GEG: Nå stikker SEABIRD!


Bryter gjennom motstanden på 4,80. Neste motstand 5,85 deretter fritt leide til 15.

https://www.marketscreener.com/quote/stock/SEABIRD-EXPLORATION-PLC-1413266/charts/

Dette kan bli morsomt.

Det var som forventet område, da kommer det veldig mye cash inn her på q3 rapporten

Som tidligere skrevet.


Når vi vet at et skip er solgt og blir bokført i q3-22, pris ikke oppgitt,
la oss anta 75 mill salg skip , en lav spekulasjon, trolig er prisen høyere + 80 mill friske kr emisjon, utgjør dette ikke mindre en 2 kr aksjen i ren cash som ikke bokføres i q2.men som kommer i q3

Så har en 180 mill backlog+ 80-90 øre Gem pdd,
La oss anta lavt at verdi 2 gjenværende skip 200 mill

Dette må bare bli kalas bra.
På em mcap 340 mill
Redigert 14.09.2022 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
Odi.1
14.09.2022 kl 12:23 2802

Ikke mye , men helt greit å få den bort når den ikke har utstyr på der som ikke er tilpasset for Sbx prosjekter.
Blir vel noe fremføre tap på denne der også.
Pengene for salget går vel til lån og andre krav, ble vel noe kostnader med disse avlysningen tidligere.
Vi får nok ikke det fulle oversikten her nå før Q3 Rapporten.

Ultimate her nå ville å fått inn en Jobb til På 2D eller OBN prosjekt innen Q4 starter, i følge ledelsen jobbet dem vel med å fange mer arbeide med god rater på? :)
Med dagens rater ville det vist igjen på Resultatet og Cash fremover.
KimLee
14.09.2022 kl 12:59 2824

Petrel ble solgt for 7,6 mill USD.

Det er en lav pris, men et søppel skip uten utstyr.
Skipet hadde en bygge kost på 50 musd i 2009


Eagle Explorer hadde en nybygg kost på 120 musd,

Hvis en legger til grunn brann salg/skrap salg prise Petrol, 7,5 usd
Får en en verdi på 22,5 usd ved samme brannsalg som Petrol+ 40%-50% for operativt og utstyr, så er en verdi på 2 gjenværende skip ikke langt unna dagens mcap.

Uansett hvordan en snur og drar i dette caset finner jeg ikke nedside, og det er konservative estimater, på veg inn i en super syklus som vil vare i 3-5 år

Green Energy Group (Seabird Exploration Plc): Green Energy Group (Seabird Exploration Plc) to Present at Pareto Securities Energy Conference 2022
14.9.2022 10:17 • MarketWire •
Kopier link
14.9.2022 10:17:18 CEST | Green Energy Group (Seabird Exploration Plc) | Non-regulatory press releases
Limassol, Cyprus - 14 September 2021 - Green Energy Group’s (SeaBird Exploration Plc) CEO Finn Atle Hamre will tomorrow hold a presentation at Pareto Securities' 29th Annual Energy Conference in Oslo.

Please find the presentation material enclosed to this release and at our webpages (https://greenenergygroup.no/)

Green Energy Group (Seabird Exploration Plc)
Odi.1
15.09.2022 kl 07:38 2644

Dagens Overskrift i FA : " Shearwater har ambisjoner om å gjøre en børsnotering i løpet av andre eller tredje kvartal til neste år, uten å hente penger. Seismikkselskapet kan være verdt rundt 20 milliarder kroner."

Ser ut som ikke det er nødvendig eller ønsker med Sbx for å notere. Hva tror andre her?

Umulig å spå, de vil vel uansett ikke annonsere i en HO artikkel, vi går på børs med å kjøpe Geg.
Geg sitt børs skall har verdi, det koster penger å gå på børs,
Har ikke kontroll på det, man at Sbx har et enormt ubenyttet fremførbart underskudd, det er også sikkert, de har jo tapt penger i mangfoldige år.
Har ingen aning i hvilken grad det kan benyttes ved et oppkjøp/ fusjon, Spetalen vet.

Kanskje du Odl1 eller andre kar kontroll på det og hvor stort det ubenyttede underskuddet i selskapet er, sikkert større en dagens Mcap :-))
Redigert 15.09.2022 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
Odi.1
15.09.2022 kl 08:12 2611

Har lite greie på det der, så bare det var kjempe gunstig med dem vi fikk konvenert til Gem .
Mener det for noen år siden var over en Milliard i fremførbart underskudd i denne her. Mulig noen med ekspertise her har bedre oversikt pr dd?

