Awilco og LNG-markedet mot 2025

Lynmann
31.03.2022 kl 23:09 59577


Konfirmanten fekk ikkje pengar i fjor, men noko mykje betre - aksjar i Awilco - til kurs 2,87. Delvis er det den innsiktsfulle delen av forumet å takka for dette. Første kjøp kom før sommaren på kr. 1,95. Mange takk!

Denne tråden er eit forsøk på å samla faktabasert informasjon. Respekt for profesjonelle analytikarar skal ein ha, men også dei tek feil. Heller ikkje analytikarar kan spå vinterværet i Asia. Når det gjeld den kortsiktige utviklinga i LNG-markedet, er FLEX LNG med sine 13 skip ein verdifull indikator. For den som pushar hardt på dagleg basis – aksjonærane i ALNG må vera dei mest nervøse på heile børsen - er det verdt å følgja med på korleis New York avsluttar dagen. www.barrons.com/market-data/stocks/flng

For oss vanlege folk, kjem ein langt gjennom å følgja Fearnley sine oppdateringar på vekesbasis.
Fearnleys Weekly Report (fearnpulse.com)

Det var den som løfta begge aksjar kl. 15.30 i dag. Under pågåande kontraktsforhandlingar for leiinga i Awilco, må det vera fantastisk å få stadfesta nivået på vel USD 100.000 pr dag!
Spørsmålet er: Kva forutsetningar må slå inn før ALNG når 10 kroner? Selskapet må vurderast til 1,3 milliardar kroner - dette for eit selskap med ei (tidlegare) problematisk milliardgjeld.
Lynmann
13.11.2023 kl 23:34 4988

Ei svært verdifull kjelde, Dansk Skibskredit, er tilbake med analysar av LNG-sektoren.
«The fleet is scheduled to grow by 41% (before scrapping) by the end of 2026, while seaborne LNG volumes are only expected to increase by 22% in this period, which indicates that surplus vessel capacity is likely to build. Longer-travel distances may absorb some of the surplus, but it seems inevitable that demolition, reduced speeds and lay-ups will be necessary to support freight rates and secondhand prices.»

Skal koma tilbake til danskane sin novemberrapport.

Nokon utviklingstrekk innen LNG-sektoren:
• Framleis fulle lager i EU, 99,5 prosent
• USA har skipa ut i snitt 24 båtar pr veke siste to mndr og er i rute med eksporten
• Stabile prisar: Natural gas futures for delivery at the Title Transfer Facility (TTF) in the Netherlands decreased 73 cents to a weekly average of $14.63/MMBtu. In the same week last year (week ending November 9, 2022), the prices were $27.91/MMBtu in East Asia and $33.95/MMBtu at TTF.
• Overraskande nok heldt årsratane for våre skip seg intakte med usd 80.000 dollar pr dag på Fearnpulse.
• WilPride skal iflg. Marine Traffic bruka to veker på turen frå Corpus Christi til Rotterdam. WilForce gjekk frå Freeport gjennom Panamakanalen og skal koma til Japan om 10 dagar.

Tilbake til balansen i markedet.
2023:
Argus White Paper: Winter 2023-24 LNG Market Preview
opererar med 37 nye LNGC i år. 17 av desse kjem i siste kvartal. Går 7 skip til hogging, er ikkje effekten berre 30 nye skip, 5 prosent fleire. Effekten er 30 nye skip med 40-50 prosent større kapasitet enn dei som går til hogging. Tilveksten i ny produksjonskapasitet gjennom nye anlegg har me tidlegare estimert til 5.8 millionar tonn
på toppen av dei 390 millionar tonn levert i fjor. (Danskane opererar med 5,6 MT.) Dermed gir 2023 oss ein ekstra LNGC kapasitet på nesten 5 prosent.

Dansk Skibscredit opererar for
2024
med
«LNG flow is predicted to increase by 5.4% in 2024. Global LNG volumes is forecast to increase by 4% in 2024, but longer travel distances are likely to lift distance-adjusted seaborne demand to 5%.»
Samtidig vil 75 nye LNGC sørgja for ein netto vekst i LNGC kapasitet på 8 prosent.
2025:
Danskane opererar med ein netto vekst i LNGC kapasitet på ca. 7 prosent, før hogging.
2026:
Danskane opererar med ein vekst i LNGC kapasitet på 1,5 prosent netto, før hogging.
For dei tre år 2023 til utgangen av 2025, reknar danskane med ein netto vekst i LNGC på 21,3 prosent. Til frådrag kjem komdemnering av gamle skip.

