Okea-Analyse

Matro
OKEA 26.01.2022 kl 15:09 22733

I etterkant av Q4 trading update har jeg regnet litt på OKEA fremover. Det er mange som mener mye, men jeg lar tallene tale for seg selv. Jeg har et større regneark, men påpeker kun det mest vesentlige her.

2021
Omsetning 3.872 MNOK
Andre inntekter: 118MNOK Salg kontorbygg i Kristiansand + tidligere Q-rapporter
Direkte kostnader: -789 MNOK
Lønn og indirekte kostnader: -319 MNOK
Reversert nedskrivninger: +739 MNOK
Avskrivninger: 675 MNOK
Netto finans: -187 MNOK MNOK
Res.f.Skatt: 2.758 MNOK MNOK
Skatt: 2.124 MNOK "ca 77% i sum"
Res.e.skatt: 633 MNOK

Justeringer: -70 MNOK
Endelig resultat: 562 MNOK
Aksjekurs: 29,5,- kr

EPS: 5,42
P/E på kurs: 4,52x
EV/EBITDA: 2,18x
EV/EBIT: 3,23
mCap: 3.064 MNOK

Historisk har selskapet vært priset til P/E på rundt 8. Premiumaktørene prises til P/E 12 +-. OKEA er enn så lenge for liten til at selskapet fortjener noe mer enn P/E på 8. Det tilsvarer dog en aksjekurs på 43,34,- kr basert på 2021-tall.

Over til det mer interessante som er 2022e.

Som de fleste har fått med seg florerer det nå av oljeprisestimater og scenarioer hvor Brent kan gå til 100+. Gass på 221GBp/th i skrivende stund tilsvarer 29,74 USD/MMBTU som igjen tilsvarer USD/BOE 166. Det er ikke dårlig bare det, og selv om gass har falt mye siden ATH er den fortsatt på svært attraktive nivåer. Uansett, jeg har i 2022e gått ut fra følgende:

Brent spot: USD/BOE 65
Gass: USD/BOE 100
USD/NOK: 8,9

Videre har jeg forutsatt opprettholdelse av production reliability på de solide feltene, (Draugen, Ivar Aasen, Gjøa) og kun fra Q2 lagt til grunn skikkelig produksjon fra Yme. Legges f.eks. 25% produksjon til grunn fra YME i Q1, men normale nivå fra Q2 og utover får man følgende 2022e.

Omsetning: 6.233 MNOK¨
Andre inntekter: 0
Direkte kostnader: -900 MNOK
Lønn og indirekte kostnader: - 260 MNOK
Nedskrivninger: 0
Avskrivninger: 720 MNOK
Netto finans: -120 MNOK
Res.f.skatt: 4.149 MNOK
Skatt: 3.236 MNOK "78% skatt i snitt"
Res.e.skatt: 912 MNOK

Justeringer: 0
Endelig resultat: 912 MNOK
Aksjekurs 29,5,- kr

EPS: 8,79,- kr
P/E: 3,37x
EV/EBITDA: 1,72x
EV/EBIT: 2,01

Igjen, skal selskapet prises til P/E 8x vil aksjekursen da være 70,31,- kr.

Vi vet videre at det vil kommuniseres en utbyttestrategi i Q4-rapporten, nå som selskapet endelig har lov til det. Kanskje kommer utbytte, kanskje ikke. Uansett viser de kapitaldisiplin og de har kommunisert tydelig at de er på jakt etter oppkjøp/konsolidering/fusjoner. Jeg føler meg rimelig trygg på at det kommer noe i løpet av forholdsvis kort tid, men er også veldig komfortabel med å vente og la matematikken få rett til slutt.

Oppsiden fra regnestykket her kan jo sees i at oljepris og gasspris ligger over de nevnte nivåene på hhv. Brent Spot 65$ og Gass USD/BOE 100$ - noe jeg forsåvidt også anser som sannsynlig. Jeg liker også selskapet da energiproduksjon er den beste hedgen mot inflasjon, og selskapets relativt lave gjeld (Netto rentebærende gjeld per Q4-21 750 MNOK) og solide cashposisjon (2.034 MNOK per Q4-21) kombinert med stigende og solid inntjening gir trygghet mot kortsiktige børssvingninger.

