ESA: gruvedeponi bryter EØS-avtalen

Kanin89
NOM 16.12.2021 kl 22:04 6762

ESA (EØS-avtalen sitt kontrollorgan) fastslår at Norge ikke overholder EUs mineralavfallsdirektiv i sakene om gruvedeponi i Førdefjorden og Repparfjorden: https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/G3na9B/norge-faar-kritikk-bryter-direktiv-om-gruveavfall
og: https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/norge-faar-gruveavfall-kritikk-fra-esa.2U3MKHn5f?

Konklusjonen er ennå ikkje endelig.

Slik eg forstår det så vil ESA komme med pålegg til Norge, dersom et slikt pålegg ikkje blir tilfredstillande retta opp, så kan ESA ta Norge inn for EFTA-domstolen.
Ebit
16.12.2021 kl 22:20 6720

Viktig poeng å ha i bakhodet

Departementet viser til at søknadene om avfallshåndtering i Førdefjorden og Repparfjorden ble sendt til Miljødirektoratet før EU-direktivet ble innlemmet i norsk lov i 2012.

Ifølge departementet har de aktuelle gruveselskapene levert planer for deponering av gruveavfallet som er i tråd med hovedmålene i EU-direktivet. (NTB)
Redigert 16.12.2021 kl 22:21 Du må logge inn for å svare
Woopwoop
16.12.2021 kl 22:43 6666

NOM søkte før avfallsdireltivet til EU var implementert i det norske regelverket. Grunnlova seier at ingen lover eller direktiv skal ha tilbakeverkande kraft, så dette gjelder ikkje NOM, som forøvrig har fulgt ntensjonen til lova og avfallsplan vil kome på plass før drift starta.

Å refere til Naturnvernforbundet sine faktafeiø i BT hjelper ikkje så mykje. Blir ein gledens dag når terroristane/aktivistane må sjå demonratiet fungere i praksis, altså når NOM endeleg får starta gruvedrift.

Kanin89
16.12.2021 kl 23:21 6584

"Departementet viser til at søknadene om avfallshåndtering i Førdefjorden og Repparfjorden ble sendt til Miljødirektoratet før EU-direktivet ble innlemmet i norsk lov i 2012." -> Dette er nok ESA klar over, de har tidligere behandla og avvist miljøklager på andre direktiv om sjødeponi.
_HH_
16.12.2021 kl 23:23 6576

ESA meiner ikkje at sjødeponiet i Førdefjorden eller sjødeponi generelt bryt med EU reglane, ESA uttaler seg ikkje om einskilde saker, berre om den generelle implementeringa av dei ulike EU direktiva. Det ESA har uttalt er at dei meiner Noreg har implementert EU sitt gruveavfallsdirektivet mangelfullt.

Heile saka handlar om at EU meiner at ein avfallsplan skal på plass før driftsløyve vert gitt, medan den norske staten meiner det er tilstrekkeleg at den kjem på plass før drifta starter. Dette er flisespikkeri, og for dei som tek seg tida til å lese gjennom avfallsdirektivet til EU så vil ein sjå at dei omsyna ein ynskjer å ivareta, allereie er ivareteke gjennom krav i driftskonsesjonen eller i forureiningsløyvet. Så oppsummert er alt eigentleg i orden, men EU vil ha alt samla i same dokument, medan den norske stat er meir pragmatisk og aksepterer at det er fordelt i fleire dokument..

Og til slutt, grunnlova tilsei at NOM ikkje har gjort noko gale her da ingen lov, forskrift eller direktiv skal ha tilbakeverkande kraft. Det er dei reglane som gjaldt da søknaden kom inn som ein skal legge til grunn...grunnlova trumfer denne ganske greit.
Redigert 16.12.2021 kl 23:26 Du må logge inn for å svare
Fantilopen
16.12.2021 kl 23:36 6542

Én ting er at dette er en ikke-sak som _HH_ forklarer.

