.10.2021 kl 10:14 245248

Den profilert Investoren Haakon Sæter mener BCS kan gå mange 100X om de lykkes.
En investeringer på 100 000 i BCS gir 20 millioner om kursen går 200X og 50 millioner om kursen går 500X gitt BCS lykkes og Sæter deretter får rett. Det er et stykke vei frem dit, men går kursen en brøkdel av dette ex. 10X-20X så er det fortsatt en gullkantet investering på dagens kursnivå rundt kr 35-36.

Hvis målet er å komme på Kapitals liste over Norges 400 rikeste - hvilken av aksjene skal bringe deg dit?
– Bergen Carbon Solutions. Den aksjen kan gå mange hundre ganger dersom de lykkes, sier Sæter.
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/10/06/7748347/den-aksjen-kan-ga-mange-hundre-ganger
rockpus
29.12.2021 kl 13:42 4693

At vi får noen overraskende transaksjoner som den i går, er ganske vanlig på årets siste dager. Alltid noen som skal ordne i regnskapet og planlegge skatt før året ebber ut.
nopetter
29.12.2021 kl 13:46 4719

Det som står her har direkte innvirkning for BCS som lever av avgassene til gass o.a. indirekte avgasser knyttet til gass

Oslo (Infront TDN Direkt): Dersom naturgass ekskluderes i EU-taksonomien vil investoruniverset til gass bli innsnevret, mener en analytiker. Blir det derimot inkludert kan det gi positivt sentiment for norske selskaper eksponert mot gassektoren, selskaper som produserer blå hydrogen – og gassprisen. Denne uken er det ventet sentrale indikasjoner fra EU-kommisjonen.
–Dersom gasskraft ikke skulle bli inkludert i taksonomien i det hele tatt vil det trolig påvirke omdømmet til gass på lengre sikt. Dermed kan investoruniverset bli innsnevret, sier bærekraftsanalytiker i DNB Markets, Anne Margrethe Platou, til TDN Direkt.

Det er ventet at EU-kommisjonen denne uken legger frem en egen rapport for en eventuell inkludering av gass- og kjernekraft i EU-taksonomien for bærekraftige økonomiske aktiviteter, etter at fremleggelsen ikke fant sted under forrige ukes toppmøte i blokken.

Europakommisjonen uttalte mandag denne uken at bærekraftskriteriene for gass- og kjernekraft ikke vil bli avgjort før i januar, men kommisjonen planlegger likevel å "kickstarte" forslaget før slutten av året, skriver internasjonale medier tirsdag.

–Det begynner å haste, for kommisjonens siste arbeidsdag er 22. desember, sier Platou.

DNB-analytikeren er imidlertid klar på at det er lite sannsynlig at naturgass blir ekskludert fra taksonomien, da det i lekkede versjoner av det kommende utkastet er stipulert at bruken av naturgass til kraftproduksjon foreslås som en anerkjent overgangsaktivitet. Denne helgen uttalte dessuten EU-kommissær Thierry Breton i et intervju i Die Welt at han regner med at kommisjonen vil presentere en taksonomi som inkluderer gass – og kjernekraft – som bærekraftige aktiviteter. Samtidig kom det frem under forrige ukes toppmøte i blokken at det fortsatt er uenigheter innad i kommisjonen, ifølge internasjonale medier.

–Gass spiller en sentral rolle i omstillingen

Fearnleys Securities noterer mandag at signaler på en inkludering av gass i EUs taksonomi kan være "meget positivt" for blant andre Technip Energies, ettersom største delen av selskapets ordrereserve er relatert til LNG.

Hva gjelder Equinor estimerer bærekraftsanalytiker i analyse- og softwareselskapet Celsia, Jade McKellar, at dersom en antar inkludering av alle former for naturgass i taksonomien ville andelen av Equinors aktiviteter som er dekket av taksonomien (eligibility) de første ni månedene av 2021 vært 34,5 prosent. Antar en derimot at naturgass ikke inkluderes overhodet ville tallet vært under 2,4 prosent, opplyser samme analyseselskap til TDN Direkt.

