Awilco og LNG-markedet mot 2025

Lynmann
31.03.2022 kl 23:09 58321


Konfirmanten fekk ikkje pengar i fjor, men noko mykje betre - aksjar i Awilco - til kurs 2,87. Delvis er det den innsiktsfulle delen av forumet å takka for dette. Første kjøp kom før sommaren på kr. 1,95. Mange takk!

Denne tråden er eit forsøk på å samla faktabasert informasjon. Respekt for profesjonelle analytikarar skal ein ha, men også dei tek feil. Heller ikkje analytikarar kan spå vinterværet i Asia. Når det gjeld den kortsiktige utviklinga i LNG-markedet, er FLEX LNG med sine 13 skip ein verdifull indikator. For den som pushar hardt på dagleg basis – aksjonærane i ALNG må vera dei mest nervøse på heile børsen - er det verdt å følgja med på korleis New York avsluttar dagen. www.barrons.com/market-data/stocks/flng

For oss vanlege folk, kjem ein langt gjennom å følgja Fearnley sine oppdateringar på vekesbasis.
Fearnleys Weekly Report (fearnpulse.com)

Det var den som løfta begge aksjar kl. 15.30 i dag. Under pågåande kontraktsforhandlingar for leiinga i Awilco, må det vera fantastisk å få stadfesta nivået på vel USD 100.000 pr dag!
Spørsmålet er: Kva forutsetningar må slå inn før ALNG når 10 kroner? Selskapet må vurderast til 1,3 milliardar kroner - dette for eit selskap med ei (tidlegare) problematisk milliardgjeld.
Lynmann
31.03.2022 kl 23:11 27063

I ein annan tråd på forumet gjer helge11 god greie for selskapet sine kostnader og inntening på dagens rate usd20k pr dag over break-even. Bra jobba av Storhjell & co i Awilco som oppnådde USD 21 millionar som resultat for 2021. Dei ligg konservativt an til å toppa 2021-suksessen med usd 10M i 2022. På kurs kr. 6.75 er selskapsverdien 895 millionar kroner. Dollarkurs kr. 8.75 og eit overskot på conservative 31 millionar dollar i 2022 vil gi ein P/E = 3,3. Prisen for selskapet tilsvarar vel 3 års inntening! Røvarkjøp, med andre ord. Ein aksjekurs som går opp til 10 kroner, betyr ein P/E på under 5. Har du tru på at desse 9 år gamle båtane kan segla inn dagens inntening gjennom dei komande 5 år?

Til samanlikning er dagens P/E for Flex sine heilt nye båtar på ca. 9, med ei blanding av langsiktige og kortsiktige kontraktar. Dette er skip som vil rusla og gå til 2050 der endå eit sett med strengare krav til utslepp slår inn.

Joe Biden ga markedet håp om meir gass til Europa framover,
www.offshore-energy.biz/u-s-and-eu-seal-the-deal-for-lng-supply-as-europe-seeks-to-cut-russian-energy-ties/

men han har ikkje gass å levera. Kva kan dei amerikanske eksportørane stilla opp med? Lite! 1.mars fekk Louisiana sitt fjerde anlegg i drift.
www.offshore-energy.biz/1st-calcasieu-pass-lng-cargo-to-go-to-jera/
Forventa nivå på LNG-leveransar i 2022 er 5 millionar tonn, mens årskapasiteten for anlegget Calcasieu Pass er på 10 mill tonn eller ca. 150 turar (edit). Til samanlikning sende USA ut 101 skip med LNG i januar. WilPride har akkurat ført eit lass frå Lake Charles i Louisiana til Dominikanske republikk.
www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:312491/mmsi:258703000/imo:9627966/vessel:WILPRIDE

Sjølv om ikkje Joe Biden og USA kan levera meir gass i 2022, kan han likevel senda nokon byråkratar til Venezuela og Midt-Austen for å påvirka fleire leveransar til Europa. Konklusjonen er uansett at leverandørsida har lite ekstra gass å tilby i 2022, sjølv om vårt anlegg på Melkøya er i ferd med å starta opp igjen etter brannen for halvanna år sidan.
Då er neste spørsmål: Av dei 642 LNG-fartøy i markedet ved utgangen av 2020 (Lloyds opererar med meir realistiske 610)
GIIGNL_Annual_Report_November2021.pdf

-kor mange skip er disponible for LNG-transport på verdensbasis i åra framover?

Redigert 05.04.2022 kl 23:58 Du må logge inn for å svare
Lynmann
31.03.2022 kl 23:16 27008

Tre forhold som påvirkar antal skip disponible på verdensbasis:

1. Verftskapasiteten for nybygg er sprengt. Iflg. Rystad Energy burde markedet tilførast ca. 60 nye skip pr år, i det minste gjennom 2025. Eksempelvis må japanske Mitsui venta til 2024 – 2026 for å få levert 6 nybygg. www.mol.co.jp/en/pr/2022/22004.html

2. Nye omfattande miljøkrav ventar 1.januar 2023.
-250 av den eldste generasjon LNG-skip vil møta begrensningar allerede ved årsskiftet. Haugesund har dei siste 5 år sett Gulf Energy liggja i opplag i Karmsundet. Opprinneleg design i Moss, bygd i 1978 saman med søsterskipet Bering Energy, som forsvann frå Karmøy for eit par år sidan.
-150 nyare skip tilhøyrer ein klasse som ikkje møter strenge miljøkrav før i 2027. “Våre” to TFDE-skip, tri-fuel diesel-electric propulsion systems, tilhøyrer denne gruppa.
-200 skip av nyaste generasjon (inklusiv FLEX sine 13 skip) er skip med utslepp på under halvparten av den eldste generasjonen.

3. I tillegg kan ton-mile forholdet endra seg ved fleire turar til Europa. WilPride har iflg. Marine Traffic akkurat lagt ut frå Gladstone i Australia på 10 dagars tur til Kina. Fartsgrense på 12 knop som følgje av nye miljøkrav til dei eldste skip, kan forlenga denne turen med 50 prosent samanlikna med våre skip. Kostnaden på ein “kort” tur kan auka med 200.000 dollar. Les gjerne: www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/a-rystad-energy-investigation-how-a-push-to-reduce-lng-vessel-emissions-leaves-the-planet-worse-off/

Så. Kva tenkjer me om 2023-24, med ganske så begrensa tilførsel av ny LNG?
Lynmann
05.04.2022 kl 23:57 26716

WilPride er tilbake i Texas, etter kort tur til Dominikanske Republikk.
www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:312491/mmsi:258703000/imo:9627966/vessel:WILPRIDE
Frakt over korte distansar betyr behov for færre skip. I år kjem Tyskland og Europa til å jekka opp prisane på gass. Mange lange transportar frå Gulfen til Asia går tapt, til fordel for Europa. Halvparten så lang reise reduserar behovet for skip til det halve!

For USA-eksporten sin del kan dette i praksis bety behov for 25 færre skip.
Kva med nybygg og hogging av gamle?
53 nybygg kom til i fjor. I år får Awilco, Flex og Cool (8 båtar) konkurranse av 27 nye LNG-skip, i 2023 nye 43 skip. Av dei 86 båtar som vart bestilt i 2021, er eit amatørtips 35 nybygg for levering i 2024.
Kva med den rekordstore ordren på 86 skip som rederia plasserte i 2021?
Kapasiteten er sprengt. Dei 9 største produsentane, hovedsakleg plassert i Kina, Sør-Korea og Japan, står for 3 av 4 nybygg på verdensbasis. Etterspørselen etter containerskip har vore rekordstor, 39 million dwt iflg. franske BRS:
“Containerships orders jumped by more than 300% in 2021.”

Derfor betyr ordre i 2022 venting til slutten av 2025 for levering. For oss er det verdt å registrera at store aktørar i markedet bestiller i dag - for levering i 2025 og 2026!
www.maritime-executive.com/article/brs-shipbuilders-can-look-forward-to-a-supercycle-boom

Kva med opphogging?
16 skip i 2020 og 18 i 2021. Med fallande spotprisar i vente, har nokon sett prognoser for skrapping i 2022?
“The Container and Gas markets look to stay strong, and it may not be until 2023 that a real increase in Container and Gas scrapping is observed.”
www.hellenicshippingnews.com/vv-704-vessels-were-sold-for-scrap-in-2021/

Med hensyn til aksjekursen, må våre skip ha fleire oppdrag!
Kan Joe Biden oppfylla sine løfte?
Amerikanarane opererar med 9.8 Bcf/d levert i 2021.
Billion cubic feet per day. Enkelt multiplisert med 10; dette tilsvarar 98 milliardar kubikkmeter på årsbasis. Noko slikt som 1.050 turar. Eksakt var det faktisk 1.053, av ca. 6.000 turar på verdensbasis.
USA passerar Australia som eksportør i år.
Anslag 2022: 11.5 Bcf/d
2023: 12.2
2024: 16.3
www.bicmagazine.com/industry/natgas-lng/us-positioned-worlds-largest-LNG-exporter-EIA/
Utover USA sitt behov for gasseksporten i 2021, kan dei ha behov for 16 ekstra skip i år, 24 fleire neste år og 50 fleire i 2024. I tillegg lovar italienske ENI, Shell og Total meir gass til Europa. Men når?
Qatar kjem også med 33 nye milliardar kubikkmeter gass, ca. 500 turar, men ikkje før 2026. Eit behov i storleiken 50 ekstra båtar. ENI kan få behov for ca. 20 skip:
"Eni could supply 15 million tonnes per year of liquefied natural gas (LNG) by 2025, based on boosting production from Congo, Angola, Egypt, Indonesia, Nigeria and Mozambique."
UPDATE 4-Eni pledges more gas for Europe to help cut reliance on Russia | Reuters

