Nord Stream II mangler tysk godkjenning. Gassprisen opp.


Gassprisene stiger etter tysk Nord Stream 2-stans
Gassprisene i Europa går rett til værs etter at tyske myndigheter har stanset godkjenningsprosessen for den russiske gassrørledningen Nord Stream 2.

Europa har allerede høye gasspriser, men de har blitt enda høyere siden tirsdagens midlertidige Nord Stream 2-stans.

Prisene ble rundt ti prosent høyere etter kunngjøringen av stansen. Det skaper uro nå som vinteren nærmer seg.

Den omstridte rørledningen skal frakte gass direkte fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Den er ferdigbygd og fylt med gass, men gassen kommer ikke i land uten godkjenning fra tyske myndigheter.
Redigert 16.11.2021 kl 19:55 Du må logge inn for å svare

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Kzl1W5/gass-er-et-politisk-vaapen

Her er det mye omtale av problematikken.

Hvorfor er USA så gira på Ukraina ?
Vil det i fremtiden ende med at alt vest for Uralfjellene integreres mer sammen ?
Forøvrig trenger alle land vest for Ural nye folkeinitierte og folkegodkjente valglover.
Slik at ekte demokratier for første gang blir mulig.

Ting kan tyde på at åpning av Nordstream II kan trekke ut i tid. Da får ikke Tyskland
den mengde russisk gass de ønsker.
Norge kan tjene ekstra på høye gasspriser. Og høye gasspriser i Europa, får den
konsekvens at strømprisene blir høye.

Nå må Norge sikre egne husholdninger rimelig strøm. De bør få minst 20000 kWh
i året til maks 40 øre pr. kWh. Og norskeide bedrifter i Norge må sikres rimelig
strøm. Særlig kraftkrevende bedrifter.
Det er viktig ut fra et mangfold av grunner at Norge viderefører den strømprissedvanen
vi har hatt i 130 år. Det er generelt viktig at Norge har egne ting å anvende sin strøm på.
Deler av vår egen strøm skal vi fortsette med å foredle til produkter og tjenester. Dette
er en del av vårt levebrød. Norge skal ikke eksportere all strømmen sin. Vi skal bruke
en god del av den nåværende strømmen vår selv.
Med stor sannsynlighet vil vi bygge ut mer strømproduksjon i Norge, da særlig flytende havvind.
Anvendelsen av denne kan diskuteres. Her kan det bli mye eksport. Men vi må sørge for høye
priser på denne eksporten. Spørsmålet om innføring av lange kontrakter kan være et tema for
slik strømeksport. Posisjonering av Norge for strømeksport fra flytende havvind kan også bidra
til gode priser på denne strømmen. Jeg tror norsk strøm kan stille sterkt i konkurransen. Vi har
bl.a. balansekraft. Det har ikke andre land som driver med vind og sol. Vi har også olje og gass.
Skal de ha gass, må de kjøpe strøm dyrt også. Allikevel vil den norske løsningen være å foretrekke
fremfor andre løsninger.

https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=43518
Et interessant drama for Norge å følge med på.
Alt tyder på at dette booster gassprisen.
Hvor får Tyskland bortfallet av den russiske gassen fra, i mellomtiden ?
Eller avfinner de seg med mindre gass midlertidig ?
Og dette bidrar nok i viss grad til å holde strømprisene på et høyt nivå.

Mht. Ukraina, vil jeg gjøre oppmerksom på faren for USA for å havne i en konflikt to steder.
Dvs. to-fronts problematikk. Ukraina og Kinas forsøk på erobring av Taiwan.

Her et fint intervju med Putin, publisert lille juleaften.
Han kommer med et rad opplysninger her.
Som jeg har sagt i årevis, så har Norge solgt gassen for billig til Europa.
Russland har solgt gassen for billig til Europa.
Det er andre land enn EU som vil betale mer for gassen.
Norge bør legge en ny gasspolitikk som går ut på at Norge selger gassen dyrere.
Det må i fremtiden tas vesentlig mer for norsk gass. Og tilgang på norsk strøm
og gass bør det knyttes betingelser rundt.

