Axa, tar grep i et «coming market»


ET BLIKK TILBAKE.
For Axa ble -21 dessverre det året, de måtte kvitte seg med ubalansen i selskapet, ved å ta store nedskrivinger gjennom året.
Hele bransjen som er representert på Ose, har på en eller annen måte vert igjennom denne problemstillingen.
Sektoren ble parkert og bygget derfor ubalanser, samtidig som bankene økte pengemengden over år på en svært ekspansiv finanspolitikk.
Den sterke trenden økte verdien på aktiva, som løpende gjorde det mulig å refinansieres gjeld og avverge mislighold.
På dette grunnlag har gjelden kunne fortsette å øke frem til i dag med vel 5 % pr år. (publikum)

ETT BLIKK FREMOVER.
Denne epoken er nå i ferd med å avta, ettersom en tiltagende hyperinflasjon fra knapphetsgoder, sviktende logistikk,
geopolitiske utfordringer, klimahensyn og utfordrende produksjons logistikk, har gjort seg gjeldende.
Denne endringen har en lagtidshorisont, som vil trekke inn kjøpekraft og redusere aktiviteten.
Inflasjonen kan da blir så sterk, at renten settes på hold.
Dette vil redusere verdien på aktiva, som da ikke lenger kan refinansieres.

Denne utviklingen har allerede startet, og vil over tid trekke sektoren tilbake inn i økonomien,
for å reversere tilbake ubalanser bygget over år fra en ekspansiv finanspolitikk.

KOMMENTAR TIL RESULTATSVARSEL Q4-21
Axa vil dekke ekstra ordinær nedskrivingen over balansen, som ikke vil gi noen større utfordring,
en at egenkapitalen reduseres tilsvarende.
Dermed er det ingen behov for emisjon, selv om noen ynder å fremkalle den tanken.
Axa har forøvrig suverent den laveste gjelden, av alle i bransjen registrert på Ose

DETTE VIL PÅVIRKE OVERGANGEN TIL ET LØNNSOMT ÅR -22 FOR AXA:
*Innblanding av nye porteføljer vil påvirke Collection positivt, herifra og utover gjennom -22
*Rapporterer kjøp NPL portefølje i Q4-22 på hele 53 mill Eur opp fra tilsvarende 22 mil i Q4-20.
*Expect NPL investment 200-250 Eur i -22
*Allready committed agreement 117 mill eur for -22 gross IRR 22%
*3PC er nå i en vekst trend (47%), på 44% bedre marginer
*Cost effekt program y-o-y reduction OPEX of 5%
*-90% er nå solgt av REO. Portefolio book value down to 29 mill Eur for year end
(-40 Mill Eur sold in -21 som gir håp om sluttsalg i-22 )

LEDELSEN SKRIVER.
Jeg er helt overbevist om at Axactor er på rett vei.Vi kjøper porteføljer til attraktive priser og har en
invisteringskapasitet på nesten 3x erstatnings-CAPEX.
Kundetilfredsheten er svært høy, vi forbereder effektiviteten og reduserer finansieringskostnadene.
Vi er godt posisjonert for å lykkes fremover, seier Jonny Tsolis, administrerende direktør i Axactor.

Redigert 30.12.2022 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
Ulk
16.03.2022 kl 17:57 8874

Karlaxel01 skrev Innlegget er slettet
Godt vi har seriøse folk som tenketanken her.

Har fått i hende Forecast fra Nordea av 21 Februar -22
Der har de kursmål Kr 7,7 og anbefaling Kjøp!
NB! +30,8 % i Revenue fra E195mill -21 til E255mill i-22
Det er sprekt, mens EBITDA E96mill EBIT E88mill

Justert dette inn på Q4-21 talla gir det pr Q Kr 91 mill før skatt
som er innenfor mine tidligere anslag på 80-100 mill før skatt.

