Awilco og LNG-markedet mot 2025

Lynmann
31.03.2022 kl 23:09 42753


Konfirmanten fekk ikkje pengar i fjor, men noko mykje betre - aksjar i Awilco - til kurs 2,87. Delvis er det den innsiktsfulle delen av forumet å takka for dette. Første kjøp kom før sommaren på kr. 1,95. Mange takk!

Denne tråden er eit forsøk på å samla faktabasert informasjon. Respekt for profesjonelle analytikarar skal ein ha, men også dei tek feil. Heller ikkje analytikarar kan spå vinterværet i Asia. Når det gjeld den kortsiktige utviklinga i LNG-markedet, er FLEX LNG med sine 13 skip ein verdifull indikator. For den som pushar hardt på dagleg basis – aksjonærane i ALNG må vera dei mest nervøse på heile børsen - er det verdt å følgja med på korleis New York avsluttar dagen. www.barrons.com/market-data/stocks/flng

For oss vanlege folk, kjem ein langt gjennom å følgja Fearnley sine oppdateringar på vekesbasis.
Fearnleys Weekly Report (fearnpulse.com)

Det var den som løfta begge aksjar kl. 15.30 i dag. Under pågåande kontraktsforhandlingar for leiinga i Awilco, må det vera fantastisk å få stadfesta nivået på vel USD 100.000 pr dag!
Spørsmålet er: Kva forutsetningar må slå inn før ALNG når 10 kroner? Selskapet må vurderast til 1,3 milliardar kroner - dette for eit selskap med ei (tidlegare) problematisk milliardgjeld.
Lynmann
08.11.2022 kl 15:01 3353

Viktige Freeport er forsinka.
Reparasjonsarbeid gjenstår, amerikanske tilsynsorgan avventar godkjenning av re-start og Freeport LNG er tause om situasjonen.
Golar Snow og WilPride ligg i ro på tredje veka.
WilPride ligg fullasta utenfor Saint John / Canaport og håpet var ei ekstra frakt frå Freeport for å kompensera for det elendige Q3-resultatet.
Slik ligg også Golar Snow i ro på Stillehavssida av Panamakanalen.
Heldigvis vart det ikkje full stopp på Bonny Island i Nigeria; eit skip går ut annenkvar dag.
Fint for Cool at dei fekk oppgradert kursmålet frå 185 til 200 kroner i dag.
Hellboy
08.11.2022 kl 15:06 3386

Glitrende nyheter. Takk lynmann. Kommer til å ramle inn utbytter her de neste ukene. Så da får man hanket inn billigere aksjer pga en midlertidig forsinkelse :)

Hvorfor i all verden skulle det bli utbytte av dette??
Lynmann
08.11.2022 kl 19:10 3335

Hellboy er så breidt investert at han tek mot utbyte kvar einaste veke.
Eg ba han ta ein liten pause på LNG med ein liten tur innom LPG, men han var sjølvsagt der også..
Hellboy
08.11.2022 kl 19:22 3334

Hehe. Det stemmer Lynmann, selv om det ikke er hver eneste uke, så er det ikke langt unna.

Kommer vel noen kroner på kontoen ila kommende uke og ;p Fint med reinvesteringer av utbytter, ikke nødvendigvis i aksjene som gir utbyttet men i markedet og aksjer som kommer til å gi utbytter.

Og helt riktig ifht LNG vs LPG. Flex er nest største posisjonen min, og når Lynet lurte på om jeg ikke skulle over i LPG så er jo BWLPG 4. største posisjonen min. Så blir jo litt utbytter fra begge som kan brukes på andre posisjoner :D
Hellboy
08.11.2022 kl 20:27 3317

9,75% for FLNG og 7.06% for BWLPG etter dagens sluttkurser. Cool på 4.38% og ALNG helt nede på 2.68%

Så det var gassposisjonene. OET er største posisjon med 28.23% i det lille fondet mitt ;)

FREEPORT LNG RESPONDS TO FALSE INFORMATION ABOUT THE RESTART OF ITS LIQUEFACTION FACILITY

Houston, TX, November 11, 2022 - In response to false information circulated today about the restart of Freeport LNG's liquefaction facility, the company provides the following statement:Freeport LNG has not made an any public statements today regarding the restart of our liquefaction facility. Any Tweets and/or posts on Freeport LNG branded letterhead that may have been obtained or published, are reporting false information and are not legitimate, official public information from Freeport LNG.

