Seaway 7 - Selskapet på Euronext Growth med høyest mcap

Zolly
SEAW7 26.01.2022 kl 12:04 32997

Har sett litt nærmere på Seaway 7 (Tidligere OHT)

- Seaway 7 er det selskapet på Euronext Growth med desidert høyest markedsverdi, kr 6,5 mld.

- Seaway 7 har per i dag 10 skip, nr 11 Alfa Lift leveres i andre halvår i år og skip nr 12, Seaway Ventus leveres i 2023. De var tidlig ute med bestilling av nye spesialskip for havvind, og oppnådde svært gode priser på disse.

https://www.seaway7.com/our-fleet/


- 1.oktober 2021 ble OHT slått sammen med giganten Subsea 7 sin divisjon for bunnfast havvind og ble til Seaway 7. Selskapet har byttet ut nesten hele ledelsen og består nå hovedsaklig av ansatte med lang fartstid og kompetanse fra Subsea 7.

- Selskapet er etter sammenslåingen blant verdens 5 største total leverandører av frakt og installasjon av bunnfast havvind. Antall skip og ansatte gjør at de kan kapre store ordre der de kan fungere som en totalleverandør. Det betyr at Seaway 7 bør kunne forsyne seg godt av de høye kostnadene det er å få fraktet og installert de enorme havvind konstruksjonene. Markedet for havvind forventes å vokse med 20% årlig de neste årene.

- Resultatet for 2020 for OHT viste en omsetning på ca 590 mill og et overskudd på ca kr 50 mill. I 2021 skuffet OHT markedet i 2. og 3. kvartal og kursen er ned nesten 30% siden oktober og nesten -45% fra toppnotering i januar 2021.


Presentasjon av 4.kvartals tallene tidlig i mars, tror jeg blir et vendepunkt for det nye selskapet. Tallene vil for første gang omfatte hele selskapet og med stor sannsynlighet kunne vise til høy omsetningsvekst og forbedret resultat.

Seaway 7 har de siste månedene meldt om flere store kontrakter i størrelsesorden kr 500 mill -1,5 mld, uten at det har ført til høyere kurs.

Markedet har ennå ikke priset inn synergiene og konkurransefortrinnet sammenslåingen av OHT og Seaway 7 på sikt vil gi. Årsaken kan være de generelle markedsforholdene (vekst->verdi), gjentatte lovnader fra gammel ledelse om kontrakter som har latt vente på seg, og kvartalstall som ikke er i henhold til forventningene. Derfor er det ikke uventet at markedet først vil se resultater i form av bedre inntjening før selskapet igjen får økt verdsettelse.

Seaway 7’s nåværende kurs på 14 tallet bærer helt klart preg av lav likviditet i aksjen på Euronext Growth. Utålmodige småsparere kombinert med lav omsetning i aksjen gir store utslag i kursen. I siste kvartalsrapport signaliserte selskapet en overgang til Oslo Børs. For hva gjør egentlig et selskap med markedsverdi på mer enn 6,5 mld kr på Euronext Growth? Det spørsmålet kan man jo stille seg..

Jeg mener det er liten tvil om at Seaway 7 er svært lavt priset i forhold til de verdiene de nå sitter med i form av skip og kontrakter, samt den omsetningen og overskuddet de allerede på kort sikt med stor sannsynlighet kommer til å levere.

Kristian Grindheim i Arctic har kjøpsanbefaling med kursmål på kr 28 - ca 100% oppside!

