OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 376312


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
Troll_Leff
30.09.2023 kl 12:04 6272

Selvfølgelig er det ikke problem å komme seg inn på en sifferet. så lenge det er noen som selger
Det vi vet så langt er at NODL har tapt saken med kanselleringen, hvor kravet inkluderte forskudd + renter Men vi har ennå ikke sett Hanwhas krav stiller mot "tap av termineringer", tror neppe dette dreier seg om hele innbetalt forskudd beløp på USD180 mill. Når "tilbudet" eller motkravet med tall legges på bordet fra Hanwhas, blir det enten godtatt, eller blir besvart med en anke. Verftet kan ikke forlange at NODL skal betale for tjenester som ikke blir utført i hht kontrakt. Å tro at Verftet kan beholde hele innbetalt forskudd blir rett og slett for dumt, men selvfølgelig lov å forsøke seg med å stille krav på deler av det. Kan ikke skjønne at verftet har tapt så mye på kanselleringene, når de ikke har hatt nok folk i jobb, som har forårsaket denne forsinkelsen.
Eggkurven
30.09.2023 kl 13:16 6188

Jeg har forsøkt å lese meg opp på denne saken etter evne og prøver hardt å tolke børsmeldingen.

Er det mulig at børsmeldingen uttrykker at NODL sin voldgiftssak ikke gir dem medhold i å få tilbake kostnader de har hatt av at leveransen var forsinket (som førte til kansellering av videresalgskontraktene), og renter av forskuddet (siden det er en genuin tvistesak), men at den ikke foretar seg noe om forskuddet? Det jeg tenker er at siden det finnes en voldgiftssak i retur fra Hanwha som gjelder Hanwha's krav om "tap fra termineringene, renter og kostnader" så er det denne saken som vil avgjøre hvor mye av forskuddet de skal kunne føre mot tapet deres? Og det her vil bety at forskuddet ikke ble avgjort i NODL sin sak, men i Hanwha sin sak? For jeg reagerer på at det er en oppfølgingssak fra Hanwha etterpå, jeg trodde alt var en samlet sak.

Det som står i børsmeldingen omtaler mer NODL sine krav mot Hanwha, hva om de ikke selv ser på forskuddet som en del av kravet, men at det er Hanwha som i sin sak må vinne frem om hvorfor de skal føre de 180 mUSD til tapene sine eller ikke?
Stokk Dum
30.09.2023 kl 13:55 6127

Re: "hva om de ikke selv ser på forskuddet som en del av kravet".

I mld aug -21 står det:
"...will claim a refund of the instalment paid.. " og videre "If this claim is disputed, the Company will seek an award via London arbitration".

mvh
rischioso
30.09.2023 kl 14:51 6131

Ja - du virker å være inne på noe vesentlig her og har selv tenkt tanken siden forskuddet ikke spesifikt fremkommer. Og av samme grunn virker motkravet som kommer fra Hanwha å være et resultat av at Hanwha ønsker å redusere tilbakebetalingen av forskuddet - et forskudd som uansett både må og skal tilbakebetales helt eller delvis, men som Hanwha ønsker å avkorte så mye de kan på basis av påståtte ekstra kostnader de har hatt i lys av kanselleringene. Mao, det er nok dette det vil dreie som om fremover - altså graden av avkortning. Det vi med sikkerhet kan si er at Hanwha ikke har hatt 1,9 milliarder i ekstra kostnader - ikke en gang i nærheten og ikke minst så er det ikke til å stikke under en stol at de leverte jo ikke til tiden noe som igjen svekker deres sak om å få medhold i motkravet.

La oss så ta innover oss at foreløpig har kravet til Fredriksen om tap, renter og skade i forbindelse med forsinkelsen blitt avslått og heller fokusere på det som gjenstår før en eventuell anke - altså et worst case at det kun vil handle om tilbakebetaling av innbetalt forskudd minus en eventuell avkortning og for ikke å glemme den pågående saken som ennå ikke er avklart med krav i størrelsen 500m+.

