Analyse av Eidesvik Offshore er laget.


Meget spennende og interessant lesing.

https://www.facebook.com/groups/Aksjeforum

Analyse av Eidesvik Offshore
Eidesvik Offshore klar for reprising!
Noen nøkkeltall.
Markedsverdi NOK 348,0 mill.
Bokført verdi på flåten er NOK 1 803 mill. pr. 30.6.21
Kontant beholdning: 536 mill. Stor beholdning, sjekk vedlegg.
Sum av alle eiendeler var 30.6.21 på NOK 2,84 mrd., herav NOK 536 mill. i cash beholdning og NOK 1,80 mrd. I bokførte skips verdier.
Total gjeld pr. 30.6.21 var på NOK 2,47 mrd.
Antall aksjer 62,150,000
Bokført EK 30.6.21 var på NOK 371,8 mill. Den totale bokførte EK pr aksje 30.6.21 var på NOK 5,98.
Så kan man bare forestille seg hvilke verdier selskapet sitter på og hva EK kan bli dersom man framover nå reverserer nedskrivingene som er gjort de seneste årene og skriver opp verdiene.
Man snakker potensielt om milliardbeløp og ditto flerdobling av EK.
Kursmål: NOK 9 - 10 kroner kortsiktig, en potensiell mangedobling på lengre sikt om ovennevnte om oppskrivning av verdiene slår til.
Topp 50 besitter nesten 89% av aksjene, Eidesvik Invest er største aksjonær med 60% mens Jacob Hatteland Holding sitter på 5% av aksjene i selskapet.
Litt om Q2,seismikk og stål priser.
I 2. kvartal 2021 hadde Eidesvik konsoliderte driftsinntekter på MNOK 157,6 (MNOK 144,3 i
tilsvarende periode i 2020). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var MNOK 53,2
(MNOK 33,1). Driftsresultat (EBIT) var MNOK -1,0 (MNOK -41,9). Resultatet fra joint ventures var
MNOK -1,5 (MNOK 2,2). Netto finansposter var MNOK -21,3 (MNOK 86,3). Resultat etter skatt endte på MNOK -22,3 (MNOK 44,4)
Til tross for et svakt marked i starten av 2021 leverte altså Eiof 13 mill. i økte inntekter og et betydelig bedre driftsresultat før avskrivinger enn samme periode foregående år.
Supply fartøyene genererte omtrent samme inntekter i q2 som samme perioden i 2020, ca, 30 mill.
Subsea/havvind delen derimot hadde en meget positiv utvikling gjennom q og økte inntektene NOK 17,9 mill fra NOK 48,8 mill. i 2020 til 66,8 mill. dette kvartalet. En økning på nesten 37%.
Denne formidable økningen skyldes i hovedsak at CSV’ene Viking Neptun og Subsea Viking var på oppdrag gjennom dette kvartalet mens de bidro med svært lite kontraktstid i q2 foregående år.
Eidesvik Offshore har 4 seismikk fartøy, 3 av dem ligger i opplag, det fjerde kom i drift i juni. Veritas Viking er på oppdrag fra juni til oktober og dette vil med stor grad av sannsynlighet gi selskapet et betydelig løft på inntektssiden i q3. Selskapet kan være i posisjon til å levere positive tall nå.
Seismikk markedet har vært bedrøvelig, men selskapet skriver i q2 rapporten at dem tydelig har merket økt anbudsaktivitet for disse fartøyene i flere forskjellige regioner rundt om i verden og denne økte aktiviteten har holdt fram også inn i q3.
Etter mine bedømmelser kan dette være svært spennende for selskapet og muligheten for å dra nye kontrakter i havn og å få reaktivert flere seismikk fartøy. Dette vil i så fall kunne bidra til betydelig økte inntekter framover.
Her har selskapet gitt bedring i segmentet store muligheter.
Stål prisen har gått opp 40-60 % siden nyttår, så sammen med prisstigning for øvrig ser jeg ikke bort fra at nybygg prisen i dag blir 50 % høyere enn det den var for 10 år siden, kanskje mer. Stål prisen er også viktig med tanke på skrappris, noen som gir en viktig nedside beskyttelse.
Endelig refinansiering på plass.
10.9 kom meldingen om at selskapet og bankene har oppnådd en endelig avtale for gjeld og nedbetaling.
Utdrag fra Finansavisens artikkel av 27.8.21:
«Når en endelig avtale er på plass vil selskapet foreta en nedbetaling av rundt 309 millioner kroner på utestående gjeld og det vil ikke være ytterligere faste avdrag i 2021.
Faste avdrag i 2022 blir redusert fra rundt 311 millioner kroner til 106 millioner kroner. Og i 2023 er det avtalt faste avdrag på totalt rundt 71 millioner kroner. Renter er uendret og vil bli betalt som normalt gjennom perioden, heter det i børsmeldingen.
I tillegg til faste avdrag er det avtalt en «cash-sweep»-mekanisme. Denne vil bli brukt for ytterligere nedbetaling på gjeld dersom kontantbeholdningen innenfor den enkelte gjelds fasilitet kommer over visse nivåer.
– Med våre eksisterende ordrereserver og solide operasjoner er vi overbevist om at vi vil innfri kriteriene som skal til for at vi automatisk får forlenget endelig gjelds forfall til slutten av 2023, sier Meling.»
Denne avtalen er nå endelig og ble som nevnt over meldt den 10.9.21.
