Axa, tar grep i et «coming market»

tenketanken
AXA 04.02.2022 kl 12:37 43991

ET BLIKK TILBAKE.
For Axa ble -21 dessverre det året, de måtte kvitte seg med ubalansen i selskapet, ved å ta store nedskrivinger gjennom året.
Hele bransjen som er representert på Ose, har på en eller annen måte vert igjennom denne problemstillingen.
Sektoren ble parkert og bygget derfor ubalanser, samtidig som bankene økte pengemengden over år på en svært ekspansiv finanspolitikk.
Den sterke trenden økte verdien på aktiva, som løpende gjorde det mulig å refinansieres gjeld og avverge mislighold.
På dette grunnlag har gjelden kunne fortsette å øke frem til i dag med vel 5 % pr år. (publikum)

ETT BLIKK FREMOVER.
Denne epoken er nå i ferd med å avta, ettersom en tiltagende hyperinflasjon fra knapphetsgoder, sviktende logistikk,
geopolitiske utfordringer, klimahensyn og utfordrende produksjons logistikk, har gjort seg gjeldende.
Denne endringen har en lagtidshorisont, som vil trekke inn kjøpekraft og redusere aktiviteten.
Inflasjonen kan da blir så sterk, at renten settes på hold.
Dette vil redusere verdien på aktiva, som da ikke lenger kan refinansieres.

Denne utviklingen har allerede startet, og vil over tid trekke sektoren tilbake inn i økonomien,
for å reversere tilbake ubalanser bygget over år fra en ekspansiv finanspolitikk.

KOMMENTAR TIL RESULTATSVARSEL Q4-21
Axa vil dekke ekstra ordinær nedskrivingen over balansen, som ikke vil gi noen større utfordring,
en at egenkapitalen reduseres tilsvarende.
Dermed er det ingen behov for emisjon, selv om noen ynder å fremkalle den tanken.
Axa har forøvrig suverent den laveste gjelden, av alle i bransjen registrert på Ose

DETTE VIL PÅVIRKE OVERGANGEN TIL ET LØNNSOMT ÅR -22 FOR AXA:
*Innblanding av nye porteføljer vil påvirke Collection positivt, herifra og utover gjennom -22
*Rapporterer kjøp NPL portefølje i Q4-22 på hele 53 mill Eur opp fra tilsvarende 22 mil i Q4-20.
*Expect NPL investment 200-250 Eur i -22
*Allready committed agreement 117 mill eur for -22 gross IRR 22%
*3PC er nå i en vekst trend (47%), på 44% bedre marginer
*Cost effekt program y-o-y reduction OPEX of 5%
*-90% er nå solgt av REO. Portefolio book value down to 29 mill Eur for year end
(-40 Mill Eur sold in -21 som gir håp om sluttsalg i-22 )

LEDELSEN SKRIVER.
Jeg er helt overbevist om at Axactor er på rett vei.Vi kjøper porteføljer til attraktive priser og har en
invisteringskapasitet på nesten 3x erstatnings-CAPEX.
Kundetilfredsheten er svært høy, vi forbereder effektiviteten og reduserer finansieringskostnadene.
Vi er godt posisjonert for å lykkes fremover, seier Jonny Tsolis, administrerende direktør i Axactor.

Redigert 30.12.2022 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
tenketanken
17.06.2022 kl 13:25 11279

Axa ble dessverre truffet av nervøse investorer (mer tvangssalg?)
som kaster fra seg et godt og lønnsomt papir. Istedenfor å selge, var
det nå en burde vurdere å akkumulere? «Enhver er sin lykke smed» heter det.
Da kan selvsagt alle tanker være like bra, selv om de for noen er ulogiske.

Noen vil helt klart nå forfekter ideen om at økonomien vil trenge Axa
i flere år, for gjenoppretting av en svært forgjeldet økonomi. Da er det et
perfekt grunnlaget for å akkumulere og handle deretter. Denne boblen har
fått lov å vokse og bygge seg opp, mye mye lenger en noen av oss forutså.
Denne epoken er nå definitivt over, ettersom de økonomiske signala nå
er så åpenbare, at de kommer til vekke selv de som nå sover.

