OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 388784


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
PaleRider
02.11.2023 kl 16:28 4259

Det skrives mye rart.

1. Hvilke oppegående investorer vurderer en investering etter snittet en har? Ingen. En rasjonell oppegående investor kjøper eller selger en aksje avhengig om en investering er forventet lønnsom eller ei, justert for risk. Så kan dere vurdere selv om dere bør høre på en som sitter og tyter om snittet.

Det er mulig noen tenker på snitt. Men det er totalt uten relevans. Ingen proffer gjør det. Hva en har kjøpt en aksje er for sunk cost. Verken mer eller mindre.

Dette fremstår imidlertid ikke opplagt for en her. Vedkommende synes å ha en totalt ubrukelig investerings tilnærming:
- Hen kjøper aksjer og hauser for å få opp aksjen. Går aksjen opp 3% + så selger hen. Så basises det, for vedkommende skal inn billigere. Ikke over siste kjøp.
- Om kursen faller, så sitter vedkommende og blir mer og mer desperat med hausingen. Slik har det nok blitt her for hen. Tapet er vel stort. Det bables som snitt.

Resultatet er: Hen selger vinnere og beholder tapere.
Slik taper en i aksjemarkedet.
Hen ble advart. Og lærer nok aldri.

2. Kursen og kursutviklingen synes helt løsrevet fra fundamentale faktiske forhold. En må se mulige verdier opp mot antall aksjer som kommer. Da er oppsida begrenset. Men nedsida 100%. Sett sannsynligheter på utfallene selv, så ser dere at med dagens kurs er det svært dårlig risk/reward. I beste fall 2,5 mrd. kr. delt på et utall og stadig økende antall aksjer og begrenset sannsynlighet blir ikke rare forventningsverdien.

3. Om jeg skal gjette på grunnen til den merkelige kursutviklingen, så kan en mulig forklarlig være at noen har gått short, og ikke har fått tak i aksjer i emisjonen. Om de har dekket inn så er det slutt på tvangskjøp og, så skal en se at kursen raser. Igjen.

3. Hvorfor kommer nok kursen til å rase?
a) Fordi det kommer masse aksjer. Og meget mulig enda mer. Til 12,5 øre. Bare les hva selskapet selv sier. Folk kommer til å forsøke å være først med å selge.
b) Det nærmer seg nyttårsskifte. Oppegående aksjonærer tar tapet for å trekke fra på skatten neste år. Det er et lass med aksjonærer med store tap.
c) Det er klart fornuftig å selge aksjer nå, og bruke pengene på kjøpe langt billigere aksjer i emisjonen.
d) Den store jokeren her er imidlertid hva Fredriksen gjør. Låner han ut aksjer til dem som vil shorte, noe han nær alltid gjør, så blir nok kursen total rasert. Raskt.
e) Sammenligner en handelen med meldingene som kommer på NEWSWEB så ser en ganske klart at det er Nordnet kunder som handler stort. Det er ikke betryggende. Det er vel heller ikke Nordnet kunder som shorter. Grådighet er en sterk drivkraft for mange. Men frykten enda større. Når sistnevnte kommer, så deiser det ned. Vent og se.

Dette er skrevet for å advare folk.
- Har en tegningsretter, så ser det per nå ut som en ok deal. En bør imidlertid vente til siste frist.
- Kjøper en nå til dagens kurs er det svak risk/reward. En risikerer å tape alt. Stay away og sett håven på maks 13. øre.

