Quantafuel announces PoC.....Esbjerg fullfinansiert

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
14.08.2022 kl 13:31
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)

Quantafuel ASA | Quantafuel announces Proof of Concept for its Skive chemical recycling plant
Today, Quantafuel announces Proof of Concept for its Skive chemical recycling plant after more than seven days of continuous operation at a level corresponding to an annual capacity of 16,000 tonnes of plastic waste infeed. “This represents a major milestone for chemical recycling, Quantafuel and our future growth,” says Quantafuel’s CEO Lars Rosenløv.

Recently, we communicated that Quantafuel is ready to move forward with a next generation of larger-scale Plastic-to-Liquid plants. Today’s announcement reinforces this.
https://newsweb.oslobors.no/message/557707


16. mai ABG Sundal Collier KJØP anbefaling kursmål NOK 30

24. mai: Quantafuel and Eurazeo announce joint venture for sorting facility in Denmark https://newsweb.oslobors.no/message/563213

Martin Sichelkow, Eurazeo’s Managing Director of the Infrastructure team, added:

"We are proud to be part of it and hope it is the start of a longer and wider collaboration with Quantafuel.”

ABOUT EURAZEO
Eurazeo is a leading global investment company, with a diversified portfolio of €32 billion in assets under management


VI VENTER PÅ: Oppstart linje 3, Skive, end Q2. KUN DAGER edit: Startet 30. juni
Redigert 19.07.2022 kl 19:29 Du må logge inn for å svare
Volume
06.07.2022 kl 10:47 2736

Er det ikke varmt arbeide så behøver du ikke kjøle ned pyrolyseovnene. Husk det er ikke prosessen som skal moditifseres, men «utilities». Et nytt rør skal legges fra et punk og til ett annet punkt hvor begge punktene ligger utenfor prosessen. De har allerede lagt et rør frem til linje 3. Jeg går da ut ifra at dette røret kan brukes som samlestokk og at det allerede er påmontert stusser for tilkobling av rørene til de øvrige tre ovnene. Da gjenstår det bare å trekke rør fra samlestokken og frem til brennerne eller gassrøret som fører frem til brennerne. Verre er det ikke.
Redigert 06.07.2022 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
Bulldog
06.07.2022 kl 15:02 2611

Fra miljøgodkjennelsen Esbjerg:
Pyrolysegas frasepareres nedstrøms i pyrolyseprocessen, renses og tilbageføres til gasbrænderne på pyrolyseovnene og anvendes som energikilde til opvarmning af processen. Inden afbrændingen renses pyrolysegassen i gasskrubber i en vandig opløsning af kaustisk soda (natriumhydroxid), som gassen bobler igennem, hvorved indholdet af svovlforbindelser reduceres kraftigt.


Som supplerende energikilde anvendes naturgas, der benyttes til opvarmning og opstart af pyrolyse-proces. Brændselsforbrug af naturgas forventes at udgøre op til 500 kg naturgas/h.

Der er søgt om at brændere fyres med pyrolysegas eller naturgas.

Linje 1 + 2 produserer ca 10% NCG gass i dag. Hva de bruker denne gassen til nå er ukjent. . Dermed trengs det ingen stans for å få dette til å fungere. Det er i så fall utstyr utenfor pyrolyseovnene som må oppgraderes.
Olin
06.07.2022 kl 15:12 2643

Enig. Det ser meget mørkt ut for selskapet.
Jeg tror dette ender med katastrofe og at de må legge ned anleggende i Skrive og Kristiansund. Videre vil Esbjerg bli skrinlagt og Sunderland likeså. De vil da også måtte selge seg ut av Geminor. De har allerede så store problemer at jeg tror snart BASF og Lego-familien vil trekke seg ut av selskapet. Synd siden de har jobbet med dette i mer en 10 år og når de endelig kom i gang så gikk det til helvete. Heldigvis kan vi trekke av tapet på skatten :)
Volume
06.07.2022 kl 15:28 2613

Den observante leser vil her få med seg at når pyrolysegass erstattes med NCG så blir denne gassen frigjort til annet formål dvs kondenserer til olje og øker derved inntekten til selskapet. Bra løsning.