God Helg
tenketanken
24.06.2022 kl 01:06 10905

Ut ifra Q1-22 forventet jeg intervallet 7 – 8 kr. Kursen bunnet ut på 5,55
og braut opp til 6,35 gjennom meridianlinjen i Chart for første gang.
Av hvilken årsak så vende kursen ned over meridianlinjen og rett i
3. BUNN TEST: Fra 23/3-20 Kurs 5 kr / 7/3-22 Kurs 5,18kr
og for 3. gang den 16/6 -22 Kurs 5,12kr. Det gir i seg selv en solid bunn!

Nå ligger kursen igjen og banker på meridianlinjen 5,6 med intervall 6,5 foran seg.
Dette intervallet må erobres, for å unngå ny test ned. Brudd på oppsiden
tar oss inn mot intervallet 7-8 kr Da har vi samtidig brutt den lange fallende
trend fra 32kr gjennom fallpunktet 18 kr , Det er en langsiktig «game changer»
som vil signaliserer en langt sterkere oppgang i Chart.

Jeg har alltid nedside aksjer lik «Axa» i min portefølje, (har klar nå et nytt kjøp)
Jeg er aldri «all inn» mens jeg leter for å finne vendepunktet i aksjen.
Det følger jeg opp i en fundamental økonomisk analyse, der jeg ser etter tydelig signal som
forbedrer utsiktene for selskapet. Først da akkumulerer jeg videre.

For mange ble Axa dessverre kjøpt i en tidlig fase, mens en ekspansiv økonomi bygget gjeld i høgt tempo i -19-20 delvis -21.
Dette parkert og ekskludert en hel sektor i fra økonomien, på heller dårlige vilkår som senere har kostet dyrt.
Uten å begrunne dette videre, så antar jeg de fleste nå ser at vi har entret en reverserende trend.
Dette vil bringe Axa, og hele sektoren tilbake inn i økonomien.

Dette er i overenstemmelse med en STERK innsidehandel av aksjer fra 8 kr og nedover til dagens kurs.
Dette burde også være et sterkt signal for alle og enhver
som har kjøpt eller tenker å kjøpe seg inn i sektoren. Kanskje som en hedge til et
noe røffere børsklima fremover.?
Uansett, for enhver så må dette besluttes på egne gjennomtenkte avgjørelser!
tenketanken
28.06.2022 kl 10:13 10516

Vi får følge opp ukas antydninger om mulig intervall brudd på 5,6 som første
steg tilbake i en opptrend. Bevegelsen kom, og Mack gir nå positive signal på
brudd av 15 dager SMA med 20 SMA på 5,76 .

Her skal vi huske på at Axa har tatt 100% tilbake test fra oppgangen den 23.03-20 NÅ med 2 nye bunn tester.!!!
Teknisk gir dette et sterkt signal i dannelsen av en vendeformasjon, spesielt
fordi testen har utviklet seg over lang tid hele 5 mnd, og så langt blitt avvist.
Så lenge meridianlinjen ved 5,6 er brutt, gir det tydelig og sterkt kjøpssignal.

Neste signal oppstår i det den lange fallende trend fra 32kr gjennom fallpunktet
18 kr ryker. Dette er en langsiktig og sterk «game changer» i Chart, med et tydelig
signal om langsiktighet. Dette oppstår i det 6,5 permanent er blitt brutt.
tenketanken
01.07.2022 kl 10:47 10221

Jeg har skrive tidligere: «Axa kan være en Hedge, til det markedet vi har foran oss»

Vi ser at dette begynner NÅ å slå inn, Volumet øker og kursen løfter seg, selv
på dager med røff børsutvikling. Dette var forventet, da Axa er mot syklisk
til en nedgangskonjunktur. Derfor vil vi NÅ fremover få en reprising av Axa,
som vil være omvendt proporsjonal med degraderingen av økonomien.
Denne prosessen har nå startet.!
Snofall
04.07.2022 kl 07:47 9960

Geveran fortsetter kjøp av aksjer.
BØRS: OVERSIKT OVER AKSJONÆRENDRINGER BLANT UTVALGTE INVESTORER
4.7.2022 06:43 • TDN Finans •
Kopier link
Oslo (Infront TDN Direkt): Aksjonærendringer blant utvalgte investorer på Oslo Børs.
Endringene i aksjonærlistene med data hentet fra Infront og Euronext VPS vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har oppstått, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Aksje Navn Endring Ny beholdning Prosent

ACR GEVERAN TRADING CO LTD 40.000 138.960.892 46,0
Havstril
04.07.2022 kl 08:42 9886

