OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 383727


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
thief
20.10.2023 kl 10:35 2989

Mange luringer inne i denne aksjen, ikke rart folk taper på børs🙂Var en katastrofemelding for småaksjonærene i går, er det så vanskelig å lese!De prøver selvfølgelig den siste utveien,hva skulle de ellers gjort.Men det vil gå utover dagens aksjonærer, fordi det vil trykkes hundrevis av millioner nye aksjer til 11øre.Sier seg selv at kursen skal langt ned fra dagens nivå!Men det synker vel inn etterhvert
rischioso
20.10.2023 kl 10:29 3032

Fredriksen vil med største sannsynlighet ha et ønske om å komme i posisjon for en tilbudsplikt slik han tidligere har gjort, MEN han vil time det slik at det vill være fordelaktig for ham selv samtidig som det må være på et nivå som har en mulighet til å kunne bli akseptert for ellers faller jo hele meningen bort. Det kan være et tilbud om ren cash utbetaling, i bytte med aksjer i feks NOL som sist eller i en kombinasjon. Uansett, det blir spennende og følge med fremover for ting kan endres over natten om Cobalt kravet får medhold alternativt at Verftet ønsker et forlik for å bli ferdige for ingen er tjent med at dette skal trekke ut i langdrag - mao, siste ord er ikke sagt ...;)
rischioso
20.10.2023 kl 10:21 3105

RE - Jeg må innrømme at jeg ikke særlig skjønner gangen i dette. I en vanlig emisjon så vannes alle aksjer ut fordi det trykkes nye aksjer, men dersom alle aksjonærer kjøper seg inn i emisjonen for de antall aksjer de har rett på så burde man eie samme andel av selskapet, man må også kjøpe disse, men dette er gjerne 1:1 med nye pengesummen som selskapet eier som følgelig "øker dens verdi" uansett. Hva er forskjellen på denne vanlige emisjonen og det som skjer nå?

* Det er ingen forskjell.

RE - Er det en rettet emisjon som kun største aksjonærer får delta på? Dersom det er rettet emisjon, stemmer det som de andre da sier at dette vil utlyse tilbudsplikt for Fredriksen som da vil eie mer enn 50%? Dersom det er rettet emisjon, stemmer det at de er pliktig til å utføre en reperasjon emisjon for oss som er utvannet?

* Nei, det vil være en emisjon hvor alle kan delta og hvor det for Fredriksen vil utløse en tilbudsplikt. Ja, en rep emisjon for eksisterende aksjonærer vil bli gjennomført for ellers beveger vi oss over i farvannet hostile takeover ...

RE - Jeg har ingenting imot å delta i en vanlig emisjon så lenge jeg opprettholder samme prosentverdi. Jeg har heller ingenting imot dette med aksjepålydende om dette medfører at min GAV reduseres tilsvarende, f eks slik som tilbakebetaling av aksjekapital fungerer ved utbytter. Skjønner ikke det stuntet de gjør rett før emisjonen.

* Du er nok ikke alene om å ikke skjønne akkurat det ...
Barbera
20.10.2023 kl 10:19 3110

Dette blir ingen vanlig emisjon. Rettet emisjon, og kanskje en marginal reperasjonsemisjon. Det er jo lite penger som skal inn, så han får nok med seg noen fra topp 10. Rimelig enkelt å unngå tilbudsplikt, bare å holde seg under 50 %.
Mpart
20.10.2023 kl 10:12 3163

Det gir ingen mening for Fredriksen å la seg vanne ut, han har tidligere forsøkt å kjøpe ut resterende aksjonærer.

De ville gitt lite mening om en emisjon på 30 mill skulle få han til å revurdere hans ambisojoner for NODL og rett på refusjon.

Du kan sikkert kommentere uten å være frekk.

Viking_I
20.10.2023 kl 10:12 3164

John Fredriksen will eat whole cake will take whole company soon .......................max 70 million in issue and out of court settlement is large profit to him.
Redigert 20.10.2023 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Eggkurven
20.10.2023 kl 10:03 3241

Jeg må innrømme at jeg ikke særlig skjønner gangen i dette. I en vanlig emisjon så vannes alle aksjer ut fordi det trykkes nye aksjer, men dersom alle aksjonærer kjøper seg inn i emisjonen for de antall aksjer de har rett på så burde man eie samme andel av selskapet, man må også kjøpe disse, men dette er gjerne 1:1 med nye pengesummen som selskapet eier som følgelig "øker dens verdi" uansett. Hva er forskjellen på denne vanlige emisjonen og det som skjer nå?