FREEPORT LNG PROVIDES UPDATE ON INITIAL RESTART OF ITS LIQUEFACTION FACILITY

Houston, TX, November 18, 2022 - Freeport LNG Development, L.P. (Freeport LNG) today provided an update on the ongoing reconstruction and resumption of operations at its natural gas liquefaction and LNG export facility. As of November 14th, the reconstruction work necessary to commence initial operations, including utilization of all three liquefaction trains, two LNG storage tanks and one dock, was approximately 90% complete, with all reconstruction work anticipated to be completed by the end of November. Proposed remedial work activities for a safe restart of initial operations have been submitted to the relevant regulatory agencies for review and approval. Subject to Freeport LNG meeting its regulatory requirements, it is targeting initial production at the facility in mid-December.

Each of Freeport LNG's three liquefaction trains will be restarted and ramped up safely, in a slow and deliberate manner, with each train starting separately before restarting a subsequent train. It is expected that approximately 2 BCF per day of production will be achieved in January 2023. Full production utilizing both docks remains anticipated to commence in March 2023.

"Our teams have worked diligently over the last several months alongside regulators to ensure the safe restart of our facility. I am immensely grateful for their efforts," said Michael Smith, Founder, Chairman and CEO. "We are committed to moving forward with an uncompromising safety focus and enhanced operational processes that will enable us to chart a safe, sustainable path forward to serve our customers and the broader LNG market as a whole."

http://www.newsrouter.com/NewsRouter_Uploads/77/FREEPORT%20LNG%20PROVIDES%20UPDATE%20ON%20INITIAL%20RESTART%20OF%20ITS%20LIQUEFACTION%20FACILITY%20.pdf
Lynmann
19.11.2022 kl 16:22 2966

Takk Gudfar!
Dette handlar mest om perspektiv gjennom eit blikk på LPG, men først LNG-brillene.

• Problemet med re-start av Freeport var større enn frykta. Håpet om å koma i gang igjen denne månad er grust. Ut året tapar 60-80 båtar ein godt betalt tur. Også spot-markedet i første kvartal 2023 kan verta påvirka.
• Enn så lenge rapporterar Fearnley intakte (fantasi-) ratar. West-of-Suez raten på vanvittige usd 375k/dag skal sjølvsagt betydeleg ned.
• Desto meir hyggjeleg at WilPride ser ut til å dra nytte av dei høge ratane. Båten er på veg til Texas og Corpus Christi etter lossing i Canada. Eksporten frå Corpus Christi er på høgde med Freeeport.
• Bonny Island og Nigeria leverar nesten som normalt på tross av flaumen
• Amerikanske EIA rapporterte torsdag gode 22 skip ut frå USA mot 21 forrige veke.
• «Cadiz-situasjonen»: Det er betydeleg færre skip som ligg på vent i Europa no enn for to veker sidan.
• Fyllingsgraden i EU har nådd 95.5 prosent, høgare vil den ikkje nå.
• Temperaturane i Europa går nedover, men sakte.

LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG LPG

Er det mogeleg for den LNG-interesserte å hausta fordel gjennom større kunnskap om LPG? Denne billegare gassen som me kjenner best som grillgassen vår?
Dansk Skipskreditt MÅ vera gode på kunnskap. Dessverre droppa dei å analysera eit viktig segment innen shipping for eit par år sidan: LNG. Dei største optimistane innen LNG, bør i det minste vurdera makrobetraktningane i november-rapporten til danskane.

Når Hellboy med hans breide portefølgje vart anbefalt å svinga pendelen midlertidig frå LNG til LPG, advarar danskane om sterk nedgang i LPG-ratane i 2023 etter eit godt vintermarked. Pass på:
«WE BELIEVE THAT TIMECHARTER RATES COULD DECLINE BY 30-50% DURING 2023.”