Hehehe
1 milliard for noen år siden = 3 x mcap

Kan vel jobbe uten skatt en manns alder dette skilpadde rederiet da
Fansbx
15.09.2022 kl 08:56 2562

Se i balansen under ek så vet du hva de har i frembart ført underskudd. Når det gjelder å få et selskap på børs så er dette kriteriene selskapet vurderer før de setter i gang.

Hva er en børsnotering?

Kort fortalt kan en børsnotering beskrives som prosessen som gjør at aksjer i et selskap blir tilgjengeliggjort for kjøp til offentligheten via en børs. På engelsk kalles en børsnotering for en “Initial Public Offering” (IPO). Børsen fungerer som en plattform for børsnoterte selskaper, og skaper en markedsplass hvor det er mulig å handle fritt i omsettelige aksjer.

Det er naturlig at større selskaper med lang historikk ønsker å noteres på de største markedplassene slik som Oslo Børs. Mindre og nystiftede vekstselskaper velger ofte å notere seg på mindre markedsplasser slik som Euronext Growth Market eller Euronext Expand. Kilde: Oslo Børs

En børsnotering på Oslo Børs er en naturlig markedsplass for børsnoterte selskaper.
Hvorfor børsnoteres selskaper?

Det er flere faktorer som gjør at et selskap vil børsnotere seg. De viktigste grunnene er at selskapet får tilgang til kapital og for å gjøre aksjene mer omsettelige.

Les mer om disse faktorene nedenfor.

1. Få tilgang til kapital

Hovedgrunnen til at et selskap børsnoteres er tilgangen til ny kapital. For at et selskap skal kunne vokse videre, kjøpe opp nye virksomheter eller betale ned gjeld, er det viktig å kunne hente ny kapital fra flere interessenter. Dette gjøres enklere når et selskap er børsnotert ettersom selskapet når et bredere publikum enn hva det ellers ville ha gjort. Dette spiller igjen tilbake på det som nevnes ovenfor, med at en børs er en offentlig markedsplass og således en plattform der det har mange interessenter som kan delta i selskapet.

Her kan du lese mer om hva en emisjon er.

2. Gjøre aksjen mer likvid (omsettelig)

Ved å børsnotere et selskap på en offentlig markedsplass, skapes høyere interesse og tilgjengelighet for selskapet. Dette er igjen med på å gjøre aksjene i selskapet mer omsettelige. Det er også lettere for selskaper som er børsnotert å hente inn penger i en offentlig emisjon, enn tilsvarende emisjoner i unoterte selskaper. En annen viktig faktor ved å være børsnotert er at selskapet har en markedsplattform som gjør at man kan kjøpe og selge aksjene fritt i et regulert marked. Dette skaper økt omsetning (likviditet) i verdipapiret, samtidig som at det synliggjør selskapets verdier på en bedre måte enn ved å være unotert.

3. Skape exit-muligheter

Når et selskap er fritt omsettelig på en børs, skaper dette muligheter for deg som investor. Det skaper også muligheter for hovedeierne som ønsker å selge seg ned i sin virksomhet. Det er flere grunner til at hovedeier ønsker å selge seg ned:

Skape mer likviditet i aksjen: Om du hadde vært gründer av et selskap, og eier 100 %, er man avhengig av at du som eier selger deg ned i prosent for å kunne skape omsetning i aksjen. Om du eier 100 % av en aksje, er det ikke muligheter for andre aksjonærer å kjøpe seg inn i ditt selskap. Ved å for eksempel selge 30 % skapes det en flyt av aksjer, som muliggjør at andre investorer kan delta i ditt selskaps verdiskaping.
Ønsker et bredere aksjonærfellesskap: ved å selge poster til store investorer, fond og lignende vil flere aktører kunne være med å stemme over viktige strategiske planer som selskapet vurderer. Dette gjør at aksjonærfellesskapet kan ta del i forretningsutviklingen til selskapet.
4. Kvalitetsstempel

En børsnotering skaper et kvalitetsstempel pga. lovpålagte plikter om rapportering av driften. Hvert kvartal må børsnoterte selskaper offentliggjøre regnskapene sine. I tillegg er de pliktige til å melde om nyheter, handler og andre strategiske hendelser som omhandler selskapet. Dette skaper trygghet for deg som aksjonær og gjør at selskapet er mer transparent sammenlignet med unoterte selskaper. Dette kan igjen føre til at selskapet tiltrekker seg nye investorer og penger ved eksempelvis en emisjon.