-Mozambik er midlertidig stengt ned på grunn av intern uro, men kan koma i drift igjen i 2023. Kapasitet: 3,4 millionar tonn, på nivå med Melkøya som er i ferd med å starta opp igjen etter brannen for halvanna år sidan.
Kva med USA, vil dei oppfylla eigne prognoser?
Absolutt! Fordi:
“U.S. Department of Energy have additionally approved another 10 U.S. LNG export projects and capacity expansions at three existing LNG terminals—Cameron, Freeport, and Corpus Christi—totaling 25 Bcf/d of new capacity.”
Med dei høge prisane amerikanske investorar vil oppnå gjennom investeringar i gass, vil det utvilsomt koma ei rekkje positive investeringsbeslutningar i år. Det garanterar kapitalismen!
Så gjenstår meir finrekning på det langsiktige perspektiv...
Lynmann
14.04.2022 kl 00:00 26378

Kortversjonen: Her følgjer litt gpp som marginalt løfter USA sitt eige estimat basert på 11.5 bcf/d for 2022-eksporten. USA er godt i rute på kort sikt med i gjennomsnitt 24 LNG-transportar pr veke. www.eia.gov/naturalgas/weekly/ Dette kan auka til 26-27 pr veke mot slutten av året,
www.ogj.com/pipelines-transportation/lng/article/14248195/cheniere-gets-doe-approval-for-expanded-lng-exports
og med ein større andel av transportane som må gå den dobbelt så lange veien til Asia. Mot 2026 vil USA og Qatar løfta eksporten av gass via sjøveien betydeleg. USA aleine med enorme 120 millionar tonn pr år, Qatar 33 mtpa. Til saman som Russland sin eksport til Europa i dag.
www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/u-s-holds-world-s-top-lng-exporter-spot-on-europe-energy-crisis


Den industrielle stormakt bevegar seg raskt med utsiktene til superprofitt på europeiske gassprisar. Nye LNG-anlegg kan poppa opp i USA på halve tida. Politikarane instruerar Department of Energy til å leggja til rette, som i tilfellet for det største anlegget:
-Senator Bill Cassidy announced the DOE will grant an export license to the Sabine Pass terminal. This license will allow the facility to increase the exportation of LNG to U.S. allies who are experiencing energy shortages.
www.offshore-energy.biz/sabine-pass-approved-for-extra-lng-exports-amidst-energy-crisis/

For dei store leverandørane er makroperspektivet enkelt: Ein større andel av befolkninga på kloden vil ta del i velstandsveksten. Med ein vekst i befolkninga frå 7 til 9 milliardar, er det forventa ein vekst i energibehovet på 50%. Slik er det ikkje rart at Kina og India inngår avtalar om gassleveransar til 2040.

På lista til Det amerikanske energibyrået over godkjente prosjekt,
"U.S. large scale approved liquefaction facilities not under construction"
var det ved årsskiftet 15 anlegg som “kun” mangla finansiering. Investeringsbeslutning er no på plass for to anlegg viktige for oss som meiner at gass bør fraktast sjøveien..

Mange fleire investeringar vil følgja etter på noværande prisnivå.
Som ein av dei amerikanske sjefane seier: Businessen er interessant når du kan levera ei vare på kaia i Texas til kostnad $4 pr mBtu og deretter oppnå det ti-dobbelte i Europa! Kostnad levert europeisk havn: $9 pr mBtu.
www.tradingeconomics.com/commodity/natural-gas
-4 dollar per mBtu; million British thermal units? Over there lærer dei at 1 Btu er mengden som skal til for å heva temperaturen av eit pund med vatn med ein grad Fahrenheit. Derimot lærer dei ikkje at ein million Btu tilsvarar 293 kWh.

Mot energiprisane i Europa er produksjonskostnaden i USA fantastisk. Det kostar amerikanarane ca. 10 øre pr kWh å ta opp, prosessera og frakta gassen i røyr til eksempelvis Cheniere Energy sitt komande 7 milliardar dollar anlegg i Corpus Christi! Sjefshøvdingen i Cheniere Energy, Jack Tusco:
www.youtube.com/watch?v=SdIhT08LSBw

-Det har gått ein månad sidan EU beslutta å redusera importen av russisk gass frå 150 til 50 milliardar kubikkmeter i inneværande år og vidare til null i 2030. I perspektiv skal Equinor levera 5 mrd ekstra på årsbasis, når Melkøya kjem i drift igjen i mai. Joe Biden har lovd Europa 15 milliardar m3 ekstra. Uavhengig av politiske og økonomiske konsekvensar av lite gass og høge prisar, er vårt perspektiv den ekstra tilførsel av gass, levert med båt.

Det i Norge altfor ukjente Fortune har anbefaling på energiaksjar. To av desse er svært sentrale for oss her inne - som meiner at den aller beste gassen er den som er transportert sjøveien. Kven vil ha ekkel gass i røyr frå Putin..

Fortune sine anbefalingar inkluderar Cheniere, nr 328 på Fortune si liste over dei 500 største selskap, samt Tellurian.

http://www.fortune.com/2022/03/15/5-energy-stocks-to-buy-now-cheniere-sempra-woodside-golar-tellurian/

Cheniere Energy er grunnlagt basert på behovet frå europeiske utilities. Bak eksisterande anlegg er det investert 38 milliardar dollar over 9 år. Cheniere er nest største eksportør globalt, aller størst i USA og står for 8% av all gasseksport.
www.nordnet.no/market/stocks/16117310-cheniere-energy

Cheniere prosesserar 7 milliardar kubikkfot pr dag. (Hugs at 7 milliardar kubikkfot pr dag er enkelt å rekna om: 70 milliardar kubikkmeter pr år.)
Selskapet skipar ut to laster pr dag til Europa. Eksisterande produksjon er selt fram til 2040. Dei høge prisane vil gjera at utviklinga av ny produksjon vil gå raskare enn forventa, berre eit år tilbake i tid.

«Cheniere established industry records for bringing new liquefaction units online ahead of schedule and is the fastest company to produce and export 1,000 cargoes of LNG.”
www.cheniere.com/about

Tellurian.
www.nordnet.no/market/stocks/16663867-tellurian
Eit relativt nytt, men svært ambisiøst selskap som skal byggja LNG-infrastruktur for 25 milliardar dollar. Driftwood LNG er eit anlegg nær Lake Charles i Louisiana for eksport av 27.6 mtpa, millionar tonn pr år.

Freeport LNG.
Avslutningsvis må i tillegg til Cheniere Energy og Tellurian nevnast Freeport LNG. Selskapet eksporterar 15 mtpa. 4 båtar pr. veke. Boss Michael Smith peikar på eit viktig poeng: I år har kundar i Asia tillatt at 3 av 4 båtar har gått til Europa med gassen - på grunn av profitten, men primært på grunn av den milde vinteren i Asia. Vert neste vinter kald i Asia, vil denne andelen igjen gå til Asia. Som betyr dobbel så lang reise. Behov for fleire skip!

Dei er verdt å sjå desse videoane med sjefane, inklusiv CNN-intervjuet med Kallekleiv i Flex LNG.
www.youtube.com/watch?v=bItajL7EDPQ
Lynmann
16.04.2022 kl 23:59 26071

Eit lite sidesprang for å illustrera samfunnsnytten av LNG-aksjonæren i eit breidare perspektiv!

Etter krigen samanlikna General Mac Arthur krigsinnsatsen til den norske handelsflåte med betydninga av ein million soldatar. I dagens krigstilstand i Ukraina og 9.april tilbakelagt forrige veke, er det på sin plass å minna om aksjonærane som investerte i M/T Haakon Hauan. MT «Haakon Hauan» – Wikipedia

Byggjenummer 465 ved Akers Mek, M/T Haakon Hauan, illustrerte innsatsen. Torpedert, reparert for deretter å frakta nok fuel over Atlanteren til å halda 500 av RAF sine fly i lufta i 1.000 timar.

Er det mogeleg å setja lasta til våre LNG-båtar i perspektiv?
Mengden energi som WilForce fraktar, 156.000 kubikkmeter gass i LNG-form tilsvarar ca. 870.000.000 kWh. 0.87TWh.
Ein kubikkmeter «vanleg» gass tilsvarar 11 kWh. Energien frå ein kubikkmeter komprimert gass LNG tilsvarar 6.820 kWh. Årsforbruket til ein gjennomsnittleg husstand er på 20.000 kWh.

Ein kilowatt er som 10 ljospærer à 100 Watt. Brenn desse i ein time har me forbrukt ein kWh, som også er den omtrentlege energi som går med til å køyra oppvaskmaskina.

Ein hk, hestekraft er definert som eit løft på 70 kilo, ein meter opp. Dette har ei tidsbegrensning: Løftet må skje på eit sekund for å kvalifisera som ei hestekraft. Vidare er 1 hk = 735 Watt. Og ein fysikklærar sa også at ein Watt er identisk med ein Joule. Så det..

Tilbake til den viktige oppvaskmaskina.
Når WilForce fraktar 156.000 m3 med gass, kan samfunnsnytten reknast på ulike vis. Ved hjelp av kapitalisten utvikla ingeniøren denne geniale innretningen. Køyring av oppvaskmaskina to gonger pr veke krev 100 kWh på årsbasis. Ein kostnad på 200 kroner ved ein straumpris på kr 2.- pr kWh. Fordeler me investeringskostnaden over 10 år, kostar ei vask 5 kroner, pluss 2 kroner i straum. Årskostnad: 700 kroner. Dagsløna til ein dårleg betalt jordbærplukkar finansierar teknologi som frigjer 200 timar.

