OPPSIDE 700 %, RISIKO NULLNODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
Mr Karma
11.02.2022 kl 14:48 3733

ok kodenavn, da har vi egentlig et ganske felles bilde. Men er du sikker på at NODL eier disse kravene du lister opp? Jeg mener det virker utrolig at så få diskuterer dette her på HO. Ellers også. Jeg kjøpte på grunn av dine opplysninger. Men jeg fatter ikke den mangelfulle interessen. JF har kommet i tilbudsplikt og det burde tiltrekket seg noe. Poenget mitt er at dette caset et som du sier et meget sikkert lodd på kort sikt. Dette har hendt meg en gang før for noen årsiden. Et selskap på OB skulle utvide kapitalen og delte ut tegningsretter. Det var som å plukke penger på gaten. jeg kjøpte ikke så mye da jeg konkluderte med at jeg kanskje hadde forstått feil. noe jeg ikke gjorde. der skulle jeg kjørt all-in, da det var nærmest risikofritt.

Her har jeg noe av de samme følelsene, om ikke bedre. Her kan man bare kjøpe og se hva som skjer. Oppstår det noe man ikke liker den nærmeste tiden så er det bare å lempe posten over på JF. MEN HER LIGGER OGSÅ MULIGHETEN FOR MANIPULASJON. Nemlig å plante selvfølgeligheter på en negativ måte for å få folk til å kaste kortene til kr. 17.-

Jeg har 20 % av porteføljen i NODL nå så det blir spennende uker framover.

For de som vil kjøpe så kan jeg opplyse at det var ganske lett å få aksjene igår via nettmegler.
kodenavn
11.02.2022 kl 15:52 3698

Men det er bra at selgerne er tilbakeholdne da, og avventer.
17.- er garantert et stykke fremover uansett.
Det kan skje hyggelige ting i dagene som kommer.
Redigert 11.02.2022 kl 16:01 Du må logge inn for å svare
Ksandova
14.02.2022 kl 10:27 3478

Denne burde ha gode muligheter i et litt turbulent marked eller, all den tid den ikke har en nedside. Her kan Russland herje med Ukraina som de vil, og du vil likevel ikke kunne tape penger i denne.
Mr Karma
14.02.2022 kl 13:21 3404

ja, burde være helt trygg en stund i alle fall....

lurer litt hvem selgersiden består av. Kanskje noen som ikke har fått med seg av det kommer overtagelsestilbud? Eller kanskje noen som vil frigjøre penger til noe annet. Det blir vel ganske dødt inntil det formelle tilbudet kommer?

Det skal bli virkelig spennende å se ordlyden i det tilbudet.
Solsiden
14.02.2022 kl 13:30 3392

Jeg har lekt detektiv og kommer til samme konklusjon som deg, her er det ingenting å tape og potensielt mye å hente i en del uker fremover!

Så jeg er definitivt med, jeg har tatt en post og håper at alle andre får opp øynene veldig snart!

Som godt forkIart i denne tråden, er risikoen tilnærmet null, selv ved en markedskorrigering som vi så et lite bevis på i går. I disse dager er det en betryggelse å sitte i denne havnen! Håper også de som liker dette caset har kommet seg inn, for "trangt inn døra" vil vise sine muskler hvis denne går!
kodenavn
15.02.2022 kl 09:40 3171

Hvorfor tror dere JF legger inn bud på selskapet hvis han ikke ser en betydelig oppside ?
kodenavn
15.02.2022 kl 10:38 3130

Northern Drilling har betalt 230 mill USD i forskudd på 3 skip. Skipene er ikke levert i tide, og kontraktene er derfor kansellert.
Så Northern Drilling forlanger å få tilbake de 230 mUSD + kostnader fra verftet.
Dette utgjør 130-140 NOK pr. aksje.
Dette er advokatmat, og man har ikke garanti for at dette blir endelig utfall, men sannsynligheten vil jeg tro er stor.
At Northern Drilling her skal ende opp med .bare en brøkdel av kravet, som dagens kurs på 17.- skulle tilsi, tror jeg er forsvinnende liten.

JF pleier å vite hva han driver med.
Så sikkert en grunn til at han vil kjøpe ut alle andre aksjonærer til en lav pris.
17 NOK er etter min vurdering helt i tåka.
Mr Karma
15.02.2022 kl 10:59 3118

Nå synes jeg du fikk det bra fram, kodenavn.

