IOX - Oljeknøtt-aksje kan flerdobles i løpet av kort tid

MC Axel
IOX 11.02.2022 kl 00:37 319429

I think this should have its own thread😁

It's good with a little extra advertising ;)

------------

Aksjeanalyser.com: "Oljeknøtt-aksje kan flerdobles i løpet av kort tid"

I følge Bjørn Inge Pettersen så kan IOX stå foran en kraftig kursoppgang. "Ser ikke bort i fra at kursen flerdobles" sier han.

https://www.nettavisen.no/okonomi/aksjeanalyser-com-oljeknott-aksje-kan-flerdobles-i-lopet-av-kort-tid/s/5-95-388406
Solventia
01.04.2022 kl 20:38 6795

Siden jeg lovet å oppdatere: fikk svar fra ANLA nå, om at saken til IOX er i evalueringsfasen.
klaesp
01.04.2022 kl 20:50 6772

👍👍 svar innen kort tid..

Virker som det er miljøvennlig punkter som er oppe i "plenum " hos selskapet og myndigheter.. kan bli en spennende neste uke med tanke på behandlings prosess er redusert ned til få dager ref tidligere artikler..

Setter stor pris på deling S
Redigert 02.04.2022 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Carsten1972
01.04.2022 kl 23:06 6527

Tror alle herinde er enig med mig, når jeg Siger.DU gør et fantastisk stykke arbejde med dette, Tak skal du have.💪💪💪💪👏👏👏🚀.
Thesistulling
01.04.2022 kl 23:20 6506

En av de man er imponert over her inne ja.
👏
Solventia
02.04.2022 kl 01:33 6402

Hjertelig takk for flotte tilbakemeldinger fra dere, det settes stor pris på! 😊
Audietron
02.04.2022 kl 08:45 6205

Ja er også veldig imponert over Solventia. Virker som at du er ærlig og har stor kunnskap rundt interoil. Spennande framover.
Billyjojimbob
02.04.2022 kl 10:11 6059

Skjerpings!
Solgutten trenger litt tyn slik at han holder seg skjerpet,hvor ble det av haraballet& go goen? 🤣
Peter Sellers
02.04.2022 kl 12:10 5941

@Solventia, takk for flott jobb, får håpe at det er en melding rett rundt hjørnet nå da, ha en fin helg :)))
Slettet bruker
02.04.2022 kl 16:26 5712

Solventia: Ja det er flott å hente inn og få oversikt i korrespondansen i forhold til denne prosessen som er mellom Anla og Iox. Det skal du ha kred for her. Har tidligere prøvd å gå til kilder av troverdig opplysning for å ha det som et anker. Jeg har troa på IOX fortsatt. Men solgte etter min langvarige strategi, ut ved oppgangen for noen uker siden. Men er inne med en post igjen nå. Som jeg har svart tidligere har jeg vært åpen og ærlig her inne om mine forventninger. I og med at jeg har sittet så lenge å ventet og hatt troa, så solgte jeg for gevinstsikring. Jeg må også ærlig innrømme at jeg skar også deg under den samme kammen her for noen uker siden, ved omtale at det var mange innlegg med bare tøv og fantasier m.m Det var nok myntet på en del andre nylige blitte aksjonærer med enomrm trang til å skrive om noe de ikke hadde peiling på, men bare antok at kom til å ta fyr. Fyr ble det, men IOX må som vi alle er enig i, komme til det punktet at borret kommer ned i bakken. Så får vi se hva som kommer opp. De har aldri vært nærmere nå for å komme seg ett hakk opp hva gjelder prod. Og verdier. Håper virkelig at det skjer positive og konkrete ting nå snart. Det første som skjer er nok sikkert at de er i gang på MMO med å gjenåpne de gamle brønnene der ! Der er det litt å hente. Men hovedfokus er lla47.
Nå spør jeg av ren uvitenhet, Gjelder denne korrespondansen som du har bedt om innsyn i, boring i og rundt Campo Vikingo ? Har jo vært en lengre dialog og /prosess rundt forhold som gjelder Vikingo området. Boring, transport,miljøforhold og sikkerhet i og rundt veger og bebyggelse. Samt risiko vurderinger i forhold til mulige miljømessige konsekvenser dersom ting ikke går som planlagt. Her har det vært en prosess over tid nå, der mye dokumentasjon og kartlegginger m.m er innlevert fra IOX til Anla bl.a
Eller gjelder det du viser til her hele lla47 og igangsetting ? For ett år siden meldte de boring av tre brønner. Der en ( Malevo) var en sidebrønn av Vikingo. En annen Jaca var i lisensen annen plass og en var i området der Altair brønn ligger, et stykke unna 6 km ca.