Til slutt vil jeg påpeke at jeg har dratt ut det vesentligste her, det er flere nyanser som tilbakekjøp obligasjonslån OKEA02 og OKEA04, skatt, nedskrivninger, eventuelt lån på forretningsbygg solgt etc. Men det vil ikke påvirke totalen i større grad.

Matro


longo
03.03.2022 kl 10:16 7260

Bloomberg melder nå at gas futures stiger med 20% til rekordnivå og indikerer langvarige høye gasspriser.

Noen som vet hvor prosentandel gass OKEA har i sin produktmiks? Jo høyere, jo bedre, naturligvis. Mener å ha hørt 35%, noen som vet?
Matro
03.03.2022 kl 10:29 7254

OKEA har rundt 20% av totalt volum i gass. Fra minnet guidet de rundt 20.850 BOEDP for 2022. Det betyr 4.170 BOEPD i gass. Naturgass er p.t. priset til 442 GBp/th som tilsvarer 58,91 USD/MMBTU som igjen tilsvarer en pris for gassen stor USD/BOE 329. Det er ganske hinsides. Nå har OKEA hedget en 30% av gassproduksjon på pris tilsvarende USD/BOE 226 som var fornuftig gitt prisene vi så før Ukraina, men vil redusere den totale effekten av gassprisene vi ser nå noe.

Jeg har ikke brukt disse råvareprisene i analysene mine, men hvis vi legger gass og oljeprisene p.t. til grunn for siste del av Q1 (mars) vil OKEA omsette for rundt 2,38 mrd kroner. Til sammenligning var total omsetning for hele 2021 på 3,78 mrd.

At kursen responderer opp er jo hyggelig, men aksjen prises fortsatt ekstremt lavt gitt utviklingen...
Matro
03.03.2022 kl 10:30 7327

Merknad vedr. gasshedge.

OKEA uses derivative financial instruments to manage exposures to fluctuations in commodity prices. At 31
December 2021, OKEA had sold forward 30% of the net after tax exposure for natural gas for Q1-22 at an
average price of 304 GBp/th, 20% for Q2-22 at an average price of 216 GBp/th and 20% of Q3-22 at an average
price of 213 GBp/th.
Unrealised gains from these positions were NOK 52 million per 31 December 2021.
StevenG
03.03.2022 kl 10:33 7375

BREAKING: European natural gas benchmark TTF surges to €199.99 per MWh, a new all-time high. In crude oil terms, natural gas is trading at what's ~$360 per barrel of oil equivalent!!! #ONGT #Ukraine

Og der var vi tilbake til start. For en vits. Tålmodighet sier enkelte.
StevenG
03.03.2022 kl 16:04 7358

Bare frykt pga iransk olje på markedet . Sitt en måned og du ser ingenting av dette. Kjøpsmulighet .
Iran kam tilføre 1 til 1.5 mill fat pr dag , ikke i nærheten av det du mister fra Russland

Jo, enig der. Kjøpt på mange dipper. Sett tilbake er kursen det samme som i slutten av oktober. Det har jo skjedd litt siden det. Setter vi strikken 1 år tilbake er det noe annet.
Fortun25
04.03.2022 kl 16:40 7071

Helt utrolig.

Dårligste oljeaksje på børsen igjen og gikk i minus som den eneste til tross for sterk stigning på oljepris og gass gjennom dagen.
Det må være noe spesiellt med aksjonærstrukturen i selskapet. Det renner på med selgere hele tiden og det har det gjort de siste mndr.
Har mistet troen og tror ikke den har noe større potensialet enn andre oljeaksjer. Har derfor solgt 75 % i okea og lagt det inn i akrbp/eqnr/ var. Alle gir også utbytte i motsettning til Okea så langt.


