Co2Capsol - 10x eller mer?

Tradeon200
CAPSOL 14.11.2021 kl 04:52 34030

Flere enn meg som tror Capsol kan gå 10x eller mer fra dagens nivå? Hvorfor det?

Jeg begrunner det med:
- Capsol er notert på NOTC som gir begrenset tilgang for å kjøpe, allikevel har kursen gått stadig oppover, tross nedsalg fra et par større investorer. Når de kommer over på Growth vil tilgangen øke, så lenge punktene under fortsatt er gjeldende vil kursen gå.
- Glimrende teknologi som har mange fordeler mot konkurrende teknologier innen CC.
- Lav markedsverdi på selskapet ref. ACC som forsvarer en 10x hvis det kommer noen flere kontrakter.
- Opplysninger fra intervjuer etc. med ledelsen tilsier stor pågang med henvendelser til selskapet og mange aktiviteter som kan materialisere seg i kontrakter.
- Har landet kontrakter og samarbeidsavtaler som er "proof of concept" på at teknologien fungerer og er foretrukket. F.eks. Stockholm Exergi som skal fange 800.000 tonn Co2 i året.
- Kapitaliserer selskapet for å rette seg imot nye markeder og utvikle nye produkter og markedsføring av teknologien gjennom samarbeidspartnere. Samt rette seg imot markeder med potensiale som Nord-Amerika.
- Flere kjente selskaper og personer har den siste tiden lastet opp ref. Carbon Transition og Bjørn Simonsen som er CEO i SAGA Pure (via eget selskap Simonsen Invest AS).
- Enormt moment og fokus på Co2, ref. avgiftsøkning for utslipp som vil øke og Bidens satsing på feltet i nylig vedtatte tiltakspakke. Ikke minst klimafokuset fremover ref. Glasgow.

Mer info om hva som skjer i Capsol her: https://www.co2capsol.com/news

***************************
Dette innlegget er ikke ment som et investeringsråd, men kun som tanker omkring et selskap jeg har i fokus. Hver enkelt investor må gjøre sine vurderinger før investering i et selskap. Jeg kan være investert i selskapet på tidspunktet innlegget skrives.

Redigert 15.01.2022 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
Kbb
23.11.2021 kl 07:36 4807

Kommer nokk nyheter før dei kommer på børsen:)

Noen som har noen tanker eller erfaringer om noteringen. Går de på børs med siste kurs på NOTC? Blir det en emisjon/utvannende prosess? Hva med kursen etter notering? Rett opp for deretter å falle ned som vi så ofte har sett...
rvmossi
23.11.2021 kl 08:32 4818

Min teori er at det blir en noteringskurs på intervallet 25-30,-. Tipper de ikke skal hente veldig mye penger, da de har de pengene de trenger i utgangspunktet. Så utvanningen holdes nok til ett minimum. De fleste her skjønner at sammenligner man CAPSOL med ACC er blue sky scenario 10-15x fra dagens kurs, og det gjør at de fleste holder på aksjene selv om den skyter i været, slik vi har sett nå på OTC. På noteringsdag tipper jeg vi stiger 25-50% første dag. Her vil det nok komme nyheter i form av kontrakter, gjerne i forbindelse med notering, men også i ukene som følger.

Ja, jeg høres veldig optimistisk ut. Men det er for at jeg ER optimistisk til Capsol, og er lastet deretter. Når det er sagt kan jeg selvfølgelig ta helt feil, så dere får investere etter egne vurderinger.
tjeste
23.11.2021 kl 15:45 4605

Iflg referat fra gårsdagens møte så fikk styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i en eller flere omganger med inntil NOK 19 000 000.
Tradeon200
23.11.2021 kl 16:43 4531

Enig med deg @rvmossi! Jeg tror vi står ovenfor tidenes nyttårsrakett!
tjeste
23.11.2021 kl 17:12 4508

Dvs at når pålydende er NOK 1,00 så kan det bli inntil 19 mill flere aksjer i forbindelse med listingen

Nye aksjer kommer. Ved en rabatt blir det salg over lang tid og dermed stillstand i kursen. Dette treet kan nok vokse inn i himmelen, men ikke så fort som enkelte tror.
Sydney
23.11.2021 kl 21:15 4325

