SALME, Like før denne dobler seg

mercedesglk
SALME 09.03.2022 kl 10:27 198643

Nå er det like før de setter smolt i anlegget.
det sies 15 Mars, kjøp nå så dobler du pengene dine på 1 uke.

fantastisk anlegg og teknologi som er verd mange gangen av dagens kurs.
sjekk selv på nettet.
ibyx
20.04.2023 kl 12:40 12527

Nei. Ikke regnet på det. Kanskje andre? Dersom man får tilbud etter andel aksjer så er det jo mange å dele med.
Muligheten for rep emi er jo nå kanskje den mest effektive hindringen for videre kursoppgang?
Når er repemi? "repemi" er nå?
🤣
JPM
20.04.2023 kl 12:45 12834

Nå er usikkerheten tatt ut av aksjen og ferden mot 12 i første omgang er i gang. Tipper vi er mellom 10-12 når Q2 rapporten viser overskudd for første gang for et landbasert selskap. Smart å kjøpe nå.
Furuen
21.04.2023 kl 08:42 12770

Nok et innsidekjøp:

Salmon Evolution ASA: Mandatory Notification of Trade

Birger Øren Holo, a closely associated person of Kamilla Mordal Holo, Chief
Project Officer in Salmon Evolution ASA, has on 19 April 2023 purchased 10,000
shares in Salmon Evolution ASA at a price of NOK 7.80 per share. After the
transaction Birger Øren Holo holds 23,000 shares in Salmon Evolution ASA.
Furuen
21.04.2023 kl 13:36 12664

Og enda et:
Salmon Evolution ASA: Mandatory Notification of Trade

Heno Holding AS, a closely associated company of Henriette Nordstrand, Technical
Director in Salmon Evolution ASA, has on 21 April 2023 purchased 16,144 shares
in Salmon Evolution ASA at a price of NOK 7.80 per share. After the transaction
Heno Holding AS holds 16,144 shares in Salmon Evolution ASA. Please find
attached Primary insider notifications pursuant to the Market Abuse Regulation
article 19.

Her er det bare å henge seg på!
Slettet bruker
21.04.2023 kl 17:19 12729

Denne stiger sjeldent eller aldri på desperate innside kjøp.
Ser ut til at SE ønsker at den skal stige, men den detter alltid ned igjen.
Venter på inngang 7,50, deretter plukker jeg litt mer nede på 6 tallet hvis min spådom slår til.
0 stress
Slettet bruker
29.04.2023 kl 21:04 12151

Ja her er det bare å henge seg på, leser dødelighet på landbasedaq:

Salmon Evolution melder om økt dødelighet
Pål Mugaas Jensen
PUBLISERT Lørdag 29. april 2023 - 19:16
SIST OPPDATERT Lørdag 29. april 2023 - 19:45
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på e-post
Salmon Evolution planlegger å starte slakting av parti 2 på Indre Harøy i mai med hele partiet planlagt slaktet i løpet av andre kvartal.
milk
29.04.2023 kl 21:44 12121

Huff da....
optimist68
29.04.2023 kl 22:40 12039

Derfor man ikke kan være tungt investert. Kan fort gå greit
milk
30.04.2023 kl 10:13 11838

Sopp og bakterier er en utfordring i landbasert! Vanskelig å bli kvitt når de først er etablert....
save4later
30.04.2023 kl 11:14 11771

Da er det bra at hver tank er hver sin biologiske sone hos SALME. I meldingen står det at de nå har problemer i en av tankene i batch 3 og en av tankene i batch 4. Dødelighet på 7,9 på det meste i en av disse da sikkert. Det er mye ift hva Salmon Evolution har opplevd tidligere og sikkert derfor det kom melding. Det er fortsatt halvparten av snittet i konvensjonell oppdrett. Og altså i to av tolv tanker. Så får vi håpe økt uv dose hjelper på problemet, nytt sjøvann hver fjerde time.
Dette viser bare at selskapet tar fiskehelsen på alvor, jeg fant ingen meldinger fra Lerøy da de opplevde 30% dødelighet i august i fjor..
Maggo
30.04.2023 kl 11:45 11839

legger ved det en på shareville har skreve.

