ALNG - blir et solid utbytteselskap


Fra selskapet er det gitt signal om USD 7 M i utbytte . Vil nå ut fra kurs gi ca 9 % direkteavkastning . Samtidig har de brukt tilsvarende USD 7 M på kjøp av aksjer i
COOL COMPANY. Dette kan gi en spennende relasjon på sikt ;)
Redigert 29.08.2022 kl 13:33 Du må logge inn for å svare

Nei, det er jo klart - hvor har du "kunngjøring i et årsmøte midt på dagen" fra? :) Contract updates kommer når de kommer.
Redigert 24.05.2022 kl 21:27 Du må logge inn for å svare

Ikke annet enn at styret i dag har fått fullmakt av generalforsamlingen til å vedta utdeling av utbytte oppad begrenset til USD 7 000 000 for regnskapsåret 2021 (dersom forholdene ligger til rette for det). Det vil i praksis si at styret høyst sannsynlig kommer til å beslutte å utbetale utbytte så snart nye, langsiktige kontrakter er på plass (forutsatt gode rater). Jeg vil også anta at styret i så fall vil benytte hele rammen, gitt det som tidligere har vært kommunisert fra selskapets side, men det gjenstår selvsagt å se.
nilsern
24.05.2022 kl 21:28 3784

Det ble:
« 5. Approval of board authorization to approve distribution of dividend
The General Meeting made the following unanimous decision
(i) The Board of Directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act section 8-2(2) to approve the distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2021.
(ii) The authority may not be used to approve the distribution of dividends in excess of an aggregate amount of NOK equivalent to USD 7 million (seven million)
(iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2023.»

Awilco LNG med 75 % seier i rettssak om ansvarsplassering etter WilForces kollisjon i 2019: https://www.tradewindsnews.com/casualties/-we-f-ed-up-who-was-to-blame-in-14m-awilco-lng-collision-case-/2-1-1224171. Usikker på hva dette innebærer for Awilco LNG rent økonomisk. Artikkelen omtaler totale damages til å være på USD 17 600 000, hvilket kunne tilsi et krav mot motparten på 13 200 000, men det er uklart for meg hva Awilco allerede har fått dekket gjennom forsikringen. Uansett synes utfallet å være positivt for Awilco. Fra årsrapporten til Awilco for 2019 (om kollisjonen):

"In May 2019 WilForce completed machinery repairs and certain upgrades at yard in Singapore. Shortly after leaving the yard she was struck by another vessel which caused only hull damage and no harm to life or the environment. Due to the prolonged off-hire period required for repairs the parties agreed to cancel the balance of the 9-12-month time charter contract. Repairs at yard in Singapore were completed in mid-September 2019. Some of the lost earnings incurred during the repair period was covered by loss of hire insurance at USD 65,000 per day. Based on an assessment of facts and legal advice Awilco LNG holds the other vessel fully and completely liable for the collision, and the Group expects to recover costs, expenses and losses from the owner of the other vessel, including insurance deductibles, off-hire and lost time charter hire, in due course"

Oslo (Infront TDN Direkt): Awilco LNG fikk en ebitda på 11 millioner dollar i første kvartal 2022, mot 11 millioner i fjerde kvartal 2021.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport fredag.

Fraktinntektene var 14 millioner dollar (15), mens nettoresultatet ble 6 millioner dollar (5,8). Flåteutnyttelsen var 100 prosent i kvartalet.

Trenden for LNG-shipping ser lovende ut, fremgår det av rapporten, med økt langsiktig etterspørsel fra europeiske land, forventinger om at etterspørselen fra Asia kommer tilbake og med langt færre nybygg levert i 2022 sammenlignet med 2021. Dette har ført til en stor contango mellom et spotmarked på rundt 75.000 dollar pr dag og de oppgitte prisene for 1-års TC på rundt 110.000 dollar pr dag for fartøyer tilsvarende deres TFDEer. På kort sikt vil Awilco LNG fokusere på å optimalisere ytelsen til fartøyene i spotmarkedet og mens de leter etter riktig langtidsarbeid

Redigert 27.05.2022 kl 08:34 Du må logge inn for å svare
Aramis
27.05.2022 kl 13:05 3196

Lurer på hva problemet er når det gjelder å finne langtidskontrakter. i følge dagens oppdatering fra Fearnleys er 1 Year T/C fortsatt på USD 110 000 per dag, https://fearnpulse.com/#3.
Høres merkelig ut.
Hellboy
27.05.2022 kl 13:09 3187

Er vel ikke noe problem slik jeg ser det, heller en fornuftig avventing pga at ratene på langsiktige kontrakter ventes å øke. Så hvorfor inngå kontrakt på 110 nå når du kan få 150 om kun få måneder?
Hellboy
27.05.2022 kl 13:10 3200

