Forsvarsdepartementet garanterer NOK 10,6 millioner i støtte


SoftOx Solutions AS: Forsvarsdepartementet garanterer NOK 10,6 millioner i støtte i forbindelse med stor EU-søknad

SoftOx Solutions AS jobber i et pan-europeisk konsortium for å utvikle militære mottiltak mot kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer og nukleært materiale, såkalte CBRN-stoffer, for bruk i det norske forsvaret og EU´s militære styrker.

SoftOx inngikk i april 2021 et treårig forskningssamarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) for å bedre den operative evnen til norske og internasjonale soldater. I den forbindelse ble datterselskapet SoftOx Defense Solutions AS (SDS) opprettet. SDS utvikler, basert på SoftOx teknologien, militære applikasjoner for det norske forsvaret, EU, NATO og det amerikanske forsvaret. Arbeidet med konsortiet ligger i dette selskapet.

Konsortiet ledes av Frankrike og søknaden sendes til European Defense Fund (EDF) den 9. desember 2021. Forskningsarbeidet baserer seg blant annet på SoftOx sin teknologi som basis for utvikling av militære mottiltak og har totalt en estimert totalramme på ca. NOK 500 millioner kroner (Euro 50 millioner). SDS sin del er estimert til ca NOK 120 millioner (Euro 12 millioner) for å utvikle en militær inhalasjonsløsning for EU. Selskapet vil søke EDF om å dekke 80 prosent av kostnadene forbundet med prosjektet, dvs. NOK ca. 96 millioner (Euro 9,6 millioner). Det norske bidraget skal stå for resten, det vil si ca. NOK 24 millioner (Euro 2.4 millioner)

Forsvarsdepartementet har besluttet å garantere for 40 prosent av det norske bidraget gjennom såkalt medfinansiering og har tildelt SDS totalt 10,6 MNOK til prosjektet.

- Dette er et kvalitetstegn og en tillitserklæring fra Forsvarsdepartementet. Vi har store planer for SDS fremover, sier administrerende direktør Geir Almås i SoftOx Solutions.


For mer informasjon, kontakt:
Geir Almås, administrerende direktør SoftOx Solutions AS
Mail: ir@soft-ox.com
Telefon sentralbord: (+47) 948 59 599

Om SoftOx Solutions AS
SoftOx Solutions AS (SoftOx, notert på Euronext Growth Oslo) er et norsk BioTech-selskap med base i Oslo med formål om å bidra til å bekjempe store trusler mot menneskers helse, nemlig fremveksten av antimikrobiell resistens (AMR), biofilminfeksjoner i kroniske sår og spredning av virus. For mer informasjon om SoftOx, besøk www.soft-ox.com


https://newsweb.oslobors.no/message/547028
Dakota
16.11.2021 kl 15:47 6175

FORSVARSDEPARTEMENTET med tro på SOFTOX,dette går veien for SOFTOX?


En liten skjerv i fra forskningsrådet i dag også, ikke dumt.


" Tildelingen er høyt verdsatt og det er viktig for videre utvikling av prosjektet «multiprodukt» at NRF har gitt oss tildelingen, sier CEO i SoftOx Defense Solutions, Rune Jomaas. PhD studenten er allerede i gang med sin doktorgrad ved FFI og Farmasøytisk institutt."
Redigert 23.11.2021 kl 08:54 Du må logge inn for å svare

Det kan vel ikke være så lenge til før det popper inn noen nyheter her vel, anytime.
Else
24.11.2021 kl 09:49 5534

Hvorfor i all verden skal Regjeringen bruke over 10 mill kr av Forsvarsbudsjettet til å støtte et privat selskap? Dette lukter korrupsjon eller hva er det?

Tror du finner 9999 andre ting regjeringen bidrar med penger til som er mer unyttig.
bj111
24.11.2021 kl 10:17 5495

Ikke noe uvanlig at staten støtter bedrifter og her er det snakk om et produkt som forsvaret trenger. Derfor støtter de Softox. Når så produktet er ferdig og om det blir godt nok vil forsvaret handle produktet. Trolig vil det og eksporteres til andre lands forsvar innenfor NATO i første omgang. Mye korrupsjon som avsløres inne på tinget for tiden men dette er ikke annet enn et meget fornuftig samarbeid for forsvaret.
babushka
25.11.2021 kl 18:27 5245

Jeg er ute av Softox, for lenge siden. Men tror at dere som sitter Long her kommet til å få en bra opptur etterhvert, selskapet må bare vise styrke i form av omsetning og margin på sikt først.

Regjeringen investerer av samme grunn som det amerikanske forsvaret, og av samme grunn som Sykehusinnkjøps interesse . De ser tydeligvis nytten i produktene de utvikler.