Jeg holder døra åpen for at verftet vil prøve å hente inn igjen pengene ved å vri det over til nye kontraheringer. Så kanskje enden på visa blir at selskapet blir hetende Northern Bulkers...... Verftet dealer her med JF, en betydningsfull aktør som hele bransjen følger, så de kan ikke gjøre så store sprell uten å ødelegge kontraktsryktet. Noe som de ville tapt enda mer på. Så jeg kan ikke forstå annet enn at en løsning er i sikte, og da er kr.17 helt i tåka ja. men på den annen side så har dette vært åpne opplysninger og likevel ha kursen vært en god del lavere, så man kan jo alltids argumentere for at JF har tilbudt en premie over børskurs. Altså det er egentlig markedet som HAR VÆRT i tåka, og ikke budet som kommer fra JF.
Det som er spennende er at JF er innsider, og har tydeligvis en plan. han er ikke en utpreget trader. Hadde vært mer usikker hvis det var f.eks.Spetalen som kom med bud på selskapet. Så jeg sitter. Vurderer faktisk å kjøpe litt til.
kodenavn
15.02.2022 kl 11:23 3091

Ja, når jeg skriver at 17 NOK er helt i tåka, er det selvfølgelig børskursen jeg snakker om.

Jeg forstår godt at JF prøver seg på et lavt bud. Men det kunne like gjerne vært et annet beløp, f. eks. 19, 23 eller 34. Her er ingen fasit.
Dagens kurs er jo selve beviset på at investorene er helt bevisstløse.
Hadde folk tenkt, hadde kursen nå vært mellom 40.- og 100.-, basert på en stor sannsynlighet for fremtidig kurs på 130.-
Mr Karma
15.02.2022 kl 12:06 3045

enig.

Jeg skrev et lengre svar på dette men innlegget ble borte. Det har skjedd meg flere ganger de siste ukene. man trykker OK og så forsvinner det man har skrevet. Opplever andre det samme?
Solsiden
15.02.2022 kl 12:53 3028

Han har nok en plan, ja. Jeg har omrokkert i porteføljen og kjøpt en post til. At ikke flere ser denne muligheten her er for meg helt ufattelig.
Mr Karma
15.02.2022 kl 12:54 3031

hvis JF lykkes med oppkjøpet til 17, så kan det bli en milliard + i profit for han. Det penger selv for JF.
Mr Karma
15.02.2022 kl 13:20 3078

Ja Solsiden, dette er et tog å hoppe på. Man får mange dager man kan bare hoppe av senere...

Jeg kommer nok til å kjøpe litt mer.
Mr Karma
15.02.2022 kl 16:22 2985

Jaja, stille dag i dag også. Må nok regne med dette en stund.....

Lurer på hvem som kjøper....kan ikke være så mange knyttet til denne tråden vel, for her er det ikke mange engasjerte. Kanskje er vi få veldig oppvakte eller dumme og uopplyste. Man da må systemet rundt JF også misforstått kraftig, og det er lite sannsynlig.
hill
15.02.2022 kl 16:49 3003

Ja, har selv opplevd det samme flere ganger, spesiellt om innleggene kan være litt lange.
Har derfor begynt å kopiere slike innlegg.
Når du så klikker OK og innlegget forsvinner, er det bare å lime det inn igjen og klikke OK igjen.
Da går det greitt :)
Mr Karma
15.02.2022 kl 17:11 2993

ok. mange takk hill, da er det ikke bare meg. Også hos meg har det oftest skjedd når innlegget har vært av noe lengde. Kommer til å gjøre som du foreslår.
kodenavn
16.02.2022 kl 11:47 2846

Det er bra at det ikke er selgere på 17.-. Det kan tyde på at mange har fått med seg at 17.- ikke er et godt tilbud.
Mr Karma
16.02.2022 kl 12:36 2826

Jepp.

Kan det være første tegn på at omsetningen er i ferd med å tørke opp også?

Kanskje budet fra JF blir høyere med en gang? Hvis det blir som idag framover får han knapt noen aksjer til 17..

Takk for et spennende case kodenavn.

Men finner bare kansellering av to båter, ikke tre som du nevner.
Så får kravet de ønsker å være ca 47 kr per båt, tilsammen 92 kr/aksje?

