RECSI – hva vet vi og hva skjer videre?

Sa2ri
RECSI 24.03.2022 kl 21:31 194973

Etter at RECSI annonserte at Hanwha Solutions (HS), sammen med Hanwha Corporation (HC) skal kjøpe AKH sin aksjepost (70.104.276 aksjer) vil disse to selskapene (HS/HC) sitte med 140.208.552 aksjer. Selskapet har totalt 420,625,659 aksjer etter siste kapitalutvidelse (19. januar 2022). Godkjenningen fra myndighetene i USA er kun en proforma sak slik det var sist gang.

Mange trodde, meg inkludert, at denne transaksjonen resulterte i at HS/HC fikk negativ kontroll og at dette derfor utløste buplikt (meldingen fra TDN/Oslo Børs var ikke helt krystallklar kan man trygt si) – det gjorde det ikke da HS/HC mangler 1 fattig aksje på et slikt scenarie (budplikt). Dårlig av meg å ikke sjekke dette spesielt, noe jeg burde ha gjort når RECSI gjorde den rettede emisjonen mot HS i slutten av 2021. Dette er en av grunnene til at markedet ikke tar bølgen og kjøper aksjer med begge hender pga. denne transaksjonen.

Så er det en del andre faktorer – kjente og bekreftede, men også «kjente» og ikke bekreftede – som (potensielt kan) påvirker veien videre. En del av disse ser det ikke ut til at markedet ønsker å forholde seg til, eller ikke mener at vil bli en realitet. Hva er det så vi vet som er bekreftet, og hva er det vi «vet» (har gravd frem) som ikke er bekreftet, men som har stor sannsynlighet og/eller mulig påvirkning på kursen dersom (når) de blir en realitet?

At HS/HC har en plan med sin investering, er nok alle enige i – de kjøper ikke aksjer for ca. 350 MUSD uten å ha en plan. Hva denne planen er – se det er det litt verre å vite/si så mye om. Litt har vi fått vite via prosessen knyttet til SB 5849, og da spesielt i forbindelse med de høringene som er holdt. Representanten for DOC var eksempelvis ganske klar på at de «jobbet med en konkret sak og da etableringen av en større panelprodusent». Som en del av dette er det argumentert at det vil bli etablert 1500 nye jobber, og ca.5000 nye indirekte jobber i Moses Lake området. Dette er også langt på vei bekreftet av lokale aktører/myndigheter, og har der fått kallenavnet «Project Riser».

«Hannover said the new legislation would benefit “Project Riser,” the code name for a major new investment officials with the Port and the Grant County Economic Development Council have been focusing on for the last few months. While he gave no details on “Project Riser,” in an email to the Columbia Basin Herald, Hannover did refer to it as “a new solar manufacturing facility.”»

https://columbiabasinherald.com/news/2022/mar/23/bill-passage-sets-stage-local-silicon-manufacturin/

Hva «Project Riser» inneholder rent konkret kan man bare spekulere i akkurat nå. HS er derimot (etter min mening) en av aktørene, en annen kan være Group14. Hvorvidt det settes opp et JV som en del av dette, og da med enda flere aktører, se det kan også være en mulighet. Tiden vil vise hva dette blir og hvordan det vil påvirke RECSI, men at det underbygger caset er det liten tvil om. Dette er ikke et ML2 (tror jeg) som enkelte spekulerer i.

Minner i denne forbindelse om det som er gravd frem vedrørende REC sine planer for ekspansjon (på agendaen i Moses Lake sitt kommunestyre) som vi i dag fikk bekreftet av lokalavisen:

«In a letter to the Moses Lake City Council sent Monday, Sutton wrote that REC has acquired “new investors and partners seeking to build out manufacturing for the solar supply chain in the United States,” and is looking “at building co-located manufacturing sites” on REC property.»

https://columbiabasinherald.com/news/2022/mar/24/rec-asks-annexation/

Litt merkelig at selskapet selv ikke har kommentert noe av dette til markedet, spesielt på siste kvartalspresentasjon. At de har planer om å bruke tomten de eide tidligere når de nå ser ut til å kjøpe denne tilbake for å ekspandere, er svært interessant og med all sannsynlighet en del av «Project Riser».

