PHO med snarlig suksess.

peaf
PHO 11.11.2021 kl 11:58 27780

Siste skrik når det gjeller haussing på børs er att vare langsiktig, da låver både analysehus og skribenter store inntekter. Men om man ikke har noen reelle fakta att bygge under påstanden med må man sette hengelås på tråden så den får stå uten att bli emotsagd. PHO har nu to hengelåstråder vilket burde resultere i dobbelt så bra resultat. De som kjøpte aksjer i PHO 2010 på grunn av USA satsningen, kan man kalle langsiktige. Kursen har jo steget, men de har fortsatt til gode att se PHO tjene penger der. Og skall man regne med att innsatsen gir en positiv avkastning så er det mange år til dess.

Vi ser jo nu att Ipsen gir en mindre avkastning nu når PHO eier 85 % en når de eide 35%. og er 160 mil fattigare. Men det er bare att vare langsiktig enligt Norne så ordner det seg. Andre sa det samme om USA for 10 år siden, og hvem vet de kansje tjener penger om noen år. Personligen er jeg mer opptatt vad som skjer nu og vad som har skjedd. Det gir ett pekefinger om de er på rett vei, eller om det bare er luft det de presterer. Og tyverr tipper jeg att det bare er kostnader som øker merkbart i Q3 resultatet. Men Hengelåsgjengen er langsiktige som da naturligtvis er ett okontrollbart påstand, da tiden er evig.

Men er rådet att vare langsiktig ett godt råd, eller ett dårligt. Om vi ser på Farmaselskapen Trvx, Bgbio. Nano og Pcib har det vel ikke vart en suksess att sitte lang.
Redigert 31.01.2022 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
peaf
18.11.2021 kl 02:20 4203

Ikke vet jeg hvordan du leser en rapport, men gå til side 16 så ser du spesifikt inntekter og kostnader i USA. Kostnader hittils i år er 114.215 mil og inntekter er 96.631 mil alltså minus 26.425 mil. Kostnader i USA første tre kvartal 2020 var 109.302 mil altså er konklusjonen din feil Er det noen som mener det er bra så får det stå før han. Det betyr att i år blir antagligen årsresultatet på ca 32 mil minus i USA Så det blir ingen break even i USA i år. Og antagligen ikke neste år heller. Du kan ikke gjemføre med 2020 der tallen er own salg altså USA og Norden tilsammen.
peaf
18.11.2021 kl 02:46 4192

Vi får vel regne med att Briarwood har betydligt bedre innsikt til årsakstilstand, før salg av scope og behandling av bladder canser pasienter i USA. Og reagerer på om de mener att drift og salg i USA ikke drives på en god måte. Att de ville inn i valgkommiten betyr att de ville få makt att skifte ut de som de mener ikke presterer godt nok. Og Q3 var ikke godt nok. Det er fortsatt ikke mer en drygt 3 mnd sen EGF, og de har nyligen kjøpt opp seg til over10 % igjen. Så jeg lever på håpet.
peaf
18.11.2021 kl 08:54 4114

Førstår PHO vad informasjonsplikt innebærer, de innformerer om att de ikke kan selge nok scope på grunn av pandemin. Og ikke kan de selge scope på grunn av att Karl Storz kommer med en bedre utgave av rigide scope neste år. Og føre pandemin kunde de ikke selge scope på grunn av uduglige selgere og udugelig sjef. Og spørsmålet er om det ikke fortfarende er grunnen til det dårlige salget. Mye tyder på det.

Og når det gjeller Kina førstår ikke Schneider att det er der potensialet ligger og informerer ikke noe om vad som skjer der. Den 22 juni melde Asieris om første pasient i Europa, og en klar melding om vilke planer de har. Er det ovesentligt att formiddle videre til sine investorer, trur ikke investorerne mener det.
Dette sa Asieris da.
Vi vil forsøke å akselerere fremdriften i den kliniske utprøvingen og bringe denne potensielle nye terapien til pasienter globalt."
Men hvor langt er de kommt, I kina er det mer en ett år siden første pasient, og i Europa er det en måned til første pasient er ferdigbehandlet i 6 mnd. Og i Europa er det bare små grupper i vart land, så de bør snart vare ferdig med den kliniske delen.
På strutstråden har de liksom Schneider ingen mening om informasjonen eller potensialen i ett godkjent Cevira. Men eg mener det er oppsigelsegrunn flere ganger om att undenholde den informasjonen fra invstorerne.
SomSa
18.11.2021 kl 12:03 4050


