Investtech - dagens case Norske Skog


Norske Skog ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har brutt motstanden ved 38 kroner, og det ble gitt et kjøpssignal fra en rektangelformasjon for to måneder siden. Dette indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det er lite motstand over dagens nivå. Ved eventuelle reaksjoner tilbake ligger det støtte ved 38 kroner.

Kapitalmarkedsdag på f.k torsdag vil selskapet legge frem fremdriften i sine nye prosjekt? Og fortelle litt om driften? Spennende dag for et selskap i vinden.
Mr Å
24.11.2021 kl 08:19 575

Norske skog er et av de aller mest spennende selskapene på Ose nå, det som er fint at ingen bryr seg eller setter seg inn i dagens selskap, de fleste tror de driver bare med avispapir.

Selskapet guider en Ebitad på dagens invistering av konvertering av papirmaskiner til bølgepapp/kartongprodukjson på 1,2 til 2 Mrd ved dagens prising råvare pris i 2025, dette tror jeg de for rett i da vi med stor sannsynlig het kommer til og bestille enda mer av varer levert på dør pakket i karong/papp i hele verden.
De investerer i nytt energianlegg som som skal omdanne avfallstrømmer fra papirproduksjonen og andre brenselsmaterialer til energi, som vilha en kapasitet på 50 megawatt.
Dette energianlegget vil bedre EBITDA med 400 millioner kroner i 2023, sammenlignet med i 2021.
Her kutter Norske skog energi kost betydelig og sikrer seg egen strøm fra avfall, det skrives at de vil kutte gass forbruket ved dette anlegge med 75 %.
På toppen hvis jeg har forstått riktig kan Norske skog sitte igjen med 0,5 Mrd i form av kompensasjon og salg av CO2 kvoter.
Slår disse prognosene inn og ikke det blir noe skjær i skjøen så kan N.S levere 2,5 til 3 Mrd i 2025 på disse estimatene, de har andre eierskap som kan bli vært mye penger eks Circa, her er det analytikere som mener selskapet skal gå 10 gangeren, men foreløpig kun godt feil vei, skulle dette snu, kan N.S bli vært mye penger.
Hvis man er fornøyd med 10 prosent avkasting så bør N.S verdsettes til 25/30 Mrd i 2025, Hvem vet kanskje vi ser Norske Skog klarer en snu operasjon som går inn i historiebøkene og en aksje kurs i 2025 på over 200,- Det er lov og håpe og drømme :) Jeg heier på Norske Skog

nolast
23.11.2021 kl 22:53 724

Vi får satse på et par grønne dager og hyggelige nyheter på torsdag. Denne blir årets rakett.