NODL er høyrisk. Med dårlig risk/reward.
I NOL er det motsatt. Høy reward til begrenset risk.


unikum
02.11.2023 kl 17:41 4126

He he ja ja sier jeg bare om ditt lange uforklarlige innlegg med 0 holde punkter, kun synsing som dette : . Om jeg skal gjette på grunnen til den merkelige kursutviklingen, så kan en mulig forklarlig være at noen har gått short, og ikke har fått tak i aksjer i emisjonen. Om de har dekket inn så er det slutt på tvangskjøp og, så skal en se at kursen raser. Igjen.
Synsing fra en som har shortet. Anbefaler deg å sette en ny short og legg inn vedlegget her.
unikum
02.11.2023 kl 18:48 4016

Sitat fra mer synsing : 3. Hvorfor kommer nok kursen til å rase?
a) Fordi det kommer masse aksjer. Og meget mulig enda mer. Til 12,5 øre. Bare les hva selskapet selv sier. Folk kommer til å forsøke å være først med å selge.
Og hvorfor skal vi nå selge ? Fredriksen vil jo ha hele selskapet selv. Blir en mulig innløsningsplikt og til hvilken kurs mon tro når verdier for over 3 milliarder skal telles opp. Selger ikke til 2 kroner heller da
Marius33
02.11.2023 kl 18:52 3996

Du har sikkert tjent mye i aksjemarkedet siden du forstår hva som skal skje fremover:) spesielt i dette tilfelle ingen av argumenter du har lagt stemme siden 94% av selskapet går i Fredriksens lomme. Resten er 6% da folk kjempe for det og skal øke kursen for Fredriksen. De som klarer å selge på toppen ( i tilfelle alle sakene tapes) blir heldige. De som skal sitte til det siste tapper alt, MEN om krav saker vinnes- tar gevinst med mange ganger idags kurs.
Travis-Bickle
02.11.2023 kl 19:04 3956

I dag solgte jeg alt...
Tidenes tabbe ?
Liker ikke magefølelsen i kveld.
Lykke til videre dere som har større baller enn meg.
oivindl
02.11.2023 kl 19:30 3905

"Og når vi vet at de gamle vil fortsette å kjøpe for å snitte ned"

Hvordan vet vi det?
Benyttet alle sjansen i emien?
Marketwatch
02.11.2023 kl 19:39 3858

Tilbudsplikt er ikke det samme innløsningsplikt. Har ikke sjekket om tilbudsplikten inntrer etter emisjonen, men kjenner jeg Fredriksen godt, byr han nok uansett ikke mer enn emisjonsbeløpet på 12,5 øre per aksje. Hvor er de 3 milliardene du fantaserer om? Selskapet tapte jo voldgiftssaken, og selskapet skal nå bruke emisjonsbeløpet på vel 30 mill. til advokathonorar. Hva retten kommer til, er det per idag ingen som vet, å regne inn mer enn 10% sannsynlighet for sucesss per idag, er vel direkte useriøst. Selskapet meldte selv at alt kan være tapt, og emisjonskursen ble satt deretter. Det er en del skribenter her som kjører hardt på å tjene noen slanter på "even bigger fool " syndromet. Pass på at ikke nettopp du blir sittende med svarteper, bestemmer en større aksjonær seg for at nok er nok og selger seg ut, er det game over for dem som er inne. Som PaleRider ønsker jeg å komme med en advarsel, da det er mange her på forumet som prøver å tjene noen kroner ved å servere usannheter, jeg verken eier aksjer i selskapet eller sitter short, kommer heller aldri til å investere i dette lottoselskapet.
unikum
02.11.2023 kl 19:53 3836

Med over 30 års erfaring med børs takker jeg for advarselen.... om det da blir usannheter som blir servert så likestiller jeg dette med dette vi har fått servert fra dere. Vi alle veit det er utfordringer men veldig hyggelig at Fredriksen tar ansvaret for oss og kjøper nesten hele emisjonen uten en plan.... er du virkelig så naive?? Å nei dere som prøver, nå venter vi/jeg på emi aksjene våres og de må Fredriksen jobbe litt for.
oivindl
02.11.2023 kl 20:05 3819

"Med over 30 års erfaring med børs takker jeg for advarselen...."