Equinor opplyser til TDN Direkt at de ikke ønsker å spekulere i hvordan en inkludering eller ekskludering av gass i taksonomien vil påvirke selskapet pr nå, og de vil heller ikke spekulere i hva den endelige beslutningen fra EU-kommisjonen blir.

Talsperson for fornybarsegmentet i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, understreker heller overfor TDN Direkt at Equinor mener gass spiller en sentral rolle for at blokken skal nå sine klimamål, og at også blå hydrogen produsert fra naturgass med karbonfangst- og lagring vil være sentralt.

–Gass fungerer som fleksibel støtte til uregelmessig produksjon av elektrisitet fra fornybart. I tillegg vil blå hydrogen produsert fra naturgass med karbonfangst og -lagring, og etter hvert grønn hydrogen, være viktig for å avkarbonisere karbonintensiv industri, sier Eidsvold.

–En inkludering kan ha langsiktig effekt på gassprisen

Også for gassprisen kan en inkludering kontra en ekskludering av naturgass i taksonomien spille en rolle på lengre sikt, mener Sindre Knutsson, gassanalytiker i Rystad Energy.

–En inkludering av gass i EU-taksonomien vil ha en viktig signaleffekt, men effekten vil være langsiktig, sier Knutsson til TDN Direkt og peker på at gassmarkedet trolig heller vil se effekten av en inkludering indirekte gjennom endrede priser på karbondioksid.

–Karbonprisingen i Europa er svært sensitiv for politiske beslutninger relatert til fremtidige kvoter og vil påvirke konkurransedyktigheten og prisingen av gass sammenliknet med for eksempel kull i tiden fremover, sier Knutsson.

–Blå hydrogen kan få enda større oppside

Det vil videre fremkomme av utkastet hvordan EU-kommisjonen legger opp kriteriene for blå hydrogen. Det skjer kun dager etter at den norske regjeringen la frem forslag om å blant annet støtte Barents Blue-prosjektet til Horisont Energi, som produserer blå hydrogen, med 482 millioner kroner.

–Oppsideinteressen er allerede stor innen blå hydrogen og relatert infrastruktur, sier Platou i DNB og fortsetter:

–Men denne oppsiden kan bli enda større når taksonomien insentiverer ytterligere kapitalflyt.

Platou forklarer at på generelt grunnlag, ettersom gasskraft trolig oppfyller taksonomiens kriterier for overgangsaktivitet, og fordi kriteriene vil insentivere bruken av beste anvendbar teknologi (BAT), kan en forvente både økt etterspørsel etter, og kapitalflyt til, blått hydrogen og tilhørende infrastruktur.

DNB Markets antar at bruken av blå hydrogen vil anerkjennes som en bærekraftig aktivitet på linje med bruken av grønn hydrogen: Det vil ha et utslippskrav på 100gCO2/kWh.

Dersom kommisjonen går inn for å inkludere gass- og kjernekraft i taksonomien vil Europaparlamentet og Rådet i EU få om lag fire måneder til å enten godkjenne eller nedstemme forslag, opplyser Platou.

–Det er altså ikke en beslutning som kommer fra kommisjonen nå, men det rettes mye forventning til kommisjonens forslag fordi dette "setter sentimentet" for diskusjonen, sier Platou.

Den delegerte rettsakten for klimamålene ble vedtatt 8. desember og trer i kraft 1. januar 2022 for EU-landene. Da skal ikke-finansielle selskaper og finansaktører i rapporteringen for regnskapsåret 2021 oppgi hvor stor andel av aktivitetene eller porteføljene deres som er dekket av taksonomien, ifølge EU-kommisjonens hjemmesider. Finansdepartementet har videre fremmet en proposisjon om at taksonomien tas inn i norsk lov.