Jeg tenker at dette er en helt normal hendelse i en oppstartsfase som salme er i nå. All form for produksjon av laks er det stor biologisk risiko men den økonomiske oppsiden med svært høye laksepriser (over 100 kr) så er gevinst enorm om man får det til. Å produsere laks er og vil alltid være stor biologisk risiko både tradisjonelt og på land. Det er tre ting som er viktig å huske på her:

1. For det første er ikke dette noe særlig høy dødelighet og dette virker å kun ha skjedd i den ene tanken fra batch 3 (den er splittet i to grupper nå) så selvom dette er 8 % dødelighet i denne ene tanken så er jo dette minimalt dødelighet for hele anlegget når man tar med batch 2, andre del av batch 3, batch 4 og 5. Dvs Batch 3 som var totalt 198 000 fisk ble splittet i to altså rundt 99 000 fisk men la oss si for enkeltheten skyld 100 000 fisk. Med en dødelighet på 7,9 % i denne spesifikke tanken gir dette 7900 dødfisk. Det meldes om fortsatt lav dødelighet i alle de andre tankene. Med totalt 945 000 fisk i anlegg betyr at den dødeligheten totalt sett for hele anlegget bare er 0,83 % fra den ene tanken av batch 3. Ingenting har endret seg i de andre tankene hvor de allerede har rapporter om dødelighet å være mellom 0,3-2 % (fra sist rapport). Så tar man dette i betraktning så er det bare en dødelighet i anlegget på 1.2-1.8 % per dags dato selv med forhøyet dødelighet i den ene tanken. Dette er jo akkurat hvorfor teknologien til salme er så unik. Fordi alle tankene er helt separate biologiske soner så vil ikke disse problemene forekomme i alle tanker. Hadde dette vært ASA så vil det påvirker alle tanker i anlegget og da vil dette sett en del verre ut. Det jeg ønsker å prøve å få frem her er at dette er ikke en alvorlig situasjon sett hele anlegget under ett. Det blir nok likevel en reaksjon ned på tirsdag men for alle her inne på Shareville så er dette per dags dato ikke en alvorlig situasjon for salme. Jeg har jobbet med landbasert anlegg og biologi i over 10 år og dette er min vurdering med den informasjonen jeg har tilgjengelig fra selskap i dag.

2. De har fått et gjellepatogen inn i den ene tanken fra batch 3. Selvom dette virker å være litt usikkert hvordan det har skjedd har de nå har økt UV behandlingen av vannet for redusere sjansen for at dette skal skje igjen eller i noen av de andre tankene. Dette er veldig positivt. De sier at denne ene tanken batch 3 (1.6 kg) vil det vurderes å slakte ut fisk tidlig om dødelighet skulle fortsette. Vi kan håpe at dette ikke skjer men om det skjer så la meg gi dere litt perspektiv. Pris for 3-6 kg er nå 110 kr. Fisken er snitt på 1.6 som gi reduksjon i pris (noe mellom 10-12 kr lavere) men likevel rundt 95-98 kr kilo. I denne gitte tanken var 99 000 fisk hvorav 7,9 prosent er død (ca 7800 fisk). Slakter de ut resten 91 200 fisk x 1.6 kg får de inntekter på 13,8 millioner. Prod kostnad vil også være noe lavere ettersom det brukt mindre fôr. Men uansett i værste fall vil de likevel tjene gode penger på denne fisken. Likevel krysser vi fingrene for at det ikke dør mer fisk framover i denne tanken.

