HAVI med ny kontrakt i dag også !!

murpy
HAVI 28.12.2021 kl 12:24 19834

27.12.2021, 12:15 · TDN Finans
HAVI: KONTRAKT MED HARBOUR ENERGY FOR PSV HAVILA COMMANDER
Oslo (Infront TDN Direkt): Havila Shipping har inngått kontrakt med Harbour Energy for PSVen Havila Commander.
Det fremgår av en melding mandag.

Kontrakten er fast for en periode tilsvarende fire borehull, med ytterligere opsjon for ett borehull. Forventet oppstart er januar 2022, opplyses det.

Junaid Razak finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 22 00 11 55
Redigert 28.12.2021 kl 12:59 Du må logge inn for å svare
VIP001
23.05.2022 kl 10:32 3299

Muligens noen er redde for Q1. Men du ser omsetning har økt voldsomt og flere kjøper store poster med begge henda nå. Det er mange som sitter og venter på en slik mulighet og griper den når den kommer. Jeg sitter iallefall videre og selger ikke mine aksjer billig..
VIP001
24.05.2022 kl 13:48 3007

Det stemmer. Q1 er i morgen.
Serboss
25.05.2022 kl 09:20 2831

Q1, ikke meldt idag !
Odi.1
25.05.2022 kl 09:32 2803

Noen som vet hva Havila Borg går på og for?
Er det OBN arbeider?

Normalt, melder Havila Q rapport rundt kl 14-15 på annonsert rapporteringsdag.

Jeg tror Havila Borg vil avslutte kontrakten med Amilcar Petroleum Operations i dag, eller så vil de utøve den avtalte opsjonsperioden på 2 måneder. Sist gang Havila borg var i spotmarkedet var 24. januar.
https://www.offshore-energy.biz/havila-inks-vessel-deal-for-operations-in-tunisia/

Ja! Nå kommer svaret straks.. Opp eller ned?
Niel
25.05.2022 kl 13:59 2575

Garantert opp ;)

Ja, dette er klar bedring og nå kommer sommeren... Jeg er med videre!
Mr Seven
25.05.2022 kl 14:27 2516

Ja, her antyder de jo er kraftig forbedring inn i 2 kvartal og spåmennene sier jo det er til sommeren det blir riktig bra trøkk. Jeg sier HOLD.
VIP001
25.05.2022 kl 14:29 2510

Jeg sier KJØP! Denne kommer garantert til å ta av. Det er nå de gode tidene starter og varer i flere år i følge ekspertene. Og HAVI er lavt priset...

De har 22 fartøy i et veldig trangt marked og ratene skal tre-dobles.
Redigert 25.05.2022 kl 15:07 Du må logge inn for å svare
Mr Seven
25.05.2022 kl 19:58 2315

Hehe, enig Kjøp! Jeg snakket med meg selv og sa Hold. Selskapet verdsettes til knappe 250 mill så her kan mye skje ja.
VIP001
26.05.2022 kl 10:57 2137

Fra "aksjonæren". TA på HAVI 25.05.22.

DAGENS AKSJE 25.5.2022
HAVILA SHIPPING- HAVI
HAVI er et offshore rederi med ca 20 skip. Det vil si ca 22% så stort som SOFF, og 67% så stort som SIOFF. De har ved årsskifte ca 1,5 mrd i gjeld, som er betydelig lavere, ca. 20% av SOFF og SIOFF. Skipene er bokført til ca 1,6 mrd. Som vel er prisen på 5 billige skip. Er usikker på hva et skip koster, men antar vi her ligger på ca 20% av ny pris, og dagens økte stålpriser gir ikke billigere skip. Antall aksjer ca 23 mill., få i denne sammenheng. MEN, her ser det ikke ut til at det er store investorer på vei ut.
De tjener penger og betjener gjelden.
Markedsverdien er ca 200 mill., mot for eks SIOFF (med 30 skip) som er 3,6 mrd. Altså er SIOFF verdsatt ca 12 ganger mer, og de har 4x så høy gjeld som HAVI som tjener litt penger i 2021. Svært positivt.