Eit første ankepunkt til danskane sin analyse er om dei ser for optimistisk på seglingsdistansar. Det virkar som om dei i for stor grad lener seg på kven som har kontraktsfesta leveransane, spesielt frå USA (Kina). To siste år har vist oss at leveransane likevel i stor grad har havna opp på den kortare reise til Europa, som betalar godt.

Det andre punkt talar til fordel for danskane sin analyse: Kor mange skip som vil gå til hogging.
Eit haldepunkt er antal skip som er 30 år gamle, basert på produksjonsår. For dei 10 år mellom skip produsert i 1993 og 2002 er antalet gamle skip henholdsvis: 3 6 5 6 5 4 5 13 1 og 8. Sum: 52. Er samtlege 52 skip med snittkapasitet på 58.000 tonn LNG scrappa innen 2026 er ein samla kapasitet på 3 millionar tonn borte frå den globale flåte. Ein betydeleg, men sakte-seglande kapasitet.

Oppsummeringa til danskane:
«Strong demand in 2024 and 2025 but hardly a match for the massive fleet expansion.»

Me skal også ta med oss miljøperspektivet til slutt:
«There is a great risk that we have not done much to reduce greenhouse gas emissions if we are replacing domestically produced coal, mined in Liaoning province in China, with Permian-produced gas from Texas.»

Federal regulator green-lights Freeport LNG's full operations

HOUSTON, Nov 22 (Reuters) - U.S. liquefied natural gas (LNG) company Freeport LNG received approval to return part of its export plant in Texas to full operation, the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) said on Wednesday.

The FERC authorized the U.S. second largest LNG export facility to return to service its Phase II infrastructure, which include LNG Loop 2 and Dock 2 for ship loading.

A return to full operation allows the plant, which shut for about eight months from June 2022 to February 2023 after a fire, to supply more LNG to global markets ahead of the winter, when demand for natural gas soars in the Northern Hemisphere.

https://www.reuters.com/business/energy/federal-regulator-green-lights-freeport-lngs-full-operations-2023-11-22/

Fearnley morgenrapport

LNG: The past week in the LNG market has been relatively subdued on the back of few firm requirements and fixtures. Despite an increase in availability, rates and sentiment have remained resilient as of now – with two stroke spot rates flattish w/w at UD 197.5k/d.

While we are at a point in the season where spot rates have softened somewhat historically, there is few discernible signs in the market of a collapse this year according to Fearnleys. This is due to owners being disciplined in offering their vessels to requirements, and numbers out of January-cargoes suggest a firmer tail-end to the winter than what we have seen the previous years.

Albeit spot rates remain at strong levels, term rates continued its gradual softening by being down slightly w/w, dipping below the USD 100k/d level to a quote of USD 98.5k/d.
Lynmann
30.11.2023 kl 21:50 4479

Dei store oljeselskap skal inngå ei rekkje avtalar om frakt i 2024 og 2025. Forrige veke fall årskontraktane for våre skip til usd 76.500 pr dag og skal vidare ned. Uten nokon avansert analyse av markedet, registrerar truleg dei store investorane i markedet kva retning ratane bevegar seg.

Storheil har fire fordeler i eit marked med aukande overkapasitet inntil 2026.
1. Han skal deala nye kontraktar i god tid før botnen av bølgjedalen
2. Det er kun to båtar han skal skaffa nye oppdrag
3. Han har gode skip, store nok, ikkje for gamle, ny-overhalte og konkurransedyktige på alle vesentlege område.

ALNG Q3
Fasit etter Awilco sin presentasjon av Q3 / 2023:
Eit forventa svakt resultat for Q3 enda med ein netto på kun usd 3.3 millionar. Dermed har me også tilnærma fasit for heile 2023: usd 34.3 M. Ikkje fullt så godt som estimatet eit år tilbake i tid på usd 38M, men svært bra. Q4 skal gi full utteljing identisk med Q2 på usd 11M mens Q1 var på usd 9M.

Med dagens dollarkurs 10,80 er Awilco sikra ein netto i 2023 på fantastiske 370 millionar kroner. Som kostnaden ved å drifta kongehuset i fjor.

Fordelt på 132 millionar aksjar tilsvarar nettoen kr. 2,80 pr aksje. Dermed er dagens aksjepris på 8.22 for ALNG kun 2,9 gonger forventa netto i 2023.