Og, spotratene for tiden er jo på nivå med de gamle langtidskontraktene, så selv om starten av Q2 var lavere, så er det akkurat nå ikke noe tap med spot vs de gamle, utgåtte TC`ene
Aramis
27.05.2022 kl 13:17 3188

Tja, er alle enige om at langtidsratene skal videre opp? Pareto (nå er feilen rettet opp. Det var Arctic) har senket hele LNG-sektoren fra kjøp til hold. De må vel ha en grunn til det?
Redigert 27.05.2022 kl 14:51 Du må logge inn for å svare
Hellboy
27.05.2022 kl 13:32 3170

Hvor ser du det, Aramis? Det er ikke det jeg leser i Paretos shipping daily, tvert om
Hellboy
27.05.2022 kl 13:34 3187

Bl.a det som står i dag om ALNG

ALNG: Q1 spot on expectations – term rates imply P/E ~2x
• Awilco Q1 earnings spot on expectations. EBITDA at USD 11m (PAS and
consensus at USD 10.6m) and EPS adj. at USD 0.04 in line with estimates
• TCE of USD 78.3k/day and 100% utilization were achieved from having both
vessels on fixed contracts throughout the quarter. They are now trading spot
‘in anticipation of improving longer-term rates’. Q2 will thus come in lower (as
expected, we model USD 8m in EBITDA) but the term market has improved in
recent weeks and 1Y / 3Y TCs are quoted at USD 130k / 105k per day – both
above our USD ~70k/day estimate

Så for meg høres det ut som du prøver deg på en bløff Aramis
Redigert 27.05.2022 kl 13:34 Du må logge inn for å svare
Aramis
27.05.2022 kl 13:47 3195

Ikke noen bløff, men det er tydeligvis jeg som har sett skeivt - veldig skeivt. har måttet feillest en overskrift om at Flex LNG var nedgradert til hold og blandet det sammen med noe annet jeg hadde let fra Pareto. Beklager.
Men en annen sak: hører ikke noe mer om utbytte?
Hellboy
27.05.2022 kl 13:52 3190

Da har du nok hatt på feil briller. PAS har ikke nedgradert Flex til hold. De har tvert om kjøp på 307 kroner, og siste endring var økning i kursmålet......

Så bytt briller og vær litt mer etterrettlig fremover. Hadde vært supert.

Jeg tror Aramis sikter til oppdateringen fra Arctic Securities fra 23. mai, hvor "Arctic Securities nedgraderer LNG-shippingsektoren til hold fra kjøp, ettersom meglerhuset argumenterer for at nettoeffekten av at Europa diversifiserer energimiksen sin vil resultere i kortere seilingsdistanser over de kommende årene".
Hellboy
27.05.2022 kl 14:06 3202

Jaja, en viss forskjell på Arctic (og en analytiker jeg personlig mener er ubrukelig) og PAS med det jeg personlig anser for å være bransjens kanskje beste

Jeg er også enig i at dette fremstår litt rart, men noterte meg følgende uttalelse i Q1-presentasjonen: "1-yr TC market strengthens further and is quoted around USD 110,000 pd for TFDE vessels, although limited activity with urge for bigger vessels". Skal dette forstås slik at det er vanskelig for Awilco å finne nye kontrakter i øyeblikket, på grunn av liten aktivitet og at kundene ønsker skip med enda større lastekapasitet? Det er uansett å håpe at selskapet om ikke så altfor lang tid lykkes med å låse inn nye langtidskontrakter.

Et annet poeng, er at det med tanke på fremtidige langtidskontrakter (og gitt et spot-marked i bedring) kanskje kan være gunstig å vente så lenge som mulig med å inngå nye ett-årskontrakter, siden det erfaringsmessig er optimale forhold for å inngå nye kontrakter i november hvert år. Det kan jo være at Awilco tenker at de nå - med en robust finansiell stilling - kan tillate seg å vente så lenge som mulig med å inngå nye kontrakter, slik at selskapet for fremtiden er godt posisjonert for nye kontrakter.

Når det gjelder utbytte så har styret av generalforsamlingen fått fullmakt til å beslutte utbytte med inntil USD 7 000 000, men den beslutningen vil først bli tatt når forholdene ligger til rette for det. I praksis vil nok det si når nye, langtidskontrakter er på plass. Med andre ord: Det er svært sannsynlig at det blir et utbytte i løpet av året, men høyst usikkert når det blir.
Hellboy
27.05.2022 kl 14:24 3487

Det er vel rett og slett det at spot-markedet er bra for tiden, og at langtidskontraktene forventes å bli betraktelig bedre. Fra shipping daily i dag fra PAS:

LNG: 6 days Yesterday change % Week ago change % change %
LNG Carrier spot rate USD/day $87 098 0.0% $87 362 -0.3% 35.7%

Når spoten er på 87k, så er det bare å kjøre spot en stund til og maksimere de fremtidige TC`ene.