Syns det er litt drøyt å rope korrupsjon på så tynt grunnlag.
aslemdal
25.11.2021 kl 21:28 5132

Så du tror virkelig at dette er første og eneste gang Forsvaret kjøper eller samarbeider med private bedrifter???
Forsvaret er avhengig av tjenester utenfra. De forsker sammen med private, de kjøper ulike tjenester av private, de ansetter private m.m. Tror du bør sette deg noe bedre inn i ting før du snakker om korrupsjon!

Mange som har fått koronamidler i disse tider else:)

Apropos corona, ingen grunn til å selge softox i disse tider vel!!!

https://www.tv2.no/a/14285540/


"Danske helsemyndigheter ga nylig grønt lys til at en ny behandlingsmetode mot covid-19 kan testes på mennesker.

Metoden, som er utviklet av danske forskere i samarbeid med det norske selskapet SoftOx Solutions, går ut på at man inhalerer en syreoppløsning som virker mot virus, sopp og bakterier."

Helt klart Softox som er aksjen en nå bør laste for å ha i porteføljen.
Sapa
26.11.2021 kl 09:56 4883

Det er ingenting å lure på. Softox har løsningen som kan gjøre at verden kan ta det med ro og leve som normalt igjen.

SIS prøves nok for fullt i Danmark for øyeblikket, ikke lenge før vi får nyheter kanskje.
Maalselv
28.11.2021 kl 20:25 4612

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/L5amG9/fhi-har-gjort-en-kjempetabbe-bakterier-blir-resistente-mot-haandsprit


Folkehelseinstituttet må ta konsekvensen av forskningen og advare mot bruk av håndsprit.

Er håndsprit snart historie, hva blir alternativet da......?
Redigert 28.11.2021 kl 20:45 Du må logge inn for å svare
blobb123
28.11.2021 kl 23:42 4480

Hvor er den endelige godkjenningen av hånd des. Skulle ikke svaret komme i november?
Redigert 28.11.2021 kl 23:42 Du må logge inn for å svare
Maalselv
28.11.2021 kl 23:59 4587

Det er "fare" for at den kommer før Jul, godt det nå er produksjonskapasitet for det som vil komme i etterkant. Det kan jo bli gøy hvis den blir enerådende på markedet. Men Ser også frem til en oppdatering på det store som skjer i Danmark. Litt om hva det hele handler om : https://www.dagbladet.no/kultur/pageturner-om-den-stille-pesten/72238375

https://www.dantrials.com/forsogspersoner.html


Kanskje de trenger flere, personlig oppfyller jeg dessverre ikke kriteriene:), men når det er sagt kan jeg nok sikkert være en av de som kan ha behov av SIS senere!!!
Redigert 30.11.2021 kl 12:15 Du må logge inn for å svare

Gode nyheter i dag, så kommer det vel nyheter om SIS snart også:)
Maalselv
01.12.2021 kl 12:21 4166

EU-kommisjonens tolkning av Biocidregelverket åpner for at SoftOx kan gå i markedet med alle sine desinfeksjonsprodukter i EU og EØS området


SoftOx Solutions AS (SoftOx) har tidligere fått avslag på anmodning om en
overgangsordning fra det norske Miljødirektoratet for sine
hånddesinfeksjonsprodukter. Selskapet har i denne sammenheng bedt om en
vurdering og en klargjørende uttalelse fra EU-Kommisjonen.

Vil kunne levere til Sykehusinnkjøp (HINAS) og Europeiske markeder
Selskapets fortolkning av Biocidregelverket er i overenstemmelse med
Kommisjonens uttalelse med hensyn til overgangsordning for selskapets
desinfeksjonsprodukter for hånd og overflate.

- Dette er veldig gode nyheter for SoftOx. Vi er av den oppfatning at
EU-kommisjonens vurdering nå vil gjøre oss i stand til å tilgjengeliggjøre våre
produkter i markedet slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser i henhold til
inngått avtale med Sykehusinnkjøp. EU-kommisjonens analyse og vurdering medfører
at SoftOx kan, hvis selskapet ønsker, gå i alle Europeiske markeder med sine
desinfeksjonsprodukter for hånd og overflate, sier CEO Geir Almås.

- Vi er klare til å møte etterspørselen
Selskapet har nå en søknad til behandling hos Miljødirektoratet for godkjennelse
av selskapets desinfeksjonsprodukter til hånd og overflate. Overgangsordningen
som beskrives av EU-kommisjonen gir selskapet anledning til å ha hånd- og
overflateproduktene i markedet frem til eventuelt endelig godkjennelse
foreligger.

- Dette er et scenario vi har forberedt oss på ved å kjøpe 50 prosent av Ose
Water. Vi er klare til å møte den potensielle etterspørselen fra flere store
europeiske markeder, avslutter Almås.https://newsweb.oslobors.no/message/548245
Maalselv
01.12.2021 kl 13:02 4228

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

https://www.fsi.no/Medlemmer/softox-solutions-as/
Bulldog
01.12.2021 kl 21:08 4016

"Vi er av den oppfatning " at vi trenger penger?????????????????????????