Forstår det, lykke til. Vil tro alle går bra fremover. Mulig mangel på utbytteplan er hva som holder igjen Okea. Blir sittende.
StevenG
05.03.2022 kl 09:54 7002

Ser man på investor listene så ser man at det er fond som vekter seg ned /samt noen større som selger, derfor salgspresset rundt 32kr. Så det holdes ett lokk der til strikken ryker , og da går det fort oppover. Bare å fylle på under 32kr , så skal man se virkelige resultater fremover. Oljeprisen vil holde seg høy fremover og gikk opp igår kveld pga at USA vurderer å stoppe import av Russisk olje. Det kommer til å skje og Iran kommer ikke til å klare å fylle opp etterspørselen. I tillegg håper vi på oljetreff i feltene OKEA har lisens på ( ref siste webmld) . Nei, OKEA virker meget godt priset kontra AKerBP og VÅr midt imellom.
Fortun25
05.03.2022 kl 14:04 6960


Jeg tror kursutviklingen i Okea sitt største problem på kort sikt er selskapets nest største aksjonær som eies av PE fondet Seacrest med 16 mill aksjer.

Dette er ikke en langsiktig aksjonær.
StevenG
07.03.2022 kl 08:13 6779

Det har mandag morgen blitt handlet i minst 200 kontrakter om å kjøpe et fat nordsjøolje for 200 dollar i mai, ifølge Bloomberg, som viser til tall fra ICE Futures Europe.

Noen tradere har også kjøpt muligheten til å kjøpe 200-dollarsfat allerede i april.

Prisen på selve mai-kontrakten hoppet 152 prosent til 2,39 dollar per kontrakt for et fat, skriver Bloomberg videre.

Utviklingen kommer som følge av at også oljeprisen hoppet da handelen i Asia åpnet i natt. På det meste kostet et fat olje mer enn 130 dollar natt til mandag.
trodlet
07.03.2022 kl 11:53 6685

Okea følger nok med opp. Likevel skjer det ofte uventede ting i handelen. I dag lå det 200 aksjer til salgs for 32,8. Neste for salg var 33,1 , 1700 stk. Jeg har ikke tenkt å kjøpe i dag, men jeg tenkte at jeg bare skulle ta vekk de 200 til 32,8, så jeg kjøpte de. Men ingenting skjedde med ordrebildet. Mange aksjer ble omsatt for 32,8 og likevel viste det at det lå 200 stk for salg. Det er vanskelig å gjøre vurderinger når man ikke ser hele bildet.

Og vi er i minus...
Fortun25
07.03.2022 kl 15:53 6631

Med en oljepris på usd 120/fat og en gasspris rundt 500 usd/fat.

Det er ingen grunn til å løpe etter denne sksjen før de kortsiktige aksjonærene er ute.
Redigert 07.03.2022 kl 15:56 Du må logge inn for å svare
trodlet
08.03.2022 kl 17:08 6335

Dette er fra Matro sitt innlegg 02.03.2022:
"Med en oljepris på 112 USD/BOE og en gasspris på 296 USD/BOE i skrivende stund (dog mye volatilitet i gassprisene i dag) får alle oljeprodusenter er løft på OSEBX i dag. Jeg diskonterer enda ikke inn disse nivåene for året samlet, men øker snittpris for året 2022e til hhv. 95 USD/BOE for olje og 170 USD/BOE for gass. Dette gir en ganske merkbar effekt i kontantstrømmene OKEA genererer.

For Q1 forventer jeg en EPS stor 3,48,- kr og for året samlet EPS 16,27,- kr. Det tilsvarer P/E på hhv. 2,26x og 1,94x for året samlet. I analysen er Q1 lavere enn resten av året da vi ikke har hatt full YME-effekt i store deler av Q1-22, men som vil komme utover året."