Oppvaskmaskina kunne altså på årsbasis spart oldemor for 200 timar med trivielt arbeid. Når WilForce fraktar 156.000 m3 med LNG, tilsvarande 870.000.000 kWh, har ingeniøren og kapitalisten frigjort samfunnet for ein million årsverk med trivielt arbeid. Ein ledig kapasitet som fellesskapet betre kunne anvendt i form av arbeidet til lærarar, sjukepleiarar eller produktive plattformarbeidarar.

Samfunnsnytten av energien som Awilco sine to båtar tilfører gjennom 10 turar pr år, er altså utrulege 20 millionar frigjorte årsverk, som uttrykk for framskritt for I-land kontra U-land. Som uttrykk for effektivisering og utvikling samanlikna med oldemor si tid.

Avslutningsvis dei store linjene:
Norge har flaks. Utrusta med olje, gass og mange fossefall, er me no også i posisjon til å utnytta vindenergien. Russland har vist oss at me er forplikta til å avhjelpa Europa med rein energi.

I perspektiv kan heile den globale LNG-flåten på ca. 600 skip, pr reise frakta energi på nivå 600 TWh samla.
I Midt-Norge som inntill kort tid sidan hadde underskot på energi, tilfører Fosen Vind gjennom fem vindparkar ein årsproduksjon på ca. 2,7 TWh. Dette tilsvarar på årsbasis ein halv prosent av kapasiteten til den globale LNG-flåten, pr. reise.

Gjennom 5 utenlandskablar til Nederland, Tyskland og England er vår eksportkapasitet 3.500 MW. Teoretisk 30TWh eller 30 turar med moderne gassbåtar. Langt større mengder sender me via røyr til kontinentet, energi tilsvarande 1200 TWh, ein tredjedel av årsforbruket av gass innen EU, for å illustrera posisjonen Norge har som stormakt innen eit forretningsområde som aldri vil gå av moten: Energi. I 2019 eksporterte me (inklusiv linjene til Sverige) 12 TWh El totalt og importerte tilsvarande. (edit)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hoy-gassproduksjon-og-store-ringvirkninger-fra-norsk-sokkel/id2930619/

Ps. Det refererte Flex-intervjuet var på Bloomberg:
www.bloomberg.com/news/videos/2022-03-30/lng-market-is-extremely-tight-flex-lng-ceo-video
(korrigering 31.12 av ei feilrekning)
Redigert 31.12.2022 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
Lynmann
22.04.2022 kl 23:58 25584

Ei god veke, på tross av Awilco kurs i normal berg-og-dalbane stil.
Det er meir hyggjeleg med 50 øre opp enn ned. Nedgang medfører full mailboks med harselas, tacklingar i knehøgde på fotballtreninga og ein snekkar som ikkje vil fullføra jobben før kursen er oppe igjen.

1. Ei veke innen kontrakten går ut, bekrefta Fearnley i går det flotte nivået for eit års kontraktar på USD 105.000 pr dag, opp 7 prosent på ein månad.

2. Primært er det USA å stola på for veksten i LNG-eksport, forrige veke med 26 båtar ut:
"U.S. LNG exports increase by six vessels this week from last week."
www.eia.gov/naturalgas/weekly/

3. Meir viktig: Tidlegare har amerikanarane operert med følgjande tal for LNG-eksport:

2021: 9.8 Bcf/d
2022: 11.5 Bcf/d
2023: 12.2 Bcf/d

Som forventa har amerikanarane oppgradert estimatet for 2022. Denne veke kom nytt estimat på 12,2 Bcf/d, noko som kan verta ytterlegare oppgradert. Det same kan skje med 2023. Veksten på 0,7 Bcf/d, Billion cubic feet per day kan enkelt multipliserast med 10 for omrekning til kubikkmeter; 7 milliardar ekstra kubikkmeter på årsbasis. I omfang betyr den ekstra eksport eit halvt års engasjement for heile flåten til Flex og Awilco på 15 båtar. Røft rekna, litt avhengig av destinasjon. No går det meste til Europa. Med fleire leveransar som er forventa å gå til Asia mot vinteren, vert det behov for fleire skip.

Ellers er der alltid nokon utfordringar ute i den store, vide verda:

Cowid har i stor grad redusert aktiviteten i Kina, inklusiv Shanghai med store ringvirkningar. WilForce kom med last frå Gladstone, Australia til Zhoushan, 200 kilometer sør for Shanghai, men fekk raskt lossa og var på veg til Singapore 2 dagar seinare.

Flink kaptein? Han bomma på estimert ankomsttid Singapore med ein time. Få timar seinare hadde han bunkra og unngått dette problemet:
Singapore’s contaminated bunkers crisis grows - Splash247

WilPride har ein annen utfordring:
“At least 19 vessels were either moored or anchored off Houston as of Wednesday”
Port Of Houston Sees New High in Ship Count as Congestion Worsens In The US (gcaptain.com)

Etter 4 dagars tur frå Louisiania til Dominikanske republikk, er no WilPride tilbake utenfor Houston, ventande på 17.dagen. Flex Vigilant er i det same området med status «waiting for order», skal me tru Marine Traffic. Kan me alltid det?

I neste runde gjenstår å sjå kva Afrika kan tilby av meir-kapasitet på kort sikt. 5 milliardar m3 i år? Italienarane er på saka, men det er uansett små kvanta i 2022.
Lynmann
24.04.2022 kl 23:05 25280

Nesten halvparten av 785.650 aksjeeigarar fekk i fjor avkastning på investeringen i form av utbyte. Nokon av dei 378.412 personar som mottok utbyte på 65 milliardar kroner i fjor (ref. SSB tabell 11290), er å finna i kommentarfeltet her. Med 20 milliardar i skatt på utbytet er bidraget til finansiering av verdens beste velferdspakke stort. Takk! (Samtidig takk for 1600 visningar - det genererar meir babbel)

www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/eierskap-og-roller/statistikk/aksjer-og-kapitalutdelinger
Til samanlikning har det nye top management her i landet bestemt seg for å bevilga 3,2 av desse skattemilliardane til å løfta vanlege folk. Gjennom statsbudsjettet
“Endring av Prop. 1 S (2021–2022)” - side 14
har me omsider også fått spesifisert kategorien “Vanlige folk”. Det er så enkelt som
“de som ikke betaler skatt på utbytte og formue”!

Valgstrategane lukkast med budskapet. Problemet er at ikkje-vanlege folk fekk ikkje berre annektert desse 3,2 milliardar. Nei, nærmare 10 milliardar! Kva er problemet med det? Og kva har skjedd med dei 6,6 milliardar som ikkje kom vanlege folk til gode?

4 av desse 10 milliardane kom frå ei gruppe på ca.15.000 personar med høg inntekt.
Ja, midlane til å betala har dei. Problemet er at gruppa med størst inntekt, også er dei som finansierar mest velferd gjennom sine investeringar. Resultatet er at i storleiken 4 milliardar mindre vert disponibelt for investeringar. Dette kan ein meina kva ein vil om, men det svekkar uansett fellesskapet. Med eit tilsvarande beløp. Altså – vanlege folk har fått 3,2 milliardar som kompensasjon for å gi si stemme til desse klovnane, men tapar 4. Minst. For det er jo ikkje berre desse på toppen som investerar!

Til gjengjeld fekk vanlege folk ein bonus:
www.simployer.no/artikler/na-blir-det-forbudt-med-hjemmekontor-pa-sondager/?utm_campaign=Nyhetsbrev%20uke%2012%202022&utm_medium=email&_hsmi=207706695&_hsenc=p2ANqtz-_c1rVkqdUv1MLunDi0fozKF_z6T9Xj0yv7gQxALmyFKVuAFOYh-xBi7WQcDWs0v0h5VE5fRDj5LmP94xpWLWV2asEPLg&utm_content=207706695&utm_source=hs_email#

Vanlege folk burde fått vita at bak vår velferd på verdenstoppen ligg mange private milliardar investert. Langt fleire enn dei som er investert i oljesektoren.
Toppen av dumskap er likevel å henta inn 4 milliardar, uten tanke for investeringane. Ikkje ei -1- krone ligg inne i statsbudsjettet i form av effekten av tapte investeringsmilliardar. Statsbudsjettet er kjemisk fritt for tankar rundt private investeringar!

Med dette såkornet, investeringskapitalen - viktigaste verktøy for jobbskaping - følgjer gjerne ein heil milliard direkte tilbake til staten. For kvar einaste investert milliard i privat sektor. Og dermed ein heil milliard til finansiering av velferden til “vanlege folk”. Aktivitetane i kjølvatnet av investeringane bidrar i første runde til dei 360 milliardar som staten hentar inn direkte, i form av moms. Så går arbeidsledige frå status som utgiftspost for NAV, til skattebetalande bidragsytarar. Med investeringen følgjer alle ringvirkningar frå folk i jobb, pluss rekkja av aktivitetar hjå underleverandørar, etc.

No gir ikkje ei investering i LNG dei fulle synergiseffektar som skip bygde i Norge gir, men energi er fundamentet for vestleg velstand. Internasjonal transport gir oss velstand gjennom både nyttige og mindre nyttige varer. 80% av all verdens transport foregår sjøveien. Putina skal ha takk for å ha samla Europa. Me har omsider forstått at den siste europeiske kubikkmeter med gass skal koma frå norsk sokkel, av hensyn til både forsvar og miljø.

Transport av gass nedkjølt til -160 grader er vårt bidrag til eit betre miljø, uttrykt ved Rystad:

"The use of coal in power generation has been a significant driver behind the increase of energy-related CO2 emissions in Asia – from 8 billion tonnes in 2000 to 17 billion tonnes in 2019 – while the corresponding tally for the rest of the world increased from 16 billion to 17 billion tonnes in the same period. Given that coal has two to three times higher carbon intensity than gas per unit of power generated, coal-to-gas switching in power generation stands as a critical element in the global drive to reduce emissions."

