Likheten mellom tele- og flybransjen i Norge


Det er kun plass til to aktører. Flyr og Ice ser ikke ut til å ville klare seg.

Hvor lenge selskapene vil klare seg videre ser ut til å kun avhenge av tålmodigheten til aksjonærene og villigheten til å pumpe penger inn i pengeslukene.

Ice så tidlilgere ut til å ha potensiale til å være et spennende selskap, men jeg kommer fortsatt til å holde meg unna.

Dårlig sammenligning. Har god kjennskap til mobil infrastruktur og ICE er kommet veldig langt. Økning i abonnenter og omsetning hvert kvartal de siste årene. All investering bidrar nå og fremover til penger i kassa. Snart kommer nyhet om enighet angående lån/kreditorer. Da vil kursen fort gå 200%. Tipper børsverdi på 7-8 millialder om ett år. Minst. Vil bli en av børsens vinnere i 2022.

Er det noen som har hørt noe mer om refinansieringen til Ice ?

Ingen som har hørt noe ?

Masse gjeld og minus på driftsresultatet ifølge Q4 er ikke en god kombinasjon. Det kommer til å være slitsomt å være aksjonær i ICE fremover.