3. de forventer betydelig inntekter i neste kvartal på batch 2 som skal slaktes nå i mai og juni (snittvekt på over 4 kg nå). Her er det lav dødelighet rundt 2 % fra sist rapport og vi kan forvente høy andel superior. De har stående 800 tonn fra denne batchene som vil gi inntekter på 88 millioner NOK med dagens priser 105-110 kr per kilo. Så det er vel liten tvil på at kvartal 2 for alle aksjonærer blir fin lesning men produksjonskostnader på rundt 70-75 kr kilo.

Alt i alt så er ikke dette et særlig alvorlig tilfelle for Salme. Det jeg ønsker å formidle med denne posten er at man må ta et steg tilbake å se det store bilde. Dette er produksjon av laks og vil alltid være risiko. Sammenlignet med det som kan skje i tradisjonelt oppdrett så er dette ikke en alvorlig situasjon. Hver og en må vurdere selv hvordan man skal reagere på denne situasjon men jeg ønsker å litt perspektiv for de som kanskje ikke er så kjent med risikoen det er generelt med å produsere laks. For min del blir det å sitte helt rolig i båten og vente på gode inntekter allerede i Q2.
Vindunken
30.04.2023 kl 12:47 11725

Om de slakter på 1,6 kg så tjener de 0kr. De må betale for å bli kvitt alt under 2 kg. Det vil gå til destruksjon.
Ellers så er det interessant at man har gjelleutfordringer. Enkelte agens kan komme fra settefisk slik at UV behandlingen på Indre Harøy har liten betydning.
speculator
30.04.2023 kl 14:39 11594

GJELLESYKDOMMER
Gjelleproblemer står for en betydelig andel av produksjonstapet i sjøfasen. Fisk er som andre dyr avhengig av å ha tilstrekkelig tilgang på oksygen, og det er gjellene som sørger for at fisken kan nyttiggjøre seg av oksygenet som er løst i vannet den lever i. Flere smittestoffer og partikler i vannet kan skade gjellene og dermed være til trussel for fiskens velferd, helse og overlevelse.

Infeksjoner og forhold i vannet, som alger og temperatur, påvirker fiskens evne til å «puste». Altså ta opp oksygen fra vannet til blodet, og kvitte seg med karbondioksid – CO2 fra blod til vann. Gjellene er fiskens organ for gassutveksling, og kan sammenlignes med våre lunger. Utveksling av gassene er avhengig av at vann og blod kommer nær nok hverandre til at gassene kan flytte seg mellom disse væskene.

Infeksjoner kan føre til inflammasjon i gjellevevet som kan medføre at gjellene kan bli fortykket og sammenvokste, og dermed blir en mindre overflate tilgjengelig for gassutveksling. Dette kan gå helt fint så lenge forholdene i merden er normale, men kan få betydning under belastende situasjoner hvor oksygentilgangen er lavere, eller forbruket er forhøyet.

Flere bakterier, virus og parasitter er forbundet med gjelleinfeksjoner, og de siste årene har særlig parasitten AGD ført til utfordringer med stadig økende antall påvisninger.

Gjelleproblemer i saltvannsfasen er ofte omtalt som multifaktoriell, og er knyttet til en rekke infeksiøse og ikke-infeksiøse faktorer. Det betyr at man i noen tilfeller med redusert gjellehelse ofte finner en rekke agens, men i andre tilfeller kan det være at man ikke finner noen agens i det hele tatt. Dette gjør at forebygging av gjelleproblemer i hovedsak går på driftsmessige tiltak samt generell styrking av fiskehelse og immunforsvar

Hjertehelsen til oppdrettslaks har mange utfordringer som misdannelser og infeksjoner. Dette kan svekke hjertets evne til å kompensere for det økte oksygenbehovet i krevende situasjoner. Om fisken i tillegg har gjellelidelser, vil det kunne føre til svekket oksygenopptak, og dermed føre til ytterligere belastning på sirkulasjonssystemet. I stressede situasjoner hvor fisken er utsatt for anstrengelser og redusert oksygentilgang kan dette føre til sirkulasjonssvikt og håndteringsdødelighet.