HS sin «plan» har derimot lenge vært kjent og kommunisert til markedet – de ønsker å starte ML raskt i form av en «jump start». Hvorvidt det har vært uenighet internt i styret i RECSI vedrørende timingen på dette (oppstart av ML) er en hypotese som kan se ut til å underbygge at HS kjøpte AKH sin aksjepost og med det tar større kontroll på denne prosessen.

At SB 5849 ble vedtatt og lå til signering er en annen faktor da dette gir forutsigbarhet for de som skal investere i området. Denne er nå signert og blir lov fra og med 1. juli 2022 (https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5849&Year=2021&Initiative=false). At ML blir startet opp igjen ser det nå ut til å være liten tvil om – hvilket omfang er det litt mer problematisk å anslå, men 50% kan være den mest sannsynlige basert på SB 5849 og uten SEMA på plass.

SEMA er derimot «i bevegelse» igjen og da mye på grunn av krigen i Ukraina. Denne delen av BBB vil med all sannsynlighet bli vedtatt og iverksatt i løpet av våren. Med denne vil RECSI og HS ha grunnlag for ytterligere investeringer for å etablere en solarkjede i USA:
https://www.hanwhasolutions.com/ko/cs/news/view?idx=636&ref=%2Fko%2Fcs%2Fnews%2Flist

Etter at SB 5849 nå er signert kan det ramle inn meldinger om både det ene og det andre – hvilken dag som helst. Det første som med all sannsynlighet kommer er melding om EGF. Hvorfor det er så viktig for HS å velge nytt syre før ordinær GF er noe man også kan spekulere i da det ikke er så lenge til GF (11. mai). Jeg tipper det vil komme positive meldinger ganske raskt etter EGF, og da med all sannsynlighet melding om ny og permanent CEO, samt åpning av ML.

Dette innlegget ble lengre enn først tenkt, men det kan godt hende jeg også har glemt en masse – fyll derfor gjerne på dersom du/dere har mer å komme med som kan være nyttig å samle i denne tråden. Håper vi kan holde oss til saken og ikke utvide også denne tråden til personangrep og annet usaklig tull.
Redigert 20.09.2023 kl 07:13 Du må logge inn for å svare
omac
30.05.2022 kl 10:16 7488

Jepp, maks 20% utvanning og da blir det tilført 1,6 milliarder NOK. Dette går fint
FMI
30.05.2022 kl 10:33 7657

Altså, forrige emisjon var jo helt nydelig i og med at vi fikk inn Hanwha. Det er vel ikke helt utenkelig at en annen aktør kommer inn, f.eks. for å finansiere litt infrastruktur til nærliggende fabrikker. Det ville i så fall ikke vært helt feil for oss andre aksjonærer.
Slettet bruker
30.05.2022 kl 10:39 7671

Spennende. Da er kapitalbehovet May snakket om avklart på et vis, maks 20%, men så spørs det om det er nødvendig og hvor mye det blir. I Hanwha transaksjonen så benyttet de vel rundt 13% mener jeg. Ikke sikkert de går for fulle 20% her heller.

Markedet liker ikke usikkerhet, så da satser vi på at denne avklaringen kan roe ned litt og at vi kan krype videre opp.
Slettet bruker
30.05.2022 kl 10:40 7739

Min første tanke var at her kan det være G14 er tiltenkt noe av dette, spesielt om de skal etablere seg på tomten REC har søkt som utvidelse. Skal G14 bygge på "vår" tomt, så er det også ryddig at de er inne på eiersiden.
Mulig Sila også skal få noe her, om vi skal levere i lang tid til dem.