For Flåklypa ja, men ikke i den virkelige verden hvor man må forholde seg til HMS og strenge prosedyrer ved en hver modifisering. Vi kjenner jo til at med denne type teknologi så skapes det eksplosive gasser hvor det har vært flere stygge ulykker hos andre som ikke har fulgt prosessen og det dette caset trenger minst av alt i den situasjonen de nå befinner seg i er en eksplosjon for da hadde det for alvor vært kroken på døra.

Skjønner ikke vitsen med å ikke ta utgangspunkt i realitetene - en ting er å lure seg selv, men man lurer også andre ved å ikke forholde seg til nettopp realitetene. Selskapet har jo innrømmet at de learn as they goes så om man har lest meldingene så skjønner man at de ennå ikke har en teknologi som er fullt oppe og går noe som tilsier flere modifikasjoner undervegs og det er det som er utfordringen og som har skapt usikkerheten - en usikkerhet som vil forbli frem til de kan bevise noe annet og akkurat det gjenstår og se ...

Det er når man er gått tom for adekvate motargumenter at man begynner å dele innlegg som dette. Det handler jo ikke om himmel eller helvete for verken Kristiansund eller Skive, men det handler om lønnsomhet. De av oss som har investert i caset gjorde jo det med håp om en avkastning på investeringen og for å kunne få det så må teknologien fungere optimalt med stabil prod og volumer opp mot design noe som har vist seg å være langt mer utfordrende enn noen kunne forutse og uten det så vil ikke caset være profitabelt og ekspansjonsplanene må legges på hylla. Kristiansund og Skive kan eventuelt fortsette som et subsidiert R&D case hvor staten vil holde liv i det så lenge de prosesserer plast eventuelt og så lenge det er behov for det er ikke til å stikke under en stol at jo lengre Qfuel har utfordringer jo nærmere kommer konkurrentene med en bedre teknologi som faktisk fungerer - det er en reell risk hvor ingen investorer er gift med caset Qfuel det være seg Lego, Vitol, BASF eller andre. De kjøper oljen så lenge Qfuel klarer å produsere den kvaliteten de forlanger, men de vil ikke være interessert i å investere videre i en ekspansjon så lenge teknologien ikke fungerer optimalt og vil heller investere i andre case som kommer opp med en teknologi som fungerer - det er livets harde realiteter - take it or leave it ... ;)
Volume
06.07.2022 kl 20:21 2542

Jeg tror du ikke helt forstår dette. Det er riktig at dersom du skal utføre arbeider i en ex sone, så er det regler å forholde seg til. Men her skal de ikke utføre arbeider som berører pyrolyseprosessen. De har jo jobbet og mekket på linje 3 som er nærmeste nabo til linje 2 uten at det har medført at denne er nedstengt så vidt jeg har oppfattet. Så hvilke realitet er det du sikter til?
oivindl
06.07.2022 kl 20:36 2538

Rischioso har selvfølgelig ingen kunnskap om disse anleggene spesielt eller fagområdet generelt.
Det har han vist med kommentarene han har gitt.

