OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 380890


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
Filthy Shot
20.09.2023 kl 12:01 6312

Intet nytt fra upstream. Avgjørelsen kan komme når som helst, tar i snitt 3 måneder fra høringene er ferdig. Slik jeg leser det var høringene i "verste" fall ferdig innen utgangen av Juni, og hvis vi bruker Awilco Drilling sin timeline, så vil award komme tidlig i Oktober.

Merk denne teksten fra årsrapporten 2019: "The recent outbreak of coronavirus COVID-19 ("Coronavirus"), a virus causing potentially deadly respiratory tract infections originating in China, has already and may continue to negatively affect economic conditions and the offshore drilling market and otherwise impact our operations and the operations of our customers, suppliers and other stakeholders. Governments in affected countries are imposing travel bans, quarantines and other emergency public health measures. Those measures, though temporary in nature, may continue and increase depending on developments in the virus’ outbreak. The ultimate severity of the Coronavirus outbreak is uncertain at this time and therefore we cannot predict the impact it may have on our future operations, which could be material and adverse. On March 3, 2020, West Aquila Inc and West Libra Inc issued force majeure notices informing DSME that the Coronavirus was impacting the preservation and maintenance activities on the drillships under construction and that they would advise DSME in due course of the period by which the delivery dates of the drillships shall be postponed. DSME responded on March 11, 2020, denying that a force majeure event had occurred and objecting to the force majeure notices."

NODL ba om force majeure i mars 2021 pga covid, og DSME avslo blankt. Dette betyr at DSME trolig ikke kan bruke covid som unnskyldning for forsinkelsene i det hele tatt. Helt genialt av NODL etter min mening. Standardkontrakter innen rigg innebærer at man kan kansellere hvis det er mer enn 180 dager forsinket, med mindre det er større endringer/tilpasninger på prosjektet fra kjøpers side. Jeg kan faktisk ikke skjønne hvordan DSME kan vinne etter at jeg fant denne vinklingen. Det må isåfall skyldes bestilte tilpasninger fra NODL som tar tid, og som vi ikke vet om.
Overrasker meg at ingen har reflektert over dette på forumet. Dette må jo være trumfkortet?

Edit: NODL ba altså om utsettelse pga. Covid og utfordringer med å holde øye med prosessen. Svar: DSME mener covid ikke er noe problem, men likevel klarer de ikke å levere på tid, og overstiger også grensen på inntil 180dagers forsinkelse.
Redigert 20.09.2023 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
20.09.2023 kl 12:51 6247

Bra innlegg. Enig med deg. Da er Covid-kortet ute for verftet. Kan ikke forstå annet enn det måtte være bra å ha. Merkelig av de også å ikke gå inn i en dialog dengang med kunden. You signed the contract, now leave us alone, Det skinner litt igjennom flere ganger med dette verfet.
Filthy Shot
21.09.2023 kl 11:05 6047

Spørsmål, har DSME noen gang motsatt seg selve termineringen av kontrakten? Eller er det kun kravet om tilbakebetaling av forskudd de motsetter?
Jøllis
21.09.2023 kl 14:32 6043

Man terminerer kontrakten uten å kreve forskuddet tilbake.
Gozilla
25.09.2023 kl 17:52 5848

Ser vi 0,1 øre i morgen ?
Serboss
25.09.2023 kl 20:15 5882

Fordi ???
fjellape
25.09.2023 kl 23:47 5785

Dagens børsverdi er 540 MNOK.
Forhåndsbetalingen for West Cobalt var 49,2 MUSD, som blir 530MNOK.