Mitt bet er derfor at partene vil ende opp med å inngå et forlik før motkravet er behandlet så gjenstår det og se hva det vil gi i kroner og ører for forlik handler som kjent om å gi og ta.

Innbetalt forskudd (uten renter) på 180musd eller 1,9mnok tilsvarer en aksjekurs rundt 100nok
Kravet som ennå ikke er avklart (riggen West Cobolt) på +500mnok (uten renter) tilsvarer en aksjekurs på 25nok

Så rene forskudd uten krav om renter og alskens tap og skade vil samlet kunne utgjøre en aksjekurs på rundt 125nok/aksje noe som gir en potensiell oppside på 3000% fra dagens kursnivå.

Sier vi at Fredriksen tar til takke med å få igjen kun halvparten av forskuddene (noe som er svært tvilsomt at han vil akseptere) så vil det uansett utgjøre en aksjekurs på 63nok/aksje noe som gir en potensiell oppside på 1500% fra dagens kursnivå.

Fasiten blir nok noe midt i mellom.

Så får den enkelte selv avgjøre om dette er verdt å vente på - jeg for min del mener så absolutt at det er...;)

Fortsatt god helg!
Eggkurven
30.09.2023 kl 15:17 6084

Prøver å si "hva om de ikke selv ser på forskuddet som en del av kravet de omtaler i børsmeldingen som er tapt". Eller alternativt at de ikke fikk medhold i å få forskuddet refundert i deres voldgiftssak fordi det foreligger en sak etterpå fra Hanwha som må vurderes før tilbakebetaling og etter den saken vil få avgjørelse på de 180 mUSD. Det du skriver er jo grunnen til at aksjen gikk til 2,30 kroner på dagen, for tolkningen var at hele forskuddet var tapt, men formuleringene fra tidligere av som f eks halvårsrapporten har etter min mening ikke vært tydelig på at det er 2 voldgiftssaker i rekkefølge, men 1.
X-43 scramjet
30.09.2023 kl 16:47 6040

Kan trygt si at aksjekursen skal tilbake til minst 12 kr når vi hører at NODL får sin del av erstatningen. Med West Cobolt avgjort, 8 kr til. Ligger verdier for minst 20 kr her nå. Håper på en rettferdig sak som NODL aksjonærer tjener mest på. Stor risiko men og potensiell stor gevinst
Stokk Dum
30.09.2023 kl 17:58 6048

Skjønner, men hvor mye er det igjen av 90MUSD hvis det skal dekke tapet DSME hadde på salget av West Aquila til Liquila Ventures for 200MUSD sett mot avtalen de hadde med salg til NODL for 296MUSD.
Upstream meldte i april at Liquila mest sannsynlig hadde en opsjon også å kjøpe West Libra.

mvh
Redigert 01.10.2023 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
Pirato
30.09.2023 kl 18:01 6043

Kravet om å få betalt tilbake hele forskuddet pluss renter og kostnader er avvist. Så kommer det en ny rettsak som skal avgjøre hvor stor del av forskuddet verftet kan beholde som erstatning.
Troll_Leff
01.10.2023 kl 11:32 5676