Du snakker om mekking på en linje som er nedstengt - altså linje 3 og det er jo ikke noe problem. Problemet kommer når det skal mekkes på linje 1 og 2 som nå er i prod og de må stenges ned når de skal mekkes på - en liten, men betydelig forskjell for da får man ytterligere nedetid på linje 1 og 2 - en nedetid som ikke tidligere var inkludert i den estimerte produksjonen for 2022 derav mitt bet om at de igjen vil skuffe når det kommer til stabilitet og volumer i tillegg til at de ikke vil klare å få overskudd fra prod i 4 kvartal som tidligere estimert da dette henger naturlig sammen - egentlig ikke mer komplisert enn som så .. ;)
Redigert 06.07.2022 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Volume
06.07.2022 kl 21:00 2553

Prøv å forstå. For å koble på et rør for NCG på gasstilførselsrøret behøver man ikke utføre arbeider på pyrolyseovnen eller andre prosesstrinn.
Du sier også i flere innlegg at de ikke har stabil drift for tiden. Hvor har du det ifra?
Olin
06.07.2022 kl 21:09 2568

Du koker det ned greit og kunne teoretisk være et utfall.
Når QFUEL nå har fått en investor med på Esbjerg så er det etter en grundig gjennomgang og lang prosess. De har hatt en gjennomgang på teknologien, gjennomgang på plastkvaliteter både ift feedstock Skive og fase 2 Esbjerg, gjennomgang på tilgangen på plast, økonomi, and what have you. De har etter alt dette valgt å stå for 50% av Esbjerg investeringen.

Det er helt legitimt å ikke tro på caset og stille kritiske spørsmål. Jeg har tilgang på kilder i bransjen og vet at det ikke er tema om teknologien fungerer. Det er mekaniske utfordringer som de jobber rundt og som vil bli forbedret i nye anlegg. Tilgang på plast og avsetning, videre økonomi er jeg ikke bekymret for. Der myndighets reguleres varestrømmene til QFUEL blant annet gjennom nye omfattende avtaler med store produsenter. Det gjøres "as we speak". Geminor står for den delen av jobben. Geminor har i flere år vært største eksportør av RDF fra UK, og har tilgang på hele det europeiske markedet for avfall gjennom reine plast selskap og direkte fra leverandører og sorteringsanlegg.

Jeg kan kun snakke for meg selv, og har kun valgt å øke eksponeringen i selskapet.
Meldingen som kom denne uken var godt ment, men var forferdelig dårlig kommunisert.

De fleste reagerer på økte energi kostnader, men det er jo ikke noe nytt. De bekrefter kostnadene og sier samtidig at de tar konkrete grep ift dette. BASF avtalen er jeg helt overbevist om at de vil få reforhandlet. Jeg har selv reforhandlet større industrikontrakter og det er ikke uvanlig med klausuler som omfatter reforhandling dersom store og uforutsette endringer i markedet. Det vil vi få vite mer om etterhvert.

Akkurat når det gjelder konkurrenter så hører jeg absolutt NULL om det i markedet. "Pryme" selskaper kan lage Naphtha, slik som de har gjort i Asia siden nitten pil og bue, MEN de er ikke godkjent som materialgjenvinning. Det er en essensiell forskjell. Det ble et langt innlegg, men av denne grunn tror jeg at QFUEL er et selskap som kan gi en enorm avkastning dersom man er inne tidlig slik som nå og holder på aksjene noen år. Amén
Redigert 06.07.2022 kl 21:12 Du må logge inn for å svare

Fornektelsen gjør deg blind - jeg kan ikke gjøre annet enn å dele. Din oppgave er å forstå det som blir delt - det er det ingen andre som kan gjøre for deg ...

Se der ja - det var noe annet det - det er slike innlegg som inviterer til gode diskusjoner. Sitter pt litt opptatt på annet hold, men kommer tilbake på denne senere.
Volume
06.07.2022 kl 21:45 2545

Forstår du det som du deler? Tror ikke det. Virker som du ikke har tilstrekkelig bakgrunn til, med egne ord, meddele problemstillinger knyttet til tekniske forhold. Ha en fin aften.
Bulldog
06.07.2022 kl 22:18 2521

Igjen fra miljøgodkjennelsen Esbjerg:

Procesbygning på ca. 7.400 m2 fordelt på 2 separate bygninger, der indeholder 16 parallelle pyrolyseovne forsynet med gasbrændere til opvarmning.

