OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 380401


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
Stokk Dum
22.10.2023 kl 18:16 2902

Jeg tror du tar feil og at det blir en rettet emisjon og ingen tilbudsplikt utløst.
Hvorfor kjøpe aksjer i markedet nå, når en mest sannsynlig kan få de samme aksjene til 11 øre på et senere tidspunkt?

mvh
Redigert 22.10.2023 kl 18:17 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.10.2023 kl 19:21 2829

RE - Du misforstår poenget. Hvis NODL hadde vinni saken og fått 2 mrd kroner fordelt på 20mill aksjer ville kursen vært 100kr pr aksje.

* Helt korrekt - og det er nettopp det og kun det vi nå må forholde oss til for noe annet er fortsatt ikke en realitet.

RE - Hvis NODL vinner anken nå og de får 2mrd kroner må det nå fordeles på over 1 mrd aksjer, altså 2 kr pr aksje.

* Helt feil. For det første er ikke forslaget stemt over i EGF og for det andre så er ikke antall aksjer utover dagens 19m kjent før man vet hva rettskostnaden fremover faktisk vil koste og ikke minst før man har brukt opp de 70 - 80m nok de allerede har tilgjengelig dedikert til sakene fremover. Blir det forlik så blir kostnaden minimal og ingen emisjon hvor caset får en massiv reprising. Vinner man Cobalt saken så blir det ingen emisjon og kursen skal reprises til 25nok pr aksje. Mao, at du forskutterer worst case er jo din greie og ditt problem - vi andre forholder oss til saken slik den faktisk fremstår i dag uten emisjon og med muligheter for både forlik og en mulig seier i Cobalt kravet og totalt antall aksjer på 19 som er realiteten i dag.

RE - Dessuten er det ingen hemmelighet at NODL verken har drift eller penger

* Vel, her velger du igjen å dele løgner gjennom å overse fakta - er du virkelig så trang i nøtta at du fortsatt ikke har fått med deg at selskapet har mellom 70 - 80mnok i frie kontanter dedikert til sakene fremover som en restanse etter emisjonen som ble satt i februar så det ingen hast med å hente penger, men realitetene passer nok ikke din vinkling siden du gjentatte ganger velger å overse fakta...

Må være utfordrende å leve i en verden som ikke eksisterer noe som betyr at du egentlig ikke lever, men kun eksisterer i din egen boble av ville spekulasjoner som ennå ikke har inntruffet og slikt blir det jo aldri penger av - mao, er det noen som misforstår poenget så er det nettopp deg ...;)
Redigert 22.10.2023 kl 19:26 Du må logge inn for å svare
elnomi
22.10.2023 kl 19:21 2820

En rettet emisjon uten reperasjonsemisjonen og uten at det utløser tilbudsplikt er lite sannsynlig. https://www.pwc.no/no/tjenester/kapitalmarkedstjenester/rettede-aksjeemisjoner.html

At det vil komme aksjer i markedet til kurs 11 øre er svært lite sannsynlig. Det hentes inn eventuelt inntill 35 millioner (til worst case 11 øre - ca 320 millioner aksjer), men mye kan skje før en eventuelt emisjon frem i tid.

Hvorfor skal noen velge å selge uten fortjeneste på aksjer med kostpris 35 millioner når de samme aksjene (+ med 19,3 millioner aksjer pt) har en potensiell oppside til å gi gevinst på over
2500 millioner (2,5 milliarder)?
Selv med et mindre forlik er oppsiden meget stor.
Redigert 22.10.2023 kl 19:37 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.10.2023 kl 19:33 2797

Ja, det er helt utrolig at det finnes noen som absolutt ikke skjønner det helt grunnleggende. Det er så fordummende at det kan ikke være annet enn et mislykket forsøk på manipulering - mislykket fordi slike innspill krasjer med dagens realiteter og er dermed å anse som et angrep på forumets intelligens - hvor er admin ...?....
Stokk Dum
22.10.2023 kl 20:02 2749

Jeg og flere andre så hva som var på gang, du nektet å innse realitetene. Hvor mye har du tapt på det?
https://www.finansavisen.no/forum/post/5655562

Re: "...70 - 80mnok i frie kontanter dedikert til sakene..."
Ser du har moderert deg noe de siste dagene mtp hvor mye cash selskapet har tilgjengelig. (ROFL)

