OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 384545


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
Tigerberget
31.10.2023 kl 09:06 6319

Ja jeg vet meget godt Ris sin strategi når han er inne eller ute av en aksje… 🙈
Tenker bare at det kan være verd å «kaste bort» 10.000kr på 50.000 aksjer hvis den når 20 øre etterhvert.

Tar bare en brøkdel av PGS overskuddet til å ha det litt gøy med 😂
thief
31.10.2023 kl 10:24 6246

Hva er det du ikke VIL skjønne, når selskapet sier de vil trenge betydelig mer kapital mtp ankesaken. Og at det vil komme flere emisjoner til 12.5øre.Det vil bli enormt mye mer aksjer innen ankeprosessen er ferdig.Så de regnestykkene dine er det bare å stryke ut🙂
rischioso
31.10.2023 kl 10:27 6246

Er du virkelig ute etter et godt diskusjonsklima så kan du jo først begynne med å diskutere caset for en gang skyld og ikke bare meddebattanter - noe som også er meningen med forumet. Din selvutnevnte rolle som forum polis hvor du kun ser deg ut noen å fotfølge mens du lar det meste av feil passere fra andre skaper jo ikke noe godt diskusjonsklima - så begynn der....;)

---------------------------

Mao og igjen - det er rekkefølgen fremover som vil være avgjørende for kursutviklingen. Kommer det kun emisjoner etter emisjoner etter emisjoner uten annet triggende så sier det seg selv hvilken vei det vil gå slik Kua's siste innlegg bar preg av, MEN slik ligger det jo så absolutt ikke an til å bli. At noen velger å tro det uten og underbygge det med annet en nettopp troen har du ingen kommentar til, men jeg som viser til hvorfor det mest sannsynlig ikke vil bli slik henger du deg på og tåkelegger med gjentatte kveruleringer - noe ingen er tjent med.

Ja, det er veldig sikkert at etter emisjonen som nettopp er kjørt og etter den mindre rep emien som kanskje kommer i nær fremtid så forteller tidslinjen oss at det er minst 2 og kanskje 4 mulige kurstriggere i loopen som med stor sannsynlighet kan komme og det i god tid før en eventuell ny emisjonsrunde - eventuell nettopp fordi en kjennelse helt eller delvis for Cobalt vil sette en umiddelbar stopp for nye emisjonsrunder:

1. Cobalt kjennelsen hvor det ligger 500mnok i potten og som kan gi en betydelig oppside og som allerede har vært nærmere 16mdr i systemet noe som også ligger nært opptil snittet av tidsbruk av voldgiftssaker i London før kjennelse foreligger i.e. 16-18mdr
2. Ankebekreftelse
3. Forlik - en ankebekreftelse kan trigge et forlik da det betyr mer tid, ressurser og kost noe verken verftet eller NODL er interessert i om det kan løses på annen måte.
4. Tilbud fra Fredriksen - som vi kjenner til så har tilbud kommet på bordet tidligere både i form av kontanter og i en kombo av kontanter og aksjer i NOL noe som ikke ble akseptert selv om det ble gitt en god aksjekurspremie. Legger vi så denne nærliggende historikken til grunn så er det å forvente at et tilbud vil inneholde en god premie også denne gangen.

Nå er det blitt kjørt 1 emisjon med plan om å kjøre en mindre rep emi på rundt 10% i størrelse av emisjonen 32m vs 313,m aksjer hvor jeg delte et regnestykke som viste mulige oppsider basert på dette - noe man kan finne her:

https://www.finansavisen.no/forum/post/5685673/

* For har man interesse av et case så ser man jo etter oppsider - ser man ikke annet enn nedsider så går man videre og leter andre plasser - mao, henger man 24/7 på tråden i case man gir uttrykk for man ikke har troen på så har man egentlig troen allikevel - ikke mer komplisert enn som så.....;)
Redigert 31.10.2023 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
oivindl
31.10.2023 kl 10:41 6199

Jeg kommenterer hva du skriver om caset, og vurderer på bakgrunn av dokumentasjon du fremlegger og hvor godt dine tidligere vurderinger har slått til.
Din person kommenterer jeg overhodet ikke.

Andre som er uenig med deg, baserer seg for en stor grad på selskapsmeldinger, ikke minst en fornuftig forståelse av disse.
Barbera
31.10.2023 kl 11:28 6143

Etter at NOL og Nodl ble splittet har det ikke vært noe tilbud til nye Nodl sine aksjonærer med kombo cash og Nol aksjer. Har fulgt disse selskapene i 4 år. Underbygg gjerne info med kilder.