Energianlæg: 16 gasbrændere med hver en maksimal indfyret effekt på 1,2 MW

Brændsel i brændere: Der må fyres med følgende brændselstyper: Naturgas og produceret pyrolysegas.

Det er dual fuel brændere, som ligeledes anvendes til kedelanlæg.

Konklusjon: 16 linjer med 16 dual fuel brennere.

Skive 4 linjer med 4 dual fuel brennere.
De kan sjalte naturgass og non-condensable gas (pyrolyse gass) som de vil.

Rischioso, hvorfor skal de koble ut linjene for å oppgradere?

Overtrykksventiler med etterfølgende flaring av gass var jo myndighetskrav før linje 1 + 2 ble satt i drift uansett gass som brukes.
Redigert 06.07.2022 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Volume
07.07.2022 kl 06:15 2397

Takk for opplysningen Bulldog. Her står det svart på hvitt. Nå kan denne «ballen» legges død.
Vetle
07.07.2022 kl 06:51 2429

Hei Olin
Takk for et saklig og objektivt innlegg om Qfuel.
Folk som jobber med noenlunde det samme som Qfuel, minus raffineringen, forteller meg at de sliter med pumper hvor plasten "kladder" seg og pumpemotorene brenner. De skal ha et forbruk der de må løse snarest, da disse pumpene ikke er billige, og de er på saken.
Pryme, som du nevner, har en "enklere" løsning hvor for eksempel raffineringen er satt vekk til samarbeidspartner Shell. De har og en litt annen forretningside om hva de vil gjøre med plast problematikken enn Qfuel, som bygger opp selv til håndtere mest mulig av samlebåndet fra A til Å i sin filosofi.
Qfuel " biter litt stort" som vedkommende uttalte seg, men lykkes de vil dette gagne aksjonærene meget. Trolig trengs mer tid til dette enn mange her på forumet finner interessant å investere i akkurat nå.
Jeg sitter på begge hestene og lar " fagfolkene " og ingeniørene ta seg av problemstillingene og kommende utfordringer som vil måtte komme.
Dagen pris på begge disse selskapene er meget normal sett i lys av hvor de er i utviklingen. Tidligere kurser var lite gjennomtenkte og realistiske sett fra et nøytralt ståsted. Skulle de lykkes, som undertegnede håper på, vil vi nok se en tilnærming mot nevnt kurser, men da er du og jeg minst 2 år eldre.
Ha en fin sommer folkens!
Vetle

Forum er full av selv utnevnte eksperter som taper penger. Trist men sant.
Volume
07.07.2022 kl 10:20 2253

De taper ikke penger med mindre de selger til lavere pris enn de kjøpte.
Tror du på at resirkulering av plast har noe for seg og er en fremtidsrettet trend så selger du ikke. Du kjøper.
God helg.
Strategi
07.07.2022 kl 11:00 2189

Så lagt er det shortsiden som tydeligvis sitter med makten her, det er pr. dato for lite interesse og kanskje for stor usikkerhet rundt selskapet.

Nå er det opp til Quantafuel å bygge ny tillit samt titte litt på hvordan selskapet kommuniserer mot markedet på generell basis samt aksjonærer som tar kontakt med selskapet.
At det ikke er inngått forhandlinger om pris er også negativt.
Kommunikasjonen har store brister og dette skaper tydeligvis stor usikkerhet, men har ikke nødvendigvis så mye med det underliggende å gjøre.