Med utbyte på kr. 1,60 pr aksje i 2023 gir selskapet aksjonærane 210 millionar kroner og byggjer samtidig ein solid buffer gjennom å tilføra bankkontoen 150 millionar kroner. Minus litt skatt.

ALNG GJENNOM 2024

Første halvår 2024 er i rute for å oppnå ein netto på beste halvår ever; usd 22M.

Andre halvår er meir usikkert. Litt enkel rekning:
WilPride tilfører usd 90k pr dag. Netto 180 dagar a usd 40k = usd 7,2M.
WilForce tilfører usd 150k fram til 10. august 2024. Netto 40 dagar a usd 100k = usd 4M.

H2/2024 er sikra ein netto på usd 11,2 M minus kostnaden ved WilForce, 140 dagar a usd 50k = usd 7M. Uten oppdrag for WilForce ut året vert nettoen for H2/24 usd 4,2M.

For å kopiera 2023 resultatet på usd 34,3M må WilForce neste haust oppnå ca. usd 60k pr dag ut 2024, 140 dagar a usd 60k. For heile 2024 er worst-case: usd 26M.

Med dagens dollarkurs kr. 10,80 seglar Awilco for 2023 / 2024 samla inn ein netto på fantastiske usd 60M, 650 millionar kroner.

Mens Flex køyrer langsiktige, sikre kontraktar, ventar markedet på utteljing for Cool. 7.november såg lovande ut med ein DNB-analytikar som køyrde Cool-kursen opp til årsbeste, 157 kroner. Dagens kurs: 127. Etter kvart har analytikarane etter tur oppdaga overbalansen i markedet. Etter eit ok resultat for Cool i Q3 seier dei denne veke likevel om komande år:

• Pareto reduserar kursmålet til 140 kroner. «Cool delivered Q3 in line with estimates but heading into three years of double-digit fleet growth»
• Fearnley Securities: "LNGC-markedene vil være overforsynt gjennom 2024-2025 før de forbedres»

Ja, 2026 betyr forbetring, men ikkje full balanse.

Den fjerde fordelen til Storheil?
Shipping handlar også om tillit. Storheil har lange og glimrande relasjonar i markedet, ikkje minst til dei eksisterande oppdragsgivarar. Når han entrar Nor-Shipping er det ikkje denne karen som er heilt konge;
www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=219627&sek=26939
-men Storheil.
Tenk, ALNG seglar inn 60 prosent av verdien av selskapet på to år. Worst case. Heilt Konge.

Oslo (Infront TDN Direkt): Awilco LNG har signert term sheet med et større leasingselskap basert i Asia for refinansiering av skipene "WilForce" og "WilPride".

Det fremgår av en melding mandag.

Med forbehold om endelig kreditt- og styregodkjenning, dokumentasjon og vanlige betingelser, vil selskapet benytte sine kjøpsopsjoner under den eksisterende finansieringsfasiliteten for å kjøpe tilbake skipene fra CCB Financial Leasing.

Den nye finansieringen er inngått til pålydende verdi av den utestående gjelden, og strukturert som salg/tilbakeleie, tilsvarende dagens finansiering, til forbedrede vilkår, noe som reduserer selskapets finansieringskostnader, opplyses det.

Transaksjonen ventes gjennomført i første halvdel av 2024.
Lynmann
15.12.2023 kl 11:28 3773

Vår herre er på lag med Europa, gode temperaturar i Europa komande veke.
Først onsdag droppa gasslageret under 90 prosent. Slik var det naturleg at gassprisen droppa ein dollar forrige veke. For eit år sidan var den tre gonger høgare; takk Puta.
USA er også på lag med Europa. EIA rapporterar ny rekord i gassproduksjonen i november. Nesten 15 prosent av dette vert kjølt ned og sendt ut med båt. 28 LNGC gjekk ut frå USA forrige veke. USA har levert i andre halvår.

Fearnley: Årsraten for våre båtar fall med heile 5.000 dollar denne veke, til usd 70k /dag.
WilPride er også på lag med Europa. Inn til Cheniere sitt anlegg i Corpus Christi i ettermiddag for påfyll.
Anlegget er på 15 MT pr år, 3-4 gonger større enn Melkøya. Cheniere er blant selskapa som skal bidra med betydeleg vekst i framtidig produksjon av LNG, 10 MT pr år frå eit eller anna tidspunkt i 2025.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eia.gov%2Fnaturalgas%2FU.S.liquefactioncapacity.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Takk til Gudfar med bidrag til 435 lesarar!