De to andre CO2 selskapene som har notert på growth har vel hatt en sterk utvikling. Bergen og ACC. Jeg blir ikke overrasket om vi når 2-3 milliarder mcap ganske raskt. Men jeg tar også feil så folk må vurdere selv. Begynner avtalene p dette inn tror jeg vi snakker 10 milliarder ganske kjappt i mcap.
TekkR
23.11.2021 kl 21:55 4308

Utvikling ved notering kan bli eksplosiv! Alt handler om hvilke nyheter og kontrakter de publiserer ved notering! Vi har hørt lenge fra ledelsen selv, at de får mange henvendelser samt at de har flere samtaler rundt samarbeid/kontrakt i «advanced stages». Strategist sett bør dette komme ved notering. Prisutviklingen kommer nok til å bli ganske lik BCS da de gikk på børs! Jeg er ekstremt bullish her!!
Tradeon200
23.11.2021 kl 22:19 4294

Capsol er godt finansiert og trenger i utgangspunktet ikke å hente penger nå. Vedtaket på EOG i dag tilsier bare en fullmakt til å kunne kjøre emisjon. Jeg tror styret avventer og ser om interessen er god nok, hvis så er det smart å benytte momentet og hente penger for videre vekst. Tipper IPO emi kurs på et sted mellom 20-30, så en rask klatring ved notering. Men, egne vurderinger må gjøres da dette er hva jeg tror.
MacT
23.11.2021 kl 22:20 4288

Hvis de spruter ut børsmeldinger som bcs gjorde den første måneden, så kan det bli morro.
Tradeon200
24.11.2021 kl 10:30 4048

Det tror jeg kan skje ref. artikkel i Finansavisen 12.10;
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/10/12/7751758/kjendisrush-til-rokke-utfordrer?redirect

"– Vi har holdt igjen og har ikke villet gå over på Euronext før vi har en newsflow som er interessant. Nå tråkker vi mer på gassen, og har fått inn gode investorer. Det er vi fornøyde med, sier CO2 Capsol-sjef Jan Kielland.
– Nå har vi hentet det vi kan for å realisere en offensiv plan for CO2-fangst. Frem mot notering vil vi sammen med styret se på behovet for å hente mer ved notering eller ikke."
rvmossi
24.11.2021 kl 15:45 3869

Hold pusten gutter og jenter. Èn måned til jul, mye skjer mellom nå og da!
Gnik
24.11.2021 kl 23:43 3661

Sammenligningen med ACC er mye omdiskutert, som igjen leder til en nye diskusjoner rundt HPC vs Aminer, estimerte kostnadsbesparelser, offtaker avtaler, antall tonn på aktuelle prosjekter etc.

Sånn som jeg ser det er det mange ubesvarte spørsmål, men status pt er som følger:

Sparbank1 Markets og SEB kjører i disse dager roadshow med selskapet. Dvs, de ønsker å hente inn kapital fra nye investorer i forbindelse med lisingen på Euronext. Det må understrekes at selskapet aldri har gjennomført en markedsføringskampanje (les: roadshow) før nå. For at nye investorer (helst institusjonelle) skal hoppe på toget (etter at aksjen har gått 200% på seks mnd) er de avhengig av å lette på sløret. At «smart money» investerer i noen som ikke kan guide på «forventet inntjening gitt x kontrakt» er lite sannsynlig. Dette er selskapet fullt ut innforstått med. Således kan man forvente at investor-presentasjonen som kommer ifm noteringen adresserer mange av de ubesvarte spørsmålene. Som f.eks:

