Quantafuel announces PoC.....Esbjerg fullfinansiert

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
14.08.2022 kl 13:31
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)

Quantafuel ASA | Quantafuel announces Proof of Concept for its Skive chemical recycling plant
Today, Quantafuel announces Proof of Concept for its Skive chemical recycling plant after more than seven days of continuous operation at a level corresponding to an annual capacity of 16,000 tonnes of plastic waste infeed. “This represents a major milestone for chemical recycling, Quantafuel and our future growth,” says Quantafuel’s CEO Lars Rosenløv.

Recently, we communicated that Quantafuel is ready to move forward with a next generation of larger-scale Plastic-to-Liquid plants. Today’s announcement reinforces this.
https://newsweb.oslobors.no/message/557707


16. mai ABG Sundal Collier KJØP anbefaling kursmål NOK 30

24. mai: Quantafuel and Eurazeo announce joint venture for sorting facility in Denmark https://newsweb.oslobors.no/message/563213

Martin Sichelkow, Eurazeo’s Managing Director of the Infrastructure team, added:

"We are proud to be part of it and hope it is the start of a longer and wider collaboration with Quantafuel.”

ABOUT EURAZEO
Eurazeo is a leading global investment company, with a diversified portfolio of €32 billion in assets under management


VI VENTER PÅ: Oppstart linje 3, Skive, end Q2. KUN DAGER edit: Startet 30. juni
Redigert 19.07.2022 kl 19:29 Du må logge inn for å svare
Volume
09.06.2022 kl 22:58 2453

Hva mener du? Dette er to forskjellige ting. Det prosjektet Koss investerer i satser på fiskekasser som kan gjenbrukes flere ganger. Mens BASF produserer engangskasser som etter bruk blir kassert, malt opp i småbiter, pyrolysert, raffinert, og blir til ny råvare til en ny kasse, så vidt jeg forstår.
hatitchi
09.06.2022 kl 23:38 2438

Tror du at kursen kommer til å reagere positivt om du spammer ned en tråd om QFUEL på Hegnar Online med gamle artikler? Ballen er på selskapet og ledelsen sin banehalvdel. Selskapet/vi fikk en gavepakke ved at det var mulig å plassere en emisjon på kurs 70 kr. Omtrent ett år tidligere var selskapet nesten konkurs, og BASF kom inn på 14-tallet. Siden den tid har selskapet gjort fremskritt, men ikke i nærheten av å forsvare en kurs over 50 kr.

Ta et skritt tilbake, se hvordan andre aktiva har gjort det i samme periode, og slå deg til ro med at markedet alltid har rett. Markedet hater usikkerhet, og der er vel ikke Quantafuel den beste.

Så klart satser BASF på kjemisk resirkulering av kasser, da de er verdens største produsent av kjemiske produkter?
Hva blir det neste? Gilde lanserer soyamelk og labkjøtt?

Finansmedier har siden utbruddet av krigen i Ukraina omtalt russiske oligarker sine eiendeler i den vestlige verden, deriblant Mikhail Fridman sitt oljeselskap som opererer på norsk sokkel. Selskapet heter Wintershall DEA, og BASF kontrollerer 67 % av aksjene i selskapet. Hva har de å tjene på at fiskere/oppdrettere kan bruke samme kassen flere ganger?

Btw: En fiskekasse består av 98 % luft, ikke rart Eldar Sætre fattet interesse i Vartdal Plast!

RE - Hva har de å tjene på at fiskere/oppdrettere kan bruke samme kassen flere ganger?

* Den blir ikke resirkulert til ny fiskekasse. En fiskekasse av ekspandert polystyren (EPS også kalt Isopor) består av 98% luft og noen dråper olje (2%). Fiskekassa resirkuleres 100% hvor råstoffet blant annet blir brukt i produksjonen av isolerende byggemateriale - sirkulærøkonomi på sitt beste.
Redigert 10.06.2022 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
Strategi
10.06.2022 kl 07:37 2295

Re; spammer ned en tråd om QFUEL på Hegnar Online med gamle artikler.
Mitt inntrykk er at mange ikke ser de underliggende verdiene selskapet, de er essensielt viktige.
At du og andre "innsidere" som følger aksjen tett er godt informert er jo fint, men "spammen" som du kaller det var vel mer ment som informasjon til andre og nye som følger med på Quantafuel trådene.
Man må jo faktisk ikke lese innlegg hvis man sitter på "all " info, bare hopp over.
Strategi
10.06.2022 kl 10:27 2152

Da er vel "gap" tettet vil jeg tro.