En plass også som var lovende, men der iox har 8;34 % eierskap, er en drillet brønn med navn Clix 1001, Santa Cruiz i Argentina. Nedenfor er ihvertfall forklaring på hvorfor den brønnen ikke er testet og satt i prod. Gjengitt svar til ett innlegg på tråden til Echo Energy: Svaret er girt av Direktør Martin Hull:
You rightly identify the testing of Campo Limite as another upside. The costs associated with testing are however considerably different today to what they once were. The intention had been to test the well immediately after the drilling. However the pandemic restrictions in Argentina intervened. At that time the vast majority of the equipment needed to test the well ranging from the rig and associated equipment, staff & staff welfare facilities, safety equipment etc was on site and already rented for a period as part of the drilling operations. It has of course since been demobilised. Mobilising all this equipment back to site for a new operation is considerably more expensive. Additionally a
Dette feltet er lovende.
Redigert 02.04.2022 kl 16:41 Du må logge inn for å svare
eieringenting
02.04.2022 kl 22:35 5436

Brev fra ANLA til IOX 17.03.2022
(om leteaktivitet i området Lince-Leopardo - syd/vest i det definerte lisensområdet av LLA-47 ca +/-15 km fra Campo Vikingo)

Resultado de la Verificación Preliminar del ICA No. 4 (VPI).
Radicado ANLA: 2022032336-1-000 del 24 de febrero de 2022.
Proyecto: Área de interés para perforación exploratoria Lince -Leopardo
Expediente: LAM3657

I oppmerksomhet til innlevering av saken, som den blir presentert for den nasjonale myndigheten av miljølisenser - ANLA, miljøsamsvarsrapporten - ICA nr. 4 tilsvarende perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember, 2020, av prosjektet "Interesseområde for leteboring Lince -Leopardo", der aktivitetene som utføres og den interne funksjonen med ansvar for compliance rapporteres miljø, rapporterer denne myndigheten følgende: Når den foreløpige ICA-verifiseringen (VPI) ble utført, ble det identifisert at informasjonen geografisk og dokumentarisk av miljøsamsvarsrapporten for prosjektet, OVERHOLDER minimumsparametrene angitt i vedlagte sjekklister, i samsvar med etablert i den tredje artikkelen i resolusjon 0549 fra 2020, som endret resolusjon 0077 av 2019, utstedt av departementet for miljø og bærekraftig utvikling. Det er viktig å klargjøre at manifestasjonen av "konformitet" uttrykt i dette offisielle brevet, gjelder kun for foreløpig verifisering av dokumentasjon og geografisk informasjon presentert og utgjør ikke en validering av innholdet som er rapportert i ICA av saken eller en erklæring om samsvar med forpliktelsene til overvåkings- og kontrollinstrumentet Miljø. Dermed prosjektet "Interesseområde for leteboring Lince-Leopardo", tilsvarende fil LAM3657 vil fortsette sin behandling, med mulighet for å lage dokumentar, romlig overvåking eller teknisk besøk. Når den respektive overvåkingen av prosjektet er utført (med eller uten besøk), vil statusen bli validert. overholdelse av forpliktelsene fastsatt i styrings- og kontrollinstrumentet miljø1, som du vil bli informert om i tide. Til slutt er det også på sin plass å påpeke at etterlevelse ikke ble gitt på tidspunktet for presentasjonen av ICA, siden i samsvar med det som er angitt i den andre artikkelen i Vedtak 077 av 2019 skulle levering av miljøsamsvarsrapporten ha vært gjennomført i mai måned 2021. Tilsvarende ble ikke etterlevelse gitt ved anledningen av leveringen av ICA-justeringene, siden det i samsvar med det som er angitt i første ledd, av artikkel 3 i resolusjon 549 av 2020 som endret resolusjon 077 av 2019, Levering av justeringene av miljøsamsvarsrapportene må utføres i periode på maksimalt én (1) fra den første uttalelsen fra denne myndigheten. Det skal bemerkes at selv om det ikke er en årsak til mislighold, er det nødvendig at selskapet overholde leveringstidene til ICA, i samsvar med bestemmelsene i resolusjonen 077 av 2019 endret ved resolusjon 549 av 2020.