Når vi ser hvordan markedet er pr i dag, så er det vel ikke utenkelig å oppnå de prisene Matro bruker i denne analysen.
Så lurer jeg på, hva skal Okea gjøre med overskuddet om de oppnår en EPS på f.eks NOK 16,-?
Det må vel bli utbytte, men når og hvor mye?

Fortun25
09.03.2022 kl 10:17 6154


Det nytter ikke å regne multippler i denne aksjen. Aksjen omsettes i dag til ca samme kurs som når oljeprisen var 80 usd. Og nå er den 130 usd. Med en skyhøy

Gasspris i tillegg. Det forteller noe om salgspresset i aksjen. I dag har vi sett at aksjen faller nærmere 5 % når oljeprisen faller fra 130 usd til 129 usd.

Det er ikke nok kjøpere i aksjen og selgerne mer eller mindre sloss om å bli kvitt aksjene.
trodlet
09.03.2022 kl 10:41 6306

Fallet vi ser i dag går over hele sektoren, så ikke noe spesielt for Okea. Faktisk så har Equinor stort sett vært mer ned i dag enn det Okea har vært. Det har vært en fin utvikling på Okea den siste tiden, og det med ganske bra omsetning.
kodenavn
09.03.2022 kl 10:49 6290

Fantastisk kjøpsanledning i olje i dag.
Nå kan OKEA kjøpes på samme kurs som i oktober.
Men olje-og gassprisen er vanvittig mye høyere.
P/E på 2 nå, på et oljeselskap.
Jeg skjønner det ikke.
Kjøp.
kodenavn
09.03.2022 kl 11:30 6291

i Q4 var 34 % av inntektene i OKEA fra gass.
Oppnådd gasspris i Q4 var 188 USD/boe
Det blir utrolig mye mer dette kvartalet, noen som vet hva vi kan regne med, ish ?
Fortun25
09.03.2022 kl 13:53 6258


Okea har i dag samme kurs som i oktober. EQNR har i samme tidsrom steget 36%.

Oljeprisen har steget over 50%, og gassprisen 500%. Aksjen har den desisert dårligste kurutviklingen av alle oljeaksjer siden oktober.

Jeg hadde stor tro på denne aksjen men ser at selskapets 2 største aksjonærer med vel 63% av aksjene er svært uheldig
trodlet
09.03.2022 kl 14:38 6212

Det som skjer i dag må vi kunne kalle støy. Hele sektoren faller kraftig. Det er selvsagt kjedelig når verdien av aksjene vi har faller, men det hjelper å huske at dagens kurs burde stå seg godt selv med en oljepris langt under 100 USD.
Det er rart hvor vanskelig det er å kjøpe når prisene faller, men jeg valgte å øke beholdningen med 10% i dag.


Noen som har tanker om hvorfor OKEA framstår som den mest volatile oljeaksje på børsen ?

Dette gikk fort ned.. olja står fortsatt i 100.

Pareto Securities høyner kursmålet på Okea til 36 kroner pr aksje og gjentar en kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Med nåværende råvarepriser og produksjonsvekst på over 25 prosent i 2022 venter meglerhuset at 2022 vil være et rekordår for selskapet. Med en Brent-olje på 100 dollar fatet og europeisk gass på 35 dollar pr tusen kubikkfot vil selskapet ha 440 millioner dollar i kontanter ved utgangen av 2023, som innebærer en netto kontantposisjon på 75 prosent av dagens markedsverdi, skriver meglerhuset.

"Mens oppstart av utbytte kan skje senere i år, forventer vi at det meste av kontantene vil bli brukt
bertil
16.03.2022 kl 20:34 5826

Flott med en kjøpsanbefaling fra Pareto, men hvordan får de 440 mill dollar ( 3,9milliarder) til å bli 75% av en børsverdi på 3,1 milliarder ? Riktig her må bli ca 125 %.Her kan de betale ut dagens verdi i utbytte og enda sitte igjen med over milliarden.


