milk
12.07.2022 kl 21:45 311

Det ligger an til fusjoneringer og kursøkning på Island......
milk
22.03.2022 kl 09:10 533

Når får vi se en fusjon eventuelt oppkjøp i denne aksjen? Det kan være nært forestående med påfølgende kursoppgang, selv om større aktører er inn på eiersiden...