Forklaringa er høgst relevant for oss med hovedfokus på LNG: Ny tonnasje og etterspørsel i markedet i 2022 går frå balanse - til ubalanse i 2023. Ganske så opplagt når danskane estimerar 15% vekst i tonnasjen (50 nye skip), mot berre 3% vekst i etterspørselen.
Parallellen til vår gass er identisk, med ca. 45 nye LNG-skip i 2023 som skal frakta omtrent same mengde gass. Etterspørselen er stor, men det kjem lite ny LNG-produksjon i markedet før 2025.
Denne (u)balansen er vidare påvirka av to forhold: Tonn-mil endringar
«Long-haul Asian imports from the US were largely replaced with shorter-haul imports into Europe.”
samt
effekten av nye miljøkrav frå nyttår som påvirkar gamle skip.

Denne effekten er forutsigbar: Med komande overskot av LPG-skip i markedet vil dei eldste (med snittalder 29 år) gå til hogging når det ikkje er behov for dei lenger. Likevel kan det gå heilt til 2025 før opphogging har gjenoppretta full balanse.
Danskane trur utslaget utover i 2023 vert betydeleg, med eit historisk tilbakeblikk:
“One-year timecharter rates tumbled by 78% over 15 months when massive fleet expansion over the course of 2015 and 2016 resulted in surplus vessel capacity. It is always difficult to use past performance to predict future market developments, but it seems fair to assume that timecharter rates could drop substantially from the current level during 2023. In October 2022, the one-year timecharter rate for a VLGC stood at USD 33,000 per day. We cannot rule out a decline in the timecharter rate during 2023, possibly to match the lows of around USD 15,000 per day seen in October 2016.”

Hogging av skip:
Mens Clarksons over sommaren konstaterte at berre eit LNG-skip var gått til hogging så langt i år, har 10 LPG-skip gått til hogging. Ser me bort frå nye miljøkrav frå 1.januar 2023 – krav som gjeld både LPG og LNG – er der plenty kapasitet til å frakta tilgjengeleg LNG utover i 2023. Igjen – det er først i 2025 at me får betydeleg vekst i produksjonen av LNG.

Andre kommentarar av interesse:
• LNG is approximately five times as expensive as oil, and LPG is trading at a 20% discount to oil.
• During the coming winter, we anticipate strong heating and retail demand. LPG is currently significantly cheaper than oil and LNG, which is expected to drive a switch to LPG where possible.
• Longer waiting times in ports and Panama Canal congestion are expected to last into 2023 and reduce available cargo capacity.
• The LPG market has performed strongly in 2022.
• VLGCs have experienced shorter travel distances but a strong uplift in volumes.

Danskane brukar det historiske perspektiv til å sjå utover komande nedur for LPG:

“Back in 2016, it took almost three years for the one-year timecharter rate to return to USD 33,000 per day. By then, the orderbook-to-fleet ratio was 40% compared to the current 21% (although the current orderbook is only 13% smaller in cbm than in 2016)”

Det er ikkje berre LPG-segmentet som kan få ein nedtur neste år: Minner om danske ShippingWatch som i september spådde ein overkapasitet av container skip på 11% i 2023. No har ikkje dette noko med gass å gjera - kun for å visa at innen shipping har optimismen vore grenselaus mang ein gong.

Generell kommentar til dei globale utsikter:

“Rising energy costs and lower global economic growth are lowering the outlook for LPG volumes in 2023. Global GDP is only projected to grow by 2.7% in 2023. The Chinese economy is struggling with a real estate sector that is on the brink of a crisis. The ripple effects will be felt across the Chinese economy should domestic real estate prices begin to decline significantly.”

Kina, Putina og Ukraina:
G20 møtet på Bali vart avvikla med Lavrov som erstattar for Puta. Lavrov måtte nøya seg med å møta utenriksministeren mens sjefen irettesette Canada. Etter møtet bekrefta Kina dei positive signal om forholdet til Russland. Positivt i forstand at Kina har ingen interesse av uorden i internasjonal handel, sjølvsagt heller ikkje russisk rasling med atomvåpen. Kinesisk UD:
“China has noted that Russia recently reiterated its established position that a nuclear war must never be fought, which represents a rational and responsible attitude of Russia.”
www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202211/t20221116_10976193.html

Frå storpolitikk til logistikk: DHL sitt syn på verda er også verdt å ha med seg.
DHL predicts harder times ahead: "There is clearly a fear of things getting worse" (shippingwatch.com)
Hellboy
23.11.2022 kl 19:08 2847

Noe info om når de skal være klare? Om 3 år`ish?