Årsresultat for -22 vil da bli Kr 363 Mill før skatt Eps 0,84
Ved 30% skatt gir det netto 64 mill netto overskudd pr Q
Dette gir kurs Kr15 på P/E 18 Fair Value. På kurs 5,95 er P/E 7


Noterer at du har litt lavere forventning til EPS enn Nordea. De hadde 0,11 euro. Ca 30% over det du forventer for 2022. Med et kursmål på 7,7. Jeg vet ikke fasiten, men ser at du tror på en P/E kommer til å havne på rundt 18. Hvorfor tror du at Axactor skal prises så mye høyere enn andre selskaper i samme bransje? Resten av bransjen prises til P/E 7-10...

Hei Navnkalle, relevant spørsmål!

De hadde vel 0,11 -21 og 0,12 -22 så det stemmer jeg kommer lavere ut.
Jeg brukte mine tall på EBIT tilfeldigvis ser jeg de hadde det samme som jeg 34,6%
Da ligger forskjellen KUN i posten Finans og Skatt. (tall fra Q4-21)
Disse to postene er det eneste som kan endre EPS i forhold til Nordea.
Dette er erfaringstall som jeg ser har vert noe stigende, av hvilken grunn

Beregning av P/E
Det er 2 måter å gjøre dette på. Det ene måten er å velge kursen eks 7,70 og så
regne ut en P/E som da blir 9. Det viser at her er stor opp side til Fair Value
Neste er å velge P/E18 (mitt på skala) som grunnlag for å regne ut kursen som da blir Kr15,-
På den måten kan man se at kurspotensialet på fremlagt driftsresultat er en aksjekurs på Kr 15,-.
uten at kursen fremstår spesielt overkjørt (da må vi opp mot P/E 30 )

Håper det var til hjelp!
Redigert 18.03.2022 kl 14:55 Du må logge inn for å svare

Spørsmålet mitt går egentlig på hvorfor du tror at Axactor skal ha dobbelt så høy verdi som tilsvarende selskaper. Alle andre ligger på en P/E rundt 7-10. Tenker du at alle skal opp i verdi, eller har du noe argumentasjon for at nettopp dette selskapet skal bli høyere verdsatt enn andre...

Navnkalle, Jeg vet ikke på hva innfalsvinkel/grunnlag du hevder
jeg mener det? Verdi er også et diffust begrep ?
Likevel jeg forfølger din påstand, med følgende opplysninger:

Fra her Axa ligger så er det 5 kr opp til siste topp +89%
Fra her B2H ligger så er det 2 kr opp til siste topp +22%
Fra her Holst ligger så er det 17 kr opp til siste topp +65%
Fra her Intrum ligger så er det 46 kr opp til siste topp +18%

I først omgang skal man se virkeligheten slik den er.
I dette bilde hevder jeg at Axa har klart det størst potensialet,
dersom de leverer ved Q1-22 som de indikerer i 04 Rapport
Redigert 19.03.2022 kl 11:39 Du må logge inn for å svare

Vi er enige i at ACR har potensiale. Jeg er selv aksjonær både her og B2H i denne bransjen, så grunnleggende syn for min del er at kursene skal opp i hele bransjen. På grunn av endel nedskriving i Q4 har ACR falt mest som du skriver. Du skriver jo "med P/E 18, fair value er kursen 15 kr" (med 22 tall mener du vel her). Var det jeg refererte til. Personlig tror jeg ACR kommer til å tjene mer enn 1 kr etter skatt i 22. Kanskje opp mot 1,3? Men jeg tror ikke aksjekursen kommer så høyt som det som tilsvarer 18x1,3... Altså over 20. Jeg tror at vi kommer til å forbli på en P/E Under 10 og en aksjekurs på rundt 10 kr ila året. Jeg har altså tro på høyere inntjening og fortjeneste enn deg, men lavere aksjekurs. Prøver forresten også å forstå om du mener hele bransjen skal opp mot en P/E på 18 ish, eller om du tenker at ACR har noe fordel i forhold til de andre? B2H hadde en tilsvarende runde med nedskriving for noen år siden og aksjekursen har hentet seg bra inn siden.

