Husholdninger og bedrifter kommes nok nå til unnsetning på strøm

Slettet bruker
STRøM 06.12.2021 kl 15:46 1594

Bransjeaktører ber om makspris på strøm
Flere aktører i strømbransjen mener regjeringen bør innføre makspris på strøm, der «overprisen» utbetales direkte eller som minstefradrag i skattesystemet.

Forslaget fremmer de via Samfunnsbedriftene Energi, som er arbeidsgiver og interesseorganisasjon for over 160 selskap i den nasjonale strømkjeden. Halvparten av medlemmene er landets nettselskap.

– Vårt demokratiske system forutsetter at folket har tillit til myndighetene. Dagens høye og ustabile strømpriser undergraver tilliten til hele energisystemet vårt og skaper usikkerhet og angst hos mange, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi til TV 2.

På vegne av medlemmene har hun skrevet et brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Konkret foreslår de at det norske folk garanteres en makspris på et normalforbruk, eksempelvis 5.000 kilowattimer til maks 100 øre kilowattimen per person i en husstand.

«Overpris» utover den garanterte maksprisen på basisforbruk, mener de bør utbetales til innbyggerne. Bjelland sier redusert merverdiavgift og kontantutbetalinger til husstander er gode kortsiktige tiltak, men mener det trengs noe mer varig.
___________________________________________________________
Norge er sånn skrudd sammen at strømpriser på 5 og 10 kr kilowatten ikke går.

Vi er helt nødt til å fikse strømpriskrisen.
Slettet bruker
06.12.2021 kl 18:11 1535

https://e24.no/olje-og-energi/i/oWeW2R/foreslaar-makspris-paa-stroem-vi-trenger-befolkningens-tillit?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no

En garantert makspris på strøm for en normal mengde strøm til husholdningene, kan være noe av det lureste Norge kan
gjøre i den rådende situasjon.
Norskeide kraftkrevende bedrifter må også hensyntas. Samt norskeide bedrifter ellers.
Det norske folk som eier strømmen selv, trenger moderate strømpriser som en er vant til.
Det norske samfunnet ER BASERT på denne tradisjonen.

Den bør heller i nærheten av 50 øre.

Om få år produserer vi mye mer strøm. Som er norskeiet og produsert i Norge.
Redigert 06.12.2021 kl 18:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.12.2021 kl 20:43 1465

Har muligheter for 38,77 øre/kWh ved inngåelse av 3 års fastprisavtale, eller 1 år med 49,00 Så 50 øre frister ikke.

Slettet bruker
08.12.2021 kl 16:25 1307

https://www.dn.no/innlegg/stromregning/strompris/politikk/innlegg-makspris-for-normalt-stromforbruk-kan-innfores-raskt-og-enkelt-slik-kan-det-gjores/2-1-1116977

Dette her høres ikke så verst ut. Det er litt uoversiktelig med nettleie og alle avgiftene staten legger på prisen.
Det kunne derfor kanskje vært brukt 40 øre istedenfor 50 øre ?
Nettleien er det også viktig at legges på et moderat nivå.
Og strømselskapsdirektører bør ikke premieres for å være rene gratispassasjerer i dette løpet.
Kommunale strømselskap bør heller ikke få lov å misbruke høye strømpriser til luksusforbruk. Da
bør statens overføring til aktuelle strømkommuner reduseres.

Normert forbruk bør og kan være rimelig. Luksusforbruk kan koste ekstra.

Vi kommer nok til å bygge ut havvind. Denne bør være norskeiet alt sammen.
Slettet bruker
08.12.2021 kl 16:36 1283

Jeg mener Spetalen bør stille til valg som president, drittsekkene og landssvikerne som sitter på Stortinget i dag bør sparkes umiddelbart.Så kan de frynsegode seg hjemme med sin egen inntekt og ikke på bekostning av "vanlige folk".

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/krever-makspris-pa-strom/74835241

De prekar miljø og "riktig oppførsel" av oss forbrukere. Kjenner to stykker som aldri før har slitt så mye ute i "frisk luft".
Astmaplager har aldri vært verre, takk satans politikere for deres bidrag, dere er klin kokkos. Det er ikke piggdekk som forårsaker dette. Men alltid fint å "skylde" på noe bedritne politikerløgnere.
El-biler er også tyngre og sliter mer gummi, men dagens problem er relatert til sprengfyring i alle hus da strømprisen koster både skjorta og buksen på denne strømregningen. Hvorfor har Nederland som er 10 grader varmere enn oss til enhver fukkingstid maks pris på strøm ? De er med i EU og Acer.
Forklar meg dette dere bedritne politikere.
Redigert 08.12.2021 kl 16:56 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.12.2021 kl 17:38 1239

Ja, forholdene i Nederland må vi få forklaring på.

