OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.01.2024 kl 19:49
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
kodenavn
NODL 09.02.2022 kl 09:34 388773


NODL, oppside 700-800 prosent.
Så kom meldingen om at Hemen, John Fredriksens personlige investeringsselskap, har kjøpt 9300 aksjer, og tippet over grensen på 40 % av aksjene i Northern Drilling, ticker NODL.
Dette lille kjøpet betyr at Hemen har tilbudsplikt på resten av aksjene i NODL Det ble samtidg meldt at det vil komme et bud på kr. 17.-

Kursen går selvfølgelig rett til 17.-, der den stoppes av en ivrig selger. Det er ingen premie for å gjette hvem det er.

The offer price in the forthcoming offer will be NOK 17 per NODL share, which exceeds the highest price Hemen has paid for shares in NODL during the last six months.

Fint tenker du. Tilbud på 17.-, og kursen er 17.-, case closed, her er det ikke penger å hente.
Men er det slik ?

Jeg mener potensialet er skyhøyt her.

CASET, kortversjon:
Northern Drilling, riggselskap. Tidlligere eide rigger er skilt ut i eget selskap, og er ute av regnskapet. Selskapet har pr idag ingen eiendeler. Litt gjeld og litt cash går i ca null.
Så cirka et tomt selskap uten gjeld eller eiendeler.

MEN, selskapet har et krav på Koreas store verft, Daewoo, DSME (verdens 3. største verft) på
230 MUSD, pluss renter, kostnader mm., dvs. 124-150 NOK pr. aksje.


Kravet:
Sea Drill hadde bestilt 2 nye boreskip, West Aquila og West Libra, av Daewoo. Som kjent gikk det ikke så bra for Seadrill, og NODL kjøpte skipene av Daewoo for 592 millioner dollar, og betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene.
Skipene skulle egentlig leveres til Northern Drilling i henholdsvis januar og mars 2021, men leveringen ble utsatt en rekke ganger før begge ble kansellert i henholdsvis august og oktober i fjor pga kontraktsbrudd ved at verftet ikke klarte å levere i tide.
NODL bestilte også boreskipet Cobalt av DAEWOO. Her ble det innbetalt 50 mill dollar.
Denne kontrakten er også kansellert.

Det betyr at Northern Drilling har et krav mot Daewoo på minst 230 millioner dollar, eller over2 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 kroner pr. aksje. I tillegg kommer renter og eventuelt andre kostnader.

Løsning:
Hemen forhandler med DAEWOO om kravet, Hvis de blir enige, blir de sikkert enige etter at tilbudsplikten har gått ut, altså tidligst i mai, for Hemen håper selvfølgelig at noen skal si ja takk til 17.-.
Hvis de ikke blir enige, går saken iht kontrakten til voldgiftsdomstolen i London. Da kan det ta tid,
12 til 24 måneder.

Sannsynlighet for å vinne frem med kravet:
De som kjenner saken best, er Hemen, dvs John Fredriksen og hans advokater.
Hemen kjøpte 9300 aksjer for å komme i budplikt.
Jeg tenker at storeulv (JF) ikke ville prøve å kjøpe selskapet hvis han ikke trodde han skulle vinne frem mot Daewoo. JFs advokater er de beste i gamet, og jeg tror de visste veldig godt hva de gjorde da de kansellerte kontraktene. Det høres også rimelig ut at det er en klausul som sier at kjøper skal ha igjen pengene hvis selger ikke klarer å levere.

Risiko ved å kjøpe NODL. Oppside og nedside.

Nedside:
Hemen må fremsette det pliktige tilbudet innen 4 uker. Det må stå i minimum 4 uker, max 6 uker,
Så en gang mellom 9. mars og 20. april, er du GARANTERT å få igjen 17 NOK.
Så i 4-10 uker fra nå, har du NULL risiko, bortsett fra rentetapet på investeringen.
Hvordan kursen vil gå etter mars/april, er umulig å spå.