Eidesvik Offshore satser grønt!
Med det finansielle under full kontroll kan selskapet nå fokusere på den kommersielle og operative driften 100%. Eidesvik vil også fortsette med å utvikle selskapets posisjon som det ledende selskapet på å ta i bruk miljøvennlig teknologi på offshoreskip og i offshore operasjoner.
Selskapet har som målsetting å redusere flåtens utslipp med 50 prosent innen 2030 og operere utslippsfritt innen 2050. Etter salget av supplyskipet «Viking Athene» til Bakkafrost tidligere i år opererer Eidesvik nå en flåte på 16 skip.
Tre fjerdedeler av Eidesvik Offshores flåte vil være klar for hybrid-batteridrift fra første halvår i 2022.
Det jobbes også med at en av rederiets PSV-er - «Viking Energy» - skal bli det første null utslipps offshoreskipet ved å bygge det om til å kunne gå på ren ammoniakk. Planen er at det skal være klart i 2024.
Fredag meldte selskapet at de har signert en samarbeidsavtale med Wärtsilä for konvertering av et offshore supplyfartøy (OSV) til å kunne driftes på en ammoniakk drevet forbrenningsmotor, med påkrevd drivstofftilførsel og sikkerhetssystem.
I meldingen sies det at konverteringen vil tillate fartøyet å gå på en 70-prosents ammoniakk blanding, hvor det ultimate målet er å få dette tallet opp til 100 prosent, med minimalt med antennings drivstoff, slikt grønne ambisiøse løsninger er bull i dagens markedssituasjon.
Ingen som helst tvil om at selskap med grønne løsninger vil bli foretrukket framover, Eidesvik Offshore har tatt en ledende rolle her.
Så selskapet har helt opplagt ambisjoner om å bli en foretrukket aktør innenfor det grønne skiftet.
Sist lørdagens lange VG artikkel viser med all tydelighet hvorfor det er lurt å gjøre fartøyene grønne. Eidesvik Offshore har vært i forkant av denne utviklingen i mange år. Det har gjort dem i stand til å gjøre langsiktige slutninger på gode rater. Flere oljeselskaper er villige til å betale ekstra for å støtte opp om miljøvennlige løsninger.
Havvind og kontrakter.
Offshore Havvind speiles en lysende framtid for de aktører som har fartøy som kan nyttes til dette. Eidesvik har 1 Havvind fartøy(Acergy Viking) spesielt dedikert, i tillegg har dem 2 CSV’er(Subsea Viking og Viking Neptune) som kan etter all sannsynlighet også gå inn på den slags oppdrag.
I tillegg har dem det flotte fartøyet Seven Viking, usikker på om dette egner seg for Havvind. Utelukker det dog ikke ved noe modifisering dersom dette er ønskelig og hensiktsmessig.
25% av Eidesvik Offshore er altså innen kategorien av de fartøy ekspertene og rederienes ledere vil bli mest etterspurt og høyest priset framover de kommende år.
De er altså særdeles godt posisjonert ift. flere av sine konkurrenter.
Aker BP forlenget nettopp kontrakten for Viking Lady med nye 3 år med tilhørende potensielle opsjoner.
Sammen med Aker samarbeider også Eidesvik for å få ned utslippene ytterligere.
CEO i Eidesvik kaller dette en tillitserklæring og roser samarbeidet med Aker.
Sammen etablerer de prosjektet «Retrofit», som skal vurdere ulike løsninger for konvertering av flere forsyningsskip til lavutslipps skip gjennom bruk av ny klima- og miljøteknologi.
Målet med prosjektet er å redusere utslippene for flere eksisterende forsyningsskip med minst 70 prosent.
Forsyningsskipene «NS Orla» og «NS Frayja», som eies av Aker BP og driftes av Eidesvik, vurderes som aktuelle kandidater for fremtidige oppgraderinger. Det samme gjelder ett eller flere skip eid av Eidesvik.
Litt om aksjekursen og videre utvikling.
Når det gjelder selve aksjen er det liten tvil om at det er svært få «frie» aksjer i selskapet, topp 50 sitter på nær 90% av utestående.
Aksjen er etter mine begrep attraktiv på disse nivåene og forutsatt et revitalisert segment vil man komme til å prise dette selskapet betydelig høyere enn i dag.
For første gang på veldig mange kvartal foretok man ingen nedskrivinger i q2(impairment), med bedret marked seneste tiden er det lite som tyder på at det vil komme nedskrivinger i q3 heller.
Derimot nærmer man seg kanskje heller en reversering av nedskrivinger som er gjort de seneste årene.
Jeg anbefaler dere å sette dere inn i selskapet og gjøre deres egne vurderinger, mitt valg er tatt.
Har tatt valget med å ta gevinst i Havila Shipping og konvertere til Eidesvik Offshore.
Oljeprisen har passert USD 80 med god margin, dette er på sikt om det holder seg en betydelig bidragsyter til et revitalisert offshore marked.
Redigert 10.10.2021 kl 18:31 Du må logge inn for å svare
Viro
20.10.2021 kl 15:22 1813