Da Daniel ble ansatt og var gjest hos podcast for første gang sa han sannheten. Han sa liknende " Cysview selger seg selv ikke, selv om en klinikk tar i bruk Cysview må Pho være pådriver for at de skal fortsette å bruke. Den elendige brukerfrekvensen illustrerer dette. Anbefaler alle finne dette og høre på.

I følge Nordnet (Om selskapet) var aksjekursen priset med en P/E 172,42 i går. Med slike vekst bør P/E være 20-30.
Computum
18.11.2021 kl 12:22 4039

Nå spiller du dum igjen, SomSa. Bare for å snakke ned kursen?

"P/E ratio shows what the market is willing to pay today for a stock based on its past or future earnings"

Legg merke til det siste: "or future earnings"

Om man skulle legge ditt syn til grunn hadde man fått de fleste vekstselskaper nærmest gratis. Omsetning og vekst i Photocure er stor (i norsk målestokk) og overskuddene vil komme såsnart man velger å redusere de store investeringene i vekst. Da er selskapet blitt en pengemaskin, noe det aldri ville blitt med "knehøner", som vi ser noen av her på forumet, i ledelsen.
Sobering
18.11.2021 kl 12:23 4029

Tallene jeg refererer til finner du på side 15 "direct costs" year to date på side 15 i presentasjonen.
HrDuck
18.11.2021 kl 12:35 4030

Sjelden jeg kommenterer her, men skal gjøre et lite unntak siden det du presenterer her somsa er en feil som ofte blir gjort i aksjemarkedet. En feil som jeg så bli gjort når feks amazon var i sine første år på børs.
Pho omsetter i dag for ca 350 mill året basert på siste kvartalstall (87mill i Q3). De har en produktmargin på 92-94% totalt (usa høyere enn europa). I tillegg betaler de en cut til Ipsen for omsetning i den delen av europa de tok tilbake. For enkelhets skyld kan vi si at produktmargin er 88% totalt for all omsetning etter fratrekk av ipsen sin cut. Det er ikke 100% presist, men godt nok for beregninger.
En selger kan omsette for ca 12-16 mill pr år iflg tidligere informasjon fra selskapet. Nå brukes det mer ressurser siden selskapet ønsker å øke omsetning. Tar vi usa som et eksempel for vekst (europa har jo endret struktur pga ipsen-deal og tallgrunnlaget er dårligere) så ser vi at antall scope har økt fra 104 i 2017 til 302 ved utgangen av Q3-21.
Hva om selskapet sier at nå skal vi kun maksimere bunnlinje og ikke fokusere på vekst? Si at de gjør dette når de når 400 mill årlig i omsetning (som blir i løpet av ca 12 md med takten den har hatt). Dette vil kreve en salgsstyrke på 30 hoder, men la oss si 40 for å være litt forsiktige. Vi antar at hver selger koster 2 mill årlig i total kostnad. Det blir 80 mill i kostnader til salg, videre antar vi at administrasjon mm vil koste 50 mill årlig. Jeg tror ikke dette er underbudsjettering om vi tenker oss et selskap som kun fokuserer på drift og kortsiktig resultat. Selskapet står da igjen med en ebitda på ca 230 mill. De er cashpositive og kun skatt står igjen før man ser fri kontantstrøm og utbytteevne. Det betyr altså ca 8-9 kr pr aksje ebitda.

Jeg tror du somsa egentlig ser at noe skurrer veldig i din påstand her, men du ser litt låst ut i dine tanker. Hvordan du får til at et selskap som vokser i takt med det pho gjør skal prises til 20/30 x pe er en teori som markedet ikke kan støtte. Ser vi på omsetning i usa så har den økt fra 42 mill i 2017, 63 mill i 2018, 98 mill i 2019, 113 mill i 2020 og til 90 mill pr Q3 2021.