Mari Nøvik mn@tdndirekt.com Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 71
preben
29.12.2021 kl 14:52 4643

Awilco A/S har kjøpt seg opp til 11,2% og er nå topp 2.
Handlet nok i går :-)
https://bergencarbonsolutions.com/investors/
nopetter
29.12.2021 kl 14:55 4693

DET VAR NOEN SOM LA SEG SKJULT KJØP PÅ 68
Triggly
29.12.2021 kl 15:04 4664

Preben

Nå tar du feil, Awilco kjøpte seg opp til 11,2% den 21/12 gjennom avtalen de hadde med Sagmo og Blydt-Svendsen.
https://newsweb.oslobors.no/message/548258
Deretter kjøpte de 13.650 aksjer av Håvard Husby 23/12.
https://newsweb.oslobors.no/message/550337
Nå eier de 4 183 650 aksjer, som betyr at de ikke har kjøpt noe etter jul.
preben
29.12.2021 kl 15:13 4751

Ok. Feil ja.
Sammenlignet lista med E24 børs. Litt forsinkelse her da.
https://bors.e24.no
Rule
29.12.2021 kl 16:45 4560

Fik tid til at se video fra opdateret guidance:

* 3,2 ton i testcenter Flesland i full swing ultimo Marts 2022
* BCS undersøger om de kan få højere EL capacitet
* 160 ton fabrik i Mosjøen full swing ultimo 2023
* construction start til sommer 2022
* ramp-up capacitet during 2023
* 240 ton fabrik i Høyanger full swing ultimo 2024

Jeg har lavet et lille regneark med linær opbygning af capacitet og det giver / 2,4 ton / 90 ton / 293 ton i / 22 / 23 / 24 /.
Ved 8 mill NOK/ton er det / 19 mill NOK / 719 mill NOK / 2345 mill NOK / 3200 mill NOK / revenue potentiale i perioden 22 - 25.
Læg mærke til at de undersøger på om de kan skalere Flesland op. Det må være fordi der er et behov langt ud over test - de har saft susemig travlt med at få produceret noget - gad vide hvorfor det kan være....? Og 2 fabrikker...? Ikke bare 1 stk...
Rule
29.12.2021 kl 16:53 4728

og det er kun i Mosjøen de bygger egen fabrik. Jeg mener der var nogle tilskud her. I Høyanger er det en eksisterende facilitet, hvilket reducerer capex behovet. :-)
Rule
29.12.2021 kl 16:58 4726

hvis det kan lykkes "bare" de 500 mill i 2023 eller lidt ind i 2024 så er det jo helt mind-blowing ! ! !. Ifht NEL der har bygget op en revenue på 500 mill over hvad - 10 år...? F.... det er vildt.
Rule
29.12.2021 kl 17:01 4790

Our technology is scalable, and we can now accelerate our growth ....in this fast growing, very attractive market” says CEO Jan Børge Sagmo.
Gork
29.12.2021 kl 18:21 4824

Hei Rule.

Med full kapasitet i 2025 med 410 tonn, får man samme pris som Englandsavtalen gir det 4,1 milliarder i inntekter (usikkert).

Prøv å lage et excel ark som viser kostnadsbilde med 2 fabrikker, samt Flesland og produksjon på 410 tonn CNT, jeg har gjort og brukte følgende kostnader pr år:
Ansatte 200 personer
Kjøp 2,5 mill tonn CO2
kjøp 70 millioner KW timer
100 mill i uspesifiserte kostnader pr fabrikk
Flesland 50 mill.

Om det finnes andre store kostnader, så legg dem til.

Lykke til
Redigert 29.12.2021 kl 18:22 Du må logge inn for å svare

Ja, det må vi forvente og det vil være helt naturlig. Når kursen i BCS stiger så vil posten Saga Pure sitter på utgjøre en stadig større andel av Saga Pure sin totale kapital. I den grad Saga Pure følger de samme prinsipp som andre fond så har de grenser på hvor stor BCS andelen kan utgjøre av den totale porteføljen og følgelig vil en stigning i BCS sin aksjekurs resultere at Saga Pure må selge seg stadig ned for å holde seg innenfor egne investeringsregler.

