OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 380801


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
elnomi
25.10.2023 kl 20:59 3920

Du glemte vel å legge til «og han solgte sikkert alle aksjene i dag på 0,616:-) Du er en skrue du, men å sitte låst i en illukvid aksje (ALT) i en nedadgående spiral er en påkjenning.
FaeniHelvete
25.10.2023 kl 21:06 3897

Du så fordelen av å bli sittende og heller bli med i emisjonen, men du vet ikke hva EMI nivået er på. Mao så tegnet du deg altså ikke for minimumsbeløpet
rischioso
25.10.2023 kl 21:18 3848

Ja, det er riktig - ingen har tegnet seg ennå fordi bookbuildingsprosessen ikke er ferdig - når den er ferdig så blir også emi kursen kjent så blir det avtalte beløpet som ligger inne som registrert uten forbehold om kurs omgjort til emi aksjer. Oppgjør er satt ti 07.11 og emi aksjene blir ikke tilgjengelige før i desember - noe mer du lurte på så er det bare å spørre så slipper du å fortsette og konkludere på svakt grunnlag .....;)
YNWA250505
25.10.2023 kl 21:31 3810

Og der kom reklamen for Alternus igjen. Takk for det Elgnomi. Hvor du solgte vet jeg ikke, men du hausset vel til om trent 70 øre. Du mulig du kom deg ut med kun 73% tap?
Guuz
25.10.2023 kl 21:38 3781

Hei,

Emikurs er ca rett på 0,01USD. Fredriksen kjøper bare sin andel. De som vil inn får handle fritt over børs til 10 øre. Det kan være smart det :)
tana
25.10.2023 kl 21:59 3719

Så du mener NODL er likvid og enkel og handle ?
Makan til babbel skal en lete lenge etter når det nylig er lansert emisjon til 11 øre. Alle vet at Fredriksen kvitter seg med ALT av aksjer og da foretar emisjonen på 11 øre.
Fredriksen er en av børsens største kjeltringer og gjør seg rik på andre ved hjelp av "lovlige" transaksjoner.
rischioso
25.10.2023 kl 22:06 3677

RE - Fredriksen er en av børsens største kjeltringer og gjør seg rik på andre ved hjelp av "lovlige" transaksjoner.

* Kjeltring når man gjør lovlige transaksjoner - det er jo nettopp ulovlige transaksjoner som gjør noen til kjeltring og ikke lovlige - den må du forklare ....;)
rischioso
25.10.2023 kl 22:11 3662

Ja - det er jo lov å håpe, men som vi kjenner til så sitter det en mengde med aksjonærer som har et høyt snitt og som vi kan anta vil sope det de kan av aksjer under krona for å få snittet ytterligere ned etter emisjonen i tillegg til nye som vil ta et bet så det er svært usannsynlig at kursen kommer ned ti emisjonsnivå - ikke en gang i nærheten er mitt bet ....;)
Guuz
25.10.2023 kl 22:19 3655

Vi får se hvor nærme kursen kommer emisjonskursen som blir svært tett på 0,01USD. Vanligvis kommer den jo ned til den summen. Det er ikke sikkert den gjør det nå, men det blir i hvert fall ikke langt unna.
FaeniHelvete
25.10.2023 kl 22:21 3660

Så til tross for at Fredriksen jafser over en vesentlig andel av emisjonen, så er det altså ikke tilstrekkelig interesse. Spennende.
rischioso
25.10.2023 kl 22:37 3649

Vi kan ikke sammenligne denne situasjonen med andre normale emier som gir 5-15% rabatt. Her er det de lange trofaste pengene som blir premiert gjennom muligheten til å snitte betydelig ned og av samme grunn er emien ikke åpen for nye investorer. Under normale forhold så er emien også rettet mot nye investorer hvor det er de lange trofaste pengene som blir straffet gjennom at rabatten er liten og av samme grunn krysser ofte kursen EMI nivået i etterkant slik at de korte pengene blir premiert med enda rimeligere aksjer spesielt om det også skal kjøres en rep emi. Her blir det ikke kjørt noen rep emi hvor den eneste muligheten eksisterende aksjonærer har er å kjøpe for hva de kan både i emien og i etterkant over børs for å snitte max ned så det er å forvente at det vil bli kamp om aksjene fremover sammen med nye som vil ta et bet frem til kursen er løftet en god del.
rischioso
25.10.2023 kl 22:43 3627