En annen ting er at dette er en bevisst mediastrategi fra naturnvernaktivistene.
De fórer aviser med sensasjonspotensialt stoff som gir stramme overskrifter for å prøve å skremme potensielle investorer fra å investere i NOM. De forsøker å plante frykt om at sjødeponiet vil bli stanset og de forsøker å gjøre Nordic Mining så skittent som mulig for at ingen vil tørre å forsvare prosjektet offentlig eller bidra til finansiering.

Dette har de holdt på med i en årrekke, og hver gang de sender info til aviser, så inneholder det tendensiøse faktafeil og misinformasjon.
Jeg er redd for at vi må bli vant til dette.

Heldigvis har Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet vært i dialog med ESA om avfallsdirektivet samtidig som de har håndtert alle klagene på utslippstillatelsen, så alt er i skjønneste orden. Det er bare noen få dager siden NFD fikk en velsignelse fra Mdir og KLD om at Engebøprosjektet er miljømessig forsvarlig og alle anførslene fra de som påklaget utslippstillatelsen enten er feil eller grunnløse.
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--972417882--4417--2013&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--972417882--2013--4417--257--2021

Utslippstillatelsen inneholder veldig mye forskning og undersøkelser, mens påstandene fra Natur og Ungdom / Naturvernforbundet er løskrutt avfyrt i alle retninger,
Jeg føler meg trygg på at myndighetene ikke ser på de to organisasjonene som en seriøs aktør i miljødebatten og at de blir behandlet deretter.
Fantilopen
16.12.2021 kl 23:39 6531

PS: Kanin89, du er den nyttige idioten i naturvernforbundets hjernevaskede propagandahær.
Dere blir lett bekjempet med fakta. Et virkemiddel dere aldri har tatt i bruk.
Redigert 16.12.2021 kl 23:41 Du må logge inn for å svare
Kanin89
16.12.2021 kl 23:53 6491

Eg merkar meg at nyheter som ikkje går veien for enkelte her resulterar i usaklegheitar over en lav sko.
Fantilopen
16.12.2021 kl 23:59 6469

«Nyheter» fra 2017 som har vært diskutert mellom Norge og ESA siden 2011.
Som blir gitt til pressen av faktaresistente aktivister med kognitiv dissonans rett før driftstillatelsen og oppstart.

Og dere vil kalle andre usaklig? Jøye meg.
gakk_gakk_piip
17.12.2021 kl 08:00 6289

Fantilopen, er det ikke bedre å gjøre som _HH_ og svare ut meldinger fra motstandere med fakta og uten alt for mye følelser, personkarakteristikker og konspirasjonsteorier?

Det er mulig miljøvernerne når langt mht media, men akkurat i denne saken er det vel Stortingets egen nyhetstjeneste som er provokatøren. https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2021/eueos-nytt---15.desember-2021/norge-vil-endre-regler-om-mineralavfall-etter-esa-klage/

Å karakterisere andre brukere burde vi holde oss for god til, det tjener ikke saken vår. fakta bærer saken godt nok, det handler bare om å få det frem. Beklager hvis det eventuelt er jeg som har misforstått hensikten med dette forumet, men jeg synes vi står oss best ved å fokusere på sak, ikke person.
Fantilopen
17.12.2021 kl 09:04 6194

Jeg synes _HH_ gjorde en fremragende jobb med å belyse fakta.
Selv valgte jeg å sette fokus på strategien til naturvernaktivistene. Deres modus operandi er å stikke kjepper i hjulene, forsinke prosesser og til slutt sabotere de ved hjelp av sivil ulydighet.
Samtidig ønsker de å skape mest mulig usikkerhet blant investorer og nervøsitet blant politikere som ikke ønsker å bli upopulær blant miljøbevisste velgere.

Dette er et problem når argumentene de bruker er feilaktige eller misvisende, og det er viktig å belyse dette for de som ikke er kjent med denne formen for "krigføring".

