Fimavacc blir et hovedspor


Hvor sterkt står denne leveringsplattformen og hva er en fornuftig forventning på 1-3 års sikt?
Redigert 24.02.2022 kl 18:52 Du må logge inn for å svare
SomSa
18.02.2022 kl 15:44 5302


Uansett hva ledelsen sier vil jeg vente med å kjøpe etter at de har hentet penger. De skal ikke hente penger når kasse er helt tomt, vanligvis må de ha nok penger for 2 kvartaler før emisjonen. Det vil si en emisjon vil komme innen 2H 2022. Slik ser markedet ut og hvor mye rabatt er gitt i TRVX og Nano emisjonene er det tilnærmet galskap å kjøpe aksjen før emisjonen. Man kan også kjøpe nå og forvente på en avtale, men hva er sannsynligheten for dette?

Noen norske og svenske biotek selskaper er stappfull med penger akkurat nå og har falt mye, jeg hadde satset på disse...........................

Redigert 18.02.2022 kl 15:45 Du må logge inn for å svare

Lite gunstig med emisjon på så lave kurser-?Det finnes jo alternativer som er bedre for aksjonærene . Det store spørsmålet er vel egentlig hvor attraktive er produktene og kanskje særlig Firmavac .

Kommersiell avtale i Korea kan være en løsning
UberMath
18.02.2022 kl 20:29 5280

Når gjetter folk på emisjon?

Tror heller på oppkjøp, delkjøp eller kommersiell avtale med up front penger utløpet av 2022
krakkulf
19.02.2022 kl 12:56 5086

Ingen partnere har villet roere fimaVacc paa 15 aar, og naa forventer man plutselig saa stor interesse at det vil stroemme penger inn i PCIB.

Det merkelige er at det er de samme argumentene for suksess som brukes i dag, som ble benyttet for 5 eller 10 aar siden, uten at det har aapenbart seg ett eneste oere i PCIB kassen. ;-(((


Det forteller egentlig alt.
Redigert 19.02.2022 kl 12:57 Du må logge inn for å svare
bravi
19.02.2022 kl 13:06 5075

Kanskje du bør begynne å realitetsorientere deg. Det eneste man vet med rimelig stor sikkerhet i dette caset er at det vil komme en emisjon.

De underliggende verdiene er langt høyere enn dagens børskurs - derfor ingen emisjon
Gyoza
19.02.2022 kl 18:36 4965

Man kan ikke ringe sentralbanken for pengetrykking kun pga at de underliggende verdiene er "store"

Skifteretten innen nyttårsaften dessverre
Redigert 19.02.2022 kl 18:37 Du må logge inn for å svare

Det kan fort bli et helt annet «spill» når potensialet til firmavacc blir eksponert og de reelle verdiene blir tema i forhandlinger med samarbeidspartnere. Stimulering av T celler er noe mange er opptatt av.
krakkulf
20.02.2022 kl 23:28 4701

Mange partnere har allerede proevd seg paa dette. Biontech, Astra Zeneca og Ultimovacs. Etherna er vel ett av disse ogsaa, uten og ha vurdert resultatene til noen kommersiell suksess og hoppet av toget. Noen av disse rangeres som de beste i verden paa omraadet. Og da blir det bare dumt og vente paa spoekelser mange har ventet paa i 15 aar sokaratest.

PCIB har samarbeidet med oppfinner Kristian Berg og radiumhospitalet om dette i ett tosiffret antall aar uten og ha funnet noe som virker saa godt at det er verdt og kommersialisere. Dette forteller egentlig alt om hvordan de har greid og lure sine aksjonaerer til og tro paa eventyr;-((
Redigert 20.02.2022 kl 23:30 Du må logge inn for å svare

Kjennetegnet på medisinsk forskning er til tross for motgang så plutselig har man et gjennombrudd… da kan det jo være smart å være med… Jeg tror fortsatt at Pcib sitter på produkter som kan bli svært interessante både medisinsk og økonomisk
Redigert 22.02.2022 kl 09:29 Du må logge inn for å svare
krakkulf
21.02.2022 kl 23:00 4485

Det er og haape, men haapet svinner desverre hen etterhvert som fler og fler av verdens beste forskningsintutisjoner har proevd og forkaster PCIB's leverings teknologi. ;-(((
Redigert 21.02.2022 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
krakkulf
24.02.2022 kl 13:06 4244