Interessen er nok der, men helt normalt at folk er avventende for å se på hvilket nivå emisjonen ender opp med å bli kjørt. Man skal heller ikke bli overrasket om Fredriksen i tillegg til å opprettholde sitt eierskap på 40% også yter lån slik han tidligere har gjort og senest i august i år - i morgen vet vi mer ...;)
Redigert 25.10.2023 kl 22:45 Du må logge inn for å svare
FaeniHelvete
25.10.2023 kl 22:45 3646

Dette høres jo voldsomt spennende ut, hvor mye penger har du lagt på bordet?
tana
25.10.2023 kl 22:45 3672

Selvsagt yter han et lån slik at han har full kontroll og kan rævkjøre resten av aksjonærere etterhvert om han føler for det.
rischioso
25.10.2023 kl 22:47 3664

Lån gir verken aksjer eller stemmerett så den må du forklare - også hvordan man blir kjeltring ved å gjøre lovlige transaksjoner .....;)
skadi
25.10.2023 kl 22:57 3632

Vet du egentlig hva du og Fredriksen har til felles?
rischioso
25.10.2023 kl 23:04 3636

Ja - vi er begge aksjonærer i både NODL og FRO .....;)
Stokk Dum
25.10.2023 kl 23:27 3608

The Company’s largest shareholder, Hemen Holding, was allocated 306,110,052 New Shares, and will, subject to completion of the Private Placement, hold 313,971,440 shares, corresponding to approx. 94.3% ownership following the Private Placement. Completion of the Private Placement will consequently lead to Hemen crossing the mandatory offer threshold.

Så tok jeg feil.

mvh
Redigert 25.10.2023 kl 23:30 Du må logge inn for å svare
tana
25.10.2023 kl 23:31 3605

Banditt er ikke mer å si.
thief
25.10.2023 kl 23:47 3587

Da ble emi på 12.5øre,totalt krise for dagens aksjonærer, akkurat som de annonserte i meldingen.Men noen her ville ikke skjønne 🙂Og de sier det vil komme flere emisjoner.Blir total utvanning og en utbomba kurs fremover!!!
Mr Karma
25.10.2023 kl 23:55 3567

Det er derfor jeg ikke kunne forstå hvordan noen ville kjøpe aksjen før emi var klarlagt. Han kunne lånt selskapet penger med f.eks. profitsharing e.l.

Folk som har vært med i årevis har blitt screwed. Jaja, får finne spenning en annen plass.
Barbera
26.10.2023 kl 00:06 3544

Tvangsinnløsning på 12,5 øre?
Mr Karma
26.10.2023 kl 00:08 3538

Tja, det må vel være en brukbar spådom.
thief
26.10.2023 kl 00:12 3531

Fredriksen ordner seg,makan til kjeltring 🙂Ingen veldedighet der i gården!Han slenger vel på en liten premie,så de kommer seg ut på 15øre😱Han finner sine smutthull!
oivindl
26.10.2023 kl 00:29 3494

Kan vel bli like forbanna på kjeltringen her på forumet som har pøst ut feilinformasjon og svada.
thief
26.10.2023 kl 00:42 3495

"En tvangsinnløsning skjer når en aksjonær eier mer enn 90 prosent av aksjene i selskapet. Verdiene på de resterende aksjene fastsettes ved å se på verdien av selskapet som helhet."

Her er vel verdien av selskapet nå tilnærmet NULL.Så Storeulv gir vel bare ut smuler!
rischioso
26.10.2023 kl 02:30 3455

Tilbudsplikt og rep emi - blir spennende og følge med fremover. Fredriksen har et rykte å ivereta i motsetning til mange anonyme hyener her på forumet så et anstendig tilbud er å forvente - stort nok til at de fleste som er kommet inn i senere tid får igjen pengene sine - pluss litt til ...