At West Libra er solgt er fantasi og løgn, linken du referer til, bekrefter at skipet ligger fortsatt i Busan, Korea (Verftet) sammen med West Aquila. Forteller ingenting om at Libra er solgt, men du forsøker å spre en villedning til å få andre til å tro det. I så fall må du fortelle hvem som er den nye eieren, og selv finne frem til hvor dette er skrevet på tråden, du som har lest det, enn at vi andre skal lete frem til noe vi har oversett og ikke fått med oss.
Top 20 sitter med ca 80% av aksjene, at noen "mister fatningen" og tynger kursen nedover, som ikke skal så mye til på en slik uklar melding, kan vise seg å være en bra inngang for andre. Innsidere har ikke lov å handle aksjer så lenge saken pågår, så er ikke sikker det er så mye utestående aksjer tilgjengelige bortsett fra Mosvold sine, dersom han skal ut med resten, og det i tillegg kan brukes i spillet å holde kursen i "sjakk" enn så lenge.
Selskapet har i dag en MC på ca. 80 mill, og det er fortsatt ca. 2,5 milliarder i spill, og Fredriksen er ikke kjent for å tape slike saker, så jokeren kan ligge i West Libra som fortsatt "mangler" eier. Marked og etterspørsel er større etter slike fartøy i dag, med langt bedre rater enn det var for 2 år siden, noe sikkert Fredriksen har fått med seg.
Libra-oljefeltet er et stort oljeprospekt på ultradypvann som ligger utenfor Brasil, så ser ikke bort fra at West Libra hadde passet godt inn på dette feltet. Fredriksen er ikke så ukjent i Brasil, og kan være skipet i utgangspunktet var bygget og tiltenkt dette feltet.
Redigert 01.10.2023 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
01.10.2023 kl 12:32 5627

Kommer det et utfall i en form av et forlik på 0.4 milliarder så er det fortsatt for lav mcap verdi på NODL nå på 80 mill.
Da snakker vi om 5 gangeren til 20 kr. Siste ord er neppe sagt her. Vil svinge mye til vi får mer oppdatert informasjon
hill
02.10.2023 kl 00:26 5097

Troll_Leif, kan du forklare hvorfor West Libra fortsatt ligger i Busan, når MarineTraffic skriver følgende i nevnte lin:

"Where is the ship?
Drill Ship WEST LIBRA is currently located at NCHINA - North China (reported 6 minutes ago)"

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:994596/mmsi:373269000/imo:9709740/vessel:WEST_LIBRA
Troll_Leff
02.10.2023 kl 07:48 5126

Svar meg på spørsmålet, hvem er den nye eieren, og hvor på tråden har du lest dette? West Aquila ligger uansett i samme område. West Aquila ligger vel på selve verksted til ferdigstillese til Transocean nå i Q3, og West Libra lliggee på et område i nærheten i påvente av en avklaring.
FaeniHelvete
02.10.2023 kl 08:34 5065

😂😂😂

Det verste er vel at jeg fortsatt ikke vet om du er seriøs eller ikke
Gozilla
02.10.2023 kl 09:07 4957

Håper vitterlig ingen lar seg lokke til å kjøpe av alt det svada som publiseres her på forumet.
Selskapet er teknisk sett konkurs. Null inntekter. Null fremtid.
rischioso
02.10.2023 kl 09:58 4867

Ja, det ser ut til at West Libra forlot Okpo Korea for 52 dager siden og seiler under Panama flagg.

REF - The current position of WEST LIBRA is at East Asia reported 52 days ago by AIS. The vessel is sailing at a speed of 8.2 knots. The vessel WEST LIBRA (IMO: 9709740, MMSI 373269000) is a Drilling Ship built in 2023 and currently sailing under the flag of Panama.

https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9709740#:~:text=The%20current%20position%20of%20WEST%20LIBRA%20is%20at,and%20currently%20sailing%20under%20the%20flag%20of%20Panama.

* Det interessante her er at det skjedde før voldsgiftdommen forelå og dermed også før avklaringen om en eventuell anke, men for al del - det er slike realiteter som bygger sak for Fredriksen - more to come ...;)

Troll_Leff
02.10.2023 kl 10:22 4825

Skjønner ikke at dette skal være så vanskelig, West Libra ligger fortøyd i samme område som søsterskipet
Position Received: 2023-10-02 17:00 LT (UTC +9)
15 minutes ago
Vessel's Local Time:
2023-10-02 17:00 LT (UTC +9)
Area: NCHINA - North China
Current Port: OKPO
Navigational Status: Moored
Speed/Course: 0 kn / 98 °
AIS Source: Terrestrial AIS

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:994596/mmsi:373269000/imo:9709740/vessel:WEST_LIBRA

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:4847055/mmsi:538010429/imo:9709738/vessel:WEST_AQUILA
Redigert 02.10.2023 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
rischioso
02.10.2023 kl 10:24 4823

Null fremtid med et reelt krav på næmere 2,5 milliarder/nok?