kaunis
30.04.2023 kl 15:20 11691

Det er altså ca 400-500g fisken trenger å legge på seg, hvor lang tid tar det normalt?
ibyx
30.04.2023 kl 18:06 11413

Realistiske (stor)investorer vil gjerne ha skjønt for lengst at biologiske utfordringer ikke er fullstendig fraværende selv med landbasert... Det kan være en av grunnene til at kursen ikke går videre opp nå. Resultater skal konsolideres, vises fram!
Det blir såvisst interessant å se reaksjonen på tirsdag! Det kan bli en fin mulighet for attraktiv inngang!
Større biologiske utfordringer er jo vel kjent ifra tradlaks.
Bakkefrost kan være et godt eksempel. Der var utfordringene så store at det helt klart satte selskapet tilbake på en måte som børsen visste å straffe/utnytte.
Men se om ikke de er på vei til gamle høyder igjen!
De tangerer faktisk i disse dager ATH!
Bajasen
30.04.2023 kl 20:39 11351

Batch 3 var det vel 200.000 smolt. Batch 4 og 5 er vel 265.000 smolt.. så tyder ikke helt bra. Spennende å se batch 4 og 5 etterhvert..
milk
30.04.2023 kl 21:36 11340

"attraktiv inngang" ??? Spørsmålet er vel heller hvordan man skal lure seg ut med en attraktiv utgang....
ibyx
30.04.2023 kl 22:12 11267

Det er *nesten* så man mistenker at du ikke ønsker Salme vel milk? Som om biologiske utfordringer i landbasert er starten på *undergangen* mens i tradlaks er det bare snubletråder på vei mot "hundregangen"...
:-)
Redigert 30.04.2023 kl 22:22 Du må logge inn for å svare
JeanPaul
01.05.2023 kl 01:31 11155

Vær realistisk, selskaper børsmelder ikke bagateller eller ubetydelige hendelser.
Bennyfyfasan
01.05.2023 kl 02:04 11177

Dette er ikke bra - også med tanke på de andre landbaserte selskapene. Denne typen meldinger vil skremme fremtidige investorer langt vekk - særlig de uten forståelse for utvelgelse av selskap og teknologi. Snart vil vi se hvem som kommer opp av sumpen - og hvem som blir der nede. UANSETT er det leeeeeenge til det blir store volum på land. Det kommer, men er det i min levetid (ca 45 år igjen)?

Det blir spennende å se hvordan dette går på tirsdag - også med konkurrentene.

Gjelleproblemer i åpne merder er noe helt annet enn i ett lukket miljø. Selv om vi i bransjen visste at det ville skje med matfisk på land, overrasker det meg noe om hvor omfattende og utbredt det er. Med god smolt og lave tettheter skal det være mulig å unngå...
save4later
01.05.2023 kl 08:42 11029

Det er opp mot en dobling av dødeligheten i 1/6 av tankene, selvfølgelig tar Salmon Evolution dette på alvor. Det er et selskap som tar fiskevelferd og fiskehelse på alvor. Samtidig er det halvparten av dødeligheten til konvensjonell oppdrett. 5/6 av tankene har det som for Salmon Evolution har vært normal dødelighet. Det som blir spennende er om de har funnet løsningen på det.
ibyx
01.05.2023 kl 11:28 11564