******************************
Original tekst

En atención al radicado del asunto, mediante el cual se presenta ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, del proyecto “Área de interés para perforación exploratoria Lince -Leopardo”, en el que se reportan las actividades desarrolladas y la función interna encargada del cumplimiento ambiental, esta Autoridad informa lo siguiente: Una vez realizada la Verificación Preliminar de ICA (VPI), se identificó que la información geográfica y documental del Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto, CUMPLE con los parámetros mínimos indicados en las listas de chequeo adjuntas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo tercero de la Resolución 0549 del 2020, que modificó la Resolución 0077 del 2019, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es importante aclarar que, la manifestación de “conformidad” expresada en este oficio, únicamente aplica a la verificación preliminar de la documentación e información geográfica presentada y no constituye una validación del contenido reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del instrumento de seguimiento y control ambiental. Así lo anterior, el proyecto “Área de interés para perforación exploratoria Lince -Leopardo”, correspondiente al expediente LAM3657 continuará su trámite, con la posibilidad de realizarle seguimiento documental, espacial o visita técnica. Una vez se realice el respectivo seguimiento al proyecto (con o sin visita), se validará el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental1, de lo cual se le estará informando oportunamente. Finalmente, es pertinente señalar también, que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la presentación del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en el artículo segundo de la Resolución 077 de 2019, la entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental debió llevarse a cabo en el mes de mayo de 2021. De igual forma, no se dio cumplimiento en la oportunidad de la entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en el término de máximo un (1) a partir del primer pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.
klaesp
03.04.2022 kl 07:48 5197

Det har vært en utfordrende periode både får myndighet og selskapet for etterleve og utføre forpliktelser.. cocid 19 pademi og andre uforutsette hendelser.
Men nå ser både myndighetene og selskaper fremover og ikke i bakspeilet.

(Nå er det miljømessige hensyn som Iox har svart på og som ligger til vurdering hos myndighetene )

The extension has been issued pursuant to the provisions of Agreement No. 005/2021 of the ANH dated July 14, 2021 and applicable provisions of the E&P Contract entered into between Interoil and the ANH and is based upon events that affected activities in the block.The new expiration date of the exploration period for LLA-47 is 9 January 2023.The ANH has also indicated that upon the production of additional evidence by Interoil with respect to road blockages after July 2021,
Redigert 03.04.2022 kl 07:53 Du må logge inn for å svare
eieringenting
03.04.2022 kl 08:45 5134

Tror det er greit å rydde opp i en del misforståelser angående IOX og ANLA. Joda, ANLA behandler en søknad om å få miljølisens for det som er definert som Campo Vikingo. Endestasjonen her er produksjonsstatus for Vikingo med alle tekniske installasjoner og infrastruktur, og dekker et lite geografisk område på 6,15ha. En slik miljølisens omfatter eller beskriver ingen ny leteaktivitet i dette området av LLA47. Tvert i mot. Korrespondansen med ANLA sier klart og tydelig "......på kort sikt ingen nye brønner i dette området". Som implisitt kan forstås som at Malevo som det er vist til ifm emisjon/boreplaner i 2021 ikke lenger er aktuell som ny letebrønn.

