Ingen liten kontrakt det, når de bråsnudde om tilbakekjøp for øyeblikket, så kan de vel bråsnu igjen, bare det blir billig nok kanskje, kjøpe litt nå vel:)