Okea-Analyse

Matro
OKEA 26.01.2022 kl 15:09 26812

I etterkant av Q4 trading update har jeg regnet litt på OKEA fremover. Det er mange som mener mye, men jeg lar tallene tale for seg selv. Jeg har et større regneark, men påpeker kun det mest vesentlige her.

2021
Omsetning 3.872 MNOK
Andre inntekter: 118MNOK Salg kontorbygg i Kristiansand + tidligere Q-rapporter
Direkte kostnader: -789 MNOK
Lønn og indirekte kostnader: -319 MNOK
Reversert nedskrivninger: +739 MNOK
Avskrivninger: 675 MNOK
Netto finans: -187 MNOK MNOK
Res.f.Skatt: 2.758 MNOK MNOK
Skatt: 2.124 MNOK "ca 77% i sum"
Res.e.skatt: 633 MNOK

Justeringer: -70 MNOK
Endelig resultat: 562 MNOK
Aksjekurs: 29,5,- kr

EPS: 5,42
P/E på kurs: 4,52x
EV/EBITDA: 2,18x
EV/EBIT: 3,23
mCap: 3.064 MNOK

Historisk har selskapet vært priset til P/E på rundt 8. Premiumaktørene prises til P/E 12 +-. OKEA er enn så lenge for liten til at selskapet fortjener noe mer enn P/E på 8. Det tilsvarer dog en aksjekurs på 43,34,- kr basert på 2021-tall.

Over til det mer interessante som er 2022e.

Som de fleste har fått med seg florerer det nå av oljeprisestimater og scenarioer hvor Brent kan gå til 100+. Gass på 221GBp/th i skrivende stund tilsvarer 29,74 USD/MMBTU som igjen tilsvarer USD/BOE 166. Det er ikke dårlig bare det, og selv om gass har falt mye siden ATH er den fortsatt på svært attraktive nivåer. Uansett, jeg har i 2022e gått ut fra følgende:

Brent spot: USD/BOE 65
Gass: USD/BOE 100
USD/NOK: 8,9

Videre har jeg forutsatt opprettholdelse av production reliability på de solide feltene, (Draugen, Ivar Aasen, Gjøa) og kun fra Q2 lagt til grunn skikkelig produksjon fra Yme. Legges f.eks. 25% produksjon til grunn fra YME i Q1, men normale nivå fra Q2 og utover får man følgende 2022e.

Omsetning: 6.233 MNOK¨
Andre inntekter: 0
Direkte kostnader: -900 MNOK
Lønn og indirekte kostnader: - 260 MNOK
Nedskrivninger: 0
Avskrivninger: 720 MNOK
Netto finans: -120 MNOK
Res.f.skatt: 4.149 MNOK
Skatt: 3.236 MNOK "78% skatt i snitt"
Res.e.skatt: 912 MNOK

Justeringer: 0
Endelig resultat: 912 MNOK
Aksjekurs 29,5,- kr

EPS: 8,79,- kr
P/E: 3,37x
EV/EBITDA: 1,72x
EV/EBIT: 2,01

Igjen, skal selskapet prises til P/E 8x vil aksjekursen da være 70,31,- kr.

Vi vet videre at det vil kommuniseres en utbyttestrategi i Q4-rapporten, nå som selskapet endelig har lov til det. Kanskje kommer utbytte, kanskje ikke. Uansett viser de kapitaldisiplin og de har kommunisert tydelig at de er på jakt etter oppkjøp/konsolidering/fusjoner. Jeg føler meg rimelig trygg på at det kommer noe i løpet av forholdsvis kort tid, men er også veldig komfortabel med å vente og la matematikken få rett til slutt.

Oppsiden fra regnestykket her kan jo sees i at oljepris og gasspris ligger over de nevnte nivåene på hhv. Brent Spot 65$ og Gass USD/BOE 100$ - noe jeg forsåvidt også anser som sannsynlig. Jeg liker også selskapet da energiproduksjon er den beste hedgen mot inflasjon, og selskapets relativt lave gjeld (Netto rentebærende gjeld per Q4-21 750 MNOK) og solide cashposisjon (2.034 MNOK per Q4-21) kombinert med stigende og solid inntjening gir trygghet mot kortsiktige børssvingninger.