Fearnley

• LNG: Rates down w/w, but cold weather in the West may turn the tide

The new year has (thus far) picked up where 2023 exited. LNG markets remain quiet, and two stroke spot rates continue their downwards trajectory, being down 10% w/w to USD 102.5k/d. The new year generally marks the beginning of a period where spot rates come off, but cold weather in Northwestern Europe is expected to disrupt fixing schedules, according to Fearnleys. Furthermore, disruptions in the Red Sea add to this, and we may see an uptick in activity the coming weeks.


In the East, activity remains high and there are several firm requirements in the market presently, according to Fearnleys. However, ample vessel availability has resulted in a lowering of charter rates – and albeit we may see a slowing of this decline if the cold weather persists, the rate decline in the East is first and foremost caused by heightened competition.
Aramis
11.01.2024 kl 12:34 2969

ALNG går for fullt til faste rater, og nytt kvartalsutbytte, antakeligvis en del større enn 50 øre, er på vei.
Så hvorfor ligger aksjen og daller på rundt 8 kroner?

Øystein Kalleklev melder om at det nå er ingen LNG skip igjen i Rødehavet

https://twitter.com/OKalleklev/status/1747555226767262169

Det er bull LNG rater fremover.

Er du sikker på det? Forståsegpåerne mener at det først og fremst er container case, det har med retningen skipene seiler. Frem til nå har jo spot falt selv om krisen har vart i en måned og lng trafikk har gått ned.

Sier seg selv at vi vil få en rateoppgang, når tiden en rundtur tar, øker med 50-100%.

Som denne oversikten viser var det svært liten LNG trafikk fra før av i kanalen, så jeg velger å stole på forståsegpåerne og at dette vil ha liten effekt på spotratene

https://pbs.twimg.com/media/GED_KKwX0AAzews.jpg
Redigert 17.01.2024 kl 19:06 Du må logge inn for å svare
Lynmann
18.01.2024 kl 01:44 2537

Flott kjelde!
Som Kallekleiv seier så var siste LNGC ute i går, AL REKAYYAT,
men der er plenty med andre skip i området.
Framleis 78 prosent fyllingsgrad i EU.
WilForce frå Japan rundt Afrika landar ved Freeport i morgon.
WilPride frå England er inne i gulfen om 3-4 dagar, pengane trillar inn mot Q4.
Lynmann
23.01.2024 kl 00:12 2410

Tok heilt feil. WilPride har gått til Trinidad og Point Fortin for fylling!
Ifjg. 2023 versjonen av bibelen GIIGNL, har BP kontrakt på å få levert 2.5 MTPA, eit kvantum a la Melkøya leverar, fram til 2026. Når i 2026? 1.januar? Er tidspunktet samanfallande med slutten av kontrakten med WilPride?

Innen den tid seglar båten inn gode usd 90k på dag, ein halv million kroner netto kvar dag til desember neste år.
Det nærmar seg også annonsering av det rekordstore Q4-resultatet, som vert toppa med forsikringsoppgjeret for WilForce på usd 4,9 millionar.
WilForce gjekk ut frå Freeport i ettermiddag. Oppgitt destinasjon er Cristobal, Panama.
200 dagar igjen på kontrakten som dagleg seglar inn fantastiske usd 150k.

Fearnpulse dokumenterte også forrige veke dei nedadgåande ratar for våre båtar:
• East of Suez $55,000, ned $5,000
• West of Suez $65,000, ned $10,000
• 1 Year T/C $62,000, ned $3,000

USA held leveringstakten oppe med henholdsvis 28, 27 og 27 båtar ut pr veke i januar.
Fyllingsgrad i EU pr dd: 74,4 prosent. Dette er 4 prosentpoeng under nivået for eit år sidan.

Gassprisane er på veg ned, ref. EIA:

International futures prices: International natural gas futures prices decreased this report week. According to Bloomberg Finance, L.P., weekly average front-month futures prices for liquefied natural gas (LNG) cargoes in East Asia fell 93 cents to a weekly average of $10.51/MMBtu. Natural gas futures for delivery at the Title Transfer Facility (TTF) in the Netherlands decreased 72 cents to a weekly average of $9.62/MMBtu, the first time averaging below $10.00/MMBtu since mid-summer. In the same week last year (week ending January 18, 2023), the prices were $24.85/MMBtu in East Asia and $20.10/MMBtu at TTF.