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/krever-makspris-pa-strom/74835241
Jeg er enig med Spetalen. Maks 40 øre.
Det er mulig vi kan løse husholdningsdelen ved tilbakebetaling eller automatisk normerte strømregninger for husholdningene.
Men for kraftkrevende industri og næringslivet har vi såvidt jeg kan se, ikke noen løsninger enda.
Dette må løses. Ellers risikeres at Acer og EØS kommer på spissen.
Garmis
08.12.2021 kl 21:53 1108

For noe svada du kommer med. Alle har hatt muligheten til å binde sin strømpris for på denne måten sikre seg mot denne varslede prisøkningen som nå skjer. Mener du også at staten også må komme de til unnsetning som ikke har bundet renten på huslånet sitt på dagens lave nivå? Renten kommer til å stige like sikkert som prisen på energi har gjort siste året.
For noe sludder og pølsevev du skriver. Staten trenger ikke løse noen verdens ting, la bare sosekoppene betale. Når de ikke evner å følge med i timen, skal selvfølgelig ikke resten betale for slike.
Når det er sagt er jeg selvfølgelig ikke tilhenger av hva valgte politikere har forårsaket med strøm ledninger til utlandet, når de ikke evner å bygge strømkabler som binder/sikrer eget land. Jeg er for ærlige politikere og lik strømpris i Norge. Dette er i dag mangelvare.
Redigert 08.12.2021 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
vicktor
08.12.2021 kl 22:34 1076

Garmis
Det er slik Garmis, det er det norske folk som eier disse kraftverkene, de er nedbetalt over de siste 100 år.
Våre politikere skal forvalte EL kraften og sørge for elforsyningen og billig EL kraft.
Ingen har gitt de fullmakt til å selge denne EL kraften til utlandet.
Europa har installert sol- og vindkraft på 250 GWh, denne EL kraften er lite stabil, så vår vannkraft kan
bidra med stabilitet. Men vi kan kun bidra med mer enn 6,4 GWh. Så det løser IKKE Europa sitt problem, slik
noe liker å fremheve. Vi kan ikke være Europa sitt batteri, slik Jens Stoltenberg, en gang sa.
Det som nå skjer er at vi ødelegger vår egen kraftforsyning. Tyskland for ta ansvar for sine egne handlinger
ved å stenge ned 17 atomkraftverk og på sikt stenge ned 11 kullkraftverk.
Garmis
08.12.2021 kl 22:42 1064

Er det norske folk det samme som Oslo kommune,? Det er vel de som har kjøpt opp de fleste kraftverkene i sør Norge hvor problemene er størst, og som nyter goder av inntekter fra folk flest.
Garmis
09.12.2021 kl 12:24 925

Så forslaget til AP kameratene når det gjelder "strømkrisen" medfører bare større overføringer til de kommunene som eier kraftproduksjonen. Altså en slags ekstraskatt. Om de overfører pengene fra folket eller staten går på ett ut og er akkurat det samme.

Dersom vi tar for oss Oslo så produserer det omtrent ingen ting som kan selges eller eksporteres der, skal de opprettholde sine kontorer og null produserende arbeidsplasser er de helt avhengig av overføringer fra distriktet der det faktisk produseres noe.
Om dette er den riktige måten å drive et land på kan sikkert diskuteres, men det er en flere tusen år gammel velkjent praksis. Men jeg trodde at demokratiet hadde kommet litt lengre, men så feil kan man ta.
Slettet bruker
09.12.2021 kl 13:18 880

Mere spent på hva som skjer når 30 milliarder kroner blir fjernet fra privat forbruk og bedriftene må øke prisene sine på grunn av høye energipriser..
Slettet bruker
09.12.2021 kl 13:45 843

Oslo kommune ville selge sine Hafslund aksjer, men VI fikk stoppet det.
VI måtte virkelig aksjonere for å unngå salg. (Samme med f.eks. en helt
annen sak : Østre Bolærne. De øyene reddet vi også).

https://www.dn.no/politikk/kilder-om-stores-strom-losning-staten-blar-opp-for-den-dyreste-strommen/2-1-1119701
Hva er definisjonen på den dyreste strømmen ? De får lage et midlertidig opplegg på kort sikt. Den permanente
ordningen bør gå ut på at husholdningene får garantert makspris på 40 ør pr. kWh for et normert forbruk. F.eks.
20000 kWh i året. Her skal ikke det offentlige Norge snike seg til noen fordeler. Det er folket som eier strømmen
og nettet. Dette er et ekstremt viktig prinsipp. Så gjenstår å løse bedriftene og særlig de kraftkrevende bedriftene.
pengex
09.12.2021 kl 14:03 826

Alle skal bli grønne. Co2 kvoter har vært en billig løsning. Hvor er alle de pengene nå. Skulle ikke de gå til å erstatte gammel utdatert energi ? Statkraft selger jo grønne serfikater over en lav sko.
Bare ikke til sverige som har dratt i gang det eneste 680Mwh oljeforbrenningsanlegget sitt.
Grønn energi meg midt i ræ....