Kva er effekten av 10 lappar investert i Awilco - som kjøper skip utenlands?

Aksjekjøp gjer aksjen meir likvid. Ny kapital frå bank til aksjemarkedet, medfører at eksisterande aksjonærar kan gå ut av selskapet og omdisponera sine midlar til andre satsingar. Tenk på desse karane bak Algeta. Satsa gård og grunn. Kanskje til og med kåno.. 10 år med utvikling av det livsforlengande kreftpreparatet Xofigo hadde ikkje gått uten andre som ville ta risiko langs veien. 10 år med risiko – og i andre enden venta ein kontrakt på 5 milliardar med Bayer.
ALGETAS MILLIARDAVTALE: De klekket ut suksesskuren – E24

Ein takk også til de 407.238 som investerte uten utbyte, og dermed no er definert som vanlege folk: 50 prosent av nystarta gründerar er borte etter 2 år. Likevel er det ingen dårleg strategi å halda tilbake utbytet i selskapet:
- «From Jan. 1, 1990, through Sept. 30 of this year, the S&P 500 stocks that don’t pay a dividend had an annualized return of 12.9%, about three percentage points ahead of the 9.8% result for dividend stocks in the index.»

www.barrons.com/articles/in-judging-returns-of-dividend-payers-vs-nonpayers-consider-the-context-51605877211

Med andre ord: Over ein periode sidan år 2000, har selskap der kapitalen har fått utvikla seg internt, dobbelt så stor avkastning! Rolf Aaberge i SSB burde ha sett denne.. Og som ein bonus har me fått forlenga vår forventa levealder med 6 år – berre sidan 1994.
Kapitalisme – sosialisme: 10-0.
Redigert 24.04.2022 kl 23:17 Du må logge inn for å svare
Lynmann
29.04.2022 kl 12:46 24927

På tross av kursnedgang på 1,7 prosent eller 11 øre til kr. 6,40:
Ein fin fredag! I det store: “Liquefaction capacity in operation worldwide should be 465mn t/yr at the start of April, up from 450mn t/yr a year earlier.” I det små: Begge båtar fyller, klare for tur.

To båtar klare for å gi oss mykje betre avkastning framover enn Flex Lng!
Skulle berre mangla når komande kontraktar gir ein P/E på ca. 3. Eit røvarkjøp. Flex har ein P/E på over 9. Kursen på Flex er p.t. kr 261 etter flott oppgang på 32 prosent i år.

Generalforsamlinga 24.mai vert ein fest for Storhjell & co. Dei er ikkje kjende for sjampis og høg cigarføring der i gården, men her burde heile kontoret unna seg ein Partagas Luisitania. Aksjonærane også. For det er eit år og ei veke sidan Awilco melde:
“WilForce has entered into a new charter party contract with a duration of about 12 months. The contract is expected to commence at the end of April 2021 in direct continuation from the present charter party.”
Legg saman 2+2..

Nok ein steady rapport i går frå USA og EIA.
www.eia.gov/naturalgas/weekly/

Onsdag bekrefta Fearnley dei høge dagsratane; opp 2.000 til usd 107.000 pr dag.

Båtane våre:
WilForce, truleg med ny superavtale allerede, hadde så effektiv reise frå Australia via turbulente Kina som mogeleg. Vidare til Indonesia, melde den presise kapteinen forventa ankomst til Krueng Geukueh kl. 12.45 lokal tid i går.
-For oss som må ty til Wikipedia:
“The Port of Krueng Geukueh, sometimes called the Port of Lhokseumawe, is a seaport in Aceh, Indonesia, located on the Strait of Malacca.”

WilPride la seg til kai i Lake Charles onsdag, etter 22 dagars venting, presis som annonsert. 26 timar seinare vart båten taua ned Calcasieu River.

Minner om at det var 11.juni i fjor at selskapet melde
“WilPride has been fixed on a new time charter party contract with a duration of about 10 months.”
Lynmann
05.05.2022 kl 00:40 24531

I påvente av kontrakten som ikkje kom i april: Det er tid for kvartalsrapportar.
Først honnør til tøffe Ursula von der Leyen som la fram EU sitt 6. sanksjonsforslag i dag:
- "We will ban all russian oil from Europe"

Cheniere Energy presenterte tal for 1.kvartal i dag. Cheniere står for brorparten av amerikansk eksport via anlegget i Corpus Christi (TX) og Sabine Pass. Det er 6. produksjonslinje, “Train 6” i Sabine Pass som saman med Venture Global sitt nystarta anlegg Calcasieu Pass (Louisiana) skal stå for veksten i år:
2021: 9.8 Bcf/d
2022: 11.5 Bcf/d
2023: 12.2 Bcf/d

Amerikanarane / EIA har oppgradert opprinneleg estimatet for 2022 til vel 12 milliardar kubikkfot pr dag; 12,2 Bcf/d. Røft rekna medfører ein vekst i produksjonen på ein Bcf/d behov for 100 laster. Mot slutten av året estimerar EIA toppen til 13,9 milliardar kubikkfot pr dag. Dermed er det grunnlag for å tippa følgjande gjennomsnittlege dagsproduksjon:

2022: 12,8 Bcf/d
2023: 14,3 Bcf/d

WilPride er på tur frå USA til India, ein tur på ein månad. Klarer ein båt 10 turar på årsbasis, har USA aleine behov for ca. 20 fleire LNG-skip for 2022-eksporten. Awilco forventar 27 nye LNG-skip tilført den globale flåte i år.
For 2023 vil USA ha behov for nye 15 skip for å ta unna eksporten.

Men det handlar ikkje berre om USA:
Melkøya kjem i gang igjen med ein halv årsproduksjon.

Australia vil auka produksjonen.
-Chevron har store anlegg, men både Wheatstone LNG og Gorgon har vore ramma av produksjonsproblem.
-Shell sitt anlegg Prelude kom i gang igjen 11.april og kan i år tilføra 2 mty. 2 millionar tonn. Melkøya 3 millionar tonn. Kan Chevron bidra med 5 mty ekstra frå Australia?

I tillegg tilbyr Mexico og Kongo eit par turar for ein leikebåt.

Verdenslaget utenom USA kan tilføra ca. 10 millionar ekstra tonn i 2022.
Med USA og den litt optimistiske vekst i år på 2 Bcf/d, er det omsider tid for ei nøyaktig omrekning frå kubikkfot pr dag til kubikkmeter pr år:

1 Bcf/d tilsvarar 7,59974 millionar tonn på årsbasis. USA sine 2 Bcf/d tilsvarar dermed 15,2 millionar tonn. Amatøren sitt estimat er dermed eit brutto behov for 30 nye skip.

Kva forventar ekspertisen?
Eit litt større behov.
Clarksons og Dansk Skibskredit opererar med ein 7 prosent vekst i antall tonn skipa i 2022 samanlikna med 2021. Tilsvarande eit behov på ca. 40 nye skip.
www.skibskredit.dk/media/2209/shipping-market-review-may-2022.pdf

Verdens skipsverft tilfører berre 27 nye skip og så skal eit ukjent antal gamle skip scrappast. Me går mot ein liten underdekning i fall USA-eksporten skifter retning frå Europa som noværande destinasjon (75%) og til Asia. CEO Jack Frisco i Cheniere snakka om det på presentasjonen i dag: Majoriteten av inngåtte avtalar er 20-årige – inngått med asiatiske kundar.
Bra for oss, dårleg for Europa..
Slettet bruker
05.05.2022 kl 05:58 24494

Cool company 8 skip 3,6 milliarder
Alng 2 skip 832 millioner

Cool størrelse teller, tonnasje nyere en Alng
Noen grund til at Alng skal ha høyere prising kontra Cool?
Er Trøym så elendig?

Ja Flng er ekstrem priset kontra begge disse, vel har de større skip og de har nyere tonnasje, men det er utbytte graden som avgjør prisingen, men det vil komme så det holder i Cool
Redigert 05.05.2022 kl 06:09 Du må logge inn for å svare
Lynmann
13.05.2022 kl 00:13 24231

-Årskontraktane for våre skip held seg på det høgste nivå på 12 mndr:
1 Year T/C 155-165k TFDE: Usd 108.000/ dag.

Matematikken mens me ventar på den etterlengta kontrakten:
Med ein avstand frå dagens rate på ca. 58.000 og opp til dette 1-års nivået på 108.000 dollar, må 2 mndr tøffing rundt på Usd 58.000 / dag kompenserast med etterfølgjande 10 mndr bonus på 10.000 dollar pr dag; 118.000 dollar / dag.

Rapporten for USA-eksporten denne veke: 4 færre skip.
"Twenty-one LNG vessels with a combined LNG-carrying capacity of 76 Bcf departed the United States. Lower LNG exports this week can be attributed to seasonal maintenance at LNG terminals"
www.eia.gov/naturalgas/weekly

Ser me konturen av 2023?
Jokeren er scrapping. Har nokon referansar til gode kjelder?
Awilco forventar til saman 70 nye LNG-skip over to år, 2022- 2023.

Amerikanarane / EIA forventar at dei går inn i 2023 med ein eksport på 13,9 milliardar kubikkfot pr dag. Dette gir grunnlaget for vårt amatørtips på 14,3 Bcf/d i gjennomsnitt i 2023.
Med referanse til 2021-nivået på 9.8 Bcf/d og 1.053 transportar, er 1.500 eit brukbart estimat for USA-eksporten i 2023.
Denne veksten vil ta ca. 2/3 av alle nybygg over perioden 2022- 2023.