Tidligere innlegg 04 RAPPORT Axa fra:10.03.2022 kl 14:071429 Talla derifra er bare her satt sammen til et komplett
driftsregnskap, der utgiftspostene er tatt direkte fra Q4-21, skatt trukket med 30% Årsresultat -22 (NB, talla avrundet til hele tall)
(PS! Legg til 6 null`er bak tall= NOK kurs på Eur 10,0 / del på 4 får pr Q)

BUDSJETT FOR Q1-22
Net. Revenue 2.652 EBITDA 1.066-40% EBIT 968-37% Finans 521-20%
Resultat, før skatt 447-17% Skatt 134-30% og Resultat etter Skatt 313-12%
EPS 1,04 y/y - Ved kurs 7,7 blir P/E 7 -kurs 6,2 blir P/E 6
Ved P/E18 Fair Value blir Kursen kr 19

Det blir 112.000.000 FØR skatt pr Q som ligger i øvre del av min range 80-100
Personlig så ser jeg denne versjonen mest sannsynlig, fordi jeg mener det er
gitt tydelige hint O4 RAPPORTEN både på NPL og økning av 3PC med E6mill

Hvor kan avvik oppstå:
*Reo har jeg satt på inntekter = utgifter = 0
*Revenue: Q4 RAPPORTEN på NPL E42mill
*3Pc + Innregnet tidligere snitt +1,5 mill (O4 RAPPORTEN 6/4=1,5)=E16Mill
*Driftsutgifter hentet fra Q4-21 resultatet Lønn, Driftsk. Diskont. Finans etc
PS! de kan tenkes vil øke litt, da Collection er nå noe høyere (pga.mer arbeid)

Dette blir fra min side et endelig budsjett, som et bidrag til freden. Så får vi se!

Navnkalle , en avsluttende oppsummering

Ja, jeg tror hele bransjen, pga. den økonomiske utviklingen får et oppsving.
Den økonomiske degraderingen, drar nå bransjen tilbake inn i økonomien.
Dette vil gi et nytt løft for hele bransjen, på bedre resultat utover i -22-24

P/E 18 gir en likevektskurs som ikke er oversolgt eller overkjøpt og blir
derfor kallet «Fair Value» Leveres et resultat som tilfredsstiller premissene,
så kommer også kursen. Utallige ganger har jeg sett, at selskaper som
er feilpriset både høyt og lavt får til slutt en røff prisjustering før eller siden.
Når selskapet er i en forventningsposisjon, da kan vi få kursfremskriving
både opp og ned alt etter forventninger. Jeg har aldri sett at store ubalanser
ikke blir justerte, det handler stort sett bare om tid.

Axa «tror» du på høyere EPS, og lavere kursutvikling, som er en ren selvmotsigelse.
Har det ikke slått deg at B2H går ned selv på glitrende resultat, av en grunn?
B2h ble nedgradert , tok nedskrivinger og hadde en gjeld fra 14,4 Milliard i -20
som har mesterlig blitt nedregulert frem til Q4-21 til 10,3 Milliard
Dette får en til å forstå hvor pengene til B2h har tatt veien.

Axa har Gjeld på 9,1 Milliard Gjeldsgrad 2,39 Hoist 25,3Milliard Gjeldsgrad15,5
Intrum 61,7 Milliard Gjeldsgrad 2,66
B2h er det selskapet av alle som er mest utvannet, som i forhold til Axa utgjør
864 Mill. om de ble emittert på 8 kr.
B2h er det selskapet som er mest utvannet også mot Intrum og Hoist.
Om de emitterte differansen så ville gjelden deres gå vesentlig mye ned.
Dette gjør at om du regner fortjeneste pr Q om til aksjekurs, så får B2H en
lavere kurs prefiks av alle de andre selskapa pga av høyere Mcap.