Er nok ikke kjøp men tilbakeføring av utlånte aksjer. Har vi sett bunnen i ACR nå og aksjonærene kan få ett etterlengtet løft i kursen. har troen på att dette snur og ACR kan få en sterk høst, og begynner og levere som ledelsen har sagt.
Redigert 04.07.2022 kl 08:43 Du må logge inn for å svare
Brian O
06.07.2022 kl 19:53 9544

Geveran med 139.140.893 aksjer idag

Jeg tipper Fredriksen er på kjøperen igjen!

https://www.axactor.com/investors-relations/share-and-debt-information/main-shareholders
Redigert 06.07.2022 kl 19:53 Du må logge inn for å svare
Brian O
08.07.2022 kl 12:06 9189

139 270 493 aksjer på Fredriksen i dag.
tenketanken
11.07.2022 kl 10:59 8754

Ref. min tidligere omtale av testen mot fallende trend.
Axa jobber med saken og dette er en betydelig motstand.!!
Axa har stege fra bunnen nå 22,85% (B2h 13,75%)

Denne lange fallende trenden går tilbake i Chart fra 2018 og
frem til i dag. Den har ingen Linjemotstand før vi kommer
til dropp-punktet på linja 18 kr. Denne fallende linja er nå brutt,
men den skal bekreftes ved å holde 6,5 permanent på baktester.

Etter det har vi kun moderate tester opp. (erobrete ved tidligere
oppgang som ble vendt til nedgang ved 11kr.) Dermed blir dette
igjen 1.permanente motstandsmål, når fallende trend er bekrefta.
Alt tyder nå på at motstand vil falle i reprisingen av selskapet.

Verdibasert prising vil måtte få større utslag på kursen fremover,
ettersom kapitalen fremover vil bli låst inne og ikke sitter så løst.
Da har vi det forholdet at en stor andel av selskapene, selv de som
tjener penger eller ikke, er priset som hinsides luftslott på dagens børs.
Da finnes det 2 muligheter enten må de starte å tjene noe fenomenalt,
eller så må kursen vesentlig ned. Av 2 onder vil begge justere verdien
i forhold til prefix. Med P/E på 20-50 vil flere vil få seg en kalddusj!

Så har vi de selskapene som tjener penger på lav prefix, der verdien
ikke er realisert gjennom kursen. B2H og Axa er 2 slike eksempel
og jeg har noen til i min portefølje med P/E helt ned på 5
Det at verdibasert oppgang i aksjekursen vil vinne til slutt, er den
eneste sannhet som vi ikke kan rokkes ved på Oslo børs.

Lykke til!
Redigert 11.07.2022 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
Fendi80
12.07.2022 kl 03:51 8521

Husk også at det ikke er lenge siden Fredriksen ville kjøpe hele selskapet for 8kr pr. aksje.
Han ville aldri bydd det om han ikke mente selv han ville tjent på det med noen lengre briller👍🏼
tenketanken
12.07.2022 kl 09:25 8354

Heilt greit å sette frem en påstand, men da må man forlange
at den er riktig. Fredriksen har aldri bydd på selskapet slik
du hevder, som for øvrig heter å sette frem et frivillig tilbud.
Han kom i plikt bud ved emisjon på eierandelen og da MÅ
man sette frem tilbudet etter helt bestemte regler. (Gjelder for alle)

Fredriksen har aldri gjort det som du hevder, det er min påstand!
I det ene tilfelle han sette frem frivillig tilbud i et selskap, var kursen ATH
Utover det har han vert i vanlig pliktbud og fusjonsforhandlinger etc.for
sammenslåing med andre selskap. Det er bare børs på sitt beste.
Redigert 12.07.2022 kl 09:26 Du må logge inn for å svare
tenketanken
15.07.2022 kl 10:21 8066

Så er denne uka også på hell med torsdagens litt ruglete børs, som denne gang
spillte over til de amerikanske børsene med moderat nedgang.
Fra min App leser jeg “Wall Street weighs more aggressive, Fed disappointing
bank earnings.” Dette er utsagn som vil sitte langt inne å proklamere her på berget,
da bankene i stor grad «styrer» Norges Bank, som selvsagt går for høyere rente.
Hvordan kan en renteinflasjon, alene påvirke en hyperinflasjon som er totalt
selvdrivende fra krig og logistikk og mangel på stadig viktigere innsatsfaktorer?