Sett i ettertid må veldig mye av positivitet ha vært priset inn i kursen allerede helt fra start! (7,5NOK 18.9.20)
Kursen har knapt beveget seg som følge av vellykkede batcher og slakt!
Alternativt har markedet unnlatt å prise inn suksessene for å "gardere" seg?
Det blir spennende å se hvor mye den "forsikringen" er verdt nå! (Det er få som får gleden av å ta ut gevinst ved å selge som følge av "vellykket pumping")
Også i lys av siste emisjonsnivå selvsagt.
I tillegg blir det interessant å se om det får noen smitteeffekt på annet landbasert. ASA skrellen ifjor høst fikk vel ingen direkte utslag på Salme, men har kanskje bidratt til økt forsiktighet generelt?
Vel. Dersom dødelighet etterhvert viser seg å havne en del under gjennomsnittet for tradlaks (opptil 27% på vestlandet visstnok), så må man også begynne å se til andre faktorer for å sammenligne. Fx forutnyttelse, grunnrenteskatt, kvalitet, transportkostnader, rømningsfare osv.
De store aktørene har jo den fordelen at de kan spre risiko. Når et anlegg eller to må slaktes ut så har de x antall andre som buffer.
Vi får håpe Salme har god biologisk/teknisk separasjon på de ulike batcher som "motsvar".
Hendelser som denne er selvsagt ikke fullstendig overraskende for dem som nylig har vurdert Salme ifb finansiering osv.?
:-)
milk
01.05.2023 kl 12:29 11438

Jeg ønsker ingen noe "vondt". Min mening er at det har vert og er, for lite fokus på de forskjellige problemene som er veldig utfordrende for landbasert. Dette er ofte problemer som dukker opp plutselig å kan være svert skadelig for både fisk og aksjonærer... Det er viktigere å være realist enn optimist, men det hjelper å tenke positivt :-)
KanonBra5
01.05.2023 kl 12:29 11455

Dette er problemet med et gjennomstrømningsanlegg. Det er ekstremt vanskelig å holde kontroll på alt vannet (enorme mengder) som kommer inn fra sjøen. Dette resulterer i infeksjoner/sykdommer hos fisken. Skal man drive med landbasert oppdrett må man ha et helt lukket anlegg. Dette har fungert i mange år. Skalerer man dette opp får man anlegget Proximar er i ferd med å fullføre. Det blir bra👍
ibyx
01.05.2023 kl 12:46 12608

Eller Atlantic i Florida? I hobbyakvarium vet alle at større volum reduserer de biologiske utfordringer knyttet til velbalansert vannkvalitet og at god fltrering er svært viktig. Fjerning av slam likeledes. :-) For store monokulturer er samtidig befengt med risiko, som i landbruk fx.
Ultrafiolett bestråling på innkommende havvann hjelper sikkert, men er kanskje ikke alltid tilstrekkelig?
Full kontroll er gjerne en teoretisk størrelse her som ellers i tradlaks. Da blir det snakk om "best practice" og erfaring.
Deretter kan man sammenligne... uflaks er gjerne også en faktor.. det vet gjerne en del tradlakser litt om?
Bennyfyfasan
01.05.2023 kl 13:09 12855

Det du sier her er helt korrekt. Det samme gjelder gjennomstrømming på smolt vs RAS.

Med billig strøm holder jeg en knapp på RAS langt frem i tid (matfisk på land). På kort sikt er det nok gjennomstrømning siden vanskelighetsgraden er lavere - men pga inntak av div patogener gjennom vannet vil det stikke kjepper i hjulene etterhvert.

Landbasert bør ikke komme over 5% dødelighet i ett livsløp. Jeg tror det er mange som klarer det om 5-10 år nord for trønderlag i sjø....IMM avlusninger må reduseres og smoltkvalitet opp
Redigert 01.05.2023 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
KanonBra5
01.05.2023 kl 16:58 12683

Med de økende hav temperaturene man ser i dag vil det dannes/vokse mye ulumskheter i sjøen fremover. Dette vil skape problemer for tradisjonell oppdrett og oppdrett på land med gjennomstrømnings teknologi. Slik er det bare. Det vil være veldig vanskelig å holde kontroll på dette. Den eneste måten å få dette til med meget lav dødelighet er i et lukket system!!! Sånn som Proximar har begynt å produsere med i Japan. AS også selvfølgelig. Men liker ikke måten de driver på. Blir for mye cowboy virksomhet😉
Bajasen
01.05.2023 kl 17:58 12543