Jeg står helt inne for at de som bidrar til å spre denne misinformasjonen blir nyttige idioter for naturvernforbundet som ikke skyr noen midler for å stanse prosjektet. Dette er en personlig fanesak for fylkeslederen i Sogn og Fjordane, Anne Line Thingnæs - ingenting stopper henne, og ingen fakta eller dokumentasjon ser ut til å minske hatet hennes for NOMs prosjekt.

Ellers takk for konstruktiv og saklig innlegg.
PS: Du har forresten lagt deg tett opptil mitt gamle nick.
Audietron
17.12.2021 kl 09:15 6151

Hadde vore godt å få ei avklaring før jul, tvilar på at det kjem no.
Sailor
17.12.2021 kl 09:32 6106

Jeg har skrevet det et par ganger tidligere når årsslutt nærmer seg og kursen fremdeles er presset; nå kan de like gjerne utsette avgjørelsen til primo januar slik at høy kurs ikke fører til for mye formuesskatt.
Staten har håvet inn alt for mye formuesskatt på NOM over de drøyt 10 årene selskapet har slitt med motstand fra miljøhylere og deres medhjelpere i byråkratiets-og politikernes irrganger.
Redigert 17.12.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Tappeluft
20.12.2021 kl 15:15 5445

Hva får oss til og tro at driftslyvet blir gitt i denne saken før stortinget kan vise til at vår minerallavfallshåndtering sammsvarer med EØS avtalen om direktiver? Vi det ikke være og skyte seg i leggen og gi en slik tillatelse uten og ha på plass ett regelverk som samsvarer med EU sitt? Jeg er inne i denne selv men siden på Stortinget bekymrer meg, spesiellt siste punkt:

For det første er flere bestemmelser i mineralavfallsdirektivet som enten er helt eller delvis manglende gjennomført i norsk rett. For det andre har ikke ESA tillit til at norsk forvaltningspraksis knyttet til håndtering av gruveavfall oppfyller kravene og målene i direktivet. I tillegg mener ESA at Norge har brutt EØS-avtalens artikkel 7 om gjennomføring av direktiver.

Har NOM selv kommentert vedr dette?
Redigert 20.12.2021 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
retard
20.12.2021 kl 17:08 5300

NOM ledelsen er proffe i motsettning til bror parten av de som uttrykker seg på dette forum.
Sitt rolig i båten og ri av stormen!! :)
Tappeluft
20.12.2021 kl 17:23 5263

Ville vært lurt av de og komme med en uttallese vedr dette
Fantilopen
20.12.2021 kl 17:49 5219

Her er utdrag fra Miljødepartementets svar til ESA, datert 8. desember i år:

(kort oppsummert baserer kritikken fra ESA seg på en misforståelse ettersom Engebø- og Repparfjorden prosjektene ble omsøkt før avfallsdirektivet ble laget, og avfallsplanen ble en del av en tostegsprosess der utslippstillatelsen kunne behandles separat og avfallshåndteringsplanen måtte bli godkjent senere, men senest før drift kunne starte. For prosjekter etter direktivet ble implementert, er avfallshåndteringen en del av opprinnelig utslippssøknad)


As described in the package meeting on 29 November 2021 (see also letter of 7 June 2019), we understand that the Ministry might have miscommunicated the circumstances regarding the alleged two-step approach for the application for a permit to operate a waste facility and the approval of the waste management plan.

The two-step approach previously described by the Ministry and by the Authority in the letter of 6. October 2021 refers to the process carried out in the two specific cases of Nordic Mining (Førdefjorden) and Nussir (Repparfjorden). In these cases, the applications for a permit to operate the waste facilities were received in 2009 and in 2011, prior to the implementation of the Mining Waste Directive.

In these cases, the Norwegian Environmental Agency considered that Nordic Mining and Nussir provided the necessary information regarding waste management during the application process, which will be a part of the final waste management plan.