*B2h og de øvrige selskapa, de kjøpe porteføljer langt tidligere en Axa
Jeg har brakt på det rene at ferske kjøp gir mindre avskriving i starten,
og økes senere utover i syklusen (gir da lavere fortjeneste)
*Man kan forsiktig anta at tidligere porteføljene da har blitt kjøpt i en tøff
konkurranse, der Axa tidligere har brent seg så de valgt å avstå kjøp.
Nå rapporterer de på senere kjøp høyere IRR
*Jeg våger den påstanden at en nødvendig topp flow fra nyinnkjøpte Portefølje
er tatt ute, for nødvendig rebalansering. Det vil i så fall gi lavere avkastning senere.
*Siden Axa kom senest i gang med nye NPL så vil innblandingen ikke ha
full effekt ved Q1-22 Dette ble tydelig sakt fra ledelsen ved presentasjon.
Dermed kan vi forvente at effekten øker fremover i -22, og at Axa vil spille
et aktivt NPL markedet, ganske aggressivt fremover

Jeg foretrekker Axa av de faktiske opplysningene jeg her har lagt frem.
som kan fordelsbegrunnet vil bli tatt ut på en sterkere aksjeutvikling
Redigert 20.03.2022 kl 22:44 Du må logge inn for å svare

Jeg skriver ikke at Axactor skal ned i kurs... Jeg skriver jo at jeg tror den skal gå opp mot 10 kr ila året. Jeg skriver at jeg tror på en lavere P/E enn du tror på, og også en høyere fortjeneste enn du tror, men 2 sifret kurs altså. les hva jeg skrev lenger ned.

B2H hadde høyere gjeldsgrad og gjeld før det er korrekt. De har holdt tilbake utbytte og betalt ned gjeld. Gjeldsgraden 31.12.21 er i følge rapporten 2,4. Positivt for risiko, mulig du tenker det er negativt fordi de har mindre gearing?
Du har tydelig ikke forstått hva utvanning er. Foreslår at du leser deg opp på det. Får ikke utvanning uten emisjoner, noe ACR har hatt plenty av de siste årene. Jeg ble selv med på siste i et håp om at det nettopp var det - siste.

Hei,Navnkalle!
Skjønner utmerket hva du mener, jeg regner alltid nøytralt på potensiale og bruker derfor konsekvent P/E18.
Når du har en høyere EPS en jeg, så får du da et høyere potensiale med kurs utover 19 kr ,
som du «tror» bli tatt ut på lavere kurs. Hva du «tror» om det, ønsker jeg ikke å påvirke.
Bare sier det virker svært selvmotsigende, å skulle tjene mer og samtidig «tro» det gir forholdsvis lavere kurs.

Dersom Axa hadde hatt plenty emisjoner (noe de ikke har hatt), så er faktum
likevel at Axa har mindre aksjer en B2h. Ja, aksjonærene blir utvannet ved emi.
men vil også være mer eller mindre utvannet i forhold til sammenlignende selskap.
Dermed må B2h ha større overskudd en alle de andre for å få samme potensielle
aksjekurs, når vi regner price/earnings. I dette forhold snakker vi da også om
dyre og billige selskap, om det er en bedre innfallsvinkel på samme fenomenet
Redigert 22.03.2022 kl 13:53 Du må logge inn for å svare

https://www.dn.no/makrookonomi/boliglansrenter/boliglansforskriften/finanstilsynet/finanstilsynet-skal-vurdere-behov-for-endringer-i-boliglansforskriften/2-1-1189161

Finansdepartementet skal nå igjen se på Boliglånsforskriften, det
er en første beskjed til markedet «nå begynner vi å stramme inn»
Norges Bank velger trolig i fortsettelsen å gå bankens ærend, å bruke
renten for å dra ned kjøpekraft. Hvordan kan en hyperinflasjon stoppes
med rente? Når vi i tillegg skal lønns kompensere ved vårens tariffoppgjør.
Renten må da ugunstig høyt opp for å få noen virkning. Det vil i neste
omgang, selvsagt gå utover konkurransekraften og sysselsetting.

Historien vil kanskje vise at det var nå, de skulle ha øket
den motsykliske kapitalbufferen i bankene. Da vil de redusere ned
pengemengden og samtidig ville det øke soliditeten til bankene.

Bankene hadde selvsagt fått abstinens, de prater selv i dag om større
frihet for selv å låneregulere markedet. Sist ut på det sporet var DNB.
Drar man inn pengemengden så kan det påvirke veksten, men det er jo
den vi ønsker å ta ned, for igjen å redusere inflasjonen. Problemet er
at bankene går ikke frivillig inn på det sporet og Norges Bank kommer
til å drøye så lenge, at alle ser det de burde ha sett Nå.Vi drukner i gjeld!