Oppside:
De siste ukene har det vært omsatt 20-40.000 aksjer pr dag.
Igår og i dag ble det omsatt hhv. 207.000 og 284.000 aksjer.
Hemen har 6.453.826 aksjer. De har JF neppe lyst til å selge. Og de holder lenge om mange vil kjøpe.
Jeg tror egentlig ikke mange av de andre aksjonærene har lyst til å selge heller. I hvert fall ikke
topp 20, som har 29,4 % (i tillegg til Jfs 40 %)
Så 69,4 % av aksjene sitter ganske godt fast tror jeg.
Da er det 4.9 mill aksjer som kan sitte løst. Det er ikke mye.
Hvis mange som leser dette mener det samme som meg, at her er nedsiden et stykke fremover NULL, samtidig som best case litt frem i tid med god sannsynlighet er 130.-ish, vil aksjen gå uten at noen kan holde den igjen
Så hvor mye vil den gå ?
Det kommer an på hvordan kjøperne vurderer sannsynligheten for 130.-
Hvis de som jeg tror den er stor, burde kursen kunne gå til mellom 60.- og 100.- ganske fort.
Hvis de tror den er mindre, går den til 30, 40 eller 50.
Det som er sikkert, er at 17.- er helt feil kurs. For da har du null risiko, og betaler null for muligheten at kursen kan gå til 130.-

Hva hvis kursen går ?
Da har JF 2 muligheter.
A) La budet gå sin gang, og ta de aksjene han får fra bevisstløse tanter til 17.-. Så må han finne seg i å bare få 40 % av oppgjøret, og vi andre aksjonærer får resten.
B) Han kan øke budet, og se om det gir ham flere aksjer. Om han gjør dette, og eventuelt hvor mye, er håpløst å gjette på.
Men Hemen kan bare tvangsutløse andre aksjonærer hvis han får over 90 % av aksjene.
Og det er hele min agenda med å skrive dette. Det er ikke bare ren nestekjærlighet :)
Jeg vil at dere skal se at oppsiden er kjempestor, mens nedsiden er null
Hvis dere er enige meg i vurderingene her, vil kursen gå langt, og jeg vil ikke bli tvangsinnløst for knapper og glansbilder, dvs 17.-.

Og hva er min horisont ?
Det beste ville være om Hemen ble enige med DSME i løpet av forsommeren.
Fra 17.- til 130.- på noen få måneder hadde vært fint, og det kan skje.
Jeg tror sannsynligheten for å få 130.- er stor, og jeg selger ikke billig.
Men saken kan gå til voldgiftsdom i London. Da tar det lenger tid.
Tid er penger sies det, og i tilfelle saken går til London og det tar et år eller mer, er jeg klar for å selge under 130.- . Mellom 90 og 100 kanskje ?
Kommer vi ikke dit, venter jeg på London.Lykke til, håper du gjør en kule på denne. Risikoen er i hvert fall null inntil videre.
Du har ikke en gang markedsrisiko i ukene som kommer. Går markedet åt skogen, får du fremdeles dine 17.- Hemen har cash.
unikum
29.11.2023 kl 15:30 3651

Så alle de som har handlet de siste dagene er så uvitende ca 200 mil kr) at slike som deg som en bedre kunnskap må fortelle de at nok er nok... Ha ha at du orker å bruke tid på dette. Markedet bestemmer og gudskjelov ikke en bedre viter her på forumet.
Men ok der kjøpte jeg akkurat en liten billett igjen, men takk for advarselen...
Slettet bruker
29.11.2023 kl 15:34 3740

Jeg skriver ikke her på grunn av deg. Du har ikke noe ønske om å høre hva som er fakta og lever i din egen boble og ekkokammer. Jeg ønsker å advare de du og BoostSeeker prøver å lure.

Men la meg utfordre dere: kan dere komme med et regnestykke som sier at dagens prising er fornuftig med forutsetningene selskapet har?

Og en liten edit: mens vi sitter og diskuterer så krakker aksjen som meldt.
Redigert 29.11.2023 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
BoostSeeker
29.11.2023 kl 15:45 3677

Om dere skal skremme noen så må dere jo skrive noe som er vanntett og ikke noe som faller på sin egen urimelighet som dette tullet ... Det er jo bare tull og faktafeil fra ende til annen.