The Board will consider carrying out a subsequent offering of up to 32,000,000 new shares towards the Company's shareholders as of 25 October 2023 (as documented by the shareholder register in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of the end of 27 October 2023) who i) are registered as holder of less than 150,000 shares; (ii) not allocated shares in the Private Placement; and (iii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or for jurisdictions other than Norway, would require any filing, registration or similar action (the "Subsequent Offering"). The subscription price in the Subsequent Offering will be equal to the subscription price in the Private Placement. The Subsequent Offering is subject to the prevailing market price of the Company's shares following the Private Placement. The Board may decide that the Subsequent Offering will not be carried out in the event that the Company's shares trade below the subscription price in the Subsequent Offering at adequate volumes.

https://newsweb.oslobors.no/message/602134

* Nå hadde ingenting passet bedre enn om Cobalt kjennelsen tikket inn - HUSK den totale potten er fortsatt den samme - 2,5milliarder nok ...;)
Redigert 26.10.2023 kl 02:34 Du må logge inn for å svare
rischioso
26.10.2023 kl 02:38 3453

Du synes din påstand harmonerer med rep emi - kanskje bruke hue til annet enn å holde øra fra hverandre ...
Redigert 26.10.2023 kl 02:39 Du må logge inn for å svare
rischioso
26.10.2023 kl 02:50 3465

Med rep emi så kommer han under 90% og da er det jo ikke snakk om tvangsinnløsning, men tilbudsplikt - Do the math ...
Verdien av selskapet er IKKE aksjekapitalpålydende - det er aksjekursen multiplisert med antall aksjer som til enhver tid er MCap...
Og hvordan kan man si at selskapsverdien er lik null når det fortsatt ligger 2,5 milliarder i potten?
Har sagt det før og sier det igjen - mot dumhet kjemper selv gudene forgjeves - og etter innleggene dine å bedømme så virker det både sikkert og sant....;)
Redigert 26.10.2023 kl 03:02 Du må logge inn for å svare
thief
26.10.2023 kl 07:11 3326

Bare å innse realiteten,pengene dine er TAPT!Dette ble krise for dagens aksjonærer!
oivindl
26.10.2023 kl 07:20 3299

"Med rep emi så kommer han under 90% og da er det jo ikke snakk om tvangsinnløsning, men tilbudsplikt - Do the math ..."

Og hva har han betalt for aksjer de siste seks månedene? Vi vet at han har betalt 12,5 øre.
Noen som kan dokumentere en høyere kurs?
oivindl
26.10.2023 kl 07:25 3273

"Har sagt det før og sier det igjen - mot dumhet kjemper selv gudene forgjeves -"

Etter at du fornektet, for å bruke et uttrykk du liker, både emisjonen og emisjonsprisen, så stemmer nok det ganske godt.
At du heller ikke behersker kommareglene, blir bare en ekstra bonus.
FaeniHelvete
26.10.2023 kl 07:27 3267

Da ble det, som forespeilet av flertallet, satt emisjon på 12,5 øre. Så blir det spennende å se hvordan det blir mottatt i markedet.
Pirato
26.10.2023 kl 07:35 3251

Det er ikke et dårlig case. Problemet her er storulvens grådighet. Skal en sitte i et Fredriksen selskap, må det være et selskap som betaler utbytte. De andre selskapene er det bare å holde seg unna. Archer er et godt eksempel. Mannen låner til og med ut aksjer til shorting i sine selskaper. Axactor er en annen aksje som jeg ville ha holdt meg unna.
thief
26.10.2023 kl 07:42 3214

"The Company holds no assets of significance other than its claims towards Hanwha, and therefore does not see a value of its equity should the Awards stand"

Slik det er nå kan Fredriksen lett forsvare at verdiene i selskapet er tilnærmet NULL🙂Sier jo selskapet selv!
thief
26.10.2023 kl 07:50 3187

Neste er vel at Fredriksen kjører kursen under emikurs,og repemi avlyses😂Han er definitivt ikke småaksjonærenes mann.Gir aldri en krone mer enn han må
Tigerberget
26.10.2023 kl 07:57 3167

0,125 kr

Blir vel ikke fest i apeburet i dag
Gozilla
26.10.2023 kl 08:12 3120

Får vi snart en kommentar fra storsvindleren JetScam?
Forsøker å lurte godtroende inn i dette rottereiret av en aksje.
FaeniHelvete
26.10.2023 kl 08:23 3072

Det blir spennende å se hvordan utviklingen blir, selv om det ikke blir jackpot så er det jo mange som har en ganske så lav inngang som fortsatt kan få mangedoblet innskuddet.

Jeg ser på det som ren gambling, men er dette bare vekslepenger så forstår jeg i det minste at man kjører på.