Hva om Finanstilsynet slo til å endre Boliglånsforskriftene, samtidig som de
øke kapitalkravet til bankene, og sikret de mot finansielle ubalanser?
Redusert pengemengde vil da kjøle ned økonomien, og redusere inflasjonen
Mitt tips dette kommer, men kommer som vanlig altfor seint.

Så til dagens handel og ukeslutt
Etter 23 % oppgang fra bunn er vi i nå i en konsolidering fra overkjøpt område,
mot den lange fallende nedtrenden i Chart fra 32 kr nå på 6,08
MACD samt ADX, viser at trenden er fortsatt intakt, fra et utslags nivå 5,91-95.
Så lenge det er slik, indikerer det at en ny oppgang er nært forestående.
Da ønskes et permanent brudd av fallende trend, representert ved 6,5 nivå.

God Helg!
tenketanken
20.07.2022 kl 17:33 7720

Nå har vi i Chart, en fullt utviklet omvendt hode hals formasjon.
Det er en bunnformasjon, som varsler slutten på nedgangsperioden.

«En aksje som har gitt kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon
indikeres å stige videre, minst like mye som formasjonens høyde.»

Det skulle gi oss ca 6,70 nivået

https://www.investtech.com/no/market.php?CountryID=1&p=staticPage&fn=helpItem&tbReport=h_PatIhsBuy

Denne tråden vil bli lukket ved utgang av uken, jeg pauser ned og
sender stafettpinnen videre.
tenketanken
21.07.2022 kl 15:10 7462

Tidsklemme og prioritering gjør at jeg som sagt avslutter denne tråden,
samtidig som jeg logger av for noe de kaller ferie.

Jeg anser nå at den økonomiske utviklingen herifra vil trekke Axa inn
på «tørt land» og hente igjen tidligere nivåer. Et Q2 i vekst vil nå
bare forsterke denne tendensen ytterligere for «A Lasting Rise »
Jeg anser av ulike grunner, Axa som en sikker «Hedge» i min totale portefølje.

Dette begrunnes med:
*Sektoren modnes nå på en desimering av verdier, i den globale økonomien
*Axa har gjenopprettet selskapet og tatt kostnadskontroll, samtidig som de
revitaliserer en stadig høyere andel av porteføljen med kjøp på høyere IRR
*Reo er i sluttsalg, saldo/salgsrate gir et berettiget håp om sluttsalg -22
*3PC er i vekst, nye kontrakter/avtaler. De hevdes, vil slå inn utover året
* Resultatet bygger nå høyere egenkapital, som vil øke konkurransekraften.
* Axa profiterer på en økonomi, som gjenopprettes fra ubalanse

Som en konsekvens av dette har vi i Q2 et berettiget håp om ytterlig topplinjevekst,
som er inngangsporten til et enda bedre resultat, på dagens gode EBITDA 48%
Dette må avvise alle spekulasjoner, om dårlig kostnadskontroll. (B2H 32,8 %)
Overskuddet var 12,85% av Revenue, justert for REO 10,09% (B2H 11,83%)
Axa mener jeg er på rett veg, hvorpå jeg og tar mine avgjørelser ut ifra det.
Her må enhver, ta sine egne disposisjoner på de premisser en selv vektlegger.

God summer, og lykke med Axa i fortsettelsen!


Redigert 21.07.2022 kl 18:37 Du må logge inn for å svare
tenketanken
21.07.2022 kl 19:29 7333

Avslutningsvis, se hvor Hoist Finans tar av på børs.
De avsluttet -21 MINUS -127 000 000 mil etter skatt
Driften i ubalansen de som alle andre, har tatt nedskrivinger.

Q1-22 +154 mill Q2-22 +171 Mil netto Rart kursen går ??
P/E 2 på kurs 33 som peker på kurs 254,- ved Fair Value P/E18
NB! Driftsresultatet er høyere, men beregnet Comprehensive income
som bør legges til grunn ved lønnsomhetsberegning siden det får
utslag på equity.

Snitt Revenue over 2 stk Q Kr 664 mil (snitt -21 Kr 476 mil )
Axa Q1-22 Kr 574 Vekst i topplinjen forklarer mye, sammen
med en langt bedre avkastning på driften. ( bedre IRR )

Dette må kunne takes som et tegn på at bransjen har fått på plass
priser, som gir nødvendig payback on equity for ikke å øke gjelden
Hoist har 25978 sek mill i gjeld, Gjeldsgraden er negativt for bransjen
sisterx
21.07.2022 kl 20:20 7286

Takk for tråden og innspillene i denne. Ønsker deg en god pause/ferie
tenketanken
22.07.2022 kl 08:41 7077

Hyggelig, jeg takker for den!
tenketanken
22.07.2022 kl 08:50 7061


Hvor er Axa i et tidsperspektiv, gjennom de 5 siste åra frem til i dag.?