Når det gjelder gjelder West Aquila og West Libra, så er det synd at ikke selskapet og leverandøren blei enige om forsinka leveranser, dersom det hadde vært det beste for begge parter å utsette leveransene. Ut fra det jeg har forstått av tråden her, tok selskapet først kontakt med leverandøren, for å avatle ny leveranseplan, da man mente at den opprinngelige avtalen ikke var realistisk, men leverandøren avslo. 199 dager etter planlagt leveransedato krevde selskapet forskuddsbetalingene tilbake, siden man ikke hadde fått noen leveranser. Leverandøren tok saken til retten for å slippe å betale tilbake forskuddsbetalingen.
Hvordan saken stiller seg nå, veit jeg lite om.
Dersom leveranødren slipper å betale tilbake forskuddsbetaling, så burde han vel være forplikta til å levere varene, og spørsmåler er om NODl i anken kan kreve pant i riggene. Det burde vel være det aller beste som kan skje, om NODL får kjøpe en eller 2 av riggene:
Avtalt kjøpspris var 296MUSD for hver av de 2 riggene. Man har betalt inn 180 MUSD på forhånd. West Aquila er solgt til andre. Dersom NODL da kunne få West Libra for avtalt kjøpesum på 296 MUSD, fratrukket forhåndsbetaling på 180 MUSD, og visse korreksjoner for renter, etc, så burde det være en gullgruve. Jeg har hørt at andre typer riigger av eldre årganger leies ut for 400-500 000 USD om dagen,og har opex litt over 100 000 usd om dagen.

Redigert 25.09.2023 kl 23:49 Du må logge inn for å svare
kodenavn
26.09.2023 kl 08:03 5574

Serboss skrev Fordi ???
Hvis selskapet skulle vinne frem med en anke, er potensialet det samme som før, dvs. 101.- + pr aksje( i tilbakebetaling av forskuddsbetalte 180 mill USD ), pluss renter etc. Hva sannsynligheten for å vinne gjennom med en anke er, er vanskelig å vurdere, der må være enkelt gjøre seg opp en mening.

I tillegg kommer tilbakebetaling fra West Cobalt -saken. Kravet her utgjør 49,2 mill USD, dvs. kr. 27.- pr. aksje pluss renter etc. Også her må man gjøre egen vurdering av sannsynlighet for å vinne frem.

Så teoretisk verdi pr. aksje ved fullt gjennomslag er 128.- pluss pr aksje. Men da trengs det skikkelig medvind.
Redigert 26.09.2023 kl 08:04 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
26.09.2023 kl 08:32 5508

Dette er skikkelig skuffende. Her bør noen hoder rulle. Går bare ikke an. Nå er det som noen sier her muligheter, og når jeg leser pressemeldingen virker det som om ingen av partene har egentlig vunnet. Det skal utmåles et oppgjør senere. Er det rett?

men ser euronext skisserer teoretisk åpning på 20 og det er nok noenlunde riktig. vi får se.

Fevang
26.09.2023 kl 09:37 5326

Ser ut til å åpne mellom 1 og 3 kroner. Dvs alle penga tapt. Jaja - det var moro så lenge det varte. Godt jeg ikke har så mange. Nok en lærepenge om at penger på gata er sjeldne.
Redigert 26.09.2023 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
26.09.2023 kl 09:47 5291

Ja det siste innlegget mitt ble utdatert fort...

Stort tap her. Men antydet kurs er for lav. 5-10 kr hadde jeg på en måte forstått, selv om alt er ikke tapt enda. De har vel noe av kontantene igjen også + den andre riggen som burde være i alle fall 20 på kursen. Det kan da vel ikke går skeis i begge rettsrunder.

JF burde komme på banen og kjøpe ut hele selskapet, for det spørs om den burde være på børs...
Gozilla
26.09.2023 kl 10:14 5234

Fredriksen gjorde jo et forsøk på det.
Bud på 17kr på alle aksjene men bermen visste best selv.
Neste steg er konkurs.
Det er game over !
kodenavn
26.09.2023 kl 10:23 5211

Konkurs ? Selskapet har ikke gjeld.
Men hvis saken i verste fall er tapt, har selskapet et enormt fremførbart underskudd. På 1.920.mill NOK, som har en verdi
Og så forhåndsbetalingen for West Cobalt som var 49,2 MUSD. Dette utgjør 27.- pr. aksje hvis de skulle vinne frem med den.
Redigert 26.09.2023 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Guuz
26.09.2023 kl 10:34 5158

Det er slik jeg leser det også. Begge parter har tapt sine saker. Men hele meldingen er skrevet så dårlig at man forstår jo ikke en dritt av det.

