Babbai
27.02.2022 kl 09:49 8793

Husk at MCAP I Nordnet ikke justeres før neste børsdag (virker det som), med dagens kurs er den 5060 mill... (17,02×297290059). Det endrer nok ikke poenget ditt, men 440 mill ble barbert bort bare på fredag.
Redigert 27.02.2022 kl 09:49 Du må logge inn for å svare

Ja tenk så billig når selskapet omsetter for 4500 millioner pr år og økende.

Oslo (Infront TDN Direkt): I etterkant av Meltwaters kvartalsrapport nedjusterer både Arctic Securities, Pareto Securities og Carnegie sine kursmål på aksjen, men alle meglerhusene gjentar kjøpsanbefaling.

Arctic Securities justerer sine kostnadsestimater noe opp for å reflektere selskapets guiding for 2022, men mener samtidig guidingen er konservativ. De synes prisingen av selskapet er veldig attraktiv og ser en oppside til guidingen. Arctic nedjusterer kursmålet til 50 kroner pr aksje fra tidligere 60 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Pareto Securities skriver at 2021 markerte et år med betydelig forbedring for Meltwater, med organisk ARR-vekst som økte til 13 prosent i år fra 2 prosent året før. Veksten er imidlertid ikke gratis, bemerker meglerhuset, og de reduserer estimatene for justert ebitda i 2022 og 2023 med henholdsvis 35 og 46 prosent. De nedjusterer kursmålet til 40 kroner pr aksje fra tidligere 71 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Carnegie peker på akselerasjonen i den organiske veksten og at net retention rates er forbedret over alle kundesegmenter. Til tross for den gode rapporten frykter de imidlertid at 2022-gudingen kan indikere at forretningsmodellen ikke er skalerbar. Carnegie nedjusterer kursmålet til 24 kroner pr aksje fra tidligere 73 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Må nesten le litt når Carneige indikerer at forretningsmodellen ikke er skalerbar. Selv sier selskapet at de akkurat har begynt å skrape overflaten på et gigantisk milliardmarked de garantert vil ta en stor del av.

Når det er sagt så kommer de alle med kjøpsanbefaling og de tre har et snittkursmål på kr 38. Og de to uten Carneige har et kursmål på kr 45. Det tror jeg mer på. Det er kr 27 opp i kurs det så vi har nok noe å glede oss til fremover. Og leverer de som de sier og når 20% snakker vi kurser på 100+. Fremtiden er stor.
topp20
28.02.2022 kl 12:42 8286

Jeg ønsker å diskutere "skalerbarhet av Meltwater".

Som SaaS plattform er definitivt Meltwater skalerbar - dvs produksjonskostnaden er ikke proporsjonal med volumet sånn som i "vanlige fabrikker". Det vil alltid være en viss servicekostnad man ikke greier å skalere (automatisere) fullt ut, men denne er ikke kritisk for skaleringen slik jeg ser det. Det vil også være en relativt stor andel kostnader forbundet med "software utvikling, software drift og fremover også kostnader ifm integrering av de ulike løsningene. Dette er generelt for alle SW selskapet og har ingen grunn til å tro at Meltwater er vedlig anderledes enn andre selksaper her, men la oss diskutere det likevel.


Jeg oppfatter det slik at markedet er mer bekymret for salgskostnaden til Meltwater. Og ja - de er høye, men er de for høye og vil de fortsette å være for høye ?
- den teoretiske tilnærmingen til dette - og slik de fleste investorer måler dette er "salgskostnad i forhold til levetidsverdien av abonnementsmassen - er uttrykt ved formelen LTV./CAC dvs Lifetime value /Cost of Acquisition

[(Revenue Per Customer – Direct Expenses Per Customer) / (1 – Customer Retention Rate)] / (No. of Customers Acquired / Direct Marketing Spending)

Hvis vi tar telleren først:
Dagens inntekt per kunde - direkte kostnader per kunde = ARR - direkte kostnader - med andre ord Brutto Dekningsbidrag. ARR er tydelig definert av Meltwater, men de har ikke brutt ned hvilke direkte kostnader de har inkludert i sin bereging, men la oss anta at de følger standard regnemeto -der. Dette tallet skal gi Netto inntekt per kunde per år.