Å kjøre en børsmelding om noe de tror blir veldig vagt.

Overgangsordningen
som beskrives av EU-kommisjonen gir selskapet anledning til å ha hånd- og
overflateproduktene i markedet frem til eventuelt endelig godkjennelse
foreligger.

Skulle ikke være noe problem?
Maalselv
01.12.2021 kl 22:45 3887

Tror du virkelig at EU-kommisjonens vurdering blir overkjørt ? Jeg hadde heller konsentrert meg om å komme inn før resultatet av luftmålingene i Hemsedal blir kunngjort, det kommer om kort tid, tidlig på nyåret kommer resultat fase 1 SIS, lykke til !
Redigert 01.12.2021 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Tar nok ikke så lang tid før ferden fortsetter oppover:)

Nå slipper vi emisjonsgnålinga, som starta på 35,- kroner av de som ikke kjøpte da, nå må de kjøpe dyrere:)

Dette kan bli litt som Idex, ferden fortsatte rett opp etter emisjon, når man venter på noe godt osv.
Redigert 16.12.2021 kl 09:26 Du må logge inn for å svare
Bullen
16.12.2021 kl 09:42 3451

Mulig at produktene er bra og kan brukes som Almås beskriver. Men den haussingen vi så nå før emisjonen er jo ikke bra. Det gir en ekkel bismak. Det er mange som føler seg lurt. På den andre siden er denne praksisen nokså vanlig.

Har de svaret på corona og mye annet, så er nok alt negativt snart glemt!!

Bigpharma banker nok på døra da.
Redigert 16.12.2021 kl 09:48 Du må logge inn for å svare
Bullen
16.12.2021 kl 09:50 3402

Ja, men de må nok pumpe på med nyheter for å få kursen opp igjen. Ofte detter aksjen ned og under emisjons kursen. Litt flaks i dag med et godt børs klima.
rufus01
16.12.2021 kl 11:15 3222

Skulle tro at det var samme ledelse i Softox som i Lifecare. Det er iallefall store likheter i hvordan de opptrer. Hausser i mediene før de kommer med emisjon. Når Geir Almås står fram i FA og mener at softox kan sitte på løsningen på corona pandemien, det burde være straffbart og komme med slike uttalelser uten at de er forskningsmessig begrunnet. Føler med de som har latt seg lure av haussingen!
Bullen
16.12.2021 kl 11:29 3166

Man kan jo spørre seg hvordan kommunikasjonen mellom Almås og journalisten i Finansavisen har foregått. Sikkert fristende for Finansavisen å kjøre dette frem fordi det skaper stor oppmerksomhet..
Hadde jeg vært Almås, er det naturlig å velge Finansavisen som bærer av budskapet. Det er et mye sterkere medium mot børs enn DN og E24.
Redigert 16.12.2021 kl 11:48 Du må logge inn for å svare

I dag er det en overreaksjon....vi snakker en relativt liten emi på 10 prosent av børsverdien...å så ned 25 prosent. Herregud så de vil angre de som solgte i dag.
HP17
16.12.2021 kl 11:45 3106

Trist å se hvordan ledelsen hauser opp aksjen når de samtidig vet at de kommer til å sette en kriseemisjon langt under børskurs. Her hauser Geir Almås opp aksjekursen så godt han kan og "noen pumper opp" kursen i går på små volumer. Så kommer det enda en emisjon på kr 55 (helt elendig kurs i forhold til sluttkurs på kr 77 og børskurs). Det er synd og vil selvsagt påvirke tillitten til ledesen (minner litt om hvordan Lifecare guidet markedet uten sammenlikning forøvrig).
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2021/12/14/7789064/norske-softox-solutions-hevder-a-ha-losningen-pa-virusmutasjoner
Redigert 16.12.2021 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
rvmossi
16.12.2021 kl 11:57 3070

Du mener det har vært bedre med emi-kurs på 35,- og 1.5mill nye aksjer? Haussingen har jo skånet oss andre aksjonærer foruten de som har kjøpt seg inn de siste 2 dagene, som er i vesentlig mindretall. Dessuten visste de at emi kom, så det blir jo å takke seg selv.

Overreaksjon? Kursen har gått i været siste dager uten nyheter og når man blir over 10% utvannet så er ikke dette en overreaksjon.
Kjøper selv ikke mer før evt nærmere 55kr
Bliss
16.12.2021 kl 12:15 3004

At Almås tar kontakt med Finansavisen og presenterer et glimrende reklamestunt dagen før en planlagt emisjon, vel vitende om at en emisjonskurs normalt blir satt langt under siste sluttkurs, er høyst manipulativt og umoralsk.

Vi får håpe de har spart litt på kruttet, tror det kommer flere gode nyheter snart jeg. Sånn att man får slutt på sutringen av de som ikke har kjøpt seg inn ennå;)?
Redigert 16.12.2021 kl 12:30 Du må logge inn for å svare