Aksjekursen i dag slutta på 7.69, noko som gir ein latterleg låg P/E.
Skal ikkje spå om aksjekursen. Det kan vera lurt å sjekka utviklinga før Q4/22 vart annonsert, men også utviklinga etter.

Dette ser bra ut👍

Takk, nok en gang en balansert og god rapport om lng markedet, lynmann. Mye lærdom om lng og gassmarkedet her for hvermannsen.

Når det gjelder lav prising er den i følge pareto shipping Daily på P/E 3,5

Samme meglerhus estimerte i høst at det ville bli betalt ut 2 kr i utbytte for 2024. Det il i så tilfelle med en kurs på rundt 7,5 kr gi en småpen. Direkteavkastning.

Kvorfor skrev de sånn i Q3-presentasjon ?

─WilForce open in third quarter 2024
─WilPride fixed until December 2025 + 2 year option
─Awilco LNG have repurchase options on current financing and may opportunistically consider refinancing of the vessels
Lynmann
29.01.2024 kl 00:23 1919

Der er ei sky langt der ute i horisonten. Vil USA stoppa eit kjemeprosjekt som skal levera 20 millionar tonn LNG?
www.offshore-technology.com/projects/cp2-lng-export-terminal-louisiana-usa/?cf-view

Men først den vanlege oppdatering.

Etter 3 dagars venting har 290 meter lange WilForce gått gjennom Panamakanalen i dag. Kva er betre enn å følgja det staselege skipet gjennom slusene ein sundagskveld?
Multimedia | Panama Canal Authority (panama-canal.com)
WilPride? Kom til Trinidad for ei veke sidan, gjekk så ut i Karibien, surra rundt i sirkel nokon dagar og er no tilbake på Trinidad.

USA-eksporten
Med 11.84 Bcf/d var USA største eksportør i fjor, marginalt framfor Australia og Qatar. Desse stod for ca. 60 prosent av eksporten.
USA forventar ein eksport i år på 12,36 Billion cubic feet per day. 1 Bcf/d, dagleg eksport av ein milliard kubikkfot, er eit omfang som på årsbasis krev ca. 100 båtlass. Eit båtlass tilsvarar ca. ein TWh, som årsforbruket til Drammen.

I perspektiv tilsvarar den ekstra mengde på 0.52 Bcf/d som USA tilbyr i 2024 ca. 50 båtlass. Med størstedelen som går til Europa, er dette ei mengde som 5-6 båtar håndterar. Så har det seg altså slik at den globale flåte går inn i 2024 med ca. 40 fleire båtar. Overkapasiteten aukar med ca. 35 båtar, minus dei få som går til hogging.

I tillegg kjem eit antal nye LNGC til markedet i 2024. Under forutsetning av at dei nye skip kjem i markedet jevnt ut over året, er spørsmålet når på året den nye produksjon av LNG er tilgjengeleg. Dette er viktig ettersom overkapasiteten på fraktsida er betydeleg. Me har i tankane at WilForce skal ha nye oppdrag i august.

Golden Pass og Plaquemines kjem med nye store anlegg. Desse skal stå for den ekstra kapasitet frå USA i år. Henholdsvis i Q2 og Q4. Status pt er «under construction». EIA sitt anslag for 2024 tyder på at dei tidfestar den nye kapasitet tilgjengeleg først på slutten av året.
U.S.liquefactioncapacity.xlsx (live.com)

Global Pass er eigd 70% av Qatar Energy, samt Exxon Mobil med 30%.

2025
Andre del av det store anlegget til Venture Global i Plaquemines i Lousiania er tidfesta til 2025. Som første del er kapasiteten på 1,58 Bcf/d. Eller 12 millionar tonn LNG; som 3 anlegg på Melkøya. Ein liknande kapasitet kjem til i Corpus Christi. EIA har estimert eksporten i 2025 til 14.43 Bcf/d. Ein vekst på 2.07 Bcf/d eller 16 prosent over 2024.
Igjen er det viktig når på året denne store ekstra kapasitet er tilgjengeleg. 3-års kontrakten til WilPride går som kjent ut i desember 2025.