https://www.youtube.com/watch?v=BrUsZy_Ewl8
______________________________________________________________
Det som avdekkes mer og mer, er at Tyskland, EU, Storbritania, Danmark m.fl
tjusker til seg råvaren gass og strøm altfor billig. De selger det de får tak i billig fra
Norge og Russland, videre til andre land mye dyrere.
Britene kjøper strøm fra oss til 120 øre, og selger videre til 700 øre. Danskene
driver på samme måten.
Danskene har mange hundre års erfaring med å ta toll for kryssing av de danske
stredene. Og de profiterer nå på transittsalg med norsk strøm. Hele grunnlaget for
at svenskene fikk ideen om å bygge Götakanalen, stammer i fra at de ville unngå
danskenes toll. Danskene besatt da Skåne.
Selv i dag melker danskene sine streder, ved å ta for mye for brokyssingene.
Denne danske kulturen er så innarbeidet, at den gir seg utslag i feilbeslutninger.
De skjønner ikke at det er galt samfunnsøkonomisk å ta for mye for brokryssinger.
Tollinndrivingsmoduset er så innbarka at de ikke klarer å frigjøre seg fra dette.
Danskene har tjusket til seg vårt Grønland. Og nå nylig tjusket Ørsted oljefondet
til å finansiere sin 50 % av vindparken Borsele utenfor Nederland. Så Ørsted
sitter med 50 % + driftsoppdraget uten å ha betalt 5 øre. Oljefondet har betalt
hele gilde for dem. Og danskene klarte til og med å få oljefondet til å si at det
var en fin fin investering for oljefondet !
Russerne har gasskontrakter som ligger 50 - 85 % under spotpris. De selger
for 2 $ pr. kubikkmeter gass. En latterlig lav pris.

Putin snakker om at det er trukket på ukrainske gasslagre, og at gassprodusentland
ikke har investert i gassutbygginger.

Det blir vel nå også kanskje slutt på at russerne kan transportere gass med LNG-skip
fra Yamalhalvøya (Barentshavet) til Kina, fordi det fryser igjen i Arktis. Det vil fryse mer
og mer der i årene fremover.

Leverandørene av energi som "råvare" Russland og Norge, må ta MYE MER
for denne råvaren.
Kjøperne av "råvaren" legger høye CO2 avgifter på "råvaren". Og driver med
høyprofitabelt videresalg.
Nå må Norge og Russland ta affære her.
Brasil, Asia, Kina, Sør Korea og Japan, vil betale mye mer for gassen enn Europa gjør.
Norge må begynne å selge gass dit. STANS salget av gass og strøm til Europa !
Og det samme med sjømaten. Vil ikke Europa betale. Ikke selg NOE sjømat til Europa.
Selg sjømaten dyrt andre steder.

I 2025 har det norske folk kastet ut dagens Storting. Vi vil ikke ha disse forræderne og
nazi world order gislene som sitter der nå.
Redigert 25.12.2021 kl 14:21 Du må logge inn for å svare

Tyskland har stoppet gassimporten fra Russland. Tyske gassleverandører har fra før bygget opp store lagre, i stedet for å levere gass videre til forbruk i Tyskland og videre til Vest-Europa.
Nå pumper man gass østover til Polen og Ukraina i den samme gassledningen som en pleier å importere gass fra Russland. Mottak av flere gassleveranser fra Russland er dermed blokkert. På toppen av det selger Tyskland gassen de eksporterer østover til 4, 5, opptil 7 ganger prisen den ville ha kostet ved import direkte fra Russland til spotpris.
1. Tyskland struper på denne måten for sine egne og de øvrige forbrukere i Europa gassleveransene og presser energiprisene til himmels.
2. Dette er grunnen for at Tyskland krever av Russland at den sentrale distribusjonen av gass til Europa skal ligge i Tyskland.
3. Derfor har strømprisene i Norge økt opp til 10 ganger, nettleie ikke iberegnet.

https://www.norskpetroleum.no/produksjon-og-eksport/eksport-av-olje-og-gass/
I 2020 gav Norge omtrent bort gassen. Ble solgt for 1 $ pr. m3.