Det er vel greit å ta høyde for at ikke alle har din erfaring. Det er forøvrig ingen garanti for at lang erfaring nødvendigvis fører til de beste vurderingene.
Ikke alle innlegg er nyttig for alle som leser, men kan være et nyttig korrektiv for mange.
unikum
02.11.2023 kl 20:29 3766

Ikke noe annet at han svarte meg og jeg svarte tilbake så kommer den "berømte" bestviteren slengene inn her igjen. Kan du ikke bare finne deg din egen aksje å forsvare den ?
KimKimKim
02.11.2023 kl 22:37 3625

Når det gjelder tilbudsprisen, så har jeg skumlest litt relatert til Kapittel 6. Tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp. Som jeg har forstått, så må i dette tilfellet Hemen Holding gi et bud innen 4 uker § 6-10 1.ledd. Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte. i følge § 6-10 4.ledd. For å ikke gi et bud, må Hemen holding selge de akjsene som overstiger 1/3 innen fire uker. Den situasjoen NODL er i, er litt spesielt. Så det er sikkert noe unntak her tenker.

Så lurte jeg på: Hvordan kan Fredriksen gi et bud på f.eks 0,125 øre pr aksje? Har lest her flere ganger at Fredriksen ikke kommer til å tilby noe mer enn noe par øre. Er det en mulighet for det, og ifølge hvilke reglementer?
Redigert 02.11.2023 kl 22:54 Du må logge inn for å svare
rischioso
02.11.2023 kl 22:59 3585

Han står i utgangspunktet fritt til å gi et hvilket som helst bud, men ikke mindre enn 12,5øre. Uansett så viser historien at han forholder seg til aksjekurs + en premie - noe annet ville vært ødeleggende. Husk han er helt avhengig av å ha tillit - uten tillit og investorer som vil investere i og med ham så er han ferdig. Mao, han er ikke blitt en av verdens rikeste ved å rane de som har investert i han - han er blitt rik av å benytte seg av muligheter i markedet hvor han har et kobbel med investorer som til en hver tid er villige til å investere med ham nettopp fordi han aldri raner medinvestorer og derfor har tillitt - et tilbud på 12,5øre ville vært å anse som et ran mot alle de som har vært investert i dette caset over år og derfor vil det aldri skje ...;)
KimKimKim
02.11.2023 kl 23:12 3556

Kunne du presisere hvorfor han har rett til å gi hvilket som helst bud?
Takk for svar :)
Syklisten1
02.11.2023 kl 23:17 3555

Godt svar! Spent på utfallet her. Det skal svinge mange 100% opp og ned neste ukene.
Kalleklovn547
02.11.2023 kl 23:24 3564

Hvor er kodenavn blitt av...?
Syklisten1
02.11.2023 kl 23:39 3538

Feirer vel. Traff 700% fra bunn her.., fortjener noen dager med sus og dus
rischioso
03.11.2023 kl 09:33 2989

He, he - ja, misunnelsen er en sterk drift som ofte trigger lange intetsigende innlegg toppet med personangrep i mangel av kunnskap om caset - Det er faktisk så enkelt:

1. Caset er et gjeldfritt bet hvor det ligger massive 2,5milliarder blanke kroner i potten.
2. Caset er Fredriksen som aldri i sin historie har tapt en sak 100%. Han har heller aldri snudd ryggen til å gått i fra milliarder av kroner.
3. Caset eies i hovedsak av Fredriksen som tok det meste i emisjonen og av samme grunn vil det ikke bli noe dumping av emi aksjer som er baissernes misforståtte refreng
4. Caset's øvrige gamle aksjonærer sitter med et skyhøyt snitt, de har vært aksjonærer lenge nettopp fordi de har hatt og fortsatt har tillitt til Fredriksen og av samme grunn velger å kjøpe mer for å snitte ned fremfor å dumpe med tap.
5. Caset's øvrige aksjonærer gamle som nye vil derfor bli med i rep emisjonen, men heller ikke det vil være nok til å komme i pluss noe som vil føre til at de vil kjøpe mer for å snitte ned så ingen storstilt dumping av rep emi aksjer heller.