Seapeak has placed an order for five 174k MEGA propulsion LNG carrier newbuilds with Samsung scheduled for delivery in 2027 and total built up cost of USD1.1bn. The order is against 10-year plus option contracts to an international energy major at undisclosed terms.
Hellboy
23.11.2022 kl 22:55 2804

Så om 5 år, ja.... LNG-fraktmarkedet ser bare så bra ut at jeg kan ikke uttrykke det :D
Hellboy
25.11.2022 kl 10:01 2685

ALNG - Contract update and dividend policy
Awilco LNG ASA (OSE: “ALNG”) (“Awilco” or “the Company”) is pleased to inform it has entered a new Time Charter Contract with a major utility company for the WilForce for a firm duration of about 18 months commencing in direct continuation of the present charter. The contract is estimated to contribute with an EBITDA of about USD 73 million over the charter period.

Jon Skule Storheill, CEO of Awilco LNG ASA, commented:
“With this contract we have been able to take advantage of the strong market and have now covered all trading days in 2023 and approximately 80% of 2024 at an average rate of approximately USD 120,000 pd. This ensures high cash generation and profitability for the next two years also considering both vessels are scheduled for special survey, and dry docking second half 2023.”

The fixed rate contracts entered for both vessels will materially increase the Company’s free cash flow generation. To maximise return to shareholders the Board of Directors have approved a revised dividend policy and thereby intend to distribute a substantial part of annual free cash flow, paid out quarterly, always subject to required working capital and a robust cash buffer. Initial payment is expected to take place in first quarter 2023 when both vessels have commenced their respective contracts.”

For further information please contact:
Jon Skule Storheill
Chief Executive Officer
Mobile: (47) 913 44 356

Per Heiberg
Chief Financial Officer
Mobile: (47) 952 20 264

Noen som har tatt frem kalklulatoren i forhold til hvor mye vi kan forvente i Q-utbytte?
Fokus
25.11.2022 kl 11:16 2686

Med et EBITDA på USD 73 million for 18 mnd. gir Wilforce et årlig EBITDA på ca: US$ 49 millioner, i tillegg kommer WilPride med en kontrakt som gir et årlig EBITDA på ca: US$ 26 millioner. Selv om Wilforce går på en litt lavere rater til februar, ser resultatet for 2023 ut til å lande på rundt US$ 50 millioner etter renter og avdrag. Med en $ kurs på kr 10,- vil dette gi et resultat på ca: 45% for dagens aksjekurs på kr 8,00, så for alle som har beholdt roen, ser dette godt ut med utbytte på (50-75%?) og kanskje noe justering av aksjekursen også. Denne informasjonen demper jo frykten for at resultatrapp. 3/22 ikke holder følge med fremtidsutsikten.
Quendi
25.11.2022 kl 12:02 2675

Han har ändrat det nu till 11.3.. väldigt märklig höjning.. Det som är märkligt är kanske inte hans nya fairvalue, men det gamla. Han verkar inte riktigt ha koll på värderingarna. Extremt konservativ.

Många shipping-analytiker haussar sönder oil tankers just nu, och det pratas bara negativt om LNG-shipping. Vänta bara 2 månader så kommer det vara helt andra toner.
Hellboy
25.11.2022 kl 12:04 2676

Er en grunn eller flere til at jeg kaller ham for Nissedahl ;)

Som du skriver " Han verkar inte riktigt ha koll på värderingarna." Det kan jeg definitivt bekrefte etter å ha gjort gode investeringer når den gjøken roper selg :D
Quendi
25.11.2022 kl 12:13 2724

Riktig tomtenisse det där :) God första advent till er. LNG-aktier blir vår bästa julklapp i år.
Hellboy
25.11.2022 kl 12:14 2756

Kanskje, kan jo bli noen julegaver i oljetank også ;)
Quendi
25.11.2022 kl 12:18 2764

Tips på någon som inte prisas till skyarna ännu?
Lynmann
27.11.2022 kl 23:39 2676

Onsdag var Fearnley sine «West-of-Suez» ratar ned usd 100.000. Første korrigering av eit ellevilt nivå. Kraftig forsinka re-start av Freeport vil gi nye store korreksjonar.

Gratulasjonar til Storheill for god avslutning på året!
Etter usd 5 mill pr kvartal gjennom 2021 og 1.kvartal 2022, var markedet på slutten av den gode 2021-kontrakten heller elendig. Nullresultatet for Q2 dokumenterte dette. I denne situasjonen var det fornuftig for Awilco å sikra seg ein buffer gjennom salget av aksjeposten i Cool Company.