At enkelte aktører, også her på FA forum tolker dette som at Saha Pure har mistet troen på BCS sier mer om dem enn om BCS. Etter min mening ville det vært merkelig dersom Saga Pure ikke gjorde grep når kursen stiger såpass som den har gjort i desember.


Hei alle,

Jeg har ikke fulgt med daglig på BCS, men har tittet litt nå. Hva ble utfallet av testingen av produktet med et japansk selskap i sommer? Og det var vel flere selskaper i Asia som var interesserte?

Jeg ser utregninger over her, og lurer på hvor mye (tonn) de har signet leveringsavtaler på? Altså med kunder?
LLB
29.12.2021 kl 21:27 4430

Foreslår du leser deg litt opp på egenhånd, blir for mye å ramse opp alt som har skjedd her. Håper du forstår. Lykke til, mye god og informativ lektyre nå i romjulen
nopetter
29.12.2021 kl 21:41 4486

Det la seg en skjult kjøper på 68,0 etter først å ha satt et åpnet kjøp på ca 20k aksjer på dette nivået. Roboten prøvde nesten ikke å dumpe på dette nivået de trakk tradene opp

Selv om det ikke utgjør mye, så kan vel kanskje biproduktet o2 i prosessen også bli solgt til industribruk?
elnomi
30.12.2021 kl 09:30 3815

Hver gang Saga og Spetalen selger aksjer i BCS så faller kursen. Stopp dette nedsalget i BCS nå.

Momentumet forsvinner og kjøperne får det de vil ha for noen dager.
Nå trenger vi en kontrakt. Da går den amok igjen
toffe
30.12.2021 kl 09:46 3877

Bare ta det med ro. Dette er helt naturlig. Plutselig er det full gass oppover igjen.
nopetter
30.12.2021 kl 10:05 3892

Nå dumper dem helt til dem møter kjøpere ser at Saga aksjen også blir dumpet på samme måten av Spetalen roboten
Rule
30.12.2021 kl 10:24 4075

Ja for pokker. Awilco købte trods alt for 67.5 NOK af CTO i en intern handel. Den er altså nede i 66.4 idag.
nopetter
30.12.2021 kl 10:33 4041

Og det trur du dem vil ta hensyn til

Helt riktig.
Det finnes ikke støtte nedover idag. Frykter dette kan ble en ny stygg dag.
Molbre
30.12.2021 kl 10:40 4232

Det trenger du ikke å frykte, er allerede en realitet!

God morgen eller god formiddag. BCS faller ytterligere i formiddagshandelen. Hva er galt med det? Har dere ikke fått med dere at det er årets siste børsdag? Verdien på porteføljen ved stengetid i dag er basis for hvor mye foremueskatt du skal betale for din aksjeportefølje. Det er således en helt grei dag å få en nedtur i BCS. I tillegg gir det oss med litt tørt krutt muligheten til å øke vår beholdning.

Når vi vet at selskapet nettopp har lagt bak seg et teknologisk gjennombrudd, varslet om etablering av to fabrikker frem til 2024 med et produksjonsvolum på 400t CNF, da er det ingen grunn til å bekymre seg for hva kursen måtte ende på 30 Jan 2021. Ta livet med ro og nyt den fantastiske fremtiden som ligger pike foran oss. Godt Nytt År alle BCS aksjonærer! Og det tror jeg at jeg kan love, dersom ikke verdensøkonomien rakner eller Putin finner på noen lite gjennomtenkte sprell på grensen til Ukraina. Slikt kan ingen av oss garantere imot. Men vi får leve i håpet om at 2022 blir et fredelig og fremgangsrikt år!
HP17
30.12.2021 kl 10:43 4216

