Kepler oppdaterer kursmål

waterretaw
22.03.2022 kl 10:17 909

Bra timing på avyttring har minskat skuldsättningen
Vi uppdaterar våra prognoser och riktkurs efter q4-rapporten. Utsikterna påverkas negativt av den geopolitiska turbulensen och bolaget har inte gett någon guidning för 2022. EBIT sjönk till 8 miljoner euro från 18 miljoner euro, vilket i stort sett var i linje med förväntningarna där vinsten påverkats av högre kostnader för råvaror, frakt och problem i leveranskedjan. Vi gör enbart små justeringar i våra estimat. Avyttringen av Interior Systems till Lear har minskat skuldsättningen avsevärt och bolaget planerar att göra återköp av aktier. Vi sänker vår riktkurs från 3,25 NOK till 3 NOK på grund av en 1 procentenhet högre riskpremie och lägre sektormultiplar. Utsikterna påverkas av den geopolitiska turbulensen. Det bör handla om en begränsad direkt påverkan, men de indirekta effekterna är svårt att överblicka i detta skede. Försäljningen var något starkare än förväntat, men EBIT var något svagare på grund av högre kostnader, vilket påverkade EBIT-marginalen negativt. Avyttringarna av Interior Systems till Lear och LDC (Light Duty Cables) till Suprajit till ett företagsvärde på 217 miljoner euro, eller en EV/försäljning på 0,7 gånger, drar ner skuldsättningen avsevärt. Kongsberg sitter på en lovande orderstock. Vi bedömer att den nuvarande orderstocken kan öka försäljningen avsevärt under de kommande 2-3 åren. Avyttringen av interiördivisionen kommer att minska exponeringen för produktion av lätta fordon och öka exponeringen mot specialprodukter och tunga lastbilar. Vi upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 3 NOK (3,25)
Redigert 22.03.2022 kl 11:12 Du må logge inn for å svare