Nol aksjer du nok kun hvis du kjøper de på børs. Forøvrig på billigsalg nå.
YNWA250505
31.10.2023 kl 11:31 6142

fortsett med det oivindl, du er helt konge og meget saklig og faglig god.
Barbera
31.10.2023 kl 14:14 5979

Dette er fra splitt av gamle Nodl i to. Har ingenting med bud på Nodl i nåværende form å gjøre.
Tigerberget
31.10.2023 kl 17:01 5923

«men jeg som viser til hvorfor det mest sannsynlig ikke vil bli slik»

…du tåkelegger oivindl sine påstander med egne «mest sannsynlig» påstander.
Fakta er det ingen av dere som vet, så hvorfor den kverulante bastante dialogen?

Subjektiv (kunnskapsbasert) sannsynlighet:

Sannsynligheten for en hendelse A, P(A), er et uttrykk for hvor trolig en person mener det er at hendelsen A vil inntreffe. Dette kan forstås på to måter, illustrert med et eksempel der sannsynligheten er fastsatt til 0.1:

Personen mener det er like trolig at A vil skje som å trekke helt tilfeldig en bestemt kule ut av en urne som består av 10 kuler
Personen har ingen preferanser mellom det å spille et spill der gevinsten er 1 dersom A inntreffer og 0 ellers, og det å motta en fast gevinst på 0.1.
Fortolkningen 2) er historisk knyttet til subjektive sannsynligheter, men er problematisk i den forstand at trolighetsvurderingen knyttes til personens holdninger til gevinsten (typisk penger). Fortolkningen 1) anbefales derfor.

Blue Cow Group
31.10.2023 kl 19:21 5804

"Fakta er det ingen av dere som vet, så hvorfor den kverulante bastante dialogen?
"

Jeg forstår ikke hva du mener man ikke vet?
Det finnes ingen scenarioer der det blir anke uten videre emisjoner, det er allerede børsmeldt, dermed finnes det ingen scenarioer der du kan dele 2mrd kroner på 350mill aksjer, det er bare tøvprat fra en drømmer. Det må deles på 1mrd aksjer - minst.

Hvis en kjennelse i Cobalt-saken skulle komme inn vil ikke de penga være på bok med en gang til å brukes på anken, sånt tar lang tid, verftet kan anke de og, og NODL er avhengig av å ha hjula i gang med ankesaken NÅ, ikke sent 2024 en gang. Dette har jeg nevnt til det kjedsommelige, men det blir tilsidesatt for drømmer om at JF skal kansellere siste emi og gi fra seg 55-60% av $50mill som han fikk for $3,5milll selv, å tro på Storeulv Fredriksen som en aksjonærvennlig julenisse og basere investeringene sine på det er helt borti natta.
Får NODL lov til å anke blir det flere emisjoner, punktum.

"Den første emisjonen forventes å være i størrelsesorden 3-3,5 millioner dollar, men den totale finansieringen som trengs for å nå et resultat forventes å være betydelig høyere."
https://www.nordnet.no/market/news/1008417846
Tigerberget
01.11.2023 kl 08:11 5598

https://newsweb.oslobors.no/message/602684

Hva skjer med kursen i dag tro….? 🎃
Tigerberget
01.11.2023 kl 08:31 5553

Interessant velformulert innlegg.
Blir spennende å se hvem som får «rett»…
rischioso
01.11.2023 kl 09:42 5467

RE - Jeg vet fakta, ingen andre vet, ingen andre scenarioer, Verftet kan anke, alltid, aldri og til det kjedsommelige - punktum

* Seriøst, er det ikke på tide og løfte nivået her litt - bare en tanke - alt hjelper for slike innlegg hjelper nada og ingen ...

RE- Det finnes ingen scenarioer der det blir anke uten videre emisjoner, det er allerede børsmeldt, dermed finnes det ingen scenarioer der du kan dele 2mrd kroner på 350mill aksjer, det er bare tøvprat fra en drømmer. Det må deles på 1mrd aksjer - minst.

* Vel, det finnes faktisk alltid alternativer. De som leser børsmeldingene og forstår hva de leser og ikke har noen annen agenda enn å formidle akkurat det ville ha skrevet følgende: Selskapet i samarbeid med SpB1 har sett etter alternative finansieringsløsninger, men på nåværende tidspunkt så virker en rettet emisjon å være det beste for alle parter - noe som igjen betyr at om ting endrer seg slik som at man får medhold helt eller delvis for Cobalt noe som er nærstående så vil man med kjennelsen for hånden trigge andre alternative løsninger på bordet - altså blir det feil å kun bombastisk skulle mene at man kjenner til fremtiden før den eksisterer.