Se kommende børsnoteringer og nyemisjoner her.

Ulemper ved børsnotering for deg som investor

Selv om det å være børsnotert er en god måte for et selskap å skaffe penger på, er det også noen ulemper som er viktig å bemerke for deg som aksjonær:

Juridisk og økonomisk rapportering: Ved å være børsnotert, må selskapet følge strenge juridiske og økonomiske rapporteringskrav til myndighetene. Dette er kostbart for selskapet, da de er avhengig av å ha ansatte innenfor compliance, juss og lignende for å tilfredsstille kravene.
Kostnader: Ved å være børsnotert påløper det også endel kostnader for selskapet. Disse kostnadene omfatter blant annet avgifter til børsen, rådgivning, advokater, meglerhonorarer og regnskapsarbeid. Dette er store kostnader som kan slå negativt ut på selskapets resultat, som igjen kan påvirke aksjekursen.
Informasjonskrav: Det er et tveegget sverd for børsnoterte selskaper å forplikte seg til å være transparent ovenfor sine investorer. På den ene siden skaper det tillit og åpenhet til investorene, på den andre siden skaper det stort press på tid og ressurser hos børsnoterte selskaper. Dette kan igjen slå negativt inn på selskapets planer, da mye tid vil gå med til rapporteringsarbeid, som ellers kunne vært brukt på driften.
Feil fokus: En siste ulempe kan være at selskapet merker et større fokus fra aksjonærene på de finansielle verdiene enn innovasjonen i bedriften. Som investor søker du gjerne avkastning på investeringene dine, både i form av kursstigning og utbytte. Dette samsvarer ikke nødvendigvis med bedriftens ønsker. De ønsker gjerne å bruke mer tid på innovasjon, driftsforbedring, forskning og utvikling av produktene sine. Mange bedrifter kan oppleve mindre arbeidsro, og en trang til å måtte bruke mer tid på det finansielle enn ren utvikling. Noe et selskap tross alt er avhengig av over tid for å skape meravkastning.

Vanlig børsnotering (IPO) vs direktenotering (DPO)

Forskjellen på en tradisjonell børsnotering (IPO) og en DPO er at ved en IPO har du som kjent mulighet til å tegne aksjer i forkant av noteringen via en tilrettelegger. Det trykkes opp flere aksjer som nye aksjonærer kan kjøpe. Selskapet henter dermed samtidig inn penger til selskapet som gjerne skal brukes til å vokse videre.

Direct Public Offering, DPO innebærer i korte trekk at et selskap (kun) gjør aksjer tilgjengelig for kjøp og salg på børsen for nye/flere aksjonærer. Som investor har du ingen mulighet til å kjøpe aksjer på forhånd, så du må derfor vente til aksjene blir tilgjengelig for handel på en børs/markedsplass
Odi.1
15.09.2022 kl 12:35 2422

Følger planen jeg:)
Selger ikke aksjer som jeg har kjøp til 12-14 og 21 kr hver fall frivillig til en alt for lav pris.
Greit vi har fått kjøpt til 3,4 og 1,2 os.v.. her, men dette er jo kun for at en har måtte sitte ned og ned... dem er solgt dog ca ^^25%/ stk 8,70

Ser gode muligheter nå i GEG , tror denne vil reprises kraftig nå når vi får 100% belegg med relativt gode rater og lengde på jobbene . 14/9 !
Også muligheter nå for eksterne båter inn for SBX jobbing på 2D og OBN arbeider.
Redigert 15.09.2022 kl 12:38 Du må logge inn for å svare
Fansbx
15.09.2022 kl 15:02 2310

Fakta til de fleste aksjonærer i Sbx er at snittet er på rundt kr 12 for de som har sittet med aksjen i over 5 år inklusiv meg selv. Vi ønsker selvfølgelig ikke at selskapet skal gå for under 15 noe som er rundt en milliard, her må man spørre seg selv om selskapet har den verdien. Ved at man skilte ut green m så er dette en bonus i tillegg så caset vil nok ligge på kr 12 så sier nok de fleste at bonusen ligger i green m.
Quendi
15.09.2022 kl 15:16 2278

Vad kommer sig dagens uppgång i GEG av?