Det er riktig nok 5+, gangeren fra dagens nivårer.
kodenavn
16.02.2022 kl 13:22 2951

In May 2018, the Company entered into agreements to purchase two newbuilding 7th generation DP3 and ultra-deepwater
capable drillships from Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (“DSME” or “the Yard”) known as the West
Aquila and the West Libra, for $296 million each with $90 million paid at contract signing and the remainder at delivery. The
Company received an option to acquire the Cobalt Explorer for a purchase price of $350 million, which was fully exercised on
April 30, 2019. In connection with the acquisition of the first two drillships from DSME, the Company successfully completed
a private placement of 29,805,883 new shares, at a subscription price of NOK 68.00 per share, generating gross proceeds of
NOK 2,026,800,000 (approximately $250 million).

On October 7, 2019, West Cobalt Inc., ("WCI"), a wholly-owned subsidiary of the Company, sent notice to DSME informing
the yard it was rescinding the resale contract for the Cobalt Explorer for misrepresentation and, in the alternative, terminating
the resale contract at common law for repudiatory/renunciatory breach. WCI will claim the return of all sums paid to DSME
plus interest and damages.

kodenavn
16.02.2022 kl 14:07 3032

I selskapets siste rapport,Q3-rapport 2021, pr. 30. sept. 2021, er egenkapital i balansen 227 mill. USD = 2.020.000 NOK, som er 125 NOK pr. aksje.
Dette består av newbuildings 90 mill USD og claim receivable 139,2 mill USD, tilsammen 227 mill USD.
Newbuildings 90 mill USD er West Libra, da denne var i ordre på rapportdato. Den ble kansellert først 16. okt. 2021.
Claim receivable 139,2 mill USD er West Aquila 90 mill USD og Cobalt 49,2 mill USD
Så nå er West Libra også kansellert ( 16.okt. 2021) og dermed er 90 mill USD overført til claims,
og claim receivable er nå 227 mill USD, = 125.- pr. aksje.
kodenavn
16.02.2022 kl 14:29 3044

claim receivable er nå 227 mill USD, = 125.- pr. aksje.
I tillegg kommer krav om renter og div. kostnader, så totalt krav 130.- til 140.- pr. aksje.
Nå kan den kjøpes for 17.-
Og hvis du ombestemmer deg, vil JF kjøpe den tilbake fra deg i april for 17.-, om du ønsker.
For han vil gjerne ha alle.
Solsiden
16.02.2022 kl 15:06 3013

Ja, og med refunderbare billetter er det jo bare å bli med en tur, så kan man få tilbake billettkostnaden*X når man ikke vil kjøre tog lengre.
Solsiden
16.02.2022 kl 15:06 3017

Samme her, jeg har tatt en liten post til, en kan jo ikke få for mange billetter til denne turen!
Redigert 16.02.2022 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
kodenavn
17.02.2022 kl 10:12 2852

claim receivable er nå 227 mill USD, = 125.- pr. aksje.
I tillegg kommer krav om renter og div. kostnader, så totalt krav 130.- til 140.- pr. aksje.
Nå kan den kjøpes for 17.-
Og hvis du ombestemmer deg, vil JF kjøpe den tilbake fra deg i april for 17.-, om du ønsker.
For han vil gjerne ha alle.
Og det er en mulighet at folk snart skjønner caset, og at du kan doble eller tredoble pengene dine på noen uker.
kodenavn
17.02.2022 kl 11:48 2825

Smått utrolig at noen er villig til å selge på 17.- nå.
Jeg sitter fullastet, ellers hadde jeg tatt dem tvert.
Mr Karma
17.02.2022 kl 12:27 2845

Jepp, og nå tok jeg nettopp noen flere til JF-pris.

Har bestemt meg for å øke til 25% av porteføljen. skal ta litt og litt framover, selv om det smarteste er nok å grabbe de så fort som mulig.......

jaja, nå kan det godt hende at alt blir solgt igjen til 17, men dette er et super spennende lodd for de nærmeste ukene. JF ser ut til å noen større planer her. Mitt beste tips er en fusjon med av de andre selskapene eller en byttehandel. Når man ser på formålet til NODL, så kan det godt tenkes at selskapet blir sittende igjen med kanskje noen eldre "vanlige rigger" fra Seadrill eller Odfjell for en lav pris og som har potensiale i en offshoreoppgang, som kompensasjon for kravet overfor Daewoo, og så tar de andre selskapene boreskipene. Da blir en del av verdiene synligjort i form av aktiva i hvert fall. Det jeg tror er minst sannsynlig er at NODL blir sittende med 2 milliarder i kontanter fra Daewoo.