Om det ender opp med delvis refusjon så er oppsiden uansett massiv:

Full refusjon av forskuddet på næmere 2,5 milliarder uten renter tilsvarer en aksjekurs på 125nok - 3000% oppside
3/4 refusjon tilsvarer en aksjekurs på 94nok - 2250% oppside
1/2 refusjon tilsvarer en aksjekurs på 63nok - 1500% oppside
1/3 refusjon tilsvarer en aksjekurs på 42nok - 950% oppside
1/4 refusjon tilsvarer en aksjekurs på 32nok - 700% oppside

* Do the math ...;)
Gozilla
02.10.2023 kl 10:29 4907

Merkelig at det bare er noen små tradere sim har fått med seg denne vanvittige oppsiden.
Noen må ha gapt over for mye
rischioso
02.10.2023 kl 10:32 4995

Takk Troll_Leif, da legges spekulasjoner om annen lokasjon død ..;)
rischioso
02.10.2023 kl 10:53 4956

Ny i aksjemarkedet?

Som kjent så er det en usikkerhet knyttet til dette både når det kommer til tidslinje og beløp og er det noe aksjemarkedet skyr så er det nettopp usikkerhet og har pr nå priset inn nærmest null-0, MEN så er det også lov å tenke selv. Fredriksen kansellerte pga forsinkelser noe han hadde rett til så forskuddene på 1,9miliardr for 2 fartøyer kan ikke i sin helhet forsvinne, men siden markedet ikke sitter med alle detaljer så kan vi heller ikke vite størrelsen på en eventuell avkortning basert på verftets motkrav noe det vil dreie seg om fremover - altså hvor mye som til slutt vil bli refundert.

Så har vi krav nr 2 basert på kanselleringen av den halvt nedsenkbare riggen West Cobalt - her er kravet på rundt 500mnok noe som alene tilsvarer en aksjekurs på 25nok - dette kravet foreligger det ingen dom på.

Mao, med dagens konkursprising i minne hvor nærmest null-0 er baket inn så sier det seg selv at en hver refusjon vil gi mange ganger'n hvor til og med smuler vil kunne gi flerganger'n fra dagens kurs rundt 4nok. Og markedet - ja, det kommer etter hvert når det får summet seg og mer info ligger på bordet og vi vil nok ikke måtte vente veldig lenge, men å sitte på gjerdet og vente til markedet og saueflokken kommer blir det jo aldri penger av - men for early birds som tør å gå motstrøms er de som får muligheten til å skumme fløten...;)

https://www.dn.no/borskommentar/aksjen-er-et-veddemal-pa-hvor-ra-han-er-som-pokerspiller/2-1-1524416
Redigert 02.10.2023 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
Shikibetsu
02.10.2023 kl 11:47 4872

https://newsweb.oslobors.no/message/600664

Nordnet pensjonsforsikring kjøper og flagger over 5%
Troll_Leff
02.10.2023 kl 11:53 4966

De har plukket opp en del aksjer disse da, for en måned siden hadde de 2,44% og forsetter å plukke, for en måned siden hadde de 472 633 aksjer 2,44% Nordnet Livsforsikring AS
X-43 scramjet
02.10.2023 kl 12:48 4881

Gjelder å komme seg inn før den går til 8 kr igjen. Kan bli pen gevinst for de tålmodige
Aksjemeglern
02.10.2023 kl 22:09 4407

Denne her skal vel ytterligere ned for ytterligere bunnfisking.
Uansett utvikling i den saken med nodl og hanwa, anke eller ikke, så er nok allerede dette gjenspeilet og innpriset i dagens aksjekurs.
rischioso
02.10.2023 kl 22:09 4495