Forventer en PCIB kurs paa 1 kr. innen 3 maaneders tid.;-((( Ledelsen og selgerne faar ingenting til. og rentforhoeyelser, inflasjon, pengtrykkeslutt og krig vil sende verdens oekonomien ut i en ny finanskrise.
Redigert 24.02.2022 kl 13:06 Du må logge inn for å svare
medic123
24.02.2022 kl 13:59 4214

Dere klarer ikke å skrive riktig navn på plattformen, er ikke noe FIRMAvacc. FIMAvacc heter den.
gepard1
26.02.2022 kl 22:33 4021

Det er saa stille rundt PCIB om dagen, at man kan begynne og lure paa om selskapet har avgaatt ved doeden?

Det skyldes antageligvis at Keiser Per Walday febrilsk loeper rundt og leter etter nye klaer uten og finne noen-(((
Redigert 26.02.2022 kl 22:40 Du må logge inn for å svare

Det kan jo hende at de bruker tiden på å lage en plan for hvordan de skal få til en utvikling som synliggjør muligheter og potentiale - plutselig så er Pcib en god investering igjen
Fljo
27.02.2022 kl 09:25 3907

Nja, greit nok med en plan. Har de manglet det så er det på høy tid å lage en. Men det er oftest langt fra planlegging til realisering. Aksjekursen kan bli liggende brakk lenge, og da er det mye bedre å bruke pengene på andre selskaper med et raskere realiseringspotensiale.

Jeg forstår ditt synspunkt, men det kan jo hende at Pcib blir realisert til mangegangen veldig raskt
Gyoza
27.02.2022 kl 11:17 3842

Ja, mye som kan hende, Putin kan også overgi russland til ukraina slik at ukrainerne styrer alt (en smule ironi, litt ala pcib sin flørt med az)
Redigert 27.02.2022 kl 11:18 Du må logge inn for å svare
gepard1
01.03.2022 kl 09:48 3671

Mangegangen er noe vi har haapet paa i mange aaar. Det naermer seg vel 15 aar???

Men naa begynner det og bli litt for mange som har forkastet vaar leveringsteknologi. I tillegg kommer det ingen juelbroel fra vaare naavaerende gratispartnere heller. Slik at det ser ut som at vaar leveringsteknologi vil ende som paa samme maate som elektroporasjon, blir lite verdt;-(((

Og naar PCIB og oppfinner Kristian Berg som har samarbeidet i 15 aar, ennaa ikke kan peke paa hva leveringsteknologien virker paa, ser det fryktelig moerkt ut desverre.
Redigert 02.03.2022 kl 23:48 Du må logge inn for å svare

Holder på ennå "gepard"?...etter så mange år.
Ser du har mistet troa du også, angående "svulstene som ble mørke og bare falt av"?

"aksjesparer"
gepard1
06.03.2022 kl 23:46 3314

Yes Aksjesparer, og du hadde baade rett og feil hele tiden.

Vi satset fordi vi trodde leveringsteknologien ville virke bedre enn alt annet som er paa markedet, noe PCIB sier at den gjoer. Slik at vi fikke rett der, men det hjelper ikke stort naar ingen vil ha den;-(( Slik at fiaskoen er fullkommen hvor du fikk rett.

Jeg regner pengene jeg har satset som tapt. Det var en tre til fire hundre tusen jeg ikke regner med og faa tilbake;-(( Men penger kommer og gaar, denne gangen gikk de, men forhaapentligvis kan man tjene penger paa andre ting. I dag har jeg blant annet noen svenske bjoerner som er godt i pluss;-))
Redigert 06.03.2022 kl 23:53 Du må logge inn for å svare

det arbeides aktivt med samarbeidsavtale inkl cash for bla Fimavacc - fulg fønix ifl Einarsson
gepard1
19.03.2022 kl 23:16 2852

Den gjenfoedelsen vil jeg gjerne se foer jeg tror paa det. Naa er det gaatt saa mange aar siden PCIB produserte gode Vacc resultater, at naar de ikke har faatt noen til aa bite paa kroken foer, spoers det om det blir noe i det hele tatt.
Redigert 19.03.2022 kl 23:22 Du må logge inn for å svare
Fljo
20.03.2022 kl 07:26 2796