Denne perlen er det andre som har brukt, men den er for god til å bli forbigått i denne sammenheng. For ordens skyld: NODL sluttet på 3,10 fredag 13. oktober.
rischioso
15.10.2023 kl 14:39
Klart det har relevans - at den desidert største eier låner selskapet egne penger. For det første så sikrer det at det ikke blir satt noen emi her nede og for det andre så er dette forløperen til at det på sikt slår inn en ny tilbudsplikt for Fredriksen.


mvh
Redigert 22.10.2023 kl 20:16 Du må logge inn for å svare
rischioso
22.10.2023 kl 20:34 2708

RE - Re: "...70 - 80mnok i frie kontanter dedikert til sakene..."
Ser du har moderert deg noe de siste dagene mtp hvor mye cash selskapet har tilgjengelig. (ROFL)

* Det er jo tull - jeg har aldri delt noen andre tall da dette er tall som fremkommer av regnskapet. Veldig merkelig at man ikke kan forholde seg til det andre faktisk har delt - da blir liksom diskusjonen så mye bedre ...

RE - Denne perlen er det andre som har brukt, men den er for god til å bli forbigått i denne sammenheng. For ordens skyld: NODL sluttet på 3,10 fredag 13. oktober.

* Det var med en referanse til det som tidligere har skjedd hvor Fredriksen gikk in med lån - at det ble endringer nå er det jo ingen som kunne forutse. Så hva har du egentlig delt av betydning - absolutt nada og akkurat like uviktig som du pleier - den skal du ha ...;)

Jeg for min del deler det jeg tolker ut i fra det som historisk har skjedd og det som faktisk skjer - det som hvis/om/atte kan skje inn i fremtiden er heller underordnet. Jeg bruker heller ikke tid på og dikte opp hva andre skulle ha sagt eller er ute etter å ta noen for slikt er jo for de fleste uinteressant og ikke minst så blir det jo ikke penger av slikt, men 1 ting er i alle fall sikkert og det er at dette caset vil bli en traders favoritt no1 fremover med store bevegelser i begge retninger hvor kursen vil være hyper sensitiv for news og hvor nedsiden alltid begrenser seg til 100% mens den mulige oppsiden der i mot er massiv - lykke til med timingen og en fortsatt fin søndag - ønskes alle ...;)
Redigert 22.10.2023 kl 20:35 Du må logge inn for å svare
oivindl
22.10.2023 kl 21:05 2744

"Jeg for min del deler det jeg tolker ut i fra det som historisk har skjedd og det som faktisk skjer - det som hvis/om/atte kan skje inn i fremtiden er heller underordnet."

Men å fastslå at det ikke ble emisjon, det hadde du ikke problemer med, eller uttale deg med største sannsynlighet om Fredriksens intensjoner.
oivindl
22.10.2023 kl 21:57 2708

"Det er så fordummende at det kan ikke være annet enn et mislykket forsøk på manipulering - mislykket fordi slike innspill krasjer med dagens realiteter og er dermed å anse som et angrep på forumets intelligens"

Da tenker du selvfølgelig ikke på at du spådde oppgang på fredag, mens realiteten var et fall på 70%.
Og det etter at meldingen var lest og vurdert.
Artige
22.10.2023 kl 22:41 2648

Risen hadde lest meldingen, men IKKE forstått den. Såpass burde han skjønt.
rischioso
22.10.2023 kl 23:45 2553

Basic juss - for det første, for at en anke skal kunne godkjennes så må det foreligge tungtveiende grunner av en slik art at det vil kunne endre avgjørelsen. For det andre når en anke er godkjent så er ikke lengre den første avgjørelsen rettskraftig - mao, det er derfor helt åpent for hvilken retning avgjørelsen går fremover med en overvekt for at det kan gå i NODL sin favør gitt de strenge ankereglene.
Topper vi dette med at en ny omgang koster tid og penger også for verftet og det faktum sammen med ankegrunnlaget vil kunne føre til at verftet vil være mer åpne enn sist for å få saken ut av verden. For de som kjenner historien til verftet så er nok ikke disse 2 sakene de eneste de står i noe som øker sannsynligheten for at de vil kunne ha et ønske om å få sakene ut av verden.

