milk
22.03.2022 kl 09:10 484

Når får vi se en fusjon eventuelt oppkjøp i denne aksjen? Det kan være nært forestående med påfølgende kursoppgang, selv om større aktører er inn på eiersiden...
milk
12.07.2022 kl 21:45 262

Det ligger an til fusjoneringer og kursøkning på Island......