Kan vel også lukte utvidelse i ML sin kapasitet her?
FMI
30.05.2022 kl 11:00 7696

Vil absolutt si det lukter utvidelser. Ser kanskje også for meg at Hanwha går inn i JVs med noen av batteriselskapene, og at noe av de ‘100 %’ de skal ha ligger inne i det. Det rimer jo ikke at de skal ta alt når det ligger anodeproduksjon på nabotomta.
Redigert 30.05.2022 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
omac
30.05.2022 kl 11:03 7654

G14 har ikke kapital til å kjøpe seg opp i andre selskaper. Både de og Sila er oppstartsselskaper med tidliginvestorer, de vil nok brenne masse penger på andre ting
Slettet bruker
30.05.2022 kl 12:04 7387

Hva er det jeg misforstår her?

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med
inntil NOK 84 125 000 gjennom én eller flere
aksjekapitalutvidelser. "

Hvorfor snakker folk om at nytt styre får muligheten til å utvide med 20%?
84.1 millioner norske kroner er ikke i nærheten av 20%

Er ikke det bare restene av det som ikke ble utnyttet ved avtalen med Hanwha?
Slettet bruker
30.05.2022 kl 12:08 7560

Det er pålydene. Settes til 1 krone. Ikke sammenheng med kursen det settes på.
Slettet bruker
30.05.2022 kl 12:16 7490

Er formuleringen som gjør at det er enkelt å misforstå her. Utvanningen vil potensielt være akkurat slik som Aker hadde i fjor. De hadde opp til 20%, men benyttet seg av 13%, hvis jeg husker riktig. Det som er utelukkende positivt, er at en potensiell emisjon vil kun bli tatt for vekst, eller incentiv programmer for ansatte. Hadde det vært emisjon for å gjenåpne ML, så hadde det stått det på meldingen i dag. Så med andre ord, så har REC mer enn nok cash for å starte gjenåpning av ML, men pga. så store fremtids prospekter, så kan det være nødvendig med vekst fortere enn alle trodde, og da er det alltid fint å kunne hente penger fra markedet.

Hele forvirringen på fredag var at vi tidligere har blitt informert om at selskapet har nok penger for gjenåpning. Det at selskapet kommer med en slik børsmelding i dag, ser jeg på som utelukkende positivt og er noe May burde ha nevnt selv på presentasjonen. Ettersom offtake kontraktene fra Hanwha nylig kom frem, så antar jeg at forhandling vil pågå litt til, før endelig kontrakt signeres og meldes til markedet.
Slettet bruker
30.05.2022 kl 12:23 7415

Svarte du på det han spurte om?
Sa2ri
30.05.2022 kl 13:07 7165

Selskapet fikk i fjor en fullmakt til å utstede inntil 20% av aksjekapitalen - den fullmakten var på NOK 74 482 000 i ny aksjekapital. Som vi vet har selskapet gjort en rettet emisjon mot HS hvor de fikk inn betydelig mer enn dette, og resten de hadde igjen (ca. 7%) blir slettet ved kommende GF.

Selskapet har derfor behov for en ny fullmakt som de nå ber om. Siden aksjekapitalen er økt siden sist, blir aksjekapitalen de ønsker å potensielt utvide med også større. Den kan økes med inntil NOK 84 125 000. Hva beløpet blir, dersom de benytter seg av hele fullmakten, det avhenger av flere forhold hvor kanskje de viktigste er: 1) hva prisen er for aksjen i markedet når en eventuell emisjon annonseres, og 2) hva emisjonen skal dekke (hva er formålet).

Som selskapet selv skriver vil en mulig kapitalutvidelse være for vekst, ikke kriseemisjoner slik vi har sett i RECSI tidligere. Minner i denne forbindelse om at transaksjonen fra AKH og den rettede emisjonen mot HS ble gjort til en pris godt over markedspris på aksjen på det aktuelle tidspunktet.

Håper dette var forklarende - var det ikke det er det bare å spørre.
Slettet bruker
30.05.2022 kl 13:45 6823

Tusen takk for veldig gode forklaringer!
Da gir det plutselig veldig mye mer mening ja.
Sa2ri
30.05.2022 kl 20:13 6160

"While Manchin appears to be in talks with Democratic leadership — a person familiar said that he met Majority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) Wednesday to discuss reconciliation — it’s unclear whether those discussions will ultimately amount to anything.