The permits also stipulate that the waste management plans must be finalised and approved by the Norwegian Environmental Agency before the operators will be permitted to start depositing mineral waste. Hence, the operators must have an approved waste management plan in place before they can start the mining activity.
This was considered to be in accordance with the provisions and overall objectives of the Mining Waste Directive.
inva
20.12.2021 kl 18:19 5173

Og ifølge departementet har de aktuelle gruveselskapene levert planer for deponering av gruveavfallet som er i tråd med hovedmålene i EU-direktivet. (NTB)

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/norge-faar-gruveavfall-kritikk-fra-esa.2U3MKHn5f
Free fall
20.12.2021 kl 20:00 5068

Det hadde vært betimelig med innspill fra ledelsen.
De skylder sine aksjonærer såpass.
Dette har vært en ørkenvandring uten side stykke.
Fortsatt er langsiktighet en dyd.
God jul & Godt nytt år?? 🧐
Fantilopen
20.12.2021 kl 21:18 4974

Slett ikke. Denne saken angår ikke nom overhodet - det er kun noe naturvernaktivistene har prøvd å fronte det som.
_HH_
21.12.2021 kl 06:54 4789

Nom har skreve at dei forheld seg til dei vedtaka som er fatta. Dette er også heilt riktig å gjere.

Denne saka er fortsatt ei ikkje-sak som miljøvernarane forsøker å bruke. NOM sin søknad om utsleppsløyve og godkjenning av reguleringsplan vart sendt inn før desse EU-reglane vart godkjent. Den norske grunnlova § 97 sørger effektivt for at dette ikkje slår tilbake på NOM. Vidare har det blitt stilt krav om at ein avfallsplan skal på plass før drifta starter og resten av føringane i EU direktivet har fått verknad gjennom anna lovverk som vi har i Noreg. Til dømes er det eit krav om å stille økonomisk midler som sikkerheit til opprydding. Dette er sikra gjennom minerallova som har eit tilsvarande krav. EU reagerer på at dette ikkje er samla i eit dokument som heiter gruve-avfallsdirektivet, men det spelar ingen rolle når krava er implementert gjennom anna lovverk. Dette har også den norske staten påpeikt i det siste svaret til EU; Noreg er på ingen måte forplikta å ordrett innføre dei same direktiva som EU, all den tid intensjonen og det ein ynskjer å oppnå med regelverket, vert ivareteke.
Redigert 21.12.2021 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.12.2021 kl 21:11 4416

Norges befolkning har sakt NEI til EU to ganger gjennom folkeavstemming. Det burde holde.
unotert
22.12.2021 kl 10:08 4117

Hva i all verden har det med saken å gjøre?
gakk_gakk_piip
22.12.2021 kl 11:14 4022

Det var en lettvint og ikke en spesielt treffende kommentar. Det Regjeringen forsøker å få til er å posisjonere Norge for å bidra til å levere kritiske råvarer for det grønne skiftet og da er deltakelse i EUs indre marked ekstremt viktig, ref. for eksempel https://www.dagsavisen.no/debatt/leder/2021/12/20/lad-batteripolitikken/.

Skulle ESA finne at Norge ikke overholder EFTA forpliktelsene sine vil det i ytterste konsekvens kunne ha implikasjoner for hvordan Norge blir posisjonert for deltakelse i batteri-boomen som er på mange EU lands agenda for tiden...
Fantilopen
22.12.2021 kl 11:48 3952

Foreslår at du setter deg inn i denne ESA-saken før du begynner å bekymre deg for at Norge ikke oppfyller forpliktelsene sine...
Boss 99
22.12.2021 kl 13:07 3815

Nu skjer det, holt dere fast bønder og the others.
Fantilopen
22.12.2021 kl 13:45 3749

Denne tråden bør visne hen og dø.
Foreslår at ingen flere poster innlegg her, men heller benytter andre tråder.

Det er for gale at Kanin89 skal få ha denne misvisende tittelen øverst i NOM-forumet hele tiden.
Kanin89
22.12.2021 kl 18:29 3472

Trur nok heller ein får høyre meir om dette i tida som kjem.