Norge må ta mye mye mer for gassen. Norge er verdens tredje største gasseksportør.
Vi helt nødt til å komme oss ut av EØS. Det er minst 1000 mrd. kr. i forskjell i året.
Vi kan sette opp 500 TWh ny strømproduksjon og selge den strømmen til våre betingelser.
Sjømat også, er på våre betingelser. Ellers selger vi INGEN sjømat til EU. Europa får ikke
strøm av oss, uten å betale så og så mye for gassen.
Storbritania har nok også hatt for fordelaktige betingelser fra oss.
Og de som byråkratiserer med oss, får ingen leveranse. De får ikke kjøpt noenting fra oss.
Og vi trekker ut alle investeringer fra de som byråkratiserer med oss. Vi har masse verdipapirposter
i disse landene.
Eksperimentelle klimainvesteringer i utlandet er det siste vi skal drive med. Vi skal bare drive med investeringer
som gavner oss. I 2035 snakker ingen om klima lenger. Da er det temaet tatt enormt ned gjennom
allerede foretatte kutt. I 2035 hakker hele verden på Kina. De må de kutte for ikke å bli totalboikottet
av hele verden.
Redigert 25.12.2021 kl 20:27 Du må logge inn for å svare
utkant
25.12.2021 kl 22:37 3343

Noe sier meg: følg pengene…

Er det noen som tjener penger på disse billigsalgene vi foretar på andre siden av bordet og hvilken relasjon har de til visse beslutningstakere?

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ostsee-pipeline-putin-erhoeht-druck-auf-deutschland-gazprom-chef-erklaert-nord-stream-2-fuer-betriebsbereit-/27933652.html
Norge og Russland har solgt gass altfor billig til Europa. Norge og Russland burde se på hvordan gassprisene kan styrkes.
Norge burde si opp EØS-avtalen. Den vil koste oss altfor mye. Gass og strøm kan bli stor buisness for Norge.

Jeg tipper at Tyskland og Russland gir blanke f... i hva USA sier her, når det kommer til stykke. (Det er USA som vil selge LNG og unngå
at russerne får penger på konto). Men Norge bør påse at russerne bidrar til høye priser på gass. Helt meningsløst av Norge å ha solgt gass
til 1,50 - 2 $ pr. kubikkmeter. 10 $ burde det minst koste.
Redigert 30.12.2021 kl 02:41 Du må logge inn for å svare

https://www.dn.no/utenriks/russland/olaf-scholz/ukraina/gigantiske-gassplaner-mellom-russland-og-tyskland-i-spill-under-ukraina-forhandlinger/2-1-1147829

Ny episode i denne sagaen.
Russerne får kanskje mer for den gassen de faktisk leverer under denne striden ?
Og Norge tjener på dette.

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/1O0WKM/biden-vil-stenge-gassledning-dersom-russland-invaderer-ukraina?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Bedriver USA full hestehandel her ? Lover USA Tyskland tilseilt LNG som erstatning for Nordstream II gass ?
Redigert 07.02.2022 kl 23:18 Du må logge inn for å svare

Det blir spennende å se hvordan stans av Nord Stream 2 vil påvirke både gassprisene og fraktprisene av LNG.

Merkelig nok steg ikke de europeiske gassprisene (Dutch TTF) fra i går til i dag.

Når det gjelder fraktprisene er det i utgangspunktet positivt at etterspørselen øker samtidig som det er negativt at frakten går til Europa istedenfor Asia.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream
Nordstream II er såvidt jeg forstår 2 rør á 120 cm i diameter, og hvor hvert av rørende har en transportkapasitet
påå 27,5 milliarder m3 i året. Så Nordstream II dreier seg således visstnok om 55 mrd. m3 i året tilsammen.

Nordstream I er visstnok på det samme.

Til sammenligning har Ormen Langes nordlige del av røret en produksjonskapasitet på 29,2 mrd. m3 i året.
80 mill. m3 i døgnet.
Redigert 22.02.2022 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Europeiske gasspriser opp over 11 prosent etter intensivering av konflikten i Øst-Ukraina
Prisen for umiddelbar levering av naturgass i Europa er opp over 11 prosent siden tirsdag morgen til 80 euro, etter at konflikten i Ukraina har ytterligere intensivert seg i løpet av dagen.

Prisen på naturgass steg markant etter at den tyske forbundskansleren Olaf Scholz gjorde det klart tirsdag at Tyskland midlertidig stopper åpningen av den nye gassrørledningen Nord Stream 2, som strekker seg mellom Russland og Tyskland.

Den nye gassrørledningen var planlagt åpnet i løpet av sommerhalvåret 2022.

Ukraina er et viktig geopolitisk område for både Russland og Europa. Totalt fire gassrørledninger strekker seg gjennom landet, og står for over 26 prosent av den totale russiske gassforsyningen til EU.