Du virker å inneha minimal juridisk kompetanse, liten kunnskap om dette caset og case generelt og ingen kunnskap om verftet ei heller virker du å være på forumet for å dele tanker, kunnskap og/eller erfaringer om diverse case som forumet er ment for. Det du stort sett kan er å kverulere, vri og vende på det andre sier uten å tilføre annet enn støy på trådene noe ingen andre enn deg er tjent med. Slik har du holdt på i årevis og slik vil du sikkert fortsette - deg om det. Dette er i alle fall mitt aller siste svar til deg for det er totalt nytteløst å skulle føre en seriøs diskusjon med en som kun tar ting ut av sammenheng for å kverulere og slik kan du spinne videre i det uendelige ....
Redigert 22.10.2023 kl 23:50 Du må logge inn for å svare
cm punk
22.10.2023 kl 23:55 2519

Her beskrev du deg selv ganske treffende på pgs-trådene, snu kappen etter vinden 🧌🧌🧌
rischioso
23.10.2023 kl 00:24 2466

PGS ja - når du først nevner det - hvordan går det der? Kursen stod i 9,6 for bare kort tid siden hvor du og resten av menigheten lovet 2 sifret kurs hvor jeg mente og det til sterke protester at 8 tallet ville komme til syne - hvordan gikk det - spør for en venn ...;)
Blue Cow Group
23.10.2023 kl 00:29 2456

Det var han vel ærlig om også, at han ikke skjønte børsmeldinga og lurte på om oslo børs ville sende den i retur fordi den var så vanskelig å tyde.
Derfor er det veldig spesiellt å se ham fortsatt argumentere for at alle andre tar feil og bare han forstår når han selv innrømmer å ikke forstå.
Det virker veldig som det er 2 camper i tråden her, de som har forstått børsmeldinga og de som ikke har forstått den..
oivindl
23.10.2023 kl 07:57 2290

Så disse enkle kommentarene var for vanskelig for deg?
"Med like aktuelt mener du like sannsynlig? Eller bare en mulighet. Når Hanwha har vunnet første runde, er kanskje ikke sannsynligheten noe større for at de vil inngå et forlik nå."

Etter å ha bommet fullstendig på vurderingen om emisjon og like grovt på vurderingen av siste børsmelding, burde du være sjeleglad for at noen tar seg bryet med å stille spørsmål ved dine, til tider, håpløse vurderinger, både for din egen del og andres.
elnomi
23.10.2023 kl 07:59 2274

Registerer at ingen kommenterer regnestykke fremsatt med å kjøpe 1% av selskapet nå over børs + 1% i en evt. emisjon.
At det vil komme aksjer i markedet til kurs 11 øre er svært lite sannsynlig. Det hentes inn eventuelt inntil 35 millioner (til worst case 11 øre - ca 320 millioner aksjer), men mye kan skje før en eventuelt emisjon frem i tid.

Hvorfor skal noen velge å selge uten fortjeneste på aksjer med kostpris 35 millioner når de samme aksjene (+ med 19,3 millioner aksjer pt) har en potensiell oppside til å gi gevinst på over 2500 millioner (2,5 milliarder)?
Selv med et mindre forlik er oppsiden meget stor.

Spillet om de potensielle milliardverdiene i NODL er i gang.
oivindl
23.10.2023 kl 08:00 2285

"For de som kjenner historien til verftet så er nok ikke disse 2 sakene de eneste de står i"

Hvilke andre saker står de i for tiden?
thief
23.10.2023 kl 08:01 2286

Han vil vel ikke skjønne meldinga,for den er en katastrofe for dagens aksjonærer.Hele oppsiden blåst bort.De blir totalt utvannet,og det vil flomme over av aksjer til 11øre fremover. Hvilken idiot vil da kjøpe aksjer på dagens nivå??😂Allerede ved første emisjon,ca 300mill nye aksjer,vil dagens aksjonærer bare sitte igjen med 7% av totalen.Og det blir verre.Med nesten alle aksjene i selskapet utstedt til 11øre,tror man virkelig markedet vil betale så mye mer enn det?Kommer alltid inn nye aksjonærer ved slike kriseemisjoner, som får inngang på 11 øre,det kaster dem så fort de kan ut igjen med litt gevinst.Så her er det ingen grunn til å kjøpe noe som helst, før emisjoner er gjennomført. Da kommer kursen garantert til å komme langt under krona,sikkert ned mot 15øre+-!
oivindl
23.10.2023 kl 08:07 2251

"Basic juss - for det første, for at en anke skal kunne godkjennes så må det foreligge tungtveiende grunner av en slik art at det vil kunne endre avgjørelsen"

At det vil kunne endre avgjørelsen, eller kreves det sannsynlighetsovervekt for at avgjørelsen endres?
Hvilke regler støtter du deg på her?
Har NODL fått godkjenning for en slik anke?
oivindl
23.10.2023 kl 09:10 2150

En liten kommentar.
Regnestykket ser vel greit ut, gitt de forutsetningene du legger inn.
Ingen tvil om oppsiden, gitt at NODL vinner frem.