Er det en rettet emisjon som kun største aksjonærer får delta på? Dersom det er rettet emisjon, stemmer det som de andre da sier at dette vil utlyse tilbudsplikt for Fredriksen som da vil eie mer enn 50%? Dersom det er rettet emisjon, stemmer det at de er pliktig til å utføre en reperasjon emisjon for oss som er utvannet?

Jeg har ingenting imot å delta i en vanlig emisjon så lenge jeg opprettholder samme prosentverdi. Jeg har heller ingenting imot dette med aksjepålydende om dette medfører at min GAV reduseres tilsvarende, f eks slik som tilbakebetaling av aksjekapital fungerer ved utbytter. Skjønner ikke det stuntet de gjør rett før emisjonen.

Noen med klokere hode?
Mpart
20.10.2023 kl 10:03 3249

Fordi Fredriksen da i praksis betaler et par hundre mill for å ta over hele butikken slik han har forsøkt tidligere.

Fredriksen stiller med 30 Mill i emisjon for å jage kravet på 2.5 Milliarder, det utløser tilbudsplikten med et utgangspunkt på 32 kroner aksjen.

Det bil koste han et par hundre millioner å kjøpe oss andre ut.

Fredriksen lar seg ikke vanne ut på målstreken.
Gozilla
20.10.2023 kl 10:02 3254

Er du ironisk eller er du bare fette korka?
Han har i dag 40% av aksjene.
Med 300 millioner nye aksjer i markedet så vil de 40% bli redusert til ca 7%.
Han vil sannsynlig ønske å holde på sine 40% eierandel å vil da kjøpe 34% av de nye aksjene.
Hvordan du mener dette utløser budplikt er det bare du som skjønner .
Mpart
20.10.2023 kl 09:59 3267

Da tar man utgangspunkt i høyeste pris siste 6 måneder som er ca 32 kroner aksjen, det ligger på lovdata.no
Mpart
20.10.2023 kl 09:57 3284

Fordi han vil krysse 50%, han har i dag 40%.
oivindl
20.10.2023 kl 09:56 3306

Det stemmer ikke helt med ditt eget sitat:
"høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder"

Det er altså tilbyderens pris, så da er spørsmålet, hva har Fredriksen betalt?
Redigert 20.10.2023 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
Mpart
20.10.2023 kl 09:55 3285

Du må nesten lese deg opp på selskapet som du ble oppfordret til tidligere.

Jeg har fulgt selskapet i flere år, tilbudsplikten er vesentlig.

Situasjonen er mer eller mindre den samme som da Fredriksen og andre kjøpte på 31-32 kroner, tilbudsplikten vil gjøre seg gjeldende i nær fremtid.
Klabbeføre
20.10.2023 kl 09:55 3227

Ler meg skakk av tittelen på denne tråden her: "Oppside 700% Nedside 0"

Storeulv er sulten og vil ha gratis lunsj

FaeniHelvete
20.10.2023 kl 09:52 3246

Fiffig, jeg leste bare den ene kommentaren i går om at det ble anket og fikk ikke med meg børsmeldingen. Ellers: jeg påpekte i slutten av september det sannsynlige behovet for emisjon ifbm eventuell anke.

Akkurat nå lukter det ikke akkurat godt å være småaksjonær på Team Fredriksen. Utvanningen fremover blir interessant.
thief
20.10.2023 kl 09:51 3271

Og hvorfor skal den det???Første emisjon blir sannsynligvis på rundt 35mill,og det blir over 300mill nye aksjer.Dagens aksjeantall vil da være kun 7% av totalen.Hvor får du det ifra at Fredriksen må ta halvparten av den nye emisjonen???Han sin andel i dag vil være ubetydelig,når 300mill nye aksjer trykkes i første runde 🙂
rischioso
20.10.2023 kl 09:51 3258