Det ser ut som om andre eksportørar vil okkupera dei resterande ca. 25 skip. Dermed kan kvart skip til hogging i 2022-2023 representera ein manko og leggja press på ratane. Kanskje forumet på komande generalforsamling skal be Jon Skule Storheill kommentera 2023-balansen i markedet?
Struts
15.05.2022 kl 07:50 24018

Prisverdig med innsats/entusiasme du legger inn i ALNG! Må innrømme å ha minimal peiling på LNG-skip, kan litt om containerskip og bulk. Følger noe med på skraping av skip, men da mest på prisnivåer. Ut fra det jeg har erfart er det ikke så ofte at LNG-skip skrapes, de har (arrester meg om jeg tar helt feil) atskillig lengre levealder enn konvensjonell tonnasje. Og så har vel ikke flåten vært særlig betydelig i størrelse inntil de seneste årene. Naturlig nok, siden forbruk av LNG har vært det samme. Men ting endrer seg. Krig fører også til nye handelsmønstre og -ruter.

Forresten, mener jeg så et sted (mulig q4 rapport) at etter utløp av kontraktene (rundt nå) er det planlagt at begge skip skal dokkes (overhaling/reparasjon av hovedmotorer?), og da går det vel et par måneder til før de går inn på neste kontrakt. Eller har du hørt noe nytt om det?

Syntes ellers det er litt snodig at de hver gang bruker så lang tid på publisering av sine kvartalsrapporter. For q1 så sent som 27.05.22? Jeg mener, med bare to skip i flåten, hvor vanskelig kan det være? Equinor eksempelvis, presenterte sine tall 04.05.22, og det er jo et noe mer omfattende selskap kan man vel trygt påstå.

Uansett, takk for interessante innspill!
Helg11
15.05.2022 kl 08:34 23983

Morn Struts,
Skraping av LNG skip burde i utgangspunktet ta seg opp nå som det kommer mye nybygg, EEXI i 2023 og en dieselpris gjennom taket som gjør at eldre tonnasje blir desto mindre konkurransedyktig. På den andre siden er energisikkerhet er hett tema, så mulig man i sum trenger alle LNG skip som flyter.

Ang overhaling av motorer og off hire, tror jeg det blir minimalt (sjekket med Awilco).
Alle skip med dieselelektrisk fremdrift har flere motorer og man skifter på å kjøre en eller flere samtidig avhengig av behov. ALNG skip har fire motorer, hvorav to 12-cylindrede og to 6-cylindrede.
I utgangspunktet påvirker ikke dette seilingsdager siden man tar ut en og en motor for overaling og kjører da på de tre andre (hvis behov). Servicepersonell/mekanikere seiler med skipet i denne perioden. Det kan i gitte tilfeller gå utove maksfarten man oppnår, men normalt klarer man god servicespeed på tre motorer.
Struts
15.05.2022 kl 09:40 23951

Ah, takk for info! Hadde en snikende følelse av at du er aktiv i ALNG (mfl). Ja, tre motorer skulle holde i massevis. Noen tanker om hva q1-tallene burde ligge på (det kvartalet er vel kanskje vanligvis det dårligste)?

Skal sjekke litt i ukerapporter og se om jeg finner noen konkrete enheter som er skrapet seneste månedene...
Helg11
15.05.2022 kl 10:15 23908

Joda, har noen lodd. Q1 er nok en kopi av Q4 mer eller mindre. Triggere er nye kontrakter og sammenslåing med Cool.
Regneark for nye kontrakter: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jm2J9YNgA-JweQfkR1zGOdXfOUH4XR-3njFEiY4xsJU/edit?usp=drivesdk
Struts
15.05.2022 kl 11:31 23858

Ok, takk! I mellomtiden gått gjennom alle ukerapporter jeg har fra i år (fra gamle venner), og kan ikke finne ETT ENESTE salg av LNG-skip for skrap i år (egentlig ikke så voldsomt overraskende). Til gjengjeld fant jeg en bøtte med nybygningskontrakter inngått (de aller fleste i størrelsen rundt 175,000 m3). Men de fleste av disse blir da levert fra 2024 og utover. På den annen side har jeg ikke oversikt over skip kontrahert tidligere som leveres i år og fremover. Men det har jo Lynmann!
Lynmann
15.05.2022 kl 14:42 23759

"På den annen side har jeg ikke oversikt over skip kontrahert tidligere som leveres i år og fremover. Men det har jo Lynmann"
-Nei, har absolutt ikkje det. Mitt område er norsk økonomisk politikk, noko som har ført meg til å gi strykkarakter til det generelle biletet som norske media teiknar.

Skepsis skal ein også ha innen LNG-markedet, men dei norske aktørane opererar mykje meir presist i omgangen med data. Internasjonalt har GIIGNL suverene oversikter over eksisterande kontraktar; når dei er inngått og når dei går ut.
Amerikanske EIA gir prognoser for 2022 / 2023, men det har vist seg riktig å oppgradera desse. Baker Hughes og dei store konstruktørane har no nærast serieproduksjon av nye anlegg og dei kjem til å korta inn på byggjetakten. I tillegg gir dei høge prisane på gass kapitaltilgangen enkel. Amerikansk politikk legg til rette for større eksport. Inntil vidare..

Andre kjelder til informasjon er dei store aktørar som Cheniere Energy, Shell og italienske ENI, med bilete av behov og tilførsel fram til 2040. Også her er det behov for eit kritisk blikk. Krigen vil medføra eit taktskifte når det gjeld omstilling til ny energi, spesielt for Europa.

På lista til GIIGNL over LNG-flåten står dessuten båtar som Bering Energy og Gulf Energy. Når du har segla forbi desse i Karmsundet i 5 år veit du at der er feil i listene. Riktignok vart Bering Energy flytta til opplag i Spania for 2 år sidan, men desse skip med Moss-design står likevel oppført som operative i listene.

Sidesprang: Iflg. listene vart så seint som i 2019 åtte skip bygd basert på teknologi utvikla av ingeniørane i Moss, totalt 122 skip. Underbetalte norske ingeniørar er sjølvsagt ikkje del av tilstandsrapporten til sosialt-Norge, men dei representerar eit formidabelt konkurransefortrinn som saman med privat (og statleg) kapital vart ein forutsetning for å utnytta gevinsten vår i det store oljelotteriet.

"Det er to dominerende teknologier for LNG-skip: Forløperen til dagens membranteknologi ble utviklet og presentert av DNV ved forsker Bo Bengtson tilbake i 1962. Riktignok var han en svenske som var ansatt i DNV. Den andre er Kværner Moss teknologien med kuletanker som ble utviklet på slutten av 60-tallet."
Lesverdig TU-artikkel frå 2004: www.tu.no/artikler/norsk-lng-skipsteknologi/264041

2020-rapporten:
"The total LNG tanker fleet consisted of 642 vessels at the end of 2020. It included 43 FSRUs and
58 vessels of less than 50,000 cubic meters. Total cargo capacity at the end of 2020 stood at
95.2 million cubic meters. Total operational capacity (vessels known to be in service) amounted
to 93.4 million cubic meters.
In 2020, the average spot charter rate for a 160,000 cubic meters LNG carrier stood
at around $59,300/day, compared to an average of around $69,300/day in 2019.
A total of 47 vessels were delivered in 2020 while 40 units were ordered, compared with 62
new orders in 2019. This included 2 vessels of less than 50,000 cubic meters. The orderbook
consisted of 147 units of 22.7 million cubic meters including 7 FSRUs at the end of 2020. The
orderbook represented 24% of the existing LNG carrier fleet. 72 of the vessels on order were
scheduled for delivery in 2021."
www.giignl.org/wp-content/uploads/2021/11/GIIGNL_Annual_Report_November2021.pdf

Den heilt nye 2021-rapporten kan gi grunnlag for justering av mine skribleri.
"The total LNG tanker fleet consisted of 700 vessels at the end of 2021. It included 48 FSRUs and
64 vessels (31 LNGBVs + 33 LNG carriers) of less than 50,000 cubic meters. Total cargo capacity
at the end of 2021 stood at 104.1 million cubic meters. Total operational capacity (vessels known
to be in service) amounted to 103.0 million cubic meters.
In 2021, the average spot charter rate for a 160,000 cubic meter LNG carrier stood at around
$89,200/day, compared to an average of around $59,300/day in 2020.
A total of 68 vessels were delivered in 2021, compared with 47 vessels in 2020."

Takk for godt dokumenterte kommentarar.
Som før sagt er tilgangen på ny leveringskapasitet greit å estimera. Trur også at meir gass vil havna i Asia framover enn det som norske analytikarar har tru på (ref. siste analyse av Flex), noko som betyr lengre seglingsdistansar. Og så vert det litt enkelt å oppskriva kursmål på grunnlag av ny kapasitet i 2023 på 1,2 million kubikkmeter gass, når kapasiteten til den globale flåten er på over 100 million kubikkmeter.
http://www.giignl.org/wp-content/uploads/2022/05/GIIGNL2022_Annual_Report_May5.pdf

Jokeren er hogging i 2023, men uansett er utsiktene for gode inntening blant våre norske aktørar lovande fram til 2025, der Qatar kjem med nytt stort løft i tilførselen. Samtidig bestiller dei profesjonelle aktørane stadig fleire skip, som der ikkje er verftskapasistet til å levera før 2025. Langsiktig er det viktig for oss at India og Kina har forstått betydninga av å redusera eigne utslepp, gjennom veien om LNG.