Ser forøvrig at mange nevner tilbudsplikt, og tall så høyt som 32,- har vært nevnt.
Spørsmålet er om noen kan vise til at tilbyder har handlet aksjer på den kursen de siste 6 måneder.
Og husk, det må være de siste 6 måneder fra tilbudsplikten inntreffer. Det kan jo enda gå noe tid før det skjer.
Mr Karma
23.10.2023 kl 09:33 2104

Det vil flomme over av aksjer til PÅLYDENDE 0,01 USD. Tviler på at emisjonsaksjene kan fås til den prisen. Dessverre tror jeg ikke dagens aksjonærer får delta i prosessen. Det gjorde de ikke sist, og denne gangen tror jeg tidsnøden er større. La oss si JF tar 40 %, så mangler man å hente inn ca. 18 mill. Fordelt på nettverket til et meglerhus og JF blir dette lommerusk. Spørsmålet blir: Kan man selge 30 millioner nye aksjer på dagens børskurs? Jeg mener nei. De som kommer inn nå vil kreve rabatt. Med begrunnelse i at dagens verdier er nærmest null verdt så sant de ikke får inn nye penger som kan holde prosessen i gang. Det er potensiale her. Men uten påfyll av kontanter, er potensialet nærmest konkurs. De kan vel redde seg med å kaste kortene i nåværende sak, la datterselskapene for de to riggene gå konkurs og få tilbake garantipengene og bruke de på Cobolt - saken som kommer vel om ikke så lenge. (kanskje de allerede har blitt forespeilet et tidspunkt, og med det emisjonshastverk)

Så dette ser dårlig ut for dagens aksjonærer. Vil vurdere seriøst ny inntreden, men ikke før etter emisjonen. Denne ledelsen er ikke info-vennlig. Den svarer ikke på spørsmål på nettsiden heller, enda de har kontaktskjema for spørsmål der.
Omnislash
23.10.2023 kl 09:44 2083

Hva er grunnen til at kursen ikke stuper ned til 0,1 as we speak?
Barbera
23.10.2023 kl 10:01 2056

Du bygger dine antakelser på en 100 % rettferdig emisjon der man kan beskytte sin posisjon. Med bakgrunn i tidligere saker, anser jeg dette som lite sannsynlig. Jeg tror heller det vil være en rettet emisjon som gir fordeler til deltakerne. Likevel, det er fremdeles en betydelig grad av usikkerhet, særlig når det gjelder graden av utvanning.
rischioso
23.10.2023 kl 10:26 2010

Noterer meg at det er mye dårlig karma i innlegget - tilfører derfor god karma for å balansere det ut ...;)

Hvorfor kun fokusere på worst case når det finnes et mulig best case som faktisk befinner seg rett rundt hjørnet - hvilket?

Voldgiftssak nr 2 - refusjonskravet vedrørende riggen Cobalt - Når kan vi forvente en avgjørelse på den? Jo, det skal jeg fortelle deg:

Den samlede gjennomsnittlige time line for alle typer voldgiftssaker i London er 16mdr fra start til kjennelse foreligger. Kravets størrelse har betydning for tidsbruken så jo større krav jo lengre tid og Cobalt kravet på 50musd ligger midt på treet for saker i størrelsen 10-100musd hvor snittet for denne kategorien ligger på 18mdr. Voldgiftssaken ble opprettet i august i fjor - altså for rundt 15mdr siden så en kjennelse kan i teorien tikke inn når som helst og som vi kjenner til med dagens totale antall aksjer på rundt 19m så vil medhold for full refusjon gi en aksjekurs på 25nok - mao, den mulige oppsiden er fortsatt massiv og av samme grunn er det små tradere som leker seg på syltynt volum og de store - ja, de sitter naturlig nok stille i båten - så StayTuned...;)
Redigert 23.10.2023 kl 10:27 Du må logge inn for å svare
Pirato
23.10.2023 kl 10:29 2004