Så til det tekniske.
HAVI er inne i en stigende trend som startet ca 3. mars. Den gikk langt ut på oversiden, men er akkurat inne i kurven igjen i dag. Det er støtte ved 7,90 og i nedre trendlinje. Fortsatt stigning forventes, før eller siden går denne langt.

Havi har 16 skip. (3 i layup)
Soff hadde 78 skip (11 i layup)
Soff har 29 skip (3 i layup)
Hvis vi sammenligner antall skip i drift (eksklusive layup). Havi er 48 % så stort som Sioff og 17 % så stort som Soff.

Forutsatt at offshoremarkedet forbedrer seg i samme proporsjoner for disse 3 selskapene, betyr det at:
– Sioff kan betale gjelden sin 2 ganger raskere enn HAVI fordi har det dobbelte av skip i drift
– Soff kan betale gjelden 6 ganger raskere enn HAVI fordi har 6 ganger flere skip i drift.
Redigert 26.05.2022 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
VIP001
26.05.2022 kl 13:29 2004

Men har du tatt hensyn til størrelsen på gjelden? Altså at f.eks. SOFF har nesten 20 milliarder i gjeld?

Precis! gode spørsmål.
Når vi ser på de Total liabilities i 4. kvartal for de tre selskapene, kan vi si:
Sioff har 3,3 ganger mer gjeld enn Havi, men kan betale den 2 ganger raskere
Soff har 11,8 ganger mer gjeld enn havi, men kan betale den 6 ganger raskere
Det jeg prøver å si er at disse selskapene vil betale gjelden sin hvis de positive utsiktene for offshoremarkedet forblir i de kommende årene.
Differensieringen mellom disse 3 selskapene er ikke gjelden, men evnen til å:
- penetrasjonshastighet i renewable segmenter
- oppdateringer/forbedringer/investeringer i deres fleet
- kostnadsreduksjon
- lokasjonseksponering

Når vi ser på tidligere rapporter, sier Havi ikke mye om disse 4-punktene nevnt ovenfor.
Jeg prøver ikke å argumentere at Havi ikke skal vokse. Jeg sier bare at Sioff og Soff er bedre forberedt for fremtiden og store investorer har signalisert det i de siste ukene.
Redigert 26.05.2022 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
VIP001
26.05.2022 kl 15:24 1902

Noen investorer var kjapt ute igjen og da :D

Men uansett så er det positive fremtidsutsikter i denne bransjen generelt og jeg heier på alle sammen.

Fra GF 25.05

SAK 4 (b) PÅ DAGSORDEN: STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK OM SLETTING AV KONVERTIBELT AKSJONÆRLÅN
Det vises til redegjørelsen over. Samtidig med at det utstedes nytt konvertibelt lån som angitt i sak 4 (a) over, skal det tilsvarende allerede registrerte lånet slettes.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. Konvertibelt lån utstedt av Selskapet den 28. april 2020 med maksimal kapitalforhøyelse NOK 100 000 000, som registrert i Foretaksregisteret den 30. juni 2020, skal slettes.

SAK 4 (c) PÅ DAGSORDEN: STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPTAK AV KONVERTIBELT LÅN FOR RESTRUKTURERING AV EKSISTERENDE GJELD

Det vises til redegjørelsen over.
Formålet med lånet er som angitt i innkalling datert 7. april 2020 til ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2020, sak 5. De nærmere betingelser for lånet er beskrevet i særskilt låneavtale.
Det foreslås å treffe vedtak om de betingelsene som skal endres i de beslutningene som ble truffet på ovenfor nevnte generalforsamling og at det for øvrig vises til at nevnte beslutninger skal gjelde tilsvarende.
Hva gjelder begrunnelsen for å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4, vises det til styrets redegjørelse i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling datert 7. april 2020.