Uavhengig av dette er det vårt ansvar å gjera eigne vurderingar av tilførsel / behov.
Struts
15.05.2022 kl 15:49 23721

Tusen takk skal du ha for oppfølging! Mulig vi snakker litt rundt hverandre, men syntes du ganske presist fra tidligere (og siste) innlegg har oppsummert nåværende status mht flåte. Men dersom du føler det annerledes, så får jeg bare unnskylde.

Politikk kan jeg absolutt ingen ting om, men slik jeg ser det virker de vanligvis som en gjeng med oppblåste makt-kåte sulliker som lover i hytt og pine, men som ikke vet forskjell på pluss og minus. Stryk-karakter både her og der høres fornuftig ut! Jaja, det var bare en betraktning i mai måned - det er fint med det grønne og blomster også!

PS. Kule-tankene minnes jeg vagt (så de riktignok aldri fysisk), men arbeidet som K+S-megler noen tiår, bla i Fearnleys - men altså ikke med LNG (til og med LPG var da et svært begrenset felt).
Redigert 15.05.2022 kl 16:04 Du må logge inn for å svare
Struts
16.05.2022 kl 06:55 23569

Noterer fra en ukerapport i helgen salg i segmentet som berører noen russsisk-kontrollerte (in facto bank-kontrollerte) LNG-skip:

In a sale engineered by ING Bank, Eastern Pacific is acquiring Sovcomflot’s LNG
carriers “SCF MITRE” and “ (170,200 cbm, Built STX 2015, 4 x MAN – next ss 4/2025)
and sister “SCF MELAMPUS” for US$ 150 million each including transfer of long term
employment to Shell. Similarly the newer “SCF TIMMERMAN” and “SCF BARENTS”
(170,614 cbm, Built 2021/2020 resp. Hyundai Samho) are going to Eastern Pacific as
well, price US$ 200 million each, also including Shell employment.
Lynmann
19.05.2022 kl 23:59 23301

Markedet er på vår side.
Ny vekst denne veke for årskontraktane for våre skip:
1 Year T/C 155-165k TFDE: Usd 110.000/ dag.
Helge11 reknar nøyaktig. Til eit tidlegare estimat på usd 31M for 2022 opp frå Awilco sitt resultat på usd 21,2M i fjor:

1.kvartal vert identisk med 4.kvartal på usd 5,8 M.
2. kvartal vil enda på ca. usd 1,9M under to forutsetningar: ein mnd på same rate som første kvartal samt to mndr på noværande spot. Her er det ikkje så store utslag. Veksten kjem med den nye kontrakten.

Noværande årsrate på usd 110.000 pr dag i 2.halvår ser ut til å gi ein netto på usd 23M. Totalt for 2022 ca. 30,8M. Med rate 114.000 pr dag endar 2022 på usd 32.2M.
Dollarkurs 9.86 gir eit 2022-resultat på NOK 321M. På kurs 6 kroner ein P/E på 2.47. Merk at på nivå usd 110.000 pr dag rekna over ein periode på 12 mndr har Helg11 berekna P/E til utrulege 1,86!

Kvar 1000 dollar i tillegg pr dag på årsraten i 2.halvår aukar årsresultatet for 2022 med 365.000 dollar.

Amerikanske EIA rapporterte i ettermiddag ein liten nedgang i eksporten siste veke:
"Natural gas deliveries to U.S. LNG export facilities (LNG pipeline receipts) averaged 12.0 Bcf/d, or 0.2 Bcf/d lower than last week.
U.S. LNG exports decrease by two vessels this week from last week. Nineteen LNG vessels (eight from Sabine Pass, four from Corpus Christi, three from Freeport, and two each from Cameron and Cove Point) with a combined LNG-carrying capacity of 73 Bcf departed the United States between May 12 and May 18".
www.eia.gov/naturalgas/weekly

I snitt 22 pr veke for siste 4 veker, litt under gjennomsnittet på 23 skip pr veke sålangt i 2022.

Så får me håpa Melkøya ikkje ligg langt etter 17.mai-planen for gjenopning.
http://www.e24.no/olje-og-energi/i/rEOArR/equinor-utsetter-oppstart-for-gassanlegg-paa-melkoeya
Struts
20.05.2022 kl 06:26 23233

Ja, Helg11 er professor i regne-ark! Om Melkøya stod det her om dagen i avisen skal åpne 23. mai, så kanskje....
Struts
20.05.2022 kl 07:23 23183

Ser forresten fra VPS-loggen (via Tekinvestor) at Euroclear Bank har redusert beholdningen med nesten 7.7 mill aksjer. Det var muligens depot-aksjer, det ser ut som Hedge-fondene The Event Driven Credit (Master) Fund og Destrainter National and Event Driven Fund har plukket opp disse, og de selskapene (litt av noen navn!) er nå på 4. og 6. plass på listen blant selskapets 50 største aksjonærer. Hedge-fondene ser ut som de er kontrollert av Bluebay i Chicago/Cayman (?). Vet ikke så mye om dem, men...
Struts
20.05.2022 kl 20:51 23071

Seasure rapporterer om flg nybygningskontrakter i dag - prisnivåene er på oppadgående (Vessels Value tall mot slutten):

=3= Lrg LNG 174000 Samsung 2026 - H Line Shipping USD 223.51 VV 225.9
=2= Lrg LNG 174000 Hyundai HI 2025 - SK Shipping USD 227.1 VV 224.5
=2= Lrg LNG 174000 Hyundai Samho 2025 - SK Shipping USD 227.1 VV 225.2
=2= Lrg LNG 174000 Samsung 2026 - TMS Cardiff Gas USD 230.69 VV 226.1
Redigert 21.05.2022 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Lynmann
25.05.2022 kl 19:59 22629

Takk for info Struts;
Fearnley bekrefta i dag usd 110.000 pr dag for årskontrakt og usd 2.000 høgare spotrate for «West of Suez 155-165k CBM». Nye gullkanta avtalar vil koma i ei tid der alle piler peikar oppover, inklusiv utsiktene for 2023.

Mange aksjonærar fokuserar på utsiktene til utbyte.
På generalforsamlinga i går kom der eit innspel i tråd med ein tidlegare kommentar over:
For perioden tilsvarande som frå år 2000 til i dag, har selskap der kapitalen / utbytet har fått utvikla seg internt i selskapet oppnådd dobbelt så stor avkastning!

- «From Jan. 1, 1990, through Sept. 30 of this year, the S&P 500 stocks that don’t pay a dividend had an annualized return of 12.9%, about three percentage points ahead of the 9.8% result for dividend stocks in the index.»
www.barrons.com/articles/in-judging-returns-of-dividend-payers-vs-nonpayers-consider-the-context-51605877211


No har ikkje småaksjonærar noko dei skulle ha sagt, men dette argumentet er veldig relevant for Awilco!
Med usd 7M allerede plassert i Cool Company, kvifor skal nye usd 7M dryssast ut over aksjonærane i form av utbyte på dette tidspunkt? Både store og små aksjonærar vil raskt oppnå større gevinst gjennom å plassera nye 7M i Cool. Dette er den logiske konsekvens -gitt at styret i Awilco har tru på investeringa dei har gjort i lågt prisa Cool og det lukurativa LNG-markedet.

Og så er der nokon som fablar om fusjon mellom Cool og Awilco. Kvifor det?
Stordriftsfordeler? Spara ein dollar på felles kantine? Det er heilt uinteressant. Å spara inn ein million på driftsbudsjettet er rein avsporing når du er i ferd med å oppnå ein netto på over 300 millionar kroner. Å slå saman to administrasjonar har i dette case kun nedside; kva nytte skal Awilco sin veldrevne og samkøyrde organisasjon ha av fusjon med ein annen organisasjon i etableringsfase? Kun støy!

Awilco bør ha is i magen og stå i mot press for å inngå ny kontrakt umiddelbart. Eit tap på 10 millionar kroner i vente på nytt engasjement er jo pengar. Men det vert henta inn igjen på ein 10 mnd kontrakt på nivå eit par tusen dollar over noværande årskontraktar.
Tolmod, tolmod!
Redigert 25.05.2022 kl 20:01 Du må logge inn for å svare
rammern
26.05.2022 kl 05:45 22505

Vesentlig uenig i mye av det du legger ut . Her har du muligens en skjult agenda for synspunkter . Kantinedriften er ikke det som skal vektlegges ;)
Merk : rammern har aksjepost i COOL og ALNG
Redigert 26.05.2022 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

For min del mener jeg Awilco absolutt bør betale utbytte når forholdene ligger til rette for det, gjerne i størrelsesorden 75 % av EPS, jf. oppstillingen i regnearket til Helg11 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jm2J9YNgA-JweQfkR1zGOdXfOUH4XR-3njFEiY4xsJU/edit#gid=770674917.

Videre har selskaper som betaler utbytte gjennomgående prestert bedre enn selskaper som ikke betaler utbytte: https://advisor.morganstanley.com/christopher.f.poch/documents/field/p/po/poch-christopher-francis/WhyDividendsMatter.pdf.

Awilco er heller ikke et vekstselskap, som ytterligere underbygger at det bør prioriteres å returnere kapital til investorene.