3-års kontrakten for WilPride som selskapet sikra i august (for start i desember) letta presset etter eit elendig marked påfølgjande eksplosjonen ved Freeport 8.juni. Langtidskontrakten på usd 90.000 pr dag var fornuftig for eit selskap med berre to båtar. I tillegg fekk WilForce ein halvårskontrakt på usd 110.000 pr dag frå midten av 3.kvartal. Lite oppdrag for WilPride i 3.kvartal vil likevel føra til at selskapet kjem til å rapportera eit nullresultat tysdag.

Svake 5 millionar dollar over tre kvartal kunne gitt aksjekursen ein real nedtur etter eit halvt år i null. Heldigvis kunne Storheill fredag annonsera den nye jubel-kontrakten til WilForce. 1 ½ år til usd 120k pr dag.

Fokus har grunnlag for hans (litt for) optimistiske holdning når det gjeld 2023-resultatet. Likevel, Awilco vil segla inn over ein million kroner pr dag gjennom neste år – netto! 38 millionar dollar er eit meir realistisk estimat. Når aksjekursen passerar 10 kroner, er dette framleis billegsalg med ein P/E på 3.4.
Det er verdt å notera at pr. skip vil Awilco segla inn 50 prosent meir enn Cool Co.

Godt manøvrert, Storheill.
Fokus
28.11.2022 kl 01:51 2621

Skal ikke dette tolkes som snittet på US$ 120.000 pr. dag pr. skip?, dvs. Wilforce har en kontrakt på $150.000 pr. dag? Dette stemmer også mer med informasjonen og tallene som oppgis? Eller sitter du på kontraktsinfo?.
“With this contract we have been able to take advantage of the strong market and have now covered all trading days in 2023 and approximately 80% of 2024 at an average rate of approximately USD 120,000 pd. This ensures high cash generation and profitability for the next two years also considering both vessels are scheduled for special survey, and dry docking second half 2023.”
Lynmann
28.11.2022 kl 09:03 2548

Du har rett. Dette er jo enno betre enn ..ing great.
Hellboy
28.11.2022 kl 09:05 2608

Personlig har jeg Hafnia og Okeanis i olje- og destillattank.

Gått bra begge to, men har fortsatt en god oppside. I tillegg til at de har falt litt tilbake igjen i det siste.

Blir forøvrig spennende å se hva utbyttet i ALNG faktisk vil legge seg på. Har ikke tatt frem kalkulatoren ennå, men håper PAS vil gjøre det for meg. :D

Hmm... denne hadde jeg ikke oppdaget. Om det er slik at Wilforce har en kontrakt på $150.000 per dag så er det jo en MEGET god avtale (ref average rate $120.000 på begge skip). Utbyttet er jeg også spent på da selskapet nok en gang vil vise til et 0-resultat for Q3.
Hellboy
28.11.2022 kl 09:17 2644

Snakker om å vente på at PAS skal gjøre kalkulatorjobben for meg. Her kom den:

ALNG: 18-month TC at USD 150k/day – 90% of 2023 – 24e fixed
• Awilco announced their ‘company-maker’ on Friday (during trading); an 18-
month TC for ‘WilForce’ at USD ~150k/day starting in Feb’23, contributing USD
73m in EBITDA over the contract period (implied EV/EBITDA ~3x). The share
surged 17% on Friday, but still trades at P/E 3x on what is now firm contracts
• The company says the contract is with ‘a major utility company’ (rumored to
be Osaka Gas of Japan) and will be ‘in direct continuation of the present
charter’ – meaning very limited downtime
• With this, Awilco has secured all of 2023 and 80% of 2024 at USD ~120k/day
on average (having the other vessel start a 3Y TC at USD 90k/day in Dec’22).
The two contracts will generate USD ~150m in total EBITDA vs. a YE’22 EV of
USD ~300m. The company has revised its dividend policy, now looking to
‘distribute a substantial part of annual free cash flow, paid out quarterly’. We
see NOK ~7 in total EPS in Q4’22 – 2024e and NOK ~5/sh of this paid out as
dividend (55% of share price)
• With dividend added back, EV would reach USD ~200m on our numbers by
YE’24 for an implied value of USD 100m per vessel, which will be 12 years old
(and ‘WilPride’ still having a year left of its 3Y TC at USD 90k/day). By contrast,
we value a 12-year-old vessel at USD 140m in our generic NAVs
• NAV approaches NOK 12/sh and NOK 15/sh by YE’23 and YE’24, with the
period basically fixed (90%). Awilco will report Q3 numbers tomorrow (29 Nov)
and we will revert with comments and updated estimates/TP

