M.Y.Peng
09.10.2021 kl 23:40 1164

Takk. Om halvledermangelen avtar vil vi få en bratt kurve i KOA aksjen.