Experts previously told The Hill that passing the bill would be paramount to achieving President Biden’s climate goals, saying the necessary emissions reductions would be difficult to achieve otherwise.

For his part, Manchin reiterated openness to a deal this week, telling Axios he’s serious about talks with Schumer on a climate, energy and deficit reduction package.

The news outlet reported that some Democrats now believe that $300 billion in energy tax credits are possible. Manchin has previously praised some of the clean energy tax credits that his colleagues have pushed."

https://thehill.com/policy/energy-environment/3504496-climate-activists-frustrated-as-another-deadline-passes-without-spending-deal/
Slettet bruker
30.05.2022 kl 21:10 5939

Gode nyheter må man si!👏
Stabukk
30.05.2022 kl 22:06 5643

Takk, dette var forklarande. Oppfattar at mulig retta emi er for vekst. Det litt «skumle» er at vi ikkje veit kva emi-kursen blir om styret brukar fullmakta, men slik vil det alltid vera. Det går jo an å håpa på 23-25 kr når markedet forstår at styret og Hanwha har store og seriøse planar og ambisjonar.

Det er også litt «skummelt» at mange på forumet ikkje vil akseptera at dagens kurs på 19 er inkludert restart av ML, med eit visst overskudd. Rec gjenåpnar ikkje den store fabrikken for å driva med underskudd. Det får meg til å stilla spørsmål ved Pareto sitt nye kursmål på 33. Kva veit Pareto som ikkje markedet veit? Opplys meg gjerne dersom eg har misforstått! Ser gjerne at kursen går ganske kjapt til 33, men er ikkje det litt fjernt frå kva markedet meiner?
Slettet bruker
30.05.2022 kl 22:23 5524

Hufff….
Småplukker
30.05.2022 kl 22:57 5351

Mer enn overraska over at du Stabukk, som er her mer enn de aller fleste, ikke har fått med deg bakgrunnen for kursmål på 33 kroner. Hanwha sier jo de skal ta HELE produksjonen av ML! 100%produksjon i fabrikken innen utgsngen av 2024!
Risikoen i aksjen er så godt som fjernet. Og med de prisene det er naturlig å regne de får får sin polysilicon og sin silangass, så er 33 kroner et meget forsiktig kursmål.
Slettet bruker
30.05.2022 kl 23:13 5232

Les gjerne det lengre innlegget jeg la ut på den andre tråden, Stabukk.

Kort fortalt (hvis stemt gjennom) så har styret helt frem til generalforsamling i 2023 til å ta en emisjon på en gunstig pris. De har mer enn nok penger på bok for å starte gradvis gjenåpning. Det er opptrappingen til 100% som vil koste mer. Det betyr med andre ord at det ikke haster. Emisjon vil bli tatt for vekst. Hanwha kan også velge å ikke benytte seg av fullmakten og søke fullmakt igjen i 2023.

Vet at kursfallet og spesielt fremleggelsen til May har skuffet. Jeg vet heller ikke om 16kr kommer først eller om 26kr kommer først. Men se vekk fra hans inkompetente fremleggelse og fokuser heller på det store bildet. Du hadde planer om å bli til 2023 i forhold til pensjon, hvis jeg husker riktig? Ta ett par dager med pause fra forumet og kursen og reflekter gjerne. Kurs på 19kr er ikke inkludert ML. Det er panikk utsagnet til May som ødela hele festen. Du finner et lengre forklaring av meg tidligere her i denne tråden - ellers kan du se gjennom innlegget jeg nettopp la ut. Kom gjerne med spørsmål, så skal jeg svare så godt som jeg kan, men kanskje ikke før i morgen.

God kveld videre :)
Onmyway
30.05.2022 kl 23:17 5235

Man kan ikke bare ta aksjekursen og si at det er sannheten om verdien av selskapet. Short og trading, dårlig forberedt/formulert CEO, usikkerhet rundt kommende kapitalinnhenting +++ påvirker selvfølgelig kursen. Hvis du tror kursen skal ligge på 19 fremover så er det sikkert lurt å selge nå. Men at du presenterer dette som en sannhet er å ta hardt i. Vi vet hva kursen endte på i dag, men hvordan den utvikler seg videre vet ingen. Prisen styres av tilbud og etterspørsel. Vi ser flere skriver om aktører som har starter å kjøpe aksjer - og jeg tror mange vil inn nå som nedsiden er redusert. Hvor mange liknende case finnes på børsen akkurat nå?