Avfallshandteringsplan er implementert i norsk lovverk, men ignorert i denne saka.
Sailor
22.12.2021 kl 21:27 3221

#Kanin - SLUDDER OG PØLSEVEV !!
Fantilopen
22.12.2021 kl 22:26 3106

Du kan ikke påstå at det avfallshåndteringsplan er ignorert i denne saken. Kan du ikke lese løyvene før du uttaler deg?

Er er f.eks fra Miljødirektoratets anbefaling til Klima- og Miljødepartementet før den første utslippstillatelsen ble gitt av sistnevnte:
***
I vår anbefaling til Klima- og miljødepartementet datert 13. februar 2015 ble tilbakefylling og
avfallsminimering vurdert (punkt 3.10 i vår anbefaling). Vi anbefalte videre krav om
avfallshåndteringsplan med beskrivelser av mulig tilbakefylling og alternativ bruk av restmasser (punkt
9.2 i tillatelsen). Krav om at «avgangsmasse og gråberg som ikke kan benyttes som en ressurs for
andre formål, i størst mulig grad skal tilbakeføres til de hulrom som gruvedriften etterlater.
Avfallshåndteringsplanen skal beskrive hvilke mengder som årlig kan tilbakeføres». Videre er det
anbefalt krav om at bedriften kontinuerlig skal arbeide «med å redusere mengden avgang/gråberg
om må deponeres gjennom å finne alternativ anvendelse for avgangen. Avfallshåndteringsplanen skal
beskrive hvordan avgangsmasser og gråberg kan omsettes som råvare for annen virksomhet, eller til
formål hvor avgangsmasser og gråberg kommer til erstatning for uttak av jomfruelig masse. Bedriften
skal rapportere årlig til Miljødirektoratet om aktiviteter for å fremme bruk av avgang og gråberg, og
om avsetning av avgangsmasser og gråberg til alternativt formål. Miljødirektoratet kan sette nærmere
krav til alternativ bruk av avgangsmasser og gråberg».
Anbefalingene er fulgt opp i departementets vedtak. Vi mener disse kravene er riktige med tanke på
alternativer til deponering. Å stille mer detaljerte krav til alternativ bruk av avgang forutsetter at det
er inngått avtaler med aktuelle mottagere av avgangsmassene. Som vi har skrevet i vår anbefaling til
departementet mener vi det er viktig med kontinuerlig oppmerksomhet rundt mulighetene for å
redusere avgang til deponi. Samtidig har vi poengtert at avgangsmengdene er så store at det ikke er
realistisk å ikke ha deponiløsninger. Vi mener de krav som satt i tillatelsen, inkl. avfallshåndteringsplan
og årlig rapportering, utgjør et tilstrekkelig grunnlag for videre saksbehandling og oppfølging av dette
fra myndighetenes side.
***


Videre har vi fra selve utslippstillatelsen som ble gitt 5 juni 2015:
Alle punktene under er vilkår for tillatelse til gruvedrift, altså : ALT MÅ OPPFYLLES
***
2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv
om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder
støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke
gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon
av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med saksbehandlingen, medføre en til-
svarende reduksjon i utslippene.

3.2. Avlepsledninger og utslippsarrangement for avgangsdeponering
Avløpsledninger for avgangsmasser skal føres ut i Førdefjorden gjennom utslippsarrangement til maksimalt 50
meter over fjordbunnen.
Utslippsarrangementet skal være fleksibelt for å sikre en oppbygging av deponiet som minimaliserer
potensialet for spredning av partikler. Eksakt dybde og plassering av utslippspunkt bestemmes ut i fra en
utredning av et optimalisert utslippsarrangement for minimering av spredning av partikler.
Valg av løsning for utslippsarrangementet skal oversendes Miljødirektoratet i god tid før det planlegges satt i
drift.
Der det er skipsfart skal bedriften sørge for godkjenning av utslippsarrangement etter havneloven.