I regnskapene fremgår det følgede:
ARR = 444 MUSD
Adjusted gross margin = 75%
ARR etter direkte kostnader (COGS) er dermed 444 X 0.75 = 333 MUSD

Litt enkelt fremstilt kan man kanskje da si at Meltwater har en bruttomargin per år på cirka 3 BNOK p.t.

Skulle vi velge å trekke fra administrative kostnader (G&A) på 51 MUSD får vi 282 MUSD i netto bidrag før R&D - cirka 2.5 BNOK

En del av R&D trengs for å beholde kundemassen så la oss si at vi trekker 20 MUSD som er halvparten av R&D kostnaden på 40 MUSD/år.
Da får vi et veldig konservativt anslag på EBITDA før salgskostnad på 262 MUSD - 2.36 BNOK.
=> Av en ARR på 444 sitter man da igjen med 262 MUSD. La oss for enkelhets skyld si at vi sitter igjen med 50% før salgskostnader.

For å komme frem til levetidsverdien av denne porteføljen av abonnenter må man vite hvor lenge de kommer til å være kunder og hvor mye hver kunde betaler i abonnement. En enkel måte å regne ut dette på er å dele på (1- customer retention rate).

I Meltwater sitt tilfelle er "Net customer retention rate" 95% i snitt, men 108% for premium clients (hvilket betyr at kunden kjøper mer av tjenesten år for år enn de inntektene som faller fra når noen kunder slutter å abonnere. Disse tallene virker veldig sterke, men med litt kort historikk på Premium Clients (som drar opp snittet) kan det være noe usikkerhet her. Så la oss være veldig konservative og si at de greier 90% net customer retention på 2-3 års sikt.

Da blir levetidsverdien av dagens abonnenter 3 BNOK / 0.1 = 30 BNOK.
Tar vi med G&A får vi nettoverdi før R&D på 25 BNOK.
Tar vi med halvparten av R&D får vi en nettoverdi på 23.6 BNOK. Dette skal da representere verdien av dagens kundemasse. Sett i forhold til dagens market cap virker dette som om Meltwater er meget lavt priset.


Og så endelig til poenget - har de for høye salgskostnader ?
2021 salgskostnad var 169 MUSD = cirka 1.5 BNOK

Organisk ARR vekst i 2021 var cirka 132 MUSD - Hvis vi trekker fra COGS, G&A og halvparten av R&D som i regnestykket over var cirka 50% så sitter vi igjen med 66 MUSD.

Isolert sett har vi da brukt 169 MUSD of å tjene 66 MUSD og under normale omstendigheter ville det vært elendig business. Men hvis vi har tillit til at kundene ikke forsvinner over natten, men faktisk har en net retention på 0.9 så er verdien av den organiske veksten 660 MUSD - og da ser jo regnestykket straks mye bedre ut.

Hvis vi nå tester regnestykket over med det de selv rapporterer på LTV/CAC får vi følgende:
Regnestykke: 660/ 169 = 3.9
Rapportert: 3.4

Vi er derfor ikke helt på viddene med regnestykket vårt og kan fortsette analysen.

En benchmark som brukes er at et SaaS selskap som har en LTV/CAC > 3 har en godt skalerbar modell og bør da ha sammenlignbare multipler som veldrevne SaaS selskaper har.

Markedet mener tydeligvis ikke det . Hva er det de ikke tror på ?
- hvis regnestykket over stemmer så er selskapet definitivt et røverkjøp, men det er akkurat som at markedet ikke tror på tallene


Redigert 28.02.2022 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
Babbai
28.02.2022 kl 13:45 8218

For virkelig gode skaleringsmuligheter ville jeg heller sett til Elabs. De har gjennom flere år perfeksjonert teknologien med hovedkunden Xiaomi, men siste året har de også closet Honor for mobil + ny mobilkunde som offentliggjøres snart. Nå er de også inne i Lenovo's ThinkPad-serie - at på til en av modellene med høyest volum. Og flere skal de inn i.