Det blir derfor misvisende/villedende å bruke denne dialogen mellom IOX og ANLA og frister som omtales for overlevering av dokumentasjon som retningsgivende for ny letevirksomhet, og tidsplaner for når dette kan eller vil skje. At det i alminnelighet er positive signaler og en åpenbar interesse fra offentlige myndigheter om å trappe opp tempoet er en annen skål, men søknaden om miljølisens for Campo Vikingo som det vises til i denne tråden har slik jeg vurderer det ingen betydning for ny letevirksomhet.

Brevet fra 17. mars som jeg viser til omhandler et annet område av LLA47, og viser at selskapet og ANLA fører en dialog om andre saksforhold også. Og i dette tilfellet så vises det faktisk til "letevirksomhet" så sent som i mars i år, og hvor det synes som det vil ta en stund før man krysser mållinjen.

Før eller siden så vil det åpenbart skje noe, men spådommer om når og hvor bør man være forsiktig med.

Når det gjelder Argentina så er det mye som tyder på at ECHO (majoritetseier på JV`et i Santa Cruz) kommer med en operasjonell oppdatering neste uke som også kan være av interesse for IOX når det gjelder revidert avtale om levering av gass, samt evt en oppdatering om status for testing av CL som har vært på hold i nærmere 2 år.
Redigert 03.04.2022 kl 09:01 Du må logge inn for å svare
Foreigner
03.04.2022 kl 09:45 5017

All these formalities and documents and permissions are all nice and good. But where do the the Indians stand? Nobody is telling if they have succumbed or will there be an uprising regardless what authorities in Bogota decide.:)
eieringenting
03.04.2022 kl 09:52 4996

IOX klager/orienterer fortsatt til ANLA om diverse hendelser uten at denne etaten kan hjelpe. Det gjelder både fysiske blokkeringer og krav om kompensasjon fra IOX pga "miljømessige" hensyn.
Solventia
03.04.2022 kl 15:17 4735

Takk for innspill. Men her roter du til saken, og enkelte ting kommer helt feil frem. Det kan virker som du fortsatt er utelukkende ute etter å sverte IOX? God og riktig informasjon er viktig, men det siste året har ikke du gjort annet enn å forsøke å trekke ned IOX- og det er vel bare noen uker siden du stusset på om IOX i det hele hadde noe å gjøre på Oslo Børs, og at det var veldig rart og upraktisk at de var her, når drift var i Sør-Amerika.

Jeg kjenner ikke deg eller dine motiv, jeg bare registrerer at samtlige av dine IOX-innlegg er forsøk på å trekke ned IOX/sette fyr i teltet hos IOX-ere.

Både nå og tidligere har du skrevet/tolket mye feil, og tåkelegger de spesifikke sakene. Det du skriver avslutningsvis er forøvrig helt riktig, og dette kan faktisk bli meget spennende ift. en eventuell erstatning og nye avtaler.

Jeg skal ikke diskutere mer med deg. Jeg skal fortsette å dele informasjon fra habile kilder, så får folk gjøre opp sin egen mening. Du har vel aldri gjort annet enn å ytre deg negativt om IOX.

Ønsket alle en strålende søndag!
Redigert 03.04.2022 kl 15:25 Du må logge inn for å svare
eieringenting
03.04.2022 kl 15:47 4665

Du velger altså minste motstands vei. Greit nok det. I dont give a shite.
Akte
04.04.2022 kl 07:22 4343

Jeg vil tro at vi får gode nyheder i indeværende uge.
Olien holder sig stabilt omkring 104-105 💰💰
Spår 2.50 allerede idag 💰💰
Gullhaugen
04.04.2022 kl 07:40 4411

Jeg.tor vi vil ligge på 2.3 og gå sidelengs før nyheter og evt økning i oljepris.
Akte
04.04.2022 kl 08:29 4247

Olien stiger stille og roligt 💰💰
Mon ikke den stiger yderlige når Putins haner lukkes💰
Det luner godt i kassen hos Iox 💰
Akte
04.04.2022 kl 09:20 4059

Robotten jobber nu igen med 10000 stk af gangen.
Faktisk ganske få som vil sælge lige pt
Solventia
04.04.2022 kl 09:33 3987