Det er jo faktisk slik at europa er desperate etter nye frakter inn, og Asia har jo heller ikke akkurat redusert behov. Så totalbehovet for frakt øker betraktelig. Samt at de nye miljøreglene fom neste år reduserer kapasiteten en god del, og at basically alle verft er fullbooket, så vi snakker ikke om noen stor flåtevekst på kort sikt i alle fall.
Aramis
27.05.2022 kl 14:41 3491

Takker, Fondue. Da er jeg ikke så forvirra som jeg trodde likevel ;-)
Arctic, var det. Visste jeg hadde lest det et sted.
Aramis
27.05.2022 kl 14:45 3485

Jeg sa ikke noe om Pareto. Det var DNB som hadde nedgradert Flex LNG.
Nå viser det seg jo at jeg ikke var helt på jordet, likevel, når det gjelder nedgradering av LNG-sektoren. Tok bare feil av meglerhus. Det var ikke Pareto, men Arctic, som Fondue påpeker.


Redigert 27.05.2022 kl 14:46 Du må logge inn for å svare

Enig i makroanalysen. Når det gjelder situasjonen akkurat i øyeblikket, er nok bildet litt mer sammensatt. For tiden er WilForce på vei mot Cape Town, med ETA 26. juni (dvs. slow steaming, dvs. med tomme tanker): https://www.vesselfinder.com/vessels/WILFORCE-IMO-9627954-MMSI-258702000#:~:text=The%20current%20position%20of%20WILFORCE,3%20days%20ago%20by%20AIS. Formålet med denne "tomme" reisen er åpenbart å posisjonere skipet bedre i forhold til markedet. Skipet forlot Singapore 21. mai. Så det betyr at WilForce trolig kommer til å gå minst 40 dager uten å generere inntekter overhodet. Med utgangspunkt i snittraten på USD 78 000 per dag under de gamle kontraktene, gir dette et tap på USD 3 120 000. Sammenholdt med dagens rater for 1 Y T/C gir dette et tap på hele USD 4 400 000. Så kan det jo være at dette tapet på sikt veies opp av gode langtidskontrakter, men for meg virker dette som en indikasjon på at selv om ratene er høye, så er aktiviteten i markedet for øyeblikket begrenset (slik det også står i Q1-rapporten).
Hellboy
27.05.2022 kl 14:56 3510

Wow, der ble jeg imponert Fondue.

Jeg har ikke kapasitet til å dykke ned i slike detaljer (særlig ikke siden ALNG p.t. er ganske langt nede på listen av posisjonene mine ifht størrelse, men er en av de jeg vekter meg opp i)

Og så er det det med de lange øynene, som PAS skrev, så antyder de P/E på ca 2. Det er jo latterlig lavt.

Takk for det, Hellboy, og helt enig - også etter mitt syn er oppsiden i ALNG betydelig, gitt at selskapet nå etter hvert klarer å lande noen solide langtidskontrakter. Verdt å ha i bakhodet at hele inntektstapet på WilForce nå i mai/juni vil bli oppveid om ALNG lykkes i å lande 1 Y T/C til en rate som ligger USD 13 000 over dagens nivå.
Hellboy
27.05.2022 kl 15:23 3557

Jeg er ganske så glad i solide utbytteaksjer, med litt spenning på si.

Sjekket akkurat, og ALNG er på 15. plass av mine aksjeinvesteringer (16. om jeg tar med jobben). Men det er en av de som jeg som sagt har planer om å øke i. (senest i dag med en liten post jeg fikk på 6.04)

Og ALNG kommer til å bli en god utbytteaksje etter hvert, samt at P/E-ratioen vil endre seg. Men det er i alle fall slik jeg ser det som "fundamentalist" og ikke tekniker :D
Hellboy
27.05.2022 kl 15:27 3576

Og, før noen lurer så kan jeg jo dele topplisten.
OET
FLNG
AKRBP
Og så driver BORR og BWLPG og "slåss" om internplassering 4 og 5 :D
Lynmann
27.05.2022 kl 17:28 3478

Takk for sist og takk for gode betraktningar!
40 dagar uten inntekt er jo pengar og vil påvirka ein prognose på usd 30+M.
Kva tenkjer du om dagens sterke kursoppgang?
nilsern
28.05.2022 kl 12:55 3263