Du må selge hvis du vil, ingen stopper deg i det. Men jeg ville trodd du var mer sta på selskapets vegne gitt nicket,
enn at du kaster kortene når vi har fått meldingen vi har ventet på! Jeg går litt tryggere rundt her, vel vitende om at risikoen er redusert betraktelig. Og hopper ikke av toget nå som det endelig har begynt å kjøre!
Onmyway
30.05.2022 kl 23:35 5117

Vil legge til at nattesøvn og nerver også er viktig å ta hensyn til. Sterk uro rundt dagens kurs kan kanskje tyde på at man har investert litt for mye i REC i forhold til troen man har på selskapet…
Slettet bruker
30.05.2022 kl 23:50 5039

🎶 nå er det bare å sove godt. RECsi forhandler med Hanwha om hva prisen skal være og hvor stor forskuddsbetalingen skal være.

Slik jeg forsto May i dag, så kommer priser under 20 dollar/kg ikke på tale. Ikke i andre markeder heller. Han nevnte prisen pr er over 30 dollar/kg pt.

Kanskje +- 25 dollar/kg isj.

Så forskuddsbetaling - jo lenger kontrakter, jo høyere forskudd.

19 kroner😂😂😂 REC skal høyt!
Stabukk
31.05.2022 kl 00:23 4927

Takkar igjen for svar og tar til etterretning ein viss kritikk og råd om å selja meg ut eller ned. Veit også at eg provoserer om dagens kurs som ein «sannhet» om verdien inkludert restart av ML. Vedgår at det er bevisst for å oppnå gode nok argument for å bli sittande! Er nok ganske sta, men kursutviklinga fredag gjorde meg betenkt. Informasjonen i etterkant får meg også til å gå «litt tryggere rundt». Motstanden på 20 verkar heftig, men eg føler at nedsida per i dag er minimal. Og oppsida for stor til at eg hoppar av med det første.
Sa2ri
31.05.2022 kl 08:16 4268

Og så kom SB1M på banen med en oppdatering. De er svært negative i forhold til de to andre vi har fått en oppdatering fra (ARC & PAS), og bruker eksempelvis en fremtidig pris på poly på $14. Jonas Fremming skriver blant annet følgende (resten får dere ikke denne gangen):

"RECSI (Neutral tp NOK20): Beyond expected capital requirements outweighed by de-risked investment case

Conclusion
We increase our target price to NOK20 (NOK17) but decrease our recommendation to Neutral from Buy. REC Silicon announced that it will re-open the cold-stacked facility Moses Lake in its Q1-22 presentation. The re-opening is operationally positive, especially given the proposed offtake contract for full production in the facility, but the capital requirements and significantly increased capex estimates limits our enthusiasm over the re-opening announcement. We change our estimates to reflect i) higher utilization in Moses lake (we estimate 95% from 2025 and onwards vs. ~80% previously), ii) significantly higher reactivation capex (we estimate USD160m reactivation capex vs. USD60m previously), iii) an equity issuance of 10% of the market cap at NOK18/sh following financing needs, iv) marginally increased cash cost (USD8/kg at 100% utilization vs. USD7/kg previously) and solar polysilicon prices (USD14/kg vs. USD13/kg previously), and iv) somewhat higher opex related to the re-opening of the facility. On the back of this, we increase our tp from NOK17 to NOK20 but argue there is better risk-reward in other companies in our coverage universe. We value RECSI on a SOTP basis with 8.0x 2025 EV/EBITDA, equivalent to NOK20/sh."
omac
31.05.2022 kl 08:32 4116

Det er ett helt greit regnestykke med "pessimistisk" utgangspunkt, lite som skal tippe det over til stor oppside.
Slettet bruker
31.05.2022 kl 08:38 4042

Takker. Har han inkludert at et utvidet og utsolgt Butte skal tjene penger?
manman01
31.05.2022 kl 08:40 4063

Syntes godt nok det høres ud som worst case scenario.