En kontantbeholdning på 440 mill $ utgjør ca. 36,- nok pr aksje. Oppkjøp; tviler, utvikling av felt; JA .
Matro
17.03.2022 kl 08:58 5629

Som Pareto skriver er 440MUSD 75% av markedsverdien på en "Net-cash basis". Det betyr for OKEA's del kontanter og kontantekvivalenter minus obligasjonsgjeld. Da har Pareto forskuttert videre nedbetaling av oblg.gjeld (som jeg er enig i og med at de har høye renter på kupongen og det er veldig lønnsomt for selskapet å betale ned denne).

Når det er sagt treffer de ganske godt synes jeg med en 22e P/E stor 2,1x. Justerer jeg til deres prisanslag på gass og olje ender jeg på 2,051x. Når det er sagt har de også i analysen lagt til grunn et utbytte stort 9% for 2022, tilsvarende 2,56,- kr / aksje basert på kursen når analysen ble publisert. Dette antas videre økt til 18% direkteavkastning i 2023 tilsvarende 5,12,- kr aksjen.

Jeg synes de bruker fornuftige tall, og det er bra at de faktisk peker på de reelle feilprisingene som foreligger i selskapet - men at kursmålet basert på dette settes til kun 36,- kr er ganske defensivt. I min mening burde man uten problemer kunne lagt seg på minimum 47,- kr. Men vi kommer nok dit etterhvert.

Har vi testa ATH to ganger nå? Godt driv i dag.
Tricky
17.03.2022 kl 18:04 5475

At de ligger en annelse unner, kan skyldes prisstigningene i Q1 ikke helt slår på resultatet da de allerede hadde solgt olje i Januar excl evt Yme olje. Men blir ganske gode marginer fremover da. Ja prisene i januar var for så vit hellere ikke dårlige.
talund
24.05.2022 kl 09:41 3705

TS ser ut til å ha truffet perfekt med sitt estimat. Bra gjort matro! Så får vi se framover hva som skjer med olje og gasspriser.
Redigert 25.05.2022 kl 12:23 Du må logge inn for å svare

Sparebank 1 markets hever kursmålet fra kr. 40, mandag 23.05.22 til kr. 50 i dag, tirsdag 24.05.22. De har tydeligvis regnet litt mer på caset siden i går.

"OKEA’s USD 117.5m deal with Wintershall will employ unproductive cash and confirms the company’s growths ambitions. While the deal is neutral on our SOTP valuation (before FX adjustment), we lift our 2023-24 EPS and DPS in USD by 20-25%. Measured in NOK, 2023-24 EPS forecasts are lifted 38%. We increase our target price to NOK 50/share, up from NOK 40/share. Our new target price corresponds to P/NAV of 1.0x and 2023-24 P/E of 5x, 7x and 8x."
UberMath
24.05.2022 kl 19:13 3511

Hei hvor det går!

Arctic Securities oppjusterer sitt kursmål på Okea til 55 kroner fra tidligere 39 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset.

Kursmålet høynes etter den nylige avtalen med Wintershall Dea om kjøp av andeler i Brage, Ivar Aasen og Nova, oppjusterte estimater på olje- og gasspriser siden den forrige oppdateringen, samt positive valutaeffekter.

Investtech-analyse 27.05.
«Okea ligger i en stigende trendkanal etter at investorene de siste to årene stadig har gått oppover i pris for å kjøpe seg opp i aksjen.

Stigende trender indikerer en økende optimisme i markedet og at selskapets fremtidsutsikter er i stadig bedring. En videre kursoppgang indikeres.

Også Okea kan virke farlig, da det er over 35 prosent ned til nærmeste støtte, ved 31,00 kroner, og det er lett å tenke at nedsiden er stor. Momentumet i aksjen er imidlertid meget sterkt og Investtech-forskning viser at aksjer med lignende karakteristika har gjort det mye bedre enn andre aksjer de etterfølgende månedene.»
bury
28.05.2022 kl 13:01 2947

Investtech er for de etterpåkloke 😅
talund
28.05.2022 kl 15:51 2881

Alle Investtechfans ønskes selvfølgelig velkommen etter inn i OKEA