Når det gjelder en mulig sammenslåing med Cool Company antar jeg en slik eventuell sammenslåing i hvert fall vil bidra til å ta ut risiko (Awilco er litt sårbar med kun to skip) og at flere skip av samme type vil gjøre det enklere å optimalisere flåteutnyttelsen. Det er mulig en slik sammenslåing også vil kunne legge til rette for en refinansiering på bedre vilkår.
Redigert 26.05.2022 kl 10:52 Du må logge inn for å svare
Struts
26.05.2022 kl 10:51 22430

Selv takk! Når det gjelder nybygningsordrene, så har det kommet inn en del supplerende info over helgen/gjennom uken. Noen sier at Cardiffs ordre er på 3 (ikke 2) skip, samt at samtlige kontrakter referert er på bakgrunn av lange T/C'er til Petronas, Malaysia. I tillegg melder Tradewinds (mfl) i den forbindelse også om følgende kontrakter mot Petronas T/C:

4 LNG 174000 CBM Hudong Zhonghua dely 4q 2026 to 1h 2027 $ 210 m each (plus for extra equip) accnt K-Line Japan.

I tillegg skriver Tradewinds:

ADNOC has returned to Jiangnan Shipyard for 4 x 175,000 CBM LNG Carriers. In March of this year, ADNOC was reported to be paying around USD 200 mill each for two such vessels scheduled for delivery in 2025. No price or delivery schedules have been reported for this new order.

Dette er vel kjent, men kanskje greit å nevne det.

PS. Prisene for de siste 4 enhetene kontrahert av ADNOC er senere (i ukerapport mottatt i løpet av helgen) rapportert å være $ 217 mill pr enhet med levering 2025/2026.
Redigert 30.05.2022 kl 07:00 Du må logge inn for å svare
Fokus
26.05.2022 kl 22:53 22255

Ja, hva er riktig for AwilcoLNG? Fusjonere/bli kjøpt opp av Cool, eller å stå alene?
FondueForDavs skriver «med Cool Company antar jeg en slik eventuell sammenslåing i hvert fall vil bidra til å ta ut risiko (Awilco er litt sårbar med kun to skip).»
Slik ratene peiker idag kan vel AwilcoLNG være gjeldsfri om ca: 3 år dersom det ikke betales utbytte. Skulle markedet snu, så er vel erfaringen med Trøim at utbytte prioriteres, og det er lite igjen til å møte nedgangstider, eller?
Personlig heller jeg mot fortsettelse av AwilcoLNG, med en utbyttepolicy på 50/50. Tar en utgangspunkt i rater på US$ 120.000 pr. skip så blir resultatet lett kr. 3,00 pr. aksje og utbytte med 50/50 kr. 1,50 pr. aksje, og da har selskapet litt igjen i banken og/eller får redusert gjelden.
Nå har en hatt en tung periode innen LNG og kommet gjennom, så jeg er ikke motstander til å fortsette med AwilcoLNG slik Lynmann skrev, og dermed være med å høste litt også og se kursen fordoble seg noen ganger.
Men, det gjenstår jo å se hva Cool Company er villig til å gi for AwilcoLNG, føler likevel at det er litt tidlig og at vi får pris som gjenspeiler salg av høns i regnvær.
rammern
27.05.2022 kl 00:03 22198

Kommer neppe til å bli solgt høns i regnvær .
Innsatsfaktor for å bygge Lng skip er nå rett opp . Så ut fra kurs på børs har man nå en bedre tilgang .
rammern
27.05.2022 kl 00:12 22194

Cool er spes ut ut fra algoritmehandelen der og har ført til en kurs bare er basert på algoritmer som skal tjene noen kroner i løpet av dagen .
Sjakk er jeg ok god i og algoritmehandel i denne typen aksjer lar seg sette sjakk matt ;)
Redigert 27.05.2022 kl 00:24 Du må logge inn for å svare
Lynmann
27.05.2022 kl 22:09 21966

Takk for ditt bidrag til tråden. Alltid verdifullt. Ref din intro til Cool-tråden; «regner på den». Ventar på ditt reknestykke! Frå i dag av kan du dessuten rekna inn Melkøya. 1-2 båtar pr veke, er det ikkje?

HR-avdelinga i Awilco sørgjer ikkje berre for hovedkontoret og nevnte kantine. Mannskapet på WilForce og WilPride er i sentrum. No i ferd med å møtast sør i Bengalbukta. Det er to år sidan sist at dei fekk pressa inn tre timars stopp og kamp mellom båtane, noko som sjølvsagt er enklare med WilForce uten oppdrag.

Ikkje så interessant for tråden kanskje, men plukka opp denne intern-meldinga tydelegvis sendt frå organisatoren på WilPride:

Lets make sure we keep it another fair 5-a-side this weekend. Our current 17 knots indicate our positions will combine Saturday afternoon between 1 and 3pm. The 2020 loss is not forgotten.
Two warnings: From the machine we will bring up our new South American who came on board just two months ago in Dominicana. He claims to have played for the 2nd team of Boca juniors.
2nd; the office demand us serving this bs norwegian codfish speciality called lutefisk. According to previous mail we are pleased to inform that we have been able to move the aft crane, providing for an increased field of 10 by 14 meters. As agreed larger goals have been provided for, 40 by 60 inches. This time my chief will be the referee. I suggest every player put in $20 with the winning team takes it all as per tradition in our 4th Erik Bye annual. All the best CaptPragg
Struts
28.05.2022 kl 07:54 21848

Haha, strålende referat - fotball og lutefisk!
Lynmann
29.05.2022 kl 22:29 21584

Det er sjelden Nigeria å hylla
Men no skal dei WilPride fylla
for dette er småaksjonæren sitt krav:
Omcider må denne aksjen ta av
(fritt etter capt Pragg)

26 effektive timar i India så er capt. Pragg og WilPride i selskap med
• LNG LOKOJA 1.6
• BW PAVILION VANDA 2.6
• GASLOG SAVANNAH 6.6
• MARAN GAS SPARTA 6.6
• LNG FINIMA II 8.6 og
• LNG ONDO med ankomst 12.6 til Bonny Island i Nigeria.

Med ein liten frykt for at årsresultatet kunne tippa under 30 millionar dollar i år, ser me no Awilco trygt på veg surfande på den store bølgja. Går WilForce 45 dagar utan frakt spelar det liten rolle samanlikna med kva avtalar som er i vente. Båtar sysselette 94% i 2022, ein P/E = 2 og utsikter for 2023 som vert like bra.

Nigeria er ein stor eksportør iflg. bibelen; årsrapporten til GIIGNL - International Group of Liquefied Natural Gas Importers.
http://www.giignl.org/wp-content/uploads/2022/05/GIIGNL2022_Annual_Report_May5.pdf

Nigeria skipa 6 millionar tonn til Asia i fjor og 9 MT den kortare veien til Europa.
Med gjennomsnittleg reise til Europa på 4000nm og 10.000 mil til Asia, skulle dette gi eit vekta gjennomsnitt på 6.400 mil for kvart tonn LNG frakta ut av Nigeria.

Denne bibelen er fantastisk, med informasjon om alle kontraktar inngått i 2021. Iflg. desse nye kontraktane med omfang 20 MT for levering i 2022, er også her 6.400 mil den gjennomsnittlege distanse bak dei nye kontraktane.

73% av den globale etterspørsel på 374 MT gjekk i fjor til Asia. Vil det endra seg i år?
Ja, me har lært at ein av dei store amerikanske leverandørane har sendt ein betydeleg større andel av gassen den kortare vei til Europa i år. Gjennomsnittleg distanse ca. 5.800nm.

I tillegg til hogging av gamle skip er spotmarkedet jokeren, fordi me veit at det kjem ca. 30 nybygg ut i markedet:

-Awilco har estimert 27 nye skip i år.
-GIIGNL 32 nye:
“44 of the units on order were scheduled for delivery in 2022. It included 1 FSRUs and 11 vessels (10 LNGBVs + 1 LNG carrier) of less than 50,000 cubic meters.”

Dette omfang nybygg får fleire oppdrag. Ca. 7 prosent større produksjon iflg Clarksons, eit volum som krev ca. 35-40 nye skip. Dermed er den potensielle underdekning 5-10 skip, utan hensyn til scrapping. 15 skip gjekk i opplag eller til hogging i fjor.

Spotmarkedet.
Kan rike, kort-reiste Europa som gjerne overbyr Asia i kampen om gass, medføra eit redusert behov for 20 færre skip i 2.halvår?

GIIGNL opererar med følgjande definisjon på spot & short term markedet:
«Quantities delivered under contracts of a duration of 4 years or less. Source: GIIGNL, Kpler”

I fjor gjekk 137 MT eller 37% av leveransane under denne kategori. Med ein tredjedel av dette volumet i kategorien “ekte” spot, kan det i 2.halvår vera snakk om budkrig på ca. 35 MT eller 600 lass. Havnar 10% av leveransane som normalt havna i Asia over på den halvparten så lange turen til Europa, vil det vera behov for 20 færre skip i 2.halvår.
Forutsetning: Eit skip klarer 3 turar USA-Asia I 2.halvår.

Uansett er det ikkje snakk om enorme ubalansar ved starten av 2023.
Utover 2025 er det interessant å registrera at dei store aktørane ser på 4 år som "kortsiktig", 2030 som like rundt hjørnet og 2040 som normalt perspektiv for dei store investeringane.

Typisk er det store japanske rederiet Nippon Yusen Kaisha: “six vessels are scheduled to be delivered between 2026 and 2027 and will be mainly engaged in LNG transportation to China.”
www.nyk.com/english/news/2022/20220502_01.html
Lynmann
02.06.2022 kl 23:59 21260

Utenfor Hammerfest ligg 3 skip med mannskap som har kjeda seg siste kvartal. Dei er neppe blant dei 402 lesarane som har kjempa seg gjennom denne tråden (imponerande, takk!)

• Arctic Voyager. Frå Milford Haven 4.januar.
• Arctic Princess. Frå Dalian i Kina 16.januar.
• Arctic Lady. Frå Revithoussa i Hellas 20.januar.