9.2.1.Avfallshåndteringsplan
Nordic Rutile ASA skal ha en avfallshåndteringsplan som beskriver avfall fra uttak og oppredningsprosesser,
overvåking og kontroll av deponier, alternativ bruk av avgangsmasser og avslutning/etterdrift av deponier og
rehabilitering av disse. Planen skal også inneholde en karakterisering av mineralavfallet.
Avfallshåndteringsplanen skal utarbeides etter kriterier satt i avfallsforskriftens kapittel 17, § 17-7.

Avfallshåndteringsplan for gråbergsdeponiet skal sendes Miljødirektoratet, og skal være godkjent av
Miljødirektoratet før deponi kan tas i bruk.

Avfallshåndteringsplanen skal inneholde følgende:
-en karakterisering av mineralavfallet
-en beskrivelse av hvordan miljøet og menneskers helse kan bli skadet av
-deponeringen av mineralavfallet
-forslag til tiltak for å minimere miljøvirkningen, herunder tiltak for å forebygge forringelse av
-vannkvaliteten og å hindre eller minimere luftforurensning
-beskrivelse av mulig tilbakefylling av masser (se pkt. 9.2.2.)
-beskrivelse av alternativ bruk av masser (se pkt. 9.2.3.)
-forslag til plan for avslutning, herunder rehabilitering av deponiområdet
-forslag til plan for etterdrift og forslag til framgangsmåter for overvåking og kontroll etter avslutning.
På bakgrunn av planen skal bedriften legge frem forslag til finansiell sikkerhet for avslutning og etterdrift av
deponiene (se pkt. 9.4.).
Bedriften plikter å holde planen oppdatert ved eventuelle endringer i driftssituasjonen og løpende vurdere
muligheter for alternativ bruk av mineralavfall.

9.2.2. Tilbakeføring av avgangsmasser og gråberg
Bedriften skal i avfallshåndteringsplanen legge opp til at avgangsmasse og gråberg som ikke kan benyttes som
en ressurs for andre formål, i størst mulig grad skal tilbakeføres til de hulrom som gruvedriften etterlater.
Avfallshåndteringsplanen skal beskrive hvilke mengder som årlig kan tilbakeføres.
Ved tilbakeføring skal kravene i avfallsforskriftens § 17-11 oppfylles.

9.2.3. Alternativ bruk av avgangsmasser og gråberg
Bedriften skal arbeide konhnuerlig med å redusere mengden avgang/gråberg som må deponeres gjennom å
finne alternativ anvendelse for avgangen. Avfallshåndteringsplanen skal beskrive hvordan avgangsmasser og
gråberg kan omsettes som råvare for annen virksomhet, eller til formål hvor avgangsmasser og gråberg
kommer til erstatning for uttak av jomfruelig masse. Bedriften skal rapportere årlig til Miljødirektoratet om
aktiviteter for å fremme bruk av avgang og gråberg, og om avsetning av avgangsmasser og gråberg til
alternativt formål. Miljødirektoratet kan sette nærmere krav til alternativ bruk av avgangsmasser og gråberg.