Det nytter ikke å sitte her på forumet og krangler. Det eneste som hjelper her nå er at småaksjonærene organiserer seg og danner en aksjonsgruppe som skal ta vare småaksjonærenes interesser, slik vi har sett gjort i andre aksjer. Det må gis klar beskjed til ledelsen at de ikke kan gjøre hva de vil. Det er ikke mye penger de skal hente, så det er helt unødvendig med en stor utvanning, De klarte å hente 100 mill i begynnelsen av året uten problemer. Start med en facebook side. Med hjelp av media skal det lages masse støy.
Redigert 23.10.2023 kl 10:35 Du må logge inn for å svare
Omnislash
23.10.2023 kl 10:39 1973

Men har ikke selskapet vedtatt en emisjon på NOK 0,1? Mener du at kursen kan skyte i været som følge av refusjon, samtidig som det pågår en emisjon til NOK 0,1?
rischioso
23.10.2023 kl 10:55 1974

Har du sett noen emisjonsmelding? Jeg har ikke og ingen andre heller. Mao, det er ikke trykket opp en eneste aksje og det vil det heller ikke bli gjort før det er stemt over på EGF og ikke minst så må det bli vedtatt for hele 60% av aksjene sitter på hendene til andre enn Fredriksen så ingenting er bestemt - det er kun i uvitenhetens navn på dette forumet at det er bestemt - og akkurat det betyr jo nada....;)

LES: Følgelig, og for å lette den nødvendige finansieringen, vil selskapet innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å redusere pålydende verdi av selskapets aksjer fra USD 1,00 til USD 0,01. Fremtidige aksjehevinger forventes å gjøres til eller nær den nye pålydende verdien av aksjene.

Selskapet vil etter hvert informere markedene om sine planlagte finansieringsaktiviteter og den videre utviklingen av klageprosessen.

https://newsweb.oslobors.no/message/601739

* Mao, først skal det kalles inn til EGF så skal det stemmes over og det er nok ikke rett frem. Så det vil ta tid før det blir tatt en avgjørelse og i mellomtiden så kan kjennelsen for Cobalt tikke inn og er den positiv - ja, så er også oppsiden fortsatt massiv - vi snakker da om en mulig reprising opptil 25nok pr aksje og sett i forhold til dagens kursnivå hvor ingenting er baket inn så vi snakker om en mulig oppside på over 2000% .....;)
Redigert 23.10.2023 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
23.10.2023 kl 11:21 1938

Jeg har tidligere skrevet at det er potensiale her. Men også stor risiko. I diskusjonen savner jeg en del forankring i det rent praktiske. Selskapet har varslet emisjon. Ang. ekstraordinær generalforsamling.....ja den blir vel på Bermuda? JF har allerede 40 %, og han har sikkert noen flere på hans lag. Hvordan småaksjonærer skal få organisert en emisjonsstopp på EG i Bermuda skjønner ikke jeg. Men selvfølgelig kan det være min feil. At ledelsen burde få motstand/bråk er jeg enig i, men selve kampen om utvanning er tapt slik jeg ser det. Selskapet er i en klassisk "cash is king" situasjon. De har verdier, men mangler kontanter for å holde på de.

Jeg har ikke sett noe konkret på at siste sak er startet. For det skal vel stilles garantier for den også. Mener ikke det er gjort enda.

Selv om de anker, så er situasjon pr nå at verftet momentumet. Det ser ikke ut som det er forbundet med risiko å anke annet enn ekstra tidsforbruk og pengeforbruk. D.v.s. at hvis anken ikke fører fram så går man tilbake til opprinnelig dom. Dan nevnes det en prosess med "hearings", og da har vel NODL en viss mulighet til å rake noen verdier ut av ilden. Det kan jo tenkes at retten synes det er for galt at veftet beholder hele potten. De har jo tross alt ikke levert etter avtale..

Men ting tar tid, i mellomtiden renner pengene ut. Nye pålydende settes til 0,01 USD, og alt bygger opp til kraftig utvanning av nåværende aksjonærer.
X-43 scramjet
23.10.2023 kl 11:23 1927

Med et forlik på Cobalt eller et vinn scenario så er alt mulig. Fremdeles 25 kr per aksje på Cobalt riggen. Nå kan vi kjøpe NODL til 1 kr og ikke 28 kr som tidligere i sommer. Alt kan skje her
oivindl
23.10.2023 kl 12:58 1858

"Har du sett noen emisjonsmelding? Jeg har ikke og ingen andre heller."