Etter brannen på Melkøya for halvanna år sidan, var det håp om å få anlegget i drift igjen 31.januar. Støv er skummelt. Høg temperatur i eit filter i ein turbin resulterte i sjølvantenning. Opning vart utsett til mars, så 17.mai, deretter til 23.mai og 27.mai. Imens ventar 3 skip på gass.
Equinor om brannen på Melkøya: – Resultat av flere årsaker (hammerfestingen.no)

Hammerfest LNG skal produsera 6,5 milliardar kubikkmeter årleg, 5 prosent av norsk gasseksport. I tillegg er Equinor påført kostnader gjennom kjøp av gass i markedet for å oppfylla inngåtte kontraktar. Me snakkar 10-tals tapte milliardar.

På andre sida av Atlanteren leverar amerikanarane. I dag bekrefta EIA nye høge tal for eksporten siste veke:
“Natural gas deliveries to U.S. LNG export facilities (LNG pipeline receipts) also fell slightly, averaging 12.8 Bcf/d, or 0.2 Bcf/d lower than last week.
U.S. LNG exports decrease by one vessel this week from last week. Twenty-three LNG vessels (eight from Sabine Pass, four each from Cameron and Corpus Christi, three from Freeport, two from Calcasieu Pass, and one each from Cove Point and Elba Island) with a combined LNG-carrying capacity of 85 Bcf departed the United States between May 26 and June 1"

Denne takten er 30% over gjennomsnittet for 2021.

Utsiktene for våre skip framover:
Høvding Staubo i Cool Company bekrefta denne veke den store optimismen.
«It is extremely limited modern tonnage going into the winter.»
Vidare bekrefta Fearnley fantastiske usd 120.000 pr dag for årskontrakt og heile usd 18.000 høgare spotrate for «West of Suez 155-165k CBM».
Awilco? 2 skip i retning “west of Suez”.
Kan det verta betre? Ja, det vert endå betre. Framhald i neste bolken.
Sonatrach
03.06.2022 kl 02:42 21205

For et rederi med kun 2 skip er 45 dager idling i et kvartal drepende for TCE. Ratene, for spekulering i ventetid, skal sykt mye opp for å kompensere for 45 dagers uvirksomhet.
rammern
03.06.2022 kl 09:30 21086

Kan si meg delvis enig .Om selskapet ikke kommuniserer godt rundt drift og aksjeutbytte , skapes usikkerhet og slår fort ut negativt for aksjekursen

Nja, faktisk skal ikke ratene "sykt mye opp" for å kompensere for dette. Da WilForce forlot Oita 9. mai 2022, var 1 Y TC raten på USD 108 000 per dag (i følge Fearnleys). Dersom vi for eksempelets skyld legger til grunn at WilForce kunne fått en ettårs-kontrakt på dette nivået da (som på ingen måte er sikkert), ville bruttoinntjeningen på ett år (fra 9. mai 2022 til 9. mai 2023) blitt USD 39 420 000. Om vi så legger til grunn at WilForce får en ettårs-kontrakt etter at skipet har ankommet Cape Town på USD 120 000 (som er dagens rater i følge Fearnleys), vil skipet for den samme tidsperioden (altså regnet fra 9. mai 2022 til 9. mai 2023, dvs. 320 dager med inntjening og 45 dager idle) oppnå en bruttoinntjening på USD 38 400 000. Dvs. et tap på USD 1 020 000 (men da har jeg altså ikke regnet med de siste 45 dagene med inntjening på USD 120 000 per dag).

Skulle ratene derimot stige med ytterligere USD 5 000 frem til slutten av juni, slik at Awilco lykkes med å slutte en ettårs-kontrakt fra slutten av juni på USD 125 000 per dag, vil WilForce oppnå en bruttoinntjening på nøyaktig USD 40 000 000 for den samme perioden. Med andre ord: Dersom 1 Y TC ratene nå skulle stige med kun USD 5 000 fra dagens nivå (en økning på 4,1%), vil det ha lønnet seg for Awilco å gå 45 dager uten inntjening for WilForce. Og i den forbindelse er det greit å ha i bakhodet at ratene har steget med USD 12 000 siden 9. mai 2022.
Lynmann
04.06.2022 kl 18:49 20911

Mr. Storheill, the math is very simple, according to our new man in the machine room.
Yes, I will come back to photos and the details your colleagues requested about the game.

For the 2nd half of 2022 our new brazilian simply adds 3,6 million US dollars for every 10.000 dollars exceeding the 2021-rate of 78.200 dollars a day. 2 ships generating an additional 10.000 for 180 days. We already have the Q1 of 6 million and add a couple for Q2. He confirms the calculations of Mr. Fondue and Mr. Helge. A net 2022-income of 31 million dollars is our best estimate as well.

It happened in August.
One of the guys, the steward actually, came across Awilco in Finansavisen. He ended up in one of the forums and by using Google translate he got sufficiently interested and purchased some shares in the company. So did a couple of the other guys and eventually almost everybody are shareholders. On WilForce as well!

The shares have become a social event. Every thursday night at 10pm GMT we gather around the new numbers for US exports, confirming a steady 25 boats a week, expected to increase. The weekly updates from Fearnley have been a joy lately. Our guys have put bets on the date the share will pass 10 kroner for the first time! A minority including the chief claim it won't happen before next year.

The new brazilian is so excited about the prospects that he has promised his wife a larger house in two years.

Mr. Storheill, I have been asked to forward a message on behalf of both crews.

We realize important shareholders in the forum are awaiting the 7 million dollar dividend. Further they are awaiting a nice new long term contract the sooner the better. Some of them even speculate in letting some cooler guys than competent Wilhelmsen to take charge of the company. Forget about them. Don’t let them put pressure on you. The advice of both crews is to not -not- enter a new contract before the end of Q3 at the earliest. There is no reason to accept the very first offer at this time:

• There is more volume coming to the market in 2nd half of the year
• Asia as well as Europe will soon get desperate
• Fearnley rates confirm our ships are on the right path, on the way to the right side of Suez
• At present an overwhelming part of the tonnage is centered around Asia

Just take another look at the May 31st inventories of Europe.
EU countries are at the 48% fill level. Even with 100TWh more than a year ago, this volume is identical to the consumption of the few people living in Norway.
Really, it is time to have is-i-magan as you put it.
-Gas Infrastructure Europe - AGSI+ (gie.eu)

Myself I have promised my father a brand new Polo next summer, please listen to us.
The game? Ask the WilForce boys for details, the ref was totally incompetent. No more lutefisk preaching from the enthusiasts in your office please. Why not fondue next time? Your guys in the office talks about a lovely smelling and delicate fish called rakfisk to be shipped in advance of Christmas. Better be good.
Regards CaptPragg
Redigert 04.06.2022 kl 18:52 Du må logge inn for å svare
Lynmann
07.06.2022 kl 22:08 20579

Energy Information Administration i prognosen 5.mai: “We expect U.S. LNG exports to average 12.0 Bcf/d this year, a 23% increase from 2021.”

Ny månadsrapport i dag reduserte estimatet til 11.9. Dette er rart ettersom Calcasieu Pass 22.mai fekk ei ny ferdistilt produksjonslinje godkjent for eksport. Eit Melkøya-kvantum; 6 Mtpa. 6 millionar tonn pr år. I amerikansk målestokk tilsvarar volumet 0,85 Bcf/d. Ein gjennomsnittleg dagleg flyt på 0,85 milliardar kubikkfot. Denne ekstra mengde var opprinneleg ikkje forventa tilgjengeleg for markedet før i 2023.
U.S.liquefactioncapacity.xlsx (live.com)

Hevar EIA prognosen med 0.2 Bcf/d, tilsvarar det 20 ekstra båtlaster i eit stramt marked.

Gledeleg også med Arctic Voyager som i går la ut frå Hammerfest på den 4 dagar lange turen til Skagen. På 42 timar vart skipet fylt med 140.000 m3. 62.300 tonn. Energimengde som ein liten TerraWatt (0,78TWh), nesten som årsforbruket i Drammen.
Det vart til samanlikning produsert 157 TWh elektrisk energi i Norge i 2021. Forbruket enda på 140 TWh. Gjennom kablane kunne fellesskapet tena 4 milliardar kroner etter eksport av 25 TWh og import av 8 TWh. Netto bistand til Europa: 17 TWh tilsvarande 20 lass med LNG.
www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2022/det-eksepsjonelle-kraftaret-2021/

Utenfor Melkøya ligg Arctic Lady og Arctic Princess klare. Planen er å senda ut eit skip kvar 5.dag.

Slik kortreist gass til Danmark er ikkje det som gir kursstigning for oss LNG-enstusiastar. Gass skal ikkje vera kortreist. Neste båt til Kina? Hjelpa kjem frå USA. Awilco sine båtar er på veg i den retningen der det er gass å henta, der det er eit lite underskot på båtar.

Så langt i år har det i gjennomsnitt gått ut 23 båtar pr veke frå USA. Dei norske redarane har full oversikt over ein manko i Mexicogulfen, grunnlaget for oppgangen i spotmarkedet på usd 18.000 forrige veke for «West of Suez 155-165k CBM»:
Innen 7 dagars radius frå leverandørane i gulfområdet er det no ca. 50 skip.
Av desse er talet på innkomande fartøy knappe 23. Altså, dette markedet balanserar på strammast mogeleg line. Med dagens toppnotering på 7.72 kunne ein tru aksjonærane visste at utsiktene for Awilco er gode..
I morgon kjem Fearnley med oppdatert fasit: Nye gode ratar for våre båtar.

EIA sitt estimat for 2023: 12.6 Bcf/d
Her har denne synsaren vore for optimistisk, mens EIA pt. er for pessimistiske. Jokeren er uansett dei nye miljøkrav. Altså, ingen grunn til å inngå 3-års kontraktar!