Til slutt vil jeg påpeke at jeg har dratt ut det vesentligste her, det er flere nyanser som tilbakekjøp obligasjonslån OKEA02 og OKEA04, skatt, nedskrivninger, eventuelt lån på forretningsbygg solgt etc. Men det vil ikke påvirke totalen i større grad.

Matro


trodlet
26.01.2022 kl 15:51 13928

Veldig greit å se det svart på hvitt. Takk Matro.
wielkikrol
27.01.2022 kl 14:56 13672

Vanvittig høy omsetning i dag.
gandhi-21
27.01.2022 kl 19:32 13547

flott oppsett, men du har et veldig defensivt prisanslag for 2022.
Merkelig høy omsetning i dag ja, men typisk for en god aksje, lav omsetning på sure dager og visa versa
Blir spennende frem mot 11. februar.

Matro
28.01.2022 kl 09:31 13318

Jeg har et defensivt anslag for 2022 ja, enig der. Men jeg ønsker ikke å "hausse" aksjen. Analysen over kan jo defineres som et BEAR utfall ift råvarepriser, men selskapet vil likevel øke res.e.skatt med 62% YoY. Derfor synes jeg det er en ganske enkel beslutning å investere i selskapet. I tillegg vil matematikken vinne på et eller annet tidspunkt ift korrekt prising, som i min mening er grovt feil p.t.

Når det er sagt så kan vi legge inn en USD/BOE på olje og gass på hhv. 80$ og 150$ og USD/NOK 8,9 som er mer i tråd med forwardkurvene til b.la. DNB og Carnegie p.t.

Da blir regnestykket som følger:
Omsetning: 8.413 MNOK
Driftsresultat: 6.449 MNOK
Netto finans: -200 MNOK "Hensyntatt videre nedbetaling obgl.gjeld."
Res.f.skatt: 6.329 MNOK
Res.e.skatt: 1.392 MNOK

På aksjekurs 30,3,- kr i skrivende stund

EPS: 13,41,- kr
P/E: 2,26x 2022e

Cashbeholdning 3.431 MNOK "109% av nåværende markedspris"
Langsiktig gjeld: 2.178 MNOK "obligasjonslån OKEA02 og 03"

Selskapet er da gjeldsfritt ihht egen definisjon om "Net cash and cash equivalents - Net intrest bearing debt excl. leasing (IFRS 16)) og har 1,2 Mrd i frie likvider.

En ting jeg tenkte jeg skulle nevne var også at posten i langsiktig gjeld på 4.231 MNOK er fjerningsforpliktelser for Draugen. Dette er ikke reell langsiktig gjeld da Shell (selger av Draugen) har denne fjerningsforpliktelsen. Så denne posten skal eksluderes fra regnskapet, tilsvarende skal varige driftsmidler på aktivasiden reduseres med samme beløp. Har ingen effekt på EK eller annet, men gjeldsgraden ser verre ut enn den er - så greit å nevne.

Vi får se hvor vi går, men feilprisinger kan dessverre vare lenge før de til slutt bøyer av for matematikken.

God helg når den tid kommer.


gandhi-21
28.01.2022 kl 10:48 13244

takk for oppdateringen, jeg har selv regnet på OKEA ved hvert kvartalsresultat og kommet frem til samme ville tall. Markedet har skuffet hver gang og ikke tatt innover seg det fulle potensialet.
Konsulen
04.02.2022 kl 15:30 12662

Med oljepriser på mellom $70 - 90 vil OKEA være en pengemaskin uten like. Første kvartal 2022 vil bli enormt bra. De er snart gjeldfrie og vil bli nødt til å betale ut store utbytter.
Børsens billigste aksje og aller beste sparegris.
Matro
04.02.2022 kl 18:03 12581

Det er helt rett. Jeg har regnet på AKERBP, EQNR, "Vår Energi", DNO, NORECO, PEN, PNOR og LUNE for å ta et godt øyeblikksbilde av "oljemygger" og premiumselskap på NCS og det europeiske markedet generelt. Det finnes ingen bedre enn OKEA ift multipler. Når det er sagt så har en del av disse aktørene vesentlig oppside å få driften ordentlig opp å gå - men OKEA har det meste av kontantstrøm de kan dra ut på bortimot 100% kapasitet (unntatt YME som ikke forventes å nå full ytnyttelse ila Q1).