Det er godt at have det med alligevel. Jeg tror dog ikke vi kommer til at se polypriser under 20$ i laaang tid - og selv til den tid vil polysilicon udenfor Kina have premium pricing.

Ellers mange tak for deling endnu en gang, Sa2ri (:
Redigert 31.05.2022 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
31.05.2022 kl 08:45 3991

Ups....det glemte han.....seriøst opplegg :)
Slettet bruker
31.05.2022 kl 08:49 3947

Takk for deling. Viser nok en gang hvor flink May var til å informere markedet. Som omac påpeker er dette regnestykket veldig pessimistisk, en polypris på 14 dollar synes lavt eller er det realistisk at vi om et par år har slike priser? En pris på 20-25 dollar som synes bedre å reflektere markedet slik det nå er ville endret regnestykket dramatisk. Men, vi får se.
Slettet bruker
31.05.2022 kl 08:52 3927

Pussig.

Et par kommentarer ut fra Pareto-møtet med May i går:
- May sa at 60 millioner dollar for åpning gjaldt 50% åpning, det koster dobbelt så mye å åpne hele - altså 120 millioner dollar.
- det er altså en «god» nyhet, for selv om det blir dyrere å åpne - vil de tjene det raskt inn.

Det andre er prisen: May sa at prisene er over 30 dollar/kg og vil bli vedvarende høye. Han la til: Snittpriser under 20 dollar/kg skjer ikke nå og i ikke framtiden.

Siden de forhandler med Hanwha nå, betyr det at RECsi ikke kommer til å selge under 20 dollar/kg - men sannsynligvis høyere.

Pussig at SB1 operer med salgspris 14 dollar/kg da😂

Hvis SB1 hadde pratet med May i går, og lagt inn 20 dollar isteden - ville de økt fortjenesten med 6 dollar/kg eller 100 millioner dollar /år.

Med 8 x (siden SB1 er så passive) betyr det at kursmålet deres dobles til over 40 kroner per aksje.

Redigert 31.05.2022 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
31.05.2022 kl 08:57 3869

Og han legger til grunn at HS skal ha bortimot 50% rabatt på poly fra Recsi.......til info...HS eier IKKE Recsi....enda.

Så de MÅ forhandle om prisen. La oss si de får forhandlet seg ned til 20 dollar på langsiktig kontrakt med 100%.

Be han regne på nytt :) i mitt hode strøk han på "eksamen" :) Men jeg er jo kun en enkel sjel fra Sørlandet :)
Slettet bruker
31.05.2022 kl 09:01 3814

Egentlig så var det helt greit. SB1 har lagt frem hva de legger til grunn, og da er det også veldig enkelt å se hva de antar kurs vil være om avtalen med HS vil gi bedre poly pris enn SB1 har lagt til grunn.

Skulle det bli børsmeldt at HS har inngått langtidskontrakt med REC på, la oss si 20/kg, så må vi vel anta at SB1 er såpass redelige at de oppjusterer sin TP i forhold til dette rimelig kjapt?

Og ja, Butte ble jo ikke nevnt med et ord (eller tok du ikke dette med, Sa2ri?).
ingen_peiling
31.05.2022 kl 09:09 3719

Ikke så mye mer å si enn at de er veldig pessimistiske. Poly-pris på 14 USD/kg er tullete. En av de viktigste innsatsfaktorene i polyproduksjon er energi. Call me crazy men tror ikke energiprisene kommer til å gå ned med det samme (strøm, olje, kull, ALT) -> heller motsatt-> energiprisene kommer til å stige. Da må poly-produsentene kompensere. Virker som markedet generelt misliker sterkt at REC skal fyre opp ML på 100% capacity tidligere enn meldt tidligere men med økt kostnad. Virker som markedet ville heller fyrt opp 40-50% kapasitet til en redusert kostnad. Med den logikken er investering i økt prod, R&D og den slags meget negativt :) Alt er ulogisk, irrasjonelt og bare merkelig. Glimrende tirsdag til alle :) Er bare å vente og kose seg. SB1m skal i skammekroken for de rare analysene sine.
Redigert 31.05.2022 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
31.05.2022 kl 09:10 3712