Fra Finanstilsynet rapport «Tap og mislighold i Bankene»
skriver de under punkt 2.2 Tapsavsetninger.
«Det er utfordrende å anslå forventet tap på utlån, særlig i situasjoner
med stor usikkerhet» reff. slutt. Da blir spørsmålet er de på forskudd?


Angående emisjoner så sjekket jeg det siste 5 år. Axa har i mai 17, aug 17, feb 20 og des 20, + eventuelle rep emisjoner. (Totalt 4 suste 5 år) De 2 første kan nok ha sammenheng med IPO og oppstart osv. B2H har en i mars 2018.
Ang utvanning så det noe som skjer når aksjer blir utstedt ikke fordi det er mange aksjer i selskapet. Men riktig som du skriver at ved flere aksjer bør fortjenesten være høyere for selskapet. Dette fjerner man hvis man snakker om fortjeneste per aksje istedenfor.

Navnkalle, en liten artigsak!

Jeg simulerte B2h sitt regnskap til kurs 15 og endret deretter antall aksjer lik Axa
Da ble kursen kurs 21 kr , altså 6 kr høyere forventning til Axa på samme forteneste etter skatt.
Det forholdet blir noe større, hos de øvrige selskapa i sektoren på ose.Voffaren
24.03.2022 kl 15:29 6694

Fin dag foreløpig for ACR. Opp 7%+ med greit volum på en ellers sur børsdag og stille i fjøset for de største backtraderene på HO/Nordent. Er spent på resultat 22 Q1!
Redigert 24.03.2022 kl 15:43 Du må logge inn for å svare

Axa har nå en sterk underliggende kursutvikling, der 7 kr nå kommer til å bli testet.
Det åpner opp for en test av den lange fallende trend fra 30 kr gjennom fallpunkte 19 kr, i det 7,80 blir motstand.
Et permanent brudd her, vil gi et MEGET viktig langsiktig signal i chart, som igjen peker på 11 kr

Kursutviklingen starter nå å ta tilbake tidligere verdier gjennom MCap,
ettersom en renovert selskapsutvikling nå spiller i et bedre marked.

Redigert 28.03.2022 kl 11:27 Du må logge inn for å svare

Axa rebalanserer NÅ fra oversolgt område og angriper igjen
motstanden 7 kr som garantert kommer til å ryke. Kjøpsinteressen
øker på stigende volum, mens selgerne nå tar aggressiv prisstyring.
Intervallet 7 til 7,80 er det mest interessante punket på Chart Ever
Det er høyst sannsynlig at utviklingen i økonomien, kommer til å
utfordrer dette nivået før Q1-22.
Brian O
30.03.2022 kl 09:22 6041

Hva skjer i AXA idag? Ingen kursoppdatering som eneste aksje i min liste.
Takwe
30.03.2022 kl 12:54 5948

Gratulerer med fin oppgang i AXA den senere tiden, Tenketanken. Det beste er kanskje at Skipssjefen bommet så det holder.😂

Brian
Jeg setter IKKE mitt tvilsomme rykte og hell på spill, når jeg sier at
7 kr ryker. Den var bare litt overkjøpt, det klargjøres nå nytt angrep!

Takwe
Ja, synd vi ikke fikk med SS
Brian O
31.03.2022 kl 07:24 5917

Og hva ventes av dagens årsrapport Tenketanken?

Tallene for 2021 er jo kjent, men ikke uvanlig med guiding for inneværende år samtidig. Mulig vi også får litt oppmerksomhet i media idag.

Heter det ikke: «at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves»
Bassefix
05.04.2022 kl 19:06 5571

Mon ikke snart vi skal mod 7 tallet igen. Vi var der da næsten ved ikke hvorfor vi skal så langt ned mod 6 kroner.

En vendeformasjon er alltid vanskelig, det vet de fleste som prøver å fange en korreksjon.
Ser vi litt opp på Chart , så gjekk den først sidelengs og falt rett igjennom.
Deretter gjekk den igjen sidelengs , men nå skaut den opp og ut.
Egentlig perfekt ,for da fekk vi test på tidligare nivå som nå vart ny motstand 7 kr
TA sier da, at vi fra oversolgt område skal få en fibonacci test tilbake.
Den vender oftest på 38,2 utregnet til 6,15 i dette tilfelle
La oss se om den teorien nå holder!