EU har kontroll.
Gasslageret er p.t. kun 2.7 prosentpoeng under lagersituasjonen for eit år sidan. Gassprisane er også på Europa si side. Den mest kjende amerikanske prisindikatoren, Henry Hub, indikerar stabile og låge prisar gjennom 2025. Amerikanske EIA spår lågare pris enn usd 3 pr MMBtu.
1 MMBtu tilsvarar 293kWh, altså ca. ei krone pr kWh i 2024 og 2025.
"We expect Henry Hub natural gas spot price to average under $3.00/MMBtu in 2024 and 2025"
www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61223

Joe Biden.
Venture Global vil byggja CP-2, eit kjempeanlegg i Lousiania med årleg kapasitet på 20 millionar tonn. Japanske og tyske kjøparar har inngått kontraktar med Venture Global. Sålangt har alle agencies klappa gjennom alle forretningssvarande LNG-prosjekt. Med krigen til Puta fekk leveransar av LNG ein ekstra dimensjon. No har amerikanarane merka seg at Europa er i ferd med å gjenvinna balansen på tilførselen av energi.

Kortversjonen:
Det er valg, miljøprotestane i USA aukar og administrasjonen til Biden må fri til unge velgjarar. Så seint som onsdag 24. januar unngjekk administrasjonen å svara på spørsmål om CP-2 prosjektet i Lousiania ville verta godkjent.

Fredag kom så svaret:
«The review will also look at the climate implications of fracking and
shipping billions of cubic feet of natural gas overseas, Zaidi said.
The planet-warming superpollutant methane is the main ingredient of
natural gas, and the Biden administration has taken several actions to
try to crack down on methane leaks as part of its climate agenda.»

Historiar som dette nådde CNN:
-Ozane is a resident of Sulphur, Louisiana – a town near several
major LNG terminals. “Living in a community that smells like rotten
eggs and chemicals, I know that these facilities are not in the public
interest,” she said.
https://edition.cnn.com/2024/01/26/politics/natural-gas-export-projects-pause-biden-administration/index.html

Det gjekk berre ein dag før Republicans responderte.
https://energycommerce.house.gov/posts/chair-rodgers-rebukes-biden-s-decision-to-indefinitely-pause-lng-exports

Dei nye signal har ikkje betydning for 8 nye prosjekt, men det er verdt å registrera gjennomslaget miljørøyrsla har fått frå administrasjonen til Biden.

Hei, hvordan tror dere Joe Bidens forslag om stans av LNG eksport fra USA kan påvirke fraktratene for disse ship? Hvordan tror dere gasprisen kan påvirkes?
Lynmann
31.01.2024 kl 12:02 1717

Til det siste: Selskapet har til vurdering opsjonen på refinansiering av to båtar. Det kan dei trygt gjera ettersom det rullar ein ein million kroner på konto, kvar dag, enn så lenge. Refinansiering vil sjølvsagt redusera finanskostnadane.

Båtane har kontraktar som utgår ca. 1.august 2024 og 1.desember 2025, i eit marked der ratane går ned. Forventa vekst i den globale eksport av LNG går marginalt opp, mens det kjem til 10 prosent fleire båtar i år, ca. 60 LNGC. Så vil konflikten i Midt-Austen gi vekst i tonn-mil, noko som kan påvirka ratane positivt på kort sikt. Qatar er potensielt påvirka, ettersom dei leverte ca. 25 prosent av produksjonen til Europa i fjor. Rettare sagt i 2022. Etterkvart er det tydeleg at overkapasiteten på skip vil forverra seg også i 2025. Først i 2.halvår forventar amerikanske EIA vekst i produksjon og eksport frå USA.
Erik:
"Hei, hvordan tror dere Joe Bidens forslag om stans av LNG eksport fra USA kan påvirke fraktratene for disse ship? Hvordan tror dere gasprisen kan påvirkes?"
Joe Biden har ikkje stoppa eksporten, men det kan skje i 2027 med det planlagte Louisiania CP-2 prosjektet. Etter mitt ringe syn, bruk heller energien på komande to år og allerede overkapasitet av skip!

Vil ledelsen prioritere utbytte i februar eller vil de som tidligere i 22 å holde igjen og se det ann. (aksjekjøp)
27 nov 23 0,35 ,30 aug 23 0,25 ,31 mai 23 0,50, 23 feb 23 0,50.
Det burde ligge til rette for en god inntjening og utbytte hvis ikke det er noen skjulte kostnader/sprell vi ikke vet om.
Aramis
16.02.2024 kl 19:03 1261

Hva slags gruoppvekkende meldinger er det aksjonærene venter fra ALng, siden de sender kursen ned mot 7 kroner?