Ja, dette var tredje dagen på rad med sluttkurs på 4 tallet så i full gang med å etablere en teknisk bunn på nettopp 4 tallet med tilhørende konsolidering i påvente av nytt før turnaround - mao, det meste tilsier at det bunner ut her og således virker lav 4 fire å være nær den optimale bunnen hvor triggende nytt kan tikke inn hvilken dag som helst...;)
Troll_Leff
02.10.2023 kl 22:49 4434

En ting er sikkert, Transoceans West Aquila har inngått en 3 års kontrakt i Brasil til en dagrate på $450,000. Ser ikke bort fra at West Libra blir en joker i spillet her,
Fredriksen, går 100% ikke tomhendt ut av dette, slik markedet har utviklet seg, siste året. Markedet er varmt for slike 7 gen ultra dypvanns boreskip, som det ikke er for mange av, og dette vil JF selvfølgelig ha en bit av.
https://www.offshore-energy.biz/transoceans-newbuild-drillship-going-to-brazil-for-its-inaugural-job/
Redigert 02.10.2023 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
02.10.2023 kl 23:28 4423

Bare å holde, fylle på mer, glede seg til jul, da er NODL en helt annen aksjekurs
Aksjemeglern
03.10.2023 kl 09:18 4159

Misvisende info vel?
Nodl skal ned til 1 tallet, hvilket stemmer overens med oversikten idag, nå dumpes aksjene ut i store bolker til dumpingpris. NODL er vel strengttatt konkurs…
X-43 scramjet
03.10.2023 kl 10:39 4059

Tar seg fint opp til 4.40 kr igjen, kjøpt mer idag. Vinterens store rakett kan bli NODL
FaeniHelvete
03.10.2023 kl 11:21 4027

Hvis du tar en titt på Marinetraffic og Las Palmas, så er det vel 5 6th gen drillskip som kan reaktiveres etter behov. Du må gjerne utdype hva du mener er den vesentlige oppsiden ved 7th gen
elnomi
03.10.2023 kl 11:43 4184

Kun 79 millioner for dette Fredriksen selskapet der bare en brøkdel tilbake på en av de to sakene (les under) langt overstiger børsverdien (rischioso) gjør dette til et spennene case mex potensial. Å følge Fredriksen blir sjeldent feil og nå Fredriksen kommer nok til å benytte alle virkemidler?
Troll_Leff
03.10.2023 kl 11:58 4273

Svaret er er vel ganske selvforklarende. Men kan begynne med, det enkleste, hvor mange 7th gen. ligger det der, og er tilgjengelige?
FaeniHelvete
03.10.2023 kl 12:28 4255

Elnomi,

Jeg tar gjerne feil, men:

1) Det er ingen her inne som har kommet med en forklaring, bare personlige overbevisninger, om hva som skjer med en forskuddsbetaling ved kansellering. Slik jeg tolker det så er forskuddsbetalingen en premium for å sikre seg bygging av båt,ergo så er forskuddsbetalingen tapt så lenge du ikke har gyldig grunn til å kansellere kontrakten med verftet. NODL har tapt på det punktet, så gjenstår det å se om det er grunnlag for å anke.

Selv om jeg skulle ta feil og det nå er snakk om å beregne kostnader opp mot forskuddsbetalingen, så er West Aquila og West Cobolt begge solgt av DSME, West Aquila for ca $100mill USD mindre enn hva NODL skulle betale, mens Cobolt ble solgt med langt større rabatt til Tyrkia. Saken rundt West Cobolt er ikke avgjort enda. Forskuddsbetalingene er jo ikke engang i nærheten av å dekke tapet ifbm salget av riggene til andre selskaper, og Libra som fortsatt ikke er solgt er jo bare et enormt tap for DSME.

Den eneste konklusjonen jeg da kan trekke er at enhver mulighet til å få en brøkdel tilbake av forskuddsbetalingen, er hvis de anker og vinner sakene rundt Aquila og Libra. Hvis ikke så er selskapene konkurs. Per dags dato, slik saken står seg, så er forskuddsbetalingene i sin helhet tapt.