På et eller annet tidspunkt vil vel Meltwater klare å øke marginene, men på Q-pres sa de man kunne foreløpig forvente G&A på ca. 15% av inntektene. Dette skulle vel noe ned i Q4 og 2023, men ikke så mye som mange kanskje hadde håpet. Meltwater er likevel relativt attraktiv på nivåer rundt 10-20 for på et eller annet tidspunkt vil de vel klare å øke marginene. Spm. er hvor mye. De gir seg selv mye fleksibilitet ved å guide på Adjusted EBITDA. Har noen satt opp et regnestykke som viser hvordan de tenker tallene til Meltwater ser ut et par år frem i tid? De nevnte jo f.eks. at Premium skulle stå for rundt 70% av inntektene - men uten å si når. Det vil si at fra 50/50 splitt i dag, skal inntektsfordelingen endres til 30/70. Nå er splitten ca. 222 mill på hver vel... Premium skal bli over dobbelt så stor som non-premium (30/70). Spm. er bare om non-premium skal reduseres (noe annet vil jo bety at premium skal vokse ekstremt mye). De sa vel at flere non-premium-kunder forventes å benytte flere tjenester og dermed komme over i Premium-segmentet. At non-premium dermed kanskje reduseres, vil altså ikke nødvendigvis si at kunden forsvinner.

Hvorfor dra inn et annet selskap? Klart du heller vi se til det da du er aksjonær der eller? Ingen her inne vet noe som helst om skaleringsmulighetene til Meltwater. Og når selskapet selv sier de så vidt har begynt å skrape i overflaten på ett titalls milliard marked så velger jeg heller å tro på de. Over og ut
Serboss
28.02.2022 kl 17:43 8079

Innsider lastet opp

Fredag kjøpte Vestland Invest, et selskap kontrollert at styremedlem Erik Langaker i Meltwater, 200.000 aksjer til en snittkurs på 16,9 kroner stykket, tilsvarende 3,38 millioner kroner. Etter denne transaksjonen eier Vestland Invest 550.000 aksjer i Meltwater.

Det gjorde han sikkert pga det ikke er mulig med oppskalering serru:-) Jeg kjøpte til i forrige uke på kr 16,50. De kommer muligens ut i markedet på 60?

Måtte bare kjøpe 3k til idag. Føler det liksom er for billig nå. Legges lengst ned på kistebunn.
Iagi
02.03.2022 kl 18:05 7606

Stor sannsynlighet for kraftig rekyl opp etter stabilisering på 17 ifølge teknisk analyse.
LazyEye
03.03.2022 kl 13:31 7354

Kan være det er noe jeg ikke får med meg her, men det må jo absolutt være i Meltwater sin egeninteresse at aksjekursen ikke går noen som helst vei (bortsett fra nedover) inntil de er ferdige med tilbakekjøpsprogrammet sitt.

Sitter derfor med en følelse at denne kommer til å ligge død i vannet fram til juni, når tilbakekjøpene er fullført.

Ja supert at selskapet får hamstret billige aksjer som skal brukes til oppkjøp etc. Når kursen igjen er på 30-tallet har selskapet tjent flere hundre millioner og d r gull. Kursen manipuleres og er i spill. Akkurat nå ligger det mange salgs-og kjøpsposter på 2500 aksjer. Tilfeldig? Tror ikke det. Bare å hamstre. 16-tallet er latterlig billig
Redigert 03.03.2022 kl 18:22 Du må logge inn for å svare
omac
09.03.2022 kl 11:15 6889

Her er annet Norsk SaaS innenfor forskjellig segment enn MWTR. Prissatt til 3 milliarder av investeringsfond med 45 millioner i inntekter

“The fundamentals are here: we have more developers in Europe compared to the U.S. but valuations are still lower in general,” he said, making it “a very attractive market to operate in as an investor.”


https://techcrunch.com/2022/03/09/ardoq-125m-enterprise-architecture/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAABC5jbjF2fNP1TAWCHunfOjJWCuz4NiXbC8YVx89yupNwZll5arFkZCr2mmtnIVxbM-b1YGdXEbzj4GAA8IuShcviGtBZ9Le4D_PdWGTkH9AJiVzJ5DrKUfzH5-da5dEx032RRMO-AonTrGN2dPklVjsc4MtHg697IU1K1ez1GW3&guccounter=2