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/10/18/7754977/dette-er-arctic-analytikerens-fire-favoritter-i-havvind

Triggere i nær fremtid er blant annet:

- Gode kvartalstall
- Flere store kontrakter
- Overgang til Oslo Børs
Redigert 26.01.2022 kl 12:36 Du må logge inn for å svare
stoploss14
16.03.2023 kl 09:27 3460

Jeg kan ikke snakke for andre, men for min del, er det helt uaktuelt å godta det budet som nå ligger fremme.
Hva som skjer videre, må man ta når budfristen har gått ut. Jeg har selv vært i kontakt med aksjonærforeningen og fått noe info, samt kontaktinfo til en advokat som er spesielt på dette. Antar at vi må samle oss og ta dette videre i rettsystemet dersom tilbudet de gir oss i tvangsinnløsningen er for dårlig. Nå vet vi jo ennå ikke hva det er. De kan ikke tilby oss aksjer i Sub7 men må komme med et kontant tilbud.
desirata
16.03.2023 kl 09:29 3449

Samme her og enig med deg. Send og del gjerne info når tilgjengelig, slik at vi kan dele eventuelle utgifter. Send en mail til Robert Næss for info.
stoploss14
16.03.2023 kl 10:48 3405

Jeg har kontaktet Robert Næss i dag, og får håpe jeg får positivt svar. Gjør alle mine handler gjennom Nordea Markets, så lov å være optimistisk.
Får jeg noe info fra han, så skal jeg dele det her.
junglehash
18.03.2023 kl 16:40 3279

Sitter med nesten 200k aksjer, ønsker ikke å selge til rabatt.. men en må huske Euronext growth har andre regler en hovedindeksen... De har litt friere regler når det gjelder bud og pris. (Det tilbudet Subsea7 kom med hadde aldri godt gjennom hvis Seaway7 var på hovedindeksen)
Ratbone
21.03.2023 kl 08:26 3089

Hei, jeg er ganske grønn når det gjelder utkjøp av aksjonerer. Visst vi nekter å selge kan de da bare tvinge oss ut uansett, eller blir det da en forlik sak/rettsak ?
stoploss14
23.03.2023 kl 09:01 2933

Aksjonærforeningen sa følgende:

Subsea 7 kan i utgangspunktet kreve tvangsinnløsning til hvilken kurs som helst.
Dersom minoritetsaksjonærene mener prisen er for lav, kan man be domstolen setter en ny pris.
Det er deriomt ikke sikkert at domstolen velger å ta saken. Men dersom man kan argumentere for at prisen er uforsvarlig lav, noe jeg mener den er rundt 6 kroner, så skal de ta saken. Da vil domstolen sette en "riktig pris" som blir gjeldene og som vi kan kreve å bli innløst til.

Var det et ok svar?
stoploss14
23.03.2023 kl 09:48 2898

Jeg mener det er viktig å legge merke til at alle sammeliknbare selskaper på Oslo Børs, da spesielt Cadeler, som i mine øyne opererer i samme marked, prises rundt bokførte verdier. Samme med Edda Wind. Tilbudet fra Subsea7 tilsvarer ca 50% av bokførte verdier.
Cancan
23.03.2023 kl 14:48 2834

Jeg synes også, det er et meget lavt bud. Jeg vil gerne være med til at dele omkostninger.
Send gerne løbende info😊
junglehash
24.03.2023 kl 17:06 2713

Spørsmål angående tilbudet fra Subsea7
Spørsmål som har kommet opp, som vi ikke vet svaret på.
Hvis person A hadde 100k aksjer da tilbudet kom fra Subsea7 (13 Mars). Deretter har person A kjøpt nye 100k aksjer.
Person A har nå 200k aksjer.
Vil alle 200k aksjene bli byttet inn til bytte forhold 22 til 1 ? (Kr 6.15)

Viss person A ikke velger å motta subsea 7 aksjer, men ønsker disse innløst i "cash" som vil bli caset viss han ikke godtar tilbudet på å få aksjer i Subsea7

Vil da prisen bli (tenkt tilfelle) at subsea 7 betaler kr 6.15 for alle 200k aksjene, eller vil kun de første 100k aksjen person A eiet da tilbudet kom fra Subsea7 ?

Vil de resterende 100k aksjene bli utbetalt med snittkurs fra tilbud 13 Mars til 14 April ?