Når det gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av lånet, viser styret til at tegning av finansielle instrumenter generelt er beheftet med risiko.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak (definerte begreper skal forstås som angitt i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling 7. april 2020):
1. Selskapet gir i Global Amendment Agreement II (GAA II) og avtaler med Nordic Trustee AS pva. obligasjonseierne i HAVI04 og HAVI07 långiverne rett til å konvertere gjeld til aksjer ved utløpet av avtaleperioden, jf. Allmennaksjelovens §11-1.
Størrelsen på konverteringsretten er uavklart og blir først kjent ved utløpet av avtaleperioden. Beløpet som vedtas er det beløp som i verste fall kan tenkes å være utestående, og lånet kan derfor utgjøre inntil NOK 3 011 600 000.
2. Det konvertible lånet anses allerede tegnet i forbindelse med at det konvertible lånet, som ble besluttet utstedt på ekstraordinær general- forsamling i Selskapet den 28. april 2020 og som bygger på samme underliggende låneavtale, ble tegnet av Investorene den 30. juni 2020.
3. Tegningen av lånet innebærer en endring av gjeldende lånevilkår under avtale med Investorene, og opptaket av lånet vil således ikke innebære innbetaling av ny kapital i Selskapet. Tegningen av lånet forutsetter videre at det allerede registrerte lånet som vist til i forrige punkt samtidig slettes, jf. sak 4 (d) på agendaen.
4. Fristen for å bruke retten til å kreve utstedt aksjer er 26. mai 2026.
5. For øvrig gjelder de betingelsene som ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 28. april 2020, sak 5, underpunkter 1-4 og 6-12,
tilsvarende, så langt de passer.

SAK 4 (d) PÅ DAGSORDEN: STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK OM SLETTING AV KONVERTIBELT LÅN FOR RESTRUKTURERING AV EKSISTERENDE GJELD
Det vises til redegjørelsen over. Samtidig med at det utstedes nytt konvertibelt lån som angitt i sak 4 (c) på agendaen, skal det tilsvarende allerede registrerte lånet slettes.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. Konvertibelt lån utstedt av Selskapet den 28. april 2020 med maksimal kapitalforhøyelse NOK 3 011 600 000, som registrert i Foretaks- registeret den 2. juli 2020, skal slettes.Redigert 26.05.2022 kl 20:45 Du må logge inn for å svare
VIP001
26.05.2022 kl 20:57 1733

Betyr det at fristen for tilbakebetaling av lånet er utsatt fra 31.12.2024 til 26.05.2026 ? Det ville i tilfelle vært veldig positivt.
VIP001
27.05.2022 kl 09:04 1549

Haiv i auksjon. Denne kommer til å ta av :)
Redigert 27.05.2022 kl 09:04 Du må logge inn for å svare
tjeste
27.05.2022 kl 10:59 1413

Ser ut som om en del har fått finlest Q1-rapporten og referatet fra EGF og har konkludert med at Havi er underpriset så det holder.
Fint driv i dag og mer kommer det. Skarve 280 mill i mcap og med lysende utsikter i et brennhett marked
OTE
28.05.2022 kl 14:44 1194

Postet denne i en annen kanal også, men deler her også.

Jeg har sett en del på HAVI. På monthly får vi en god indikasjon på retningen det går. Etter et sterkt push opp korrigerte den ned til optimal trade entry og satt fart igjen. Som vi ser av de tre grønne lysene øker momentet, og det økende volumet bekrefter det ytterligere. HAVI har nå etablert brudd på en lang og sei rounded bottom datert helt tilbake til 20.05.19! Det ser unektelig meget lovende ut, og kan fort gå høyt. TP:30,TP:60

https://ibb.co/vJS5phC
Redigert 28.05.2022 kl 14:45 Du må logge inn for å svare