Topp 50 øker med 591 818 aksjer.
Akte
04.04.2022 kl 09:55 3978

Bliver spændende hvad som sker i løbet af ugen.
Melder de gode nyheder vil den exploderer lodret op 💰💰💰
klaesp
04.04.2022 kl 10:14 3902

Enig i det, uteblir oppdatering ser vi fort støtte mot slutten av uka.
Slettet bruker
04.04.2022 kl 10:14 3949

Så bra, Solventia :-) Takk for infoen
Solventia
04.04.2022 kl 10:25 3927

Vi håper på meldinger. Men noe som kan være meget relevant for IOX kommer uansett denne uken (Argentina-saken), og det kan mulig bli ganske stort.
Redigert 04.04.2022 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
04.04.2022 kl 10:28 3975

Hvilke av Argentinasakene tror du som kommer nå i uken ?
Solventia
04.04.2022 kl 10:50 3939

MMO er neste ut og skal være her snart i følge IOX selv. Men nå tenkte jeg litt på denne saken der det er joint venture med Echo Energy PLC og Integra Oil and Gas S.A i Santa Cruz. Echo har varslet at noe er på trappene på fredag, og man kan forvente melding i relativt god tid før det. Dette gjelder et veldig stort krav de kan ha rett på som følge av at ting har stått på vent ifb. Covid. Siden IOX her har joint venture, er det naturlig at IOX skal ha sin andel, og det kan utgjøre veldig store beløp. Så her er det bare å følge godt med!

Ellers blir det jo spennende å se hvilke nye områder IOX eventuelt har klart å sikret seg, jf. siste melding fra selskapet.
Redigert 04.04.2022 kl 10:51 Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
04.04.2022 kl 11:12 3874

Dette er altså ikke baissing, men hva slags krav skal de etter sigende få innfridd grunnet covid?

Er sikkert en naturlig forklaring, men jeg sliter litt med den
Solventia
04.04.2022 kl 11:21 3835

Det forstår jeg. Jeg har for lite håndfast informasjon til å kunne spekulere i summer per tid- så det ønsker jeg ikke. Men nevnte ECHO sliter med likviditeten, så dette er derfor svært viktig for dem. Med tanke på all den tid dette har stått på vent, så er det på ingen måte småsummer vi taler om. Vi tar med oss alle bonuser vi kan få på veien. Vi må være tolmodige, som vi har forstått. Men det har aldri vært flere frukter for nedplukk samtidig nå, og det er flere prosesser som både enkeltvis, og samlet kan gi en voldsom boost til IOX. Så det blir utrolig godt når den første meldingen er på plass her.
Redigert 04.04.2022 kl 11:22 Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
04.04.2022 kl 11:24 3830

...Men jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor det skal foreligge noe krav i forbindelse med covid og forsinkelser- det er jo force majeure ?
Gullhaugen
04.04.2022 kl 12:15 3682

Det var vel siste konsolidering av oljeprisen før den setter fart mot nye høyder. Fyllte på med 150 k nye aksjer nå.😎
Redigert 04.04.2022 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
Akte
04.04.2022 kl 12:26 3645

Man må sige at den fint følger olieprisen.
Tror også olien skal massivt op inden længe
Gullhaugen
04.04.2022 kl 12:32 3591

Har man lyst på aksjer under 2.3 - 2,4 så må det kjøpes NÅ!
Redigert 04.04.2022 kl 13:19 Du må logge inn for å svare
getmore
04.04.2022 kl 12:46 3588

I am trying accumulate slowly, I hope within 3 months good news will come and sell at 3 kr. 30 to 40% within 3 months is good:)
Morten115
04.04.2022 kl 12:55 3572

Du treffer som regel med disse kommentarene dine,så jeg har fylt på litt til 😁
Ærligtalt
04.04.2022 kl 13:06 3539

Ingen som har noen formening om hvorfor vi skal kunne forvente erstatning fra Argentina?
Gullhaugen
04.04.2022 kl 13:16 3500

Yess. Tar jeg ikke helt feil så er olja snart tilbakle til 108- 110. Og denne på 2,6- 2.8
Redigert 04.04.2022 kl 13:18 Du må logge inn for å svare