Vill inte vara otrevlig - men jag läste senaste rapporten med mera.. och blev inte så väldigt övertygad om det fantastiska i den. En mineral-del som förväntas börja ge intäkter 2027 och en liten seismisk del som håller på att säljas av?

Är det ren spekulation om uppköp som gör att aktien stiger?
Redigert 15.09.2022 kl 15:18 Du må logge inn for å svare
KimLee
15.09.2022 kl 15:22 2262

Dette er en av de mest underprisede aksjene. Backlogen er den beste på over 10 år. Positiv EBITDA fra Q4.
Fansbx
15.09.2022 kl 15:39 2220

Fakta om Sbx pr dd:
To båter på oppdrag 14 og 9 mnd gir et overskudd på 180 mill. Utstyr til å betjene to båter med utstyr, hvor verdien på dette er ofte mer en hva selve båten koster. En revisor sa en gang til meg»det er ikke båten som koster det er utstyret, hva koster det jo ca 200 mill pr båt. « Se hva Sbx brukte for å oppgradere båten de kjøpte, ca 160 mill. Da kan man anta at de sitter totalt med 300-400 mill i fult brukbart utstyr som kan benyttes til light seismikk. At selskapet et nå på skarve 350 i børs verdi er en skam. Dette forstår de fleste.
Fansbx
15.09.2022 kl 15:59 2191

Selv er jeg en forsmåd investor som ble med inn i Sbx for 5 år siden med ca en mill og sitter med store tap dersom jeg selger i dag til denne pris. Må opp på 12-15 for i det hele tatt gå i null. Som en kompis sa til meg»lykke til» i dagens marked så tror jeg faktisk lykken står meg bi.
Odi.1
19.09.2022 kl 09:02 1889

Ikke lenge til Eagle skal ut på 9 måneders jobben, ligger fortsatt ved Furgo kontor-komplex i Singapore.
Kan vi se ett sted mellom 5-6 denne uka?
Er jo ikke det segmentet på kloden en må gå glipp av i Porteføljen akkurat. USA har brent av ^^ 1/3 Av Depo oil lagrene sine, og det kun på få måneder.
Kommer til å bli ellevilt på både godt og ondt ut over Høsten og Vinteren.
Redigert 19.09.2022 kl 09:17 Du må logge inn for å svare
Odi.1
19.09.2022 kl 09:44 1840

Går ut aksjer nå, kan se ut som om noen tror på "krakk" rundt i verden? Dog vil nok O&G bli det en må ha på lang sikt her.
Verden skriker etter stabil energi.
Redigert 19.09.2022 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
KimLee
19.09.2022 kl 14:00 1726

Det skal ikke være vanskelig å lande to nye kontrakter på FC. Det er det de har kapasitet til nå. Kapasiteten er innen OBN og 2D. Det er de to segmentene innen seismikk som skal strammes mest fremover.
Fansbx
19.09.2022 kl 14:24 1701

Helt enig, så lenge verden trenger energi vil de ta i bruk alle midler.
Fansbx
19.09.2022 kl 19:43 1601

Ny aksjonær liste, de største har blitt større hmmm……
https://greenenergygroup.no/investors/
Odi.1
23.09.2022 kl 10:43 1283

EAGLE Exsplorer i Bevegelse i Singapore. ATA på destinasjon .... 3 knop... Er det testing før oppdraget, er vel nå i September den skal ut på denne 9 måneders Jobben 2D ?

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:754229/mmsi:209414000/imo:9381299/vessel:EAGLE_EXPLORER
Odi.1
23.09.2022 kl 10:49 1270

Fulmar i fullt arbeide i GOM sammen med SANCO SWORD !! $
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:384297/mmsi:210328000/imo:9418860/vessel:FULMAR_EXPLORER

Endelig ser dette ut til å kunne gå veien for GEG aksjen våre, vi snakker 14 Måneders med Jobb for FULMAR her :-)
Redigert 23.09.2022 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Jakal
23.09.2022 kl 11:19 1248

Eeh, er det noe nytt her som ikke er formidlet fra før?
Fansbx
23.09.2022 kl 11:38 1228

Ingen nytt fra fronten, det samme gjespet. Selg dritten så får vi litt fart på aksjen.
Fansbx
28.09.2022 kl 14:47 977