Beklager, men dette er jo så borte i natta som det kan det få blitt hvor så og si ingen er interessert i selge på dette nivået - forståelig nok .... Det tok altså over 30 min før den første handelen ble gjennomført så tydelig at mange mangler kunnskap om det som egentlig skjer. Uansett, så er mine aksjer ikke til salgs så lenge det ligger 2,3 milliarder i potten for som vi kjenner til så vil kun smuler i refusjon i størrelsen 10 - 20% utgjøre mangedoblinger av kursen. Bettet består og har bare blitt enda mer attraktivt siden i går hvor siste ord i saken ennå ikke er sagt...;)
Gozilla
20.10.2023 kl 09:49 3277

Helt seriøst?

Hva begrunner du denne misvisende informasjonen ut i fra?
YNWA250505
20.10.2023 kl 09:48 3287

Hele butikken skriver du. Butikken er jo helt tom. Er bare et skall. Får de igjen sine to milliarder blir det butikk for Fredriksen som kjøper aksjer til noen få ører pr stk. Dere andre som dessverre lot seg hausse inn i dette på kr 4 taper minst 75% av investering. Dette synes jeg er oppriktig trist da jeg ønsker at alle skal tjene penger på børs. Men dette så vi komme på flere mils avstand
thief
20.10.2023 kl 09:40 3319

Nei,ingenting er forandret😂🤡Bare at de opplyser om at de må ha betydelig med kapital, denne hentes inn til ca 11øre,og at dagens aksjonærer vil bli totalt utvannet!Våkne opp Riskokeren!Og når emiaksjer kommer etterhvert, selges jo selvfølgelig de med en gang om man har 50-100% gevinst. Er jo helt på trynet å tro at aksjen da vil ligge høyere enn 20-25øre!Når pålydende er skrevet ned,kommer nok melding om emisjon fort
kntfn
20.10.2023 kl 09:40 3316

Hvordan er stemningen på festen så langt?
unikum
20.10.2023 kl 09:39 3323

Da kan man jo stacke seg opp, det kan jo ikke være gæli når de har bestemt å anke
elnomi
20.10.2023 kl 09:36 3365

Men hvis det skjer "Da flommer det over av aksjer til ca11øre.Og mulige 550mill,blir kanskje bare 0.5-1kr pr aksje", så har en oppretthold den relative andelen i en eventuell emisjon og vil da sitte med en meget pen gevinst på alle aksjene som er kjøpt i emisjonen (og som i antall langt overstiger det antall en har pt).
rischioso
20.10.2023 kl 09:28 3415

Det virker å være like mange meninger som det er hyener på prærien og allikevel er det ikke omsatt en eneste aksje de første 25 minuttene så tydelig at det ikke er like rett frem som mange vil ha det til. Mulig meldingen er sendt i retur til selskapet for å få en forklaring på hva de egentlig meldte.

Egentlig så er jo ingenting endret fra i går til i dag bortsett fra at selskapet har bestemt seg for å anke noe som i seg selv er triggende og en seier så langt. At de vil trenge noe påfyll av kapital etter hvert utover de 70 - 80m nok som de allerede har skulle jo ikke være noen big deal når flere milliarder ligger i potten - men når mange ikke virker å forstå så kan visst det meste skje ...
Redigert 20.10.2023 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Mpart
20.10.2023 kl 09:25 3426

Fredriksen kommer til å stille med 20-30 Mill i en emisjon for å sikre seg et total krav på nesten 2,5 millairder.

Det er en god investering.

Det vil koste Fredriksen et par hundre millioner eller vel så det å kjøpe hele butikken, totale krav er på 230 Mill USD + renter + skdeerstatning.

Fredriksen har deltatt i emisjoner på 31 kroner og bydd på hele butikken før på 17 kroner.

Klart Fredriksen ikke lar seg vanne ut på målstreken.

Mannen har en personlig formue på over 200 millairder så han fpr nok sove om natta selv om han må kompensere oss småaksjonærene.

Ikke glem at vi har regler som tilbudsplikt og rep emi for å beskytte oss små, dt er ikke så enkelt som at vi blir "utradert" slik en haug med folk her inne påstår som ikke har skrevet ei linje på denne tråden.................før nå:-)

Her er det massivt med oppside og tilbudsplikten vil gjøre seg gjeldende.