Kanskje short kan begynne å dekke inn også.
Redigert 10.06.2022 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
Olin
10.06.2022 kl 10:55 2119

Plastproduksjonen tredobles til 2060
Bare en femtedel av plasten vil være resirkulert, advarer OECD.

Økningen i plastbruk vil være større enn for de fleste andre råmaterialer, viser en fersk rapport fra OECD.

Rapporten «Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060» anslår at den globale plastproduksjonen vil passere 1,2 milliarder tonn om 38 år. Størst økning er det ventet i utviklingsland i Afrika og Asia. Rapporten legges frem under et arrangement 21. juni.

FN-avtalen blir viktig
– Dersom vi ønsker en verden fri for plastforurensning, i tråd med ambisjonene til FNs miljøforsamling, kreves det en mye strengere og koordinert global plan, sier OECDs generalsekretær Mathias Cormann. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ledet i mars FNs femte miljøforsamling, der det ble enighet om å inngå en global avtale om plast. Avtalen skal vedtas innen den neste miljøforsamlingen.

– Jeg vil si at mye av jobben er gjort, for de forhandlingene som nå kommer er innrammet i mandatet; at det skal være juridisk bindende og at det skal ha et veldig bredt scope, det skal gå fra source to sea, altså fra plasten produseres til den ender opp som avfall – eller helst ikke skal ende opp som avfall, sa Barth Eide til Cnytt etter forsamlingen i Nairobi i mars.

OECD uttrykker bekymring for at den økende plastbruken ikke synes å bli ivaretatt av økt materialgjenvinning. Den ferske rapporten anslår at halvparten av all plast som produseres i 2060 vil havne på deponier. I 2019 ble ni prosent av plast materialgjenvunnet. Det er ventet å stige til 17 prosent i 2060, noe som betyr at under en femtedel av plasten materialgjenvinnes.

Lavkvalitet
Hovedårsaken er at det meste av plasten som produseres er lavkvalitetsplast som emballasje, lavkvalitetsprodukter og tekstiler. To tredeler av alt plastavfall vil komme fra denne type produkter, mener OECD.

Gjennom strengere regulering er det mulig å redusere en femtedel av plastavfallet og halvere lekkasjene av plast til natur.

Med den kursutviklingen som har skjedd de siste årene, særlig i år, kan ikke man si at det går bra med Quantafuel. Det må være noe her. Aksjonærene har bare blitt servert løgner gang på gang, våger jeg å si
Volume
10.06.2022 kl 11:00 2113

Bare hyggelig. Jeg tror ikke jeg skal innom WPU tråden enda da jeg ikke har aksjer i det selskapet. Meningen med innlegget på denne tråden var mer en fremhevelse av hvor Qfuel står i et bilde med mange nye aktører som vil lage pyrolyseolje av plastavfall. Foreløpig er det mange ord og smått med resultater som presenteres fra de andre aktørene. Bare i Danmark er det nå tre aktører som vil inn på dette området. Men i dag er det kun Qfuel som er i kommersiell drift.

HP17
10.06.2022 kl 11:06 2105

Jeg legger inn kjøpsordre på kr 11.50.
Fortsetter kursutviklingen slik den gjør er jeg kanskje aksjonær igjen i løpet av en uke eller to?
Olin
10.06.2022 kl 11:06 2102

Produsentene lover EU 10 millioner tonn resirkulert plast
Europeiske plastprodusenter og forbrukere forplikter seg til å øke markedet for resirkulert plast.
JENS EGIL HEFTØY

Circular Plastic Alliance, som representerer over 300 plastprodusenter, industriaktører og forhandlere, ble etablert i 2018 og arbeider for å redusere bruken av uønsket plast, samt øke andelen av resirkulert plast.

LES OGSÅ: Shell satser på kjemisk plastgjenvinning

Nå har gitt EU-kommisjonen en lovnad om at de vil øke bruken av resirkulert plast til 10 millioner tonn innen 2025.

Forplliktelser
– Gjennom Circular Plastics Alliance viser verdikjeden for plast et stort samarbeid mot overgangen til sirkulær plast. Mobilisering av alle aktører, både offentlige og private, langs verdikjeden og på tvers av viktige plastbrukende sektorer, forbedrer samtidig Europas styrke gjennom å maksimere bruken av plastavfall som en verdifull ressurs. Jeg ønsker dette initiativet velkommen og stoler på alliansens fortsatte engasjement, sier EU-kommisær for det interne markedet Thierry Breton i en pressemelding.