Jeg er meget spent på hvordan styret i NODL uttaler seg. Hvis de mener det regnskapsførte kravet mot Daewoo er realistisk (og det må de jo), så kan de ikke ha annet valg enn å anbefale aksjonærene å si nei til tilbudet til JF. Noe annet henger ikke på greip. Dette må jo innsider JF vite, så hvorfor kommer han rekende med dette lave budet? Er kravet mot Daewoo uten substans? I så fall er styret i NODL kriminelle svindlere. Revisor må jo ha gått gjennom kravet også, siden hele selskapets eksistens hviler på det. Hva kommer årsrapporten til å si?

Dette er ikke etter min mening en risikofri aksje, for det er mange spørsmål her bør besvares de kommende ukene, men aksjonærene får her betenkningstid så derfor sitter jeg på mine en god stund framover.
kodenavn
17.02.2022 kl 13:09 2854

Fusjon med noen av de andre JF-selskapene har jeg ingen tro på. Det gir ingen mening. JF liker å rendyrke selskaper og investeringer.
Garanti for beste utfall har man selvfølgelig ikke. Da hadde kursen allerede vært over 100.-
Men 17.- får man uansett i april hvis man vil.
Så er spørsmålet om kursen i mellomtiden kan bli LANGT høyere.
Gratis opsjon.
Redigert 18.02.2022 kl 09:53 Du må logge inn for å svare
kodenavn
18.02.2022 kl 09:55 2768

700 % oppside.
NULL nedside

Do the math

Hva om Fredriksen trekker budet ?
kodenavn
18.02.2022 kl 10:30 2746

Helt usannsynlig.
Det kan bli aktuelt å heve budet, hvis kursen går.
Mr Karma
18.02.2022 kl 10:40 2815

Hvis han trekker budet dummer han seg ut, og taper forretningsmessig tillit. Hva kunne være stort nok i dette tilfelle til å motivere det?

Han har lenge hatt en høy prosent i selskapet og har vært komfortabel med det virker det som. Nå kjøper han så han utløser tilbudsplikt. Man må ha lov til å anta at det var en bevisst handling. Altså har han en plan, og ser for seg at den løses best hvis han får mest mulig av selskapet. Det kan jo tenkes at han er fornøyd med å komme godt over 50 %. Slik at han sikrer at en deal han utarbeider et annet sted (som involverer kravet), blir senere godtatt av NODL, og at mest mulig av gevinstene også tilfaller han.
kodenavn
18.02.2022 kl 15:08 2739

Så hva er forventet verdi på aksjen ?

60 % sannsynlighet for 130.-
20 %sannsynlighet for 80.-
20 % sannsynlighet for 50.-

Gir forventet verdi 104.-

Eller man kan legge inn andre sannsynligheter for andre utfall
Uansett vil man komme veldig langt over 17.-
Mr Karma
18.02.2022 kl 15:25 2732

Håper du har rett kodenavn. Men, litt pirkete fra min side: Antar med verdi du mener børskurs.

Men kursen står enda i 17. KAN det være noe vi har oversett?

Sitter fortsatt med mine NODL aksjer, avventer og ser frem mot en mulig voldgiftsdom. Det eneste som er sikkert her er at JF ikke vil la disse boreskipene gå til en annen aktør til en rimelig pris. Kan det være en mulighet at JF snapper disse opp privat eller via SFL?
Redigert 18.02.2022 kl 18:51 Du må logge inn for å svare
Rep
19.02.2022 kl 00:12 2556

Har lest gjennom tråden her 5 ganger og sjekket selskap og børs mld.
Klargjør for en posisjon på mandag.
Mr Karma
19.02.2022 kl 08:44 2480

Ok Rep,
Selv om jeg ikke har fått kjøpt det jeg skal ha enda, så er du velkommen om bord.
Hva hvis Nodl har en dårlig sak og verftet får medhold om at de skal ha hele oppgjøret pluss renter? Da blir det en gigantemisjon der Fredriksen er den som har midler til å ta ta så mange aksjer som han vil, og vanner ut resten.
Ingen på forumet vet hvem som har rett i kanselleringene og kravene. Hvis dette hadde vært en soleklar nobrainer, da ville alle finansaviser og meglere hoppet på aksjen umiddelbart.
Selvfølgelig alltid godt at man ikke bare følger saueflokken. Lykke til uansett 👍 selv om det er ganske luftige kursmål her inne. Så ikke helt risikofritt …!