Når det kommer til verftet og en eventuell anke så kjenner vi til at det skal veldig mye til for å anke - altså man kan ikke anke kun for å anke så man må ha et sterkt ankegrunnlag og da blir det jo bare komisk at du mener at det bare er for verftet å anke ...

Så inntil videre er det denne emisjonen og det antall aksjer vi må forholde oss til for det er virkeligheten - hva som skjer senere, ja - det er det ingen som i dag sitter med fasiten på, men at det finnes alternative mulige løsninger er i alle fall helt sikkert.

* Mao, det er alt for tidlig å sette punktum for det finnes flere mulige triggere i loopen hvor hver og en og til sammen kan endre hele bildet og da blir det feil å bombastisk mene at det kun finnes 1-en vei til Rome - men for all del, oppskriften for ikke å lykkes på børs virker du å sitte med - om ikke annet - det skal ingen ta i fra deg - punktum....;)
Eri_invest
01.11.2023 kl 10:21 5394

Hva er det som skjer idag? kursen er opp 80%++, noen som kan forklare?
Tigerberget
01.11.2023 kl 10:37 5306

Tipper det er klassisk pump and dump
rischioso
01.11.2023 kl 10:39 5313

Det er nok flere ting som har trigget denne situasjonen - for det første så er markedsverdien 1 knapp % av hva som faktisk ligger i potten 23m vs 2,5milliarder og for det andre så kom detaljene i dag om hvor mange aksjer man får tegnet seg i rep emisjonen som ble 4x beholdningen man satt med pr 25.10 hvor de som hadde mer enn 150k aksjer pr 25.10 ikke får være med så det er nok mange aksjonærer som derfor benytter anledningen til å snitte ned over børs.
unikum
01.11.2023 kl 10:40 5321

Fredriksen får ikke loopet flere å selge på disse nivåene så nå må han oppover i kurs igjen sakte men sikkert...
Er jo komplett idioti å selge aksjer for noen ører. Da må det være bedre sitte å vente hvor dette ender og blir det tap så tar vi tapet men inntil siste ord er sagt.
Gullhaugen
01.11.2023 kl 11:04 5200

Nå kan faktisk Fredriksen selge sine aksjer med 800 % pluss :)
Kingen
01.11.2023 kl 11:11 5169

Er det Fredriksen og co som støvsuger etter aksjer?
Lyslugg
01.11.2023 kl 11:12 5171

Det må kanskje ha kommet inn en nyhet et eller annet sted! ?Den er plutselig opp 184% nå
X-43 scramjet
01.11.2023 kl 11:14 5157

Vakuum trading, de er heldige de som kjøpte på 40 øre
unikum
01.11.2023 kl 11:22 5171

Å hvorfor skulle nå han selge 1 aksje? Den mannen veit godt hva han driver med i motsetning til alle små investorer gjør. Han skal ha hele selskapet selv, ingen tvil i mitt hode og han har det aldri travelt. Tålmodighet er nok ett fremmed ord på børs for mange å derfor taper man hele tiden.
unikum
01.11.2023 kl 11:40 5120

NORTHERN DRILLING LTD TEGNINGSRETTER (Ikke aktivt)
Noen som veit når denne blir aktiv ? litt mer aktuell nå...
rischioso
01.11.2023 kl 11:45 5121

Ja - man skal ikke bli overrasket om Cobalt kjennelsen er på vei inn da den kan tikke inn hvilken dag som helst med opptil 500mnok i potten ..

Videre så er det nok veldig mange gamle aksjonær som snitter ned ved å støvsuge aksjer her nede noe de vil fortsette med.

HUSK - den mulige oppsiden etter emien tilsvarer en kurs på 7,5nok og etter rep emien på 6,85 så fortsatt langt opp dit - mao, løp og kjøp.....;)
Eggkurven
01.11.2023 kl 11:47 5092

Hahah jeg trenger hjelp til å forstå dagens utvikling, skjønner ikke børsmeldingen i det hele.

Det var jo allerede meldt emisjon på 30 000 000+ aksjer for de med under 150 000 aksjebeholdning. Er ikke dette bare samme beskjed? Man får vel ikke delta mer enn dette fordi man kjøper i dag?