Keep your good faith in sight!


Ja, Axa tok baktesten og dermed ligger nå intervallet 7 - 7,80 kr
igjen innenfor rekkevidde. Mellom her kan vi forutse en lenger sideveis
pausetrade, som bygger en stor omvendt hode hals vendeformasjon.

Slike «omstendelige» bunnformasjoner har en tendens å sende kursen
opp og ut, i et forutinntatt hendelsesforløp som har bygget seg opp over tid
Da brytes samtidig den lange fallende trend fra 30 kr gjennom
fallpunktet 19 kr, som heretter vil være en langsiktig «Game Changer»

Drivkreftene i denne oppgangen, kommer fra endringen i økonomien:

1.Negativ utviklingen i økonomien, gir et større bransje engasjement.
2 Kursfremskriving på bedre fremtidsprognoser og engasjement avtaler.
3.Forventning til en bransjerelatert resultatforbedring.
4.Bransjen får mye større investorfokus, i endrede økonomiprognoser.

Fra tidligere innlegg her på forum, har jeg dokumentert hvorfor jeg ser
gjenoppretting av Axa, på en 100% oppgang som svært sannsynlig.
Denne oppgangen har nå startet.

https://www.dn.no/eiendom/boligmarkedet/bolig/boligpriser/na-venter-sjefokonomen-full-prisbrems-det-er-ikke-utenkelig-at-boligprisene-er-lavere-i-desember-enn-de-er-i-dag/2-1-1196798


china
13.04.2022 kl 17:27 4798

Børsen tok påskeferie med rekord !! Men AXA fremdeles i driten, jævla møkka aksje.

Skjønne frustrasjonen, som hadde stått seg noe mer nyansert.
En tanke smartness hadde ikke omtalt Axa ,men hele sektoren.
Da ville «problemet» ha samme forklaringen som når prisen på olja,
laks etc stuper, tilhørende sektor blir da solgt/short mot lavere kurs.

Siden -18 har dette vært sektorens største problem, mens gjelden
har fått bygget seg fritt opp, til tidenes økonomiske kreftsvulst.
Dette har i mellomtiden, parkert hele sektoren på «vann og brød».

Vi har NÅ en reversering på gang, som kan bli heftigere en vi ønsker.
Dette har Axa tatt inn i sine posisjoner, som vil slå positivt ut i -22

GOD PÅSKE

https://www.nettavisen.no/okonomi/spar-skyhoy-boligrente-na-kommer-prisfallet-og-verst-gar-det-utover-hytteeierne/s/5-95-449292
Redigert 14.04.2022 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
Tectic
14.04.2022 kl 20:47 4740

Axactor er også blant inkassoselskapene som nå melder seg inn i Finans Norge. Country Manager i Axactor Stina Koren er opptatt av et tett og godt samarbeid med Finans Norge på området for samfunnsansvar.

– Som inkassobransje har vi en viktig rolle i å følge opp mennesker i en utfordrende situasjon på en god og hensynsfull måte. Dette forutsetter også at vi har rammebetingelser som gjør det mulig for oss å ta vårt samfunnsansvar på alvor, og som gir oss forutsigbarhet i vår rolle som arbeidsgivere.  Sammen med Finans Norge vil vi bruke tid på dette i tiden som kommer, sier Koren.

Administrerende direktør for Lowell sin norske virksomhet Geir Inge Skålevik minner om at inkassobransjen er viktig for norsk økonomi.