* Mao, dette er en unik situasjon hvor de fleste vil sitte stille i båten for å avvente nærstående mulige triggere som:

A. Cobalt kjennelsen hvor det ligger 500mnok i potten
B. Pliktig bud fra Fredriksen som vil være basert på markedskurs + premie. Et bud man står fritt til å akseptere eller avslå.
C. Ankebekreftelse
D. Forlik

* Mao, summen av dette skiller seg fra andre case hvor man ofte åpner for utenforstående investorer i emisjonen som ikke var aksjonærer fra før og som da ville ha dumpet aksjene etter emisjonen - slik er det ikke her. Fredriksen tok det meste i hoved emisjonen så ingen dumping der og majoriteten av aksjonærene som blir med i rep emisjonen sitter med et skyhøyt snitt og som vil fortsatt sitte i minus etter rep emisjonen og vil trenge en aksjekurs på 5+ for å komme i B/E eler pluss så ingen dumping der heller. En eventuell dumping vil fåtallet av nye aksjonærer med lavere snitt stå for, men de er få så en eventuell dumping fra disse vil ikke ha noen betydning hvor eksisterende aksjonærer med høyt snitt vil gladelig ta i mot for å snitte videre ned så skremselen om masse aksjer og dumping faller på sin egen urimelighet.

Virkeligheten er en helt annen hvor det ligger massive 2,5miliarder i potten og hvor den mulige oppsiden mange ganger overstiger nedsiden med en estimert aksjekurs på 7nok ved full refusjon - mao, helt klart verdt et bet hvor det tidvis vil svinge godt begge veier i påvente av triggende nytt - en traders eldorado i kombo med en mulig massiv oppside for de som velger å sitte stille i påvente av triggende nytt...;)
Redigert 03.11.2023 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
oivindl
03.11.2023 kl 14:31 2470

Ad punkt tre og fire.
Fredriksen tok mesteparten i hovedemien.
Det betyr at en god del ikke tok så my de kunne.
Så i stedet for å kjøpe i en EMI til 12,5 øre, så forventes de å kjøpe på kurs på både en og to kroner?
rischioso
03.11.2023 kl 14:52 2474

Nei, nå må vi ikke blande kortene - det er forskjellige krav som må være innfridd for å kunne være med i hoved emien i.e. proff status noe de fleste ikke har og dermed blir rep emien alternativet for de fleste.
Shikibetsu
03.11.2023 kl 14:54 2485

Kun noen få utvalgte som evt fikk, om noen i det hele tatt. Hilsen en som var på hugget for å opprettholde eierpost i rettet.
JF vil ha mest mulig av selskapet selv, så da kan man lure på om det er stor risiko eller ikke å sitte. Om han tror på et godt utfall.

Var heldigvis like under grensa for å bli med på rep.

Så det du sier stemmer ikke. («at en god del ikke tok så mye de kunne»)
unikum
03.11.2023 kl 15:10 2474

Der hvor de med under 150 000 aksjer ikke fikk være med, som igjen er gunstig for oss andre. Så vinn vinn kaller jeg dette.
oivindl
03.11.2023 kl 15:12 2480

"Kun noen få utvalgte som evt fikk, om noen i det hele tatt."

Nå tok jo ikke Fredriksen alt, så noen må det vel ha vært?
Repemi gjelder for de med færre enn 150 000 aksjer. Skal vi tro at noen av de med over 150 000 aksjer ikke får delta i noen av emisjonene?

På aksjonæroversikt fra august, er det 16 aksjonærer/kontoer i tillegg til Hemen, med over 150 000 aksjer. Disse sitter totalt på nesten like mange aksjer som Hemen.

