Spetalen ny aksjonær i Noreco

seismicrec
NOR 14.03.2022 kl 09:08 1901

Spetalenselskapet SDS og Kristianro tilhørende Eigil Spetalen har nylig kjøpt seg tungt inn i Noreco.
Andre tyngre investorer ryktes å være på vei inn.
Mr Grey
14.03.2022 kl 11:57 1816

Av dagen aksjonærliste har Noreco selv solgt over 170.000 egeneide aksjer med tre dagers etterslep.
De sitter nå igjen med 264.281 aksjer. Merkelig, hva kan grunnen til dette være?
Har de mistet troen på eget selskap og burde dette være børsmeldt?

https://www.noreco.com/share-and-bond
Kvistingen
14.03.2022 kl 12:53 1750

En mulighet er at det er ansatte som har utøvd opsjoner, og at selskapet har solgt aksjene til disse. Hvis det er noen i ledelsen ville det vært børsmeldt, men for andre ansatte trenger man ikke det. Men det var et stort antall aksjer, så litt rart om det er så mange opsjoner ute blant "vanlige" ansatte.
søkeren
14.03.2022 kl 14:02 1663

Det var noen store avtalte salg (on the book) kr. 236 pr aksje. for ca. 1 uke siden.
seismicrec
14.03.2022 kl 17:19 1550

Tidligere styremedlem utøvde opsjoner.
Selskapet benyttet egenbeholdningen for å unngå å utstede nye aksjer…fornuftig.
jacob22
15.03.2022 kl 09:07 1330

standard etc ( sdsd ) dette blir bra.
kjøp sdsd eller nor ? sdsd har en rabatt på 20% dette hadde eg kjøpt.
når gass feltet kommer neste år blir det bra.
jacob22
15.03.2022 kl 09:55 1269

ved nyttår var verdien 100 millioner dollar
tippe denne er 120 til 125 millioner dollar til 30.03 = verdien = 1080 til 1125.
verdien på selskapet er nå 815 milloner.
kursen på bokførte verdier = 2,06 fra 2,12.
denne burde vært 20% over bokførte verdier når spetalen styre skuten tilsvarende 2,55.
de har tjente masse på noreco, golor lng , weather ford , land rigger i usa.
har kjøpt solgt i noen emisjoner.
kursmål til nyttår ?

søkeren
15.03.2022 kl 10:08 1237

Her var mye surr!.
jacob22
15.03.2022 kl 10:26 1210

hei beklage snakke om standard drilling