LES OGSÅ: Miljødirektoratet fant ingen miljøgifter i resirkulerte plastprodukter

Circular Plastics Alliance har blinket ut 26 spesifikke produkter innen emballasje, byggning, landbruk og forbruksprodukter. Til sammen står de utvalgte produktene for over 60 prosent av det totale plastavfallet. Over 80 prosent av veksten i bruk av resirkulert plast skal skje innen emballasje.

Alliansen har lansert et forslag til et overvåkningssystem for bruk av resirkulert plast i EU-land.

Siden alliansen ble etablert i 2018 er produksjonen av resirkulerte plastprodukter økt med 30 prosent i EU. For å oppnå målet om 10 millioner tonn i 2025, må produksjonen økes med ytterligere 3,4 millioner tonn. Det innebærer blant annet at utsorteringskapasiteten må økes med minst 4,2 millioner tonn.

Store investeringer
Circular Plastics Alliance har, ifølge dokumentet de har oversendt EU-kommisjonen, beregnet investeringskostnadene til mellom 7,6 og 9,1 milliarder euro.

Tidlig neste år vil alliansen lansere en rapport om konkrete tiltak og løsninger som må til for å øke bruken av resirkulert plast i nye produkter, slik at målsettingen om 10 millioner tonn nås i 2025.

Olin
10.06.2022 kl 11:14 2087

QFUEL nevnt her:

Varsler nær tredobling av kjemisk plastgjenvinning
Europeiske plastprodusenter vil bruke over 72 milliarder kroner på kjemisk materialgjenvinning i 2030.

Plast står for den klart største andelen av CO2-utslippene ved avfallsforbrenning. Derfor er det høyt press på å øke materialgjenvinningen og gjenbruk av plastmaterialer. Den europeiske bransjeorganisasjonen PlasticsEurope varsler en kraftig økning i investeringene i kjemisk gjenvinning de kommende årene.

I 2025 er det ventet at investeringene vil ligge på 2,6 milliarder euro, omkring 26 milliarder kroner. Allerede i 2030 vil tallet været 7,2 milliarder euro, skriver Waste Management World.

Store investeringer
– Kjemisk materialgjenvinning er en game changer og en viktig brikke i sirkulær økonomi, ikke bare i Europa. Denne økte investeringen bekrefter bransjens vilje til å ta tak i problemet med plastavfall. Men dette er bare starten og det er fortsatt behov for betydelige investeringer for å utnytte det fulle potensialet i denne teknologien, sa administrerende direktør Markus Steilemann i PlasticsEurope under en konferanse om kjemisk materialgjenvinning i Brussel nylig.

LES OGSÅ: Vanskelig å nå gjenvinningskrav uten pyrolyse

Kjemisk gjenvinning, såkalt Pyrolyse, er en prosess der plasten smeltes ned og omgjøres til oljeprodukter. Dette kan senere benyttes til drivstoff eller i produksjon av ny plast.

Foreløpig gjennomføres kjemisk gjenvinning i liten skala i Europa, blant annet hos Quantafuels fabrikk i Danmark. En rapport som Norwaste ga ut før jul konkluderte med at pyrolyse vil være helt avgjørende for å lykkes med å innfri EU-kravene til materialgjenvinning av plast.

3,4 millioner tonn
Miljødirektoratet godkjente i fjor sommer pyrolyse som materialgjenvinning.

LES OGSÅ: Grønt Punkt Norge inngår avtale med Quantafuel

Estimater fra PlasticEurope viser at så mye som 60 prosent av den globale plastproduksjonen i 2050 vil komme fra gjenbruk og gjenvunnet plast. Organisasjonens medlemmer vil i 2025 produsere 1,2 millioner tonn plast ved hjelp av pyrolyse. I 2030 er det beregnet at mengden vil være 3,4 millioner tonn.
Redigert 10.06.2022 kl 11:20 Du må logge inn for å svare

Hva tror dere her bunnen i år? Personlig tror jeg det er 7 kr som skal inntreffe i løpet av sommeren

Jeg skal starte en tråd om akkurat det. Det er egentlig for skarpt å si det løgner:-) men grenseland til det kan man si. Bare nevn en ting fra en børsmelding : « 4 linjer var identiske». Med det ville selskapet skape inntrykk at når skulle hele fabrikken opp og gå snart. Men sannhet er lang fra
Det mest berømte utsagn selskapet kom med var det» soon POC, very soon, in the end of the year. Det var vanskelig å si at de løgn. Det erkjenner jeg men « pynter brudden før emisjon» kanskje er innafor
Så sorry Quantafuel for at jeg skrev at dere lygver. Jeg skal starte tråden der jeg skal samle de merkelige utsagnene og hendelse dere har servert marked de siste to år, og selvfølgelig på den tråden skal ikke stå at dere lygver