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2022/03/inkassobransjen-blir-en-del-av-finans-norge/
Tectic
14.04.2022 kl 20:52 4817

Den italienske avdelingen av Axactor Group har signert en ny avtale med et ledende forbrukerkredittselskap på det italienske markedet , for oppkjøp av en portefølje på mer enn 80 millioner euro i bruttoverdi!

https://bebeez.it/npl/axactor-rileva-un-portafoglio-npl-da-80-mln-euro-lordi/

Jeg husker en tid da jeg ikke gadd å investere i Axactor, på grunn av de useriøse kommentarene og gnaging på dette forumet. Jeg er amatør, og bruker dette forumet blant annet til å skaffe inspirasjon og forskjellige inngangsvinkler til investeringer. Det var forsåvidt lurt, siden jeg ikke begynte å investere før på 7 tallet på vei opp. Nå sitter jeg med tap, som mange andre her gjør og det er selvfølgelig frustrerende. Jeg kommer nok ikke til å selge på grunn av dårlig diskusjonsforum, men håper at flere (de fleste av dere) kan bli med på å løfte forumet.

Hvordan lage et godt diskusjonsforum?
1. Ikke svar på useriøse kommentarer. Det blir bare forumkrangling med liten verdi for andre. (Og man pusher den tråden øverst uten ny informasjon)
2. Aksepter at det finnes både positive og negative personer. Forumet er også mindre verdt hvis det kun aksepteres en mening. Begrunn og argumenter
3. Unngå gjentakelse. Har du sagt at aksjen skal hit eller dit for 1 uke siden, trenger man ikke å gjenta det til det kjedsommelige.
4. Se om andre har kommentert om det samme før deg. Typisk ved kvartalstall eller andre børsmeldinger kommer det flere tråder med link til newsweb. Det er greit å diskutere innholdet og spørre hva ting betyr osv. Min antakelse er at de fleste kjenner til newsweb og kanskje leser børsmeldinger før forum. Jeg gjør ihvertfall det...
5. Sikkert mye mere som kunne vært nevnt her.

Gleder meg til gode tall om en uke ca. (28.4)

Make Axactor great again

Jeg registrerer at noen ønsker innpass på tråden, mens jeg sliter med å få ønske godkjent via aksept prosedyren.
Venligst legg da inn ønske på nytt, så skal jeg omgåande få logget inn manuelt
Ulk
26.04.2022 kl 14:11 3857

Tenketanken, hva tror du Q1 bringer med seg?

Ulk, holde fast i realitetene!
Axa måtte dessverre under rekonstruksjon i -21,
og forventes nå å komme styrket tilbake i Q1-22

Jeg forholder meg til det, og ikke noe annet!

Lykke til!

Vi ser i et 3 mnd perspektiv pr dato følgende: Hoist Finans opp 33%
Intrum opp +12% B2H 0% og Axa opp 12%
Dette er en synlig trend over tid, som indikerer at en reversering er på gang.
For alles øyne har vi og fått en utvikling i økonomien, som gir bransjen lettere
tilgang på større engasjement ved gjenoppretting av voksende ubalanser.
Denne trend prosessen har alt startet, og gitt den økonomiske utviklingen vil den bare vokse videre.

I dag:
Handelsbanken melder om utlånsvekst, men tap tynger resultatet.
Brabank selger portefølje av misligholdte lån i Finland.


For Axa så ønsker vi nå å se en klar reversering i Q1-22

1.Nye porteføljer tar gradvis over og drar lasset på en HØYERE Revenue.
2.investeringer i 3PC gir nå en VEKST i omsetningen, som forutsatt.
3.Avvikling av REO går PLANMESSIG på positive marginer.
4.God KOSTNADSSTRUKTUR selv på høyere EBITDA/EBIT

Fremgangen under alle de punkta, vil fortelle i hva grad de nå har lykkes.
Oppriktig kan dette nå ha kraft i seg, til en forstående dobling av dagens kurs.
Supplerende info hentes fra tidligere innlegg ( 16.03.2022 kl 11:25 )

Vi er ved godt mot!
Redigert 27.04.2022 kl 12:35 Du må logge inn for å svare

Dette kan jeg bare ikke holde igjen, er nøyaktig som forventet.
Her får vi et tidligvarsel om forventet endringer for bankene, som
vil ta ned prisingen
Suppler med. tidligere innlegg i denne tråd (23.03-2022 10:22)

https://finansavisen.no/nyheter/bank/2022/04/27/7856684/selg-alt

Hvem tør å tippe kursen i morgen? :)