Så får man vel håpe at de hadde et langt mer solid grunnlag for å kansellere Cobolt
FaeniHelvete
03.10.2023 kl 13:00 4225

😂😂

Det morsomste er at jeg bommet på årstallene, samtlige er 7th
Redigert 03.10.2023 kl 13:03 Du må logge inn for å svare
Troll_Leff
03.10.2023 kl 13:15 4191

Du tok den enkleste veien, og forsøker å vri deg unna. Svar heller på spørsmålet.
Hvordan klarer du å sortere ut disse på Marinetraffic?
Hvor mange 7th gen. ligger tilgjengelige og ledige for oppdrag?
Hva er forskjellen på 5,6 og 7th gen. ?

rischioso
03.10.2023 kl 14:03 4115

Ja, regnestykket kan verken bli klarere eller enklere. Full refusjon av forskudd vil gi en aksjekurs på 125nok noe som vil utgjøre hele 3000% og om vi legger oss helt i den andre enden og tar utgangspunkt i kun smuler som knappe 10-20% refusjon så tilsvarer det en aksjekurs på 12,5-25nok - mao, vi snakker her om 3 til 6 ganger'n for en smulerefusjon.

Kursen i dag ligger og vaker rundt 4nok noe som betyr konkursprising hvor absolutt ingenting er innbakt så ja - det blir nok derfor mange som vil rive seg i håret om ikke lenge om de ikke kjøpte her nede når de hadde muligheten - men slik er det på børs, det er ikke alle forunt å tjene penger på børs ....:)
rischioso
03.10.2023 kl 14:34 4049

Det som er både komisk og samtidig litt trist med deg er at du aldri klarer å være balansert, ikke en gang en tanke - det er enten helt svart eller helt hvitt hos deg, men realitetene ligger som oftest et sted i mellom. Jeg utfordrer deg - kan du komme opp med et eneste eksempel hvor Fredriksen har tapt en sak eller et krav 100% hvor han måtte gå i fra milliardbeløp?

Den norske stat prøvde seg med et skattekrav på 2 milliarder, men endte opp med å få kun 2 millioner...

Her er mannen du vedder i mot - en pitbull og en vinner som aldri gir ved dørene og som uansett aldri vil gi verftet 2,5 milliarder:

https://gcaptain.com/john-fredriksen-man-myth-legend/

Anbefaler deg å sitte på samme side med legenden som alltid vinner helt eller delvis og aldri har tapt helt og fult og av samme grunn har blitt en av verdens rikeste fra 2 tomme hender - mao, follow the money så drypper det noe på deg oxo ...;)
Redigert 03.10.2023 kl 14:35 Du må logge inn for å svare
FaeniHelvete
03.10.2023 kl 15:05 3999

Sånn går det når jeg sjekker for fort på telefon, 1 av 5 er 6th, resten er 7 såvidt jeg kan se. Ellers er det "bare" spec. Maks vanndybde, nesten 700m i forskjell, samt drilling depth, derrick kapasitet osv.Neppe mange 5th gen drillskip som fortsatt er i aktivitet, mange av de er jo over 20 år gamle. Usikker på hva det er du mener jeg vrir meg unna, jeg sorterer de ikke ut på annen måte enn at jeg sjekker spesifikasjonene på riggene som ligger der, som tross alt bare er et google søk unna. Samtlige er tilgjengelige for oppdrag, hvis kontraktene er lange og gode nok til at de skal re-aktiveres. Du må gjerne utdype problemstillingen din

FaeniHelvete
03.10.2023 kl 15:43 3985

Riskokeren, Asiabhoyen, soyabønnen, lite kjært barn har mange navn.

Dette blir rett og slett for dumt, og jeg er usikker på hvor lenge du skal fortsette å lyge.

Du er jo fullstendig uten evne til å svare om ting du faktisk blir spurt om, for ikke å snakke om at du ikke engang evner å korrekt gjengi ais posisjoner på marinetraffic. Det lover jo ikke akkurat bra i utgangspunktet.