De siste to ukene har Martin Mølseter i First Fondene solgt seg kraftig end og lagt lokk på kursen. Han virker å ønske seg ut på kurs 32,- kr, men har allerede halvert beholdningen. Slik jeg ser det er det en rotasjon av posisjonen hans da den ble opparbeidet ila siste halvdel Q4-21 og han ønsker å realisere rask gevinst. Jeg synes det er fint at langsiktige investorer som Harald Espedal via Salt Value og Espedal og co. AS samt Eirik Must v/ Must Invest sitter helt i ro.

Matematikken vil vinne til slutt og forhåpentligvis blir prisingen mer korrekt etter hvert.
Matro
04.02.2022 kl 18:04 12579

Mange skrivefeil her på fredagskvelden, beklager dette.
gandhi-21
07.02.2022 kl 16:41 12184

Sparebanken skriver i dag; Hva gjelder Okea, som meglerhuset har hatt som et av sine toppvalg i hele 2021, skrives det at det kan være på tide med en pust i bakken etter svært sterk oppgang den seneste tiden.

Samtidig hever de kursmålet fra 30 til 35,- og anbefaler kjøp.

Presentasjon av q4 på fredag blir spennende.
wielkikrol
10.02.2022 kl 13:06 11869

Da er det kun en dag igjen. Noen tanker om i morgen ? Flere som har fått juling i dag.
gandhi-21
10.02.2022 kl 13:30 11851

AkerBP; forventer store investeringer kommende år, utbytte som tidligere meldt, aksje ned 6,3%
DNO; lavere produksjon en forventet, lavere kontantbeholdning, intet om utbytte som jeg kan se. aksje ned 3,6%
Equinor; høyere salg en forventet, investeringer som meldt tidligere, dobler utbytte,. Aksje opp 2,3%

Vi får se hva OKEA kan overraske med, det knytter vel seg størst spenning til utbytteplan eller hva ?
wielkikrol
10.02.2022 kl 18:29 11731

Godt oppsummert, og helt enig.
trodlet
11.02.2022 kl 06:34 11580

Det er vel ingen som blir overrasket om resultatene i 2022 blir omtrent som 4.kvartalsresultatet eller bedre. Da vil det gi en EPS på ca 11,- Vi er allerede ca halvveis i 1. kvartal, så det er vel lov å håpe at dette kvartalet blir enda bedre enn det foregående. Men hvordan markedet tar i mot dette i dag er umulig å spå, men opp skal vi nok ila 2022 om bare oljeprisen ikke stuper.
Tricky
11.02.2022 kl 07:34 11496

Whau!, Veldig veldig godt resultat å cashresultat.
gandhi-21
11.02.2022 kl 10:54 11379

Bare gode nyheter;
16% høyere reserver
10% økning i produksjonen for 2022
Lavere kostnader
Full pengebinge
Eneste som manglet var en utbytteplan.
wielkikrol
11.02.2022 kl 11:10 11361

Ja. Hvem selger i dag ? Folk som forventet utbytte? Blir gjeldfritt snart.
ktk52
11.02.2022 kl 13:13 11268

Må være noe jeg ikke skjønner her! En av dagens tapere på kjemperesultat og god guiding. Helt håpløst, men amatørene er i flertall på Oslo Børs!!
nw2011
11.02.2022 kl 17:49 11138

Syntest det er fornuftig å ikke legge opp til utbytte endå .
Like bra å styrke balansen , ha cash til videre vekst .
OKEA er er selskap med en sunn forretnings filosofi / profil .
Jeg blir sittende med tro på at OKEA aksjen vil levere god avkastning det inneværende året .
nw2011
11.02.2022 kl 17:49 11208

