Har OBOS sluttet å legge ut statistikk?

e.hansen
05.02.2022 kl 07:46 513

Siste statistikk på OBOS sine sider:
https://nye.obos.no/dette-er-obos/boligpriser-og-statistikk/
er fra desember 2021.

Vanligvis så legger OBOS ut sin prisstatistikk den 1. eller påfølgende virkedag.