🤣😂 du har ihvertfall ikke peiling.
ibyx
02.05.2023 kl 09:31 11741

6,67 bunn?
Ser ut til å krype sakte oppover og holde seg over 7. Kunne vært verre!
Ikke særlig høy omsetning heller situasjonene tatt i betraktning?
Redigert 02.05.2023 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Kåre Grønn
02.05.2023 kl 09:39 11764

Det totale hysteriet. Ingen omsetning så bare å slappe av. Tar himmelen dette selskapet etterhvert. Vanlig med dødelighet og det viser selskapets seriøsitet å rapportere det
ibyx
02.05.2023 kl 12:09 11373

https://www.dn.no/havbruk/landbasert/laksesykdom/atlantic-sapphire/mistanke-om-amobe-i-landbasert-lakseanlegg-aksjen-faller-tosifret/2-1-1443893

Litt misvisende linktittel der. Er jo ikke ASA som faller tosifret, men de omtales også! :-)
Redigert 02.05.2023 kl 12:11 Du må logge inn for å svare
save4later
03.05.2023 kl 10:39 10666

Robas i skytteltrafikk til slakteriet nå. Batch 2 snart ut i markedet.
Molo
07.05.2023 kl 12:53 9891

Børsxtra omtaler Salme f.o.m 44:03

https://m.soundcloud.com/user-368296438/dodstiming-gurumomentum-og-icahnshort

Ikke bare positivt mtp emisjonen som ble utført. Noen må ha visst noe??
Redigert 07.05.2023 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
Bajasen
08.05.2023 kl 09:23 9442

Ja det kan godt hende. Synest dem kommer med litt forskjellig informasjon om dødelighet også. Men blir spennende å se fremover:) men skjer vel ikke så mye med kursen fremover tipper jeg. Skal ihvertfall plukke mange aksjer vist den går lenger ned. Kanskje tilogmed på 5 tallet:)
ibyx
08.05.2023 kl 13:19 9439

Den er solid inne i oversolgt terreng nå da: 25,60
Men det er mulig all denne "usikkerheten" som er skapt veier tyngre. Normalt ville vi vel kunne vente en mindre rekyl når som helst på en slik RSI.
Vi snakker jo ikke "konkursfare" akkurat!
:-)
Furuen
08.05.2023 kl 17:44 9504

Salmon Evolution ASA: Update on operational status at Indre Harøy

Reference is made to the stock exchange announcement from Salmon Evolution ASA
("Salmon Evolution" or the "Company", OSE: SALME) on 29 April 2023 regarding
increased mortality levels in selected fish groups.

The Company has taken a number of actions to mitigate the negative effects of
the situation. Harvesting of batch 2 started last week and two out of four tanks
have now been harvested out, yielding about 310 tonnes HOG. The harvest
confirmed strong product quality, evidenced by a superior grade share of more
than 90%. The fish has subsequently been sold at attractive prices. The last two
tanks containing batch 2 will be fully harvested out this week, about one month
ahead of the original plan.

The Company continues to see elevated mortality levels for one of the subgroups
in each of batch 3 and 4, but the situation has stabilized somewhat over the
last week. Batch 5 continues to see low mortality levels and normal feeding.

The investigation into the root cause for the increased mortality levels
continue, but the Company has strong indications that AGD is the triggering
cause. AGD is a common challenge for the conventional salmon farming industry
and there are well proven treatment methods, namely by using freshwater. The
Company has therefore secured relevant capacities and plans to start freshwater
treatment this week with the aim of normalizing the situation and thereby
avoiding early harvest of the affected subgroups in batch 3 and 4.

In parallel, the Company is implementing measures to minimize the risk of such
problem in the first place, including but not limited to applying a
substantially higher UV disinfection dose and enhanced cleaning and disinfection
of emptied tanks and connected systems.

The Company's stocking plan for new batches remains unchanged with two new
batches planned stocked during the second quarter and another three batches
during the second half of 2023.

https://newsweb.oslobors.no/message/589877
Redigert 08.05.2023 kl 17:45 Du må logge inn for å svare