Når Hemen tar 306 av 313 millioner i første emisjon, tror jeg vi trygt kan slå fast at det var flere som ikke tok sin andel.
oivindl
03.11.2023 kl 15:22 2458

"Så det du sier stemmer ikke. («at en god del ikke tok så mye de kunne»)"

Om det ikke stemmer, betyr det at Hemen, med ca 40% av aksjene, fikk anledning til å kjøpe nesten10 ganger så mange aksjer i første emisjon, som resterende aksjonærer må slåss om i repemien.
313 millioner mot 32 millioner.
rischioso
03.11.2023 kl 15:33 2452

Hva er det som ikke når inn? Under normale omstendigheter og i de fleste emier så går selskapet ut og åpner for proffe aktører til å kunne bli med i emien for lettere å få inn penger noe som ikke ble gjort her hvor kun Fredriksen og ett par stykker til derfor fikk og tok. Resten må ta til takke med rep emien fordi de fleste ikke innehar en proff status. Det at selskapet ikke åpnet for at proffe gribber som ikke var aksjonærer fikk være skal man jo bare være glad for - for de hadde uansett kun vært ute etter en kjapp gevinst og ved at de ikke fikk være med så slipper vi også dumpingen etter emisjonen. Det at selskapet har satt begrensninger i rep emien når det kommer til beholdning pr 25.10 - less than 150k aksjer altså mindre enn 150k aksjer siler ut de med mer og lar de med under 150k aksjer få bli med. Det igjen sikrer at det ikke blir massiv dumping etter rep emien heller så igjen positivt hvor skremme kortet til baisserne om påstått massiv dumping forsvant som dugg for solen - mao, det lønner seg alltid å forholde seg til realitetene - og spesielt om man er på børs. Å kverulere blir det ikke noe penger av, men du virker å være på forumet kun for å kverulere så da er nok penger for deg sikkert underordnet - deg om det.....;)
Redigert 03.11.2023 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
Shikibetsu
03.11.2023 kl 15:46 2431

Kravet som ble satt var å være aksjonær pr 25.okt og kjøpe for minimum ca 1,2 millioner i rettet (100.000 Euro), samtidig noen begrensninger for utenlandske utenfor Norge også mener jeg det var. JF tok som du sier 306 av 313 millioner. Da står vi igjen med at noen fikk handle 7 millioner aksjer til 12,5 øre, noe som tilsvarer kun 875.000…..Da var det noen få utvalgte som fikk handle under «kravet». Man kan spørre seg om hvorfor ikke da alle som ville, fikk lov til å opprettholde eierpost. Det skal holde hardt å påstå at markedet kommer til å flomme over av emi-aksjer til pålydende, antagelig vill og noe desperat posisjonering som skjer nå. For det er ikke mange frie aksjer å få tak i når JF har tatt et slikt grep. Men, han har vært ganske fair med de som hadde under 150.000 pr 25.okt. Tror ikke mange av de som er med ønsker å «gi de bort ved første anledning», gitt den store oppsiden. Noen skjønner dette nå, og tar grep. Det er et sterkt ønske fra de utenfor å få kursen ned i emi-pris på denne, men så lett blir det nok ikke.
Redigert 03.11.2023 kl 15:51 Du må logge inn for å svare
rischioso
03.11.2023 kl 15:50 2478

RE - Kravet som ble satt var å kjøpe for minimum ca 1,2 millioner i rettet (100.000 Euro).

* Det var kun ett av flere krav. Uten proff status fikk man ikke være med selv om man kunne legge 100.000euro på bordet. Så igjen, det var kun eksisterende aksjonærer med proff status som fikk være med i hoved emien. De uten proff status og med mindre aksjer enn 150k får bli med i rep emien. De uten proff status og med 150k aksjer eller mer får ikke bli med overhodet.
Redigert 03.11.2023 kl 15:53 Du må logge inn for å svare
oivindl
03.11.2023 kl 15:55 2461

Hvorfor legger du inn et langt innlegg som ikke omhandler det jeg har tatt opp?
Jeg har ikke nevnt eksterne investorer.
Bare påpekt at enten har mange ikke benyttet seg av emisjonen, eller Hemen har fått en langt større pott å handle fra enn andre.
Finnes ikke noe alternativ, gitt antall aksjer i de to emisjonene.
Redigert 03.11.2023 kl 15:56 Du må logge inn for å svare
Shikibetsu
03.11.2023 kl 15:57 2464