"The company has revised its dividend policy, now looking to distribute a substantial part of annual free cash flow, paid out quarterly’. We see NOK ~7 in total EPS in Q4’22 – 2024e and NOK ~5/sh of this paid out as dividend (55% of share price)".

Totalt Kr.5 i utbytte for 2023 og 2024 (5 / 8 = 0,625 kr per Q). Stemmer dette?
Redigert 28.11.2022 kl 14:09 Du må logge inn for å svare
Hellboy
28.11.2022 kl 14:54 2572

Du må vel dele på 9 siden de tar med q4 22

Oslo (Infront TDN Direkt): Awilco LNG fikk en ebitda på 1,3 millioner dollar i tredje kvartal 2022, mot 6,8 millioner i andre kvartal 2022.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Nettofraktomsetning var 4,8 millioner dollar (10,2), mens nettoresultatet ble -5,1 millioner dollar (0). Flåteutnyttelsen var 44 prosent i kvartalet sammenlignet med 88 prosent i forrige kvartal. I kvartalet oppnådde selskapet en netto TCE-rate på 24.800 dollar pr dag.

"Etterspørselen etter energi fra Europa fortsatte i samme tempo i tredje kvartal som i andre kvartal 2022. Gasslagrene fylles opp samtidig som været er mildt og etterspørselen redusert, noe som fører til at fartøyer venter på å slippe inn i Nord-Europa. Til tross for dette ser vi et veldig sterkt spotmarked og økt etterspørsel fra befraktere for å sikre tonnasje på mellomlang sikt", heter det i rapporten.

Det styrkede markedet har også ført til høy bestilling av nybygg. Det kommer mye ny LNG-kapasitet i produksjon i samme periode, og det ser ut til å være et godt samsvar mellom nybyggleveranser og økt produksjonskapasitet med svært få ikke-forpliktet nybygg.

Ettersom selskapets begge skip er utleid på fastrate timecharterkontrakt, med første ledig fartøy fra august 2024, vil selskapet fokusere på drift og returnere kontanter til sine aksjonærer, opplyses det.

-Som indikert i rapporten for andre kvartal, var tredje kvartal et svakt kvartal for Awilco LNG. Begge fartøyene hadde forlenget tomgangsperioder mellom sine kontrakter som følge av det svake markedet forårsaket av den midlertidige stengingen av Freeport LNG. Kostnadene for å posisjonere fartøyene for neste slutning var også uvanlig høye på grunn av svært høye drivstoffkostnader. Når det er sagt, er vi glade for å kunne rapportere at vi har sikret sterke priser for våre fartøyer som sikrer solid og stabil inntjening for selskapet gjennom 2023 og mesteparten av 2024, kommenterer Jon Skule Storheill, administrerende direktør i Awilco LNG.
Lynmann
29.11.2022 kl 08:57 2506

Kva er feil med å kjøpa Awilco, Quendi? Inntening på det dobbelte av Cool, pr båt!
Dette kan vera ein god dag å kjøpa Awilco på om du står på utsida. Rapportert Q3 vart verre enn det verste estimat; usd 5 mill i minus. Derimot vert Q4 ok.

1,5 kr i utbytte i 23, eller?

Hvis utbytte blir 4-5 kroner frem til 2024e så vil å selge i dag si det samme som å selge to 12 år gamle LNG skip til 600M NOK. #IKKESÆRLIGLURT!!!

Risikofri investering å kjøpe ALNG på disse kursene...
Redigert 29.11.2022 kl 12:14 Du må logge inn for å svare
Lynmann
01.12.2022 kl 23:27 2164

Før meir skryt til Storheill:

1. 2024:
Som før hevda er balansen mellom skip og oppdrag god gjennom 2023. På tross av nye miljøkrav til den eldste generasjon LNGC. Ny produksjon til markedet er begrensa både i 2023 og 2024. Derfor betyr avtalen som Tyskland og Qatar har inngått minimalt. Avtalen går på levering av LNG over 15 år. 2 MTPA, 2 mill tonn pr år, halve volumet til Melkøya. Omfanget er ikkje større enn at det er håndtert av 3 båtar av ein global flåte på 600 båtar.