Redigert 20.10.2023 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
thief
20.10.2023 kl 09:24 3440

Noen som ikke er så flinke på børsmelding/kalkulator her🙂Dagens aksjeantall,blir bare som dråpe i havet fremover.Men endel som ikke vil innse fakta!Med alle de hundre millionene av aksjer,som vil komme inn på rundt 11øre,selges jo lett med 50-100% gevinst.Da er man på 15-20øre aksjen😂Da kjøper man ikke aksjer på priser som man ser nå,denne skal langt ned,når kapitalinnhentingen begynner
Gozilla
20.10.2023 kl 09:17 3494

Hvorfor tror du han kommer til å krysse 50%.

Det skal pumpes millioner av nye aksjer ut i markedet.
Fredriksen bruker å kjøpe aksjer i emisjoner som gjør at hans posisjon forblir uendret. Resten av aksjene er det dere som må kjøpe. Husk at med så mange nye aksjer i markedet så vil hans nåværende posisjon bli kraftig redusert om han ikke kjøper slik posisjonen han forblir på 40%
Redigert 20.10.2023 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
Viking_I
20.10.2023 kl 09:16 3507

will see big upside here in days ..................upto kr 20 with emission upto NOK 70 million.
Mpart
20.10.2023 kl 09:13 3519

Det sier seg selv at Fredriksen utløser tilbudsplikten ved å krysse 50%, da er det 32 kroner aksjen som er utgangspunktet.
Det er ikke så fryktelig vanskelig, bare å lese seg opp på regelverk om tilbudsplikt som er vedtatt av Stortinget.
Gozilla
20.10.2023 kl 09:11 3534

Da har du ikke fulgt med bra nok. Har forsøkt å sette noen av de verste hauserne på plass men det går ikke gjennom. Håper ingen ble lurt av svada som enkelte har pøst ut på denne tråden.
Mpart
20.10.2023 kl 09:10 3542

Man kan ta utgangspunkt i høyeste kurs siste 6 måneder som er over 32 kroner, små aksjonærer er beskyttet ved tilbudsplikt og rep emi.

Ikke la hylekoret finte dere ut, Fredriksen vil garantert komme med et snarlig bud.

Fredriksen er sannsynligvis største kjøper i dag, godt mulig han når 50% i løpet av dagen.
Mpart
20.10.2023 kl 09:07 3553

Mange nye skribenter på denne tråden som hyler og skriker, tilbudsplikten vil gjøre seg gjeldende.
oivindl
20.10.2023 kl 09:03 3576

"Etter hovedregelen i verdipapirhandelloven skal tilbudsprisen i et pliktig tilbud være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte."

Noen som vet hva tilbyder faktisk har betalt de siste 6 måneder?
Gozilla
20.10.2023 kl 08:58 3609

Rigget meg med en kasse popcorn. Skal følge blodbadet i denne aksjen minutt for minutt i dag.
Alle hauserne her inne er faen meg så tilbakestående st de aldri skulle vært på børs!
Mpart
20.10.2023 kl 08:54 3615

Uansett hva som skjer så er det viktig at alle som er aksjonærer i dette selskapet husker at Fredriksen utløser tilbudsplikt ved en fremtidig emisjon:

Etter hovedregelen i verdipapirhandelloven skal tilbudsprisen i et pliktig tilbud være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte.

Ikke selg aksjene dine for 2-3 kroner i dag når Fredriksen må betale mange ganger dagens kurs i nær fremtid.
thief
20.10.2023 kl 08:39 3733

I dag er det 20mill aksjer,dette vil bli mange hundre millioner,hvis ikke opp mot milliarden.Det leser man av børsmeldingen.Så dagens aksjonærer blir totalt utvannet,og eventuelle gevinster i sakene, skal fordeles på ekstreme menger aksjer.Så det eventuelle kravet mot cobalt, blir IKKE 28kr pr.aksje,når man kommer i mål. Da flommer det over av aksjer til ca11øre.Og mulige 550mill,blir kanskje bare 0.5-1kr pr aksje.Dagens 4kr himmelhøyt over hva fasit vil bli🙂