Syntest det er fornuftig å ikke legge opp til utbytte endå .
Like bra å styrke balansen , ha cash til videre vekst .
OKEA er er selskap med en sunn forretnings filosofi / profil .
Jeg blir sittende med tro på at OKEA aksjen vil levere god avkastning det inneværende året .
wielkikrol
11.02.2022 kl 19:47 11156

Og der gikk olja..
Slettet bruker
22.02.2022 kl 20:26 10159

Noen som har peil på TA? Er vi i en cup and handle mønster? vi er vel i hanken nå. Dersom dette stemmer skal vel Okea har potesialet på ca 40kr innen relativt kort tid?
Tricky
23.02.2022 kl 08:41 9995

Kjenner ikke til det tekniske mønster, men kan regne ut 2022 ser ut til å bli et veldig, veldig godt år for Okea. Tro ikke Okea har ikke et valg, det vil bli varslet et utbytte ifb med GF senere. Resultat godt, Cashposisjon godt, forventning fra eiersiden om utbytte og/eller tilbakekjøp av aksjer.
Sydney
23.02.2022 kl 09:31 9926

Rein logikk. Europa ønsker ikke gass fra Russland. Heller ikke olje. De vil foretrekke norsk.
Det blir full gass hele år.
De kan også frakte gass fra USA der må være godt nytt for frakt selskapene... Jeg har kjøpt noreco Olea og panoro.
wielkikrol
28.02.2022 kl 19:20 9488

Selger ikke en aksje her.
bury
01.03.2022 kl 14:33 9412

Synes OKEA virker spennende basert på dagens olje-og gasspris. Er det noen forklaring på at kursen er lavere med en oljepris på over 100 dollar fatet enn da oljeprisen var på 80-tallet?
wielkikrol
01.03.2022 kl 15:04 9411

Kan være kontrakter som er inngått på lavere priser, men usikker. Samme situasjon her som Aker BP på 250 tallet. Bare kjøp
Tricky
01.03.2022 kl 15:22 9400

I dag er det en låg på kursen, en eller annen som la inn en salgsorder på ca 250.000 aksjer til 30 i formiddags. Så er vel det som holder aksjen nede her i dag. Men ellers ikke noen grunn til den ikke skulle følje de andre oljeselskaper oppgang.
StevenG
01.03.2022 kl 15:53 9364

Noen som legger kjempe sperre på 30kr , for å for å skrape opp mer under ?

Canada først ute som kutter all import av olje fra Russland .. ballen ruller ... oljepris på 120$ innen fredag denne uken
Tricky
01.03.2022 kl 16:37 9319

Vet ikke, litt av en gåte, var dog enten spist opp eller annulert etter kl 15.
gandhi-21
01.03.2022 kl 17:00 9284

Okea opp 4,11% i dag, Vår opp 7,68%. I følge mine beregninger er OKEA priset til halvparten av Vår sett opp mot inntekt og produksjon, noen som har tanker om det ?
bury
01.03.2022 kl 17:24 9244

Ifølge Investtech sin tekniske analyse ligger det motstand på 31,20. Er bare å kjøpe med begge hender her før den bryter motstanden - for da kan det gå fort videre mot 40. Virker - som andre skriver på forumet - mye rimeligere priset enn Vår.
Redigert 01.03.2022 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
wielkikrol
02.03.2022 kl 11:22 9179

Kan noen fjerne sperren på 32?
Matro
02.03.2022 kl 11:39 9167

Med en oljepris på 112 USD/BOE og en gasspris på 296 USD/BOE i skrivende stund (dog mye volatilitet i gassprisene i dag) får alle oljeprodusenter er løft på OSEBX i dag. Jeg diskonterer enda ikke inn disse nivåene for året samlet, men øker snittpris for året 2022e til hhv. 95 USD/BOE for olje og 170 USD/BOE for gass. Dette gir en ganske merkbar effekt i kontantstrømmene OKEA genererer.