Det er usikkerhet rundt fremtidige rater som kanskje er det noen tar høyde for, de har jo gått ned, men tviler på at de går så mye lengre ned ref. LPG ratene.
Om 4. kvartal så sier ledelsen (sagt i 3.kvartal):
Both vessels are back on their fixed rate contracts, and we expect fourth quarter earnings to be in line with second quarter.
Det bør igjen si at earnings for 2023 blir på $ 0,26 , så da er jeg spent på hvor mye de er nødt til å gi i utbytte.
Lynmann
25.02.2024 kl 22:44 916

Q4 presentasjonen vert forutsigbar med eit nettoresultat identisk med Q2; usd 11M.
Med 9 mill i Q1 og 3,3 mill i Q3 (EU-kontroll) saman med eit forsikringsoppgjer på 4,9 mill tilført rekneskapet for Q4, endar 2023 med ein fantastisk netto på usd 39M. Fordelt på 131 millionar aksjar og ein dollarkurs på kr. 10,50 har me ein P/E på utrulege 2,2 på aksjekurs 7,01.

Bankkontoen auka med over ein million kroner kvar dag i 2023, eit godt utgangspunkt for utbetaling av eit solid utbyte. Fokuset onsdag er retta mot nivået. Mens oss småfolk ynskjer max utbyte, må hovedaksjonæren ta fleire hensyn. Uten kontrakt for halve flåten over sommaren, vil eit konservativt (og fornuftig) styre ta hensyn til eit langvarig, dårleg marked.

Operativt
landa i går den snart kontraktslause WilForce ei last i Japan. Via Panama. Båten skal returnera til Freeport, men ser ut til å ta den lange veien rundt Afrika.

Fearnpulse
melde denne veke årsratar på usd 54.000 pr dag. Det positive er at ein elendig rate har vore stabil siste tre veker. Den tapsbringande raten for «East of Suez» har gått opp 2k til 45k pr dag.
WilPride surra rundt i Karibien ein liten månad før den fekk last i Trinidad. Gjekk så ein kort tur til Colombia og la seg utenpå ein FSRU; Høegh Grace. Deretter gjekk båten rett nord til Cove Point sør for Washington DC. Det morsomme med Cove Point er at Warren Buffet / Berkshire hadde ein 25 prosent andel i anlegget.
www.reuters.com/markets/deals/dominion-energy-sells-remaining-stake-cove-point-lng-facility-35-bln-2023-07-10/
I fjor sommar kjøpte storkapitalen ein 50 prosent andel frå eit firma som hadde ein ticker med ein -1- enkelt bokstav. Finnest det slike firma på NYSE?; Ja, 'D'! Dominion Energy.

WilPride returnerte 20. februar tilbake til Milford Haven på ein 8 dagars overfart.

Fyllingsgraden på gass i EU
er på 64 prosent, mot 62,7 prosent for eit år sidan.

Gasspris
Kva retning går gassprisane?
Frå denne tråden i fjor sommar:
«For oss som ser på kontrakten til Awilco som går ut i august neste år, er utviklinga for future Q3/2024 interessant å notera: pt. 51,15 Euro pr MWh.»
8 mndr seinare er denne prisen halvert. Den nederlandske TTL prisen for gass levert i Q3/2024 er no å få kjøpt på 24.15 Euro pr MWh. Det er interessant å registrera at future «winter 2027» er på kun 27 Euro. Ein veldig komfortabel pris for Europa; vel 30 øre pr kWh.
På eit tidspunkt både Qatar og USA kjem til å auka produksjonen betydeleg.
På eit tidspunkt våre båtar vil få fleire oppdrag, men til kva ratar?
www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5586285

EIA:
Natural gas futures for delivery at the Title Transfer Facility (TTF) in the Netherlands fell 51 cents to a weekly average of $7.75/MMBtu. In the same week last year (week ending February 22, 2023), the prices were $15.34/MMBtu in East Asia and $15.64/MMBtu at TTF.
Fokus
26.02.2024 kl 00:49 873