For min del er det jo fullstendig irrelevant at du oppfatter det som ubalansert når jeg korrekt gjengir fakta. Sakens realitet er ikke mer komplisert enn at de i lengre tid forsøkte seg på forhandlinger med verftet, ingen suksess, så gikk saken til voldgiftsdomstolen i London hvor NODL altså tapte. Utgangspunktet så er jo at avgjørelsen vanskelig lar seg anke, fordi det er avhengig av at man avdekker noe som vil ha særlig betydning for utfallet, det er altså ikke bare til å anke for å få en ny vurdering av de samme bevisene/argumentene, som jo er årsaken til at bla Awilco Drilling ikke anket.. Så har jeg selvsagt påpekt at en anke selvsagt er mulig, avhengig av hva advokatene finner, og det vil være et enormt signal som sender kursen skyhøyt. Historikken til JF er irrelevant, men for min del så kan du runke til den så mye du vil:

- Forhandlingene med verftet om en "minnelig ordning" var resultatløs. Hvorfor kom ikke storegutt Fredriksen i mål allerede her, tross alt så er det jo ingen som kødder med han
- NODL tapte i voldgiftsdomstolen

Fredriksen har vært involvert i samtlige steg, Fredriksen tapte samtlige runder og uansett hvor mye Fredriksen ønsker å fortsette å kjempe så hjelper det ikke all verden hvis ikke det nå dukker opp et grunnlag for å anke.

Jeg skriver også at det selvsagt er mulig at de vinner saken om Cobolt. Selv om de har tapt den første saken så var forhåpentligvis grunnlaget for å kansellere Cobolt langt mer solid.

Så er jeg samtidig svært åpen om at det kan hende jeg misforstår ref forhåndsbetalingen, ved å presisere at det bare er min tolkning, jeg har også gjentatte ganger spurt om noen kan komme med dokumentasjon på det motsatte, uten at noen ønsker å stille opp. Den naturlige konklusjonen er at jeg har rett, forhåndsbetalingen er i sin helhet tapt for Aquila og Libra så lenge ikke de finner et ankegrunnlag. Selv om jeg skulle ta feil, og at forhåndsbetalingen tilbakebetales minus det verftet har krav på, så er ikke libra solgt og forhåndsbetalingen dekker ikke engang differansen mellom hva NODL skulle betale og hva verftet klarte å selge riggen for. Motkravet fra verftet vil altså være den fulle summen på nesten $300mill + renter + andre kostnader for Libra, og langt over $100mill for Aquila, med konklusjonen om at de to selskapene er konkurs.

Så må du gjerne presisere hvor jeg er ubalansert, hva jeg skriver som eventuelt er feil, men vi vet jo begge at du bare er full av fjas.

Redigert 03.10.2023 kl 15:44 Du må logge inn for å svare
rischioso
03.10.2023 kl 16:18 4051

Fjaset ditt blir ikke mindre selv om du skriver mer - heller motsatt. Det hele handler om at du bruker all din tid på et case du mener er mer eller mindre konkurs. Det er her det skurrer både med faktafeil og logisk brist som til sammen blir fjas - men vi som kjenner deg vet jo at du ikke står for annet så bortkastet tid å skulle prøve å flytte fjell for som en klok mann sa - mot dumhet kjemper selv gudene forgjeves ...;)

Noterer meg at du fortsatt ikke kan legge frem et eneste eksempel på at Fredriksen noen gang i alle de sakene han har vært involvert i gjennom et langt liv - dokumentasjon på at han tapte 100% og måtte gå i fra milliardbeløp, men her mener du altså at han må det - dette er jo oppskriften på logisk brist og jeg velger å tro at han med sin historikk får tilbakeført mer enn nok til å mangedoble kursverdien så får heller du fortsette å tro at du sitter på fasit - det ender nok heller og igjen opp med nok en dyr lærepenge for deg med mest penger tapt og minst lærdom tjent ...;)
Redigert 03.10.2023 kl 16:30 Du må logge inn for å svare