Kort oppsummert:

Kursen falt i fra næmere 30 nok til 30øre ikke fordi det ikke var verdier i selskapet for verdiene er jo de samme så lenge kravene er opprettholdt - noe de er, men fordi slike som dere fløy rundt og ropte at aksjen er verdt 10øre. Det var jo sevføgelig like tullete som dette. Selskapets pålydende altså aksjekapitalen ble nedsatt til 10øre og har ikke noe med verken aksjekurs eller markedsverdi å gjøre. De fleste selskaper på OSE har aksjekapital pålydende på alt i fra 10øre til 10nok mens aksjekursen reflekterer verdier og er da selvfølgelig mange ganger høyere. Når slike som dere springer rundt og feilinformerer så kan det få en umiddelbar effekt og ikke minst store konsekvenser for enkeltpersoner spesielt i case hvor volumet er lavt og da kan det bli feilprising noe som skjedde her, men feilprising er kun midlertidig og markedet balanserer ut feilprisingen noe som nå er i ferd med å skje - altså kursen har ikke steget masse uten nyheter, den har hentet seg inn igjen etter å ha falt alt for mye på feil grunnlag - og det er noe helt annet.

Videre så kjenner jeg igjen mange av de feilaktige påstandene skrevet av de samme personene som har prøvd seg her på tråden tidligere. Ta feks:

RE - Selskapet tapte voldgiftsdom mot Hanwha i høst og meldte da markedet at de ikke så noen verdi av aksjene dersom avgjørelsen blir stående. En voldgiftsdom kan normalt ikke ankes

* Her er det 2 påstander og begge er feil. Den saken som man ikke fikk medhold i første runde er 1 av 2 saker og da kan ikke den ene nulle ut verdien av den andre som ikke er ferdigbehandlet. Når det kommer til påstand nr 2 om at en voldsgiftsdom ikke kan ankes så stemmer ikke det, men det skal være skjellig gunn og seskapet har informert om det i flere børsmeldinger at de har skjellig grunn til å anke i tillegg til at de kjører et alternativt spor som ikke krever rettens godkjennelse, mao en dobbelsikring så i realiteten så er anken sikret uansett:

LES - As a general rule there are limited grounds to appeal arbitration awards, and permission of the court will be required for an appeal on a point of law to be made. If the court grants permission to appeal the Awards on a point of law, an appeal hearing will follow. However, no such permission is required to challenge the Awards on grounds of serious irregularity.

OVERSATT - Som hovedregel er det begrenset grunnlag for å anke voldgiftsavgjørelser, og det kreves tillatelse fra retten for å anke et rettsspørsmål. Hvis retten gir tillatelse til å anke tildelingene på et rettslig punkt, vil en ankeforhandling følge. Det kreves imidlertid ingen slik tillatelse for å utfordre dommen på grunn av alvorlige uregelmessigheter.

https://newsweb.oslobors.no/message/601739

Mao, selskapt har anket både på prosessfeil og på alvorlige uregelmessigheter - det siste krever ikke rettens godkjennelse.

RE - Når det kommer til emisjonen så tok Fredriksen det meste i den rettede, ikke fordi han ville, men fordi han måtte. Om ikke den hadde blitt gjennomført så ville videre rettsforhandlinger stoppet opp så han betalte flere titalls millioner ut av egen lomme noen han har gort ved flere anledninger - ikke fordi han er snill, men fordi han har troen på at de vil vinne frem noe han forøvrig altid tidliger har gjort. Det fine med at det var han som tok det meste så vil disse aksjene bli værende på hans hender og vil ikke dumpes i markedet noe som ofte skjer når det er eksterne kortsiktige investorer som får aksjer til en rimelig penge uten selv å ha vært aksjonær. Slik er det ikke her. Og majoriteten av de som ble med i rep emisjonen vil heller ikke dumpe fordi de sitter med et skyhøyt snitt og vil kjøpe mer for å snitte ned noe vi har sett konturene av den siste tiden og det er det som har løftet kursen og ikke kunnskapsløse som ikke skjønner hva de kjøper.