Det stemmer nok, mener det var noen begrensninger for noen aktører utenfor Norge/Eu også om jeg ikke husker helt feil. Da var det ikke mange som hadde muligheten til slutt, så derfor ble det slik. Og det passet jo ulven greit vil jeg tro..Men JF var fair med rep da, så man får være fornøyd med det.
rischioso
03.11.2023 kl 16:01 2466

Det omhandler det du har tatt opp for du ignorerer proffstatus kravet. Og det at det blir en langt mindre pott med aksjer i rep emien er jo naturlig når selskapet kun lar de med mindre enn 150k aksjer delta - alle andre uten proff status og med 150k aksjer eller mer som du selv har påpekt sitter med like mange aksjer som Hemen så betyr jo det at de med mindre enn 150k aksjer kun sitter på en brøkdel av aksjene og derfor blir rep emi potten tilsvarende mindre.
Shikibetsu
03.11.2023 kl 16:06 2461

Antagelig var det ikke mange som klarte kriteriene for å bli med i rettet, så da ble det best slik. Og han tok jo vare på mindre ikke-profesjonelle i rep. Med andre ord, de som turte og ikke lot seg skremme er med. Aksjen ble presset ned hinsides all fornuft, det er meget stor oppside fortsatt.
oivindl
03.11.2023 kl 16:21 2500

"De uten proff status og med 150k aksjer eller mer får ikke bli med overhodet."
-Rischioso

Det er jo en påstand som absolutt bør dokumenteres.

Her er hva selskapet skriver om rettferdig tildeling:

"The Company has considered the Private Placement in light of the equal treatment obligations under applicable regulations and is of the opinion that the waiver of the preferential rights inherent in a private placement, taking into consideration the time, costs and risk of alternative methods of the securing the desired funding, is in the common interest of the shareholders of the Company."

Og litt om fair and equal treatment:
"Fair and equal treatment of all holders of common shares is one of the key principles of effective corporate"

Tviler på at de som ikke får tildelt aksjer overhodet, føler seg rettferdig behandlet.
oivindl
03.11.2023 kl 16:24 2484

"Antagelig var det ikke mange som klarte kriteriene for å bli med i rettet, så da ble det best slik"

Det er jo en grei og rimelig antagelse, selv om dette neppe er kunnskap som er offentliggjort.
oivindl
03.11.2023 kl 16:35 2462

"Det omhandler det du har tatt opp for du ignorerer proffstatus kravet."

Hva går dette proffkravet ut på, og hvor mange er det som utelukkes basert på det?
unikum
03.11.2023 kl 16:46 2435

En ting jeg stusser over er at overtegning av tegningsrettigheter ikke var mulig? Om ikke andre ville ha de så hvorfor ikke? Skal JF få kjøpe de ? Her er det en styrt plan, tenker nå jeg.
PaleRider
03.11.2023 kl 16:56 2494

OM SNITT VS FORVENTET LØNNSOMHET
Hvis du skal investere noen kr, hva er det som betyr noe for om du bør investere?
I) Snittet ditt eller andres
II) Forventet lønnsomhet og risiko ved investeringen.

Fasit: II. Folkelig sagt, det er aldri fornuftig å kaste gode penger (nye investeringer) etter dårlige (en dårlig investering).

Det at hen bryr seg om snitt, og enda verre legger til grunn at andre proffer bryr seg om snitt, gir hen små muligheter for å tjene noen kr. i aksjemarkedet.

OM FORVENTET LØNNSOMHET
Hvis en vurderer å investere i NODL på dagens kurser, så kan et enkelt regnestykke settes opp for å avgjøre om en investering synes ok.

NODL hadde 19 347 823 aksjer før emisjon. NODL fremhevet ved børsmelding at det var nær null verdier igjen i selskapet.
Legg til the successful conditional placing of 313,600,000 new shares til pris 0,125 øre.
Legg til The Subsequent Offering consists of an offering of up to 32,000,000 new shares til 0,125 øre.

Dvs. totalt ca. 365 mill. aksjer.