Forresten vil jeg minne dere at selskapet lovte at linje 3 skal gå i løpet av Q2. Når er det 20 dager igjen før Q3 kommer. Dere bør være veldig nervøse nå fordi selskapet har tradisjon å komme etter med modifikasjon. Kanskje denne gang skal de si at : « nei det var Q2 i året når Skive skal være ferdig, og det ikke er i år». Dere er klare over at det skal bli saftig kursras det:-)
Redigert 10.06.2022 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
Strategi
10.06.2022 kl 12:11 2026

Helt utrolig at så få her inne ser fremgangen/ utviklingen til Quantafuel.
Dere ser heller ikke "helheten" som selskapet bygger opp rundt verdikjeden nærmest fra A-Å som er svært viktig også logistikkmessig.
Jeg har ikke funnet andre selskaper som har så fokus på dette og det er her under bygging et fundament som er unikt.
Quantafuel er nå i sin sterkeste posisjon hittil i selskapets historie, men det virker som ingen VIL "skjønne" dette.
Markedet for gjenvinning av plast vokser hver dag også på grunn av alle restriksjonene som kommer i tillegg til at plastbruken økes, pr.dato og i mange år fremover er det ikke noe bærekraftig alternativ til plast.
Isteden for å se helheten og hvor selskapet nå er på vei brukes mye krefter her inne på "mistillit" og såkalte brutte lovnader.


Marked har alltid rett dessverre. Og ærlighet skal vare lengst, min venn
Redigert 10.06.2022 kl 12:17 Du må logge inn for å svare
HP17
10.06.2022 kl 12:19 2007

Kr 7 tror jeg ikke inntreffer i løpet av sommeren, i så fall må det bero på meldingstørke og mangel på investortillitt til QFUEL.
Selv tror jeg bunnen inntreffer mellom kr 10-11.50. Det blir krevende børstider fremover og QFUEL blir nok neppe en vinneraksje på kort sikt slik det nå ser ut.
1013
10.06.2022 kl 12:23 1997

i princippet er jeg enig med dig, tror bare at problemet er at der ikke er tillid til ledelsen, vi er snart igennem Q2 og linje 3 kører ikke endnu så bliver marked nervøst og så er der nogle der sælger. vi skal have information fra ledelsen der holder.
Volume
10.06.2022 kl 12:37 1980

Hva med litt lengre sikt? Aksjemarkedet, som Qfuel er en del av, spås ned av noen. Kan godt hende det, men det kommer alltid tilbake.
Nanoq
10.06.2022 kl 12:42 1994

7 kr utgjør ikke engang verdien av kontantbeholdningen på ca. 500 mill. + 40% av Geminor + fabrikken i Kristiansund...

Så 7 kr ligner en syk feberfantasi.

dagens kurs på 13-14 kr avspeiler noenlunde "sum of parts" hvor intet fremtidig potensial er innregnet, og hvor heller ikke inntekter det første året fra Skive og Kristiansund er innregnet.
Strategi
10.06.2022 kl 13:42 1933

Tviler på at noen som helst har tjent penger på dagens trading, sannsynligheten for at kursen slutter godt over 14 må anses som stor etter min mening.

Utfordringen ligger i at nedsiden ved en skuffende utsettelsesmelding relatert til innfasingen av linje 3 er større enn oppsiden ved en bekreftelse på innfasingen nettopp fordi selskapet ikke gir løpende oppdateringer på stabilitet/oppetid og volum. Mao, de fjerner kurskatalysatoren også her som de gjorde med PoC. Selskapet viser gang på gang at de har 0 - NULL markedsforståelse og de som blir straffet er vi som aksjonærer.

Jeg har gamblet såpass mange ganger på at de leverer som lovet og har i de fleste tilfeller blitt skuffet og dermed tapt og av samme grunn vil jeg heller avvente denne gangen med å akkumulere og spesielt siden de ennå ikke har kommet med en produksjonsoppdatering som bekrefter at produksjonen går som forventet så betyr jo også innfasing av en ny linje langt mindre enn om en slik bekreftelse forelå for det utgjør jo ingen forskjell om det er 2 eller 3 linjer som ikke produserer som forventet - en legitim usikkerhet selskapet selv legger opp til at markedet kan spinne videre på ...
Redigert 10.06.2022 kl 14:04 Du må logge inn for å svare