Det snakkes mye om tap av sak. Ingen sak er tapt før den avsluttes - at man ikke fikk medhold i første runde er ikke en tapt sak, men forløperen til en anke i likhet med AWILCO som ikke fikk medhold i første runde men som fikk medhold i andre noe man kan lese om her:

https://www.finansavisen.no/shipping/2023/11/23/8062921/awilco-drilling-tilkjent-43-millioner-dollar

* Mao, ingenting er tapt før sakene er avsluttet og pr i dag er ingenting avsluttet i tillegg til at sak nr 2 for Cobalt med over 500mnok i potten ikke er ferdigbehandlet og kan tikke inn hvilken dag som helst.

Så fakta er at kravene består og øker i verdi for hver dag som går pga renter rente effekten hvor ankebehandling er sikret gjennom 2 forskjellige løp og Cobalt kjennelsen kan være like rundt hjørnet.- det lønner seg alltid å forholde seg til realitetene og heller la klovneriet seile i sin egen agenda sjø 😊
Redigert 29.11.2023 kl 15:51 Du må logge inn for å svare
Marius33
29.11.2023 kl 16:05 3576

Jeg har snakket med DNB markets idag og de mener st emi aksjene ( over 313 mill som Fredriksen tatt) og rep emi aksjene ( over 18 mill som de som eide under 150 000 stk innen 25 Oktober) er registrert på samme ISIN og kan ikke handles separert FØR prospekt er godkjent. Det som folk kjemper for er resten av selskapet som er 6 %. Hvorfor Fredriksen skulle hive pengene inn om selskapet er død uansett??
skadi
29.11.2023 kl 16:08 3652

Er boostseeker den samme som riskokeren? Etter skrivestilen å dømme så er han det. 🤢💩🤢
Slettet bruker
29.11.2023 kl 16:09 3664

Nå håper jeg folk hørte på meg og ikke BoostSeeker som ikke eier integritet eller moral! Kollapser fullstendig nå! Jeg skrev her kun med gode intensjoner da det ikke er mulig å shorte, men noen ville leve i fornektelse.
Myra2
29.11.2023 kl 16:12 3663

Har tjent 600000 på denne solgte ut på topp 6.70 var fornøyd m d
Slettet bruker
29.11.2023 kl 16:25 3575

Skal ikke spekulere for mye i det, men ser at brukeren er ganske nå. Det betyr vel at tidligere bruker ikke lengre hadde kredibilitet, og man kan jo skjønne hvorfor når man ser på dagens uttalelser og kursutvikling.
BoostSeeker
29.11.2023 kl 16:31 3531

Ja, det er lov å tenke selv - men dessverre så virker det som at ikke alle er like gode på akkurat det og følger blindt flokken. Ned nærmere 35% minutter etter at klovnegjengen kom drassende med et egenkomponert eventyr full av faktafeil, men for all del - markedet viser vei og skaper stadig nye muligheter før reprisingen fortsetter. Har selv handlet på duppen selv om det var med bismak i munnen når jeg kjenner til hvorfor vi plutseig befinner oss her nede, men det balanserer seg ut igjen. I morgen kommer en ny dag med nye muligheter og forhåpentligvis uten flere klovnestreker og best av alt hadde vært om folk begynte å tenke før de lemper ut - det er lov å håpe 😊

Teknisk så er den fortsatt sterk etter flere dager med betydelig oppgang på høyt volum med unntak av i dag hvor klovnegjengen endret pluss til minus i sluttinuttene, men akkurat det endrer ikke det tekniske bildet. Så får vi se hva morgendagen bringer. Regner med at gamle aksjonærer ble happy for utviklingen så får de muligheten til å snitte seg ned for en billigere penge - så lenge det varer.
Slettet bruker
29.11.2023 kl 16:43 3531

Dersom du skylder på meg for nedgangen i dag skylder jeg på deg for oppgangen som har vært. Det gir ikke mening eller hva? Nå er det på tide å gi seg med den endeløse haussingen din. Slutt å lure folk! Jeg har aldri eid aksjer i NODL og kommer aldri til å gjøre det, men det må da være lov å fortelle uvitende om galskapen som skjer.
elnomi
29.11.2023 kl 16:50 3494

Nå sprekker NODL!
I morgen er det nok tilbake både på 2 og 1 tallet.
Luftslottet kan enkelt og greit ikke holdes oppe lengre.
I bak alt lurer snart noen hundre millioner emisjonsaksjer med kostpris 0,125. Gap opp, alle får!
elnomi
29.11.2023 kl 16:52 3475

Boost = rischioso! Men det er lov!