Følger deg på den Gepard. Her kan toget allerede ha gått.
gepard1
20.03.2022 kl 22:24 2645

Naar man hoerer paa podcastene hoeres den nye Vacc planen opploeftende ut. Problemet er at hvorfor har PCIB ventet i mer enn 3 aar med og lansere dette??? Hvorfor foretok de seg ikke noe foer release gikk i vasken?? For studiet er i foelge PW ikke dyrt en gang. Og derfor lukter det litt. Det vriker som de ikke har trodd paa dette siden man har ventet i flere aar foer man pga. release studie fiaskoen ble noedt til aa foreta seg noe.

Og det er noeyaktig slik oppfoersel som betegner emisjons selskaper. For hadde Vacc vaert saa hott pa dette omraadet som Walday paapeker i den siste podcasten, ville PCIB igangkjoert ett slik studie for lenge siden. Og ikke ventet til de ble noedt til aa foreta seg noe for aa holde aksjonaerene varme.

Redigert 23.03.2022 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
bravi
22.03.2022 kl 20:43 2462

Det eneste det jobbes aktivt med i Pcib er forberedelser til neste emisjon. Litt av en fønix denne Einarsson, men at han er en ubestridt emisjonskonge innen norsk biotec er det ingen tvil om. Nå er det bare å se frem til emisjon med solid utvanning, selvfølgelig forutsatt at de greier å lure noen til å putte penger i dette caset.
Redigert 22.03.2022 kl 20:46 Du må logge inn for å svare
gepard1
23.03.2022 kl 08:46 2325

Naar man hoerer paa Einarsson i den siste Podcasten, virket han like oppgitt og skuffet som vi er. og faktisk litt irritert paa PW. De begynte nesten og krangle der. Han har nok innsett at pengetoget har gaatt, og at Radforsk vil tape pengene de har investert.
Redigert 23.03.2022 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
gepard1
28.03.2022 kl 10:22 2110

Ett annet omraade PCIB har skuffet stort paa er fimaNac. For baade foer etter avtalenedleggelsen med Astra Zeneca, uttalte Walday at resultatene de hadde oppnaadd sammen var "VELDIG GODE".

Allikevel har han ikke maktet og selge disse "VELDIG GODE" resultatene til noen andre i ettertid. Saa hvor gode kan resultatene ha vaert da??

Og da blir spoersmaalet? Hvordan kan vi stole paa noe av hva Walday sier i det hele tatt;-(((???

Ja selv resultatene vi oppnaade sammen med Ultimovacs, omtalte Walday som gode, hvor han lovet og presentere disse, noe jeg ikke har faatt med meg at han har gjort enda? Hvis det ikke har gaatt meg hus forbi da?

Vel, det kan vaere ett positivt svar paa begge disse for vaar del, og det er at varene ble levert, men at vaare partneres medisiner ikke virket. Men naar man legger til at Biontech forkastet vaar leveringsteknologi og at vi enda ikke har hoert noen jubelbroel fra noen av vaare eksisterende partnere, hvor flere av de har holdt paa i mange aar, saa desimeres denne konklusjonen ogsaa. Alt ser rett og slett nistrist ut.

Der er nok en psykopat ansat i PCIB. Nu er der jo flere ansatte, men man ka jo forsøke at gætte
boupa
28.03.2022 kl 14:49 1988

Og nå har han tatt sin hatt og gått. 😂😂😂
Skal vel lure til seg millioner andre plasser nå da, utrolig at sånne folk får arbeid.
heilo888
28.03.2022 kl 15:53 1920

Bare helt fantastisk at PCIB er kvitt denne mannen!
Jeg har i mange år sagt at Walday aldri skulle været CEO i PCIB eller i noe annet selskap også for den del!
gepard1
29.03.2022 kl 23:11 1674

Keiseren uten klaer forlater den sykende skuta. Hadde ikke forventet noe annet av Walday, og derfor er det godt og bli kvitt ham.