I starten på tidsepoken viser rapportene et gryende mislighold, som underlig nok
møtte en samtids periode med stigende priser, fra en sterk økning i pengemengden.
En sterk prisutvikling gjorde det da mulig å refinansiere misligholdte objekter.
Mindre attraktive papir med overvekt fra forbruksbanker, ble solgt ut og har i ettertid
vist seg å være dårlig sikret papir, som påførte bransjen tap.

Dette medførte en restrukturering i -20 og -21, nå på tiltagende fallende priser,
som denne gangen ikke kunne refinansieres. Dette har medført en økende tilgang på porteføljer, på en høyere IRR .
Grunnlaget for økende mislighold, skapes av fallende
priser som lager et likviditets gap, til en høy finansiering. Dette kan nå lett forsterkes,
ettersom tilbudet øker og presser prisene ytterlig ned, fra manglede kjøpsinteresser.
Ser vi tilbake på den sterke lånefinansierte velstandsutviklingen, så er det all grunn
til å tro, at det tar lang tid og utligne den ubalansen vi nå ser har utvikler seg.

Axa har gjennom restruktureringen i hovedsak fra -21 etablert et langt bedre resultat for hver Q i -22.
For året som helhet så får vi en planlagt avslutning av Reo, samt at Axa ligger an til å lande sitt beste resultat, ever.
Ser vi på talla, så ligger vi på en års prognose på 2,450 Mil med et netto overskudd
på 381 Mil. Dette gir pr dato en P/E på 5 som peker på 23 kr P/B er 0,43 som
med all tydelighet visere oppsiden. Prognosen på ROE tilsier 9,05% (er nå 6,79%)
Equity har øket frem til nå med 244 Mil, som er opp 6,14% Equity Ratio 29,5%
Axa fremstår nå som en supereffektiv aktør, noe en EBITDA på 50% beviser.
Talla taler sitt tydelige språk, det er ingen nedside i den utviklingen vi nå ser.
Redigert 06.12.2022 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
tenketanken
06.12.2022 kl 12:22 6117

Jeg har flere ganger påpekte problemstillingen rundt høy pengemengde og hevdet i den forbindelse,
at bankene kjører utviklingen sammen med Norges Bank, inntil Finanstilsynet må gripe inn.
Slike blir det denne gangen også, vent å se!
Legger ved en meget god forklaring på fenomenet

Inflasjonens årsaker

https://www.finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2022/12/05/7966137/inflasjonens-arsaker
sanfrancisco
08.12.2022 kl 02:49 5875

Noen som tenker at intrum refinansieringen ikke ser på bra ut for acr?
tenketanken
08.12.2022 kl 10:19 5741

Nei, der er ingen sammenheng til Axa, det er et helt forskjellige selskap.
Axa er restrukturert og står nå fjellstøtt på egne bein. Samme med Hoist
Finance og B2h, som også har restrukturert og leverer nå gode tall.
Jeg har lenge plukket i talla deres og det kom ikke som en bombe, at også
Intrum måtte restrukturere. De falt for en overivrig, innkjøps strategi.

Det var faktisk mye mislighold i perioden -19- og inn i -21. God tilgang på lån
startet en pris og forbrukskarusell, som refinansierte de beste objektene.
Det som ble solgt ut ble kjøpt for dyrt, og var på den tiden ikke kvalitets sikret.
Bransjen har nå helt andre innkjøps kriterier, der porteføljen er kvalitetssikret.