Misforstå meg ikke, jeg mener at selskapet gjør rett i år fokusere på å bygge markedet. Dette vil gi betalt flertalls ganger frem i tid. Men det er nyttig å se hva selskapet reelt kunne levert av tall om de ikke ville bruke ressurser på å vokse.
HrDuck
18.11.2021 kl 12:37 4027

Ser vi skrev samtidig her computum og har begge samme poeng med at kostnader til vekst er noe som skaper fremtidige overskudd og kontantstrømmer. De som vil kommer til å forstå dette poenget, de som ikke vil kommer aldri til å "forstå".
Hopper tilbake til den andre tråden nå.
peaf
18.11.2021 kl 12:48 4020

En presentasjon er ikke ett regnskap, men rapporten er det. Og de tallen gjeller for det totale regnskapet i USA, så du kan ikke plukke ut enskilde tall og seie att kostnaderne er mindre når de ikke er det.
Sobering
18.11.2021 kl 13:28 3986

Jasså - regnskapstall er ikke gjenstand for korreksjoner? Hvorfor tror du man bruker tid på korreksjoner og presentasjon av tallene? Lysbildene er presentasjonen av regnskapstallene med korreksjoner.

Uansett om du korrigerer eller ei, så sier PHO at kostnadene har vært relativt konstante de tre første kvartalene. Det du kan få vann på mølla over er at de sier at hvis samfunnet åpner opp, så vil de investere mer i salg i USA fremover. Det kan man være enig eller uenig i. Jeg vet at du er uenig. Jeg er mer interessert i å vite hvordan de vil bruke pengene - og hvordan de kan øke salget. Din løsning for H/S er å legge det ned? Sparke selgerne? Sparke 50% av selgerne? Selge det?
Sobering
18.11.2021 kl 13:29 3979

Åh nei, jeg glemte det - løsningen er å sparke den idioten Schneider! :-)
rischioso
18.11.2021 kl 13:39 3984

Pynting av regnskap kan få ting til å se bedre ut enn de i virkeligheten er, MEN det får aldri økte kostnader til å forsvinne eller en alt for lav brukerfrekvens til å øke og det er her utfordringene har vært og fortsatt ligger så kan man jo være så uenig man bare vil uten at heller ikke det endrer fakta ... ;)
peaf
18.11.2021 kl 13:39 4006

Tror det må til litt moderering her i 2019 vart det solgt Hex/cys for totalt 335 mil i verden, og i år ligger det an til ca 350 mil. Altså en vekst på 15 mil totalt på 2 år. Og att PHO har kjøpt omsettning før 160 mil uten lønnsomhet Er knappest ett genitrekk. Vi vet att det er 33 selgere i USA men har ikke en aning m hvor mange de overtok fra Ipsen. Men det bør jo vare en del da de har kostnader på 100 mil første 3 kvartal, og så vidt vi vet har de ikke startet på det store scopesalget.som koster enorme summer. De kommer att tape penger totalt på en omsettning på 350 mili år. Og så tror du att de får en EBITDA på 230 mil på en omsettning av 400 mil.
Net earnings totalt er på 2,7 mil minus hittils i år. ,,,og med økte innvesteringer fra Schneider så blir det mer.
Skall du presentere tall så må de høre hjemme i den verklige verden. Du er ikke i nærheten en gang.
HrDuck
18.11.2021 kl 14:19 3967

ser jeg blir quotet her av en bruker jeg har blokkert for lenge siden. Dette har jeg gjort vedkommende kjent med så usikker på hvorfor han svarer mine innlegg.
peaf
18.11.2021 kl 14:39 3948

Ja på den her tråden nytter det ikke at skrive noe dumt, man blir kommentert even om man har hodet til noe annet en å lære. .
peaf
23.11.2021 kl 09:57 3615

Går dette fint er Schneider ett geni som bruker en masse penger på att selge scope i pandemitider. Vi vet Comp, Duck, Helio og noen andre blålys har alltid hevde det.
Mens eg den store kverulanten alltid har ment det er feil tidpunkt att satse på dyrbar vekst. Og det ser vel ut som historien gir meg rett. Vi kunde spart flere hundre millioner på den tiden Schneider vart CEO og endå vart like langt fremme salgsmessigt som i dag. Og Schneider har fått utløst tilsammen 8,5 mil i opsjoner i år, før vad. Jo før att meddele att att pandemin påvirker oss fortsatt negativt, men tvivler sterkt på att det vart så mye bedre uten pandemi.