Skjønner ingenting.
rischioso
01.11.2023 kl 11:51 5026

Det handler ikke om emisjonen - det handler om en massiv mulig oppside:

https://www.finansavisen.no/forum/post/5685673/

Noterer meg at både krakk kua og superkverulanten glimrer med sitt fravær - forståelig nok - let them walk in shame ....;)
unikum
01.11.2023 kl 12:05 4906

Ha ha ha litt over mitt hode her nå men får vi tegningsrettigheter på 0,15 øre ? det kanke være mulig... eller blir de satt til markedspris ?
rischioso
01.11.2023 kl 12:34 4707

Vel, om man tenker en helt vanlig situasjon, men denne situasjonen er ikke vanlig. Alle som får bli med i rep emisjonen sitter jo med et høyt snitt hvor få til ingen vil dumpe med tap så da kjøper man heller mer for å snitte ytterligere ned. Fredriksen tok som kjent det meste i hoved emisjonen hvor det heller ikke var åpent for utenforstående så dermed ingen andre kortsiktige investorer som sitter med pluss og dermed blir det heller ingen dumping.

Det er dette som mange ikke helt virker å ha forstått hvor de forholder seg til en helt ordinær situasjon, men som da blir feil i dette tilfellet. Her har man 2 alternativer - dumpe med tap eller kjøpe mer for å snitte ned og avvente kjennelsene fremover for vinner man frem helt eller delvis så vil de fleste komme i pluss - faktisk ikke mer komplisert enn som så ......;)
Redigert 01.11.2023 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
På sporet
01.11.2023 kl 12:58 4563

Er vel ikke vits å handle i dag? kun de som hadde aksjer 25 oktober som får de gunstige t -rettene. Har jeg ikke skjønt det? Dagens nyhet kom 26 okober, så hvorfor stige så mye?
rischioso
01.11.2023 kl 13:08 4514

Nå ligger kursen rundt 1,6nok pr aksje hvor oppsiden etter hoved-emien og rep-emien er rundt 7nok. Alle aksjonærer både nye og gamle som kvalifiserer for t-retter sitter i en stor minus med et snitt langt over dagens kurs. Av samme grunn vil de fleste kjøpe mer for å snitte ned og dermed vil det bli kamp om aksjene fremover i påvente av bud med budpremie fra Fredriksen, Cobalt kjennelsen som kan tikke inn hvilken dag som helst hvor det ligger 500mnok i potten og ankebekreftelsen for 2x drillship hvor det ligger 2 milliarder i potten - så får den enkelte selv avgjøre om 1,6nok er billig - for de aller fleste så er det billig sett opp i mot sitt eget snitt og ikke minst sett opp i mot den mulige oppsiden på 7nok pr aksje.
Redigert 01.11.2023 kl 13:15 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
01.11.2023 kl 13:21 4403

Cobalt saken kan jo plutselig komme med et forlik, ekstrem kursoppgang kan tyde på det. Alt er åpent, høy risiko
KimKimKim
01.11.2023 kl 13:26 4366

Jeg lurte på en ting?
Det står at forholdstallet på emijsonen er 1 til 4. Betyr dette at dersom jeg f.eks eier 10 000 på ex.date, at jeg kan maksimalt tegne meg til 40 000 tegningsretter?
På sporet
01.11.2023 kl 13:33 4304

Det jeg lurer på, er det noe nyheter i dag som ikke kom 26 oktober?
rischioso
01.11.2023 kl 13:34 4312

Ja, utgangspunktet er at du får tegnet deg for 4,4104x antall aksjer du hadde den 25.10 og hadde du 10.000 aksjer så vil du kunne få kjøpt 44104 aksjer, MEN om ikke alle benytter seg av tegningsrettene så kan man få mer - men tror nok de fleste vil benytte seg av denne muligheten ...;)
unikum
01.11.2023 kl 13:38 4249

Markedspris på kurs ?
rischioso
01.11.2023 kl 13:41 4224

Forsinkelsen skyldes nok at folk først nå begynner å forstå hvilken massiv mulig oppside som ligger her og ikke minst at dumping vil være fraværende for alle sitter i en stor minus og vil naturligvis ikke selge, men heller kjøpe mer for å snitte ned i påvente av nytt som løfter kursen ytterligere. Det at det vil bli kamp om aksjene fremover vil også trigge kurs og jo høyere kurs jo høyere blir det nærstående budet fra Fredriksen ....;)
rischioso
01.11.2023 kl 13:42 4228

Nei, samme pris som i hovedemien.
På sporet
01.11.2023 kl 13:47 4213

Virker for meg som pumping og villedning, skulle gjerne kjøpt, men må se en bedre grunn enn at det har vært høyere emisjon tidligere
Marketwatch
01.11.2023 kl 13:52 4207

Det er utvidet trekning i lotto på lørdag, det må være betydelig større muligheter for gevinst der, enn å kjøpe NODL til kr 1,60 pr aksje. Etter emisjonen har det jo vært en massiv utvanning.