ALNG - blir et solid utbytteselskap


Fra selskapet er det gitt signal om USD 7 M i utbytte . Vil nå ut fra kurs gi ca 9 % direkteavkastning . Samtidig har de brukt tilsvarende USD 7 M på kjøp av aksjer i
COOL COMPANY. Dette kan gi en spennende relasjon på sikt ;)
Redigert 29.08.2022 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
Fokus
31.08.2022 kl 22:27 3965

FLEX sluttkurs på 330,60 idag (antall aksjer: 54.110.584), US$ kurs idag 9,94.
FLEX hadde et drifrsres. 1. halvår på US$ 100.021.000 (inkl. Derivatives på $ 46.358.000 (46,34%)). Driftsres. Pr. Aksje NOK 18,37 (= 5,56%)
Utbytte på $ 0,75 + 1,25 = $ 2,00 = NOK 19,88, så her går alt ut som utbytte.

ALNG sluttkurs. 5,80 idag (antall aksjer: 132.549.811).
ALNG hadde et drifrsres. 1. hanvår på US$ 6.004.000
Driftsres. Pr. Aksje NOK 0,45 (= 7,76%).

COOL sluttkurs på kr 108,00 idag.
Ledelsen i ALNG kjenner vel markedet godt. Salg av aksjene i COOL kan selvsagt grunne i faren for likviditets skvis, men dersom det bygger på at også COOL har hatt en vanskelig tid i det svake markedet som har vært og som er kan salget være fornuftig. Resultatet og mer etterlengtet info kommer imorgen. Blir greit å få litt oppdatering på dette selskapet også.
Blir alltid litt skeptisk når en profilert person som Tor Olav Trøims sitter så stille i båten.
rammern
01.09.2022 kl 11:15 3848

Man er nok i overkant pessimistisk om man ikke mener LNG aksjene er fair priset ( billig ) nå , ut fra rateutviklingen på kort og lang sikt .
Om noen lurer , så er kjøp foretatt i COOL og ALNG . Salg er ikke fristende i nærheten av kursbildet nå
Redigert 01.09.2022 kl 11:39 Du må logge inn for å svare
rammern
01.09.2022 kl 11:45 3824

Og såkalte sperrer som blir lagt ut , som nå på 5,92 skal du være ganske uerfaren for å ta hensyn til .
Rammern har aldri blitt lurt 44% avkastning i år. Storebrand er minuset
Redigert 01.09.2022 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
rammern
02.09.2022 kl 09:44 3722

dnb markets oppjusterer kursmål på COOL til 140 fra 116 .
Skal le hele veien til banken når jeg tar turen dit ;)
Redigert 02.09.2022 kl 09:48 Du må logge inn for å svare

Arctic høyner kursmål for Awilco LNG til 9 kroner (8), gjentar kjøp - BN

Ref børsmeldingen i dag er det vel fair å si at Awilco LNG absolutt har blitt et utbytteselskap. Nå gjenstår bare "solid" før vi ser kurser over 10 kroner!

Fin dag.

""With this contract we have been able to take advantage of the strong market and have now covered all trading days in 2023 and approximately 80% of 2024 at an average rate of approximately USD 120,000 pd. This ensures high cash generation and profitability for the next two years also considering both vessels are scheduled for special survey, and dry docking second half 2023." The fixed rate contracts entered for both vessels will materially increase the Company's free cash flow generation. To maximise return to shareholders the Board of Directors have approved a revised dividend policy and thereby intend to distribute a substantial part of annual free cash flow, paid out quarterly, always subject to required working capital and a robust cash buffer. Initial payment is expected to take place in first quarter 2023"
Redigert 25.11.2022 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
nilsern
25.11.2022 kl 11:16 2611

Med 750 mill kroner (per år....) i EBITDA, da snakker vi vel om realistisk om 3-4 kroner i utbytte per aksje, kanskje opp mot 5 kr ?
Helt eksepsjonelt bra dette her, tror vi kan se opp mot 15 kr per aksje, dette var vilt bra nyheter!
saulus
25.11.2022 kl 15:09 2477

Dette vil vel gi et EBT på 59 m USD, eller rundt 4,45 kr per aksje ($=10). Utbytte er vel neppe mer enn 50 %, og på justerte grunnlag fort ned i 50 øre per kvartal. 4 kroner på to år. Samtidig nedbetales gjeld og kassa bygges opp i selskapet, så resten forvinner jo ikke.

De har ikke gjeld. De har en sale-leaseback avtale som er klassifisert som gjeld. Kostnadene deres er 50K USD per dag per båt så det er veldig enkelt å regne på caset her. 120K-50Kx2båterx365dagerx10USDNOK=511 mill. NOK

Trekk fra skatt og resten kan utbetales som utbytte... Blir nok fort en 3-4 kroner i utbytte neste året. Og omtrent samme året etter... Bare å holde på aksjene. Ingen vits i å selge nå!

Det har vært lovet utbytter lenge her nå (Tråden til Spammern, vel å merke). Det er ikke noe utbytteselskap før 1 utbytte er utbetalt og det deretter blir betalt ut kontinuerlig.
rammern
25.11.2022 kl 21:33 2213

nå kommer det som sagt over tid ,
rammern
25.11.2022 kl 21:34 2210

Awilco LNG ASA (OSE: "ALNG") ("Awilco" eller "Selskapet") har gleden av å informere om at det har inngått en ny Time Charter-kontrakt med et stort forsyningsselskap for WilForce for en fast varighet på ca. 18 måneder fra direkte videreføring av dette charteret. Kontrakten er estimert å bidra med en EBITDA på om lag 73 millioner dollar over leieperioden.