Snipp snapp snute så var denne aksjen ute……

du har solgt deg ut?
Fansbx
28.09.2022 kl 15:16 941

Nei, men slik markedet er nå så ser jeg at denne ikke har livets rett. Det kommer vel en melding om at 14 mmd eller 9 mmd jobben blir kansellert. Se på omsetning mm.
Odi.1
28.09.2022 kl 18:09 894

Eagle har seilt fra Bøye til Kai igjen i dag, provianterer dem nå? . Snart seiler den vel ut på denne 2D jobben, er vel sakt i løpet av September denne kontrakten startet.
Odi.1
28.09.2022 kl 18:11 892

Melding i dag også, her må en følge med i svingen, du.

" Correction: Green Energy Group (Seabird Exploration Plc) - Notice of extraordinary general meeting
28.9.2022 10:47:01 CEST | Green Energy Group (Seabird Exploration Plc) |
Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a
member state "


https://newsweb.oslobors.no/message/572139
Odi.1
28.09.2022 kl 18:25 873

Knappe 250 k omsatt er da ikke noe å bli Drama Qween for.
På en ekstrem rød børs holder dette seg meget god.
Er nok noen som ikke er kommet seg inn her nå som hyler på det negative, litt som alltid i grunn :)
Nå vet vi jo hva som skal opp på EGF også, meget spennende denne her fremover, just say.
Odi.1
28.09.2022 kl 23:16 778

Litt tålmodighet nå noen uker; alt gikk ned i dag; mr
Fansbx
29.09.2022 kl 16:07 618

I htt historikken Sbx har så er dette noe som ikke ville forundre meg.

Noen som har en formening om hvilken kurs et eventuelt bud på hele butikken vil ligge på? 10kr pr aksje?
Redigert 30.09.2022 kl 22:30 Du må logge inn for å svare
Opp+
01.10.2022 kl 00:12 465

MH Capital som nylig kjøpte seg inn og mest sannsynlig har gjort en grundig DD og som da kjenner selskapet best sendte er brev til ledelsen i august:

Selskapets nyblivne største aksjonær Magnus Halvorsen (MH Capital) ha sendt brev til styret i selskapet der han skriver at selskapets aksjekurs signifikant undervurderer verdiene både absolutt og sammenlignet med andre børsnoterte sammenlignbare selskap. Han peker på at dette bl.a. kan skyldes to ulike forretningsområder med ulik fremtidig cash flow og foreslår derfor at selskapets 55%-ige eierandel i børsnoterte Green Minerals deles ut som utbytte til aksjonærene slik at gjenværende GEG blir et rendyrket seismikkselskap. Halvorsen skriver videre bl.a. "Based on the existing backlog for the seismic business, as well as what we believe are assumptions we find as reasonable following meetings with the Company’s Chairman and CEO, we believe the seismic business could earn EBITDA of USD 15 mill in 2023 with zero contribution from the flexible capacity. Based on Bloomberg consensus, the average EV/EBITDA multiple for 2023 is ~6x* for asset heavy offshore oil service companies. Using the same multiple and estimate for 2023 here, the seismic business would be valued at USD 90m. This would equate to NOK 8/share upside from current share price based on a pro-forma capital structure. If we account for some improvement and contribution from flexible charter the upside could be around NOK 6/share per ship working under flexible charter (annual estimated EBITDA of USD 8m per vessel).

Så han mener da mellom 8-12 kroner oppside fra nåværende kurs, kursen var på daværende tidspunkt 4 kroner, det utgjør en kurs på mellom 12-16 kroner pr aksje, da får man altså green mineral aksjer i utbytte oppå dette.

MH capital har kommet inn og har en konkret plan for å få frem verdiene i selskapet, den har de begynt på lå og første som skjer er at vi får GEM aksjene i utbytte.

Tydelig at MH capital har en plan. Setter sine egne folk inn i styret til GEG. Blir spennende å se hva de får til.

Liker regneztykket ditt. Ser jeg var litt mer beskjeden når jeg summerte opp verdiene i selskapet. Nesten så jeg tror at sjansen for betydelig verdiøkning i GEG er større enn i PGS. Har lastet opp godt i begge for å helgardere meg.

Regner med vi får et kursløft i GEG frem mot utbyttedato. 11:1 GEMaksjer?