Om man sjekker dagens oppdaterte aksjonærliste er det ganske spennende lesing.

Smedasundet III 3 økte med 50k aksjer på fredag.

Dette er et selskap av Kristian Eidesvik og Berit Ingebjørg Eidesvik.

SMEDASUNDET III AS - KONTO #4 +50 000 +45,45% 160 000 0,2574%

https://proff.no/roller/smedasundet-iii-as/haugesund/eiendomshandel-og-utleie/IGEMMDE10MV/
Viro
27.10.2021 kl 18:15 1615

Flott kontraktsmelding etter stengetid.
Nå venter vi også kontrakter på Subsea Viking, Viking Prince og Veritas Viking, ser bra ut dette.

https://newsweb.oslobors.no/message/545280
Ondi05
27.10.2021 kl 18:27 1593

Går sterkt ut ifra at denne kontrakten er på sterke rater mtp kommende oppsving i gitt periode. Reprising fortsetter og det er en gåte at det stoppet opp sist.
alex70
27.10.2021 kl 19:15 1555

Det kom kontrakt til både HAVI og EIOF idag. Med den farten vil det gå fort og det blir slutt på ledige båter ikke om så lenge. Sektoren var under investert siden 2014 og nå snur det. De som kjøper nå kjøper på bunn og vil le hele veien til banken om et år.
alex70
27.10.2021 kl 19:16 1555

Mitt favorit nr. 1 er Eiof og 2 er Havi
raven12
08.11.2021 kl 07:44 1152

Neste stopp nå er 7 kr

Fantastisk avtale med Aker bp og Alma
Ondi05
09.11.2021 kl 15:05 992

Kan Q3 få løst kursfloken? Interessen må opp, men da må de vel vise at de klarer å tjene penger. Ikke nok å melde at noen skip skal i dokk å bruke cash på å gå over på ammoiakk. Fint det altså, men noen gamechanger er det ikke sett med investorbriller.

Fantastiske Eiof, hvorfor ligger man på 4,6kr å roter?
Bør ligge på 7-10kr.
Innovativt selskap som drives fantastisk godt.
Nye avtaler skrives og høye rater. Skjerpings folkens👍