Tar en for gitt at selskapet om det vinner fram med alt sitter igjen med 2,5 mrd. kr. og at alle pengene som er innhentet brukes opp i prosessen, så er forventet verdi av NODL helt avhengig av sannsynligheten for at NODL vinner fram.

Hvis 10%, så forventet verdi: 10% x 2,5 mrd. kr = 250 mill. kr. Delt på 365 mill. aksjer, så er det 0,7 kr.

Nedsida er 0. Oppsida er i beste fall 6,8 kr. MEN det er før flere emisjoner. Som selskapet skriver i melding, så er det mer enn grunn til å tro at det kommer en til. Gitt at de MINST må hente det dobbelte av det de nå henter for å forfølge saken om de får lov å anke, så snakker vi om kanskje nær 700 mill. aksjer.

Da ser regnestykket enda verre ut.
Hvis 10%, så forventet verdi: 10% x 2,5 mrd. kr = 250 mill. kr. Delt på 365 mill. aksjer + 700 mill. aksjer, så er det 0,23 kr.

Så:
- Dem som har retter, bør vurdere å bruke dem når det nærmer seg frist.
- Dem som ikke har retter og vurderer å kjøpe aksjer i markedet. Tenk dere om - mange ganger. Til dagens pris er det elendig risk/reward. Sett heller fram håven på maks 13 øre.

Ikke la dere påvirkes av folk som vil ha DEG til å kjøpe aksjer til en altfor høy pris, slik at enkelte kan fortsette å tro at kursen kommer opp på snittet. Glem det.

Sett heller på en film: https://www.youtube.com/watch?v=SGzz3hh1jHc
Dere kan bare lure på i hvilken gruppe dem som søker å påvirke andre til å kjøpe til dagens kurser tilhører.
Dere er advart!
Redigert 03.11.2023 kl 17:01 Du må logge inn for å svare
rischioso
03.11.2023 kl 18:09 2317

Det ble jo ikke overtegning når summen av retter ikke overstiger det som var planlagt. Og de som var med i den rettede emisjonen får ikke tegne seg i rep emisjonen. Likeså blir summen av kapital innhenting fra den rettede emisjonen + rep emisjonen nøyaktig det som var planlagt så kan vanskelig se noen styrt plan her .....;)
Redigert 03.11.2023 kl 18:12 Du må logge inn for å svare
unikum
03.11.2023 kl 18:15 2308

Rep emisjonen til de under 150 000 aksjer vil det være mange som ikke vil tegne seg. De aksjene må være mulig å få tegne seg til. Men mulig ikke?
rischioso
03.11.2023 kl 18:30 2266

Utgangspunktet i rep emisjonen er ikke overtegning og 4,4104 aksjer pr aksje man hadde den 25.10 - men som du er inne på om det vil være noen som ikke tegner så kan det være at det er andre som får flere, men ingen andre enn de som i utgangspunktet kvalifiserer for å delta i rep emisjonen - altså de som hadde mindre enn 150k aksjer pr 25.10 og ikke har tegnet seg i den rettede emisjonen.
Stokk Dum
03.11.2023 kl 18:54 2217

Re: "På aksjonæroversikt fra august, er det 16 aksjonærer/kontoer i tillegg til Hemen, med over 150 000 aksjer. Disse sitter totalt på nesten like mange aksjer som Hemen."

Tipper alle de med 150 000 eller flere aksjer hadde alle muligheter å tegne seg i emisjonen siden de nå er ekskludert fra rep emisjon.
(Mulig det poenget er belyst allerede i denne tråden, men gidder bare ikke bruke tid på alle innleggene her nå.)

mvh
Redigert 03.11.2023 kl 18:55 Du må logge inn for å svare
unikum
03.11.2023 kl 19:25 2164

Helt korrekt, derfor ønsket jeg å tegne meg for enda flere enn tilbudt faktisk nesten dobbelt. Så får jeg se om jeg får ekstra eller ikke. Gjorde det samme I ett annet selskap, der fikk jeg 30 % flere enn tegningsrettighetene.