- Hva er inntjeningspotensialet til Co2 Capsol? Generelt sett vet vi at teknologien i et karbonfangsprosjekt utgjør ca 25% av kostnadene.
- Stockholm Exergi var 1 av 7 som fikk støtte av Europakommisjonen. Totalt var det 311 prosjekter som søkte støtte. Europakommisjonen sier de er veldig positive til teknologien rundt energigjenvinningen som blir brukt (dvs teknologien til Capsol). I og med at patentet til Capsol er spesifikt knyttet til energigjenvinningen så burde vel dette være fantastisk markedsføring for andre prosjekter?
- Hva innebærer samarbeidet med Marsoft (som kom frem på Marine Money presentasjonen)?
- Hva er status med Norsk Skog Saugbrugs og Sarpsborg Avfallsenergi (Borg Co2 har skrevet at Capsol og en annen fangstteknologi skal benyttes)?
- Petrofac landet nylig en stor kontrakt til en verdi av EUR 550 mill. Prosjektet innebærer oppgradering av raffinerier hvor det er behov for redusering av karbonutslipp. Kan kontrakter som dettet tilfalle Capsol?

Hva som kommer frem de neste ukene er selvfølgelig uvisst, men at caset får mer kjøtt på beina virker sannsynlig.
Sydney
24.11.2021 kl 23:48 3649

Fantastisk innlegg. Skulle gjerne hatt svarene på spørsmålene du stiller.

Jeg undrer meg at ikke noen kjøper så mye de kan på notc. Eneste forklaringen er at de kan tegne seg i emisjon å på den måten sikre seg ett stort antall aksjer uten at kursen stikker. Så det er småinvestorene som styrer på notc om dagen. Man ser ikke de store handlene som tidligere. Roadshow denne uka.. notering mid desember. Ja får håpe det blir noen hundre tusen i julepresang fra Kielland i år.
TekkR
25.11.2021 kl 10:31 3452

Veldig bra resonnert! Jeg har hele tiden sett frem til mange av de samme spørsmålene ved notering. Capsol har jo allerede gått ut med at de har en strategi på pressemelding ved notering

Tenker folk er litt avventende ift eventuell emisjonskurs og mer informasjon fra selskapet (gode elementer fra GNIK). Tror ikke private investorer får mulighet til å tegne seg i en eventuell emisjon, det beste hadde vært en idustriell aktør tar hele emisjonen eventuelt institusjonell investor(er). Det som setter en liten demper på emisjonskursen er nok nylig emisjon på 11 NOK.

Helstad
freetexx
25.11.2021 kl 15:40 3275

roadshow skulle starte denne uken. Hvor vil dette vise igjen? Ser ingen nyheter om selskapet.. Er det snakk om å kontakte kjente investorer?
Redigert 25.11.2021 kl 15:47 Du må logge inn for å svare

Co2 Capsol hadde en investor presentasjon i dag hos SB1Markets. Capsol ser særdeles bra ut, unik teknologi, dyktig ledelse, lave kostnader, +95% effektiv carbon capture, mange store og spennende prosjekter/MOU's - med gode marginer (50-60% EBITDA) i et sterkt voksende marked. Det blir en spennende lansering på Euronext før jul, tipper vi får en liten jule-kule og nyttårs-rakett her :)

freetexx
25.11.2021 kl 17:27 3143

Takk for svar. fra EGF står det følgende om emisjon: Aksjekapitalen i selskapet kan forhøyes i en eller flere omganger med inntil NOK 19.000.000.
Betyr dette at de ikke kan hente mer enn 19m ved evt emisjon under notering?
rvmossi
25.11.2021 kl 17:43 3124

Dette blir årets førjulsrakett!
tekjeks
25.11.2021 kl 18:11 3083

Nei, det er aksjekapitalen. Det er vanlig at den er på 1 kone. Når aksjekapitalen settes til inntil 19 millioner, betyr det at de henter inn inntil19 millioner aksjer. Hva prisen på dette blir, avhenger av markedsinteressen som bestemmer emisjonskurs. Blir emisjonskursen f.eks 20 NOK, er beløpet de henter inn 380 mNOK. Men det er jo mye, så spørs om de henter inn et så stort beløp.
Sydney
25.11.2021 kl 20:46 2929

Har dere lest november oppdatering fra selskapet? Mye krutt der.. herre jemini. De ligger da langt foran ACC? Ligger på selskapets hjemmesider. De har en mou med ett svært europeisk selskapet med årlig utslipp på 100 Mill tonn pluss.
Tradeon200
25.11.2021 kl 20:47 2929

Presentasjonen ligger på sidene til Capsol. Spennende lesning som tilsier muligheter for mye nyheter fremover!
Kan ses her; https://www.co2capsol.com/presentations
Tradeon200
25.11.2021 kl 22:54 2781

Ja har lest! Dette toget kommer til å gå fort fra perrongen hvis det kommer nyheter fremover, bare å ta plass!
Sydney
25.11.2021 kl 23:41 2704

I svarte. Advanced talks with global partner....