Det er også lov å sikre gevinst når en vet at kursen snart igjen vil klappe sammen.
raggaren
29.11.2023 kl 16:56 3454

Ble trangt i døra utover dagen, blir vel verre i morgen, hvis der er kjøpere der da.
oivindl
29.11.2023 kl 16:59 3478

"Kursen falt i fra næmere 30 nok til 30øre ikke fordi det ikke var verdier i selskapet for verdiene er jo de samme så lenge kravene er opprettholdt - noe de er"

Du fikk med deg at aksjen falt 90% på denne informasjonen:
"Today, the Company has received the arbitration awards from the tribunal, which have been found in favour of Hanwha."
Zolly
29.11.2023 kl 17:08 3473

Nei, rischioso er mer nøktern og har bedre skriveferdigheter. Men han kan jo ha blitt litt redusert av covid eller av alt stresset nå i førjulstida...
Redigert 29.11.2023 kl 17:10 Du må logge inn for å svare
bj111
29.11.2023 kl 17:15 3431

Han bytter ikke nick og det vil overraske meg veldig om han sitter i dette sirkuset nå.
Omnislash
29.11.2023 kl 17:24 3399

Spørsmålet mitt består - hva forårsaket den eksplosive veksten fra fredag til midt på dagen idag? I følge FA dreier det seg om Awilco sin kjennelse. Spekulativt at en kurs vokser flere hundre prosent fordi et annet selskap har fått medhold i sin sak. Den kan være helt annerledes for alt de utenforstående vet. Er det med andre ord informasjon vedr Cobalt som er lekket? Så har de uvitende som ble med på bølgen gevinstsikret idag - derfor den (forholdsvis) lille nedgangen frem til børsslutt?

Det er per def. et luftslott all den tid ingen kunngjøringer som demonstrerer inntekt foreligger - men det er mistenkelig at dette luftslottet vokste seg så stort, så fort.

Det er åpenbart klare og realistiske forventninger om store inntekter til selskapet innen kort tid, slik boost snakker om.

At han/vi, eller dere er i stand til å styre kursen så mye opp/ned er selvsagt rør.
Zolly
29.11.2023 kl 17:24 3410

Ja, for det er vel ikke nubbsjans for at emisjonseierne velger å selge på f.eks 1-3 kr hvis de får muligheten - aksjer de har gitt 0.125 øre for og dermed ta 8x-24x i gevinst på emiaksjene ;-) Good luck
unikum
29.11.2023 kl 17:45 3301

Hehe du får følge med omsetning gjennom dagen,der finner du kjernen til oppgangen. De få millioner som ble solgt av noen med harehjerter for de selv stå for. Gjennom dagen kom det mange tunge kjøp. Så for du tenke deg om hvem og hvorfor de kjøpene ble gjennomført. Her er det mange som skal ha aksjer dagene,ukene og mnd.
Omnislash
29.11.2023 kl 17:57 3250

Hehe, helt sikkert noen, kanskje til og med mange som gjør det. Likevel utgjør disse en liten prosent av det totale eierskapet (JF eier jo nesten alt og kommer ikke til å gjøre det). De som da selger vil bli erstattet og utvidet så fort kjennelse fra Cobalt foreligger og inntektene kommer. Så får vi se hvor mye budet til JF til slutt vil ligge på - og det er i hvertfall over 1-3 kr.

I det hele tatt er dette en nobrainer! Det var såklart en nobrainer å selge og vente på neste inngang da kursen gikk over NOK 5, men det er utelukkende for å kjøpe seg inn igjen når den kommer ned - for tilbake opp skal den!
Redigert 29.11.2023 kl 17:59 Du må logge inn for å svare
BoostSeeker
29.11.2023 kl 17:58 3263

Ja, at det ble handlet både tungt og høyt gjnnom dagen er det ingen tvil om noe VWAP altså gjennomsnittsnivået for hele dagen bekrefter som landet på 5,6nok noe som ligger nærmere 50% over sluttkursen - en sluttkurs som raste i sluttminuttene så her er det å forvente en betydelig rekyl tilbake i morgen. Mao, det går opp og det går ned hvor mange nye muligheter følger med 😊
sebra_rull
29.11.2023 kl 18:11 3198

Morsomt 1:
Aktiviteten på tråden tredobler seg når kursen faller vs når den stiger.