Dersom vi ser dette i en syklus, så ruller den NÅ IGJEN innover by og land.
Bekymring kan da være at tidligere reddet mislighold, denne gangens vil
komme som en Tsunami bølge og blander seg ubemerket sammen med
nåtidens overivrige utlånspolitikk fra bankene. Da får vi dessverre se, noe ingen liker.
Dette er en overordnet problemstillingen, vi nå kan stå overfor i kredittmarkedet.
spurswild
08.12.2022 kl 22:32 5578

Må si jeg ikke helt forstår problemstillingen din eller hva du ønsker å si om markedet... Det er vel allerede bekreftet at den nye ledelsen ikke var særlig glad i hvordan risikovurderingene har vært tidligere. De nye porteføljene de får har en ek avkastning på ca 20%, samt at de kun ønsker fokus på inntjening, samt kunnskap om hvilke porteføljer de kjøper.... Allerede har en kjennskap til kunden de skal kjøpe av... Så hva liker du ikke med denne tenke gangen fra ledelsen? Merkelig spør du meg. Jeg er veldig positiv. Kraftig undervurdert aksje
Redigert 08.12.2022 kl 22:43 Du må logge inn for å svare
tenketanken
09.12.2022 kl 09:13 5401

Beklager, om jeg har utalt meg uklart. Først av alt jeg er helt enige i din
beskrivelse, og følgelig så har jeg vansker med å se de klare motsetningene.

I første avsnitt sier jeg at i perioden -19- til -21 var det mye mislighold
som ble refinansiert frem til da. De dårligste porteføljene, ble lagt ut og kjøpt for dyrt.
De ble i denne perioden tatt som tap, i restruktureringen av selskapa
NB! Underforstått var dette gamle saker, etablert LANGT lenger frem i tid.

I andre avsnitt så sier jeg, at nå kommer nytt og gammelt igjen til mislighold,
men denne gangen så kan det ikke refinansieres på synkende priser.
Følgelig forventes misligholde av den grunn, å kunne øke betydelig fremover.

Jeg sier ikke noe om nåtidens portefølje kjøp og priser. De som er kjøpt -19 / -21
i de senere tidsepoker, er sikret på nye etablerte salgskriterie som gir høyere IRR
Bransjen kommer ikke til å kjøpe usikrede papir, og vil helt klart kreve at
porteføljene heretter er kvalitet sikret, til et avtalt kontrollerbart nivå.
Det er også å forvente et tilgangen økes fremover, i takt med degradering av økonomien.
Endringen gjør nå bransjen attraktiv, som igjen gjør at de nå får tilgang på rimelig finansiering.

Ingen spesiell grunn til bekymringer rundt Axa. De har allerede i dag etablert en svært lønnsom drift,
og kjøper nå jevnt inn stadig nye porteføljer, som med dagens standard vil gi positivt driftstilskudd.
Dette gir en klar forventning til en øket topp og bunnlinjen i Q4, og ikke minst fremover i -23.

Redigert 09.12.2022 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
tenketanken
12.12.2022 kl 00:18 5123

Hva kjøper du, om resesjonen nå pikker på døren, og spør om du vil ta et lodd?
Olje, eller sterkt overpriset teknologiaksjer, der de aller færreste tjener penger?
Eller forsyningsaksjer som frakter det alle vil ha, men som stadig færre kan kjøpe.

Finans tar nå styringen over myndighetene, og inflasjonen tar da styringen over renten.
Finans skal fortsatt fylle opp med gjeld, og blir da trolle, som spiser til det sprekk!

Hva kjøper du da? XXl og satser på høyere forbruk?
Redigert 12.12.2022 kl 00:44 Du må logge inn for å svare
Kvike11
12.12.2022 kl 04:09 5074

AXACTOR er blevet betydeligt bedre til at købe gæld op, og dermed tjener de flere penge på deres opkøb.
Udgifter er lidt på rette vej, kunne godt tænke mig de var betydelig bedre der.
Hvad skal alle de høje lønninger gøre godt for, alle vil have mere og mere i løn og dermed tror cheferne de med god samvittighed kan indkasserer urimelige
høje lønninger.
Det skal bestyrelsen tage grep om, hvis de er deres opgave voksen.
Lang vej til plus i ACR, skal over kurs 20, og håber på udbytte som lovet 1 kvartal 2022 .
Ser frem kursen vil vise virkelig værdi, inden store stygge ulv sluger selskabet og igen snyder de andre aktionærer til discount pris.
ACR går en god tid imøde, tror på opjusteringer fra flere steder.
Redigert 12.12.2022 kl 04:09 Du må logge inn for å svare
tenketanken
12.12.2022 kl 09:37 4919

Ja jeg har bemerket meg, at du er redde for lønnsutviklingen i Axa.
For meg kan de ta ut så mye lønn de orker, så lenge de holder seg på
den fantastiske EBITDA på 50% Dermed er ikke din påstand relevant.
Ser den, men 20 kr er innenfor NÅ! Fair Value er NÅ på 23 kr. P/E 5
Bekymringer om «ulven» er hallsituasjoner, gjenvinn kontroll og positivitet.
Hvem legger sperrer på oversiden? Jo, det er alle «ulvene» og de vet du
jakter i flokk. Når de har fått nok flykter de. Hvor tror du kursen er da ?