Og bortførklaringerne før neste år har jo reden begynt att ramle inn, vi får håpe noen betydligt effektivere tar over roderet da.
Så er det Cevira da, som PHO virker ha total innformasjonsvegran om. Jeg er temligen sikker på at den kinesiska delen av studien er klar og ligger til behandling hos myndigheterne. Og kan vel vare klar vilken dag som helst før en form for godkjenning. Og det er vel det ende som kan snu trenden kursen er i nu i snar fremtid.
risksøker
23.11.2021 kl 10:58 3596

Hva får deg til å tro at godkjenning allerede ligger hos myndighetene. I henhold til avtalen skulle det utløse store utbetalinger i form av milstones som følger;
Under the Agreement,
the company may receive a total of USD
18 million based upon achievement
of certain clinical and regulatory
milestones in China and up to a total of
USD 36 million for certain clinical and
regulatory milestones in the U.S. and
EU. Approval of a second indication in
China, the U.S. and the EU would result
in payments of up to USD 14 million.
Sales milestones and royalties of 10%
to 20% will apply in all markets
SomSa
23.11.2021 kl 12:30 3550


Har du ennå ikke få med deg at Cysview ikke kan brukes alene? Mange spesialister finner ikke nødvendig for tilleggsbehandling med Cysview. Den lave brukerfrekvensen år etter år er en dokumentasjon på at pasientgrunnlaget er mye lavere enn selskapet har hausset opp.

Limitations of Use
Cysview is not a replacement for random bladder biopsies or other procedures used in the detection of bladder cancer.
https://www.cysview.com/about/cysview-who-its-for/
Computum
23.11.2021 kl 12:36 3537

Fin link, SomSa. Men typisk at du fokuserer på begrensningene framfor å se de store mulighetene.
peaf
23.11.2021 kl 12:45 3559

Det har vart meldt før att den kliniske delen i kina var beregned ferdig i september i år, før att senere bli endred til att hele den globale studien blir ferdig desember neste år. Før att derefter kom denne meldingen. 22/6 Vi vil forsøke å akselerere fremdriften i den kliniske utprøvingen, og det gjeller vel først og fremst kina som starte 12/11- 20. Men full milepæle betales bare ut vid permanent godkjenning. Vid nødgodkjenning eller middlertidlig godkjenning er det bare en mindre utbetalning.
risksøker
23.11.2021 kl 13:01 3541

Det som er uklart for meg er denne formuleringen; ved certain clinical milstones og seconary indication. Hva er det, det hadde vært en stor fordel om Asieris og PHO kunne informere mer tydelig til oss aksjonærer.
peaf
23.11.2021 kl 13:23 3520

Du kan vel hellre seie hele fokuset til PHO ligger på feil plats, men man kan ikke forvente annet av ett odugligt styre og ledelse som ikke vet var potensialet til PHO ligger. Att mase om muligheter til Hex/cys som ligger med brukken rygg og bare produserer tap, er vel ikke spesielt smart. Det er masser av saker om det som skjer i kina som burde vart kommunisert i presentasjonen til PHO. Men vi har den ledelse vi fortjener takk vare radforsk.
peaf
24.11.2021 kl 13:55 3363

Ja det er vel på tiden noen førstår att hemte penger fra investorerne og investere i olønnsom vekst. Er ikke optimalt før kursen, og love 30 - 60 % vekst var naturligtvis kursdrivande i investeringsøyeblikket. Men har negativ effekt når veksten uteblir. Men han klarte hausse opp kursen til opsjonsutbetalningen, men jeg trur det skall mer til i fremtiden. Det er bare att konstatere att styre og ledelse er uduglige, og resultaten bekrefter det. Og vad den gjengen i USA med Schneider i spissen fordriver dagerne med er det vel bare gud som vet
peaf
25.11.2021 kl 11:37 3238

Ja nu er børsen totalt opp 25 % i år og Schneider er ned 7 % og det efter han gjort store innvesterininger før vekst. Kan man kalle det en mesterlig innvestering, eller er det en investering på feil tidpunkt Kursutvikklingen viser vel mest på en feilinvestering, og hvor mye folk har han ansatt nu før sin agresive satsning i Europa. Er det vrkeligen noen større efterspørsel på BLC behandling der. Er det bare noen agresive selgere fra PHO som Europas urologer har ventet på, fast det har vart til salgs der i 15 år. Og vi venter fortsatt på hvor mange av de 500 scopen han har sparket liv i som vart satt til siden. Schneider skrøt felt av det før ett år siden, men som vanligt skjer det inget. Det kan knappest vare noe covid problemer som er til hinder for den oppgaven.