Spørsmålet er: hva skjer med aksjer kjøpt etter 13 Mars
Redigert 24.03.2023 kl 17:07 Du må logge inn for å svare
stoploss14
24.03.2023 kl 19:05 2673

Det spiller ingen rolle mår aksjene er kjøpt. Tilbudet går ut 14.april, Da må aksjene være på VPS, altså kjøpt 3 dager før. Da kan du sende inn skjema å akseptere tilbudet for alle aksjene som er registrert på VPS.
Dersom du velger å ikke godta det frivillige tilbudet, vi du bli tvangsinnløst. Prisen der er ukjent, men vil være lik for alle aksjene du har på VPS. Når du kjøpte dem vil ikke ha noen betydning.
junglehash
25.03.2023 kl 03:37 2610

Viss det du sier er rett, da må jo det være en "god deal" å handle alle Seaway7 aksjer som er under kr 6.15 I kurs. Det forutsettes selvfølgelig at en ikke ønske Subsea7 aksjer, men kun cash. ( Som igjen forutsetter at Subsea7 betale minimum kr 6.15 for aksjene inn på konto) Det er derfor dette spørsmålet kom opp, hvorfor er da ikke Seaway7 aksjen mer attraktivt å handle viss en ønsker cash og ikke aksjer.
stoploss14
25.03.2023 kl 08:12 2572

Vel, ingen vet hva de kommer til å tilby de som ikke godtar tilbudet, og samtidig risikerer man å låse pengene en stund. Men ja, det kan godt være du har rett. Enn så lenge vil Seaway7 følge kursen i Sub7 pga arbitrasjemulighetene inntil budfristen er fått ut.
junglehash
07.04.2023 kl 04:29 2172

Subsea7 manglet ca 6% ( det er ca 870 mill aksjer i Seaway7) dvs Subsea7 mangler ca 50 millioner aksjer for å ha 100%.
Er det noen som vet hvor mange som har godtatt tilbudet. Ser på Nordnet (Nyheter) at det daglig står at (Subsea7 has received .........)
Det nærmer seg 14 April, og valget er ikke tatt, SELG ELLER VENT.
desirata
07.04.2023 kl 14:36 2077

Jeg vil ikke godta, vil bare sitte på gjerdet. Det kan ta en stund, men havvind markedet blir vel mye bedre i 2024 og 25. Da må retten sette verdier, etter hvilken tidsepoke ?
Ratbone
12.04.2023 kl 09:58 1845

Visst man ikke godtar tilbudet de kommer med, er det da bare å ikke foreta seg noe som er tingen.
Eller må man si at man ikke godtar tilbudet på noen måte?
stoploss14
13.04.2023 kl 09:09 1739

Selv mener jeg det tilbudet som nå ligger fremme er altfor dårlig, og kommer ikke til å takke ja. Også fordi jeg ikke ønsker Sub7 aksjer.
Da gjør man ingenting, så vil prosessen med tvangsinnløsning komme av seg selv etterhvert.
Ratbone
09.05.2023 kl 14:13 1251

Hei, nå fikk jeg brev om at tvangsinnløsning er på 6,15.
Er det håp om at dette går til domstolen og innløsningen kan bli høyere ?
Bullmarked
09.05.2023 kl 14:36 1235

Så lenge Subsea 7 har aksept på over 90% aksjen vil resten av aksjonærene tvangsutløses.
Uansett om man foretar seg noe eller ikke vil man bli tvangsutløst.
stoploss14
11.05.2023 kl 08:36 1136

Hei Ratbone

Jeg hadde lenge et håp om at flere investorer ville protestere mot innløsningskursen og kreve at domstolen skulle se på det, men når 99,5% av aksjonærene allerede har godtatt 6,15 er det nok dessverre veldig lite å gjøre. Du kan være glad du ikke tok imot tilbudet om Sub7 akjser. De var ikke verdt mer enn rundt 5,2 når de ble levert 24.04.23.