Det signaliserte utbytte er vel nå helt i det blå, og totalt avhengig av fremtidige inntekter. Med én tom-tur til drøyt 3 mill dollar er halvparten av utbytte allerede brukt opp, dette gambling på høyt nivå. Synes meldingene er såpass ullne at jeg ikke kan si annet enn at jeg er urolig.
NetromK
30.05.2022 kl 12:27 3014

Ikkje all verden stemning i dag kursmessig.
Helg11
30.05.2022 kl 15:51 2878

Oppdatering fra Pareto i dag:
Awilco reported Q1 numbers as expected, posting EBITDA / EPS adj. of USD 11m / USD 0.04. TCE of USD 78.3k/day and utilization of 100% achieved with both vessels on fixed contracts throughout the quarter. Q2 rates will be lower as the vessels are trading spot ‘in anticipation of improving longer-term rates’. This was expected and we make limited estimate changes. Term rates have improved recently and 1Y / 3Y TCs are quoted at USD ~135k / 105k per day – both above our USD ~70k/day estimate. This yields P/E ~2x in ALNG and the share clearly has double-digit potential. We keep our conservative valuation of USD 145m/vessel though, due to the levered optionality. Maintain HOLD, TP to NOK 7.1 (6.8) due to FX.

Meget interessant at skipsmeglere altså oppgir rater på USD 135k/day for 1-årskontrakter (vs. 70k/day som Pareto bruker som estimat for kursmål kr 7,1). Jeg har lagt inn 135k/day i regnearket som en test, dette gir P/E på 1,36. Merk også: "The share clearly has double-digit potential", her lukter det nytt kursmål og storoppslag i FA når de nye kontraktene er signert.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jm2J9YNgA-JweQfkR1zGOdXfOUH4XR-3njFEiY4xsJU/edit#gid=770674917

Absolutt, Helg11 - helt enig i dine betraktninger. Samtidig er det nok ikke bare å gå ut i markedet å "plukke" ettårs-kontrakter til slike rater, men at det ser lyst ut for ALNG på mellomlang sikt, er jeg ikke i tvil om for egen del.

Avhengig av fremtidige inntekter er det, men "helt i det blå" vil jeg ikke si at det er. Det er greit å ha i bakhodet at selv med ettårskontrakter på det nivået ALNG hadde til og med Q1 inneværende år, så er ALNG fullt i stand til å betale et utbytte på NOK 0,50 - 0,75 per aksje.

Takk for sist ja, jeg antar du sikter til generalforsamlingen ;) Kursoppgangen på fredag - og utviklingen i dag - har jeg ingen god forklaring på utover "normal" volatilitet i denne aksjen. ALNG er jo et litt sårbart case inntil nye langtidskontrakter er på plass (på tross av et knallsterkt TC marked), så relativt store kurssvingninger må nok forventes inntil de nye kontraktene (forhåpentligvis) er inngått.
Helg11
30.05.2022 kl 22:01 2788

Tja. Når Gazprom nå truer med å kutte gassen til Danmark og Nederland (https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/34a1m9/nederlandsk-selskap-gazprom-kutter-gassforsyningen) i tillegg til Bulgaria, Polen og Finland, så tipper jeg disse landene er ganske ivrige på å sikre seg gassforsyninger fra skip. Er nok ikke bare å "plukke" en kontrakt, men jo mer vinteren nærmer seg og folk begynner å fryse, øker behovet for gass. Jeg tror dessverre ikke krigen/sanksjonene er over med det første, så det er også mulig å se for seg at dagens nivåer er "billige".

Har kikket nærmere på tabellene fra Pareto, hvor de også oppgir spotpriser. SPOT er nå over 100k/day, opp 15% på en uke og 62% opp siste måned. Hvis vi skal legge på 15% fra Fearnleys rater forrige uke er vi på over 125k/day på onsdag (fearnpulse.com).
LNG Carrier spot rate USD/day $100 075, last week $87 362. (kilde: Pareto shipping daily).

Javisst; helt enig - som sagt er jeg for min del ikke i tvil om at fremtiden er (meget) lys for ALNG.
Aramis
31.05.2022 kl 02:43 2783

Jeg er også en smule urolig over denne tomturen. Skjønner ikke hva ledelsen tenker her. Noen som har kontaktet ALNG for å høre årsaken til at de tar et "tap" på over 3 mill USD for å seile til Cape town med tomt skip i 40 dager for å bli "bedre posisjonert"?
rammern
31.05.2022 kl 11:19 2628

Pass på muligheten du har nå :) Kurs 6.10

På forsiden av TradeWinds nå;

CoolCo ‘lifts its sights’ to LNG shipping consolidation

Eastern Pacific Shipping (EPS)-led Cool Company (CoolCo) is starting to look at opportunities to grow its fleet after completing its set-up and putting a management team in place.
Redigert 31.05.2022 kl 13:32 Du må logge inn for å svare