Var Q2 og Q3 ille så blir Q4 verre, når Schneider starter sin geniale satsning på vekst i Europa. Han har alltid haft den filosofin att det gjeller ha flere selgere en kunder for sikkerhets skyld. Da er man rusted før vekst, men det er betydlgt lønnsommere att bemamme efter efterspørselen.
peaf
26.11.2021 kl 04:54 3087

Jeg var nøtt att lyssne på podcast med radforsk for att se om de kom med noe nytt. Det var vel ikke noe nytt vi ikke hørt om fra før, samme gamle fremtidsversjoner som aldri inntreffer i verkeligheten. Det er corona og Karl Storz, som er forklaringen att det ikke skjer noe. Det har jo ingen verdi da det ikke stells kristiske spørsmål, bare en ren fortelling fra PHO side vad som kan skje fremover. Og att de fikk tilbake Canada gratis, er vel ikke positivt. Snarere tvertom, når de som hadde det gav opp friviligt.
Og det verste av alt er vel att hexvix ikke blir godkjent i Kina uten en ekstra studie som bekrefter resultaten. Fast det er godkjent i 30 land fra før, det er uhyre sjelden de må til med en kompleteringsstudie på ett godkjent produkt. Det kan ikke vare så fantastisk dokumentasjon som viser att hexvix er overlegen konkurrerende behandlinger når de krever det..
Og sist men ikke minst, ikke ett ord om Cevira, fast Asieris forventer det globalt godkjent neste år. Og kommer i salg antagligen føre hexvix i Kina.
Schneider er og førblir ett stort fiasko hele han, og det er mange som tapt store penger på att investere efter råd fra radforsk podcast.
peaf
26.11.2021 kl 10:06 3013

Det ser vel ut som de der radforsk korten har spelt ut sin rolle genereellt i farmasektorn når det gjeller att hausse selskapen. Det er bare noen gamle stofiler som bruker det som haussing i dag. Og vi ser jo kursen reagerer defnitivt ikke på dem lengre, og det gjeller de andre selskapen og. Nu er det vel ikke noe håp på lenge om noe kursdrivande om ikke Cevira slår til. Der PHO med sin grove innformasjonssvikt har vist vad de duger til. Og det er der håpet ligger, der ikke Schneider har noe som helst med produktet att gjøre fra begynnelsen til slutet.
Redigert 26.11.2021 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
peaf
26.11.2021 kl 12:05 2987

Det er litt spesielt når knoll og tott kommenterer meg på en annen tråd. De har problemer med att finne noen inntekter som vi og selskapet kan leve av og begriper ikke att det beror på dårlige resultater. Og leve på løften gjør ingen rik, så tils de presterer noen reelle inntekter må de nok finne seg i min berettigade kritik. Så får knoll og tott vare så begeistrade de vil av Schneiders løften. Men vi ser jo att flertalet mister troen på att de skall prestere noe. Når de rast fra 150 til 97 og innteressen er minimal før att plukke opp aksjerne som er til salgs. Og att ikke børserne vart negativt påvirkad av covid hele året ser de som har ledsyn, men noe annet har ikke PHO att skylle på og da blir det så.
SomSa
26.11.2021 kl 13:07 2971


Allerede var det meldt fulle sykehus fra mange land. Med en ny og aggressiv koroa varianten ting blir ikke lettere for Daniel. Daniel skulle omsette for 1 mrd innen 2023 og denne påstanden kom i 2021 etter korona utbrud.