Regner med du ser at det samme spørsmålet kan stilles når det gjelder anken.
oivindl
23.10.2023 kl 14:42 1765

"Basic juss"

"The LCIA Court decisions show that challenges in LCIA cases are rare and are even more rarely successfull"
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a435bcff-a498-4ab9-a47b-e2d6720a8272

Hva baserer du din basic juss på, Rischioso?
citius
23.10.2023 kl 15:01 1770


Alle som er oppegående vet hva som kommer med dagens innkalling

https://newsweb.oslobors.no/message/601903


citius
23.10.2023 kl 15:10 1768


Syns man aksjen har falt mye.........se opp for en 90 prosent-skrell
rischioso
23.10.2023 kl 15:16 1748

Nå er det så mye tåke legging her fra maniske kverulanter og andre tomskaller at det er på tide å dele innlegg av betydning - altså facts.

Dette er dagens melding oversatt - den delen av meldingen som omfatter selve nedjusteringen og den sier følgende:

LES - Det foreslås ikke at selskapets autoriserte aksjekapital på ikrafttredelsesdatoen reduseres med dette beløpet
av kapitalreduksjonen. Bevegelsen av beløpet for en slik kapitalreduksjon til selskapets tilførte overskudd
konto vil ikke medføre en tilsvarende reduksjon i selskapets autoriserte aksjekapital. Snarere
bevegelse av beløpet for en slik kapitalreduksjon til selskapets innskuddsoverskuddskonto ville i stedet muliggjøre en
tilsvarende økning i beløpet til selskapets autoriserte, men ikke utstedte aksjekapital.
Når den foreslåtte kapitalreduksjonen trer i kraft, vil det ikke være noen endring i prosentandelen av aksjeandelen
av hver aksjonær i selskapet (“aksjonær”). Andelene pålydende USD 0,01 hver vil rangeres pari passu i alt
respekterer hverandre. Utover utgiftene i forbindelse med den foreslåtte Kapitalreduksjonen, implementeringen
det vil ikke endre selskapets underliggende eiendeler, forretningsdrift, ledelse eller finansielle stilling.
Selskapets aksjer er fullt innbetalt, og følgelig vil den foreslåtte kapitalreduksjonen ikke innebære en reduksjon av
ethvert ansvar med hensyn til ubetalt aksjekapital. Det vil heller ikke resultere i tilbakeføring av aksjekapital eller andre eiendeler til
Aksjonærer. Kredittbeløpet som oppstår fra den foreslåtte kapitalreduksjonen vil bli overført til innskuddet
overskuddskonto til selskapet.

* Mao, det betyr ikke nødvendigvis trykking av hundrevis av millioner nye aksjer som visse selvutnevnte experter har messet om i flere dager - det betyr enkelt og greit at pålydende blir satt ned fra 1usd til 0,01usd fordi man kan ikke sette en emi til under pålydende som pr nå er 1usd eller 11,12nok. Kursen pr nå er rundt 1,2nok og derfor må pålydende settes ned. Fremover når emi skal settes så vil EMI nivået være avhengig av den faktiske kursen og settes etter den og ikke etter pålydende noe som er helt normalt så om det kommer triggende nytt og kursen feks går til 5nok så settes ikke emisjonen på 0,01usd/11,12øre slik våre venner i fra tåkeheimen hardnakket har påstått og messet om hele helgen - snakker om feilinformering, villeding og forsøk på manipulering - skulle jo ha vært kastet ut og svartelista for life hele gjengen ...

https://newsweb.oslobors.no/message/601903
Redigert 23.10.2023 kl 15:18 Du må logge inn for å svare
Blue Cow Group
23.10.2023 kl 15:20 1772

Snakker om "facts"...

Ris:
"Fremover når emi skal settes så vil eminået være avhengig av den faktiske kursen og settes etter den og ikke etter pålydende"

Børsmeldingen:

"Selskapet vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å redusere pålydende verdi av selskapets aksjer til 0,01 dollar. Fremtidige emisjoner forventes å gjøres til eller nær den nye pålydende verdien."

Siste poengtering: Fremtidige emisjoner forventes å gjøres til eller nær den nye pålydende verdien. (11 øre)