Today, the Company has received the arbitration awards from the tribunal, which have been found in favour of Hanwha. (Det betyr at saken er tapt, og at Hanwa får beholde forskuddet) The tribunal has dismissed West Aquila Inc. and West Libra Inc’s claims. (Vi nådde ikke frem med vårt krav) Hanwha’s claims against West Aquila Inc. and West Libra Inc.(Her står det at Hanwa sine krav også ble sett bort fra) for losses arising from the terminations, interest, and costs will be determined at a future hearing. (Hva menes her er uvisst, er det ikke fastsatt hvor mye av pengene Hanwa har krav på å beholde? Tap av renter vil i så fall tilfalle nodl, hvorfor nevnes det her?) Skulle gjerne lest avgjørelsen. Er den offentlig noe sted?
Gozilla
26.09.2023 kl 10:36 5154

De tapte sitt krav, husk at motparten også saksøkte Nodl for termineringen. Samt motpartens saksomkostninger.
Dette blir svindyrt for Nodl.
kodenavn
26.09.2023 kl 10:48 5130

De tre borskipene er 3 selvstendige selskaper, eiet av Northern Drilling.
En eventuell konkurs i et datterselskap betyr at verdiene i datterselskapet er tapt, og påvirker ikke morselskapet utover det.
Mr Karma
26.09.2023 kl 10:55 5105

Nettopp Guuz,

Det er noe her som kanskje blir misforstått. Kanskje. Kan virke som om rettsrunden er ferdig med en slags første runde. Nemlig at begge parters krav er avvist (dog med en viss favør til verftet). Så vil denne retten heller finne ut selv hvordan dette skal løses, altså uavhengig av begge parters krav. Hvis så er fullstendig grusing av kursen unødvendig.
Gozilla
26.09.2023 kl 10:55 5115

Dolphin har tatt over boreskipene. Null verdier igjen. Kun fremførbart underskudd
Jøllis
26.09.2023 kl 11:03 5160

Nei. NODL tapte så det sang. NODL hadde ingen rett til å terminere kontrakten. Så skal avregningen av kostnader som NODL skal dekke bli behandlet videre av den samme retten. Det er kostnader utover innskudd som NODL har betalt.
kodenavn
26.09.2023 kl 11:31 5114

Hanwha’s claims against West Aquila Inc. and West Libra Inc.
Eventuelle krav fra verftet går på datterselskapene, og ikke på NODL.
Guuz
26.09.2023 kl 11:32 5138

Jau må si meg enig med deg. Det er jo smått utrolig at man som selskap tror man kan kansellere uten at man faktisk lovlig hadde rett til det. Altså hvordan er det mulig?
kodenavn
26.09.2023 kl 11:39 5137

Hvem som har tatt over boreskipene er nå irrelevant.
Saken er om NODL hadde rett til å kansellere. Så det går på hvem som skal betale eller tape hva i penger.
Ikke hvor de fysiske riggene befinner seg eller hvem som har kjøpt dem i etterkant.
Og poenget med datterselskaper er at hvis det er verdier i dem, så er verdiene morselskapets eiendom.
Hvis det ikke er verdier i dem, er det ikke morselskapets problem, men kreditorenes.
Mr Karma
26.09.2023 kl 11:43 5261

Her bør hoder rulle. Man leker ikke med så store beløp som er innbetalt for et byggeoppdrag. Prioritet bør være å redde så mye av det man kan på stødig vis. Dialog med verftet, løsningsorientering, retur av en del av forskudd o.s.v. Men liker ikke verftets håndtering heller. Høyst ufortjent tilgodesett etter min mening.

Man burde forvente bedre av JF-systemet.
Mr Karma
26.09.2023 kl 11:50 5293

Blir det noe handel i dag? Lurer på om børsen venter på en nærmere forklaring fra NODL?