Jeg er ikke glad i utbytte på landbaserte selskaper, men noe annet med
Rederi, da de i medvind får en sterk verdiutvikling (stålpris) i selskapet.
For landbaserte virksomheter, så vil utbytte uten unntak alltid svekke
balansen, og verdien pr De Facto går da ned tilsvarende. Fra et økonomisk
perspektiv, så er det derfor helt umulig å regne inn fortjeneste 2 ganger.
Her kan være unntak, og det er om verdiutviklingen over børs ikke samsvarer
med verdien på selskapet. Da kan utbytte til og med være nødvendig,
Kjøp av egne aksjer er helt sikkert også vurdert. For Axa vil jeg tro, at
ekstra kjøp av nåtidens porteføljer, vil akkumulere mer penger over tid.
Redigert 12.12.2022 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
Funderer
15.12.2022 kl 09:32 4520

Selg meg noen aksjer da , Ligger inne med kjøp på 5,8
Fendi80
20.12.2022 kl 02:08 4173

Litt kjedelig, men det tekniske ser ikke sånn kjempebra ut på kort- og mellomlang sikt nå som den har falt en del i det siste.
Ulk
20.12.2022 kl 10:11 4009

Meget skuffende kursnivå den ligger på. Noen forklaring på det ?
Fendi80
23.12.2022 kl 15:07 3666

Ingen aning, men vet Fredriksen har lagt hardt press på Johnny Tsolis. Mulig han må gå av etter hvert om han ikke begynner å levere bedre.
Snofall
23.12.2022 kl 17:23 3587

Hvordan vet du dette? Høres rart ut med den leveringen som har vært. Det fundamentale er helt i orden for øyeblikket, nå er det kun tilliten som må gjenvinnes etter nedskrivningene for ca 1 år siden.
spurswild
24.12.2022 kl 16:15 3376

Hvorfor bruker du tid på TA på en slik aksje? Lite volum i aksjen og eierstrukturen og volum tilsier at det i utgangspunktet ikke er noen fond som ønsker å kjøpe. Det betyr at det må være andre aktører som skal kjøpe. Dette vil komme og tar litt tid. Ettersom det må bli litt oppmerksomhet rundt aksjen. Det fundamentale er ekstremt bra, samt at aksjen handles for under 0,5 P/B. Denne aksjen vil komme og når den gjør det, vil det gå raskt. Det er mitt tips til utålmodige aksjonærer. God jul.
Popcorn
24.12.2022 kl 17:30 3334

Godt skrevet spurswild, God Jul !
Mor84
24.12.2022 kl 22:43 3256

En av mine favoritt aksjer.. har virkelig troa på inkasso i tide som kommer. God jul 🤗
tenketanken
29.12.2022 kl 15:18 2722

Jeg slutter meg til spurswild og hans utsagn, så lenge man sitter i et selskap som
tjener penger, så er tiden vår beste venn. Jeg har solgt ned min øvrige portefølje
til bare 2 selskaper SDSD og Rana Gruver som fortsatt har en grei utvikling.
Jeg har plukket Axa over tid, og sitter rimelig bra lastet. Forventningen til Axa, øker
proporsjonalt med degraderingen i økonomien. Dette kommer vi til å se mye
klarere i -23 og -24, som vil gi sektoren og Axa mye større oppmerksomhet.

Jeg har en database med 30-50 selskaper, der noen roterer inn og noen ut.
Selv blant handplukket selskaper, fremstår Axa nå som et godt investerings valg.
Det har forundret meg mer og mer, hvor lett noen tar posisjoner i fiktive verdier.
Dette måtte bare føre til det vi ser i dag, børs ble for mange en dyrekjøpt erfaring.

Jeg har etappevis valgt å redusere ned mitt engasjement på Forum.
Slik blir det også i fortsettelsen, selv om jeg fortsatt forblir en aktiv investor.
Til alle som har vert innom tråden, så takker jeg for deres bidrag, og benytter
anledningen til å ønske oss alle et forløsende Axa år i -23 .

Når dette året ebber ut, stenge jeg derfor denne tråden for godt.
GODT NYTT ÅR