Bare vent Omar, Meltwater vil bli en av gigantene i sitt marked. Forventer store utbytter fra selskapet 2025.
omac
09.03.2022 kl 14:24 6798

Jeg er en tålmodig mann, solgte Trond Mohn sine DOF aksjer videre nå med 400% gevinst etter snart 2 år. MWTR har jeg masse tid å vente på

Wow gratulerer. Satser på minst like gid utvikling i Meltwater

14.03.2022 09:15:44
BRIEF-CEO In Meltwater Buys Shares In CO For About NOK 680,000
March 14 (Reuters) - Meltwater NV :

* CEO JOHN BOX PURCHASED ON MARCH 11 TOTAL OF 41,000 SHARES IN CO AT NOK 16.57 PER SHARE

Et ganske stort innside kjøp på nesten 700k og kursen raser 4%. Å kjøpe på 15-tallet må jo på sikt være en hinsides god inngang? Joda, den kan sikkert dette enda lenger ned, men om det er 14 eller 15 betyr svært lite. Minner om at DNB har kursmål på kr 72

Insider og styremedlem Langaker kjøpte aksjer for nesten 3,4 mill i slutten av feb og i dag har Ceo John Box kjøpt. Meglerhusene kuttet kursmålene for litt siden, men vi snakker fra 70 til 40. Lavest er Pareto. De tegner et worst case scenario at forretningsideen ikke er skalerbar og har derfor kuttet fra 73 til 24. Med andre ord, har man ikke tru på at de klarer å skalere opp og tjene penger så skal kursen likevel opp. Så ligger Wang Bjørnsen i dnb fortsatt på 70 tallet et sted.

Må jo si det er imponerende at en Pareto megler ikke tror Meltwater er skalerbart. Samtidig så kjøper alle som kan Meltwater (les styremedlemmer) seg kraftig opp og absolutt mener det er skalerbart og vil bli en gigantisk utbyttemaskin om noen år når de oppnår 20% marginer. Da kan vi fort se inntekter på over 10 milliarder i året og ed gode marginer. Jeg velger å tro på styret og Gründerne og ikke på en blåst megler

Klart det er et sterk signal med alle innsidekjøpene i det siste. Tror så absolutt selskapet vil vokse og generere solide inntekter i årene som kommer. De er markedsledende med det de driver med og i en bransje i sterk vekst! Problemet er aksjen, ikke selskapet.

Kan vi nå håpe på at vi forlater 16-tallet for denne gang? Ser i alle fall ut som at vi slutter på 17-tallet i dag. Håper den lukker på 17,50++. Brukbar omsetning også i dag.

21.03.2022 07:00:00
Meltwater - Share buy back
Oslo, 21 March 2022: Reference is made to announcement by Meltwater on 17 January 2022 concerning a share buyback program, as well as subsequent trade reports.


Under the program, Meltwater has in the period from 14 to 18 March 2022 repurchased 624,095 own shares on Oslo Børs at an average price of NOK 16.45 per share. Following the repurchases, Meltwater owns 8,827,994 own shares.


An overview of all transactions made under the buy-back program that have been carried out in the above period as well as an aggregated overview of transactions per day during the buy back period is attached to this release.


The buyback program was first announced on 17 January 2022, and is carried out in accordance with the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052. DNB Markets, DNB Bank ASA, has been appointed to carry out the repurchases. The duration of the buyback program is 31 May 2022. Following the repurchases made since 17 January 2022, 6,343,024 shares remain under this part of the buy back program.

Meltwater fortsetter å kjøpe tilbake aksjer. De siste 624k aksjer ble kjøpt til en snittpris på 16,45. Med kursen akkurat i skrivende stund har de en fortjeneste bare der på 624k kroner. At Meltawater har fått denne muligheten til å kjøpe aksjer på kurser langt under kr 20 når omtrent alle analysehus har minst en dobling av kursen er rått. DNB har kr 72 i sitt siste kursmål. Meltwater er kraftig underpriset og vil uten tvil stige kraftig i månedene/årene som kommer. Bare ved kjøp av egne aksjer med snittkurser rundt kr 20 vil de tjene titalls millioner når kursen vil stige mot tresifferet. Meltwater føler jeg er børsens sikreste selskap. OK jeg er inhabil da jeg sitter på en del aksjer selv, men dette selskapet er best i verden og vil knuse det meste av motstand fremover.