Mou with conglomerate mvap 25 milliarder euro pluss pluss.

Utslipp 100 Mill tonn årlig.. olje selskap eller hva kan det være?
OutlawPete
26.11.2021 kl 02:20 2673

Kan bli en liten hype til jul dette. Men ikke bare bra at kursen har gått fra 11,- til 25-30,- på en måned. Tipper emisjonskursen/startkursen v notering settes lavere enn 25,-. Jeg venter og kjøper den dagen.

Angående 10x, så har vel kursen gått fra 3,- og nå opp mot 30,-. Leser at et par av finanskjendisene har solgt seg ut med ekstremt god avkastning.

Sammenligning med ACC blir feil. ACC hadde vel en milliard eller to i kapital når de ble splittet opp og notert.

Vet vi hva Stockholm kontrakten vil gi av inntekter pr år?
rvmossi
26.11.2021 kl 08:29 2592

Tipper melding om emisjon/notering idag eller rett over helga. Med notering i påfølgende uke. De hadde presentasjon med SB1 igår, så nå har nok investorer meldt sin interesse.
proffen
26.11.2021 kl 09:36 2539

Hva skjedde ? Omsatt 290 aksjer på 260 ,

Tur på byen, en null ekstra, skjegg i postkassa?

Ser ikke noe utslag på urealisert.
Tradeon200
27.11.2021 kl 01:04 2322

Ja vi er straks i desember og da starter toget å gå fra perrongen! Spørsmålet er bare om man klarer å komme seg på før kursen/farten settes opp....
Tradeon200
27.11.2021 kl 07:52 2255

Det som skal få fart på Capsol kan leses i siste presentasjon, utrolig spennende og muligheter de har i loopen;

Recent commercial activities;
1. Stockholm Exergiselected CO2 Capsol´stechnology at its biomass-fired power plant. Capture capacity of 800.000 tons of CO2 per year. Startup end of 2025

2. Partnership with Petrofac EPC provider with intention to deploy Capsol EoPtechnology through licensing mode.

3. 4 MoUssigned. Further MoU negotiations ongoing with EPC and technology providers across regions and industries.

4. MoU with European Conglomerate Carbon footprint of >100 million tons per year and >25 Billion EUR market cap to implement Capsol EoPtechnology.

5. Cooperation with Waste to Energy provider WOIMA to implement Capsol EoPtechnology for medium-sized Waste to Energy (WtE) plants.

6. Advanced talks for Strategic Partnership with Global Technology provider with strong and long-lasting client relationships globally and across industries6. Source: Company information.

7. RFQ/RFIs and 2 LOIs ongoing RFQ/RFIsfor biomass, waste-to-energy, power plants and cement. LOIs for specific medium-term opportunities.

Presentasjonen ligger her; https://www.co2capsol.com/presentations
Redigert 27.11.2021 kl 07:56 Du må logge inn for å svare
Tradeon200
27.11.2021 kl 07:54 2269

Hvilken kunde tenker dere kan være aktuelle i punkt 4 og 6?
Main Melvin
27.11.2021 kl 08:49 2236

Samme lurer jeg på.

Liker godt "European Conglomerate" og med en markedsverdi på 250 mrd euro.

Hadde gjort seg med en avtale der før eller rett etter notering, da går vi 20 gangeren.
Sydney
27.11.2021 kl 08:57 2250

Market capitalization of RWE (RWE.DE)
Market cap: $25.92 Billion


Sikkert rwe....
Sydney
27.11.2021 kl 09:01 2297

106m
In 2017, RWE’s coal operations produced 106 million tonnes of CO2 emissions, making it the #1 polluter in Europe.
Main Melvin
27.11.2021 kl 09:15 2299

Herregud, det hadde vært en drøm!