I følge Nordnet (Om selskapet/Nøkkeltall) var PHO priset med en P/E 384,62 i går

Blodrødt i hele Europa
FHI har oppdatert smittekartet.
https://dinside.dagbladet.no/reise/blodrodt-i-hele-europa/74749726
Redigert 26.11.2021 kl 13:13 Du må logge inn for å svare
peaf
29.11.2021 kl 06:20 2700

Dette skrev PHO i Q2 - 20 presentasjonen men stemde det, nei langt derifra. Om urologerne bryr seg om sine pasienter burde de kjøpt flexiscope alle mann nu. Der de oberoende av pandemi kan behandle sine pasienter på kontoret. Men ikke der heller fikk Schneider rett.

https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2020-pres/pho-q2-2020-pres.pdf
BLCTM with Hexvix®/Cysview® can play an integral part in this situation:
postponed procedures* do not postpone aggressive cancer progression
• Patient safety through better detection of bladder cancer tumors, in spite
of the potential longer check-up intervals during the COVID-19 crisis
• Low and medium-risk patient categories in particular could be treated in
the office/flex setting:
– less restrictive for the patients
– performing flexible Blue Light Cystoscopies in the office setting frees up hospital
capacity
• Less recurrence and avoiding progression to muscle-invasive bladder
cancer stages
• The ministry of health in several countries urging hospitals to start
addressing the backlog of procedures and surgeries asap

Faktum er att flexiscope burde selge seg selv i en pandemisituasjon der intensiv sengeplatser er opptatt, men når de ikke klarer att selge flexiscope med de tunge argumenten de har til grunn nu. Når skall de da klare att selge flexiscope, og spesielt i USA der det koster Medicare en formue med narkose og tre dygn på sykehus.
En sak er i alle fall sikkert og det er att pandemin hindrer ingen att kjøpe flexiscope.
peaf
29.11.2021 kl 09:09 2612

Ja nu har comp postet den på hengelås tråden og er kommentert 5 innlegg lengre opp. Og er totalt verdiløs som innformasjon da det ikke finns minste tegn på att det er noe som er på gang att skje.
peaf
30.11.2021 kl 12:38 2441

Snart 22 kr ned sen Q3 før to uker seden og 52 kr seden Q2, topp 20 minker behållningen. Og det er bare 5 norske kvar i topp 20, så man kan ikke påstå att de er spesielt langsiktige heller. Og det fast Schneider har investert 160 mil i gullgruven Ipsen, det var mange lovord om den geniale innvesteringen på kjøpstidpunktet. Men nu har det blitt en annen lyd i pipen, kursen raser og innvestorer har mistet troen på Schneiders prestasjoner. Jeg for min del har aldri haft troen på han, og hittils har han ikke gjort annet en tapt penger. Og lovt saker han ikke kan holde.

Og det ende han vet om Cevira, er att det er noe de holder på med borte i Kina.

Som han har tatt 20 % av eventuella inntekter fra, til sitt geniale kjøp av Ipsen. De hadde rettigheterne i tio år og var nok fullt klar over att det var nesten en hoppløs statsning att få til en lønnsom vekst. De er sikkert mer en førnøyd som fikk 160 mil og 30 mil uten kostnader vart år fremover. Og øker Schneider omsettningen og kostnaderne på samme nivå. Så er det bare Ipsen som sitter igjen med ett større overskudd, da 15 % av omsettningsveksten går til Ipsen. De vet nok vad de gjorde den gangen..
peaf
02.12.2021 kl 10:09 2176

Det virker som shorten er vekke nu, uten att de har behøvt bryte ryggen før att løse inn aksjerne. De bruker jo alltid oppdatere topp 20 listen var måndag, men ikke denne gangen. De er sikkert overarbeidet, med alt som skjer før tiden. Spesielt alt de innformerer om fra Kina. Eg undrer litt om de fobedrede scopen fra Karl Storz, er veldigt lite detaljinnformasjon. Ser de på dem som en garantert suksess, og hvorfor seier de att de er før det amerikanske markedet. Er de skikkeligt gode burde vel alle markeder ville ha dem, og da må det vel vare feil att starte den agresive satsningen i Europa nu. Som Schneider erklærte att han skulle nu i Q4. Føre de nye komt på markedet, vilket ofte tar lengre tid en de annoserer. Det er liksom ikke noe system i noe han føretar seg, er det bare ett nytt pengesluk han lanserer
kreinh
03.12.2021 kl 10:55 2048

Dette har de alltid vært flinke til. Når man venter og håper på godt nytt får man opsjonsprogrammet i fleisen...