Spetalen klipper alltid saueflokken sin i de aksjene han er inne i, men det er ikke så farlig bare en har nok ull på kroppen til å oppleve en kald vinternatt eller to. Ullet gror ut igjen og blikket kan rettes mot 2022 som virkelig kan bli stort.
Redigert 30.12.2021 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
nopetter
30.12.2021 kl 10:48 4181

for meg var dette bare en bekreftelse atter engang hvem som kjøpte de 500k aksjene, det er noen som enda tror at dette kun er vanlig kjøp salg affærer mellom kjøper og selger. naiviteten er grenseløs

de vet med sikkerhet at de 35 mill de brukte på dette kjøpet vi de tjene inn mange ganger, det er bare å se hvor stor volumet er fra 70,21 til dette nivet og regn ut at 70% av volumet er deres. så ser dere profitten sånn ca
Redigert 30.12.2021 kl 10:52 Du må logge inn for å svare
Molbre
30.12.2021 kl 10:48 4219

Ikke for å være frekk, men du snakker kanskje for 1/10 når du nevner at det er bra at kursen faller fordi du har mer å fylle på med på. Respektløst for de som sitter med tap! Alle vil ha en oppgang ikke en nedgang på 30% på to tre dager! Jeg sitter ikke med tap til info, har snitt på 40!
Redigert 30.12.2021 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
Viken79
30.12.2021 kl 10:51 4226

Enig med London over her. Kursfallet idag har nok ikke noe med at Saga solgte for 35 mill tidligere i uken. Det henger ikke på greip at det alene skal redusere marked cap på BCS med over 500 mill siden mandag. Og ikke minst redusere verdien på Saga`s rest beholdning med 130-140 millioner. Denne skal opp igjen. Her er det mange som sitter med gevinst som ønsker å realisere litt før nyttår.
Redigert 30.12.2021 kl 10:51 Du må logge inn for å svare

Regelen er vel at man bør ligge unna alle aksjer spetten e involvert i, dette gjentar seg hele tiden med den mannen.
nopetter
30.12.2021 kl 10:59 4192

der kom det noen kjøpere som snudde trenden litt iallefall

Hvorfor det? Jeg har dobla meg her og vel så det, i tillegg til å ha trada med en del av porteføljen. Superaksje siste året spør du meg.
Rule
30.12.2021 kl 11:06 4255

BCS har nyligt meldt en fordobling af deres ramp-up ud plus at de sparer CAPEX og OPEX. Det er en outlook som er over 2x værd end hvad de lå med før. Kurs reaktion er p.t. fra ca. 40 NOK --> ca. 65 NOK. Yderst afdæmpet. Kurs jump til 80 NOK var fuldt forståeligt og forklarbart, som her-og-nu. Udvikling over tid og hvor meget der prises ind hvornår bliver så spændende at følge. Mit bud er 1000 NOK ultimo 2024. Så skal der løbe > 300 NOK på pr år eller ca. 30 NOK pr måned. :-)

Moroklumpen...! Eller var det ironi? Siste artikkel angående Asia er fra 14 mai, angående LOI m Japansk selskap.
Redigert 30.12.2021 kl 11:17 Du må logge inn for å svare

Greit nok. Det kom kanskje litt feil ut, for det er begrenset med tørre midler på min konto. Mesteparten er allerede investert i aksjemarkedet. Hva angår dem som sitter med tap, så må det jo være dem som har hoppet på BCS etter oppgangen i tidligere i desember og meldingen om deres teknologiske gjennombrudd. For dem er det viktig å fokusere på det fundamentale og ikke på kursutviklingen. Såpass nær nyttår er det mange som selger seg ned for å realisere gevinst for på den måten å få mindre skatt enn de vil måtte ut med ved et salg etter nyttår. Andre selger for å realisere tap, men disse burde ventet til etter nyttår for å ta tapet da fradraget vil bli større. I tillegg har vi Saga Pure sitt nedsalg på 500k aksjer. Poenger er at nedturen den siste uken ikke skyldes fundamentale forhold. Så lenge det fundamentale er på plass, så vil kursen også ta seg opp igjen. Jeg mener det ikke er grunn til å bekymre seg over de siste dagers kursnedgang. Og dersom man er såpass kortsiktig at de siste dagers kursnedgang skaper problemer i ens private økonomi, så er kanskje ikke aksjemarkedet det rette stedet å ha sine penger.

Dette tar jeg fullstendig med ro.