Kan se ut som at 16-tallet definitivt er sett for siste gang i Meltwater. Nå lukter vi på 18-tallet og la oss håpe vi lukker på det nivået i dag. Så tar vi 1 krone i uka fremover så blir dette bra. Har du ikke lest deg opp på Meltwater ennå? Sjekk ut hjemmesiden deres og se deres presentasjoner. De fleste kursmål er himmelhøyt over der vi er i dag.

Da lukket vi på 18,146 i dag og la oss håpe 19-tallet kommer raskt.
toftos
01.04.2022 kl 14:30 5489

Da var vi tilbake på 15 tallet gitt, imponerende at folk selger her nede på disse nivåene

Egentlig helt fantastisk at denne kunne bli priset til 50 kroner av markedet. Selskapet er ikke berørt av mangel på komponenter fra industrien som f.eks NOD og tilsvarende teknologi aksjer. Får satse på re-prising etterhvert og at mwtr handler egne aksjer så mye de klarer til denne kursen
Patron72
01.04.2022 kl 16:13 5470

Er det sagt hva selskapet vil gjøre med aksjene de kjøper?
Selges til ansatte?
Oppkjøp?


Normal prosedyre er å slette de for å øke verdien. Ett godt alternativ til utbytte
Redigert 01.04.2022 kl 17:19 Du må logge inn for å svare
velkjent
01.04.2022 kl 17:42 5454

Hva er dette for et tulleselskap?. Ser at DnB har "lovet" alt for høy kurs, akkurat som f.eks. på Cambi. Finnes det ikkje lovhjemmel for å kreve erstatning av DnB når deres ansatte lyver for markedsaktørene. DnB skal jo liksom være seriøse!?

Det skyldes kort og godt at Christoffer Wang Bjørnsen ikke er utdannet nok. En ung fyr uten erfaring som priser ett selskap basert på sine personlige følelser at de har produkter som han identifiserer seg med. Da blir det farlig og man ser ikke objektivt på det. Han sa i en presentasjon at han kunne tenke seg å bruke produktene selv i jobben. Får håpe det ordner seg
Patron72
01.04.2022 kl 23:04 5360

Litt agurknyheter mens vi venter på kursdrivende news

Excited to announce we’ve received 2 new awards from Comparably!

🌎 Best Global Culture
🤝 Best Sales Teams

We pride ourselves on having a strong company culture worldwide, which is why it means a lot to be recognized in these categories.

Congratulations to all of our amazing employees around the world for making Meltwater such a great place to work! 🙌

Blir lite kursøkning av agurknyheter 😊 nei, man kan lure på hva analytikere lurer oss opp i. Nå skal liksom noe av forklaringen til nedgangen være at det rapporteres annerledes på hovedlisten. For en syltynn bortforklaring.

4k til i dag. Å handle aksjer på 15-tallet er faktisk utrolig deilig. Nå er vekstaksjer tabu og det er jo akkurat da du skal kjøpe. Når alle andre skal ha vekstaksjer så er det meste av oppgangen borte.
Patron72
04.04.2022 kl 18:25 5114

Kjøpte ikke idag, men plukket i forrige uke på 16 og 17 kroner.
Ser an utvikling fremover før jeg shopper ferdig i denne omgang.

Irriterende å ikke ha daglig updates på topp 50
Hadde vært int å se hvem som selger.

Har tatt mye feil med tanke på kursutviklingen i Meltwater, men jeg tror ikke jeg tar feil når det gjelder fremtiden til selskapet. Kommer til å fortsette å kjøpe mer når midler er tilgjengelig.

3k til på lave 15-tallet. Hva f r d som skjer a?
Patron72
05.04.2022 kl 09:47 4934

Hmmm….. hadde passet fint med noe positive news nå.
Er vel annual snart, men det er nok kjente tall.

Financial update 22 etterhvert?