3.12.2021, 08:30 · Cision
Photocure ASA: Exercise of employee share options and share capital increase
Oslo, Norway, 3 December 2021: Participants in Photocure ASA's ("Photocure" or the "Company") share option program have on 3 December 2021 exercised a total of 30 000 options distributed as follows:
* 1500 options exercised according to the option program for 2019 at a strike price of NOK 50.72; and

* 28 500 options exercised according to the option program for 2019 at a strike price of NOK 81.41.

Each option gives a right to receive one share in the Company. The share options are described in note 7 and 23 in Photocure's annual financial statements for 2020.

Following the exercise, the Board of Directors, pursuant to authorisation granted by the Company's Annual General Meeting, has decided to increase the Company's share capital by NOK 15 000 by issuing 30 000 new shares, of par value NOK 0.50. Subsequent to the transaction, Photocure's share capital will be NOK 13 486 910 divided into 26 973 820 shares, each share having a par value of NOK 0.50 and carrying one vote in the Company's general meeting.

The following options are exercised by primary insider:

* 22 500 options are exercised by primary insider of the Company Susanne Strauss, VP and General Manager of Europe

Primary insider notifications pursuant to the market abuse regulation article 19 is attached.

The primary insiders mentioned above has transferred their rights to receive shares resulting from the exercise of options to a third party. Following a sale of shares, the primary insiders will receive the net proceeds after deduction of the strike price and accrued tax. The primary insiders will use the full net proceeds to purchase shares in Photocure. The sales amount and the number of shares purchased will be finally determined on the basis of the price subsequently obtained by the third party in the market. The results of the sales process will be announced in a separate stock exchange notice when known.

For further information, please contact:

Photocure

CFO Erik Dahl

Tel: +47 450 55 000

Email: ed@photocure.com
bravi
03.12.2021 kl 11:24 2055

Ja, hva sier de på hengelås tråden til dette?
Springer
03.12.2021 kl 11:26 2063

Betyr ikke dette at de når får mere cash i kassa? Er ikke det greit?
peaf
03.12.2021 kl 11:33 2047

Klart att det er greit alle penger de har i kassa har de hemtet fra innvestorerne. De har ikke klart finne ut hvordan man tjener penger.
kreinh
03.12.2021 kl 11:34 2064

Hadde det ikke vært bedre om primary insiders heller kjøpte over børs til dagens kurs, som ofte oppfattes som kjøpssignal? Det er vi som må ta risikoen ved å kjøpe over børs, mens de sikrer seg gode kjøp via opsjonsprogrammet.
bravi
03.12.2021 kl 12:24 2091

I dette caset er det ikke greit at de har så mye penger i kassa, merk at disse pengene ikke kommer fra inntekter. Å ha en velfylt kasse blir en sovepute, spesielt i administrasjons styrte selskaper som Pho. Når det ikke er en eier eller gruppe av eiere som sitter med veto i styret blir det alt for enkelt for administrasjonen å finne på nye utgifter og å stikke fingrene ned i kassa. De får holde på i ro og fred og får alt de ønsker seg uten at det kreves at de leverer noen resultater.
Computum
03.12.2021 kl 12:42 2090

Den siste opsjonen ble ikke så lukrativ som den første. 370 tusen kroner (- skatt) på 2 år er ikke noe å sjokkeres over. Pengene brukes til aksjekjøp. Man kan hevde at de ansatte får aksjer risikofritt. Det er en sannhet med modifikasjoner. De kunne cashet inn og ikke kjøpt aksjer. Opsjonene er en form for bonus, og de vil være verdiløse om selskapet gjør det dårlig og kursen ikke stiger.
De siste opsjonene som ble utstedt hadde en innløsningspris på 140 kroner. Så kursen må være høyere enn det for å være noe verdt. Om de løses inn på kurser rundt 200 kroner så er de vel undt. Da har selskapet vist stor framgang og de ansatte fortjener en andel av det, som oss andre tålmodige aksjonærer.
Redigert 03.12.2021 kl 13:26 Du må logge inn for å svare