Hvor langt ned de klarer å presse denne er jeg usikker på, ser man på siste dagers nedsalg ser det ikke bra ut.
Redigert 07.07.2022 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
Olin
07.07.2022 kl 13:55 2070

Greit oppsummert og støtter deg her! Man må nok ha litt horisont på investeringen, og samtidig håper jeg QFUEL går i seg selv i måten de kommuniserer på. De mener det nok vel, men har ikke forstått hvordan markedet forvalter informasjonen de deler. Teknisk sett er det nok mye som må jobbes med, men jeg er ikke i tvil om at de vil lykkes. Årsaken til det er at bransjen trenger disse løsningene, og i avfallsbransjen skjer utviklingen svært raskt.
Strategi
07.07.2022 kl 14:12 2055

an må sannsynligvis forvente at dette fallet kan fortsette en en stund , selv om det for mange (ikke minst meg selv føles urettferdig) i forhold til hvor vi mener kursen burde vært.
Noen ganger må man forholde seg litt til realitetene og ta et tålmodig steg tilbake og avvente på positivt nytt som kan hjelpe kursen videre opp.

Nye 2k til 11,81. Når blodet flyter i gatene skal du kjøpe var det en meget rik og klok mann som sa. På sikt dvs om et par år så vil vi alle le hele veien til banken. Håper virkelig ikke BASF eller andre kjøper opp Quantafuel for knapper og glansbilder. Fortsetter nedgangen går alle feriepengene rett inn i aksjer hos Quantafuel.

Velkommen etter, Strategi! Meget klok innlegg. Endelig kan du forholde deg til realiteten.
Realiteten er at alle aksjonærene har fått juling for at noen kan tjene seg rikt!
Jeg føler med dere. Det er ikke så lett å se at formuen krymper seg betraktelig

Ja noen må gi penger til det tapssluket her!
Takk for at du hjelper til å holde QF i liv
Olin
07.07.2022 kl 16:45 2086

Jeg håper noen skriver til ledelsen, eller at ledelsen plukker opp signalene fra markedet. Hadde de kommunisert at linje 3 var i gang hadde vi sett aksjen opp 10-20%. Men de er så urutinert at de snakker om energi kostnader i samme melding. Det kunne de tatt ved halvårs rapportering.

De må skjerpe seg. Meldingen om lekkasje var også totalt feilslått og viser at de kan lite og ingenting om å være på børs

hehehhe, ja dette viser jo hvor peiling du har. DU tror at pengene jeg kjøpte for i dag blir brukt av Quantafuel:-) hahahahaha. Fantastisk.

Olin, det er ingen tvil om at selskapets ledelse bør ta seg noen timer med kommunikasjon og formidling. Trist at de gang "bommer" med info til markedet. Heldigvis er de bedre på forskning og utvikling. Aksjekursen bryr de seg "aldri" om, de skal bygge et selskap og alt de kan påvirke er nettopp dette. Aksjekursen kan de ikke bestemme. Markedet kan de ikke bestemme, men det de gjør for å bygge et solid selskap vil på sikt gi store verdier til sine aksjonærer. Derfor benytter jeg meg av muligheten til å kjøpe på kurser jeg mener er meget rimelig. Kursen kan dette enda lenger ned og jeg vil fortsette å kjøpe aksjer helt til alt håp evt er ute. Jeg tror enormt på teknologien, markedet og fremtiden til Quantafuel. De bil bli en av de virkelig store playerne innenfor sitt felt.
Volume
07.07.2022 kl 18:15 2042

Ikke lurt å sluntre unna en ferie pga noen aksjer. Ta deg en god og sikkert velfortjent ferie.
Redigert 07.07.2022 kl 18:29 Du må logge inn for å svare
Volume
07.07.2022 kl 18:18 2047

Nå vel - formuesskatten krymper med den, så noe positivt blir det ut av dette.
Volume
07.07.2022 kl 18:25 2039

Ja klønet melding etter min mening. Det burde holde lenge med melding om at linje 3 var innfaset og i kommersiell drift og at produksjonen derved var øket med 50%. Økte kostnader og inntektsaktiviteter hører heller hjemme i en Q2 presentasjon senere.
hatitchi
07.07.2022 kl 19:41 1984

Her var det mye idioti å spore - og det fra en av de jeg har ansett som oppegående.