Når ein ser ordrene som ligger inne dag etter dag og som presser kursene nedover, så er det ikke lett å ikke tenke på shorting og shortingsalg for å presse kursene nedover. Om det er det som skjer er selvsagt vanskelegt å dokumentere , men når en ser samme sum aksjer for både salg og kjøp dag etter dag blir en mistenksom. Så spørsmålet blir, hvem har aksjer til disposisjon for shortingsalg og hva vil dei? Er det et salg på gang?
For 1 år siden ble Golar Seal 2013 solgt for US$ 184.3 mill. (www.finansavisen.no › shipping › 2023/02/20 20. feb. 2023 · Lars Kjøllesdal COOL Mandag morgen ble det kjent at gassrederiet Cool Company har solgt det 2013-bygde skipet «Golar Seal» for 184,3 millioner dollar).
For AwilcoLNG ville et slikt salg medføre at selskapet var gjeldfritt og vi eiere hadde reddet pensjonen :-), og desto flere som hopper av desto mer for dei som er igjen. Tror personlig at her skjer det noe som ikke alle har informasjon om (men det er jo noe som heter konspirasjonsteori også…).
Hadde Fredriksen eller Røkke vært inne her hadde tvilen min vært vekke, noe er på gang.
Aramis
27.02.2024 kl 16:38 657

Sluttkurs 7 kroner dagen før Q4-tallene. "Markedet" tror tydeligvis på et ganske katastrofalt resultat.
Redigert 27.02.2024 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
Joppen
27.02.2024 kl 18:00 617

Lite interesse for aksjen før resultat, men ved en god og positivt overraskende rapport så kan kursen hoppe oppover.
Spent på utbytte denne gang, blir det 0,5 eller et nytt på 0,35.
De har fått erstatning etter kollisjonen på 4 mill USD, det vil pynte på resultatet.
Begge båtene har jobbet for fullt i Q4.

Lynmann
28.02.2024 kl 08:20 496

Årsresultat usd 38,2 M. Awilco utbetalar i april ei heil krone.

«Awilco LNG achieved the best ever quarterly net result of USD 14.9 million and
earnings per share of USD 0.11 in the fourth quarter, up from a net result of
USD 3.3 million and USD 0.03 per share in the third quarter 2023. The result for
the year 2023 ended at an all-time high of USD 38.2 million and USD 0.29 per
share»

Helt fantastisk utbytte!

Summary

The Company report a profit for the quarter of USD 14.9 million and an all-time high annual result of USD 38.3 million
Finally settled the 2019 insurance claim related to WilForce of USD 5.0 million.
Announced refinancing of both vessels which will significantly reduce cost and cash break even once completed in first half 2024
Secured employment until third quarter 2024 with an average rate of USD 121,500 pd
The Board of Directors approved a dividend of NOK 1.00 per share, payable on or about April 3, 2024

Mid- and long-term demand for LNG transportation remains strong

¤ Disruptions in trade patterns will increase ton-mile until resolved
¤ High delivery pace from shipyards in 2024 and 2025 limiting rate improvement but commercial and environmental phase-out of older and
smaller steam vessels reduce tonnage surplus
¤ LNG volumes are set to grow massively during this decade with several FIDs recently taken as gas is due to replace coal

Awilco LNG
WilForce open in third quarter 2024
WilPride fixed until December 2025 + 2 year option
Redigert 28.02.2024 kl 09:04 Du må logge inn for å svare

Legger spesielt merke til linje 3;

..."significantly reduce cost and cash break even" 👍
Aramis
28.02.2024 kl 12:19 295

Og lang nese til alle som har solgt seg ut ned til under 7 kroner. Selskapets beste resultat ever, og 1 kr. i utbytte, mens folk har diskutert om det ble o,35 eller 50 øre.
Med dagens utbytte vil jeg, som har sittet long, ha betalt ned hele kostprisen, så fremtidig kurs og utbytte blir ren fortjeneste.

Ifølge regnskapet 4/23, jobbes det med en ny refinansieringsplan.
«I desember signerte selskapet en terminliste for refinansiering av begge skipene til betydelig forbedrede vilkår, med lengre løpetid, lavere margin og lengre profil. Denne refinansieringen vil redusere selskapets finanskostnader og cash break even betydelig. Kredittgodkjenning ble mottatt i februar 2024 og dokumentasjonen går som forventet. Avslutning av refinansieringen forventes i løpet av andre kvartal 2024»
Med dagens rentekostnader og avdragsplan ligger vel break even i 2023 på ca: US$ 68.000 pr. skip. Med signalene rundt refinansieringen kan jo dette redusere break even ned til under US$ 55.000 pr. skip (avdr.plan lik avskriving og rentesats tilbake fra dagens nesten 10% til satser andre veldrevne selskaper har (gjelden har tross alt blitt nedbetalt med ca: US$ 18-19.000.000 hvert år siden forrige refinansiering)), og med over 40% egenkapital bør selskapet være en attraktiv kunde.