Morsomt 2:
Det virker som at enkelte tror repemi-aksjene er helikopterpenger som har drysset over aksjonærer som ville ta imot. Majoriteten av disse aksjene er tildelt aksjonærer som har vært inne lenge og har en GAV høyere enn dagens kurs til tross for de 18 mill repemiaksjene. Deler av de 18 mill repemiaksjene er i hendene til folk som tilfeldigvis kjøpte seg inn billig uten å sette seg inn i caset (disse er fristet til å ta rask gevinst og det må de gjerne gjøre).

Morsomt 3:
Det virker som at enkelte tror at folk vil stå i kø for å selge repemiaksjene til 12,5 øre uten at noe fundamentalt galt blir meldt. Minner om at snittkursen på omsatte aksjer i dag er kr 5,58.
BoostSeeker
29.11.2023 kl 18:13 3211

Det messes mye feil om hundremilionvis av emiaksjer til 12,5øre som vil komme. Ja de vil bli levert til eierne, men svært få vil komme i markedet fordi som du er inne på Fredriksen tok 85% av hele emisjonen noe som utgjorde så og si hele den rettede emisjonen hvor han ikke vil selge en eneste aksje og da sitter vi igjen med 18m aksjer fra rep emien og der er det mye det samme fordi majoriteten av de 18m aksjene går til gamle aksjonærer med skyhøyt snitt som i likhet med Fredriksen heller ikke vil selge og da er det kun en brøkdel av aksjer igjen som blir gitt til et fåtall nye aksjonærer med et lavere snitt som da eventuelt selger. Vi snakker da om noen få millioner aksjer som best og ser vi på dagens volum så ble det omsatt 12m aksjer og i går rundt 20m aksjer så vi snakker om en dråpe i havet av emiaksjer som kanskje vil bli solgt som til sammen som mest vil utgjøre knappe 10-15% av en god dagsomsetning. Dermed burde vi kunne legge dette feilaktige skremselskortet dødt en gang for alle for det er bevist feil og dermed gått ut på dato 😊
Redigert 29.11.2023 kl 18:27 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.11.2023 kl 18:15 3207

Dette er helt motsatt teori av mine erfaringer. Når en aksje vender fra +42% intradag til -19% så er det en betydelig endring i markedsstruktur. Når ser det tekniske elendig ut, og det fundamentale er helt krise, så denne aksjen skal NED! Snakkes på 0,5kr.
BoostSeeker
29.11.2023 kl 18:20 3165

Det går bare ikke an å ta deg seriøst når du beviselig har like lite peil på trading og det tekniske som du har på dette caset, men litt underholdnigsverdi er det jo - det skal ingen ta i fra deg 😊
Slettet bruker
29.11.2023 kl 18:30 3125

Jeg har nå beviselig tatt rett i motsetning til deg! Bare å sjekke loggen. Dette vet du godt selv.
loket
29.11.2023 kl 18:37 3091

Kan bli ordentlig stygt imorgen, uff uff
BoostSeeker
29.11.2023 kl 18:43 3058

Vel, du har messet om nedgang i lange tider hvor det er 50/50 sjanse for å få rett hver gang, MEN du har tatt feil hele veien i rein Sindre Finnes stil og først i dag fikk du rett etter å ha presentert feilaktigheter og løgn så det har tydeligvis gått til hodet ditt og fått deg til å tro at du er snåsamannen, men det er du altså ikke.

Jeg derimot og i strake motsetningen til deg har gitt korrekt input hver dag like lenge og har fått rett hver gang med unntak av sluttminuttene i dag så hvem som har fått mest rett er udiskutabelt..