Samtidig står Russland for rundt 40 prosent av det totale gasskonsumet i Europa, og europeiske land er derfor sterkt avhengig av russisk tilførsel av gass for å holde samfunnene i gang.
Pilegrim
27.02.2022 kl 11:53 2011

Om jeg ikke hørte feil nå så sa kansler Scholz akkurat nå i talen sin i riksdagen (på CNN) at Tyskland skal bygg to store LNG lagre, det ene ved Bremen. Det blir behov for flere LNG skip og ratene går nok opp skulle jeg tro.

Revidert: sak nå i Finansavisen om det. https://finansavisen.no/nyheter/energi/2022/02/27/7827220/tyskland-vil-kutte-avhengigheten-av-russisk-gass
Redigert 27.02.2022 kl 18:03 Du må logge inn for å svare
sisterx
27.02.2022 kl 12:41 1937

Interessant. Hvilke selskaper er dine favoritter, og hvorfor? Takknemlig for svar. Noen her inne som har kjennskap til Klaveness Combination Carriers?

Jeg antar at det fortsatt er litt usikkert hvordan dette vil påvirke fraktprisene? Kortere seilingsdistanse til Europa fremfor til Asia er ingen positiv driver for prisen. Tilbudssiden av LNG er uansett relativt konstant.
Redigert 27.02.2022 kl 13:11 Du må logge inn for å svare

Jeg gjetter på at det blir mer LNG aktivitet. I nordøst Hellas kommer også LNG terminal.
Og LNG transport fra nordvest Russland til Kina kan bli vanskeliggjort pga. gjenfrysning
i Arktis. Norge må få Snøhvit i gang igjen.
Vil mer dyrebar last bidra til å trekke fraktprisene oppover ?
LNG fra USA og Canada ? LNG blir nok en viktigere vare enn tidligere.
Redigert 27.02.2022 kl 13:27 Du må logge inn for å svare

12:55:13
TDN Direkt
Nord Stream 2 vurderer å slå seg konkurs etter sanksjoner
Nord Stream 2 AG, selskapet som bygde Nord Stream 2, vurderer å begjære insolvens.


https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/105232

Gleder meg til Russland ikke leverer mer gass da de ikke får betaling i rubler.
Dette er vesten sitt eget problem som de selv har laget. Blir fine inflasjonstider dette folkens!
Noen som tror han ikke vil stanse leveringen, om noen nekter ? Mai børsene blir å falle kraftig.
Han har vel gitt 1 mnd frist så er bare å glede seg til økte strømpriser i norge. Vi hadde dyrest pris i uken som var da hadde sør-norge, tyskland og danmark billigere strøm enn Norge som produserer den selv. Inkompetente politikere og idioter overalt. Det blir en gledens tid fremover om du har råd til strøm da:)
Redigert 05.04.2022 kl 09:44 Du må logge inn for å svare

https://www.dn.no/innlegg/innlegg-det-er-bakstreversk-a-onske-seg-kunstig-billig-energi-i-norge/2-1-1194312
Jeg er kritisk til innlegg som dette. Det utviser null respekt for en virksomhet som har pågått i 110 - 120 år og
mer i Norge. Fordi strømprisene fyker i været over natten i Norge pga. bl.a. nye gigakabler, kan ikke kraftkrevende
industri legges ned over natten. Det har ikke vært norges plan. Norge må tenke langsiktig for dette næringsområde
i Norge. Og ikke legge til grunn at verden er perfekt på dette område, for det er ikke verden.
Norge må oppeholde sin prosessindustri. Vi har en fin havneportefølje med dype havner i smule fjorder, vi har skips-
fart å betjene dette med. Vi har lang kompetanse på prosessindustri. Vi har hensynet til bosetting og virksomhet i
distriktene. Vi kommer til å ble en mye større strømprodusent. Da hører egne ting å anvende denne på også med.
Rimelig strøm har vært og bør fortsatt være et av konkurransefortrinnene til Norge. Vi kommer til å få overflod av
strøm, så dette vil gå utmerket uten at vi merker det. Masse strøm vil kunne eksporteres. Mye mer enn tidligere.

Reduksjon i Russlands eksport av olje og gass mot bl.a. Europa vil gi nye muligheter for Norge. La oss bruke disse
muligheter klokt. Og utstedelser av bonuser etc. til ansatte bør være uhørt. Vi må få på plass nytt strømprisregime
i Norge som går ut på moderate priser til husholdninger, industri og øvrig næringsliv. Moderate drivstoffpriser bør vi
også ha. Og unngå at utenlandske drivstoffselskap melker oss uforholdsmessig mye. Det er helt unødvendig og
meningsløst.