Er bankene og obligasjonseierne interesserte i å overta PGS?

MH77
PGS 28.01.2022 kl 11:21 1418

Registrer at en del frykter at gjelden til PGS vil bli konvertert til egenkapital, og at dagens aksjonærer mister det meste. Jeg kan ikke skjønne at obligasjonseierne og bankene vil være interessert i det, for da må de sannsynligvis bokføre store tap. Det enkleste for dem er jo å skyve på gjelden.

Samtidig må vel kreditorene ha en godkjenning fra en domstol for å tvinge gjennom en slik løsning, og det blir vel vanskelig når fremtidsutsiktene er såpass lyse?
HP17
28.01.2022 kl 11:36 1341

Det er et meget godt poeng. Tror det har vært en overreaksjon og tvangssalg av aksjer. Nå kan spillet i PGS snu om.
JanOrge
28.01.2022 kl 12:19 1205

Det er flere ting ved resonnementet som ikke holder helt. For det første så er faktum at selskapet ikke klarer å betale ved forfall. Hadde det vært åpenbart at rullering/skyving på gjelden var risikofritt, så antar jeg at det bare hadde vært å refinansiere hos andre långivere? Når det ikke er mulig, så er det et signal i seg selv. For det andre så snakkes det om at det lysner både det ene og det andre stedet. Dersom oppgangen hadde vært konkret og synlig så kunne jeg vært enig, men PGS klarer ikke vise til konkret lysning annet enn det mange gjentar generelt; "høy oljepris øker sannsynligheten for leting". Og for det tredje; dersom det er slik at det er åpenbart at oppturen kommer, så er jo gjeldskonvertering for långiverne helt gull. Godkjenningen om konvertering er uansett mindre inngripende enn konkurs, så jeg kan liksom ikke skjønne hvorfor godkjenning ikke skulle gis. PGS har avtalt en stor tilbakebetaling i løpet av året. Når de ikke klarer å holde avtalen så kan det få andre konsekvenser enn at en domstol sier at "dette med avtalt tilbakebetaling skal ikke få noen effekt rundt avtalt dato". Det ville gjøre det umulig å være långiver.

Dette gjelder PGS. Det gjelder i DOF, selv om en gjeng fornekter muligheten for konvertering. Man skulle jo ønske at det ikke skjer selvsagt, men se på SDRL, PRS, KOA, osv. Det skjer gang på gang i selskaper som misligholder.
Redigert 28.01.2022 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
danmark1
28.01.2022 kl 12:22 1186

DNB Markets tror at olieprisen kan ramme 100 dollar pr. tønde
https://shippingwatch.dk/Offshore/article13680531.ece
Står i skærende kontrast til kursfaldet i PGS.
MH77
28.01.2022 kl 13:00 1065

Jeg er ingen ekspert på dette, men kreditorene kan vel ikke kreve å få konvertert gjelden til aksjer, de må vel i så fall begjære selskapet konkurs og få en domstol til å godkjenne denne. Det finnes jo konkursbeskyttelse, og spørsmålet vil vel da være om selskapet driver på kreditors regning.

Poenget mitt er at kreditorene sannsynligvis vil se seg tjent med å skyve på lånene hvis de opplever at det er håp om at selskapet skal øke inntjeningen og klare å betjene lånene.
WETrader
28.01.2022 kl 13:03 1048

Er det ikke underlig at DnB Global ikke har redusert sin eierandel på 5,9% siden DnB kom med sitt kursmål på 1 kr?
PeGes
28.01.2022 kl 17:21 775

«For det første så er faktum at selskapet ikke klarer å betale ved forfall»

Vel, det var ikke akkurat det som var sagt og skrevet på Q4 rapport: det var en reel mulighet for at de ikke klarer å betale ved forfall. Det ble ikke sagt at det var et faktum at de ikke klarte det.