Når man tenker på avgjørelsens betydning, så er det syltynt med info. svakt.
Nordmøringen
26.09.2023 kl 12:09 5187

For en fantastisk gavepakke å kunne handle denne under 10kr. NODL har fremdeles et utestående krav bokført til 49MUSD, tilsvarende 25kr per aksje. Her er ikke siste ord sagt
shippingman
26.09.2023 kl 12:38 5079

Hva er verdien av et fremførbart underskudd når selskapet er registrert på Bermuda hvor de betaler 0 skatt uansett?
Mr Karma
26.09.2023 kl 12:46 5060

10 kr synes jeg var litt tøft, men 5-7 burde være et brukbart lodd.
Jøllis
26.09.2023 kl 13:51 4790

Ingen har lekt med penger. NODL bestilte skip på en tid hvor alt pekte oppover. Så kom det nedgangstid, og verftet kunne ikke levere i tide. Men på den andre siden ville nok ikke NODL ta over skipene selv om de var ferdige. Skip uten kontrakt og mulighet for kontrakt, vil ingen ha. Retten har sagt sitt om saken. JF har vært i slike saker før og har pleid å vinne. Det gjorde han ikke nå. Det er ingen verdier å redde. Eventuelt seier i siste sak vil bli overskygget av tap i denne saken. Dialog med verftet sluttet når man tok ut stevning. Verftet håndtering er helt normal når kunden ikke vil ta levering. Verftet kommer ikke godt ut av det de heller. Man må ta tapet og komme seg videre.
X-43 scramjet
26.09.2023 kl 13:54 4775

Ned 90% det var massivt fall
FaeniHelvete
26.09.2023 kl 14:11 4680

Har vært litt inn og ut av denne, må innrømme at jeg er litt sjokkert over at Fredriksen går på et tap i en slik sak.

X-43 scramjet
26.09.2023 kl 14:18 4629

Dette må være tidenes kjøp nå NODL 3 kr. Tatt et lodd, denne skal opp til 10 igjen fort
Nordmøringen
26.09.2023 kl 14:34 4543

Dagens næringsliv skriver at det totale kravet til NODL tilsvarer 125kr per aksje🚀
https://www.dn.no/borskommentar/aksjen-er-et-veddemal-pa-hvor-ra-han-er-som-pokerspiller/2-1-1524416
Redigert 26.09.2023 kl 14:35 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
26.09.2023 kl 14:47 4454

Rart å tenke på at jeg eide NODL på 27 kr tidligere i sommer, nå crashet ned til 3 kr. Er fortsatt mye verdier igjen her, 25 kr aksjen. Brutalt nedfall idag
kodenavn
26.09.2023 kl 15:29 4292

Hegnar redaksjonelt
Northern Drilling meldte mandag etter børsslutt at det hadde tapt to rettstvister knyttet til riggbestillinger mot den koreanske verftsgruppen Hanwha Ocean. Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet har krevd 180 millioner dollar, tilsvarende 1,9 milliarder kroner. Dette ser nå ut til å være tapt. Aksjen stuper 88,0 prosent tirsdag, fra 28,70 kroner til 3,30 kroner pr. aksje.

Northern Drilling sier de skal anke avgjørelsen.

Dette er helt avgjørende for kursen !
Det skulle vært børsmelding !
kodenavn
26.09.2023 kl 15:39 4274

En anke med en viss sannsynlighet for et annet utfall gjør at 4.- er helt feil kurs.
X-43 scramjet
26.09.2023 kl 15:45 4248

Kursen burde vært på 8 kr, er en overreaksjon dette brutale fallet
kodenavn
26.09.2023 kl 15:48 4279

Det blir mange matching -halter på dager som denne.
Load
26.09.2023 kl 15:52 4277

Det er jo 1min handel og 20 min stengt hele veien her.
Du må være raskere enn Lucky Luke for å få handlet!
X-43 scramjet
26.09.2023 kl 15:59 4317

Sa at 3 kr var et kupp å komme seg inn på, er nesten 5 kr nå. Altfor brutalt fall dette. Håper de som mistet litt kan snitte seg ned idag. Tror fort dette snur
Redigert 26.09.2023 kl 15:59 Du må logge inn for å svare