Naa hadde det vaert fint og faatt inn en som er aerlig, slik at man slipper aa kjoepe aksjer pga. av eventyr fortellinger.
Redigert 29.03.2022 kl 23:55 Du må logge inn for å svare
gepard1
30.03.2022 kl 00:02 1629

Waldays avgang sender ogsaa ett sgnal om at det kan bli lenge til vi faar se hoeye PCIB kurser igjen. For hadde gode avtaler vaert naert i tid, hadde han nok blitt.
Fljo
30.03.2022 kl 07:44 1538

Helt enig med deg i det. CEO stikker ikke av etter mange år dersom det er like før at det skjer noe positivt. Her kan det ta lang tid, inkl emisjon(er), ytterligere kursfall.

Håpet må evt ligge i å få en samarbeidspartner på kroken, men isåfall til hvilken pris, og jeg ville ikke tatt sjansen på det. Vil anbefale salg på dagens kursnivå.
peaf
30.03.2022 kl 09:35 1479

Problemet er vel ikke Walday, uten styret som har ansatt CEO og lagt hans føringer. Og de sitter fortfarende . De i sin tur er føreslått av Radforsk, som inndirekte har styrt skuten med sin inflytelse. Det gjeller mange andre norske farmaselskap og. ingen av dem kan vel vise til noen større suksess per idag.
SomSa
30.03.2022 kl 09:40 1465


Problemet med PCIB er at de må hente penger i løpet av året. Med de emisjonene som er gjennomført i Nano og TRVX i år og tidligere i PCIB kan aksjekursen kollapse og falle nær 100 øret eller under. Problemet er ikke selve emisjonene, problemet er at ingen av disse selskapene har levert noe bortsett fra hausinger, lovnader og bløff år etter år.
Jeg lurer også hva blir emisjonskursen i TRVX og Nano når de skal fylle opp kassen i løpet av året uten partneravtale. Nano bør hente 500 mil-1000 mil, TRVX må hente noen hundre millioner for å starte og fullføre hudkreftstudien .............

Grådigheten har gjort småaksjonærer og andre blinde og de vet hvordan dette skal brukes mot invester. Propaganda podcast fra Radforsk har vært en katastrofe for mange.........
gepard1
30.03.2022 kl 22:59 1348

Det er vel ikke saa mye mer og si om PCIB, bortsett fra og fortsette aa haape paa at det skjer ett under hos noen av vaare gratis partnere.

PCIB's politikk ser ut til og vaere som foelger. Og stadig proeve ut leveringsteknologien paa nye omraader for og holde aksjonaeres haap oppe. Ikke noe galt i dette, men etter at saa mange partnere har vendt tommelen ned for vaar leveringsteknologi, og siden samarbeidet mellom PCIB og Radium hospitalet etter saa mange aar ikke har resultert i noe haandfast vaar leveringsteknologi kan virke paa, eller peke paa hvilke medisin den vil fungere sammen med, . begynner haapet desverre og renne ut i sanden.

Derfor ville det ikke forundre meg om konklusjonen til hoesten blir og legge ned selskapet, fremfor og gjennomfoere en ny emisjon.

Det er med en blanding av irritasjon og sorg jeg husker vaar styreformanns ord for noe aar tilbake;; "Vi vil lykkes". Dette sammen med Waldays "Veldig Gode Astra Zeneca resultater" , hvor man kan legge til "Gode"Ultimovacs resultater" som de ikke faar noen til og betale for, er noe av det mest skuffende ved PCIB. Saa selv om man paa forhaand visste at Biotek er big risk, foeler man seg litt lurt.

Og man maa nesten le naar man tenker paa at jeg ble utestengt fra TEK forumet for aa kritisere PCIB naar man ser hva resultatet har blitt. Ingen tvil om at det er amatoerer som ikke er kvalifisert til jobbene de er satt til og gjoere der i gaarden. For med sin politikk, bidrar TEK forumet til aa lure folk trill rundt. Det er saa ille at De burde betale deler av tapet for noen av aksjonaerene som kunne vaert reddet hvis TEK forumet hadde tillatt og balansere opp hause innlegg med kritiske innlegg.;-)))
Redigert 30.03.2022 kl 23:24 Du må logge inn for å svare
bravi
31.03.2022 kl 08:35 1242

Tror Pcib får til å sette en ny emisjon, godt støttet av Einarsson og guruene på TI forumet lar det seg gjøre med en eller annen begrunnelse. Da kan de som er igjen i selskapet drive på å tulle videre med ny Ceo men ellers samme regime.