Husk at SB1 hadde 1 kr target når kursen sto i 20kr 1 år siden … totalt useriøse
Slettet bruker
31.05.2022 kl 09:17 3622

Blomster på vei til Jonas Fremming fra Voleon :)
Sa2ri
31.05.2022 kl 09:25 3548

SB1M ligger ca. 82% under consensus på sine estimater for 2022 (-38 MUSD net profit vs. -21 MUSD (consensus)), og hele 400% under for 2024 (22 MUSD net profit vs. 88 MUSD (consensus)). Når det er sagt, så har de et EBITDA bidrag fra Butte på 67 MUSD og 96 MUSD i EBITDA fra ML i 2025 i sine estimater. De årlige kostnadene er stipulert til 28 MUSD i 2025.

Når de legger en polypris på 20 USD/per kg til grunn, ender de med et TP på 37,-.

Har snakket med dem og de ligger ikke inne med noe fra en mulig batteriløsning (salg av silan) da de mener dette (salg av volum) ligger såvidt langt frem i tid at det ikke kan tas med. Der er det, også ifølge SB1M et uforløst potensial dersom dette materialiserer seg. Jeg synes dette er svært merkelig da det ikke er uten grunn at SilaN og G14 posisjonerer seg i nærhetne av RECSI, og da spesielt med tanke på at selskapet har hatt et samarbeid med begge disse to i et par år nå.

SB1M er av den oppfatning at RECSI vil bli en "underleverandør" til HS, og den tesen støtter jeg dem ikke helt i.
Smaug
31.05.2022 kl 09:48 3400

Da blir det spennende å følge kontraktsforhandlingene med HS fremover. Så vil at over 14 USD/kg være en hyggelig overraskelse :)
Slettet bruker
31.05.2022 kl 10:01 3295

Takk for opplysende svar, Sa2ri.

Er også enig i dette rundt batteri, burde vært tatt med mener jeg. Samtidig er det noe undrende at HS skal kunne ta hele silan kapasiteten til ML. De har vel ikke noe i sin portefølje som tilsier at de har behov for dette, og da tenker jeg jo fort at de skal fremselge det til Sila og G14, altså at REC blir underleverandør.
Skulle så være, så må jo også silangassen forhandles, da HS eier ikke REC, og REC må da få markedspris, med innlagt rabatt for eventuell langtidskontrakt.
Slettet bruker
31.05.2022 kl 10:37 3108

Logikken i SB1M's analyse er interessant. Alle har gått og ventet på at REC skulle melde åpning av ML. SB1M hadde en kjøpsanbefaling med TP 17. Så kommer meldingen "alle" har ventet på. SBM1 finner dette positivt i den forstand at TP heves til 20 kroner - noe som vel må antas skyldes at man mener REC kommer til å levere bedre resulater - dette til tross for singaler fra REC om økte kapitalkostnader, sannsynligvis knyttet til oppstart (men vet vi det egentlig...). Uansett, SBM1 finner grunn til å heve kursmålet med over 17%, fra 17 til 20 kroner. Konklusjon: nedgradering til nøytral fra kjøp.
Redigert 31.05.2022 kl 10:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
31.05.2022 kl 10:42 3074

SB1M mener batteri har en oppside. SilaN har kjøpt nabotomten, samtidig har de meldt at de har muligheten på denne tomten til å utvide fabrikken til en størrelse som vil ta over 100% av ML sin produksjon. G14 er jo også straks i ML med en tomt og fabrikk som skal bygges. Hanwha sier dem skal svelge unna en hel del.

Det ordner seg nok dette.
Slettet bruker
31.05.2022 kl 10:52 3012

Leste du tesen til origo i går kveld på tråden « REC Melder om Moses Lake-oppstart»?
Den kan fort stemme tror jeg