9.3.2. Krav som gjelder for driftsfasen - sjødeponi
Sjødeponiet anlegges som en vifte på sjøbunnen utenfor Engebøneset. Etter endt dagbruddsdrift skal deponiet
ha en maksimal høyde tilsvarende terskelnivå, ca. 220 meters vanndyp. Etter avsluttet drift skal deponiet ha
maksimal høyde ved ca. 150 meters vanndyp.
Det kan deponeres maksimalt 250 millioner tonn avgangsmasser i sjødeponiet.
Grenseverdier for konsentrasjoner og sedirnentering av partikler i området regulert til sjødeponi, inkludert
naturlig bakgrunnsnivå:
- Konsentrasjonen av partikler i vannmassene skal være maksimalt 2 mg/lhøyere enn 40 meter over
utslippspunkt for avgangsmassene.
- Konsentrasjonen av partikler i vannmassene skal være maksimalt 3 mg/lved grensen for det regulerte
deponiområdet, målt horisontalt fra utslippspunkt.
Sedimentering av partikler på fjordbunnen skal utgjøre maksimalt 3 mm per år ved grensen for det
regulerte deponiområdet.
Konsentrasjonene skal overvåkes kontinuerlig.
Dersom konsentrasjonskravene i vannmassene overskrides skal deponeringen stoppes inntil videre. Videre
deponering skal ikke skje før årsak til overskridelsene er avklart og behandlet.
Typer og mengder deponert avfall, samt relevante overvåkingsdata, skal rapporteres til Miljødirektoratet
forbindelse med den årlige egenrapporteringen med frist 1. mars.
***

Slik fortsetter det, så ikke kom her å si det er IGNORERT.

Jeg kan også nevne at siden den første utslippstillatelsen ble gitt, så er kjemikaliebruken redusert med 99% fra 1997 tonn til 9 tonn årlig og deponimassene er også redusert betydelig. NOM jobber kontinuerlig for dette, til tross for at det ikke passer inn i "den store slemme corporate-ulven"-fortellingen deres.
Fantilopen
22.12.2021 kl 22:43 3051

Videre om økonomisk sikkerhet. NOM har fremlagt en plan hvor de årlig betaler inn over 4 millioner kroner, i tillegg til 13 millioner i et engangsbeløp ved år 0.
Etter 40 år begynner å dette å bli en ganske romslig pengebinge hvor midlene er satt av til deponiet og avslutning/overvåkning av dette i minimum 15 år etter drift har opphørt.
Dette er også vilkår som må oppfylles.

***
9.4. Finansiell sikkerhet
Nordic Rutile ASA skal ha en finansiell sikkerhet som beskrevet i avfallsforskriftens § 17-8. Denne skal omfatte
avslutning og overvåking av sjødeponiet i Førdefiorden. Overvåkingen skal foregå i minimum 15 år etter at
deponiene er avsluttet, jf. punkt 9.2 i tillatelsen om avfallshåndteringsplan.

Sikkerhetsstillelsen skal skje form av pant for Miljødirektoratet i sperret bankkonto med et innbetalt beløp
tilsvarende det beløp som skal sikres eller ved en løpende påkravsgaranti fra bank utstedt til Miljødirektoratet
på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan det etter en konkret
vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse.

Forslag til tilfredsstillende sikkerhet skal sendes Miljødirektoratet. Dato for innsending fastsettes av
Miljødirektoratet. Når type sikkerhet er valgt vil det bli stilt nærmere vilkår for bl.a. å sikre at det til enhver tid
er tilstrekkelige midler til å sikre forsvarlig avslutning og overvåkning av deponiene og å regulere adgangen til å
få ut midler fra den finansielle sikkerheten til avslutnings- og overvåkningskostnader (ved valg av pant i sperret
bankkonto).

Bedriften skal til enhver tid ha en oppdatert avslutnings- og etterdriftsplan for deponiene. Ved endringer i
avslutnings- og etterdriftsplan skal Miljødirektoratet varsles.

I tilfelle der Direktoratet for mineralforvaltning stiller krav om finansiell sikkerhet vil direktoratene samordne
dette, jf. forskrift til mineralloven § 2-1.
***
murpy
23.12.2021 kl 08:22 2821

Om jeg husker riktig 15 år tilbake, skal NOM vederlagsfritt gi Conoco Phillips de første utlastingene av rutil, hvor mye penger dette er snakk om vet jeg ikke.
Fantilopen
23.12.2021 kl 08:33 2797

Det har jeg aldri hørt om.

Jeg tror dessuten ikke Conoco er spesielt interessert i et lass med rutil.
Sailor
23.12.2021 kl 09:19 2695

Conoco kan nok alltids få solgt en rutil-last.