Håper du er stolt av deg selv at du måtte bringe til bords løgn og fanteri for å klare og få rett 1-en gang. Tenk på alle de du frarøvet gevinsten og det på feil grunnlag - du virker stolt og attpåtil fremstiller du deg selv som frelseren - shame on u!
Redigert 29.11.2023 kl 18:45 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.11.2023 kl 18:49 3035

Tatt feil hele veien? Jeg dukket først opp på NODL sin forum-side i går og advarte KRAFTIG mot denne aksjen. Du snakker bare tull og klarer ikke å forholde deg til fakta. Skjønner ikke hvorfor du ikke har solgt. Du kunne jo hatt så mye mer dersom du hadde vært litt fornuftig. De du klarte å lure inn på toppen i dag har allerede -46% på kontoen sin. Det er ganske ræva!
Zolly
29.11.2023 kl 19:06 2969

På kr 6 så prises nodl høyere enn sitt krav i saken ref xtrainvestor. Ok, så selv om de vinner (ikke så mye som tyder på det), så utgjør kravet mindre enn mcap på kurs 6.
Redigert 29.11.2023 kl 19:08 Du må logge inn for å svare
BoostSeeker
29.11.2023 kl 19:13 2936

Er det ingen som klarer å regne? Det er jo ikke det spor rart at folk blir forvirra når den ene etter den andre kommer med feil info fordi de ikke gidder å lese seg opp og kun synser ut i fra hvilken agenda de har.

Ved kurs 10 blank så er vi B/E med med selskapsverdien ved full refusjon - mao, fortsatt massiv potensielll oppside 😊

https://www.finansavisen.no/forum/post/5734978/

Thesistulling
29.11.2023 kl 19:14 2949

Skulle til å si det selv, en ny Forumjesus.
Han er litt morsom da.
😆

Angrer på at jeg ikke hørte på deg for litt siden, men men, får sitte rolig.
Kos deg der du er.
😉
Redigert 29.11.2023 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
BoostSeeker
29.11.2023 kl 19:17 2942

Ja, det blir nok bra der borte etter hvert - der også 😊
Klabbeføre
29.11.2023 kl 19:25 2904

Hvorfor sluttet du å bruke rischioso nicket ?
ocw
29.11.2023 kl 19:33 2882

glad jeg hørte på deg,jeg også. BoostSeeker. dette har til nå vært min beste innvestering.Vi får ri av disse baisserne.
Slettet bruker
29.11.2023 kl 19:36 2888

Det handler ikke om at vi sliter med å regne, men det handler om at DU sliter med å verdsette. Du kan IKKE verdsette et selskap som har TAPT en tvist til 2 milliarder når makspotensialet er 3 milliarder. Skjønner ikke hvordan det er så vanskelig å forstå. De har TAPT. Når du har forstått dette faktumet kan vi begynne å regne verdsettelse basert på sannsynlighet for ulike utfall. Jeg kan GARANTERE at vi ikke ender med 2 milliarder i verdsettelse! Dersom Fredriksen legger inn samme bud i dag som før (altså FØR saken var TAPT) ender vi på kurs 1,8kr. Tror du virkelig han gidder å legge inn et høyere bud i dag etter hoved-saken er tapt? Slutt å lure folk til å kjøpe dette møkka-papiret.
BoostSeeker
29.11.2023 kl 19:53 2817

Takk for det!
Caset hausser seg selv med en potensiell massiv oppside så hva noen få skribenter mener og ikke mener her endrer ikke synet til de proffe som kan regne for matematikken lyver ikke noe vi har sett av hamstringen den siste tiden. Det skal ikke mer til enn 1 dag eller 2 med god oppgang så er de kunnskapsløse baisserne vekk og kommer ikke tilbake før kursen igjen tar en pause som i dag. For ingenting vokser inn i himmelen så det er helt naturlig med rykk og napp om hverandre, men trenden er opp og kravene vokser daglig med renters rente effekten og de mulige triggerne kommer nærmere for hver dag som går og de gamle aksjonærene med skyhøyt snitt vil fortsette å handle for å snitte seg videre ned uavhengig av hva noen skriver her 😊
Redigert 29.11.2023 kl 19:54 Du må logge inn for å svare