Jon Skule Storheill, administrerende direktør i Awilco LNG ASA, kommenterer:
– Med denne kontrakten har vi kunnet dra nytte av det sterke markedet og har nå dekket alle handelsdager i 2023 og ca. 80% av 2024 med en gjennomsnittlig rate på ca. USD 120.000 pd. Dette sikrer høy kontantgenerering og lønnsomhet de neste to årene, også med tanke på at begge fartøyene er planlagt for spesiell undersøkelse, og tørrdokking andre halvår 2023.

Fastrentekontraktene som inngås for begge fartøyene vil vesentlig øke selskapets frie kontantstrømgenerering. For å maksimere avkastningen til aksjonærene har styret godkjent en revidert utbyttepolitikk og har dermed til hensikt å dele ut en betydelig del av årlig fri kontantstrøm, utbetalt kvartalsvis, alltid med forbehold om nødvendig arbeidskapital og en robust kontantbuffer. Første betaling forventes å finne sted i første kvartal 2023 når begge fartøyene har startet sine respektive kontrakter.
rammern
25.11.2022 kl 21:44 2196

Spennende videre er om vi får samme utviklingen i COOL
Nytt kursmål for ALNG 14,-
justert for oppdatert ordrereserve er fair value i området 14 kroner pr. aksje berettiget. ( ref Artic Securities )
Bare å lene seg tilbake med aksjesitsen og være glad man ikke solgte seg ut til 1,- som Petter Stordalen
Kurs nå 8,58
Redigert 26.11.2022 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Fokus
27.11.2022 kl 21:54 1796

Mange må bite i seg spådommer i ettertid, men jeg kan ikke unngå å kommentere dette, med tanke på hva dette kan/må bety for ALNG.
«BÅNN GASS: Flex LNG-aksjen har vært en vinner på Oslo Børs de siste to årene. Her er gasstankeren Flex Volunteer
Søndagens aksjetips med nytt kjøpssignal i Flex LNG
Flex LNG har steget nesten 900 prosent siden coronakrakket. Kan det virkelig være mer å gå på? Og kan hovedindeksen fortsette oppgangen kommende uke?», er overskriften i Finansavisen.

Ser vi i samme tidsrom så har jo også ALNG steget med 900% fra under kr 0,90 til nå kr 8,58. I dag utgjør børsverdien for hvert skip i FLNG ca: kr 1,5 mrd. mens børsverdien for hvert skip i ALNG er ca: kr 0,5 mrd.
For FLNG har ledelsen anslått driftsinntekter i 2023 til ca: UD$ 400.000 mill. som gir et et driftsresultat på under US$ 3,00 (ca: 8%).
For ALNG oppgir ledelsen et EBITDA til US$ 74.000 som gir et driftsresultat etter renter og avdrag på ca: US$ 50.000 mill. (US$ 0,38 pr. Aksje (44% på dagens kurs)).
Selv om FLEX har 5-8 års nyere skip, har dei inngått lange kontrakter som vil påvirke inntektene noen år fremover. Så da blir spørsmålet hvor lenge ekstraordinære inntekter fortsetter (Rentemarkedet kan jo slå begge veier, og så sent som i 4/21 var ekstraordinære inntekter negativ). Men historikk med godt utbytte spiller vel inn på disse signalene. Men signalene skal jo vise vei fremoner, og selv om ALNG får et svakere resultat for 3/22, så signaliserer ledelsen ny utbyttepolicy. Første utbytte i 1.kvt. -23, og da kommer vel dei forespeilede US$ 7.000.000.
Så tiden vil vise hvor det var best å satse, og jeg tror vi går mot lysere tider for ALNG i 2023, og at både kursutvikling og utbytte vil bli GODT.
Har forlite historikk til å vurdere COOL, og i tillegg skjer det så mye nye ting der for tiden som må få noe tid på seg for åse utviklingen.
rammern
14.12.2022 kl 04:50 1145

Trenger du det for å forstå mye vesentlig ? Neppe ;)
Redigert 14.12.2022 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
rammern
14.12.2022 kl 10:27 1013

Utbytte blir sentralt for videre .
Redigert 14.12.2022 kl 10:28 Du må logge inn for å svare
rammern
14.12.2022 kl 10:37 1004

Sjakk er ok men å stå opp mot algoritmehandel byr på mer
Redigert 14.12.2022 kl 11:52 Du må logge inn for å svare

ALNG har en cash break even på ca 58K USD per båt. De har nå kontrakter for hele 2023 og 80% av 2024 på snitt 120K USD per dag per båt. Men de vil få en off hire på 20 dager og en kostnad på 10-11M USD i 2H 2023. Så hva kan de betale i utbytte?

Regner vi på det så kan vi finne at forventet overskudd i 2023 er (120-58)*2*(365-20)-10,5= 32,28M USD
For 80% av 2024 blir forventet overskudd (120-58)*2(365*0,8)=36,2M USD

Med dagens kurs på 7,61 så er MCAP på 1mrd NOK eller 100M USD.

Så kjøper man ALNG i dag så kan man forvente en avkastning på EK på minst 30% per år de neste to årene. Om alt blir gitt som utbytte vet jeg ikke, men jeg tør påstanden om at dagens pris er altfor lav!
rammern
11.01.2023 kl 13:34 639

Enig . Kjøper nesten daglig her .Nylig innsidekjøp på 150 000 aksjer til 7,74 fra styremedlem er nok forankret ut fra en trivelig avkastning ut fra kjennskap til utbytte