Med din spådom blir du snart fattig av aksjemarked, vennen. Ser nå sånn ut at folk selger seg ned i dag. Ser ut som Rischen har bedre peiling. Jeg vil heller at kursen raser seg neg fort enn at det går langsomt ned i en lang periode. Det bare gjør vondt for folk. Samtidig håper jeg at selskap skal fort i banen og servere sine aksjonær tingens tilstand som det er. Allikevel har de eksplisitt innrømt at det går heller ikke optimalt med de to linjene de har nå. Masse justering de må foreta. Tross alt vil de ikke snakke om det. Men aksjekurs taler for det. Våkn opp, folkens

Selskapet bryr seg katta om aksjekursen da de ikke kan gjøre noe som helst med den. De bryr seg kun om å levere på det de har sagt og 0m kursen er på 13 eller 25 kan ikke selskapet påvirke. Nå tror vi jo vi som sitter godt lastet i Quantafuel at de vil levere bedre og bedre fremover. Gjør de det så vil nok også kursen stige fremover. Selv kjøpte jeg akkurat 5k nye til 13,30 så da fikk jeg snittet ned litt til.

« de bryr seg kun om å levere på det de har sagt» er du morsom eller vet du hva du snakker om? Selskapet bryr seg å hente penger til seg selv og de brydde seg om å ikke måtte betale penger til Midas når de skapte de såkalt POC. Under KB brydde seg om å selge aksjer på høyt pris for så å berike seg selv

Det er mye de kan gjøre for de var veldig på med regelmessige meldinger til markedet frem til de hadde gjennomført den siste emisjonen - så ble det mer eller mindre stille - mao, de virker å vite hva de må gjøre når de skal ha noe og av samme grunn virker det enda mer skremmende for markedet når de enkelt kunne ha oppdatert markedet fortløpende med produksjonsdata og en bekreftelse på at forberedelse på innfasingen av linje 3 ligger innenfor tidskjemaet - på den måten hadde de fjernet usikkerheten kursen kunne i dag ha ligget langt nærmere 20 (+/-) enn som i dag nærmere 10 (+/-) - det utgjør en betydelig forskjell for oss aksjonærer, men ubetydelig for selskapet i disse tider når de akkurat har sikret seg 400m i emisjonen - det er det som er irriterende og da spør naturligvis markedet seg selv - hvorfor? Er det fordi de ikke har noe positivt å melde? Så trigges usikkerheten og kurspresset hvor resultatet er dagens lave kursnivå ...

Så får vi bare håpe på at det ikke kommer en forsinkelsesmelding, men jeg tør ikke putte penger i tippe potten på at den ikke kommer - ikke denne gangen ...
Redigert 10.06.2022 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
Strategi
10.06.2022 kl 15:34 1893

Viktig å huske på og tenke litt over at Quantafuel handler ikke bare om Skive og linjene der, det er masse annet av verdier i selskapet, når det er sagt er linje 3 i rute
og kommer i gang denne måneden slik jeg har forstått det.
De er i rute!
Strategi
10.06.2022 kl 15:41 1881

Ikke uenig i det du skriver, vi aksjonærer ønsker større trygghet.
Selskapet mener det ikke er ryddig å oppdatere i hytt og pine.
Har hatt kontakt med IR på mail og det er signalet slik jeg tydet det er at de er i rute med linje 3 dvs. oppstart i Juni.

Jeg er morsom og vet hva jeg snakker om. Du derimot er kun støy og er bare en liten reptil som ingen vil ha her inne.

En ærlig sak at du ikke tørr. Men når meldingen kommer om oppstart 3 linje så trenger du ikke å komme her og fortelle at du seff kjøpte før meldingen kommer. Selv er jeg en skikkelig gambler og har kjøpt mer i dag på 13,30 og det tror jeg er lavt nok

Det er godt å vite at ingen vil ha meg:-) du moroklumpen, jeg har anledning til å skrive mange innlegger daglig, akkurat på det forum slik at sannheten skal komme fram. Eller riktigere sagt, for at folk ikke blir villedet og blir røvet pengene sine
Strategi
10.06.2022 kl 16:05 1913

Martin Mølsæter knuste børsen – satser på mangedoblingskandidat
– Prisingen er ekstremt lav, og jeg tror aksjen kan mangedoble seg fremover, sier forvalter Martin Mølsæter om fondets største veddemål.
Veddemålet til Martin gjelder ikke på Quantafuel.
----------
Jeg også satser på mangedoblingskandidat ; Quantafuel.
Det er nå tiden er inne.
Redigert 10.06.2022 kl 16:06 Du må logge inn for å svare
Bulldog
10.06.2022 kl 16:05 1945

Er det Robin Hood som har opprettet nick i dag?
Redigert 10.06.2022 kl 16:06 Du må logge inn for å svare

Det stemmer. Han opprettet nick nylig, ikke very soon eller by year end😀