Gå rundt og sutre over at selskapet kommer med informasjon som markedet burde ha fått informasjon om for LENGE siden - selskapet skal melde "gladnyheten" om at linje 3 i drift, men først etter avsluttet Q3 skal de få vite at driftskostnadene økte med nærmere 50 %/ikke var nok til å skape positiv cash flow? Du kan jo spørre deg selv hvor grønt selskapet er når det gjør krav på fossil energi. Hvor mange investorer visste at pyrolysereaktoren utelukkende ble varmet opp med naturgass?

Og riskoker:

Du fremlegger to negative moment, nemlig 1) at selskapet guider dårligere lønnsomhet og 2) må redusere produksjonsvolum for 2022 fordi de skal oppgradere de minst lønnsome/ulønnsomme linjene senere i høst. Ser du ikke hvor dum du høres ut?

Du skal nå maksimere følgende funksjon

R = I - FK - VK

Du står foran følgende valg (A = 3/3 linjer i drift, B = 1/3 i drift)
A: I - VK - FK
B: 0,33*(I - VK) - FK

Anta nå at I < VK; hvilket alternativ hadde du valgt? Ergo, QFUEL burde bare shutte down linje 1 og 2 asap, og fått alle over på NCG. Det var dagens lektyre innen bedriftsøkonomi. (Vår venn i avfallsbransjen kan forklare de uinnvidde hvorfor de fortsatt velger å produsere på linje 1 og 2).
Olin
07.07.2022 kl 19:58 1955

Helt enig med alt du skriver. Vi kan se på dette som en mulighet. Altså at selskapet er så klossete på informasjon at vi kan få kjøpt aksjer rimelig. Det fundamentale vil hente inn kursen til slutt.

Jeg ikke i tvil om at de vil lykkes. Det de driver med er så ekstremt riktig og de er tidlig ute. Seinest i dag så jeg at Ragn-Sells hadde plassert ut egen container for plast. Det er nytt og da kommer resten av markedet etter. Geminor jobber på spreng med å produsere bio RDF som betyr at de tar bort plasten. Det kommer til å fly dette, men akkurat nå sliter de med kursen mest pga manglende kompetanse om kommunikasjon som børsnotert selskap.
Redigert 07.07.2022 kl 20:19 Du må logge inn for å svare
Volume
07.07.2022 kl 19:59 1962

Du sier at driftskostnadene økte med nærmere 50%. Hvor har du det ifra? De sier at kostnader på strøm, gass, råvarer samt deponering er gått opp, og vil derfor reforhandle salgsavtale med siktemål å få bedre marginer. De kunne vel vente å meddele dette til ny pris på oljen var avklart slikt at vi kunne forholde oss til konkrete tall.
oivindl
07.07.2022 kl 20:09 1945

"Du kan jo spørre deg selv hvor grønt selskapet er når det gjør krav på fossil energi. Hvor mange investorer visste at pyrolysereaktoren utelukkende ble varmet opp med naturgass?"

Her kommer EU oss til unsetning:

"EU-parlamentet sier ja til å «grønnmerke» gass"
https://e24.no/olje-og-energi/i/z7aOb1/eu-parlamentet-sier-ja-til-aa-groennmerke-gass
hatitchi
07.07.2022 kl 20:20 1928

Lykke til med å få konkrete tall fra selskapet. Hva er f. eks. dagens salgspris?
Volume
07.07.2022 kl 20:53 2019

Den ble opplyst i en presentasjon av Q. Husker ikke hvilken. Men noen her husker det nok fordi det ar hvert et tema her også. Ha en fin helg.
hatitchi
07.07.2022 kl 21:28 1975

I kvartalspresentasjonene har de også nevnt at de er selvforsynt med energi. Hvorfor skal man da ta prisen de oppgir for god fisk?

Inntektene og solgt mengde ila. Q1 indikerer en salgspris på 700 USD/t. Men de nevner 1000 USD/t til grunn i kalkyler som de viser på fremtidige fabrikker.