For Q1 forventer jeg en EPS stor 3,48,- kr og for året samlet EPS 16,27,- kr. Det tilsvarer P/E på hhv. 2,26x og 1,94x for året samlet. I analysen er Q1 lavere enn resten av året da vi ikke har hatt full YME-effekt i store deler av Q1-22, men som vil komme utover året.

Jeg har sendt spørsmål til b.la. Arctic og SB1-Markets om hvorfor det ikke settes fokus på denne feilprisingen når man ser det opp mot peers og premium-selskaper, men har enda til gode å få et godt svar. Meglerbransjen er forholdsvis kynisk, og det er enn så lenge ikke nok omsetning eller volum i aksjen til at det kan generere noe særlig til kurtasjeinntekter for meglerhusene til at det er interessant. Jeg har likevel tro på at feilprisingen vil lukke seg, men at vi nok må vente til neste tradingupdate eller annen trigger (Hamlet-funn?) først.

I tillegg registrerer jeg at Martin Møseter i First Fondene har lagt et lokk på aksjen på 32,- kr. Prøvde å undersøke litt om hvorfor han gjør dette, og fant at det er uttrekk fra fondet hans som tvinger han til å realisere på disse prisene. Følg med i aksjonæroversikten så er han registrert under Sparebank 1 SMN Invest AS da han er registrert under Sparebank Midt-Norges corporate-paraply. Han hadde per tirsdag (aksjonæroversikten er T+2 dager forsinket) 304.000 aksjer igjen, ned fra 1.071.400 aksjer som var høyeste nivået jeg kan registrere. Han har kun solgt på kurser over 31,- kr, og jeg forventer at motstanden løsner når han er ute som kan skje denne eller neste uke avhengig basert på takten historisk.

Det er desto hyggeligere å se at Harald Espedal v/ Salt Value kjøper mer og langsiktige storinvestorer som Eirik Must v/ Must Invest AS ikke selger.

Jeg har tidligere skrevet at jeg ikke ønsker å hausse aksjen, og det står jeg fortsatt for, men jeg ser ingen grunn til at ikke aksjen bør handles på nivåer nærmere 45-50,- kr på nåværende nivåer og multipler i både kontantstrøm og balanse. Selskapet har etter tilbakekjøp obligasjoner annonsert 25.02.22 en netto rentebærende gjeld stor 511 MNOK, og vil mer estimatene jeg har skrevet over, uten ytterligere gjeldsreduksjon, ha en EV/EBITDA stor 0,93x.

Det er selvfølgelig risiko på nedsiden ifbm oljepriskorreksjoner, gassprisfall, ytterligere forsinkelser YME, begrenset likviditet i aksjen per nå osv. Jeg blir likevel sittende og forventer et legg opp de neste 2-3 månedene.

Matro
Fortun25
02.03.2022 kl 15:43 8999

Dårligste oljeaksje på børsen både i går og i dag.

Det er noe sykt over denne aksjen selv om alle tall peker mot høyere kurser

Matro
02.03.2022 kl 17:34 8922

Matematikken vinner nok til slutt, og tålmodighet er en dyd.
wielkikrol
02.03.2022 kl 20:58 8858

Ja. Bryter det ikke 32 i morgen så er det bare helt utrolig.
bury
02.03.2022 kl 21:30 8813

Matro sine analyser virker svært grundige. Antar de mest salgskåte kom seg ut i dag og at kursen endelig kan starte ferden mot 40. Jeg tror det kan gå rimelig kjapt. Oljeprisen har ikveld for øvrig passert 114 dollar fatet - Matro må kanskje snart på banen igjen og oppdatere analysen sin😅
StevenG
03.03.2022 kl 08:41 8586

1
"Oil traders say that Russia does NOT have buyers right now for 2m/b/d of its oil exports, and that could be increase to 4mill or Even more due to "self-sanctioning" . Even with 20-30$ discount no one is touching it"

Russia normally exports 8mill b/d of Crude and products every Day.. traders are rushing to get call options for 140-150$ .