Vidare er ikkje avtalen eit resultat av ekstra produksjon. Det er gass som ellers hadde gått til eksempelvis Pakistan, om prisnåvet var lågare.

EIA om Europa:
«Europe’s LNG import capacity set to expand by one-third by end of 2024”
Natural Gas Weekly Update (eia.gov)

2. Vintermarkedet

Ratane er på veg ned og det vil ikkje stoppa med desse reduksjonane:
East of Suez 155-165k CBM $180,000, ned $65,000
West of Suez 155-165k CBM $240,000, ned $35,000
1 Year T/C 155-165k TFDE $185,000 (uendra)

For oss som er interessert i været, melder Aftenposten d.d.:

“Høsten har vært mild. Forskere ved EUs klimaovervåkingstjeneste anslår at Europa vil få en varmere vinter enn normalt. Det er en sterk sammenheng mellom temperaturer og etterspørsel etter gass til oppvarming av hus og bedrifter.”
www.aftenposten.no/verden/i/Q7J5oW/gasskrisen-er-avblaast-for-denne-gang-men-neste-aar-blir-det-verre

EU sine gasslager er ned, til 93 prosent. Ein mild vinter betyr ikkje anna enn mindre eksplosive prisar og eit betre utgangspunkt for EU når tankane skal fyllast til vinteren -23/24.

Tyrell, høvdingen til Cool, hevdar at leverandørane av LNG har inngått ein «forsikringsavtale». Med dei høge prisane på gass og utsikter til astronomisk profitt, er frakta relativt «billeg». Dermed kan dei store leverandørane tillata seg å ha ein ekstra båt i poolen. Dette forhold er meir relevant på høge gassprisar. Ikkje overraskande forventar ekspertisen høge prisar på gass også neste sommar og sommaren 2024.

3. Awilco
Den nye kontrakten som startar i midten av februar er fantastisk. Over 18 mndr seglar WilPride inn ein million kroner pr dag. Netto. 540 millionar kroner for eit selskap som er prisa til vel ein milliard kroner!

WilForce har kontraktsfesta fundamentet for eit sårbart selskap med berre to båtar. 3 års avtale som komande halvanna år tilfører selskapet 210 millionar kroner. I sum for dei to båtane heile 750 millionar kroner. Netto!

Ok, til frådrag kjem utgifter til EU-kontrollen på begge båtar mot slutten av 2023. Likevel er nettoen pr båt den dobbelte av snittet for Cool sine 12 båtar; øydelagd av dei 4 nye båtane som øydela jolegratialet for mang ein småinvestor.

Med det begredelege nullresultatet for dei 3 første kvartal i år, spelar ikkje Q4 så stor rolle. Dei nye kontraktane sørgjer for det. Q4 vert identisk med 2022-resultatet. Q4 i fjor ga ein netto på 5 millionar dollar. Utsiktene er gode for dobling av resultatet i 4. kvartal i år. Likevel vil eit godt resultat bety noko når styret medio februar skal ta stilling til første utbyte.

4. Freeport

vil bruka tid på å koma tilbake til det normale leveringsnivå på 4 båtar pr veke.
Amerikanske EIA melder i kveld at det berre gjekk ut 16 båtar frå USA siste veke. Herav 2 frå Calsasieu Pass. 16 båtar er den lågaste eksporten i heile år.

www.eia.gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2022/12_01/
rammern
02.12.2022 kl 01:38 2183

Styremedlem dumper aksjer Noen tanker rundt det ?
Antar svar ikke blir gitt . Om sjakk var interesse ville du gjort ett trekk ,)
Redigert 02.12.2022 kl 01:44 Du må logge inn for å svare
rammern
02.12.2022 kl 01:50 2235

Lange utredninger fra deg er ikke nok for gjort .Bakpå er rammern aldri
rammern
02.12.2022 kl 01:57 2299

Lange utredninger fra deg er ikke nok for gjort .Bakpå er rammern aldri basert på hvem som ser ut på som kjekk med riktig dress